You are on page 1of 36

MHSZETI KZLNY

AZ E^DL^SZI MHSZ-EGYLET KZLNYE.


TIZENTDIK VFOLYAM.

SZERKESZTI:

Dr. B L I N T S NDOR

K O L O Z S V R . 190. AZ E G Y L E T T U L A J D O N A
GMN J. RK. KNYVNYOMDJA,

BCU Cluj

108067

BCU Cluj

TARTALOM.
I. Egyleti gyek.
Lap

Egyesleti Krelem a , Kzgylsi Egyesleti

let. Weder Jzsef Mhszeti Kzlny olvasihoz meghv let . . . . . . . .

75, 160 . . , 265 289 . . . . 290

II. Szakczikkek.
vTisztelt olvasinkhoz I Teendk a mhesben. Vall Jnos . . . . . . . . 2, 53 Visszaemlkezs a szegedi mhsz-kongresszusra. Simay L. Tivadar 6 A kaptrokrl. Vall Jnos . . g, 26, 59, 9 4 , 120, 151, 173 Meltose 17 Az olasz mh . . . . . . . . . 17 A mhek megltogatsa tlen. Baka Jzsef . . . . . . 25 A mh vadszata . . . 33 Uthangok a szegedi mhszeti kongresszusrl. Kezd Mhsz 34 A vn lpek sejtjei s z k e k ? Tulipn Jzsef .....38 A mhek krttele a szlben. Dr. Hilbert Ivn . . . . 56 Vdekezs a mhszurs ellen Wimmer Jnos 67 A mhek gondozsa. Vall Jnos 87, 146 Mibl ll az sszetett k a p t r . Dr. Hilbert Istvn . . . . 89 Mzbor szlvel 100 Miknt vltozott m e g a Kirlymez* mhszetnek kpe roi H t anyju mhcsald. Vall Jnos . . . .....119 A Neiszer-fle k a p t r 128 Az alany s llapot kezelse. Drveczky Gusztv . . . . 147 Chisseliscopium. Figyel 155

BCU Cluj

A hmrsk befolysa a nich.k tojsaira, l c i r a s bbjaira 170 H o g y kezelje a kis gazda mheit, h o g y jvedelmez l e g y e m 178 A mhsz teendje. Vall Jnos 194, 216 A mhek szine . . . . 194 Tesznek-e a b o g a r a k klnbsget a szinck kztt? . . .196 A nmetbirodalmi mhszeti t r v n y 198 Mirt res a mhes? Vall Jnos 217 A n y s i t kszlk . 220 A zavars befolysa a mhekre olyan kros-e, mint ltal ban vlik ? , 223 A fiasitsrothadsrl val ismereteink trtnete . 224 A mhszet Afrikban 226 A k a p t r o k szellzsrl . 228 Honnan kerl a hangyasav a k a p t r levegjbe ? V. J. . . 241 A mhesek tli ftse. Pohnka dn 244 A nmet, osztrk s m a g y a r mhszek 45 -ik vndorgylse Klagenfurtban augusztus 1217. napjain 251 Az okszer mhszkeds krbl. Jzsa Sndor . . . . 266 < H o g y a n lett bellem mhsz? Bede Kroly . . . . 270, 291 A okszer (rationalis) b t - s ttelels s az szi spekulativus etets 271 Egyrl-msrl. Prnay Albert 275 Visszapillants 290 A mhsr 294 Klfldi mhszkillits a prisi nemzetkzi killtson . . 295 A mhszek internationalis congressusa 298

III. Vidk.
A komromi mhszek I V . vndorgylse Molnr Mt . 201

IV. Szemle.
A hires nrdlingeni mhszeti lap. A propolis. A z idny Californiban 1899 -ben A mhsz mint keresked. A mhszet Abessiniban. A mhek tlen is cserlnek anyt. Praktikus. A mhszet Oroszorszgban Kalifornia mhszete. A mhszet Dl-Afrikban . . . A mhek rablsrl. A mz fontossgrl- A c?eh19

39 70

BCU Cluj

orszgi vasutak. A japni mh. A p o h n k a mze lse s nem mzelse -- Oroszorszgi adatok. A mhszet Szibriban. A mhesek tz ellen biztostsa. Klcsns biztosts. A fiasitshoz szksges m e leg. A n y a m h e k nevelse. Klns mhek. Mi a mz ? A legveszedelmesebb mhellensg. Dickel Ferdinnd. - - A mh mrge . . Brazilibl. A klfld a m a g y a r mhszetrl A mhek s a hideg. Ausztria mhszetnek trtnetbl. - A napfogyatkozs s a mhek Hogyan serkentik Belgiumban a fikegye sleteket taggyiijtsre. A mh s a korn. A mhek haszna a gymlcssben. - E g y mhcsald tli lete. Rideg,, trkeny, rgi mlp. A lpben dgltt m hek A cosso-nvny. Mzrusits Francziaorszgban Az idn Herelp a fszekben. Hamistott mz Szraz rlk. Olaszorszgbl. A mh szet a prisi vilgkilltson. . . . . . . . . . . A mh s a gymlcstermels. A mhek s a tlk hor dott terhek slya. A mhek s az arznes szerekkel permetezett gymlcsfk . . . . . . . . . . . A fekete fiasits. Nemzetkzi killts. . . . . . . . Amerikai curiosum. A mhszet* Palacstinban. szi mzel nvnyek. A formaldchyd. Langscroth-cmlk Az idei mzsziiret A prisi mhszeti killts . . . A mhszet llsa E u r p b a n . A m a g y a r mz ellen A prisi nemzetkzi mhszeti killtsbl. Melyiknek van igaza ? A mlpprs. A mhek tli llegzsrl A Dickel-fle elmlet A mhek Indiban s Malaisiban. A mhszet hanyatlsa. A Lepz. T a g b l . adatai. Mhszet Cuba szigetn
;

I0t 131

157

182 204 23o 256

278

3oi

V. Vegyesek.
A p a t k n y o k elzsre j szer. Mhlaksok bevonsa. A mhek tli mzfogyasztsa. Tli etets Mennyi ideig petznek az l a n y k ? . . . . . . 2 0 t m u t a t s . F e h r b o r szintelenitse. A wrzburgi m hszet. - Legjobb szer a mhtet ellen, L a p u n k . - -

BCU Cluj

Boros palaczkok - - Novemberi raj. A , biborhere. Mhszurs rekedtsg ellen. A mzes viz. J mzel n v n y . A svjezi mhszek. Gerstng. Tlen. Az ember s a mhek jjeli lma. A mz, mint gygyszer. A k a p t r o k tvolsga a fld szntl A k a p t r b a n m e g s r s d t t vzgzk rtalmas sga. - A mlpek ridegsge s trkenysge. Fiasitsrothads. A n g i b a n . A tsks laptaborz . . M. kir Mezgazdasgi Mnzeum. Szlink j vedelmt fokozhatjuk. Uj mlp. Rabls megaka dlyozsa . . U t a s t s a jg elleni vdekezshez. Minta mhszgazdasg Gdlln. Hova menjnk, h a fv rosba utazunk? A Zoolgiai L a p o k Olvasinkhoz. A mz felhaszlsa gymlcs bor ksztsnl. Vndorgyls. Fajtiszta olasz mhek. Uj mhlaks. - A mhek. Melyik kap trbl jtt a raj ? Mlnamz. Viaszflastrom. Mlpet megersitni kasokban. Boszniban. Vegy tiszta mz. Krajnai olasz korcsak Erdlyrszi tenyszkillits. K i s r k t g y i Kz lemnyek. V n d o r g y l s . Nemzetkzi kertszeti killts Budapesten. A Mauthner tmutatja. A kisgazda k n y v t r a . Kristlyosodott mz pergetse. Para-k lemez. - Mmz. A vilg l e g n a g y o b b mhszete. sszeszllt rajok sztvlasztsa, A chilii mz nem mz . . . K r p t l s a hadgyakorlatok krairt. A m. kir. fldmivels^ yi minisztrium kiadvnyai. Hirek a prisi killtsbl. Praktikus tisztt szr A ki pergetett lpek lenyalsa. Tarlzs. Mhszurs ellen A propolis szj- s krmfjs ellen. Viasz kencs gsi sebre. A propolisin gygyt ereje. Mzeltarts. Mmz. G y n g e csaldokat egyesitni. A z a n y a ttlse. A z szi serkent etets K bt szesz. Allatok vilga. . . . D r . Blint Sndor. A z 1900 -ik vrl. Mh-

BCU Cluj

kenyeres lpek eltartsa. Influenza ellen. Ingyrt k a p h a t fzetek. Egyszer szer a h a n g y k ellen. Klnvonatok a mneknek. A viaszkencs gsi sebre. A z Orszgos M a g y a r Kertszeti Egyeslet. I r o dalmi esemny. rjegyzk. L a m p e l R b a r t

281 304

Irodalom Szerkeszti izenetek


Vlasz Hollefreund rknak

VI. 21, 44, 77, l i o , 134, 181, 254, 3o4 23, 79, i3S, i63
Bacskay Smuel 43

Szemlyi hir rtests

79 162

BCU Cluj

BCU Cluj

MHSZETI KZLNY.
XV, Ylolyam,

1900.

