You are on page 1of 32

SULIT Sejarah Kertas 2 Ogos 2013

1249/2

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SEJARAH Kertas 2

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

PERATURAN PEMARKAHAN

Kertas ini mengandungi 32 halaman bercetak 1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

1249/2

Soalan 1 (a) (a) F1 F2 F3 F4

1 (b)

1 (c)

Butiran Markah Nyatakan pengaruh Islam dalam bidang politik. Pengenalan institusi kesultanan 1 Sultan sebagai ketua negara 1 Mufti sebagai penasihat Sultan dalam hal ehwal agama Islam /pentadbiran 1 Wujud jawatan pegawai dan petugas seperti kadi/khatib/bilal/pemungut zakat/penyelia baitulmal/penjaga harta wakaf 1 F5 Pemerintah menggunakan gelaran Sultan 1 F6 Menggunakan gelaran Khalifatul Mukminin, iaitu pemimpin orang mukmin 1 F7 Gelaran Zillulah filAlam yang bermaksud bayangan Allah di dalam alam 1 F8 Islam dijadikan agama rasmi 1 F9 Sultan merupakan khalifah Allah atau wakil Allah di Bumi 1 F10 Sultan haruslah menunaikan amanah yang dikurniakan oleh Allah, iaitu memerintah dengan adil 1 F11 Menerapkan unsur-unsur Islam dalam pemerintahan bagi menggantikan konsep dewa-raja 1 F11 Penerapan unsur Islam pada nama negeri seperti Acheh Darus Salam 1 F12 Pemerintah menggunakan nama Islam seperti Sultan Mansur Syah yang bermaksud pemerintah yang dibantu oleh Allah / Sultan Mahmud Shah yang bermaksud sultan terpuji 1 F13 Memperkenalkan Undang-Undang Syariah 1 F14 Di Acheh terdapat Kanun Mahkota Alam yang mempunyai ciri-ciri sebuah perlembagaan Islam 1 [Mana-mana 2 x 1 m] [2M] (b) Berikan dua pengaruh Islam dalam bidang ekonomi. F1 Pengenalan institusi ekonomi seperti baitulmal 1 F2 Menggalakkan sikap rajin bekerja 1 F3 Mencari rezeki yang halal 1 F4 Melarang perbuatan mengemis 1 F5 Menggalakkan menceburi bidang perdagangan/perniagaan 1 F6 Mengamalkan unsur-unsur yang halal ketika urus niaga 1 F7 Melarang amalan riba/penindasan/penipuan dalam urus niaga 1 F8 Sikap berjimat-cermat 1 F9 Berusaha dengan bersungguh-sungguh 1 [Mana-mana 2 x 1 m] [2M] (c) Apakah perubahan yang berlaku dalam aspek budaya hidup masyarakat Asia Tenggara selepas kedatangan Islam? 1 F1 Cara hidup Islam telah diasimilasikan 1 F2 Lahirnya cara hidup berorientasikan Islam seperti cara berpakaian, iaitu bertudung kepala/bersongkok 1 F3 Islam dijadikan sebagai ad-din iaitu satu cara hidup yang menyeluruh F4 Perubahan sistem sosial masyarakat kepada konsep persaudaraan / 1 persamaan taraf sesama manusia F5 Nilai-nilai akhlak Islam telah dijadikan panduan dalam kehidupan harian 1 F6 Sifat tolong-menolong/hormat-menghormati/bekerjasama menjadi budaya masyarakat 1 F7 Amalan gotong-royong dipraktikkan 1 (Mana-mana jawapan munasabah) 1 [Mana-mana 2 x 1 m] [2M]
SULIT

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

1249/2

Soalan Butiran Markah 1 (d) (d) Islam bersifat sarwajagat. Apakah nilai-nilai sarwajagat Islam yang boleh diamalkan untuk membentuk keharmonian masyarakat. 1 F1 Persaudaraan sesama manusia 1 F2 Taat dan patuh pada perintah pemimpin 1 F3 Menghormati antara satu sama lain 1 F4 Penyelesaikan masalah secara bersama/rundingan 1 F5 Mematuhi undang-undang 1 F7 Mewujudkan perpaduan 1 F8 Mengutamakan keamanan dan perdamaian 1 F9 Mementingkan sikap kerjasama/saling membantu 1 F10 Menghindarkan diri daripada gejala negatif 1 F11 Menganjurkan amalan tolong-menolong/gotong-royong 1 (Mana-mana jawapan munasabah) 1 [Mana-mana 2 x 1 m] [2M] 1 (e) (e) Banyak kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita sehingga mendapat pengiktirafan dunia sebagai model negara Islam. Buktikan. F1 Mempelopori hab halal F2 Memajukan sistem perbankan Islam F3 Menghormati pelbagai agama F4 Menyelesaikan masalah melalui perundingan F5 Wujud saluran radio dan televisyen bercorak Islam F7 Mewujudkan perpaduan kaum F8 Menyediakan sistem pendidikan Islam F9 Penubuhan Tabung Haji F10 Penubuhan UIAM F11 Memartabatkan kaum wanita F12 Menyelesaikan konflik di negara Islam F13 Penganjuran tilawah al-Quran peringkat antarabangsa (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 2 x 1 m] soalan 2(a) (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Butiran Apakah maksud Zaman Gelap? Zaman kemerosotan ilmu pengetahuan Perdagangan tidak meluas Kemerosotan hidup perbandaran Tiada pentadbiran pusat yan berkesan Gereja mengongkong kehidupan masyarakat Kelembapan kegiatan ekonomi/ sara diri/tukar barang [Mana-mana 2 x 1 m] Senaraikan ciri-ciri masyarakat Eropah pada Zaman Gelap? Kemerosotan ilmu pengetahuan Kemerosotan kehidupan perbandaran Ketiadan pentadbiran pusat yang berkesan Kemunculan golongan baron (tuan tanah) Petani mendapat perlindungan daripada tuan tanah Petani membayar cukai tinggi kepada tuan tanah Petani yang tidak mampu menyerahkan tanah kepada tuan tanah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2m] markah 1 1 1 1 1 1 (2m) 1 1 1 1 1 1 1

2(b)

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/2

Soalan F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22

2(c)

(c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32

Butiran Markah Petani menjadi hamba kepada tuan tanah 1 Golongan baron / tuan tanah mendapatkan perlindungan daripada raja 1 Tuan tanah membayar cukai / memberi perkhidmatan kepada raja 1 Membentuk sistem feudal di Eropah 1 Gereja Katolik menjadi institusi yang berkuasa 1 Gereja Katolik memiliki hartanah yang banyak 1 Gereja memfokuskan kepada amalan agama / ilmu keakhiratan 1 Gereja mengongkong kehidupan manusia 1 Kegiatan ekonomi lembab 1 Kegiatan perdagangan tidak meluas 1 Perdagangan diganggu oleh serangan orang gasar/Viking/Mgyar 1 Perdagangan dikuasai oleh orang Islam 1 Menumpukan kepada ekonomi pertanian 1 Perniagaan hasil pertanian secara tukar barang 1 Penggunaan mata wang terhad 1 (Mana-mana jawapan munasabah) 1 [Mana-mana 2 x 1 m] (2m) Bagaimanakah masyarakat Eropah berjaya keluar daripada Zaman Gelap? Gereja sebagai agen penyatuan 1 Peningkatan ilmu pengetahuan 1 Kemajuan perdagangan 1 Kemunculan Bandar baru seperti Venice/Milan/Florence 1 Lahir golongan pertengahan seperti artisn/pedagang/ahli perbankan 1 Rakyat terlibat dalam urusan politik 1 Parlimen diwujudkan untuk memenuhi keperluan rakyat 1 Kemunculan zaman Renaissance 1 Lahir manusia Renaissance seperti Francesco Petrach/Niccolo 1 Machieavelli. 1 Lahir aliran humanisme/ keupayaan manusia menyelesaikan masalah. 1 Semangat inkuiri/semangat ingin tahu/berani meneroka. 1 Berlaku pertembungan budaya 1 Berlaku gerakan Reformation 1 Lahir golongan petron/pedagang kaya 1 wujud persaingan antara Bandar dan luar Bandar 1 Muncul golongan saintis seperti Galileo Galilei 1 Penekanan kepada keupayaan individu 1 Kemunculan golongan monarki 1 Kegiatan penerokaan dan penjelajahan 1 Perubahan pemikiran dan gaya hidup 1 Keyakinan diri yang tinggi/optimis/berani mengambil risiko 1 Menekankan pendidikan /ilmu. 1 Menggunakan sepenuhnya keupayaan minda untuk berfikir 1 Berlaku Revolusi Pertanian 1 Pemagaran tanah 1 Penanaman secara besar-besaran 1 Penciptaan teknologi baru dalam bidang pertanian 1 Berlaku Revolusi perindustrian 1 Pembinaan kilang 1 Pengkhususan pengeluaran 1 Kemunculan golongan buruh 1
SULIT

