You are on page 1of 2

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

BIOLOGI PERATURAN PEMARKAHAN

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN SPM BIOLOGI PERATURAN PEMARKAHAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

B A D D D A D C D D C D D B C B A C B B A D B D A

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

C B C C B D B A B B B C A D D A B C C D B C D B D