Janur.

L. szm.

Legolcsbb hirdets!
a MHSZETI KZLNY"-ben,
Garmond soronknt 16 Egy egsz oldal egyszeri hirdetse Egy floldal > > Egy negyed oldal > fillr. . 6 kor. fill. . 3 kor. fill. - I kor. 60 fill.

Egyleti tagoknak s flves hirdetknek 20%-al, egsz ves hirdetknek 25%-al olcsbb. A kit aireUs 4lkuiit u m k t a t IS fillr. Egyleti tagikiak 2 sorig iajyei Hirdets dijak elre kldepdk be.

Hirdetseket elvllal:

a MHSZETI KZLNY" kiadhivatala


Kolozsvrt, TI. ker. Fo*-utcza 29.

HORVTHY GYULA

1 kereskedelmi mhszetben Zempln-Szinnn t % kaphatk: %

|
4
"3

kaptarak, k e r e t e k s egyb mhszeti eszkzk. |


rjegyzk ingyen s brmentve.
112

&
fi*

Megrendelseknl krjk a M h s z e t i K z l n y r e h i v a t k o z n i .

BCU Cluj

Apr hirdetsek.
E rovatban az erdlyrszi mhszegylet tagjai 2 sorig inygen hirdethetnek; ezen fell minden flhasbos petit sor 4 kr. A kik nem tagjai a mhsz egyletnek, soronknt 8 krt fizetnek.

VASRL. Csurgatott s pergetett mzet


V i l m o s , G y n g y s . Minta kldend. Keresek e g y ns vgzett vinczellrt, ki a mhszet, szlmvels, gyjimlcsfatenyszts s konyhakertszetben jrtas Aajnlkozsok Schilling Ott kii".,- k z j e g y z h z Szamosujvrtt, kl dendk. K e ' r - s - a z o n n a l i felvtelre ns, gyer mektelen mhszt, ki a gymlcskert s ' e t e t ' s szlmivelest is rti, %H)0tifa- '4' 0 korona vi fizets, laks, ts, fa, vilgts mellett s a tiszta jvedelem 5 % a jutalmul, C z d 1 r
:

Pergetett mzet
Nagy

Jnos,

Bonyha, kilja 50 kr. Ara

Dzierzon-kaptrokat
Kdmn G b o r , Karczagon darabonknt 3 frt.

Lerner

Mz-pergett, mztart b dog ednyt


jutnyos rban Z e i l e r G z a ? * b d o g o s , Kolozsvrt (Mtys kirly-uteza 4 . ) U g y a n elvllal mindennem bdogos

munkt. Javtsokat jutnyos/~rn, ,


pontosan ' teljest. - rjegyzket kv natra kld brmentve

Bodor-fje kaptrt 1 frt 50 kr. '


Biedermann Ferenqa,. Rkczy-t 10. sz.

J n o s g y v d Ucs-Zombor. Vszen brmily, keret kipergetett l pet C z d l e r J n o s gyved Bcs-. Zombor.

ELAD.
B a l o g h G e r . g l y Hdmez Vsr helyen .b0..rkeiet telelsre vaJ. lpes mezt. Kilja 60 kr. brmentetlenl.
J

30. mhcsaldot
Bodor-fle kaptrban, 7 frt, elad c s L a j o s Felvjnczen

Pergetett mzet
12 mm. pergetett mzet 4 5 frt. K vnatra mintt kld F re n n e r I s t v n O-B-e c s e n ,

'Mh-csaldokat
Bodor-fle kaptrban B a r a b s S n d o r , Brass.

MHSZETRL
kld: J O Istvn
feer mh.feeptil

100 mhcsaldot
P i n k e r t J z s e f , Bga-Szente yrg y o n s pergetett mzet' kilomzsnkint I frt.

^ KOMROM,

BCU Cluj

PROKOP JZSEF
(A rgebbi Prokop s Schult Kereskedelmi mhtelep. Mlkek csak a legkitnbb Ausztriai s Magyarorszg nem gyr villanyos erre Viaszot s rgi lppitmnyt szek vagy becserlek. Mamegjelent rjegyzkemet ki kldm. Srgny czim

Friedland,

Csehorszg.

czg egyedli tulajdonoss.) lpgyr. Mhesgazdasgi kel minsgben gyrtatnak terletn a legnagyobb ily es vilgtsra berendezve, brmily mennyisgben vegyar. nmet s csehnyelven vnatra irigyen s brmentve Prokop Friedland, Csehorszg, (l 12.>

Hallozs

miatt

^ Dzierzon-l&Vf.

kaptr

r e n d k v l o l c s r o n 12 darab I k s z r e j t e k k e l e g y t t ELAD.; is m e g van,

A k r n y ' k b e l i e k n e k a/, a z e l n y k hogy mhcsaldokkal egytt kaphatjk.

V
I I

S / v a l v a g y i r s b a i r t e k e z h e t n i z v . Kuhcz Afaj'os-

nval Mez-Petri,

u. p . Szaniszl.

, '"

FRFI-, FIU- S GYERMEK-RUHK k s z e n ' s mrtk szerint.


;l

||

N E U M A N N
ALAPTTATOTT 1845.-

M . \

o z s v r t , F t r 14. s z . rni. kath. plbnia plet.

A z eurpai divatakadmia tagja Drezdban;

Kzponti ruhz Magyarorszg rszre:

fii
^.J v<^(

Budapest, IV., Muzeum-krt 1. szm.


Fik-raktrak: Arad, Debreczen, Kassa. Nagyvrad, Pozsony, f Fiume, Temesvr, Zgrb, Belgrd, Sarajevo s Sofia. Kzponti ruhz Ausztria rszre: Bcs, I., Kartnerstrasse Nr. 19. FIK-CZLET: VI., Mariahilferstrasse Nr. 35.
1

M e g r e n d e l s e k n l krjk a Mhszeti KU/Jnyre h i v a t k o z n i .

BCU Cluj

Telephon sz.: 287.j

Telephon sz.: 287.

A Magyar fm- s lmpar-gyr rszvnytrsasg


Erdlyi raktra

Kolozsvrt, hid-utcza 20. szm alatt.


36

Petroleum

lmpk
a legegyszerbb kiviteltel a leggazdagabbig. FM- s DISZMVTRGYM
Hcrmami-fle szab.

villmlmpk
a ltez legjobb}

petrleumlmpa,

unicum lmpa
a legczlszerbb

hasznlati impa.
Valdi kirly-olaj, a legjobb biztonsgi petrleum. Olcs gyri rak, nagy vlasztk, gondos kiszolgld.
Ezredves killts 1896. Dszoklevl. Legmagasabb tkitintets.

Telephon sz.: 287.

Telephon sz.: 287. I

M e g r e n d e l s e k n l krjk a Mhszeti Kzlnyre hivatkozni.

BCU Cluj

XV. vfolyam.

1900. Janur 1.

1. szm.

Kzlny
AZ ERDLYRSZI MHSZ-EGYLET SZAKKZLNYE.
M E G J E L E N E K M I N D E N H 1-N. Az erdlyrszi mhsz egyeslet tagjai tagsgi -djuk fejben kapjk. Tagsgi dj : kri tagsgi dj egy vre 1 frt; rendes tagsgi dj egy vre 2 frt. Mindennem pnz kldemny Bir Gyula tanr egyl. pnztros rnak kldend: Kolozsvr, Puszta-utcza 4. sz. A lap szellemi rszt rdekl kzlemnyek s reclamatiok a Mhszeti Kzlny" szerkesztsghez c z i m z e n d k : | x T Kzlemnyeink utnnyomsa a forrs teljes s pontos megnevezse nlkl tilos.

Kolozsvr, VI ker. F-uteza 29. sz.

A kziratokat nem adjuk vissza.

Tisztelt Olvasinkhoz!
A Mhszeti Kzlny jelen vfolyamval 15-ik letvbe lp. Nehz, kzdelmes volt a lefolyt idszak. Sok, sok mindenfle nyilt s titkos ellensggel kellett e hossz idn t megkzdenie. De meg llta helyt, mert a kitztt czlt nem tvesztette szem ell s a #ft :Mj ^zns%ank a, lapot k n y r t , tartalmrt megszerette pr tolta. s szereti most is. Bizonysga az a sok meleg h a n g o n irt biztats, a sok krdezskds lapunk jvje irnt. s m e r t gyet akarunk kzhasznan szolglni s mert elttnk a mi kznsgnk kvetelmnyeinek, ignyeinek kielgtse a czl, hatroztuk el, h o g y a lapot ez utn is fenntartjuk. Ezt pedig most annyival is inkbh -tehetjk, mert lapunknak nemcsak szellemi rsze van biztostva kivl mhszeti szakfrfiak ltal, hanem anyagilag is szilrd alapon ll. A magunk rszrl biztosithatjuk tisztelt olvasinkat, h o g y lapunk ezutn is teljes figyelemmel fogja kisrni, nemcsak a honi, hanem a klfldi nevezetesebb vagy csak emltsre is mlt mh szeti esemnyeket, a mhszettel sszefgg jdonsgokat. Szval Igyekezni fogunk olvasinkat a mhszet tern a kor sznvonaln ll lappal elltni. Lapunk illusztrlsra ezutn is kivl gondot fogunk fordtni. Minden bekldtt krdsre legjobb gyakorlati mhszeink ad nak vlaszt a legkzelebbi szmban. 1

BCU Cluj

i Ezzel SBfflnben krjk tisztek olvasinkat, prtosak lpunkat gy, rrtirrt eddig tetti % igyeHesft^ef isWdrsek kbrtben ter jeszteni. s most Isten segedt-rmvel ffiurtkir* ie!