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

1249/2

Soalan F33

Butiran Kemajuan system penggangkutan [Mana-mana jawapan yang munasabah]

2(d)

(d)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11

2(e)

(e) F1 F2 F3 F4 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16

Markah 1 1 [Mana-mana 2 x 1 m] (2m) Apakah kejayaan masyarakat Eropah yang boleh dicontohi untuk kemajuan bangsa dan negara? 1 Penjelajahan dan penerokaan 1 Kegiatan perdagangan antarabangsa 1 Revolusi Pertanian 1 Pengeluaran secara besar-besaran 1 Penciptaan kaedah baru dalam tanaman 1 Penciptaan teknologi moden/mesin/peralatan 1 Revolusi Perindustrian 1 Melakukan kegiataan keusahawanan 1 Penggunaan enjin berkuasa wap 1 Memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan 1 Penjajahan/penaklukan ke atas negara-negara lain 1 [Mana-mana jawapan munasabah] (2m) [Mana-mana 2 x 1 m] Beri cadangan anda, bagaimanakah kita dapat mengatasi dominasi kuasa Eropah pada hari ini. Penguasaan ilmu pengetahuan Mengukuhkan perpaduan rakyat 1 Memperkukuhkan kestabilan politik 1 Memajukan ekonomi negara 1 Meningkatkan taraf hidup rakyat 1 Mempertingkatkan daya kretiviti 1 Menggalakkan penyelidikan / R & D 1 Berusaha meningkatkan tenologi 1 Melahirkan tenaga kerja berkemahiran 1 Melahirka modal insan bertaraf dunia 1 Mampu bersaing secara positif 1 Memajukan sektor perindustran 1 Menjalin hubungan serantau 1 Berfikiran terbuka 1 Bijak menyelesai masalah 1 Bijak memanafaatkan peluang 1 Mengukuhkan pertahanan negara 1 [Mana-mana jawapan munasabah] 1 [Mana-mana 2 x 1 m] (2m)

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/2

Soalan (a) 3 (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 3 (b) (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Butiran Senaraikan dua jawatan dalam Sistem Jemaah Menteri Kelantan. Jemaah Menteri Penasihat Raja Jemaah Menteri Istana Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman Jemaah Menteri Dalam Negeri Jemaah Menteri Luar Jemaah Menteri Perbendaharaan Jemaah Menteri Peperangan Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri [ Mana-mana 2 x 1m] Nyatakan ciri-ciri Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu. Amalan sistem monarki/raja berperlembagaan Islam sebagai agama negeri Pemerintah mesti beragama Islam Pemerintah mesti berbangsa Melayu Pemerintah mesti lelaki Pemerintah mesti waris Sultan yang memerintah Terengganu Sultan dibantu Majlis Mesyuarat Kerajaan Sultan juga dibantu Jemaah Menteri Menteri mesti Islam Menteri mesti Melayu Menteri mesti rakyat Terengganu Menteri wajib mengaku taat setia kepada Sultan/kerajaan Majlis Mesyuarat Kerajaan diketuai oleh Menteri Besar Menteri Besar dilantik oleh Sultan Jemaah Menteri memilih Naib Menteri Besar Ahli Mesyuarat Kerajaan membantu Sultan Ahli Mesyuarat Kerajaan juga menggubal Undang-undang Ahli Mesyuarat Kerajaan menjaga kebajikan rakyat Ahli Mesyuarat Kerajaan menjaga keamanan Ahli Mesyuarat Kerajaan menjalinkan hubungan persahabatan Waris Sultan/Menteri dilarang mengkhianati pemerintah Waris Sultan juga ditegah serah negeri kepada kuasa lain [Mana-mana 2 x 1m] Apakah kepentingan pengenalan Sistem Jemaah Menteri Kelantan dan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu? Menjamin sistem pentadbiran yang berkesan Menggambarkan kebijaksanaan pemerintah Benteng/tulang belakang mengekalkan kedaulatan negeri Memastikan pembangunan sosial yang berterusan Meningkatkan kemajuan ekonomi Memastikan taat setia rakyat Menjadi rujukan dan panduan kepada pemimpin untuk mentadbir Menggalakkan perpaduan rakyat Memastikan bakal pemimpin berjiwa patriotik [ Mana-mana jawapan munasabah] [ Mana-mana 2 x 1m]

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 [2m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2M]

3 (c)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/2

[2M] 3 (d) (d) Mengapakah transformasi tersebut dilakukan oleh pemimpin negara pada hari ini? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2m]

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

3 (e)

Menyokong dasar-dasar kerajaan Memberi idea untuk pembangunan negara Belajar bersungguh-sungguh Mematuhi peraturan dan undang-undang negara Menghormati kebebasan beragama Mempraktikkan program-program dalam konsep 1Malaysia Menjadikan institusi pendidikan bertaraf dunia Menguasai ICT Mahir berkomunikasi dengan masyaraka (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 2 x 1m] (e) Bagaimanakah anda boleh menjayakan program transformasi pentadbiran negara. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Memastikan ekonomi terus berkembang Dasar-dasar kerajaan sentiasa relevan Generasi muda dapat bersaing di peringkat global Penguasaan ilmu pengetahuan yang berterusan Melahirkan guna tenaga(buruh) yang mahir Menjadi rujukan kepada negara luar Pembangunan sosial dapat dipertingkatkan Memastikan kesinambungan kepemim (Mana-mana jawapan munasabah) [ Mana-mana 2 x 1m]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2M]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/2

Soalan Butiran 4 (a) Apakah peranan sistem Ahli dalam membawa Tanah Melayu ke kemerdekaan ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 4(b)

Markah arah

Asas melatih orang tempatan berkerajaan sendiri Sebagai satu proses perpaduan kaum Menguruskan pentadbiran harian jabatan mengikut dasar yang sedia ada Bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan jabatannya Asas menentukan kemerdekaan bakal dicapai mendapat sokongan penduduk pendedahan kepada penduduk untuk mentadbir dan meneraju kerajaan [ Mana-mana 2 x 1m] b) Senaraikan kejayaan pakatan murni dalam membentuk negara bangsa yang merdeka ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum atau CLC. Wujudnya perundingan antara UMNO dan CLC Pilihanraya diadakan pada masa yang sesuai. Kerakyatan negeri diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah melayu dengan syarat ibu atau bapanya rakyat Tanah Melayu. Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri desa (RIDA) Untuk memajukan ekonomi dan pendidikan Melayu luar bandar. Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya/IMP Penubuhan Persidangan Kebangsaan Penganjuran Konvensyen Kebangsaan. Penyertaan pelbagai parti dan persatuan politik Pembentukan Parti Perikatan. [Mana-mana 2 x 1m] Nyatakan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Membolehkan kerajaan demokrasi dan Raja Berperlembagaan dibentuk Membina pembinaan Negara dan bangsa yang kukuh Melahirkan perpaduan yang jitu antara kaum di Tanah Melayu Menjadikan tanah Melayu sebuah Negara bebas merdeka dan berdaulat Melahirkan identiti masyarakat yang merdeka tanpa mengira warna kulit,budaya, bahasa dan agama. Menjamin kedudukan orang Melayu Orang Melayu diperuntukkan kedudukan istimewa dalam perlembagaan Orang bukan Melayu pula mendapat kerakyatan secara Jus Soli Menjaga hak-hak keutamaan Raja-raja Melayu Melahirkan Perlembagaan Persekutuan yang menjadi panduan hingga kini Menamatan kuasa Baginda Queen ataupun Parlimen Negeri United Kingdom dalam Negeri-negeri Selat Memperkukuhkan sistem pentadbiran dan keselamatan Negara Meningkatkan sistem ekonomi Negara mewujudkan sistem social/pendidikan bertaraf dunia ( Mana-mana munasabah ) [Mana-mana 2 x 1m] Sebagai warganegara patriotik, bagaimanakah anda boleh berperanan mengisi kemerdekaan negara agar kekal berdaulat. Membentuk sebuah masyarakat bersatu padu Berusaha melahirkan warganegara berjiwa patriotik

