SULIT PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Ogos 2013 2 jam

1223/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN PENDIDIKANMALAYSIA MALAYSIA _____________________________________________________________ PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B 2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan. 3. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan : Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikut. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam helaian jawapan yang disediakan. 4. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruangan yang disediakan di halaman 13. 5. Ceraikan kertas jawapan Bahagian A dan ikat bersama-sama dengan kertas jawapan Bahagian B.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak 1223/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

2 Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan

1223/1

Soalan 1 hingga Soalan 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang tepat dalam ruangan jawapan yang disediakan.. 1   Mengasihi sesama manusia kerana Allah. Benci kepada kekufuran sebagaimana benci jika dicampakkan ke dalam api neraka

Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D 2 Ciri bertambah iman Mauizatul hasanah Halawatul iman Kesan iman

Antara yang berikut manakah bukan dosa-dosa besar yang membawa kepada kehancuran ummah? A B C D Melarikan diri daripada medan perang Melakukan hubungan sejenis Membunuh diri Menuduh zina Beriktikad kedudukan pelaku dosa besar berada di antara keimanan dan kekufuran Pegangan P Beriktikad perbuatan manusia adalah dilakukan oleh manusia bukan Allah Menolak beramal dengan taqiyyah

3

P ialah A B C D Syiah Imamiyah Syiah Batiniah Syiah Zaidiyah Khawarij [Lihat halaman sebelah SULIT

1223/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT 4

3

1223/1

Antara yang berikut manakah bukan maksud berkemampuan bagi syarat wajib haji? A B C D Mempunyai kenderaan pergi dan balik Bagi wanita hendaklah bersama mahramnya Mempunyai nafkah yang mencukupi untuk dirinya sahaja Mampu menyediakan tambang dan perbelanjaan mengerjakan haji   

5 Hendaklah dilakukan sebanyak tujuh kali dengan penuh yakin Hendaklah dilakukan dengan perjalanan biasa Memulakan niat di Bukit Safa

Pernyataan di atas merujuk kepada ibadah A B C D 6 Melontar Jamrah Wukuf Tawaf Saie

Bilakah masa bercukur bagi orang yang mengerjakan haji? A B C D Selepas melontar ketiga-tiga jamrah pada 13 Zulhijjah Selepas melontar Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah Selepas mengerjakan ibadah wukuf Selepas mengerjakan ibadah saie

7

Antara yang berikut manakah bukan tanggungjawab suami dan isteri ? A B C D Berbelanja mengikut keperluan rumah tangga Memelihara dan mendidik anak-anak dengan baik Berusaha mengekalkan keharmonian rumah tangga Menghubungkan silaturrahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak

8

Mahkamah Syariah diberi kuasa dalam kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum I II III IV A B C D Penjara sehingga tiga tahun Penjara sehingga lima tahun Denda sehingga tiga ribu Ringgit Malaysia Denda sehingga lima ribu Ringgit Malaysia I dan II II dan III III dan IV I dan IV

1223/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT 9

4

1223/1

Mengapakah isteri wajib memberi layanan yang baik kepada suami? A B C D Supaya suami menyediakan keperluan asas Supaya rumah tangga tenteram dan damai Supaya mendapat rezeki yang banyak Supaya suami tidak berpoligami

10

Antara yang berikut manakah bukan implikasi sumpah lian terhadap suami isteri ? A B C D Suami isteri terpisah selepas sumpah lian Haram berkahwin semula buat selama-lamanya Suami yang bersumpah terlepas dari hukuman qazaf Isteri berhak menuntut nafkah anak yang dinafikan nasabnya

11

Harta dan jenis barang yang sah digunakan dalam jual beli atau perniagaan ialah A B C D Jenis barang yang bernilai di sisi syarak Jenis barang yang tahan lama di sisi syarak Jenis barang yang baik dan elok di sisi syarak Jenis barang yang berjenama tinggi di sisi syarak

12

Pilih pernyataan yang menerangkan tentang kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. I II III IV A B C D Menjimatkan perbelanjaan golongan tertentu Membantu individu dan masyarakat ketika kecemasan Memberi kemudahan kepada masyarakat kurang mampu Menarik minat kedatangan pelancong asing ke negara kita I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III dan IV

13

Mauizah Hasanah bermaksud A B C D Kata-kata perangsang Pergaulan yang baik Nasihat yang baik Contoh teladan

14

Berikut adalah kesan alam sekitar yang dipelihara dengan baik kecuali A B C D Mempercepatkan kemusnahan alam Dapat menghirup udara yang segar Keindahan alam dapat dikekalkan Mengelak dari penyakit berjangkit [Lihat halaman sebelah SULIT

1223/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT 15

5

1223/1

Pilih pernyataan yang benar tentang ketokohan Jabir Bin Hayyan I II III IV A B C D Orang pertama di dunia yang mengkaji bintang dan cakerawala Menghasilkan banyak karya dalam bidang kimia Orang pertama menemui asid sulfurik Tokoh terkemuka dalam ilmu falak I dan II I dan IV II dan III III dan IV