Teendk a mesben

Janur - Februr. Tl az id, Ilyenkor a mneknek nyugalom kell. Hiszen knyriyeri megrthet, hogy h a nyugodalmat brfni i9 megzavarja, a mhek erosBn mozognk, jobban llegzenel, ms szval let mkdsk fokozdik; nagyobb, fokozottabb letmkds mellett a test szervei nagyobb tpllkozst is kivannak, a mh teht tb bet emszt, tbbet is fogyaszt. A mh azonban tlen t ksban, kaptrban knytelen Vesztegelni, a melyik kimerszkedik a sza badba, az elpusztul, mieltt visszatrhetne. Ha nagy a hideg, mg a kaptrban is lvsz z mh, melyik csomtl elvlik. Csk csomba egyfeditzid^^ SffiMt, Ubjgr nifeg fl idelHhe^eiek, rflWg ne fogyjanak. A mint a mhcsald nagyobb pezsgsbe jn, joban llegzik, fbbet munklkodik s tbbet is fogyaszt s fMes okozhatja, hgV egyes mh a csomtl elvlik s tnkre megy. Rendes kffmnyek kztt kell gondozs mellit, megva minden zavars s Mbrgtastl, kvset fogyaszt mh tleft- t, agy hogy cse kly gSmj, blsr (t nem liasnttott rszek), emSiteten szrma zik, ezh emsztetlent a mh magbl ki nem bocstja, ki nem rl, nem tisztl, mg csak arra alkalmas enyfce id nincs, mg a leveg io R. szerint fl nem melegszik, hogy afct * szabadban tehesse. Tten t mhek nem nasitnak, nem kltnek Vagy a tl vg fel oly csekly mrtkben, hogy inkbb csak nmaguk tpllsra van gondjuk- Mzbl sem fogyasztanak sokat, vizbi, fh^gprbl mg kevesebbet. Viz utn nem igen vgyakoznak, ezrt ki sem rplnek. Ms z azonban, ha a rahesaidtran a tli nyugalom nincs meg, ez esetben nagyobb hsget llitanak el, ez
1

BCU Cluj

az a n y t petzsre serkenti, nemsokra szaporodik a fiasits, ezt etetni kell, de hol a szksges viz. Eleinte taln elegend a kap trban v a g y kasban lecsapd vizgz, p r a ; de nemsokra t b b kell, a mhek nyugtalankodnak, a menk el jnnek s kezdenek elszllingzni, hanem visszatrni nem kpesek. Mi hbortotta fel a mhek tli n y u g a l m t ? E n n e k sok oka lehet s abbl ll a mhek tli gonozsa, h o g y mind eme zavar sokat tvol tartsuk. Mert mi tagads, tlen is legynk mhszek, azaz g o n d o s poli a mneknek s azrt hetenkint egyszer-ktszer ne sajnljuk a fradtsgot szegnyeket megtekinteni A mh a hidegben g y m o l talan, sokkal inkbb gondozsunkra szorul mint nyron t. A mhesbe jve, j szemgyre veszem a kasokat mint a k a p t r o k a t . Mig az els kas krnykt, menkjt nzegetem, m r is ersebb mhzsongst hallok; refektetem flemet a kas oldalra; de ez oly csendes, hogy alig hallani valamit, nagy nha felzizeg egyik-msik mh, mintha lbra t a p o d t a k volna. A msik kashoz kzeledve egyre j o b b a n hallom a zgst, kivlt mint flem a kast ri. No, gazda, itt vigyzz! Krlszemllve a kas krnykt, meg ltom az egsz kis, iekete emsztetlenjt. Aligha nem az egr volt itt a mh megrontja svalban a menk hinyosan volt szktve, nem volt bdogbl val tolkm, ht csak nhny szeggel v a g y fadarabocskval szktettem volt a menkt. E g y i k szeg v a g y lazn volt beszrva v a g y a fcska kipottyant, elg az, itt a b a j : egr van a kasban. Mindazt kerlni kell, mi ltal az egr a kas v a g y kaptr mellkn bvhelyet tallhasson, mert ha elbujhatik, onnan is kikezdi a kast, k a p t r t s keresztl rg brmily fonst v a g y deszkt, habr tbbnyire a menkn tsurranik a mhek kzelbe. Felfordtom a kast s me alatta van a sok hulladk, bizonyos, h o g y egrrgsbl szrmazik, hiszen a mhek is d a r a b o k r a vannak rgva, a mh potroha az egrnek nem kell; de a lpek kztt egt^sz lyukak vannak rgva, st a fszket is ltni. Ezt a k r t v vendget mentl elbb kikeli hajtani a mhek laksbl s ha szk sges, a kaptr lpjeit szt is szedjk. A kaptr tli kibontshoz zrt lptart bakra van szksgnk, nehogy a dermed mhek a ldrehulljanak s t o v b b r a j meleg tglra, a melyet a munka befejezse utn a lpek visszaaggattsa utn a k a p t r b a tve azt
1*

BCU Cluj

annyira felmelegti, h o g y a mhek, mg ha dermedtek volnnak is, szpen felledve jra csomba hzdhassanak. E r d s g e k kzelben, n a g y o b b kertekben t b b a madr s ezek kzl a czinke s harkly az, a melyik a mhcsald nyugal mt megzavarhatja. N a g y hidegben a mhes ellenzjt lebocst hatjuk s a kasok vdve vannak, de enyhbb idben a kasok eleje szabadon ll s ekkor a czinkk a kas k a p t r minden rst kiku tatnk, kivlt pedig a menk krl szemtelenkednek. A mint va lami mhet, akr lt, akr holtat megcsphetnek, a kzeli bokorra, fra szllanak s ott elkltik, a szrny*, a p o t r o h nem izlik, ezt le hullatjk. N a g y o b b krtev a harkly, mert egy nap alatt is t b b k a p t r t v a g y kast tehet tnkre. A mhes eltt hullott mheket nem kell trni, ezek ltal oda szoknak a czinkk, s ha mhesnk elejt deszka, ndellenzvel el nem zrhatjuk, a czinkket riasztani kell vagy legalbb a menkket ellenzvel elltni. (Erre szolgl nak a felcsaphat szll deszkk, de megteszi azt brmilyen zskdarabocska is a menk el fggesztve. A harkly flnkebb ma dr s ha ijeszt van a mhes eltt, oda nem merszkedik. F o l y t a t v a mhesemben a vizsgldst, az egyik k a p t r o m ban lland zsongst tapasztalok, egrnek semmi nyoma. Mi oka van ennek ? E g y r e nzdeglek, de a zsongs okt kitallni nem tudom, pedig a mult hetekben is zajgott e csald H m ! itt a hiba 1 A mint a kaptr elejt nzem, ht vgig nyillott. A k a p t r is reg, taln az asztalos is hibs, de a k a p t r eleje elvlt s ezen a nyi lason vges-vgig a meleg leveg ki, a hideg meg behatolt a m hekhez. T u d o m , h o g y 2 3 kilogramm mzzel tbbet fogyasztott eme csald, majd 2 koron?, ru ftszerrel t b b e t pazaroltak. A mhcsald nyugalmt teht nemcsak holmi zaj, drmbls nyugtalantja, hanem a nagy s lland hideg oly kas vagy k a p trban, mely elg vdelmet nem nyjt. Vilgos az is, h o g y a mhes kzelben ft vgni vagy br mi ms mdon zajt csapni a mhekre rtalmas A mhesek tbb nyire oly helyen vannak, a hov a zaj el nem hat. azrt mondjuk, h o g y a mhes a legjobb telel helyisg. Nhol azonban szoksos a mheket tlire a padlsra elrakni, ez ugyancsak rosz hely, roszszabbat alig tallni, mert minden ajtcsaps felzrgeti a mheket, de a padlson legtbb az egr i s ; a leveg is knnyen s jobban

