Deontologia unui consultant în management Conflict de interese

Fiecare echipă are un medic. Dar când jucătorii se accidentează, nu te duci la medicul echipei. Există un conflict de interese, deoarece medicul este plătit de către echipa. Chris Walsh- Fotbalist american

 

Să conveniţi să vă împărţiţi pieţele, clienţii sau teritoriile. Să conveniţi să boicotaţi împotriva clienţilor, furnizorilor sau a altor companii concurente.

Dacă un client deschide oricare dintre aceste subiecte cu dumnevoastră, trebuie să puneţi capăt imediat conversaţiei. Cea mai bună strategie este concurenţă loială şi puternică, precum şi respectarea permanentă a legilor şi reglamentarilor în vigoare în ţările în care fiecare îşi desfăşoară activitatea. Un conflict de interese este acea situaţie în care o persoană are sau ar putea avea un interes personal de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate, imparţialitate şi responsabilitate a atribuţiilor care îi revin. În cazul în care o persoană se află în situaţia unui conflict de interese, aceasta are obligaţia să informeze de îndată structura deliberativă/decizională sau persoana care ocupă o funcţie ierarhic superioară. Activitatea unui consultant se defăşoară conform unor standarde ridicate de independenţă, integritate, confidenţialitate, discreţie, profesionalism, în respectul legii şi al persoanei. Prin respectarea acestor valori, un bun consultant răspunde pe deplin încrederii acordate de clienţi, colaboratori, acţionari şi de totalitatea partenerilor săi. Principiile ce trebuie să ghideze un consultant în management în activitatea zilnică pentru a asigura evitarea conflictelor de interese sunt: imparţialitatea, integritatea, obiectivitatea şi transparenta în luarea deciziilor. Integritatea. Un consultant nu se supune nici unei influenţe exterioare, fie ea religioasă sau politică. El nu poate oferi cadouri sau avantaje cu scopul de a câştiga clienţi, nici nu va accepta cadouri din partea clienţilor sau a furnizorilor în cadrul activităţilor sale profesionale. Activităţile remunerate sau nu pe care un consultant le poate avea în afara locului de muncă trebuie să nu se afle în conflict de interese cu funcţiile îndeplinite în cadrul companiei la care lucrează. Comportamentul faţă de clienţi. Datoria de a oferi consiliere este o obligaţie inerentă meseriei de consultant. În acest sens, consultantul ascultă doleanţele clienţilor şi defineşte împreună cu aceştia modalităţile de intervenţie care i se par cel mai potrivite pentru atingerea succesului în misiunea în cauză, a cărei responsabilitate o poartă. Îşi va concentra eforturile în vederea realizării obiectivelor definite în prealabil de comun acord. Este un partener loial şi angajat de partea clienţilor, păstrând distanţa necesară posturii de consultant. Confidenţialitate. Consultantul se angajează să respecte confidenţialitatea informaţiilor care îi sunt puse la dispoziţie sau pe care le obţine în cadrul misiunilor care îi sunt încredinţate. Colaboratorii, precum şi partenerii săi, se angajează astfel să respecte secretul profesional şi să nu utilizeze informaţiile care le sunt aduse la cunoştinţă decât în scopul misiunilor în care sunt implicaţi.

În cadrul funcţionării aapa interne. cele mai mari bugete mint odata cu guvernele şi una dintre aceste metode noi este un element important al polenizării încrucişate între consultanţă şi stat. Consultantul în management nu se va angaja în nici un fel de acţiuni care să reprezinte un conflict de interese cu afacerile clientului. astfel încât codul deontologic este vital pentru ambele părţi: client şi consultant. bazată pe origine etnică. decât din "exterior". Inevitabil. relaţia cu clienţii este esenţială. . vârstă. Mulţi consultanţi de profil înalt au reuşit să obţină roluri guvernamentale de rang înalt. Consultantul îşi exercită activitatea şi profesiunea cu respectarea normelor de drept şi a persoanelor.crearea unui discurs în minţile factorilor de decizie cheie . Securitatea. orientare sexuală şi religie. În consecinţă. care să le permită să stabilească ordinea de zi şi să susţină pe furiş utilizarea de consultanţă mai des decât cea proprie. In concluzie. Autoritatea ierarhică nu poate fi utilizată în alte scopuri decât acela de a asigura buna funcţionare a societăţii. Situaţii în care pot apărea conflicte de interese În arenă complexă a ariei de consultanţă. cu persoane afiliate. Problema "lobby" este un alt potenţial conflict de interese. Ordinea de zi . care pot avea beneficii în urma încheierii afacerii. sănătatea şi integritatea fizică şi morală a persoanelor reprezintă o preocupare esenţială. autoritatea ierarhică va fi exercitată cu măsură şi discernământ pentru a nu conduce la abuzuri sau acte de hărţuire.Respectul persoanei. există un număr de potenţiale conflicte de interese. angajarea în orice activitate. puterea relaţiilor personale şi creearea de reţele a fost spartă şi consultanţii au fost nevoiti sa dezvolte alte moduri de a canliza fondurile în direcţia lor. În schimb. trebuie să nu aibă în vedere nici o discriminare. negocierea ori contractarea. parteneriat sau alte activităţi similare cu membrii companiei pentru beneficii personale.este mai uşor de realizat "în interiorul cortului". care să atingă demnitatea şi dreptul la tratament egal al persoanelor. cât şi în exercitarea activităţilor sale profesionale. pe întreaga perioadă de derulare a procesului de consultanţă. figurile guvernamentale se retrag din politică adesea în roluri de lobby şi continuă să-şi folosească influenţa lor reziduală şi reputaţia pentru beneficiul sectorului de consultanţă. în numele companiei. Cu ”Procurement” introdus ca un nivel de mijloc între comisari şi comandat. sex. care ar trebui să fie luate în considerare atunci când înţelegerea eticii în industrie este distorsionată: implicarea(în nume personal) în orice tranzacţie în care compania pentru care se oferă consultanta este implicată şi deţinerea unui interes personal în legătură cu această tranzacţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful