SULIT

1223/1(PP)

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA __________________________________________________________ BAHAGIAN PENGURUSAN

SEKOLAH BERASRAMA PENUH / SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PERATURAN PEMARKAHAN PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 1223/1(PP)

_______________________________________________________________________________________ UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Sekolah Kecemerlangan. Kegunaan khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini juga tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan.

_____________________________________________________________________________________ Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 13 halaman bercetak

1223/1(PP) © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

2

1223/1(PP)

JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A
NAMA : _______________________________________ NO. KAD PENGENALAN TINGKATAN : ____________________ ANGKA GILIRAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Bunuh diri Ghairu Muhsan/belum berkahwin Wali Mujbir Qat’ie Dua orang saksi Harta sepencarian Nusyuz/Derhaka Lidah/Lisan Hadiah Amanah At-Tadwin Hulagu Khan

33 Judi/Riba 34 35 36 37 38 39 40 Riba/Judi Yan Kee Leong Anak Yatim /Yatim Piatu Syarat Hikmah Syarat Wajib

Bahagian A B

Markah

Kod Pemeriksa

1223/1(PP) © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

3

1223/1(PP)

Bahagian B No. Soalan Jawapan Markah

1

(a)

(i)

Maksud mengumpat ialah : - Menyatakan atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaannya (1m)/ serta boleh menimbulkan kemarahan jika dilakukan dihadapannya(1m).

1 isi x 2m =2m

(ii)

Cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan perbuatan mengumpat ialah : - Menghindari daripada rakan yang mengamalkan perbuatan mengumpat - Mendalami ilmu agama khususnya mengenai keburukan mengumpat - Mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah - Mengamalkan sikap merendah diri terhadap kelebihan yang dianugerahkan

1 isi x 2m =2m

(iii) Dua akibat memfitnah selain menimbulkan pergaduhan dan perpecahan ialah : - Masyarakat Islam akan mundur - Putus silaturrahim dan menghalang perpaduan - Dipandang hina oleh masyarakat lain - Merendahkan martabat agama dan umat Islam

2 isi x 2m =4m

1223/1(PP) © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

4

1223/1(PP)

- Umat Islam akan ditindas oleh musuh/ Musuh berpeluang menghapuskan agama dan umat Islam

(b)

(i)

Maksud taubat ialah : - Kembali menyesal semula taat kepada Allah (1m) Allah /setelah atau

1 isi x 2m =2m perintah

melanggar

larangannya.(1m)

(ii)

Dua syarat melakukan taubat ialah : - Menyesal terhadap maksiat yang dilakukan - Berhenti melakukan maksiat dengan segera - Berazam tidak akan mengulangi lagi - Berterus terang memohan maaf jika berkaitan dengan hak orang lain.

2 isi x 1m =2m

(iii) Cara anda melaksanakan tuntutan taubat dalam kehidupan seharian ialah : - Sentiasa beristigfar dan memohon keampunan (1m) supaya taubat diterima Allah (1m) - Menyegerakan taubat(1m) apabila melakukan kesilapan (1m) - Melakukan taubat dengan hati yang penuh ikhlas(1m) supaya hidup diredhai Allah (1m) - Melakukan solat sunat taubat(1m) agar jiwa menjadi tenang (1m)

1 isi x 2m =2m Isi=1m Huraian=1m

1223/1(PP) © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

5

1223/1(PP)

(c)

(i)

Ciri kesesatan ajaran Taslim yang perlu kita jauhi ialah: - Beriktikad bahawa diri batin manusia ialah Allah dan diri zahir manusia ialah nur Muhammad - Mentafsirkan ayat-ayat Al-quran mengikut hawa nafsu - Mengharuskan perzinaan melalui konsep nikah batin - Menolak kewujudan hari kiamat,syurga dan neraka - Solat secara niat tanpa rukun qauli dan fi’li - Menganggap Haji Muhammad Matahari sebagai pemimpin yang maksum

1 isi x 2m =2m

(ii)

Dua kesan buruk ajaran sesat untuk negara ialah: - Negara akan mundur (1m) kerana pemikiran masyarakat yang jumud (1m) - Ekonomi negara akan tergugat (1m) kerana peruntukkan kewangan banyak disalurkan untuk pemulihan akidah(1m) - Negara tidak akan stabil(1m) kerana penglibatan masyarakat dalam aktiviti ajaran sesat yang tidak terkawal (1m)

2 isi x 2m =4m Isi=1m Huraian=1m

2

(a)

(i)

Dua syarat sah akikah ialah : Berniat akikah ketika menyembelih Menyembelih binatang ternakan al-An’am yang halal Menyembelih binatang al-An’am yang tidak cacat

2 isi x 2m =4m

1223/1(PP) © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

6

1223/1(PP)

-

Menyembelih binatang ternakan yang cukup umur Memenuhi syarat-syarat sah sembelihan

(ii)

Perkara sunat dilakukan untuk daging sembelihan akikah ialah : Daging dimasak manis Daging dibuat jamuan Tidak mematahkan tulang daging yang dipotong-potong seberapa yang boleh.