BCU Cluj

felmelegszik mint a szabadban s ez is a mhek felhboritst okozhatja. , Akrhnyszor megeshetik tlen t, h o g y a mhek menkje a lehullott mhekkel gy elzrdik, h o g y a mhek friss leveghz nem juthatva megfulladnak; nha meg a menk kri lecsapd vizgz pra odatagy s szintn elrekeszti a levegjrst. A g o n d o s mhsz tlire sohse zrja el a menkt teljesen, hanem csak sz kti s alkalomadtn megnzi, nem-e zrult be a menk teljesen akr a holt mhek ltal, akr pedig a jg ltal. A mhcsald zsongst, zgst mg az is okozhatja, h o g y az anyjuk elveszett. Ily rva csald folyton nyugtalankodik s a legkisebb okon is a csomt elhagyva a k a p t r b a n szanaszt b o lyong, az anyt keresve Kivlt az els tavaszi tisztul kirepls utn igenis szembetn, midn a tbbi mhcsald estefel m r teljesen elcsendesedtek, ez az rva egyfolytban zg, de m g utna val nap is Ritkbb az, h o g y a mhek silny mzet gyjtttek, a min pl. nmelykor a fenyvesekbl gyjttt mz, a mely a mheknek tli eledell nem val, igen sok emsztetlen lesz belle; a mhek fsz kben melegebb lesz az erltetett emszts kvetkeztben s vge a nyugalomnak. Zg a mhcsald akkor is, ha fogytn van az lelme, ez a zgs azonban nem sok tart, csakhamar csendesedni kezd, egyes mhek a kaptr aljra, nmelyek a menkn t a fldre p o t y o g nak, ott egy darabig a szrnyaikat lassan rebegtetik s elpusztul nak. A mhek msik rsze a sejtekbe hzdva ott vsz el. Brmi okbl szrmazzk a mhcsald nyugtalantsa, azt na g y o b b baj elkerlse vgett meg kell szntetni. A menkk bedu gulsa esetn azokat szpen ki kell takartani. Az rva. csaldot akr tl kzepn is, egyesteni kell mssal. Az hez c s a l i d n a k meg j s folykony mzet kell adni, leghamarbb haladnak, ha lpes mznk v a n ; ennek hinyban a szn (csurgatott, pergetett) mzzell felkeli hevteni s azutn langyosan akr lpekbe, a k r ednybe ntve a mhcsald kzvetlen kzelbe kell elhelyezni. A z hen veszett csald mheit is megprbljuk felleszteni, m e r t ha mg rvid id ta hullottak le a meleg szobban, mzes vizzel megpermecezve csakhamar fellednek.

BCU Cluj

6 A lli nyugalmban n a g y o n is felzavart mhcsald ritkn birja ki az emsztetlent visszatartani, hanem elbb a menk t jn, utbb bent a k a p t r b a n is mindent ssze-vissza piszkit, ezt nevezik vrhasnak, pedig ugye de sok oka lehet annak. A ren desen telel mhcsald is nehezen vrja a tisztulsra alkalmas id nek eljvetelt. E r r e legyen figyelmes a mhsz is, mert ez nincs idhz ktve. A tisztulsi kirepls bell nha deczemberben, ms kor janurban, legtbbszr februr vagy mrczius h b a n ; ez g y gytja ki a nyugtalantott mheket s biztostja t o v b b egszs g t a jl teleiteknek. N a g y o n is rthet, h o g y a mhsz a mhek kijrst m e g ne akadlyozza, s t ellenkezleg rajta legyen, h o g y ezt a mhek mentl knnyebben megtehessk. H a teht szreve szi a mhsz, h o g y mhei kifel trekszenek, tudhassa, h o g y ezt fontos ok nlkl nem teszik, hanem a menk szktst tvoltsa el, hadd jhessenek ki a mhek mentl knnyebben s hogy a sza badban repkedk a netaln puha hban el ne sppedjenek, hintse be a havat hamuval, Felesleges figyelmeztets taln, h o g y a mhsz ama lppitm n y t is gondozza, mely a k a p t r o k b l szszel kikerlt s a tavaszszal ismt b e r a k a n d lesz. A molyoktl mjusig nincs ugyan mit tartani, de annl t b b krt tehet a Jepekben az egr. A z n lpeim a mhesben lev llvnyon telelnek ezrivel, de akknt, h o g y mellettk elhaladva jl kzibk tekinthetek s az egr ott nem pusztthat m g ha az egrfogkat ki is kerln.

Vall Jnos.

Visszaemlkezs a szegedi mhsz kongresszusra.


A szegedi mhsz kongresszuson, az orszg mhszeinek szne eltt vettetett fl a krds, ha vjjon szksges-e az orszg keleti rszben mkd mhsz egylet tovbbi fennllsa ?

Br a napirend keretn kivl, mintegy meglepetsszeren ke


rlt el ez az indtvny s a kongressus annak trgyalsba sem

BCU Cluj

bocsjtkozoti: az erdlyrszi Mhsz E g y l e t kzponti igazgat v lasztmnya opportonusnak tartotta megkrdezni sszes, m i n t e g y 1200 ra men tagjait, h o g y az egy akl e g y psztor* eszmjt prtoljk-e ? A mint m r rtesltek e lapok t. olvasi, az impozns tbb sg oda nyilatkozott, h o g y egyletnk ne engedje ki kezbl azt a zszlt, melyet ezeltt kt vtizeddel b o n t o t t ki s a mely alatt bksen s nzetlenl munklkodott a kzhaza javra. Nem ktelkednk abban, h o g y az indtvnyozt, a sajt szempontjbl helyesnek vlt elv vezrelte, midn czentralizl in dtvnyt megtette. A volt a czlja, h o g y egyestve a szellemi s anyagi erket, egy ers kzpontot teremtsen Budapesten. N o m e g ht az orszg is szegny. N e m telik arra, h o g y kt mhsz e g y e slet fentartshoz hozzjruljon. Egyesls esetn csak egyet kel lene seglyezni; mert llamsegly nlkl az az egy sem lhetne m e g . Az a vlemnyem, h o g y a czentrlizczi bartjai n a g y t vedsben vannak. A kulturlis mozgalmak tern, legyen az brmi nvvel ne vezend, a czlnak csak elnyre vlik, h a minl t b b kisugrz p o n t o t biztostunk. Ugyanezt az elvet hangoztatta Szlt Klmn miniszterelnk is. s csodlatoskpen, pen abban az idben s azon a helyen, a hol felvettetett az indtvny, h o g y az erdlyrszi mhsz egylet az or szgos mhsz egyletbe beleolvasztassk Hiban kisrlen m e g valaki, h o g y a vrmegyk, v a g y v rosok gazdasgi egyesleteit a t b b ezer szmba men ipari s ms szak-egyesletet egybeolvassza, mert azok bizony jbl ala kulnnak, minthogy a halads, a fejlds eszmje kizrja a szelle mi monopliumot s helyes kultrpolitika ezt nem is trheti, st mint krhozatost elitli. Mg az is figyelembe veend, h o g y itt s^tnolni kell a helyi viszonyokkal is. Mikor az erdlyrszi mhsz egylet megalakult, ez eltt 20 vvel, az orszg nyugoti rszben volt kt n a g y o b b s v a g y tizent kisebb mhsz egylet. Br Kemny Gbor, akkori fldm miniszter, beltva, h o g y az erdlyi rszekben is szksges e g y mhsz egyletet J t e s i t n i : j e -

BCU Cluj

8 lentkeny anyagi ldozatot hozott a czl csaldott. rdekben s nem is

A z orszg keleti rszben ez az egylet volt az t t r ; ez az egylet kezdte n a g y o b b mrvben terjeszteni a mkaptrakat, melyekbl csak Kolozsvrrl tbbet kldetett szt eddig, mint a mennyit egyletnk megalakulsa ta taln sszesen g y r t o t t a k az orszgban. Ez az egylet vezette be a rendszeres gyakorlati szak oktatst ksrleti telepn s igyekezvn elenysztetni a nemzeti sgi vlaszfalakat: idegen ajk vidkeken is krket a l a k t i t ; erre nzve nem kell msra hivatkoznunk, mint vrl-vre kiadott j e lentseinkre ; ez az egylet szaklapjba is bevonta a nemzetisge ket ; szsz s romn ajk mhszek bizalommal kerestk fl la punkat is, mert tnyekkel bizonytottuk, hogy mindenekeltt val elttnk a mhszet gye. Pedig ott volt az orszg nyugoti rszben a kt n a g y o b b mhsz egylet, utbb az egyeslt orszgos. H t van- egyetlen lpsnek n y o m a az erdlyi rszekben? Hiszen mi jratlan rg kn haladtunk elre ! Ez az egyeslet 20 v ta kzd, h o g y teljesthesse lelkiis meretesen hivatst. sszes tisztviseli ingyen ldoztak idt s munkt. St anyagi ldozatot is hoztak. sszes jvedelmeit vrlvre a czlnak ldozta fl. Tulajdonkpen azt a functit vgezte, a mit az llamnak kellett volna vgezni, pen kzgazdasgi rde krt. s most, a huszadik, vben az orszg szine eltt vetettk fl a krdst, mintha csak tiszta, felhtlen gbl csapna le a villm ha vjjon szksg van-e erre az egyesletre? E g y ilyen indtvnyt csak az prtolhat, a kinek sejtelme sincs e hazarsz specilis viszonyairl. Nem rr kellene nknek tre kedni, hogy a gazdasgi kultrnak ezt a piczinynek ltsz gczpontjt eltemessk, hanem a hazafias ktelessg azt parancsoln, h o g y annak ersblst segitsk el A kicsiny Svjczban 3 v a g y 4 hasonl szakkzlny nem sok. Pedig a gazdasgi lapjaik is foglalkoznak mhszettel. H t a nagy Magyarorszgon sok-e hrom m a g y a r mhszeti szakkzlny ? A z t fogjk nk mondani, h o g y ott msok a kulturlis vi-

BCU Cluj

szonyok. Igaz. De kultrt kell teremteni ott a hol nincs. Ki ta gadn, h o g y a vaknak nem kell vilgossg ? Szerencse, h o g y az a kznsg, a melyik m e g t e r e m t e t t e ezt az egyesletet *s a melyik eddig fenntartotta s fenntartja, Szli Klmn, a politikusok s nemzetgazdszok nagy mesternek a v lemnye eltt hajlott meg s mondhatjuk egyhanglag nyilatkozott h o g y egyletnk nllan folytassa t o v b b is hazafias munkssgt. Midn azonban a kzpont vllalkozott jvre is a munkaldozatra; szmtott a mhszet igaz bartai tmogatsra; mert a munka sikere csak ugy lehet biztositva, ha a mhszet bartai is meghozzk azt a csekly anyagi ldozatot a mi a jelen krlm nyek kztt mulhatlanul szksges arra, h o g y ez az egylet fg getlenl, llamseglyre nem tmaszkodva teljesthesse t o v b b r a is hazafias ktelessgt. Megvagyok gyzdve arrl, h o g y el fog jni az id, midn ennek az egyesletnek, a kzj elmozdtsa irnti odaad buzg munkssga hls mltatsban fog rszeslni. Ez lesz a munka legszebb jutalma.
Simay L. Tivadar.

