Escola Amor de Déu C/Teide s/n 08031 - Barcelona www.amordedios.

org

Serveis d'Informació i Comunicació a Internet
Curs 2008-2009

Mitjans d'informació i comunicació
Des del Departament es mantenen una sèrie de serveis, alguns ja existien i d'altres són nous d'aquest curs, que fomenten la comunicació de professors, alumnes i pares i la difusió de la imatge pública de l'escola mitjançant Internet. Aquests serveis es detallen a continuació.

Mitjans

Finalitat
Contenir informació estàtica o poc canviant, però rellevant. Actualitzacions poc freqüents (exceptuant-hi els reportatges fotogràfics fins a maig de 2009). Mantenir informació i documents només a l'abast dels alumnes i professors

Descripció
www.amordedios.org Web corporativa, és necessària per a proporcionar les dades bàsiques, com ara les instal·lacions que es posseeixen, el projecte educatiu, la ubicació física, enllaços a la resta de recursos, etc.

Pàgina web del centre

Intranet

www.amordedios.org/intranet La intranet s'utilitza fonamentalment per l'intercanvi d'arxius dels professor i alumnes i també com magatzem de documents noticiasamordedios.blogspot.com Amb aquest mitjà, es pot mantenir informada a la comunitat educativa sobre les qüestions més importants que afecten el centre i els seus alumnes: sortides, fotografies d'activitats, informacions oficials, etc. De la mateixa manera serveix com a mitjà de comunicació a través dels comentaris a cada article adeditic.wordpress.com Un centre amb Departaments sòlidament formats ha de disposar de blogs on s'informi de les activitats que es duen a terme, així com informació útil relacionada amb les metodologies emprades, els continguts que es desenvolupen i altres activitats.

Informar sobre la marxa i el desenvolupament de les activitats. Mitjà de Blog del Centre comunicació amb el públic. Actualitzacions setmanals Blog del Departament TIC Donar a conèixer al professorat activitats TIC del seu interès. Mantenir contacte amb especialistes d'altres llocs.

Microblogging: Twitter

twitter.com/amordedios El microblogging permet publicar textos breus amb un màxim de Proporcionar notícies 140 caràcters. D'aquesta manera s'aconsegueix un gran breus i actuals sobre dinamisme, ja que l'actualització diària indica que existeix una l'activitat diària del centre activitat contínua, així com un interès actiu. El servei està parcialment automatitzat utilitzant twuffer.com i friendfeed.com

(veure aquest article per una descripció de la metodologia emprada: http://tr.im/nFal ) professorsadedi.ning.com Disposar d'un lloc còmode La xarxa permet la comunicació constant entre els professors Xarxa social de i senzill per treballar i per que la estan utilitzant, tan per sincronitzar-se entre ells a les professors comunicar-se matèries, com per compartir materials als departaments, assignatures, etc. Xarxa social d'alumnes amordediosbcn.ning.com Disposar d'un lloc còmode Aquesta xarxa permet publicar deures, notes, instruccions per fer i senzill per treballar i per treballs, comunicar-se amb els alumnes, comunicar-se entre ells comunicar-se i un llarg etcètera. Disposar d'un magatzem i expositor públic de vídeos de l'escola publicat a altres llocs amordedios.blip.tv Els serveis com YouTube o Blip.tv, són xarxes socials basades en la creació de vídeos. Són ideals per a mostrar als altres les activitats que es realitzen.

Canal de vídeos

Canal fotogràfic

Disposar d'un magatzem i picasaweb.google.es/adediweb expositor públic de De recent creació (juny de 2009) es un lloc públic que conté les fotografies de l'escola fotografies que anem fent a l'escola Disposar d'un magatzem i www.scribd.com/adediweb expositor públic de Serveis de xarxes socials com docstoc.com, scribd.com, etc. documents publicats a permeten exposar els documents públicament. altres llocs www.slideshare.net/main/list?login=jjdeharo&type=user Disposar d'un magatzem i Les presentacions que s'han utilitzat en altres mitjans, com expositor públic de blogs, wikis, xarxes socials, etc. es poden agrupar en els serveis presentacions publicades de xarxes socials de presentacions com Slideshare, on els usuaris a altres llocs. podran veure aquest tipus de producció intel·lectual. Mantenir una relació www.mister-wong.es/groups/DepTICADEDI/ d'enllaços públics Enllaços d'aplicacions didàctiques del Dep. TIC. Són públics i la d'aplicacions didàctiques a seva temàtica és relativa a aplicacions didàctiques de tots els Internet nivells educatius. amordedios.wikispaces.com Des d'aquesta wiki es pot accedir a tota la producció digital pública dels professors i alumnes del nostre centre.

Canal de documents

Canal de presentacions

Marcadors socials

Continguts digital de caràcter docent

Mostra la producció docent, tant de professors adedimat.wikispaces.com com d'alumnes. Aquesta wiki es el servei més visitat de tots els que tenim i esta fet pel Dep. de Matemàtiques, com a complement de les seves classes. Mereix una menció especial.

Les novetats d'aquest curs, són: • Octubre de 2008 ◦ Creació de la Xarxa social d'alumnes. ◦ Es comença a enregistrar les estadístiques de la wiki ADEDIMAT (adedimat.wikispaces.com) • Novembre de 2009 ◦ Les notícies del blog de l'escola ara surten també a la plana principal de la web de l'escola i de la intranet. • Gener de 2009 ◦ Creació de la Xarxa social de professors.

◦ Es demana, al Xtec, Moodle per a l'escola (encara no està operatiu): http://agora.xtec.cat/col-amordedios/moodle. ◦ Creació del blog del Departament TIC: http://adeditic.wordpress.com. Es publica, sobretot, material d'autoformació. Fins al moment s'han publicat 14 articles. • Febrer de 2009 ◦ Comença el servei de notícies breus mitjançant twitter (16 de febrer) i mitjançant friendfeed.com s'automatitzen notícies com ara la publicació al blog de l'escola (més informació a http://tr.im/nFal). Es col·loquen 5 gadgets informatius (visors de notícies): ▪ Blog de notícies. ▪ Web corporativa. ▪ Intranet. ▪ Xarxa social d'alumnes. ▪ Xarxa social de professors. • Març de 2009 ◦ Es crea el grup de presentacions: "Manuales para profesores ocupados" dins a la xarxa social de presentacions de slideshare.net: http://www.slideshare.net/group/manuales-para-profesores-ocupados. Un grup obert a tothom a on es pugen presentacions rellevants per a l'auto-formació del professorat.Les presentacions creades pels membres del nostre departament es publiquen, a més, al blog del Departament TIC. • Maig de 2009 ◦ S'automatitza part del contingut publicat a twitter amb les informacions del full mensual, mitjançant el servei twuffer (twuffer.com). ◦ Creació d'un grup de marcadors socials a Mr. Wong sobre aplicacions didàctiques per a tots els nivells de l'escola. Aquest grup es manté des del Departament TIC: http://www.mister-wong.es/groups/ DepTICADEDI/ • juny de 2009 ◦ Creació d'un espai a Picasaweb per emmagatzemar les fotografies que es publiquen a la pàgina web de l'escola, degut a la manca d'espai que tenim i per optimitzar els processos de publicació de les fotos. http://picasaweb.google.es/adediweb ◦ Creació del canal de vídeo http://amordedios.blip.tv S'ha escollit aquest servei, en comptes de YouTube, perquè no té limitacions de durada dels vídeos. ◦ Creació d'un nou canal de documents a http://www.scribd.com/ adediweb. A partir d'ara el full mensual i altres documents s'allotjaran aquí.

Accessos als recursos digitals Estadístiques des de l'1 de setembre de 2008 fins al 6 de juny de 2009. Aquestes dades provenen de Google Analytics (https://www.google.com/analytics) mitjançant el codi proporcionat per Google i que s'ha de colocar a totes les pàgines web. Pàgina web del centre (www.amordedios.org)

Visites setmanals:

(La davallada del 22 fins al 28 de febrer de 2009 correspon a la infecció amb el conficker, ja que vam estar una setmana sense servidor web) Visites totals: 42.469 Pàgines vistes: 175.282 Pàgines/visita: 4,13 Visites/setmana: 1.066 Pàgines més visitades:

Blog de l'escola (noticiasamordedios.blogspot.com) Visites setmanals:

Visites totals: 6.506 Pàgines vistes: 10.007 Pàgines/visita: 1,54 Visites/setmana: 163 Subscriptors del blog (reben les notícies al seu correu directament): 65

Pàgines més visitades: La naturalesa d'un blog es diferent a la d'una pàgina web, ja que el normal és que la majoria de visites es produeixen mitjançant la seva pàgina principal.

Xarxa Social d'alumnes (amordediosbcn.ning.com) A diferència de les altres webs, el 100% de les visites provenen d'alumnes i professors del nostre Centre de ESO i Batxillerat. Visites setmanals: La xarxa social no es va crear fins el 22 d'octubre de 2008

Visites totals: 27.994 Pàgines vistes: 242.621 Pàgines/visita: 8,92 Visites/setmana: 859 Pàgines més visitades:

Xarxa social de professors (professorsadedi.ning.com) Les visites pertanyen en un 100% als professors de l'escola Visites setmanals: La xarxa social no es va crear fins el 26 de gener de 2008

Visites totals: 677 Pàgines vistes: 3.433 Pàgines/visita: 5,07 Visites/setmana: 36 Pàgines més visitades:

Wiki de matemàtiques (adedimat.wikispaces.com) Aquesta wiki existeix des de finals de 2007, però no es van començar a mesurar les estadístiques amb Google Analitycs fins l'11 d'octubre de 2008

Visites totals: 158.695 Pàgines vistes: 202.242 Pàgines/visita: 1,26 Visites/setmana: 4.648 Pàgines més visitades: