Tehnologii de procesare a informaţiei economice

Lucrarea de laborator N1
Efectuarea unei lucrări grafice în mediul Microsoft, PowerPoint
Sarcina N 1. Executarea lucrărilor grafice în baza utilizării şabloanelor existente în
mediul PowerPoint [1, p.3.4.2]
1) De ales formatul 11 (A4) şi de pregătit suprafaţa de lucru (aria necesară amplasării
obiectului grafic). Pentru aceasta:

de pregătit chenarul şi ştampila de identificare;

de pregătit o reţea de orientare pentru amplasarea a 3 coloane de elemente standarde,
utilizate în scheme de procese tehnologice. Celulele reţelei, în care vor fi amplasate
elementele grafice trebuie să fie de dimensiunile a=20, b=30. În acest scop, de formatat un
dreptunghi cu dimensiunile a=20, b=30 şi de-l amplasat în centrul părţii superioare a
suprafeţei de lucru. Reţeaua în cauză se face cu linii subţiri de culoare palidă (verde, grideschis, punctată etc.), astfel, încât, fiind o bună orientare în procesul amplasării figurilor
grafice, să fie clar că ele nu aparţin conturului de bază şi să nu complice citirea şi
înţelegerea schemei. După terminarea şi verificarea schemei finale, liniile acestei reţele de
orientare pot fi uşor şterse. Mai detaliat vezi descriere etapei în [1, p.7.2.1];

2) Din figurile standarde oferite de Microsoft de ales 12 elemente grafice şi de le amplasat în
celulele pregătite ale reţelei. Pentru a desena o figură standard, din bara cu instrumente se
apelează la opţiunea AutoShapes, din care alegem Basic Shapes sau Flowchart. Din caseta
respectivă cu şabloane de simboluri grafice [1, (figura 3.7 sau figura 3.8)] se selectează şablonul
respectiv, executând click şi activându-l. După aceea, simbolul grafic se amplasează în celula
respectivă a reţelei de celule dreptunghiulare cu dimensiunile condiţionate de standard (descrise
în compartimentul precedent). Pentru aceasta, cursorul se poziţionează în colţul din stânga-sus
al celulei (figura 3.9,a), fixând poziţia cu un click şi ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului
se trage pe diagonală (figura 3.9, b - poziţie intermediară) până la colţul dreapta jos (figura 3.9,
c). Astfel, dintr-o singură mişcare obţinem simbolul grafic necesar şi de dimensiunea dată;
3) Sub fiecare simbol de indicat denumirea lui;
4) De completat ştampila de identificare în conformitate cu standardele în vigoare [1, p.3.3].

Sarcina N 2. Executarea lucrărilor grafice originale (neasigurate cu şabloane) [1,
p.3.4.3]
Crearea figurilor „Document primar” (manual) şi „Documente primare”
Varianta 1. Tehnologia bazată pe construirea fiecărui segment de dreaptă aparte
Dimensiunile: a=60, b=90.
Varianta 2. Tehnologia bazată pe utilizarea liniei frânte Freeform din AutoShapes/Lines

Perfectarea lucrării de laborator
Lucrarea va fi perfectată pe 4 foi A4 (11). Pe pagina 1 (foaie de titlu) de indicat: denumirea
catedrei, denumirea disciplinei, denumirea lucrării de laborator, numărul lucrării de laborator, Numele
Prenumele autorului lucrării, Numele Prenumele profesorului. Pe pagina 2 va fi descrierea textuală a
sarcinilor lucrării, care include descrierea lucrului efectuat şi referinţele respective la figurile grafice
executate. Pe pagina 3 va fi amplasată figura 1 (efectuată în conformitate cu Sarcina N 1). Pe pagina 4 va
fi amplasată figura 2 (efectuată în conformitate cu Sarcina N 2).

Literatura
1. Ilie Costaş. Tehnologii de procesare a informaţiei economice. ASEM. Chişinău,
2011

фамилия и имя студента. Выполнение графических работ с использованием шаблонов существующих в PowerPoint 1) Выбрать формат А4 (11) и выполнить подготовительную работу для размещения результатов задания (см. Имея ввиду сложность проектируемой схемы. Оформление работы Работа должна быть оформлена на 4-х страницах А4 (11). Сетка формируется с помощью тонких. количество столбцов этих ячеек (в данном случае – 3 столбца) и расстояние между ячейками по вертикали и по горизонтали.2.д. Технология. необходимо обращаться к меню Draw/ AutoShapes/ Flowchart или Draw/ AutoShapes/ Basic Shapes и после нахождения там искомого графического символа.. номер и название лабораторной работы.1. 3) Под каждым графическим символом указать его название 4) Заполнить основную надпись необходимой информацией в соответствии с содержанием задания. наименование предмета.7. На первой странице должны быть указаны: наименование кафедры. осуществляется движение по диагонали ячейки в сторону нижнего правого угла ячейки.ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Лабораторная работа № 1 Выполнение графических работ на компьютере в среде PowerPoint Задание № 1. основанная на использовании отдельных сегментов прямой линии. На странице № 4 будет размещен рис. • • • 2) Из имеющихся в Microsoft-е шаблонов выбрать 12 графических элементов и разместить в ячейки сетки. количество технологических потоков и графических символов. Размеры символа: a=60. Сам процесс происходит следующим образом: для размещения графического символа в схему. Для этого: • подготовить рамку и основную надпись (угловой штамп).). чтобы не усложнять понимание основных элементов схемы. вспомогательных линий. Размеры ячеек определяются в соответствие со стандартами в форме прямоугольников со сторонами a × b (b = 1. фамилия и имя преподавателя. объем текста для надписей в графических символах и т. • подготовить ориентировочную сетку для размещения графических символов схемы. Таким образом.5a). Технология. На странице N3 размещается рисунок № 1 (выполненный в соответствии с заданием № 1). основанная на использовании ломанной линии Freeform из AutoShapes/Lines . последний активизируется путем осуществления одного click-а. в сетке выбираются размеры ячеек для размещения графических символов. и ссылки на рис. Задание № 2. На странице N2 должно быть текстовое описание работы: задание. После этого этот символ размещается в соответствующую ячейку сетки следующим образом: фиксируя курсор в левом верхнем углу и нажимая на левую клавишу мышки. Выполнение графических работ не обеспеченных шаблонами в PowerPoint Построить графический символ «первичный документ» и «первичные документы» Вариант 1.2 (выполненный в соответствии с заданием № 2) . b=90. При этом исключается необходимость форматирования для каждого графического символа. каждый графический символ получает необходимые размеры. описание выполненной работы. желательно бледного цвета. Вариант 2.

ASEM. Chişinău. 2011 .Literatura: Ilie Costaş. Tehnologii de procesare a informaţiei economice.