A kaptrokrl.
A kaptrnak lnyege az, hogy a benne lakoz mhek lpeit mhestl egytt lehet knny szerrel ki lehessen szedni s ismt tetszs szerint visszarakni gy, h o g y ez ltal a mhcsald mentl kevesebbet szenvedjen. A kaptr ezen jelzett ftulajdonsgt vve fkellknek, msknt sem nevezhet jobban, mint: sztszedhet pitmny kaptr-nak; a kas s mhkp lppitmnye szt nem szedhet. ltalnos s bevett szoks azonban csupn a sztszed het pitmny k a p t r t rvidesen csak kaptr-nak nevezni s ekknt mindenki eltt rthet, h o g y a kas s kpkbl a lpek kiszedse s visszaraksa nem lehetsges. Rettenetes hossz idnek kellett elmlni, miglen oly zsenilis mhsz akadt, ki a lpek sztszedhetsgt lehetv tette, de a mint a tallmny utat trt magnak s ltalnosan elterjedt, min denki csudlkozik egyszer voltn, mert valban Kolumbus tojsa knt felette meglep. Meg is indult a mhszek sokasga az ttr

BCU Cluj

10 utn, a kaptrfeltallk ideje elrkezett s mondhatjuk, hogy a feltallsok kora a k a p t r o k r a nzve m g nem jrt le. Oly tmrdek a k a p t r o k sokasga, h o g y az, a ki megfon tolssal fog a mhszethez s tmutatja nincs, nem kpes hama rosan a sok k a p t r kztt krlmnyeihez kpest helyesen a megfelelt* kivlasztani Ha mg hozz tekintetbe vesszk, h o g y habr a feltall bizonyos czlt tztt is ki maga el, azt nem mindenkor rte el s akrhny uj kaptr kerlt a felsznre, mely czljnak kevsbb vagy nem is felelt meg, teljesen indokolt, h o g y a mhsz ismerje a k a p t r o k n a k bels berendezst s szerkezett p u g y mint azt, mely krlmnyek kztt felel meg legjobban egyik v a g y a msik kaptr.
-

A k a p t r t mindenkor eszkznek kell tekinteni, melynek segtsgvel bizonyos czlt, mhszkedsnk czljt kell elrnnk, jllehet silnyabb eszkzzel is szorgalom s gyessggel prosulva szintn el lehet ugyan a czlt rni, de j o b b eszkzzel sokkal knnyebben s rvidebb id alatt, e fltt ktsg nincs. A k r hnyszor hallhatjuk, h o g y egyik-msik conservativ szntvet nyi korg iaekjt dicsrgeti s vilgrt sem cserln el a legjobb uj ekrt mindaddig, mig meg nem ksrli. A mhszetben sincs k l n b e n ; egyik ezt, msik azt a k a p t r t dicsri, st igen tetemes jvedelemre is tud szert tenni ltala. Mindezen dicsrgets daczra sem m o n d h a t , h o g y ez a krdses a legjobb k a p t r volna. Ki figyelemremlt kritikt a k a r gyakorolni, nemcsak j r t a s mhsznek kell lenni, hanem a kaptrflket ki is keli prblnia s a mi a f, elfogulatlannak kell lennie. Mindezrt a kaptrfeltall sajt tallmnynak megbzhat brlja nem is lehet. A k a p t r elbrlsnl dnt mg azon czl is, melyet elrni hajtunk, mert ezen k a p t r teljesen megfelel egy bizonyos czlnak, irnynak, mig ellenben mr ms czl elrsben ms kaptr meg felelbb. D e sok mindenflt kivan nmely mhsz a k a p t r t l ! A b b a n a mhszek kribell egyetrtenek, hogy a k a p t r is ak knt legyen elkszt e, h >gy a benne lakoz mhcsald j vdelmet talljon az idjrs viszontagsgai ellenben; de mr rszleteire trve, hogy pl. min anyagbl, min alakban kszljn a kaptr, a mhszek vlemnyei eltrk Mindenesetre kvnatos, hogy a k a p t r szerkezete a mhcsald g y a r a p o d s b a n akadlyul ne szol-

BCU Cluj

11

gljon ; st ellenkezleg a csald munkakpess ttelt elmozdtsa. A mhcsald kezelse, illetve a l p p i t m n y sztszedse s tetszs szerinti visszaraksa knnyen s gyorsan legyen e s z k z l h e t ; teht ez nagy munkbl ne lljon. A b b a n is egyetrtenek a m hszek, h o g y a k a p t r berendezse olyan legyen, mely a mhek mzgyjtsnek kedvezzen. Sok mhsz mindennl t b b e t kivan, igy pl-, h o g y k a p t r olcs, v a g y a szemnek tetszets, szp le gyen, hogy azt a szabadban vagy pedig a zrt mhesben (pavillon), a mhszinben jl fel lehessen lltani, h o g y az ide oda szllts czljbl knny s csak egy mhcsald szmra kszljn; ms meg ennek ppen ellenttt kvnja, h o g y ugyanis a k a p t r t e g y knnyen el ne lophassk, 3 4 6 stb. kszttet egyv. Sok teht a kvnsg, nha meg ellenttes is s mindezen kvnsgoknak megfelelni alig akad kaptrfeltall. E r r e nzvst mondhatjuk, h o g y eddigel oly kaptr feltallva nincs, mely a mhszeknek teljesen megfelelne, minden egyest kielgtene
a

Vlogasson teht a mhsz s vlasszon oly kaptrt, mely krlmnyeinek, mhszkedsi irnynak, czljnak, klns kvn sgainak legjobban megfelel.
-X-

Az a gondolat s trekvs, h o g y a lpeket mozdithatv tegyk, gy ltszik s r g i ; legalbb azt bizonytja Contardi (1768) s Della Rocca (1790), tapasztalata, h o g y a g r g szigeteken rgi szoks 3 kasokba fzfa vesszket tenni keresztbe, melyekre a mhek aztn rragasztottk lpeiket. Kivtelkor termszetesen a 'kas oldalbl kssel kellett a lpeket levlasztani. Della Rocca szerint raj zskor tettek ezek a kezdetleges mozgathat lpek j szolglatot, mert a raj kirplse eltt a mhsz megvizsglta e lpeket egyenkint s a melyiknek az aljn ksz anyablcst kapott, azt a lpet ms res kasba tette. Ily mdon az idjrs j v a g y rossz volta sze rint tbb-kevesebb rajot ksztett egy-egy csaldbl m e itt mr meg van a mozgathat ptmny s a mraj alapgondolata. Ezt az alapeszmt hasznlta fel Della Rocca (Syrban gene rlis vicarius volt) s tette kzz 1790 -ben megjelent 3 ktetes mun kjban. Kaptrjnak rajzt albb mutatjuk be (1. bra). Egyszer

BCU Cluj

deszka lda, mintegy 70 cm. magas s 3 o 3o cm. szles oldalok kal. Kt osztlyra volt osztva (fszek s mz kamra). Mindenik osz tlyban 9 lczccske volt (cc), melyek, hogy a rajok ptett lpeknek elegend he lyk legyen, mindkt vgkn flekkel (n) voltak elltva. A teteje s kt-kt oldala (d) aj tt formlt, melyet ki nyitva a kaptr belsejt kzetlenl lehetett vizs glni Ell s all volt .,
1. abra.

a menk (alatta a szll

deszka, melyet egy bdoglemez tolkval (a) elzrhattak. A tolkn a mhek ki s be jrhatsra kis bemetszsek voltak. Egszen kis lyukakat is kszt tetett a tolkn, melyek szellzsre szolgltak A 19-ik szzad elejn a vak Frangois Huber konstrulta meg mozgkeretes kaptrjt oly czlbl, h o g y a mhcsald bels lett lehessen megfigyelni, a melyet bmulatos tklylyel elvgzett, azaz h o g y vgeztek utastsai szerint a felesge s a szolgja. U g y h o g y vak ltre abban a korban a legcsudsabb eredmnyekre jutott. A Huber-fle k a p t r tulajdonkpen nem egyb nagy kere teknl, melyeket e g y m s mell lltottak egy deszka alzaton s kt oldalt tolplczval szortott ssze, vagy kereken ktttk ket. A kt vgn a keretcsom deszkalappal volt elzrva, itt t e h t nem volt kapocs, mert a keretek oldala kpezte a kaptr falt is.

