You are on page 1of 14

KRM 3023 ASAS NOMBOR

PENDAHULUAN Pengajaran matematik sekolah rendah amat menekankan kepada penguasaan dalam asas nombor. Asas nombor yang sangat diberi penekanan adalah seperti nombor bulat, pecahan, perpuluhan, wang, dan peratus. Penekanan terhadap asas nombor bukan sahaja memberi pengetahuan dan kemahiran kepada murid-murid, tetapi jauh lebih penting adalah mewujudkan pengalaman bermakna kepada murid-murid. Melalui pengalaman bermakna murid-murid akan membina makna terhadap nombor dan seterusnya berupaya Oleh itu, mengaplikasikannya dalam situasi yang baru dalam kehidupan mereka.

penguasaan pengetahuan isi kandungan pedagogi (pedagogical content knowledge atau PCK) amat diutamakan demi memastikan matlamat pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. Seseorang guru seharusnya bukan hanya menganggap pengetahuan isi kandungan atau konsep sahajalah penting untuk pembelajaran berkesan, malah sama pentingnya ialah strategi atau kaedah pengajaran yang sesuai. Konsep dan miskonsepsi dalam pengajaran perlu diambil kira di samping pengetahuan isi kandungan pedagogi.

MISKONSEPSI Miskonsepsi adalah satu daripada masalah yang sering dihadapi oleh murid dalam pembelajaran matematik dan sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan dengan konsep yang mereka salah ertikan. Aktiviti pengajaran selalunya bermula dan berakhir dengan himpunan pelbagai simbol dan istilah matematik yang abstrak disamping petua dan peraturan-peraturan jalan kerja yang perlu dihafal oleh murid. Pendekatan sebegini tidak memberi sebarang makna kepada proses pengajaran pelajar (Peterson 1988; Nik Azis 1992; Amin 1993). Miskonsepsi adalah sesuatu kepercayaan atau pegangan yang terbentuk apabila pelajar mempelajari sesuatu perkara yang tidak betul (Champagne, Klopfer&Gunstone 1982; McDermott 1984; Resnick 1983). Sebaliknya amalan ini akan mengakibatkan kesilapan konsep dikalangan pelajar. Sekiranya kaedah penyampaian guru tidak dapat diterima oleh pelajar maka proses pembelajaran tidak akan berjaya. Seterusnya pelajar akan membuat pelbagai andaian dan pemikiran yang tidak betul tentang matematik. Sikap terhadap matematik juga memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan fokus pelajar terhadap perkara yang guru mengajar. Setiap pelajar secara amnya mempunyai latar belakang yang tersendiri iaitu dari segi latar belakang keluarga dan pergaulan. Guru berdepan dengan pelajar yang membawa ilmu dan pengalaman yang dipelajari dari luar yang kemungkinan bercanggah dengan apa yang guru sampaikan semasa sesi pengajaran. Sekiranya ilmu yang bercanggah ini tidak diperbetulkan makan ia akan membentuk miskonsepsi dalam ilmu yang ingin disampaikan.

satu perempat. 3. pengangka mewakili beberapa bahagian sama dan penyebut menunjukkan berapa banyak bahagian-bahagian tersebut yang membentuk keseluruhan. Kesukaran berpunca daripada kecuaian murid agak mudah dikesan oleh guru tetapi kesukaran yang berpunca daripada miskonsepsi agak mencabar dan lebih sukar diatasi. Antaranya Babylon purba telah menggunakan matematik semenjak 2000 B.C lagi. Dalam perkembangan seterusnya.Pecahan terawal adalah salingan integer-integer yang menggunakan simbol mewakili satu perdua. Tajuk 1 : Miskonsepsi Operasi Tolak Melibatkan dua nombor pecahan Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia semenjak sebelum masehi lagi.D. menunjukkan 3 bahagian sama. Pecahan ini terdiri daripada satu pengangka dan satu penyebut. Tetapi kesukaran yang sering dihadapi oleh muridmurid banyak berpunca daripada kecuaian dan miskonsepsi. Pecahan (Bahasa Inggeris: fraction dari Bahasa Latin fractus.KRM 3023 ASAS NOMBOR Kesukaran dan Miskonsepsi Dalam Pengajaran matematik Dalam mempelajari matematik murid menghadapi pelbagai kesukaran samada memahami atau mengetahui langkah penyelesaian. Sebagai contoh dalam pecahan 3/4. sementara penyebut. pecahan "kasar" atau pecahan biasa telah dibangunkan dan ia masih digunakan sehingga hari ini. "dipecahkan") ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan atau sekumpulan benda. satu pertiga. pengangka. 4. menunjukkan yang 4 bahagian yang membentuk keseluruhan Mata pelajaran: Matematik . dan seterusnya. Ptolemy juga antara yang termasyhur dan terawal dalam mengetengahkan nombor pecahan ini iaitu kira-kira 125A.

Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur. penyebut pecahannya sama hingga 10.00-8.30 (30 minit) 26 September 2013 Penolakan Pecahan i. penyebut pecahannya tidak sama hingga 10 ABM/Sumber: KBKK: Kecerdasan Pelbagai: Nilai Murni: . ii.KRM 3023 ASAS NOMBOR Tahun: Masa: Tarikh: Bidang :Pembelajaran Hasil pembelajaran: 5 Elegen 8. Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur.

iv. ii. Semak KBKK: i. Guru meminta murid mengumpul maklumat dan membuat rajah Guru meminta pelajar membantu guru menyelesaikan masalah Guru memberikan bimbingan dan bantuan jika murid berhadapan masalah. Guru bertanya berapakah langkah bagi menyelesaikan soalan ini? Guru menampal kad penyelesaian. 2. 4.KRM 3023 ASAS NOMBOR Langkah Kandungan /Masa Set Ulangkaji/imbas Induksi kembali 5 minit Aktiviti guru/murid i. ii. v. iii. ii. iv. 3. 5 langkah Penyelesaian: 1. Diberi Diminta Operasi Selesaikan Masalah 5. iii. iii. Mengumpul maklumat Menterjemah Membuat gambar rajah Menyelesaikan masalah Rajah: rujuk lampiran Penyelesaian: Diberi : Kek Coklat 4 3/4 Diminta : Haikal makan 2 ¼ kek coklat Operasi : tolak . Guru memulakan PdP dengan bertanya khabar dan memeriksa kekemasan pelajar serta kebersihan kelas Guru memberikan gambar Guru meminta pelajar memahami situasi gambar tersebut Catatan ABM: Gambar rajah rujuk lampiran Guru bertanya kepada murid berapakah kek yang tinggal dalam gambar tadi? Langkah 1 10 minit Konsep dan Perkembangan i.

KRM 3023 ASAS NOMBOR Langkah 2 10 minit Perkembangan Konsep i. ii. Guru menayangkan soalan penyelesaian masalah kedua melalui MS Power Point Guru Meminta murid menyelesaikan masalah berpasangan Murid perlu menunjukkan penyelesaian masalah seperti pada langkah 1 Guru memantau dan membimbing murid jika menghadapi kesukaran BBM: MS Power Point KBKK: i. iii. ii. iv. Mengumpul maklumat Menterjemah Membuat gambar rajah Menyelesaikan masalah Soalan: Rajah: rujuk lampiran . iv. iii.

iv. 3. BBM: Buku Teks iii.KRM 3023 ASAS NOMBOR Penutup 5 minit Rumusan i. 5. 4. Guru meminta murid membuat rumusan hasil pembeljaran Murid menerangkan langkah dalam penyelesaian masalah hari ni 5 langkah Penyelesaian: 1. ii. . Diberi Diminta Operasi Selesaikan Masalah Semak Guru berikan tugasan kerja rumah kepada murid Guru Memberikan pujian dan galakan kepada murid kerana berjaya menyelesaikan masalah pada hari ni. 2.

TMK .Bekerjasama 2. menggambarkan maksud perbandingan dua kuantiti. barang.Kepimpinan 3. % adalah perwakilan bagi perkataan peratus. Perkataan peratus ini banyak digunakan di pasar raya terutama ketika jualan musim perayaan. iaitu nombor bulat. 1. Sebenarnya simbol.KRM 3023 ASAS NOMBOR Tajuk 2: Pengajaran Penyelesaian masalah melibatkan peratus Perkataan peratus sememangnya tidak asing kepada kebanyakan kita. murid dapat menjawab menggunakan kefahaman yang ada. Tarikh : Kelas / Masa : Bidang : Tajuk : Objektif Pembelajaran : 21 September 2012 3 Bistari ( 12.50-01. terdapat beberapa kesukaran yang sering dihadapi oleh murid dan akhirnya membawa kepada miskonsepsi. seratus. pecahan dan perpuluhan. Lembaran kerja 3. iii. perkaitan perpuluhan dan pecahan. Ianya menggunakan simbol % bagi menunjukkan pengurangan harga daripada harga asal sesuatu Perkataan peratus adalah berasal daripada perkataan latin iaitu “ per centum” yang bermaksud per Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor Peratus juga boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan seratus atau 1 /100.Berkeyakinan . Antara miskonsepsi tersebut ialah semasa memahami soalan penyelesaian masalah. ABM: 1.Power point 2. Dalam mempelajari tajuk peratus. Mencari nilai daripada pertausan yang diberi Menyelesaiakan berdasarkan maslah harian peratusan. penyebutnya ialah 100. Bagaimanapun pembelajaran tentang peratus sering menimbulkan kesukaran di kalangan murid-murid terutama untuk memahami konsep peratus. Kad perkataan KBKK: Nilai Murni: Membanding dan menukar i.20 ptg) Nombor dan operasi Peratus i. ii. Bagi penyelesaian yang tidak melibatkan penyelesaian masalah. Walaubagaimanapun adapun kesilapan yang dilakukan hanya kecuaian dalam melakukan pengiraan Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu. ii.

KRM 3023 ASAS NOMBOR Langkah/Masa Kandungan Aktiviti Catatan .

KRM 3023 ASAS NOMBOR .

pelajar sendiri amat digalakkan. iaitu 100%.00. Berapa peratus pelajar lelaki? Satu penyelesaian yang mungkin ialah ¼ x 100% iaitu 25%. Elakkan murid menghafal formula semata-mata tanpa memahaminya. Pembelajaran secara bermakna dengan mengambil kira pengalaman Contohnya melibatkan murid dengan aktiviti jual beli dengan mengaitkan pengalaman sedia ada dan kehidupan persekitaran murid. iaitu pelajar perempuan. Setelah memasuki Tahun 6.00 + RM30.00 bermaksud jumlah keuntungan RM30. Oleh itu harga jualan barangan tersebut ialah RM100. Contohnya : • Seorang peniaga mengatakan 20% daripada buah manggisnya dalam sebuah kotak rosak? • Kirakan bilangan buah manggis dalam sebuah kotak berkenaan yang mengandungi 100 biji? Semasa di tahun 5.KRM 3023 ASAS NOMBOR Contohnya : Jika harga beg tangan ini adalah RM100.asalah mengenal pasti asas yang betul (correct base) dalam dan dlilakukan oleh pelajar ialah berkaitan menggunakan konsep nilai keseluruhan (whole) untuk mendapatkan jawapan. Contohnya : . Masalah seterusnya yang dihadapi Apakah 50% daripada 100? Jawapan murid 100/50 =2 membuat komputasi peratus. Mereka keliru dalam mencari peratus sama ada daripada keseluruhan pelajar atau kumpulan pelajar yang satu lagi. Untuk mengatasi masalah kesilapan dan miskonsepsi berkaitan peratus. murid perlu diberi penekanan berkaitan konsep peratus. Rosman menerima wang saku sebanyak RM2.00. Guru perlu bertanyakan berkatain masalah yang dihadapi. Dedahkan murid dengan soalan yang berkaitan kehidupan seharian mereka. Bagaimanapun terdapat murid yang mencari peratus berdasarkan nisbah antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.00 iaitu RM130.00 Murid mengalamai kesukaran untuk menyatakan pecahan sebagai peratus. Penyelesaian ini adalah berdasarkan kepada 1 bahagian daripada keseluruhan pelajar lelaki dan perempau. Sekiranya beg tangan ini deijual dengan keuntungan 30% Berapakah harga barunya? Dalam masalah ini murid dapat gambaran bahawa 30% daripada RM100. Contohnya : ¼ daripada murid kelad 4B adalah lelaki. Ahmad mendapat kenaikan jumlah wang saku daripada sebanyak 20% Ahmad semasaa di Tahun 6 sekarang? Berapakah wang saku yang diterima oleh ATAU 100/50 x 100 – 2 Murid selalunya menghadapi .00 sehari daripada bapanya.

Cara kedua : kira 15% daripada RM2 400. guru perlu menekankan kepada murid supaya mengeluarkan 'keyword' dahulu seperti menggunakan kaedah polya. 2 cara pengiraan yg boleh diajar (pendapat saya) : Cara pertama : 100% . kemudian tambah semula dengan RM2 400. Gambaran peratus dalam bentuk gambarajah. Berapakah jumlah gaji mereka.15% = 85%. . Contoh: Gaji En Mahmud RM2 400.. Mereka tidak menghiraukan perkataan 'kurang' ataupun 'lebih' seperti yang dikehendaki soalan. Terdapat empat kemahiran yang boleh memperkayakan kefahaman murid terhadao konsep peratus ialah :     Gambaran peratus berdasarkan objek sebenar. kira 85% daripada RM2 400. Disini. kemudian tambah dengan RM 2 400.KRM 3023 ASAS NOMBOR Soalan sebeignin memerlukan pemahaman murid-murid tentang konsep peratua. Perbincangan berkumpulan dan ksimpulan daripada pelajar sendiri tentang konsep peratus amat bermakna kepada mereka. Algoritma atau prosedur mencari peratus menggunakan rumus. Kebanyakan soalan penyelesaian masalah memerlukan lebih daripada 1 pengiraan. kemudian tolak daripada RM2 400. Gaji isterinya adalah 15% kurang daripada gajinya. Kebanyakan murid akan menjawab 15% daripada RM2 400. Konsep peratus serta hubungannya dengan pecahan dan perpuluhan.

KRM 3023 ASAS NOMBOR .

[On-Line]. Tersedia : www. 1998 .geocities. Tersedia : www. Analisis Kesilapan Umum Dalam Matematik di Sekolah.KRM 3023 ASAS NOMBOR Rujukan Alwyn Olivier. (2002). Department of Didactics. Universiti Brunei Darussalam. Handling pupils’ misconceptions. Stellenbosch 7600 Ian Stewart. Senario pengajaran dan pembelajaran Matematik. geocities.). ____.com See Kin Hai (Dr. University of Stellenbosch. Pendekatan Konstruktivisme .Sekolah Rendah.htm Nor Asmah Md Noh (2000).com/venusstewart/konstruktivisme_matematik. [Laman Web]. .

KRM 3023 ASAS NOMBOR .