1 1 1 1 1 1 (2m)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2m)

4(c)

(c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F15

4(d)

(d) F1 F2

1 1

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/2

Soalan

Butiran F3 Mewujudkan keamanan dan kestabilan negara F4 Memantapkan pembinaan jati diri F5 Mematuhi peraturan/undang-undang negara F6 Menyokong perlaksanaan konsep 1Malaysia F7 Menyokong dasar-dasar kerajaan F8 Mengamalkan sikap saling hormat menghormati F9 Mengalakkan perkongsian ilmu F10 Mengelakkan konflik perkauman ( Mana-mana munasabah ) (e)

4(e)

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [Mana-mana 2 x 1m] (2m) Setelah mengecapi kemerdekaan selama 56 tahun, nama Malaysia harum di pentas dunia sebagai negara membangun yang maju dan stabil. Buktikan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2m) Markah

H1 Peningkatan ekonomi Negara semakin kukuh H2 Perkembangan pembangunan infrastruktur yang pesat H3 Perpaduan semakin kukuh H4 Negara kekal aman dan damai H5 Rakyat hidup dalam suasana harmoni H6 Peningkatan dalam bidang pelaburan asing H7 Malaysia menjadi tarikan pelancong-pelancong luar negara H8 Kestabilan politik yang berterusan H9 Tidak berlaku rusuhan kaum H10 Tidak wujunya peperangan H11 Kecemerlangan dalam pendidikan H12 Pemantapan dalam bidang sukan yang bertaraf dunia ( Mana-mana munasabah ) [Mana-mana 2 x 1m] Soalan Butiran 5(a) Jelaskan sumbangan tamadun tersebut dalam aspek berikut : (i) pentadbiran Tamadun Yunani F1 F3 Bentuk pemerintahan diamalkan oleh sesebuah Negara kota Orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan aspek pemerintahan dan pentadbiran Athens mengamalkan sistem beraja Raja dibantu oleh konsul Raja sebagai ketua hakim,ketua tentera dan ketua agama Sistem pemerintahan konsul dikenali sebagai oligarki Wujudnya golongan aristokrat yang kuat Memiliki kuasa yang besar Golongan aristokrat ini dinamakan aristokrasi Muncul rasa tidak puas hati rakyat terhadap aristokrasi Muncul golongan yang menuntut hak Membawa kepada rampasan kuasa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F4 H4a H4b F5 F6 H6a H6b H6c H6d H6e

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

10

1249/2

Soalan F7 H6a H6b H6c H6d H6e F8 H8a H8b H8c H8d H8e H8d H8e H8f H8g H8h F9 H9a H9b H9c

Butiran Wujudnya sistem pemerintahan tirani Diketuai oleh diktator Diktator adalah golongan kaya Terdiri daripada golongan tentera Rakyat biasa menyokong rampasan kuasa Tindakan ini ditentang oleh golongan aristocrat Wujudnya sistem demokrasi di Athens Terdapat Dewan Perhimpunan dan majlis Warganegara lelaki dewasa menjadi anggota Dewan Perhimpunan Menjadi anggota antara 6 bulan hingga setahun Dewan perhimpunan bersidang 3 kali sebulan Ahli boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan Keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis. Ahli Majlis,Majistret dan Juri dilantik oleh DewanPerhimpunan Dewan Perhimpunan berkuasa penuh dalam Majlis,Majistret dan Juri. Sistem demokrasi diwarisi oleh hampir seluruh negara Amalan demokrasi berbeza antara negara-negara Sistem pemerintahan tentera diamalkan di Sparta Sistem pertahanan diberikan perhatian penting Anak lelaki dilatih untuk menjadi askar yang baik Sparta melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik tinggi

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tamadun Rom F10 H10a H10b H10c H10d F12 H12a H12b H12c H12d H12e H12f H12g H12h H12i H12j H2k H12l H12m H12n H12o H12p H12q Bermula dengan sistem beraja Diperintah secara mutlak oleh raja-raja berketurunan Etruscan. Raja bukan berasal daripada masyarakat Latin tempatan Raja tidak disenangi oleh masyarakat Latin Golongan bangsawan dikenali sebagai patrician Wujudnya sistem republik Tiada pemerintah berkuasa mutlak Kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul Konsul oleh Dewan Senat Perlantikan dua orang konsul Konsul dibantu oleh Dewan Senat Dewan Senat diwakili oleh golongan bangsawan. Bertindak membincangkan hal-hal pentadbiran Negara Bertindak merangka perundangan Di bawah Dewan Senat terdapat Dewan Perhimpunan Dewan Perhimpunan diwakili oleh semua rakyat Rom Keputusan Dewan Senat disampaikan kepada Dewan Perhimpunan Untuk tujuan diluluskan Sistem republic berubah apabila Rom mencapai taraf empayar Dibawah pemerintahan Julius Caesar Pemerintahan bercorak empayar telah meningkat. Dengan wujudnya sistem pentadbiran berpusat. Julius Caesar telah menamatkan sistem republic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

11

1249/2

Soalan F13 H13a H13b H13c H13d H13e H13f

Butiran Wujudnya sistem diktator Julius Caesar menguasai angkatan tentera dan Senat Menggunakan gelaran maharaja Gelaran maharaja diteruskan oleh Augustus Berjaya membawa keamanan dan keagungan Rom Keamanan ini dikekalkan selama 200 tahun Zaman kegemilangan ini digelar Pax Ramona ( Keamanan Rom )

Markah 1 1 1 1 1 1

Tamadun India F14 Mempunyai dua bentuk kerajaan H14a Iaitu kerajaan kecil dan kerajaan besar F15 Kerajaan kecil masih bersifat kepuakan H15a Kerajaan kecil ini juga tidak mempunyai raja F16 kerajaan besar diketuai oleh raja H16a seperti kerajaaanKashi,Kosala dan Magadha F17 H17a H17b H17d H17e H17f H17g H17h (ii) Raja mempunyai kuasa mutlak Kedudukan raja diperkukuhkan dengan upacara ritual Ia berasaskan kepercayaan bahawa raja seorang suci Seorang raja juga perlu dihormati Golongan Brahmin bertindak sebagai penasihat Dibantu oleh golongan Ksyatria Golongan ini menjadi pemerintah tertinggi Merupakan golongan yang dominan Perundangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tamadun Yunani F1 F2 F3 F4 Dewan Perhimpunan menggubal undang-undang Plato mengemukan buku Republic Negara diperintah oleh ahli falsafah Bersifat cekap/ terbaik/ berupaya menggubal undang-undang 1 1 1 1 1

Tamadun Rom F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F11 F12 F13 Undang-undang Rom Hukum Kanun 12 Dipahat pada kayu Dikenali sebagai Papan Dua Belas Diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat Banyak undang-undang / rumit Terdapat hakim-hakim yang mahir Maharaja Justinian mengumpul, menyatu dan membukukan undang-undang Lahir Kod Undang-Undang Rom Dikenali sebagai Undang-Undang Justinian Kekal sehingga kini
SULIT