BCU Cluj

i. Dzierzon

ikerkaptra.

(2 bra.)

2. bra.

Ki adott arra mdot s alkalmat, h o g y a mhsz kedvre val kaptrt vlaszthatnak? Ki idzte tel az jnl ujabb k a p t r o k radatt ? Dr. Dzierzon Jnos (szl. Lowkovitzban Por. Silziban) volt karlsmarkti r. k. plbnosnak ksznhetjk azt, h o g y kapt rokban mhszkedhetnk, h o g y ' a lpeket kiszedhetjk s vissza is tehetjk ; de egyttal azt is, h o g y a mhszet mint szaktudomny a mai fokra fejldtt. Dr. Dzierzon eleinte fakpkben s Chriszt-fle (3 bra.) sszerak hat ldikkban, fikokban (magazinban) mhszkedett, ezekben alkal mazta legelbb a lptart lczeket, ugy, hogy a mhek a ipeket a lczeken kezdtk a lppitst. K s b b lltotta ssze a rla el nevezett els kaptrt. Ezen kaptr oly hosszks lda, melynek bels magassga 3a. cm., szlessge 23 cm., hossza pedig 71 cm.

BCU Cluj

3. bra.

A mretekben I 2 cm.-nyi klnbsget a n a g y mester fontosnak nem tart. A n y a g a : a k a p t r oldalai i f cm. vastag deszkkbl kszlnek s h o g y ezen alkotmny elegend szilrd legyen, szleit lczrmzat foglalja ssze. N e h o g y a deszkzat vetemedjk, az ldalokat alkot deszkadarabok a fa nvse szerint felfel llanak, a teteje s alja keresztben van re szegezve. Ezen ldnak csupn egyik hossz oldalt kell kiblelni, a nagy mester utastsa szerint 8 cm. v a s t a g szalma, sarj, mohrteggel, a melyre aztn egy sor ndat v a g y pedig vkony deszkzatot redny formn kell tenni. Ezen bllelt hosszoldalban van a menk 2 / cm.-re az aljtl az oldal kzepe tjn, az tellenes hosszoldalban szintn v a g y egy menk, de ez csak kivteles esetekben jn hasznlatba. A lda mindkt vgben van egy-egy ajt. A kaptr bels berendezse: A tettl szmtva 8 cm.-re van a kt oldaion a bevss, melyekbe a lptart lczek vannak. A lczeket Dzierzon eleinte csak amgy tallom formra rakos g a t t a a tvolsgot szablyoz szeg, fl hinyban, jelenleg azon ban tvszt-gtk alkalmazst ajnlja A kaptr kzepe a kltf1 i

BCU Cluj

- . i S

szek, ide szolgl a menk, a k t vgn van a mzkamra, teht k e t t ; a kltfszekre esik mintegy 10 lp, egy-egy mzkamrba 4 4, sszesen 8 lp. A lpek hossza 3 i cm. s oldalvst a kap trhoz pitvk, a mirt is a kiszedsnl a lpeket a k a p t r olda lrl le kell metszeni. A lptart lczek felett 8 cm.-res kz marad, ezt a mhek tetszs szerint beptik, ez az gynevezett szabad zr, vagy ssze visszapts s a mhek tartalk mzkamrjul szolgl. A mzkamrk a kltfszektl egy-egy deszkcskval vannak el zrva, melyen e g y fordtval zrhat 4 tjr v a n 3 cm.-es t mrben Dzierzon ezen kaptrainak sajtsgos fellltsnl fogva nem volt szksges a tbbi oldalfalakat s tett kiblelni, miknt a rajzon is lthat, a fldre fektetett gerendzatta 2 k a p t r t kell fektetni a blleletlen hosszoldalokkal egymshoz tmasztva ; ennek tetejbe hasonllag kt kaptr van fektetve, de az alsra keresztben s ekkp pronknti hasznlata miatt Dzierzon tzen kaptrait iker kapirak"-nak nevezi, a 8 sszerakott k a p t r t ducz-nzk. Minden ducz kln tetcske al kerl. Szksg esetn a hts tjr ki nyitsa ltal az ikercsaldok egyesithetk. Dr. Dzierzonnak ezen leirt i k e r k a p t r a risi haladst jelen tett g y az egsz mhtenysztsre nzve, mint klnsen a czlirnyos kaptrok sszelltsra nzve. Igaz u g y a n , h o g y msok mg eltte is szerkesztettek tbb vagy kevsbb alkalmas oly kaptrokat, melyekbl a lpeket kiszedni s visszarakni l e h e t e t t ; de hinyos sszelltsuknl fogva nem terjedtek el, v a g y ha meg felelk voltak is, a mhszek elnyt m e g nem rtve, ;i fontos tallmny el nem terjedt s feledsbe ment. Azon krlmny sem von le Dzierzon tallmnynak rtkbl s az rdembl semmit, h o g y ikerkaptra oly kezdetlegesnek s pongyolnak tnik fel szemnknek, miutn msmin k a p t r o k a t is ismernk. Feltallsa idejn ltalnos feltnst keltett s valban epochalisnak m o n d h a t feltallsa. Daczra annak, h o g y az ikefkaptr ellltsa knny s olcs, hogy fellltsa mhest nem ignyel s mindamellett a mhcsaldok benne jl teleinek, a fiatal anyk is knnyen hazatallnak, ezen elsorolt elnyk daczra sem tallkozik mhsz, ki az eredeti Dzierzon ikerkaptrokban mhszkednc, mg pedig rszint a lpek

BCU Cluj

i6_

metlse miatt, valamint, h o g y a lpek a tartlczekrl knnyen leszakadnak s az sszevisszs ptmny miatt a lczek felett, r szint pedig, hogy a mzkamrk egyikt is szt kell bontani, hogy a kltfszekbe csak be is pillanthassunk. 2. A Berlepsch-fle kaptrok. Dzierzon ikerkaptrnak feltnse idejn a leghresebb mh szek egyike Berlepsch g o s t br volt, ki e kaptrnak ugy fontoss gt, valamint hinyait is csakhamar telismervn, a kaptr javt sra t b b mdostst eszelt ki. K a p t r n a k alakja szintn hosszks lda. (4. bra) falazata 2'6 cm v a s t a g deszkkbl kszl, teteje (5. bra) s egyik (keskenyebb) vge ki-

5. bra.

nyithat. Kevsbb vdett helyen kettes deszkzst ajnl Berlepsch, kzt kitltve vagy legalbb 5 25 cm. vastag deszkt. K a p t r a belsejnek m r e t e i : magassga 40^5 cm., mlysge

BCU Cluj

i;

73 cm., szlessge elbb 29 cm., utbb 23'5 cm. A szlessgt azrt vltoztatta meg 29 rl 23'5 cm.-re, mert Gnthernek t b b vi ksrleteibl arrl gyzdtt meg Berlepsch, h o g y a 23'5 c m . szles kaptrak / -dal tbb mzet adtak, mint a 29 cm.-esek.
1 3

Vall Jnos. (Folyt, kv.)

Meltose.
Ez a neve annak a kotyvasztmnynak, melynek az a hiva tsa, hogy a pergetetl: s csurgatott mzzel szemben versenyezzen. Drezdban s Bodenbachban gyrtjk, a Hartwig s Vogel czg gyraiban s sajnosn tapasztaljuk, h o g y a mztermel Ma gyarorszgon nemcsak mzes kalcsosok, hanem kereskedk is rendelik. A Meltose a jegeczedsbe indult mzhez hasonl llomny, szennyes barns szinti; sajtsgos szagjri azonnal felismerheti a szakrt, h o g y nem mz, mg inkbb elrulja az ize, h o g y a mzzel nem versenyezhet kotyvasztmny. Egyletnk a Meltosebl mintkat szerzett be, azokat vegyelemezteti s az eredmnyt annak idejben kzlni fogja. Sajnos, h o g y trvnyes intzkeds nincs, mely meggtoln a hamistott mz forgalomba hozatalt s igy lehetsges, h o g y a Meltose hovatovbb nagyobb forgalomba fog jni, mert olcsbb mint a mz s ha egybre nem, ipari czlokra hasznlhat.

Az olasz mh.
Az Egyeslt llamokban az olasz mhet sokkal b b b r e be cslik, mint E u r p b a n . Jelenleg igen el van ott terjedve, st nincs messze az id, mikor az eurpai szrke mh teljesen el fog tnni a mhesekbl. Az olasz mh nagy elnyei: r. Sokkal szeldebb. 2. Knnyebben kezelhetk mert mikor egy lpet a kaptr bl kivesznk, nyugodtan maradnak rajta, nem futkosnak ide-oda, hogy a keret aljn frtbe gyljenek ssze s a fldre szotyogjanak le, mint a szrke fajta. Gyakran vittem laksomra egy-egy lpet,
2

BCU Cluj

lg h o g y vendgeimnek az anyt megmutassam s sem tkzben, sem a szobban nem rplt fl a keretrl egy mh sem. 3. Jobban vdekeznek a rablk ellen. 4. Sokkal ersebbek lvn a szrke mheknl, nmelykor kiraboljk ezeket, de a rablst k n n y e b b megllitni, mint a szrke fajtnl. 5. Reggel k o r b b a n fognak munkhoz s este ksbben hagy jk abba a munkt. 6. Nem trnek egyetlen viaszmolyt sem a lpeken. Egyik szomszdunk, egy asztalos, ki betegsgem alatt gyakran segtett mheimet kezelni, szszel vett egy csaldot tlem. Mivel hamar akart sok csaldot ellltani, mjus elejn kett osztotta csaldjt. A mraj nem sikerlt. N h n y httel ksbb rtest, h o g y a rajjnak nincs fiasitsa. A z t tancsoltam neki, hogy adja vissza az anyacsaldnak. Nem sokra azzal a hirrel jn, hogy a kaptrbl annyi a p r pillang jr ki, mint mh. A k a p t r tvizsglsnl kt csaldot talltam benne. E g y mhcsaldot a lpben, melyek srtetlenek voltak, s egy molycsaldot azokon a lpeken, melyeket visszaadtak volt a csaldnak. A kt csald egymstl teljesen elklntve lt. Egyetlen molypillt sem lehetett tallni a mhek lpjein, viszont egyetlen mhet sem a molypillk lpjein. A lpek elget-st tancsoltam neki. Megtette s a kvetkez tlen eladta nekem a csaldot. 7. U g y ltszik, hogy az olasz mh nyelve egy piczikvel hosszabb a kznsges (kzp-eurpai) mh nyelvnl. E g y alka lommal egy ismersm figyelmeztetett, h o g y a mhese eltt lev lhersben (Trifolium) szmos olasz mh gyjt mzet, mg szrke mh egy sem volt lthat. A lher msodik virgzsban volt. A nyri nagy meleg megakadlyozta volt a lhere virgcsveinek rendes hosszsgban val kifejldst. Az olasz mh azt elnysen ki t u d t a hasznlni, mig a szrke mh erre nem volt kpes. Mindezek az elnys tulajdonsgok azonban csak a tisztafaju olasz mhnl nyilvnulnak. Ez az, a mit nem akarnak sokan elis merni azok kzl, kik a fajtt (ragt, rszt) nem prbltk meg, mert rednkivl bajos, st szinte lehetetlen kezdetben a maga tisz tasgban tartani meg a fajtt a mhesben. vek hosszn t ter jed kitarts kell ahhoz, hogy tiszta olasz fajtj mheink legye-

BCU Cluj

nek. Mr pedig a legtbb mhsz az els egy-kt flig sikerlt ksrlet utn abba hagyja a dolgot. (Ch. Dadant a Revue Internat. d'Apicult. 1899. No. 6 -ban.)

Szemle.
* * A hires nrdlingeni Bienenzeitung, annak idejn Berlepsch, Drierzon s a mhszet ms korifeusainak irodalmi harczainl teret szolgltat mhszeli lap az 1899. vvel 55 -ik vfo lyamban megsznt. Az utbbi kt v alatt Dickl szerkesztsben csaknem kizrlag az elmletrl adott czikkeket. U g y ltszik a filozoflni szeret nmet kollgnknak is sok volt a jbl s kez dettek el hidegedni az egykor legtekintlyesebb lapjuk irnt. A Praktischer-Wegweiser-Oranienburg-Berlin rteslse szerint a Dickel-fle elmlet viti ezutn a Giessenben megjelen Die Biene-ben fognak nyomda-festk al kerlni. Szegny Biene, is val sznleg a brvel fog megfizetni, a mirt a Dickel elmletnek szolglatba llott jegyzi meg malicziozusan Freyhoff a Praktischer szerkesztje.
|| A propolis a mhesben is nagy haszonnal alkalmazhat. A fell kezelend kaptroknl Amerikban viaszos vszonnal ta karjk be (fed deszka helyett) a fszek kereteit. (Megjegyzend, hogy az amerikai brvszon nv alatt ismeretes effle anyag, akr sima, akr mustrs sajt tapasztalataim szerint vgtelenl felette ll minden tekintetben a msfle eredet viaszos vsznaknak. Ref) De g y a k r a n oda ragasztjk. Halmin r a fedvsznait propolissal behintve, letglzza, forr tglz vassal. Mita azt g y a korolja, mhei nem ragasztjk oda a vsznat. X Az idny Californiban iSpp-ben. 1898 -ban 600 mhkasom volt s miutn megtartsukra rkltttem v a g y 4 0 0 dollrt (1 dollr 4'94 korona) a krnykbeli tbbi mhszekhez hasonlan mint egy felt meg tudtam tartani. 1899 mrcziusban szmosan, kztk n is, ltva a rossz szezont, vndormhszethez fogtunk. n 340 ktsoros kaptrral s az sszes szksges kellkekkel a mhszethez s a hztartshoz, mentem el Fameso-somkors vidkre. De a hegyeken a h hamar elolvadt s jniusban kaszltak. A z eredmny sznban s mzben is szegny volt a h a m a r bellott szrazsg

BCU Cluj

20

kvetkeztben. Az vadot 325 csalddal s 2 j^ tonna mzzel zr tam le. (i ton =rQ07 'r8 k l g ) 6 V centen kelt el (i cent nem eg szen 5 fillr) A mz ltalban stt ez idn Californiban. A hozam a legnagyobb rszben o i o o font kztt vltozik csaldonknt. A dli rszekben a vidk vizesebb s jobb volt a mzho.-am, de a malria is ersen dult Ezrt sokan inkbb a kevs eredmnynyel elgedtek meg, semmint a malria gytrelmeit tszenvedjk. A mrlegen lev kaptromnl kitnt, h o g y 8 0 i o o F . ( = 2 7 3 7 C . ) gyjtenek legjobban a mhek. Ezen fell a munkssg cskken, gy, h o g y 110 1 1 6 F.-nl ( 43"547 C.) rendesen semmit sem gyjtttek. A befdtt fiasits sok helyt elpusztult, a fiatalt megltk s kihordottk. A kipergetett lpeket moly ellen igen megvtam oly mdon, h o g y h a n g y k a t s p k o k a t bocsjtottam rajok. A han g y k gy ltszik, a mlyokat, mihelyt megkaparithattk, megettk. Ezek teht nagyon j s olcs conservl szerei az res lpeknek pen a forr nyrban, a mikor a legtbb gondot ad a lpek p sgben val megtartsa. (Wilkin a Gleaningsben 99. No. 20.)
2 G 0 0

Vegyes.
Krjk tisztelt olvasinkat, szveskedjenek lapunkat ismerseik krben terjeszteni. Krnk olyan czimeket, melyekre mutatvnyszmot kldhetnk. 3Iinden tagtrsunk, k i legalbb hat uj tagot ajnl, az 1900. vre ingyen kapja a Mhszeti Kzlnyt.
(2i A patknyok elzsre j szer az orvosi rn (Cynoglassum offiieinale) nev nvny. lltlag annyira irtznak e nvny szagjtl, h o g y abbl a helyisgbl, a hol ez a nvny van el szrva, flttlenl elkltznek Legjobb e nvnyt jniusban szedni mikor legerteljesebb. Mhesekben egerek ellen meg lehetne prblni. Mhlaksok bevonsra j fle asztalos enyvet (gynevezett csontenyvet) hasznljunk. Vizzel lentve 24 rig degedni hagyjuk. E k k o r a vizet lentve lenolajat tltnk az enyvre s lass tzn melegitjk mindaddig, a mig teljesen felolddott, a mikor kszen is van a hasznlatra. Megszrads utn ez az enyv rendkvl ke m n y s ellentll a nedvessg befolysnak.

BCU Cluj

21 A mhek tli mzfogyasztsa, az American Bee Journal szerint hideg tlen 7-5 font ( = 1 font = 453 gr.) enyhe tlen i3"4 font novembertl mrcziusig. % Tli etets. Ha nincs gynevezett krystlyczukor kznl, akkor j sveg czukrot v a g y kandis czukrot finom porr kell trni s azt lassankint kell belekeverni a megmelegtett mzbe. Mindaddig adunk czukorport a mzbe, mignen nyls, tsztaszer masszt nyernk, melyet utlag mg jl el kell drzslni. */ kgr. mzre 2 2 / kgr. czukrot kell szmtani. E g y feddeszkt fel emelve a ksz tsztt a keretekre tesszk fell Ezt a masszt elszr Schock tiszteletes r ajnlotta s klnsen olyan alkalmak kor tesz j szolglatot, mikor higtpllkot mg nem szabad adni mert az a mheket kirplsre izgatn s a fiasitst is igen ersen gyarapitnk. = Mennyi ideig petznek az alanyk ? E. L. a Bienenvater szerint ezt megtudand egy lanys csaldot mjus 2 -tl jlius 4 -ig etetett. Kitnt, h o g y az lanyk 45 hten t folytonosan k pesek petzni. K s b b azonban cskken a kpessgk. A z els nemzedk teljesen kifejldik, a msodik azonban mr krdses, mert a kifejldtt herk a mzkszletet mind elfogyasztjk. L. megfigyelse szerint az lanyk egymsutn tszr petzik be a lpeket. pen ezrt nem rdemes az lanys csaldot meganysitni, mert az lanyk mg 4 5 htig k o n t r k o d n a k a t e r m k e n y anya mellett.
a 1 2