1 isi x 2m =2m

(iii) Hukum dan alasan :

Hukum dan alasan betul = 2m Hukum betul, alasan salah = 1m Hukum salah, alasan betul = 0m 2 isi x 1m =2m

Hukum : Haram (1m) Alasan : Daging akikah tidak boleh diberikan kepada orang bukan Islam dalam keadaan mentah atau telah dimasak (1m)

(b)

(i)

Jelaskan hukum: Hukum : Sah (1m) Alasan : Tetapi wajib bayar dam kerana meninggalkan perkara wajib haji (1m)

(ii)

Waktu paling afdhal untuk Melontar Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah ialah : Pada pagi 10 Zulhijjah /Selepas jam 12 malam

1 isi x 2m =2m

1223/1(PP) © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

7

1223/1(PP)

(c)

(i)

Penduduk Madinah perlu berniat ihram haji di ….. Zulhulaifah/ Bir ‘Ali

1 isi x1m =1m

(ii)

Namakan jenis miqat bagi jemaah haji yang memulakan niat ihram di sesuatu tempat. Miqat Makani/ Sempadan Tempat

1 isi x1m =1m

(d)

(i)

Sebab Islam mengharamkan anak angkat dibin atau dibintikan kepada bapa angkatnya ialah : Mengiktiraf keluarga bapa kandung dan mengekalkan kemuliaan pertalian nasab antara mereka Memelihara hak anak angkat dalam mewarisi harta pusaka bapa kandungnya Menjaga batas pergaulan supaya aurat antara anak angkat dan keluarga angkat terpelihara Memelihara harta pusaka bapa angkat dan salasilah keluarga supaya tidak bercampur dengan anak angkat yang tiada hubungan nasab dengan mereka Memelihara hak wali nikah oleh bapa kandungnya dan mereka yang berhak menjadi wali

1 isi x 2m =2m

(ii)

Batas pergaulan yang wajib dipatuhi oleh anak angkat ketika bersama keluarga angkatnya ialah : Menjaga batas-batas pergaulan seperti ajnabi Menjaga batas-batas aurat antara bukan mahram

1 isi x 2m =2m

1223/1(PP) © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

8

1223/1(PP)

(iii) Hikmah mengambil anak angkat ialah : Mendapat pahala dan keredhaan Allah Meringankan beban hidup keluarga yang miskin Menimbulkan perasaan kasih sayang di antara anak angkat dan keluarga angkat serta keluarga kedua belah pihak Mengeratkan silaturrahim Membahagiakan rumahtangga bagi mereka yang tidak dikurniakan zuriat Antara jalan penyelesaian bagi pasangan yang tidak mempunyai anak

1 isi x 2m =2m

3

(a)

(i)

Dua faktor kejayaan tentera Islam (selain pemimpin negara yang berkaliber) ialah : - Dasar ketenteraannya yang terbuka - Mempunyai peralatan yang canggih - Strategi peperangan yang berkesan - Keimanan dan semangat jihad tentera Islam yang tinggi

2 isi x 2m =4m

(ii)

Maksud Diwan al-Jundi ialah: - Kementerian Pertahanan/ Jabatan Pertahanan/ Jabatan Ketenteraan

1 isi x1m =1m

(iii) Fungsi Diwan al-Jundi ialah: - Menguruskan hal ehwal pertahanan negara - Merekod daftar lengkap tentera darat dan laut - Menguruskan gaji dan imbuhan serta pangkat tentera

1 isi x2m =2m

1223/1(PP) © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

9

1223/1(PP)

(b)

(i)

Gelaran Imam Ahmad Bin Hanbal : - Al-Hakim

1 isi x1m =1m

(ii)

Mengapa beliau digelar demikian? - Kerana beliau telah menghafal lebih daripada 700, 000 hadis / Hafal 7 ratus ribu hadis

1 isi x 2m =2m

(iii) Dua cara Imam Ahmad Bin Hanbal menetapkan hukum dalam memilih hadis ialah: - Tidak menggunakan hadis dhoif dalam menthabitkan hukum fekah kerana beliau sangat berpegang teguh dengan hadis / berpegang teguh dengan hadis yang sohih sahaja untuk mensabitkan hukum - Berhati-hati memilih hadis terutama yang berhubung kait dengan masalah halal dan haram sama ada dari segi matan atau sanadnya.