16

Kegemilangan kerajaan bani Umaiyah adalah disebabkan faktor berikut, kecuali A B C D Semangat jihad yang jitu dalam kalangan umat Islam Kestabilan dan kemantapan ekonomi dalam negara Kecemerlangan dalam semua bidang ilmu Kecekapan khalifah yang mentadbir

17

Beliau berusaha menyedarkan umat Islam tentang keburukan fanatik mazhab yang memecahbelahkan kesatuan umat Islam. Siapakah tokoh di atas? A B C D Hamka Ibnu Khaldun Syeikh Muhammad Abduh Sayyid Jamaluddin al-Afghani  Keturunan Arab Yaman  Pengasas ilmu sosiologi  Pernah menjadi Ketua Hakim di Bougie Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D Ibnu Khaldun Syeikh Tahir Jalaluddin Syeikh Muhammad Abduh Sayyid Jamaluddin al-Afghani

18

1223/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT 19

6

1223/1

Kitab karangan Imam Syafie yang membicarakan tentang usul fiqh ialah A B C D Al-Umm Al-Faraid Ar-Risalah Al-Musnad

20

Tanggungjawab muslim terhadap Rasulullah SAW adalah seperti berikut, kecuali A B C D Menjadikan sunnah baginda sebagai panduan hidup Mengamalkan sebahagian daripada sunnah baginda Tidak membelakangi sunnah baginda Mengakui kesahihan sunnah baginda

Soalan 21 hingga Soalan 40 Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. 21 Perbuatan …………………… merupakan satu pencabulan hak Allah kerana nyawa adalah milikNya. Jenis-jenis Zina

S 22 S dalam rajah di atas ialah …………………... .

Muhsan

P

Berhak mengahwinkan pengantin perempuan yang masih gadis tanpa persetujuannya dengan syarat bakal suami sekufu dengannya.

Terdiri daripada bapa dan datuk 23 24 P dalam rajah di atas merujuk kepada …………………… Hukum ………………….. ialah perkara yang diasaskan hukumannya kepada dalil yang hujahnya tidak boleh disangkal. Lafaz ijab mestilah jelas dan difahami oleh wali, bakal suami dan ………… ..……. …………………… ialah harta yang diperoleh dalam tempoh perkahwinan, hasil daripada usaha mereka bersama. [Lihat halaman sebelah SULIT

25 26

1223/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT 27

7

1223/1

Perceraian secara khuluk diharuskan apabila isteri berasa tidak sesuai dengan suaminya dan bimbang berlaku ……………………. terhadapnya. Ucapan selawat adalah tanda menyayangi Rasulullah SAW melalui ………………… . Rasulullah SAW memberi …………….. kepada mereka yang mula tertarik dan berjinakjinak mendekati Islam. Sikap ………………… merujuk kepada penjual dan pembeli yang bersifat jujur serta tidak menipu dalam perniagaan. Perluasan kegiatan pendidikan telah dijalankan pada zaman kerajaan bani Umaiyah bagi mewujudkan pelbagai disiplin ilmu yang dikenali sebagai ……………..…. . Kerajaan Mongul yang dipimpin oleh …………..……... telah berjaya menawan Kota Baghdad yang menyebabkan kejatuhan kerajaan bani Abbasiyah.

28 29

30

31

32

Soalan 33 dan Soalan 34 Berdasarkan rajah di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Perniagaan insurans hendaklah dielakkan daripada tiga unsur berikut Gharar R

Q

33 34 35

Q dalam rajah di atas ialah …………………… R dalam rajah di atas ialah …………………… Ajaran Bahai mula tersebar di Malaysia pada tahun 1953, ajaran ini telah dibawa oleh …………………. . …………………. layak mendapat harta melalui pusaka,wasiat dan hadiah.

36

1223/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

8

1223/1

Soalan 37 hingga Soalan 40 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan dalam jadual di bawah . wajib 37 syarat hikmah

Yakin dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya adalah merupakan …………………. bagi suami yang berpoligami. Terdapat beberapa ………………………. disyariatkan lian, antaranya ialah suami dapat mempertahankan kesucian nasabnya daripada dicemari oleh isteri yang berzina. Saham yang tidak mempunyai unsur-unsur spekulasi merupakan salah satu ……………………. saham diharuskan dalam Islam. Apabila seseorang jemaah haji yang telah berniat ihram melakukan perkara yang dilarang semasa ihram, maka …………………….. baginya membayar dam.

38

39

40

1223/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

9 Bahagian B [60 markah] Jawab tiga soalan : Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikut.

1223/1

1

(a)

Mengumpat dan memfitnah boleh menimbulkan pergaduhan dan perpecahan umat. (i) (ii) Nyatakan maksud mengumpat. [2 markah]

Jelaskan cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan perbuatan mengumpat. [2 markah]

(iii) Jelaskan dua akibat memfitnah selain menimbulkan pergaduhan dan perpecahan dalam kalangan masyarakat. [4 markah] (b) (i) (ii) Apakah yang dimaksudkan dengan taubat. Nyatakan dua syarat melakukan taubat. [2 markah] [2 markah]

(iii) Terangkan cara anda melaksanakan tuntutan taubat dalam kehidupan seharian. [2 markah] (c ) Kemunculan ajaran sesat seperti Rasul Melayu,Ayah Pin ( Kerajaan Langit) akan menjejaskan kesucian Islam dan keharmonian umat.

Berdasarkan pernyataan di atas, (i) (ii) Jelaskan ciri kesesatan ajaran Taslim yang perlu kita jauhi. Terangkan dua kesan buruk ajaran sesat terhadap negara. [2 markah] [4 markah]

1223/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT
2 ( a)

10

1223/1

Hukum melakukan akikah ialah sunat muakkad sebagai tanda kesyukuran kepada Allah kerana dikurniakan anak.
(i) (ii) (iii)

Jelaskan dua syarat sah akikah. Jelaskan perkara sunat dilakukan untuk daging sembelihan akikah.

[4 markah] [2 markah]

Jelaskan hukum dan alasan bagi situasi berikut. Encik Zainal telah memberi sebahagian daging akikah kepada jirannya Mutusamy yang beragama Hindu. [2 markah]

( b)

Wajib haji ialah amalan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengerjakan ibadat haji.
(i)

Jelaskan hukum jemaah haji yang tidak bermalam di Muzdalifah [2 markah] Nyatakan waktu paling afdal untuk melontar Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah. [2 markah]

(ii)

(c )

Berdasarkan peta di atas,
(i) (ii)

Dimanakah penduduk Madinah perlu berniat ihram haji?.

[1 markah]

Namakan jenis miqat bagi jemaah haji yang memulakan niat di sesuatu tempat [1 markah]

( d)

Anak angkat ialah anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya.
(i)

Mengapakah Islam mengharamkan anak angkat dibin atau dibintikan kepada bapa angkatnya? [2 markah] Nyatakan batas pergaulan anak angkat dengan keluarga angkatnya. [2 markah] Jelaskan hikmah mengambil anak angkat. [2 markah] [Lihat halaman sebelah SULIT

(ii)

(iii)

1223/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

11

1223/1

3

(a)

Antara sebab yang mendorong kejayaan tentera Islam zaman kerajaan bani Abbasiyah adalah pemimpin negara yang berkaliber. (i) (ii) Nyatakan dua faktor lain yang mendorong kejayaan tersebut. Apakah maksud Diwan al-Jundi [4 markah] [1 markah] [2 markah]

(iii) Jelaskan fungsi Diwan al-Jundi (b) Imam Ahmad Bin Hanbal adalah tokoh hadis terkemuka. (i) (ii) Nyatakan gelaran yang diberikan kepada beliau. Mengapa beliau digelar demikian ?.

[1 markah] [2 markah]

(iii) Jelaskan dua cara Imam Ahmad Bin Hanbal menetapkan hukum dalam memilih hadis. [4 markah] (c) (i) Nyatakan dua cara mengawal tempat rekreasi daripada kegiatan vandalisme. [2 markah] Terangkan dua kategori rekreasi. [4 markah]

(ii)

1223/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

12

1223/1

4

(a)

Khulafa’ ar-Rasyidin telah menubuhkan Majlis Syura untuk mengemaskini pentadbiran negara. (i) (ii) Nyatakan catatan ringkas mengenai Majlis Syura. Jelaskan sumbangan Saidina Uthman Bin Affan. [1 markah] [2 markah]

(b)

Kegemilangan tamadun Islam pada zaman kerajaan bani Umaiyah banyak bergantung kepada kekuatan khalifah. Huraikan faktor-faktor kejatuhan kerajaan bani Umaiyah. [4 markah]

(c)

Imam Syafie dan Ibnu Sina adalah tokoh ilmuan teragung dalam sejarah pemikiran umat Islam. (i) (ii) Nyatakan bukti kegigihan Imam Syafie dalam menuntut ilmu. Terangkan dua penemuan Ibnu Sina dalam bidang perubatan. [2 markah] [4 markah]

(d)

Senyuman merupakan satu sedekah dan akan merapatkan hubungan silaturrahim sesama manusia. (i) (ii) Nyatakan satu jenis daripada sedekah selain senyuman. Jelaskan adab memberi hadiah. [1 markah] [2 markah] [4 markah]

(iii) Jelaskan perbezaan sedekah dengan hadiah.

KERTAS SOALAN TAMAT

1223/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

Lihat halaman sebelah] [Lihat halaman sebelah SULIT