1

MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA

PENDAHULUAN
Miskonsepsi merupakan kesilapan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kanak-kanak tidak tahu mereka melakukan kesilapan kerana mereka menjawab soalan mengikut kefahaman mereka yang sedia ada. Kesilapan ini akan dilakukan berulangulang sehingga ada orang yang memperbetulkan konsep mereka. Masalah ini sangat serius dan saya sebagai seorang bakal guru bertanggungjawab untuk mengenalpasti faktor berlakunya miskonsepsi-miskonsepsi dan seterusnya berikhtiar untuk mengambil langkah bagi mengatasi miskonsepsi ini daripada berlaku lagi pada masa akan datang. Bermulanya 23 Julai 2012 sehinggalah 21 September 2012, saya bersama-sama lima orang lagi rakan seperjuangan saya iaitu Nur Salsabila, Nor Fazana, Mohamad Safwan, Afifuddin dan Mohd Azizi telah menjalani sesi praktikum fasa kedua di Sekolah Kebangsaan Seri Sentosa yang terletak di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Bak kata pepatah, sambil menyelam, minum air. Jadi, saya telah mengambil kesempatan ini untuk melaksanakan tugasan individu bagi subjek MTE 3114 yang mana memerlukan saya untuk menjalankan kritikal analisis terhadap miskonsepsi yang dihadapi oleh anakanak murid saya dalam subjek Matematik. Skop yang telah saya kaji meliputi tiga topik kecil iaitu topik Geometri, Ukuran dan juga Pengendalian Data. Untuk menjalankan kritikal analisis ini, saya telah mengambil 19 spesimen iaitu murid-murid 4 Cemerlang. Sebelum memulakan analisis, saya telah menjalankan beberapa kajian tentang topik geometri, ukuran dan pengendalian data serta miskonsepsi-miskonsepsi yang kerapkali dilakukan oleh murid dalam mempelajari ketiga-tiga topik ini. Bagi miskonsepsi melibatkan topik geometri, saya telah mengenalpasti dua miskonsepsi yang dilakukan oleh murid kelas 4 Cemerlang. Manakala bagi topik ukuran, dua miskonsepsi juga yang saya berjaya kesan. Bagi topik pengendalian data saya telah mengenalpasti satu miskonsepsi. Saya juga telah menjalankan kritikal analisis mengenai apakah faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya

miskonsepsi-miskonsepsi tersebut dan cara untuk mengatasi miskonsepsi tersebut.

HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)

1

seperti yang telah dipaparkan di atas. saya mendapati miskonsepsi yang telah dilakukan oleh dua orang murid saya yang telah saya kenalpasti ialah masalah kefahaman yang kurang mengenai bahasa Matematik. Natijahnya.0 MISKONSEPSI MENGENAI GEOMETRI CONTOH 1 Berdasarkan gambar rajah di atas.2 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI.UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA DAPATAN ANALISIS DOKUMEN. kedua-dua murid saya tidak dapat membezakan antara bentuk bulat dengan bentuk sfera.LEMBARAN KERJA PELAJAR TAHUN 4 CEMERLANG 1. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164) 2 . menulis dan bercakap. Dalam Matematik. faktor berlakunya miskonsepsi ini berkemungkinan besar disebabkan oleh pengetahuan sedia ada murid tentang istilah bentuk dua matra dan tiga matra yang telah mereka pelajari secara tidak sengaja dari kecil. . Bagi sesetengah murid. kelemahan dalam Matematik mungkin disebabkan oleh kurang membaca. masalah ini akan lebih ketara dengan adanya istilah matematik yang sebahagiannya belum pernah dengar di luar bilik matematik ataupun mempunyai erti yang berlainan. Mereka juga menganggap dadu berbentuk segi empat walhal pada dasarnya. murid berkenaan menganggap bola berbentuk bulat. dadu merupakan objek tiga dimensi dan berbentuk kubus. Begitu juga dengan bentuk kubus. Sebagai contoh. Dan pada pandangan peribadi saya.

3 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164) 3 .UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA PEMBETULAN 1. murid dapat menyelidik sendiri ciri-ciri bentuk dua dimensi dantiga dimensi. Selain itu. a) Circle / bulat b) Oval / bujur c) Sphere / sfera d) Hemisphere / hemisfera a) Square / Segiempat sama b) rectangle / Segiempat tepat c) cuboid / kuboid d) cube / kubus Oleh yang demikian. saya telah mengkaji cara untuk mengatasi miskonsepsi ini daripada berlaku.saya sebagai bakal guru berazam untuk menggunakan objek maujud ataupun alat bantu mengajar yang konkrit bagi mengajar topic bentuk dua matra dan tiga matra supaya murid mendapat gambaran yang jelas. murid tidaklah berasa keliru untuk menentukan yang mana adalah merupakan objek tiga matra dan yang manakah pula yang dimaksudkandengan bentuk dua matra. 2.miskonsepsi ini dapat diatasi dengan penggunaan alat bantu mengajar dan objek maujud dengan efisien. Oleh yang demikian. objek maujud sangat penting kerana saya berpendapat bahawa jika guru menggunakngaan objek maujud.

murid menyangka bahawa bentuk rhombus itu ialah bentuk segi empat kerana mereka telah terbiasa dengan bentuk segi empat yang sangat common dalam kehidupan seharian mereka. Begitu juga dengan segiempat sama dengan trapezium. Walhal pada dasarnya. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164) 4 .UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA CONTOH 2 Miskonsepsi kedua yang telah saya kenalpasti ialah miskonsepsi yang juga melibatkan topik geometri iaitu murid saya tidak dapat membezakan sepenuhnya ciriciri yang terdapat pada bentuk yang berbeza. Kedua-duanya mempunyai dua sisi yang sama panjang yang bertentangan namun apa yang membezakannya ialah trapezium mempunyai dua sisi bertentangan yang selari. kedua-dua bentuk tersebut mempunyai empat sisi yang sama panjang namun demikian bentuk rhombus mempunyai empat sisi selari manakala segiempat bersudut 90 darjah.4 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI. Sebagai contoh.

a) Trapezium / trapezium b) Rhombus / rombus c) Square / segiempat sama d) Rectangle / segiempat tepat a) Trapezium / trapezium b) Rhombus / rombus c) Square / segiempat sama d) Rectangle / segiempat tepat Saya mendapati bagi mengatasi miskonsepsi ini guru haruslah memberi penekanan kepada murid bahawa bukan semua bentuk segi empat adalah dinamakan segi empat.5 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI. Guru perlu memberi penjelasan yang jelas kepada pelajar bahawa segiempat yang mempunyai dua garis selari yang bertentangan dinamakan trapezium manakala segiempat yang mempunyai empat garis selari dinamakan rhombus. 2. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164) 5 .UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA PEMBETULAN 3. Terdapat beberapa segiempat istimewa yang diberikan nama yang istimewa seperti trapezium dan rhombus.

Mereka berdua telah melukiskan segi tiga sama kaki sebagai segi tiga sama sisi.UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA CONTOH 3 Miskonsepsi ketiga yang saya telah kenalpasti ialah kekeliruan untuk mengenal pasti antara segi tiga sama sisi dan segi tiga sama kaki. Saya mendapati bahawa murid saya gagal untuk melukiskan bentuk segi tiga sama kaki dengan tepat. Keadaan ini sangat jelas sekali menunujukkan murid saya gagal untuk membayangkan bentuk yang betul. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164) 6 .6 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI. Murid saya berpendapat bahawa kedua-dua segi tiga tersebut adalah sama.

saya boleh menayangkan atau mempamerkan gambar segi tiga sama sisi kepada murid-murid saya dan meminta murid saya untuk menyatakan nam bentuk tersebut.7 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI. Sya perlu membimbing murid saya ketika murid memberikan respon kepada soalan saya. saya perlu cuba untuk menanamkan kata kunci bagi mewakili kedua-dua segitiga agar murid lebih jelas dan faham. Pada fikiran saya. saya berazam untuk membuat transformasi pengetahuan bagi membetulkan miskonsepsi tersebut.UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA PEMBETULAN Oleh yang demikian. Dan yang paling penting sekali. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164) 7 . Saya boleh mengulagi proses yang sama apabila menayangkan bentuk segi tiga samakaki.

Saya mendapati ada murid yang memahami konsep Matematik tetapi tidak konsisten dalam pengiraan . HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164) 8 . saya telah mengenalpasti satu miskonsepsi yang sangat lazim ditemui di dalam buku latihan murid. Murujuk kepada gambar rajah hasil kerja murid saya diatas. daripada pemerhatian saya. jelas sekali bahawa mereka melakukan kesilapan dalam pengiraan operasi tolak. saya telah menemui jawapannya.0 MISKONSEPSI MENGENAI TOPIK UKURAN CONTOH 4 Bagi topik ukuran pula. Mereka tidak meminjam daripada rumah puluh. mereka melakukan kesilapan dalam membaca symbol atau teknik penyelesaian operasi yang salah. Murid saya terus membuat pengiraan tanpa mengambilkira nilai digit. Miskonsepsi yang saya maksudkan ialah miskonsepsi kelemahan dalam pengiraan. Setelah menjalankan kajian yang sangat terperinci untuk mengetahui punca sebenar mengapa kerapkali berlakunya miskonsepsi ini.8 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI.UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA 2.

Selain itu. dalam kilogram? 1520 367 1153 Jawapan : 1153 Langkah bagi mengatasi masalah ini ialah saya perlu memberi penekan kepada murid saya mengenai pentingnya mengambilkira nilai tempat dan juga nilai digit dalam pengiraan. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164) 9 . saya boleh juga menggunakan alat bantu mengajar jadual nilai tempat bagi memberi gambaran yang jelas kepada murid tentang besarnya nilai puluh berbanding nilai sa. Tidak kisahla sama ada mereka ingin melakukan operasi penambahan atau operasi penolakan.UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA PEMBETULAN Sebungkus gula mempunyai berat 1520 g.9 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI. bagi menarik minat murid . Nilai digit sangat penting dan perlu diambilkira sewajarnya. Sebungkus tepung mempunyai berat 367 g kurang daripada gula tersebut. Apakah berat sebungkus tepung.

Saya telah mengenalpasti punca berlakunya situasi ini. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164) 10 . Oleh yang demikian.0 MISKONSEPSI MENGENAI PENGENDALIAN DATA CONTOH 6 Miskonsepsi bagi topik pengendalian data yang telah murid saya lakukan ialah murid saya tidak dapat memindahkan maklumat daripada piktograf kepada nombor. saya berpendapat bahawa murid saya tidak tahu untuk menjawab soalan c. mereka tidak dapat memindahkan maklumat dengan betul kerana mereka mengabaikan petunjuk tersebut. Selain itu.UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA 3.10 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI. sebab itulah mereka hanya menulis jawapan sesuka hati. Murid saya tidak memberi fokus kepada petunjuk yang saya beri di bawah piktograf iaitu petunjuk satu gambar pokok mewakili sepuluh batang pokok. Mereka tidak pandai membaca piktograf yang diberi.

Bilangan pokok yang ditanam dalam Sekolah Kebangsaan Seri Sentosa dalam 5 bulan. Hitung jumlah bilangan pokok yang ditanam dalam lima bulan itu. January Januari February Februari represents 10 trees March Mac April April May Mei mewakili 10 batang pokok a) Which month has the most number of trees planted? Bulan yang manakah mempunyai bilangan pokok yang paling banyak ditanam? _______________May_______________________________________ b) Which months has the same number of trees planted? Dalam bulan yang manakah mempunyai bilangan yang sama bagi pokok yang ditanam? _______________January and March___________________________ c) Find the total number of trees planted in the five months.UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA PEMBETULAN Number of trees planted in Sekolah Kebangsaan Seri Sentosa in 5 months. ____________130 trees______________________________________ HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164) 11 .11 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI.

Saya perlu memberikan penekanan kepada mereka setiap kali mereka diberi soalan yang melibatkan piktograf supaya peka terhadap petunjuk yang diberi . saya juga perlu mengingatkan mereka semua bahwa petunjuk adalah sangat penting untuk memindahkan maklumat daripada piktograf. Setelah saya mengkaji segala hasil kerja murid saya. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164) 12 .12 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI.UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA Saya telah mengenalpasti cara untuk mengatasi miskonsepsi ini. saya dapati sangat ramai murid yang menghadapi miskonsepsi ini.

Saya tutur berasa teruja memandangkan saya telah berjaya menjalankan analisa ini terhadap murid saya dan dapat mengenalpasti apa sebenarnya yang menghalang mereka daripada mendapat markah tinggi dalam peperiksaan. Sama-samalah kita melahirkan modal insan yang cemerlang. gemilang dan terbilang semaksima mungkin menjelang 2012  HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164) 13 . Menerusi tugasan ini juga.UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA PENUTUP Setelah bertungkus lumus menyiapkan tugasan ini.13 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI. ukuran dan juga pengendalian data. Pertama sekali. saya telah dapat mengenalpasti beberapa miskonsepsi yang kerap berlaku dalam topik geometri. saya berharap dengan setinggi-tinggi harapan agar semua pendidik serra bakal pendidik termasuklah diri saya peka terhadap miskonsepsi dalam Matematik yang dihadapi oleh kebanyakan murid. saya juga dapat mempelajari beberapa sebab miskonsepsi terbebut boleh berlaku serta turut merancang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk mengatasinya. saya sangat berpuas hati kerana banyak input baru yang saya peroleh yang sangat bermanfaat kepada saya sebagai bakal guru. saya dapat merancang pelbagai alat bantu mengajar yang kreatif yang sesuai untuk membinbing murid memahami konsep dalam topic ini. Akhir kata. Selain itu.

Teaching Primary mathematics London :Hoddler Arnold Website retrived on 29th Aug 2012 from http://ms.scribd.com/Q/What_is_the_definition_of_data_handling_in_mathematics_term HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164) 14 .col.pdf http://www.wikipedia.org/wiki/Unit_ukuran http://azimatmate.org/stamp/JSMath6.UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA BIBLIOGRAFI Mike Askew (2005).14 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI.html http://www.com/doc/56449705/definisi-istilah-geometrik http://wiki.com/2011/07/matematik-ukuran-jarak.blogspot.answers.