1 1 1 1 1 1 1 1

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

12

1249/2

Soalan

Butiran Tamadun India F14 Kitab Dharma Sastra dianggap kitab undang-undang Hindu paling Tua F15 Dihasilkan antara abad ke-6 hingga abad ke-2 SM F16 Raja dipertanggungjawab memelihara kesucian F17 Dan kedaulatan undang-undang F18 Kesalahan akan dikenakan tindakan atau denda F19 Golongan Brahmin golongan yang dominan dalam perundangan F20 Mahir hukum-hakam dalam agama F21 Undang-undang sebagai titah dan perintah diraja F22 Undang-undang diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan F23 Dapat dibaca oleh rakyat F24 Dikenali sebagai Tiang Asoka F25 Berpegang pada konsep kesejahteraan rakyat Tamadun China F27 Sistem perundangan berteraskan dua prinsip utama F28 Hukuman berat dan bercorak kolektif F29 Teras undang-undang daripada falsafah legalisme F30 Diperkenalkan oleh Han Fei Tzu pada zaman Dinasti Chin F31 Bertujuan mengawal tingkah laku manusia F32 Tiada belas kasihan dalam menjalankan undang-undang F33 Raja perlu memiliki kuasa yang utuh F34 Legalisme bertentangan dengan undang-undang ajaran Confucius F37 Ajaran Confucius menekankan keperluan raja mempunyai pekerti baik F38 Menjaga keharmonian manusia dan masyarakat [Mana-mana 8 x 1 m] Berikan pandangan anda cara untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita sehingga boleh dimanfaatkan sebagai hub pendidikan dunia. F1 Dialog kajian semula sistem pendidikan kebangsaan F2 Semakan kurikulum/kurikulum yang memenuhi pasaran kerja F3 Memperkasa Sekolah Bestari F4 Memperbanyak Sekolah Wawasan F5 Memperkasa sekolah sukan/Sekolah Sukan Bukit Jalil/ Sekolah Sukan Bandar Penawar F6 Sekolah Amanah F7 Penekanan aspek mental dan fizikal F8 Penguasaan ICT/komputer/internet F9 Pemantapan KSSR F10 Dasar MBMMBI F11 Pemantapan program LINUS F12 Dasar 1Murid 1Sukan 1Malaysia F13 Sekolah permata F14 Memperbanyak sekolah Seni F15 Kelengkapan prasarana ICT F16 Prasarana dalam bilik darjah yang lengkap/kelas kondusif F17 Memperbanyak institusi pengajian tinggi F18 Sistem sekolah satu sesi F19 Sistem persekolahan percuma F20 Nisbah murid dalam kelas yang kecil

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5(b)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

13

1249/2

Soalan

5(c)

Butiran Markah F21 Skim makanan percuma untuk pelajar 1 F22 Kupon tuisyen yang menyeluruh untuk para pelajar 1 F23 Kemudahan untuk menyediakan bahan P&P yang lengkap 1 F24 Peningkatan profesion perguruan yang berterusan 1 F25 Tranformasi pendidikan / pendidikan holistik 1 F26 Pentaksiran Berasaskan Sekolah/PBS 1 F27 Mempertingkat rundingan SEAMEO diperingkat Kementerian Pendidikan dan negara-negara serantau 1 ( Mana-mana jawapan munasabah) 1 [mana-mana 6 x 1 markah] (6m) Pada pendapat anda, apakah kepentingan sains dan teknologi dalam memajukan negara? F1 Literasi ICT/internet/komputer 1 F2 Latihan pemasangan peralatan ICT di sekolah 1 F3 Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid 1 F4 Berfikiran progresif/maju ke depan 1 F5 Berfikir secara kritis dan kreatif /KBAT 1 F6 Menyerap segala perubahan persekitarannya 1 F7 Menguasai ilmu sains dan teknologi 1 F8 Mengekalkan budaya ilmu 1 F9 Inovatif 1 F10 Pertukaran teknologi dengan negara-negara luar 1 F11 Mahir menggunakan gajet-gajet terkini 1 F12 Futuristik 1 F13 Memudahkan urusan mempaten hak cipta 1 F14 Institusi pendidikan berfokus kemahiran 1 F15 Penyelidikan dan Pembangunan/R&D 1 F16 Kempen hari inovasi negara 1 F17 Sokongan daripada syarikat swasta 1 F18 Bandar pintar/Putrajaya/cyberjaya/KLCC 1 F19 Pertandingan reka cipta /robotic 1 F20 Penyelidikan dan pembangunan 1 (Mana-mana jawapan munasabah) 1 [mana-mana 6 x 1 markah] (6m)

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

14

1249/2

soalan 6(a)

Butiran Terangkan kepentingan hijrah umat Islam dari Makkah ke Madinah F1 H1a H1b F2 H2a H2b H2c H2d H2e H2f F3 H3a H3b H3c H3d H3e F4 H4a H4b H4c H4d F5 H5a H5b Dakwah Islam dapat dilaksanakan dengan aman /tenteram dapat dilakukan dengan terbuka /tanpa berselindung Terjalinnya hubungan silaturahim/persaudaraan di antara orang Islam Makkah dengan penduduk Islam Madinah Gelaran Muhajirin kepada penduduk Islam Makkah yang berhijrah gelaran Ansar kepada penduduk madinah yang membantu mereka memberi modal/tempat tinggal/makanan sifat tolak ansur orang Islam Madinah/sedia berkorban/kerjasama menimbulkan perasaan terima kasih orang Islam Makkah Menyatupadukan penduduk Madinah pelbagai suku/kaum/adat/budaya/agama Suku Aus dan Khazraj didamaikan kehidupan harmoni / tenteram/sejahtera nikmati kemakmuran ekonomi kebebasan beragama Pembinaan masjid Masjid Quba sebagai masjid pertama disusuli Masjid Nabawi masjid menjadi medan belajar/beribadat/bertemu/ berbincang persekitaran masjid boleh dijadikan aktiviti jual beli Penukaran nama Yathrib kepada Madinah al-Munawarah/ kota bercahaya pusat tamadun Islam

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SULIT

F6 Takwim Islam H6a kiraan tahun hijrah dalam kalendar Islam H6b zaman Khalifah Umar Al- Khattab H6c digunakan oleh banyak negara Islam H6d Maal Hijrah disambut setiap tahun/mengingati perjuangan F7 Penubuhan negara Islam Madinah H7a Nabi Muhammad ketua negara H7b mentadbir mengikut Perlembagaan Madinah F8 Agama Islam menjadi ad-din/cara hidup H8a meliputi semua aspek kehidupan H8b politik/ekonomi/sosial F9 Pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad H9a Abu Bakar Al-Sidiq melindungi Nabi H9b Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur Nabi H9c Abdul Rahman bin Auf menyumbangkan hartanya
1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

15

1249/2

soalan

Butiran H9d Abdullah bin Abu Bakar mengintip kegiatan Quraisy H9e Amir bin Fuhairah memberikan susu kambing semasa Nabi bersembunyi di Gua Thur H9f Abdullah bin Arqat selaku jurupandu F10 Peranan Wanita H10a Asma bin Abu bakar menghantar makanan F11 kebesaran/ketabahan jiwa Rasulullah H11a sanggup berkorban H11b tidak pernah berputus asa F12 Kepintaran strategi Nabi H12a tidak terus berangkat tetapi bersembunyi di Gua Thur H12b memilih jalan ke selatan / Tihamah berhampiran Laut Merah H12c berpandangan perjalanan menerusi jalan utara kurang selamat [mana-mana 6 x 1 markah] Terangkan keunggulan kandungan Perlembagaan Madinah yang menjadi rujukan negara-negara di dunia. F1 H1a H1b H1c F2 H2a H2b H2c F3 H3a H3b F4 H4a H4b H4c H4d F5 H5a H5b H5c H5d F6 H6a Politik Nabi Muhammad menjadi ketua negara Nabi juga menjadi ketua hakim musyawarah Perundangan undang-undang Islam diguna secara menyeluruh peraturan kekeluargaan diamalkan hukuman adil/saksama Ekonomi diskriminasi tidak dibenarkan riba/penipuan/penindasan ditegah Agama kebebasan beragama menghormati sesama agama sikap buruk sangka dalam beragama dilarang tidak ada paksaan memeluk Islam Sosial penduduk Madinah sebagai ummah hidup bersatu/tolong-menolong/kerjasama jauhi perasaan mementingkan diri tidak boleh bertelagah/ bermusuhan Pertahanan tanggungjawab semua penduduk

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 markah]

6(b)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SULIT

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

16

1249/2

soalan F7 H7a H7b H7c H7d H7e

Butiran Kedudukan Yahudi diakui rakyat Madinah hak yang sama dengan orang lain boleh tinggal di Madinah menikmati keselamatan/kebebasan kedudukan terpelihara/terjamin selagi patuh Piagam Madinah [mana-mana 6 x 1 markah]

Markah 1 1 1 1 1 1 (6m)

6(c)

Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri masyarakat Madinah yang boleh dicontohi oleh rakyat Malaysia bagi menjamin keharmonian dalam negara? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 Menghormati pemimpin/orang lain Setia pada negara/semangat kebangsaan/rela berkorban Menjunjung tinggi perlembagaan negara Mematuhi undang-undang negara Berani mempertahankan kebenaran Bersatu-padu Toleransi/tolak-ansur Mengamalkan budaya mencintai ilmu pengetahuan Sabar menempuh dugaan Melakukan penghijrahan/perubahan dalam diri sendiri Tidak pernah berputus asa Mengamalkan suruhan Tuhan/agama Bijak rancang strategi Perundangan yang adil Ekonomi yang adil/saksama Tolong-menolong/bekerjasama Musyawarah/perbincangan/perundingan Pemimpin yang berwibawa/ulung (Mana-mana jawapan munasabah) [ mana-mana 8 x 1 markah]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (8m)

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

17

1249/2

Soalan Butiran Markah 7(a) Jelaskan sistem pentadbiran tanah yang diperkenalkan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. F1 H1a H1b F2 H2a H2b C2a C2b C2c H2c F3 H3a H3b H3c H3d H3e F4 H4a H4b H4c H4d F5 H5a H5b H5c H5d Tatacara hak pemilikan diubah Sistem pemilikan sesuai dengan sistem tanah di barat Tiada rekod dan catatan yang sempurna Rekod bertulis penting Menjamin dan mengesahkan hak pemilikan tanah Memudahkan urusan pentadbiran Urusan cukai Urus niaga tanah seperti pajakan/ sewa beli/ penjualan /pembelian. Dijadikan cagaran bagi mendapatkan modal. Pemilikan tanah tunjang dalam sistem ekonomi penjajah Pengenalan Undang-undang tanah Barat Memudahkan kerja pentadbiran tanah Memudahkan pembangunan ekonomi Peraturan Tanah Perak 1879 Kanun Tanah Selangor 1891 Peraturan Tanah Sungai Ujong Tanah dibahagikan mengikut kegunaan dan nilai komersial Tanah ladang Tanah peribumi Tanah perlombongan Kadar cukai tanah berdasarkan jenis tanah Akta Tanah Simpanan Melayu tahun 1913 Menjamin masa depan ekonomi, sosial dan politik orang Melayu Mengelakkan tanah orang Melayu berpindah kepada orang asing Residen berkuasa mengisytiharkan tanah milik orang Melayu sebagai Tanah Simpanan Melayu. Menyelamatkan tanah daripada dijual, dipajak dan ditukar milik oleh orang Melayu Akta Tanah di Sarawak Akta Land Order diisytiharkan pada tahun 1931 Land Settlement Order telah dikuatkuasakan Memberi perlindungan kepada tanah milik peribuni Pemindahan hak milik tanah melalui pewarisan Mengelakkan pajakan, pemecahan dan penjualan tanah kepada orang luar Land Order 1948 Ada tanah campuran/ kawasan tanah simpanan /kawasan tanah pedalaman Golongan imigran mempunyai hak kea atas tanah campuran sahaja Akta tanah di Sabah Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi
SULIT

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F6 H6a H6b H6c H6d H6e H6f H6g H6h F7 H7a

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

18

1249/2

Soalan

Butiran Markah H7b Melindungi kepentingan peribumi 1 H7c Hak milik tanah peribumi di bawah kuasa Pegawai Daerah 1 H7d Urus niaga tanah perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi 1 H7e Penduduk peribumi berhak menuntut ganti rugi terhadaptanah yang dijual 1 kepada orang asing. 1 [Mana-mana 6 x1m] 1 (6m) Apakah kesan dasar ekonomi British terhadap negara sebelum Perang Dunia Kedua? F1 Perkembangan pembandaran. H1a Pembandaran perubahan pekan kecil atau kampung kepada bandar. H1b Pembandaran cepat berlaku dikawasan pusat kegiatan ekonomipenjajah. H1c Pekan di kawasan perlombongan mempunyai penduduk yang bertambah H1d Menjadi pusat mengumpul hasil lombong H1e Pusat mendapatkan keperluan harian. H1f Pusat pentadbiran H1g Perbankan seperti Kuala Lumpur, Taiping. H1h Bandar Miri berkembang kerana petroleum. H1i Menjadi tumpuan penduduk H1j Sebagai pusat perniagaan dan pentadbiran. H1k Mempunyai kemudahan infrastruktur. H1l Getah dan bijih timah mengembangkan bandar pelabuhan seperti pelabuhan Klang/Pulau Pinang. H1m Bandar Kuching muncul kerana kemajuan tanaman gambir /lada hitam. F2 H2a H2b H2c H2d H2e H2f H2g H2h F3 H3a H3b H3c H3d H3e H3f H3g H3h H3i H3j H3k Pembentukan masyarakat berbilang kaum. Kedatangan imigran China dan India memenuhi keperluan tenaga Pembentukkan masyarakat berbilang kaum di tanah Melayu. Petempatan dan kegiatan ekonomi berasaskan kaum. Melayu bertani di luar Bandar. Cina berniaga dan melombong di bandar dan kawasan perlombongan India menoreh getah di ladang. Bahasa pertuturan mengikut bahasa ibunda masing- masing. Tiada interaksi dan perpaduan antara kaum. Perkembangan sistem pendidikan vernakular. Menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa penghantar. Pendidikan Melayu terdiri sekolah Melayu dan pondok. Sekolah Melayu seperti di Singapura/Seberang Prai//Kuala kangsar dijalankan di peringkat rendah Menjadikan mereka petani yang lebih baik daripada bapanya. Maktab Perguruan Sultan Idris melatih guru Sekolah Melayu. Kolej Melayu Kuala Kangsar sekolah untuk golongan elit Melayu. Sekolah Tamil di lading. Berorientasikan negara India. Sukatan, buku, guru dari India. Sekolah Cina dibiayai oleh saudagar dari China. Menggunakan sukatan, buku, guru dari negara China.
SULIT

7(b)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

19

1249/2

Soalan H3l H3m H3n H3o F4 H4a H4b

Butiran Sekolah Inggeris diusahakan oleh mubaligh dan badan sukarela. Sekolah untuk golongan bangsawan. Kurikulumnya disusun mengikut sistem pendidikan di England. Universiti Malaya diusahakan oleh British di Singapura.

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Perkembangan sektor perkilangan. British mengeksport getah dan bijih timah. Barangan kilang yang diimport seperti pakaian telah bersaing hebat dengan perkilangan tradisional tempatan seperti batik, sutera. H4c Kasut getah dikeluarkan oleh kilang Syarikat Fung Keong / Syarikat Bata di Klang. H4d Kilang membina kapal korek, kapal kecil dan mesin memproses getah. H4e Kilang mengetin nanas di Johor. F5 H5a H5b H5c H5d H5e H5f H5g H5h H5i H5j H5k Sistem pengangkutan dan perhubungan. Jalan kereta api dibina ke pelabuhan seperti Taiping ke Port Weld, Seremban ke Port Dickson, Kuala Lumpur ke Port Swettenham. Jalan kereta api turut dihubungkan dari Seberang Perai hingga ke sempadan Siam. Kemudiannya ke pantai timur dari gemas, Pahang, Kelantan ke sempadan Siam. Seterusnya disambung ke selatan hingga ke Singapura. Pengangkutan kereta api juga menggalakkan pembukaan tanah baru di pedalaman dengan tanaman getah. Kereta api dapat membawa muatan yang banyak. Jalan denai dan kereta lembu yang digunakan untuk mengangkut bijih timah dan getah ke pangkalan sungai telah digantikan dengan jalan raya. Jalan raya terus berkembang khasnya apabila kenderaan bermotor diperkenalkan. Beberapa rangkaian jalan raya disiapkan, contohnya dari Seberang Prai ke Melaka, Perlis ke Singapura, Kuala Lumpur ke Kuantan. Sistem perhubungan seperti telegraf, telefon, pos. Kemudahan pengangkutan dan perhubungan di Pantai Timur Tanah Melayu ketinggalan kerana kurangnya pembangunan ekonomi.