2 isi x 2m =4m

(c)

(i)

Dua cara mengawal tempat rekreasi daripada kegiatan vandalisme ialah: - Mengadakan peraturan yang boleh dipatuhi oleh semua orang - Mengenakan tindakan kepada mereka yang melanggar peraturan - Memberi kesedaran kepada orang ramai kepentingan menjaga tempat rekreasi

2 isi x1m =2m

1223/1(PP) © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

10

1223/1(PP)

- Melaporkan kepada pihak berwajib sekiranya didapati berlaku vandalisme. Catatan Mana-mana jawapan lain munasabah diterima. (ii) Dua kategori rekreasi ialah: - Rekreasi aktif (1m): Aktiviti lasak seperti menunggang kuda dan mendaki bukit (1m) - Rekreasi pasif (1m): Aktiviti yang tidak memerlukan pergerakan dan tenaga yang banyak seperti berkelah dan bersiar-siar (1m) Isi=1m Huraian=1m 2 isi x 2m =4m

4

(a)

(i)

Catatan ringkas mengenai Majlis Syura ialah : - Ahli syura dikenali sebagai al-Hallu Wal-‘akdu yang bermaksud pandai menghurai dan membuat keputusan - Ahli majlis syura terdiri daripada para sahabat rasulullah SAW - Pandangan ahli majlis syura dirujuk untuk membuat pelantikan pegawai-pegawai kerajaan

1 isi x1m =1m

(ii)

Sumbangan Saidina Uthman Bin Affan ialah : - Mengumpul dan membukukan al-Quran dalam satu naskhah - Menyumbangkan harta yang banyak di jalan Allah - Membesarkan angkatan tentera laut dan darat yang memberi kesan kepada perluasan kuasa dan wilayah

1 isi x 2m =2m

1223/1(PP) © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

11

1223/1(PP)

(b )

Faktor kejatuhan kerajaan bani Umaiyah ialah: - Sikap beberapa orang pemerintah kerajaan bani Umaiyah yang mengabaikan ajaran Islam - Pemerintah lalai dalam menjalankan tanggungjawab kerana kemewahan hidup - Kelalaian khalifah menyebabkan wujud semangat kabilah dan pilih kasih - Kepincangan pemimpin telah melahirkan sikap tidak puas hati dalam kalangan rakyat - Ramai rakyat berpaling tadah dan menyokong gerakan Abbasiyah/ Rakyat menyokong gerakan Abbasiyah

2 isi x 2m =4m Isi=1m Huraian=1m

(c ) (i)

Bukti kegigihan Imam Syafie dalam menuntut ilmu ialah : Telah menghafal al-Quran ketika berumur 9 tahun Mempelajari ilmu daripada Sufian Bin Uyainah di Mekah Berguru dengan Imam Malik ketika berumur 20 tahun Merantau ke merata tempat untuk menuntut ilmu Mempelajari pelbagai ilmu bahasa

1 isi x 2m =2m

(ii)

Dua penemuan Ibnu Sina dalam bidang perubatan ialah : i- Penemuan penyakit baru dan puncanya (1m): Pengaruh kuman dalam penyakit Jangkitan virus seperti ‘TB” dan sebagainya Penyakit seperti Rubella, alahan, cacar,

2 isi x2m =4m Isi=1m Huraian=1m

penyakit baru dan seumpamanya (1m)

1223/1(PP) © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

12

1223/1(PP)

ii- Penemuan dalam bidang farmasi (1m): Menghasilkan ubat dan preskripsi yang mujarab untuk pelbagai penyakit kronik Menghasilkan ubat bius (1m)

iii- Membangunkan teknologi perubatan (1m): Mencipta benang khusus untuk menjahit luka pembedahan Mencipta picagari (1m)

(d)

(i)

Nyatakan satu jenis daripada sedekah selain senyuman ialah: - Melaksanakan amar makruf nahi mungkar - Menunjuk jalan kepada orang yang sesat - Menyelesaikan masalah orang lain - Membuang perkara yang menghalang di jalan - Sedekah wang atau harta kepada orang yang memerlukan - Memberi khidmat/menolong orang yang memerlukan pertolongan

1 isi x1m =1m

(ii)

Jelaskan adab memberi hadiah ialah : Niat yang ikhlas Memberi barang yang disayangi Tidak mengungkit semula barang yang diberi

1 isi x 2m =2m

1223/1(PP) © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

13

1223/1(PP)

(iii) Jelaskan perbezaan sedekah dengan hadiah ialah : Sedekah Hadiah suatu kasih

2 isi x 2m =4m

Pemberian yang dilakukan Pemberian sebagai untuk mendekatkan diri penghargaan, tanda kepada Allah sayang atau pujian

Hubungan hanya dengan Hubungan sesama manusia Allah Afdhal diberi kepada fakir Boleh diberi kepada sesiapa miskin sahaja termasuk orang kaya

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

1223/1(PP) © 2013 Hak Cipta BPSBPSK

Lihat halaman sebelah] [Lihat halaman sebelah
SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful