Proiect didactic Clasa: a XII-a A (L 1 , anul 10 de studiu) Cu un efectiv de 21 de elevi: 12 elevi - ritm lent de învățare 7 elevi - ritm mediu

de învățare 2 elevi - performanțe peste medie Obiectul: limba franceză Subiectul: Parler de soi-même - la profession (A vorbi despre sine - profesia) (2) Tipul lecției: consolidare Competențe generale solicitate: capacitatea de înțelegere a mesajului scris, capacitatea de înțelegere a mesajului oral, capacitatea de exprimare orală, capacitatea de exprimare scrisă Competențe specifice: 1.2 identificarea, în texte autentice audiate/ citite, a punctelor de vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate 1.3 analizarea unor situaţii descrise în texte orale sau scrise, în scopul unui studiu aprofundat/ luării unei decizii 3.1 oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 4.2 transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul de specialitate în diverse forme de prezentare Obiective operaționale La sfârșitul activității didactice, toți elevii vor fi capabili: O1 - să formuleze un răspuns simplu la o întrebare legată de domenii de interes profesional; obiectivul va fi considerat îndeplinit dacă toți elevii răspund la întrebare, cu greșeli care nu afectează înțelegerea mesajului. Performanță minimă Performanță medie Performanță superioară Răspuns sumar, eventual, numai adverb interogativ Răspuns la ambele componente ale întrebării, fără Răspuns mai amplu la ambele întrebări, cu detalii, în detalii, cu propoziții simple fraze care cuprind și subordonate O2 - să bifeze răspunsul corect la itemi cu alegere multiplă/duală, după audierea repetată a unui mesaj de nivel B1, dovedind astfel înțelegerea mesajului; obiectivul va fi considerat îndeplinit dacă toți elevii bifează corect cel puțin 50% din itemi. Performanță minimă 3 itemi 4 itemi Performanță medie 5-6 itemi Performanță superioară

O3 - să răspundă oral la întrebarea din mesajul audio, referitoare la domenii de interes; obiectivul va fi considerat atins dacă toți elevii dau cel puțin un răspuns sumar la întrebare, cu greșeli care nu afectează înțelegerea mesajului Performanță minimă Răspuns sumar, cu greșeli care nu afectează înțelegerea răspunsului Performanță medie Răspuns mai amplu, cu o justificare sumară Performanță superioară Răspuns complet, cu greșeli minime și justificare adecvată

O4 - să răspundă oral la întrebări pe baza unui text de nivel B1, dovedind astfel înțelegerea mesajului; obiectivul va fi considerat atins dacă toți elevii răspund la cel puțin două întrebări, cu greșeli care nu afectează înțelegerea mesajului Performanță minimă Performanță medie Performanță superioară

Răspund la cel puțin două întrebări

Răspund la cel patru întrebări

Răspund la toate întrebările

O5 - să se descrie pe sine, din punct de vedere profesional, după model, așa cum se imaginează peste 40 de ani, obiectivul va fi considerat atins dacă toți elevii se descriu, sumar, cu greșeli care nu afectează înțelegerea mesajului Performanță minimă Performanță medie Performanță superioară Descriu sumar, cu vocabular limitat și greșeli de Descriu, menționând principalele aspecte profesionale, Descriu, cu detalii, propria persoană, respectând gramatică/ ortografie care nu afectează înțelegerea cu greșeli puține, care nu afectează înțelegerea condițiile date. Resurse: materiale: ”Activités pour le Cadre Commun, niveau B1”; fișe de lucru, CD audio, laptop. tipuri de activitate: frontală, individuală, pe grupe.

Obiective operaționale La sfârșitul activității didactice, toți elevii vor fi capabili: O1 să formuleze un răspuns simplu la o întrebare legată de domenii de interes profesional; obiectivul va fi considerat îndeplinit dacă toți elevii răspund la întrebare, cu greșeli care nu afectează înțelegerea mesajului. O2 - să bifeze răspunsul corect la itemi cu alegere multiplă/duală, după audierea repetată a unui mesaj de nivel B1, dovedind astfel înțelegerea mesajului; obiectivul va fi considerat îndeplinit dacă toți elevii bifează corect cel puțin 50% din itemi

Conținut adecvat

Capacități de învățare Situații de învățare disponibile

Strategii didactice

Itemii testului de evaluare

CO1: a vorbi despre sine - G1 - grupa elevilor cu SO1 Répondez profesia ritm lent G2 - elevii cu ritm mediu G1 de învățare G3 - elevii cu ritm rapid de învățare G2

Conversație

Frontal

G3 CO2: a vorbi despre sine - G1 - grupa elevilor cu profesia ritm lent G2 - elevii cu ritm mediu de învățare G3 - elevii cu ritm rapid de învățare SO2 Écoutez et cochez la Ascultare activă bonne case/ par vrai/ faux: Conversație G1à au moins trois questions Frontal/ individual G2 à au moins quatre questions G3 à toutes les questions

O3 - să răspundă oral la CO3: a vorbi despre sine întrebarea din mesajul profesia audio, referitoare la domenii de interes; obiectivul va fi considerat atins dacă toți elevii dau cel puțin un răspuns sumar la întrebare, cu greșeli care nu afectează înțelegerea mesajului

G1 - grupa elevilor cu ritm lent G2 - elevii cu ritm mediu de învățare G3 - elevii cu ritm rapid de învățare

SO3 Conversaţia Répondez oralement à la Frontal question du micro-trottoir: G1 -réponse sommaire G2 - réponse plus ample G3 - réponse complète

O4 - să răspundă oral la CO4 a vorbi despre sine întrebări pe baza unui text profesia de nivel B1, dovedind astfel înțelegerea mesajului; obiectivul va fi considerat atins dacă toți elevii răspund la cel puțin două întrebări, cu greșeli care nu afectează înțelegerea mesajului

G1 - grupa elevilor cu ritm lent G2 - elevii cu ritm mediu de învățare G3 - elevii cu ritm rapid de învățare

SO4 Lisez le texte et répondez: G1 - à deux questions G2 - à quatre questions G3 - à toutes les questions

Lectura Conversaţia Frontal

O5 - să se descrie pe sine, CO5 a vorbi despre sine din punct de vedere profesia profesional, după model, așa cum se imaginează peste 40 de ani, obiectivul va fi considerat atins dacă toți elevii se descriu, sumar, cu greșeli care nu afectează înțelegerea mesajului

G1 - grupa elevilor cu ritm lent G2 - elevii cu ritm mediu de învățare G3 - elevii cu ritm rapid de învățare

SO5 Exerciţiul Essayez de faire votre Activitate pe echipe portrait professionnel: G1 - 35 mots, au moins G2 - 55 mots au moins G3 - 65-70 mots au moins

I(O5)

Scenariul activității

Evenimentul instrucţional Captarea atenţiei

Activitatea de învăţare Répondez aux questions suivantes:  Avez-vous pensé à votre avenir?  Quel est le plus important aspect de celui-ci? Obiectivele sunt trecute în partea I a proiectului didactic Verificarea temei Realizarea SO1 Écoutez attentivement le message suivant (Message 12 B1) et cochez la bonne case pour une question, au moins: 1 Les enfants ne veulent jamais devenir: a docteur b inspecteur des impôts c professeur 2 Le premier métier mentionné est celui de: a ingénieur b ministre c pompier 3 Le dernier enfant veut faire: a dentiste b maîtresse c policier Realizarea SO2 Écoutez une deuxième fois le message et cochez la bonne case pour une question, au moins: Vrai ou Faux?
Vrai 1 Un enfant veut devenir policier pour arrêter les gens. 2 Une fillette veut devenir maîtresse pour donner des tests aux élèves. 3 Le nom de la dentiste mentionnée dans le message est Florence. Faux

Dozarea timpului Timp maxim Timp minim 2’ 1’

Enunţare obiectivelor Actualizarea ancorelor Prezentarea sarcinilor, dirijarea învăţării, obţinerea performanţelor şi asigurarea conexiunii inverse

1’ 5’ 5’

30" 4’ 4’

4’

3’

Evaluarea progresului

Realizarea SO3 Répondez oralement à la question du micro-trottoir: "Quel métier veux-tu faire? Pourquoi?" La réponse doit compter au moins une phrase Rezolvarea testului b) À votre tour, essayez d'écrire une sorte de portrait professionnel, selon les deux modèles, à l'âge de 50 ans (35 mots, au minimum, 70 mots, au maximum) Corectarea testului Se citesc câteva fragmente de texte şi ceilalţi corectează.

6’

5’

10’

-

Asigurarea retenţiei şi a transferului

Teme pentru acasă diferenţiate Au choix: G1 - Aimez-vous la profession de vos parents? Parlez un peu de celle-ci. (40-50 mots) G2 - Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir médecin? (75-100 mots) G3 - Un ami déteste la profession que vous avez choisie. Trouvez des arguments contre son opinion (120-160 mots)

2’

-

Parler de soi-même - les professions (2) - Terminale Fiche de travail  Avez-vous pensé à votre avenir? Quel est le plus important aspect de celui-ci? Écoutez attentivement le message suivant (Message 12 B1) et cochez la bonne case pour une question, au moins: 1 Les enfants ne veulent jamais devenir: a docteur b inspecteur des impôts c professeur 2 Le premier métier mentionné est celui de: a ingénieur b ministre c pompier 3 Le dernier enfant veut faire: a dentiste b maîtresse c policier Écoutez une deuxième fois le message et cochez la bonne case pour une question, au moins: Vrai ou Faux? Vrai Faux 1 Un enfant veut devenir policier pour arrêter les gens. 2 Une fillette veut devenir maîtresse pour donner des tests aux élèves. 3 Le nom de la dentiste mentionnée dans le message est Florence. Répondez oralement à la question du micro-trottoir: "Quel métier veux-tu faire? Pourquoi?" La réponse doit compter au moins une phrase.  Lisez les deux portraits des écrivains français suivants, parus dans le Dictionnaire des écrivains contemporains par eux-mêmes: LACLAVETINE, Jean-Marie LAMBRON, Marc Est né. Ignore pourquoi. A connu des femmes, n'en a connu qu'une, a eu des enfants, des amis. Les a toujours, pas tous. A lu des pages, en a écrit. Imagine qu'il va continuer. A bu des verres en bonne compagnie. S'est souvent demandé ce qu'il faisait là. Cessera un jour de se le demander. Écrivain lyonnais installé à Paris, il tenta d'écrire selon son espoir, qui le portait vers la beauté et de vivre selon sa loi, qui était celle du secret.

a) Répondez à deux questions, au moins: Jean-Marie Laclavetine a-t-il aimé faire la fête, bien manger et boire? Marc Lambron est-il originaire de Paris? Quel écrivain parle de ses enfants? Quel écrivain accorde la plus grande importance à la beauté? Pourquoi Jean-Marie Laclavetine est-il né? Comment expliquez-vous le fait que Marc Lambron affirme que sa loi "était celle du secret"? b) À votre tour, essayez d'écrire une sorte de portrait professionnel, selon les deux modèles, à l'âge de 50 ans (35 mots, au minimum, 70 mots, au maximum). DEVOIR Au choix: - Aimez-vous la profession de vos parents? Parlez un peu de celle-ci. (40-50 mots) - Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir médecin? (75-100 mots) - Un ami déteste la profession que vous avez choisie. Trouvez des arguments contre son opinion (120-160 mots)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.