Irodalom.
Uj kpes szpirodalmi folyirat indult meg rkzld*- czimen Buday Aladr ismert nev irnak szerkesztsben. Megjelenik minden hnap i-n s 16 -n ktves fzetekben (bortkban), El fizetsi ra egsz vre 5 korona, flvre 2 kor. 50 fill. E g y e s fzet ra 24 fillr. Szerkesztsg Budapest, I V . Ferencziek tere 8. sz. A folyirat olcssga daczra minden tekintetben kivl jsg. Killtsa, kpei semmi kvnni valt sem h a g y n a k htra. T a r t a l m a pedig a legfokozottabb kvnalmaknak is megfelel. Czlja, h o g y lland irodalmi becs, szrakoztat olvasmnyokkal lssa el a k znsgnek azt a rszt, mely az eddig folyamatban lev d r g b b

BCU Cluj

22 szpirodalmi lapokat nem jrathatja. me a p r o g r a m m j a : Llek emel szp olvasmnyok! Komolybecs kltemnyek! Gynyr, rdekes, erklcss regnyek ! Elbeszlsek! Trczk\ Jiz mulattat humoreszkek! Ezekhez jrulnak szp tlersok, tanulsgos fejtegetsek a trtnelem, mveldstrtnet, az irodalom, mvszet, a termszettu domny, technika s iparterrl. letrajzok a trsasg kimagasl alakjairl. Tanulsgos s szrakoztat csevegsek korszer krd sekrl s a napi esemnyekrl. rdekes kpei, szveg kz n y o m o t t bri, ktmnyei zl sesek s m e g k a p o k lesznek Mutatvny szmot levelez lapon kldtt krsre kszsggel kld a szerkesztsg. Valban az Orkzld hivatva van, h o g y a magyar csald csaldi lapja legyen. {/ A baromfi hizlalsra s a hzott baromfi rtkestse. Az orsz. magy. gazd. egyl megbzsbl irta Hreblay Emil llatte nysztsi m kir. felgyel, a gdlli m. kir. baromfitenyszttelep s munkskpz iskola vezetje, 45 kppel, megrendelhet a Kztelek kiadhivatalban: Budapest, IX. lli-ut 25. sz. A r a v szonktsben p o r t m e n t e s kldssel 1 korona 70 fillr. A Szlszeti s Borszati Lap befutotta mr a 20 -ik v folyamt is, mely id alatt a m a g y a r szlbirtohosok nlklzhe tetlen, kedvelt bartja 6s tancsadja lett. Vlogatott czikkeiben mindig az idszer dolgokat trgyalja s az sszes szl- s pinczemunkkban gyakorlati tancsot ad. A z egsz vfolyam bektve lland rtk szakmunkt kpez. A Szlszeti s Borszati Lap hetenknt egyszer jelenik meg Kecskemten s pedig cstrtkn. Elfizetsi ra egsz vre nyolez korona. Ki e hasznos s kit nen szerkesztett lapot mg nem smeri, krjen levelezlapon m u t a t v n y s z m o t , h o g y meggyzdhessk annak a szlmvesek krben val hasznos s czlszer voltrl.

BCU Cluj

A kvetkez nyilatkozat kzzttelre krettnk fel: Egy sz az szrevtelek a viaszolvaszt versenyrl czim lemnyhez*)

kz

A Szegeden tartott magyar mhszek II. orszgos congressusa alkalmval rendezett mzperget- s viaszolvaszt verseny befejeztvel Binder Ivn egyesleti titkr r a jury tlett rviden minden megjegyzs s ajnls nlkl hirdette ki, mirt is Bacskay Smuel urnk, mint versenyznek azon lltsval szemben, mintha Binder Ivn titkr r a jury tletnek kihirdetsekor a viaszfzjt viint a czlnak tkletesen megfelel eszkzt a mhszeknek ajnlotta volna, alulrottak kik ugy a versenyen, mint a jury tletnek kihirdetsekor jelen voltak kijelentjk, h o g y Binder Ivn titkr ur ily kijelentst nem tett Ennyit a valsg rdekben. Pczelen, 1900. janur 10. Tisztelettel
Hollefreund Ott, Tarnay Endre.

Szerkeszti zenetek.
L a p u n k deczemberi szma az egyesls nem egyesls krdse miatt tartott tbb rendbeli rtekezlet miatt k sett oly sokig, mert az utols szmban tisztelt olvasinkat h a trozottan akartuk arra nzve tjkoztatni, h o g y 1900 -ra elfizet hetnek-e vagy sem. A deczemberi szmnak ez a nagy ksse okozta a januri szm br kisebb mrv ksst. Most mr rendben vagyunk. B. J. urnk, Miskolcz. Szves dvzle trt fogadja cserbe a mi szvlyes dvzletnket s rdekld sert ksznetnket. A czikket, illetve czikkeket vrjak. B. S urnk Csap. Bizony mi merszelnk lni. H t annak, a ki igazn akar valami jt tenni, csak ugy szabad, ha felnirl megengedik? Ns mi megprbljuk ugy dolgozni, amint azt a sokszor sze mnkre vetett klfldieskeds rvn tanultuk A z igaz, h o g y a lehet legmostohbb viszonyok kztt indulunk neki az ismeretlen jvnek. De azrt megtesszk a ktelessgnket a minket eddig oly energikusan prtol derk olvas kznsgnkkel szemben, s Egyletnk s L a p u n k multjvai szemben. Mi felttlenl bzunk a jobb j v b e n . A mig olyan apostolai vannak Egyletnknek, mint
*) A fennebbi kzlemnyre megjegyezzk, hogy az effle flrertsek nem trtnnnek meg, ha a magyar mhszek kongresszusra s a vele kapcsolatos tnykedsekre vonatkozlag az intzk megtettk volna azt, a mit meg kellett volna tennik, hogy t. i. a kznsg szmra val hivatalos v g z s e k e t . megkldttk volna mindenik magyar mhszeti lapnak. Surk,

Tbbeknek.

BCU Cluj

24

B. S. ur, addig nem flnk. H. J. urnk, Debreczen. H o g y egyszer-mskor kertszeti dologban is szeretne egyet-mst kr dezni? Csak tessk! Szvesen vlaszolunk r. L a p u n k alapitja s volt szerkesztje Bodor Lszl trv. bir ur mint pomologus is szakember. K. L- Budapest A R b e r t Nitzsche-fle imprequalt papendeklibl kszlt anyarcsok igen jknak ltszanak, a meny nyire a bekldtt mintbl megtlhetk. Mi mg mindig a czinkb g o g anyarcsot, illetve a Str-fle tjrt alkalmazzuk. Mindazoknak, kik az egyesls nem egyesls alkalmbl lapunk irnt bizalmukat s a t o v b b fennmaradsa irnti hajukat fejeztk ki, fogadjk e helyen is szinte ksznetnket. H. Gy., Cs. V., K. L , B. L , S. T . , W. M . H I. A bekldtt czmeket ksznjk A mutatvnyszmok elmentek. P. A. B ks, K. F. O-Becse, S. E Lcse, Gr. A. K. Tarjn, P. K. B. Sz.G y r g y . A reklamlt szmokat elkldttk. B. K. Papolcz. In tzkedtnk. Czikke a szegedi kongresszusrl jn D e h o g y multa idejt St inkbb most mr nyugodtan lehet felette gondolkozni. A b b a n teljesen igaza van, h o g y ennek a I l i k kongresszusnak oly szigor, katonai marsrutja volt De ht ha az intzk ezt tall jk jnak s helyesnek. G. I. K.-Horta, Levelt tadtuk a pnz tros urnk. U g y lesz. B. G Vsrhely. H o g y mltatlansg tr tnt nnel a szegedi killtson, bizony azt nagyon sajnljuk. Annyival is inkbb, mert trtnt mssal is. N o de mskor intzkednk, h o g y a ^fggny alatt s mgtti- killtott trgyairl is szerezzen tudomst a kznsg. Ennyit megtehetnk az n rdekben s szvesen meg is tesszk. E trgyrl irott levelnkben klnben minden irnyban teljes tjkoztatst tall. Megelgedve semmi esetre se lehet vele, de legalbb most tudja azt, a mire szksge volt, h o g y megmagyarzhassa magnak a trtnteket. Mi kln ben most bkt ajnlunk s jvre rgus szemeket s stentori hangot.

Tartalom:

Tisztelt o l v a s i n k h o z ! Teendk a mhesben. Vall mhsz Tarnay kongresszusra. Endre. Simay L. Tivadar. zenetek.'

Jnos. A

Visszaemlkezs a szegedi Nyilatkozat. Hollefreund

kaptrokrl. Meltose. Az olasz mh. Szemle. Vegyesek. Irodalom. Ott. Szerkeszti

Felels szerkeszt: Dr. Blint Sndor.


N y o m a t o t t Gmn J. rksnl Kolozsvrt. ( B e l k z p u t c z a 2.)

BCU Cluj