F6 H6a H6b

Perkhidmatan kesihatan. Kedatangan imigran menyebabkan kesesakkan penduduk Berlaku pelbagai penyakit berjangkit kerana temapt tinggal yang kotor dan air yang tidak bersih. H6c Penubuhan hospital kerajaan terawal dibina di Taiping dan Kuala Lumpur. H6c Pusat perubatan pula dibina di Batu Gajah, Kuala Kangsar dan Kuala Lumpur. H6d Pusat perubatan kecil pula di Pahang dan Negeri Sembilan. H6e Penubuhan hospital di Sabah seperti Jesselton, Sandakan, Tawau. H6f Perkhidmatan perubatan di Sarawak di Kuching dan pusat perubatan kecil di Sibu dan Sri Aman. H6g Hospital swasta seperti Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur memberi khidmat khasnya kepada pelombong. H6h Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur mengkaji punca
1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

1 1 1 1 1 1 1 1 1

SULIT

20

1249/2

Soalan H6i H6j

Butiran penyakit dan langkah langkah pencegahannya. Sanitary Board lembaga yang menjaga kebersihan dan kesihatan awam di bandar Kuala Lumpur. Terbahagi kepada dua bahagian iaitu Sanitary Board menjaga kebersihan bandar dan Jabatan kesihatan menjaga kesihatan. [Mana-mana 8 x1m]

Markah 1 1 1 (8m)

7(c)

(c)

Nyatakan persediaan negara menghadapi cabaran k-ekonomi dalam era globalisasi masa kini. ? Pembelajaran sepanjang hayat Penguasaan teknologi terkini dan moden Mempunyai sikap yang proaktif Memantapkan daya kreativiti yang tinggi Mempunyai daya saing yang tinggi Meningkatkan kepakaran dalam pelbagai bidang Pasaran tempatan yang luas Produktiviti pengeluaran yang cekap Memperlengkapkan ilmu pengetahuan yang tinggi Mengukuhkan ketaatan kepada negara Menjadi warganegara yang bertanggungjawab Berani merebut peluang di peringkat antarabangsa Meningkatkan penyelidikan negara Mengukuhkan sistem perundangan negara (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6x1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6m)

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

21

1249/2

Soalan Butiran 8 (a) Jelaskan gerakan nasionalisme yang melibatkan tokoh-tokoh tersebut. Gerakan Islah F1 Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia F2 Menggesa orang Melayu memajukan ekonomi/pendidikan/politik / sosial F3 Berusaha menyemat sikap mengkritik penjajah F4 Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak memainkan peranan memajukan orang Melayu F5 Memberi peluang kepada orang Melayu untuk mendapatkan pendidikan melalui penubuhan madrasah F6 Menjalankan pendidikan yang merangkumi ilmu dunia dan akhirat F7 seperti pendidikan fardu ain, Ilmu Hisab dan Bahasa Inggeris Peranan akhbar dan majalah F8 Menggunakan media cetak seperti akhbar, majalah dan novel untuk menyampaikan mesej F9 Hasil tulisan mereka yang bernas F10 Penulisan mereka berjaya membangkitkan kesedaran masyarakat untuk memajukan diri dan bersatu padu F11 Turut mengkritik dasar-dasar British yang menekan orang Melayu melalui hasil penulisan F11 Membangkitkan persoalan tentang sosial atau pendidikan, ekonomi dan politikorang Melayu F12 Tema penulisan akhbar bertujuan menyedarkan /memajukan Orang Melayu F13 Menggunakan majalah untuk membangkitkan semangat kebangsaan F14 Menfokuskan persoalan memajukan bangsa melalui rencana dan puisi F15 Menyentuh isu kemajuan bangsa dalam pendidikan, ekonomi, bahasa, sastera serta politik antipenjajahan dan orang asing F16 Mesej di dalam novel yang lebih berfokus kepada semangat kebangsaan yang patut dimiliki oleh generasi muda F17 Menekankan kepentingan sikap menentang penjajah dalam apa bentuk sekalipun untuk membela maruah bangsa F18 Menggalakkan wanita mempunyai sikap positif untuk memajukan diri bagi membentuk dan membangunkan bangsa Pertubuhan dan persatuan F19 Menjadikan persatuan-persatuan sebagai tempat membincangkan persoalan bangsa Melayu F20 Persoalan tertumpu kepada isu ekonomi, pendidikan, bahasa, sastera, perpaduan dan pembelaan politik bangsa F21 Menjadikan persatuan sebagai wadah untuk menjaga kepentingan sosioekonomi penduduk Melayu F22 Mendesak British menjaga kebajikan orang Melayu F23 Menggalakkan ahli-ahli berkenalan dan bertukar pendapat bagi memajukan diri dan bangsa F24 Menggabungkan tenaga intelektual Melayu bagi Membincangk an nasib orang Melayu dalam soal ekonomi, pendidikan dan perkhidmatan kerajaan F25 Menggalakkan perpaduan di kalangan pemuda Melayu F26 Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu
1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

Markah

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

SULIT

SULIT

22

1249/2

Soalan F27 F28 F29 F30

Butiran Markah Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu 1 Menjadikan KMM sebagai badan propaganda Jepun 1 Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan 1 Menyediakan kader-kader yang dikenali sebagai tentera semut untuk 1 menentang British 1 [Mana-mana 8 x 1 m] (8m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6m)

8 (b)

Ciri-ciri nasionalisme yang perlu anda amalkan sebagai warganegara yang patriotik.

F1 Mengamalkan semangat cintakan negara F2 Menghormati pemimpin F3 Mematuhi undang-undang F4 Menjadi warganegara berilmu F5 Mengamalkan prinsip Rukun Negara F6 Mengutamakan perpaduan kaum F7 Mengukuhkan jati diri F9 Menghayati sejarah negara F10 Mencontohi tokoh negara F11 Bijak berfikir dan menilai F12 Sentiasa bersyukur F13 Sedia berkorban F14 Mengutamakan kepentingan negara F15 Mengamalkan nilai murni F16 Memartabatkan bahasa kebangsaan (Mana-mana jawapan munasabah) 8 (c) [Mana-mana 6x 1 m] Sebagai pemimpin generasi masa depan, berikan cadangan anda agar kedaulatan negara dapat dikekalkan? F1 Memerintah dengan adil dan saksama F2 Mentadbir negara dengan cekap F3 Mengutamakan perundingan dalam menyelesaikan masalah F4 Mengutamakan keharmonian antara kaum F5 Menjadi pemimpin yang mudah didampingi / mudah mesra F6 Sedia mendengar idea / pandangan orang lain F7 Mengukuhkan jati diri F8 Tidak mengamalkan diskriminasi dalam pentadbiran F9 Meningkatkan taraf hidup rakyat F10 Mementingkan aspek perpaduan dalam kalangan rakyat F11 Mengamalkan semangat cintakan negara F12 Melahirkan masyarakat berilmu F13 Mengamalkan prinsip Rukun Negara F14 Berbaik-baik dengan semua negara/negara jiran F15 Tidak mencampuri urusan dalaman negara lain F16 Bekerjasama di peringkat antarabangsa/serantau F17 Menanam kesedaran pentingnya keamanan F18 Berwaspada dengan kuasa asing F19 Tidak melibatkan negara dalam perlumbaan senjata F20 Mematuhi matlamat Piagam PBB (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1 m]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6m)

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

23

1249/2

Soalan Butiran 9(a) Terangkan faktor pembentukan Persekutuan Malaysia tahun 963? F1 Keselamatan H1a Lee Kuan Yew berminat menyertai Malaysia H1b Pengaruh Barisan Sosialis di Singapura H1c Ancaman komunis di Singapura H1d Pengalaman Tanah Melayu membenteras komunis H1e Ancaman komunis di Sarawak (CCO) H1f Benteng kukuh ancaman komunis F2 H2a F3 H3a Kemerdekaan Mempercepat kemerdekaan negara-negara kecil Dekolonisasi Selari dengan dasar dekolonisasi British

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F4 Politik H4a Kestabilan politik di Asia Tenggara F5 H5a H5b H5c H5d H5e H5f H5g H5h H5i H5j H5k F6 H6a H6a H6a Ekonomi Mewujudkan pasaran yang luas Menggalakan pelaburan Perkembangan industri pertanian Dapat memanfaatkan sumber-sumber yang ada Tanah Melayu kaya dengan getah dan bijih timah Sarawak dan Sabah kaya dengan kayu balak Brunei kaya dengan sumber minyak Menyatukan sumber tenaga manusia Menghapus sekatan cukai dalam persekutuan Mudah menarik pemodal luar Memajukan taraf hidup rakyat Sosial Dapat mengimbangi jumlah pertumbuhan kaum Menyegerakan kemerdekaan Sarawak dan Sabah Kesepakatan /semangat setiakawan [ mana-mana 8 x 1 markah]

1 1 1 1 (8m)

9(b)

Pada pandangan anda, nyatakan kejayaan ke arah pembentukan Malaysia. F1 Penerangan konsep, tujuan dan matlamat F2 Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) F3 Memberi penerangan kepada semua pemimpin. F4 H4a H4b H4c Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum (JPPK) Penerangan kepada orang ramai Mengumpul pandangan penduduk Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia
SULIT

1 1 1 1 1 1 1

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

24

1249/2

Soalan F5 H5a H5b H5c H5d H5e H5f F6 H6a H6b H6c H6d H6e H6f H6g H6h

Butiran Suruhanjaya Cobbold Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah Menerima memorandum daripada pertubuhan Mengemukakan laporan kepada British Satu pertiga rakyat menyokong tanpa syarat Satu pertiga menyokong dengan syarat Satu pertiga menginginkan kemerdekaan dulu Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) Membincangkan hak dan kepentingan Sarawak dan Sabah Tuntutan 20 perkara Sabah dan Sarawak Asas perlembagaan adalah Persekutuan TM 1957 Kuasa imigresen ditentukan oleh Sarawak dan Sabah Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Jaminan hak dan kedudukan bumiputera Sarawak dan Sabah Pemberian nama Malaysia Penentuan tarikh penubuhan Malaysia

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6m)

F7 Referendum Singapura H7a Meninjau pendapat penduduk Singapura H7b Penduduk bersetuju menyertai Malaysia F8 Tentangan daripada Indonesia dan Filipina H8a Mengadakan sidang kemuncak tiga pemimpin negara H8b Hasil rundingan MAPHILINDO di tubuhkan. H8c Penyelesaian dengan bantuan PBB F9 H9a H9b H9c H9d H9e H9f H9g H9h H9i H9j Suruhanjaya PBB Meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan Sabah Majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju Tarikh pembentukan Malaysia ditunda Kelewatan menghantar laporan daripada PBB Penentangan daripada Indonesia dan Filipina Brunei menarik diri pada saat akhir Tentangan Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M.Azahari Mencadangkan penubuhan kerajaan Kalimantan Utara Perkara berkaitan minyak Isu mengenai kekananan Yang di Pertuan Agong [ mana-mana 6 x 1 markah]

9(c)

Dalam usaha Malaysia mencapai tahap negara maju, apakan inisiatif yang dilaksanakan oleh negara bagi melahirkan generasi berminda kelas pertama? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Pengusaan ilmu yang tinggi Sikap proaktif Kekayaan morality Pembangunan yang bersifat holistic Penguasaan ilmu ICT Dasar pemikiran minda kelas pertama Dasar kepimpinan minda kelas pertama
SULIT

1 1 1 1 1 1 1

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

25

1249/2

Soalan

Butiran F8 Menjana pemikiran yang dinamik F9 Penghasilan ilmu dalam wacana F10 Berfikiran terbuka F11 Berfikiran positif F12 Strategi yang mantap F13 Inovatif dan kreatif (Mana-mana munasabah)

Markah 1 1 1 1 1 1 1 [ mana-mana 6 x 1 markah] (6m)

Soalan Butiran 10 (a) Terangkan usaha memupuk perpaduan kaum bagi menjamin keharmonian negara. F1 H1a H1b H1c H1d H1e F2 H2a H2b H2c H2d F3 H3a H3b H3c F4 H4a H4b H4c F5 H5a H5b F6 H6a H6b H6c H6d H6e H6f Rukun Negara Kepercayaan Kepada Tuhan agama pegangan paling utama rakyat beragama mudah diurus/baik Islam ialah agama rasmi agama lain bebas diamalkan Kesetiaan Kepada raja dan negara YDPA ialah ketua negara/Raja Melayu ialah ketua negeri Raja simbol penyatuan rakyat raja pelindung hak istimewa peribumi derhaka kepada raja bererti derhaka kepada negara Keluhuran Perlembagaan Perlembagaan adalah undang-undang utama ia dianggap luhur/unggul/suci rakyat harus terima/patuh/sanjung dan pertahankan Perlembagaan kedaulatan undang-undang rakyat harus hormati undang-undang rakyat dapat hidup aman rakyat harus pastikan undang-undang sentiasa didaulatkan Kesopanan dan Kesusilaan ia adalah nilai-nilai murni yang melambangkan keperibadian kesopanan dan kesusilaan jamin masyarakat penyayang Dasar Pendidikan Kebangsaan Laporan Barnes 1950 semua sekolah vernakular dibubarkan diganti satu jenis sekolah sahaja(sekolah kebangsaan) bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar peringkat sekolah rendah bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar peringkat sekolah menengah cadangan ini ditentang orang cina kerana anggap bahasa ibunda mereka tergugat

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

26

1249/2

Soalan F7 H7a F8 H8a H8b H8c H8d H8e H8f H8g H8h F9 H9a H9b H9c H9d H9e H9f H9g F10 H10a H10b H10c H10d H10e H10f H10g H10h F11 H11a H11b H11c

Butiran Laporan Fenn-Wu 1951 sekolah vernakular cina terus kekal Ordinan Pelajaran 1952 dua sistem persekolahan dua bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu pengajaran bahasa cina dan Tamil akan disediakan jika ada permintaan ibu bapa bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu Ordinan ini ditentang oleh masyarakat Cina dan India Ia juga tidak dapat dijalankan kerana kekurangan kewangan dan ancaman pengganas komunis Penyata Razak 1956 sistem persekolahan sama penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan sekolah umum(rendah) yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sekolah jenis umum(rendah) yang menggunakan Bahasa Inggeris/Cina/Tamil sebagai bahasa pengantar sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar bahasa Melayu dan Inggeris wajib diajar di semua sekolah Laporan Rahman Talib 1960 sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menengah pelajaran agama Islam di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam bahasa Cina dan Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar semua peperiksaan awam menggunakan bahasa kebangsaan

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SULIT

Kajian Aminuddin Baki sistem persekolahan aneka jurusan menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah akademik menyediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah sehingga berumur 15 tahun H11d pelbagai kursus kemahiran H11e perdagangan/sains

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

27

1249/2

Soalan F12 H12a H12b H12c H12d H12e H12f H12g F13 H13a H13b H13c F14 H14a H14b H14c H14d H14e H14f H14g H14h H14i H14j H14k

Butiran Jawatankuasa Kabinet 1974 penekanan membaca, menulis dan mengira(3m) kenaikan darjah secara automatik sekolah vokasional sukatan pelajaran sekolah swasta bahasa Melayu mata pelajaran wajib dalam peperiksaan kokurikulum disiplin asas perpaduan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 Kurikulum Baru Sekolah Rendah(KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah(KBSM) penekanan jasmani, emosi, rohani dan intelek Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK) memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu melahirkan insan seimbang dan harmonis intelek rohani emosi jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan melahirkan rakyat berilmu pengetahuan berketerampilan/akhlak mulia dapat memberi sumbangan(jasa/kebaikan) kepada kemakmuran negara/agama/masyarakat

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F15 Akta Bahasa Kebangsaan H15a bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan/ Fasal 152 perlembagaan H15b jamin perpaduan rakyat H15c penubuhan DBP H15d minggu bahasa H15e bulan bahasa H15f bahasa jiwa bangsa H15g Sekolah menengah menggunakan bahasa Melayu sbg bahasa pengantar H15h Sekolah Alam Shah,KL/Sekolah Sri Puteri/Sekolah Sultan Abdul Halim H15i Akta Bahasa Kebangsaan (1967) H15j bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat H15k UKM H15l mulai 1982,bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah H15m Mahkamah menggunakan bahasa Melayu (1990) F16 Dasar Kebudayaan Kebangsaan FH6a objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan untuk perkukuh perpaduan H16b memelihara keperibadian kebangsaan H16c memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan F16d tiga prinsip utama Dasar Kebudayaan H16e kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang H16f Kebudayaan lain yang wajar diterima
1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SULIT

28

1249/2

Soalan

Butiran H16g Islam sebagai unsur terpenting F17 H17a H17b H17c H17d H17e H17f Sukan Untuk Perpaduan alat perpaduan patriotik tidak hadkan satu kaum sahaja MSSS daerah/negeri/kebangsaan SUKMA (2 tahun sekali) ( mana-mana jawapan munasabah)

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mana-mana 8 x 1] (8m)

10 (b)

Kejayaan Rukun Negara dalam merealisasikan perpaduan kaum di negara kita. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Menyemai semangat patriotik Amalan menghormati agama Taat setia kepada raja/negara Percaya kepada tuhan Menjunjung tinggi perlembagaan Mendaulatkan undang-undang Berbudaya ilmu Disiplin Mengutamakan nilai sopan/susi Semangat bertolak-ansur Menghargai/menghormati pandangan orang lain ( mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6m)

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

29

1249/2

Soalan Butiran 10 (c ) Jelaskan cabaran yang perlu diatasi untuk merealisasikan cita-cita Malaysia menjadi negara maju menjelang tahun 2020. F1 H1a H1b H1c F2 H2a H2b H2c H2d F3 H3a H3b H3c F4 H4a H4b H4c H4d H4e H4f F5 H5a H5b H5c H5d Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu perpaduan dapat dicapai melalui pelbagai dasar yang diperkenalkan Dasar Pembangunan Nasional/Dasar Bahasa kebangsaan rakyat yang beridentitikan Malaysia dapat diwujudkan Membina masyarakat berjiwa bebas/tenteram bangga dengan apa yang dicapai gagah hadapi masalah bangsa yang gagah dapat mengangkat martabat negara musuh negara dapat ditangkis Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang bebas pilih kerajaan rakyat yang matang dapat menggunakan hak demokrasi teguran kepada kerajaan disalurkan dalam suasana mesra Mewujudkan masyarakat yang bermoral seimbang dengan kemajuan fizikal patuh agama amalan budaya dan tradisi cemerlang sistem pendidikan berjaya/berkesan keunggulan institusi kekeluargaan mengikuti saranan FPK

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SULIT

Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi rasional/tidak bertindak melulu bebas daripada fahaman sempit berfikiran terbuka menerima perubahan banyak cara untuk mewujudkan masyarakat liberal seperti melalui perlembagaan negara H5e pengamalan sistem demokrasi H5f kewujudan pelbagai parti politik F6 H6a H6b H6c H6d H6e F7 H7a H7b H7c H7d Membina masyarakat yang maju dan saintifik menyerap perubahan persekitaran penguasaan ilmu ilmu sains dan teknologi budaya ilmu yang kreatif dan inovatif bijak mencipta teknologi mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang muafakat/memahami/menghormati tidak individualistik/tidak melebihi kepentingan diri asasnya melalui kepatuhan agama nilai murni/kekeluargaan

F8 Menjamin masyarakat yang adil/saksama ekonomi H8a pelbagai dasar untuk perkembangan ekonomi H8b Rancangan Pembangunan 5 Tahun/Dasar Ekonomi Baru/Pembangunan
1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

30

1249/2

Soalan

Butiran Luar Bandar H8c kemajuan negara oleh kelompok tertentu akan mencetuskan rusuhan kaum H8d seperti peristiwa 13 Mei 1969 F9 H9a H9b H9c H9d H9e F10 F11 F12 F13 F14 H14a H14b F15 Memupuk dan membina masyarakat makmur hidup mewah taraf hidup tinggi tiada ahli masyarakat hidup melarat/miskin pendapatan isi rumah adalah tinggi negara berpendapatan tinggi Hubungan diplomatik yang kukuh pelaburan terus asing Program Transformasi Kerajaan (GTP) Model Baru Ekonomi(MBE) jaringan perhubungan dan pengangkutan pengangkutan-MRT/LRT/Komuter/KTM/KLIA perhubungan-telefon pintar/media sosial/ Facebook/twitter Kebersihan alam sekitar/perumahan (mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1]

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6m)

Soalan Butiran 11(a) Terangkan faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia. F1 HIa H1b H1c H1d H1e H1f H1g H1h H1i H1j H1k F2 H2a H2b H2c H2d H2e H2f H2g Faktor sejarah Hubungan luar terjalin sejak zaman KesultananMelayu Melaka China/Arab/Siam/Kepulauan Melayu Hubungan berbentuk perdagangan Hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu Malaysia menyertai Komanwel selepas merdeka Hubungan diplomatik dengan Britain dan negara Komanwel Ancaman Parti Komunis Malaya (PKM) Komunis menggugat keselamatan negara Mendorong mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan antikomunis Masih bergantung kepada kuasa Barat Belum mempunyai keupayaan pertahan Faktor ekonomi Mengamalkan pasaran bebas Menjalin hubungan baik dengan negara lain untuk memajukan ekonomi Merupakan pengeluar utama bijih timah dan getah sejak penjajahan British Hubungan ekonomi telah terjalin dengan negara maju Hubungan ekonomi terjalin dengan Britain dan Amerika Syarikat Setelah merdeka, masih mengharapkan modal dan pasaran Mengambil langkah menggalakkan pelaburan asing

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1
SULIT

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

31

1249/2

Soalan H2h H2i H2j H2k H2l F3 H3a H3b H3c H3d H3e H3f H3g F4 H4a H4b H4c H4d H4e

Butiran Menyediakan peluang pekerjaan Menggalakkan pelaburan asing dari negara-negara di Timur seperti Jepun dan Korea melalui Dasar Pandang ke Timur Menjalin hubungan baik dengan negara sedang membangun Menjalin hubungan dengan negara Islam Meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia / mengadakan pelaburan Faktor politik Mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen Menentukan hala depan negara berdasarkan prinsip keamanan sejagat Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain Menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat Berpegang teguh pada prinsip dan Piagam PBB Memelihara kemanan dunia Menyokong resolusi PBB Faktor geografi Mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara Bersempadan dengan hampir kebanyakan negara serantau Seperti Singapura/Thailand/Indonesia/Filipina /Brunei Perairan menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia Keselamatan negara serantau akan memberi kesan terhadap keselamatan Malaysia

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (8m)

F5 H5a H5b H5c H5d H5e H5f H5g H5h H5i H5j

11(b)

Faktor Demografi Menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam Sejajar dengan majority penduduk beragama Islam Tidak mengadakan hubungan dengan Israel Disebabkan dasarnya yang menceroboh dan menindas Palestin Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama Bebas mengamalkan budaya hidup dan agama masingmasing Amalan konsep perpaduan Sikap komited terhadap hak asasi manusia Menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan Tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan sehingga dasar aparteid dihapuskan [Mana-mana 8 x m1] Jelaskan langkah yang perlu diambil oleh negara kita bagi mengekalkan hubungan baik di peringkat antarabangsa? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Mengekalkan kedaulatan negara Menjaga hubungan diplomatik Mengadakan kerjasama ekonomi/dagang Membentuk hubungan keselamatan/pertahanan Memberi bantuan ketenteraan apabila diperlukan negara lain Menghulurkan bantuan ketika ditimpa bencana Membantu dari segi kewangan/membangunkan ekonomi negara yang memerlukan Mengekalkan kestabilan politik Meningkatkan daya saing rakyat/persaingan yang sihat

1 1 1 1 1 1 1 1 1
SULIT

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

32

1249/2

Soalan

Butiran F10 Memajukan pendidikan F11 Mewujudkan kerjasama dalam semua bidang F12 Mengekalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara (Mana-mana jawapan yang munasabah)

Markah 1 1 1 (6m)

11(c)

[Mana-mana 6 x m1] Dasar luar yang diamalkan sejak negara merdeka hingga kini telah berjaya meletakkan nama Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati. Buktikan. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 Negara kekal aman Masyarakat yang bersatu padu Hubungan dengan negara jiran masih erat Membantu negara lain yang ditimpa bencana Bantuan kemanusiaan Misi tentera pengaman/pasukan pendamai Pengerusi dalam beberapa pertubuhan antarabangsa/serantau Menentang keganasan/dasar apartheid/Israel Kemajuan negara setanding dengan negara-negara lain di dunia Kemajuan bidang pendidikan/peluang belajar di luar negara Meningkatkan kerjasama ekonomi/teknikal Hubungan erat sesama negara Islam Menekankan bentuk hubungan dua hala yang erat (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 6 x m1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6m)

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

You might also like