You are on page 1of 12

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013

1249/1

SEJARAH (SET 1) Kertas 1 Ogos/Sept 1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

[Lihat halaman sebelah]

Mengapakah lembah sungai menjadi pusat pembentukan tamadun awal manusia? A B C D Kesuburan tanah Keindahan alam Ramai tenaga kerja Pelancongan

Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia 2 Apakah bukti arkeologi yang menyokong pernyataan di atas? A B C D Batu bersurat Cap mohor Gendang gangsa Tembikar tanah

Rakyat Athens tidak berpuas hati terhadap golongan aristokrat kerana kuasa mereka mengatasi kuasa raja. Apakah kesan daripada rasa tidak puas hati tersebut? A B C D Permulauan pilihan raya Perampasan kuasa Perubahan struktur masyarakat Perlucutan jawatan pentadbiran

Amalan Yoga Yin dan Yang

Tamadun India China

Apakah sumbangan amalan tamadun di atas terhadap peradaban dunia? A B C D Penghasilan kertas Pengenalan sistem tulisan Perkembangan ilmu perubatan Pembentukan sistem organisasi

Apakah kesan pembinaan sistem pengairan di Angkor pada zaman Raja Indravarman I? A B C D Sistem pertanian pindah berkembang Penempatan kekal lebih banyak Pergantungan pada hasil hutan berkurangan Keperluan beras dipenuhi

Mengapakah kerajaan Funan berubah daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim? A B C D Kemudahan pelabuhan Perubahan dasar pentadbiran Pertambahan penduduk Kekayaan hasil laut

Mengapakah Zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan? A B C D Akhlak rendah Ekonomi kurang maju Empangan Maarib runtuh Pengamalan sistem kabilah

Wanita mempunyai kedudukan yang rendah dalam masyarakat Arab Jahiliah. Antara berikut, pernyataan yang manakah membuktikan keadaan tersebut? I II III IV A B C D Perkahwinan semula dilarang Wanita tidak mewarisi harta pusaka Bayi perempuan ditanam secara hidup-hidup Wanita menyembunyikan diri daripada kaumnya I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Pernyataan berikut menggambarkan sifat pengampun Nabi Muhammad s.a.w. dalam peperangan. Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan. Tawanan lelaki yang berjaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam membaca dan menulis sehingga pandai akan dibebaskan.

Namakan peperangan tersebut? A B C D Badar Uhud Tabuk Khandak

10

Mengapakah kedudukan Islam semakin kuat selepas Perjanjian Hudaibiyah? A B C D Penubuhan kerajaan Islam Pengiktirafan kerajaan Islam Penggubalan perlembagaan Islam Penetapan sempadan kerajaan Islam

11

Apakah peranan Diwanul Jundi dalam kerajaan Bani Umaiyah? A B C D Pertahanan negara Perkembangan ilmu pengetahuan Peningkatan pendapatan negara Perkembangan perdagangan antarabangsa

12

Mengapakah golongan Mawali menyokong gerakan Abbasiyah untuk menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah? A B C D Kebajikan mereka tidak terpelihara Dipaksa memeluk agama Islam Perlaksanaan buruh paksa Kadar cukai yang tinggi

Pada tahun 1953, sepasang batu nisan yang mempunyai tulisan ayat-ayat al-Quran kalimah Arab bertarikh 1028 M. telah ditemui di Kampung Permatang Pasir, Pulau Tambun, Pekan, Pahang.

13

Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan teori kedatangan Islam dari

A B C D

Arab China India Turki

Kerajaan Johor-Riau telah berusaha menawan kembali Melaka daripada Portugis.

14

Apakah tujuan utama usaha tersebut? A B C D Menyebarkan Islam ke seluruh dunia Menaungi negeri-negeri kecil di sekitarnya Menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan dunia Mengelakkan Melaka menjadi pusat penyebaran agama Kristian

Seorang sarjana tempatan, iaitu Profesor Ahmad Ibrahim, pernah menyatakan bahawa di negeri-negeri Melayu sebelum wujudnya pengaruh kerajaan British, telah diamalkan undang-undang asas atau undang-undang negeri.

15

Apakah undang-undang tersebut? A B C D Undang-Undang Islam Hukum Kanun Manu Hukum Kanun 12 Undang-Undang Justinian

Jenis Tulisan X Diwani (ad-diwari) Diwani Jali (al-Jariad-diwari) Farisi (al-Farsi)

16

Apakah tulisan X? A B C D Cuneiform Hieroglif Khat Jawi

17

Selepas kejatuhan Rom, apakah zaman yang belaku di Eropah? A B C D Zaman Gelap Zaman Peralihan Zaman Reformation Zaman Renaissance

18

Perjanjian Tordesillas antara Portugal dan Sepanyol ditandatanghani pada tahun 1494. Apakah kesan perjanjian tersebut? A B C D Pengukuhan kuasa gereja Pengukuhan kuasa istana Pembahagian kawasan tanah jajahan Peperangan berlaku antara mazhab agama Kristian

19

Apakah sumbangan Maharaja Abu Bakar kepada ekonomi Johor? A B C D Memajukan perlombongan Menggalakkan pertanian komersial Memperkenalkan teknologi baharu Mengekalkan hak milik tanah orang Melayu

20

Apakah kebaikan sistem torehan ibedem yang diperkenalkan oleh H.N. Ridley? A B C D menjimatkan kos perbelanjaan tidak merosakkan pokok tidak menggunakan teknologi menambahkan mutu susu getah

21

Apakah kesan daripada peristiwa di bawah kepada masyarakat di Asia Tenggara? Tahun 1869 A B C D Peristiwa Pembukaan Terusan Suez

Menghapuskan ancaman lanun Menyatupadukan rakyat Meningkatkan ekonomi rakyat Mempercepatkan imperialisme Barat

22

Apakah persamaan yang terdapat pada parti berikut? A B C D Katipunan Sarekat Islam Merupakan parti radikal Memajukan bidang agama Meminta bantuan penjajah Menyebar dakyah komunis

23

Apakah tujuan British melaksanakan dasar penaklukan ke atas negeri-negeri Melayu? I II III IV A B C D Mentamadunkan penduduk Menyediakan kemudahan asas Mengukuhkan kedudukan politik Memudahkan penguasaan ekonomi 1 dan 11 1 dan 1V 11 dan III 1I1 dan 1V

24

Syed Shaban Yam Tuan Ali dari Rembau Penghulu Rechat dan Remai

Apakah peribahasa yang sesuai dengan peristiwa sejarah yang melibatkan tokoh-tokoh di atas? A B C D Ibarat kaduk naik junjung Biduk berlalu kiambang bertaut Bersatu teguh bercerai roboh Membujur lalu melintang patah

Penduduk Sempadan Pemerintah

24 Penyataan di atas merujuk kepada

A B C D

negara bangsa kerajaan perlembagaan

25 Apakah tanggungjawab Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri di Kelantan? A B C D Menjaga keamanan Mengendalikan harta benda Menguruskan pembangunan Menggubal dasar pentadbiran

27

Apakah tujuan sebenar British menubuhkan Malayan Union di Tanah Melayu pada tahun 1946? A B C D Memastikan kuasa Sultan terpelihara Menghapuskan ancaman kuasa asing Menghapuskan negara dan bangsa Melayu Mendapatkan sokongan masyarakat tempatan

Menentang penyerahan Sarawak kepada British. Terdiri daripada kaum terpelajar dan orang muda Sarawak.

28

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan sebuah pertubuhan di Sarawak. Namakan pertubuhan tersebut? A B C D Rukun Tiga Belas Rukun Sembilan Belas Persatuan Melayu Sarawak Barisan Pemuda Melayu sarawak

29

Maklumat di bawah adalah salah satu hasil perundingan UMNO-CLC . Kerakyatan Negeri 1951 Apakah kesannya terhadap Tanah Melayu ? A B C D Kemerdekaan dicapai Kuasa Sultan dikembalikan Sekolah vernakular ditubuhkan Munculnya rakyat pelbagai bangsa

30

Persidangan Kebangsaan telah ditubuhkan pada bulan Februari 1953 oleh Sir Malcolm MacDonald. Apakah tujuan penubuhan persidangan tersebut? A B C D Mengurangkan perbezaan politik Mengurangkan perasaan perkauman Meningkatkan kerjasama ekonomi Membincangkan agenda pendidikan

31

Idea Lee Kuan Yew untuk menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman. Mengapakah Tunku Abdul Rahman bersikap sedemikian? A B C D Ketidakseimbangan penduduk akan berlaku Menggugat hubungan kaum Menggugat hubungan serantau Ketidakseimbangan ekonomi serantau

32

Dasar Konfrantasi dari segi ekonomi dan kemasyarakatan dengan konsep Ganyang Malaysia telah diumumkan pada 20 Januari 1963. Mengapakah Indonesia bertindak demikian? A B C D Dipengaruhi Belanda Dipengaruhi komunis Tekanan ekonomi Tekanan social

33

Maklumat berikut berkaitan dengan pencalonan dalam pilihanraya umum bagi kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) di Malaysia. Ramli telah mengambil ketetapan untuk bertanding dalam pilihan raya umum bagi DUN di Melaka tetapi pencalonannya telah ditolak oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Mengapakah pencalonan Ramli ditolak? negeri A di Melaka tetapi pencalonannya telah ditolak. A Tidak bertanding atas nama parti politik setempat B C D Tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam Tidak mendapat pengampunan bersabit kesalahan jenayah Tidak mencapai kemenangan dalam pilihan raya sebelumnya

10

34

Apakah matlamat utama Rancangan Malaya Pertama? A B C D Membangunkan bandar Membangunkan industri desa Memajukan perindustrian berat Membangunkan kawasan luar bandar

35

Mengapakah dasar kebudayaan kebangsaan digubal? A B C D Panduan membentuk bangsa Melayu Panduan membentuk kebudayaan kaum bukan Melayu Panduan membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia Panduan membentuk negara Malaysia yang maju

36

Malaysia akan menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020 tetapi Malaysia akan menjadi negara maju yang berbeza daripada negara maju di Barat. Mengapakah negara maju Malaysia berbeza daripada daripada negara maju di Barat? A B C D Kemajuan dari segi jasmani Kemajuan yang mementingkan hal duniawi Kemajuan yang mementingkan hal akhirat Kemajuan bersepadu

37

Perang Dunia pertama berlaku di Eropah pada tahun 1914. Apakah faktor segera yang menyebabkan peperangan tersebut berlaku? A B C D Pengguguran bom atom di Hiroshima Sekatan ekonomi Amerika Syarikat Pembunuhan pewaris takhta Austria-Hungary Serangan Jerman ke atas Belgium

11

38

Mengapakah Malaysia perlu mengamalkan dasar berikut? Dasar luar Malaysia ialah berbaik-baik dengan semua negara I II III IV A B C D Memantapkan ekonomi negara dengan semua negara Mengekalkan kedaulatan negara Mendapatkan bantuan ketenteraan Mengelakkan perang saudara I dan II I dan IV II dan III III dan IV

39

Menjelang tahun 1980-an, Malaysia mengamalkan Dasar Pandang ke Timur. Mengapakah dasar ini diwujudkan?

A B C D

Membuktikan negara tidak bergantung kepada kuasa Barat Mendapatkan peluang melabur di Jepun dan Korea Mengambil nilai-nilai yang baik daripada rakyat Jepun dan Korea Menjalinkan hubungan bilateral yang baik

40

Apakah sumber berharga yang perlu dimiliki negara dalam menjayakan dasar k-ekonomi?

I II III IV

Pelaburan asing Teknologi moden Modal intelek Pekerja berpengetahuan

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

KERTAS SOALAN TAMAT 12