You are on page 1of 84
Mult asteptatul asasin soseste! Demo-ul de HITMAN pe CD! International Games Magazine _ i 2 compilatii de aur ! mai putin de 5S per joc furnizorul tau de jocuri > yd distribution Octombrie ‘até cA s-a mai incheiat 0 editie a Jlrs ccc texto uupa ce toata harmalaia si haosul declansat de pregatirile, deplasarea, patticiparea si intoarcerea de la aceas- 4 manifestare s-au evaporat, am pu- tut sta linigtiti gi si-1 analizim, Ce a fost IFABO 2000? Cred toti participantii, atat expozanti cat si vizitatori, au_un singur raspuns de dat: Ultima editie IFABO! De unde eam obisnuiti si ne plimbam céteva ore bune pentru a avea suficient timp 4 vizitdim toate standurile anul aces- ta era suficient un tur de o jumitate de ord pentru a vedea toate ,.now tile” din IT ale ultimei jumatati de an. Acesta a fost rezultatul slabei parti cipari din partea firmelor, Flamingo si K-Tech fiind printre putinele nume cu rezonan{a prezente cu standuri la cat sia scdderit dramatice a popularitifi tirgului. Cred c& organi- zatorii, Export Consult, ar trebui si-si revizuiascd strategia de marketing 5i promovare, poate chiar si mai schim- be pe cate cineva prin departamen- tele respective, altfel nu vid cum ar ‘mai putea supravietui targul, iar editia 2001 are cdteva semne mari de intre~ bare in dreptul ei Romiénia este, 1a ora actual, una din farile europene cu cea mai slab structural informatica, in conditile in ca re specialisti in domeniu avem cu du jumal, chiar foarte buni. Pénd anul aces- ta, din pufinul care-t aveam, reuseam si sustinem dow tanguri dedicate piefei IT, respectiv CERF si IFABO. Si dramaticd a piefei, cauzati in mare par- te de mica putere de cumparare a ro- ménului, dar si de o politi deevati practic tru, a dus, se pa ‘iderea 4 de guvernul nos- e, la disparitia unuia dintre acestea Motivele acestei stari de Iucruri sunt multiple si complexe, iar spatiul unui editorial este mult prea mic pen- tru a le putea dezbate pe larg. Ce pot face insi, este si dau drumul unui str git de groaz, exprimat din mii de piepturi, poate cineva acolo unde trebuie il va auzi. Ne ducem de rap. In loc si evoluiim, si ne indreptim cd: tre ceva mai bun, noi facem exact in- vers. $i apoi stim si ne intrebam de € nu putem tine un targ la nivel occi- dental, de ce nu poate romanul de rind Si-si cumpere calculatorul dorit, de ce numai 10-12% din populatia Roma- niei are acces la Intemet, de ce e pira- teria in floare. Nu de mult, Guvernul Romaniei, a emis un decret prin care drepturile de autor in domeniul software sunt pro- tejate, iar incdlcarile acestor drepturi vor fi aspru pedepsite. Aceasta ar fi opinia dumnealor arma cu care si stérpeasea pirateria. Ironic sau nu intrebati pe la colturi sau la tarabele fi etaleaz’ CD-urile, ,pirati nici mu se sinchiseau de exis- tenta acestui decret Exact cum se »Pirateria este un Vanzitorii au deja cli- enti fideli, se oferd garanjii pentru produse, iar de multe ori calitatea aces- tora este mai mult decdt bund. Pirate ria este singurul sistem romanese or- ganizat dupa legile si principiile capitalismului oceidental, Si uite aga s-a mai scurs o luna din viata roménului, o luna in care mici exprima cineva: comert putemic. zvarcoliri IT au reugit pentru putin timp, mult prea putin, si ia gandul cetateanului de la campanii clectorale, laptele si painea zilnicé, monotonia unei zile de lucru. (Loute Claudiu Gedé Redactor sef LEVEL International Games Magazine Romania este, Ja ora actuala, una din tarile europene cu cea mai slaba structura informatica, in conditille in care specialisti in domeniu avem cu duiumul, chiar foarte buni.”