You are on page 1of 1

Klasino uvjetovanje (Watson) RESPONDENTNO (KLASINO) UVJETOVANJE oblik uenja koji ukljuuje reflekse, u kojem neutralni podraaj stjee

e mo izazivanja refleksne reakcije (bezuvjetna reakcija) zog toga to je bio povezivan (uparivan) s prirodnim podraajem (bezuvjetni podraaj). Neutralni podraaj onda postaje uvjetovani podraj (UP). Operantno uvjetovanje (Skinner) OPERANTNO UVJETOVANJE oblik uenja u kojem se vjerojatnost pojave operantnog ponaanja mijenja kao rezultat njegovih potkrepljujuih ili kanjavajuih posljedica POZITIVNO POTKREPLJENJE potkrepljujua posljedica koja ukljuuje pojavljivanje neeg ugodnog nakon odreenog ponaanja NEGATIVNO POTKREPLJENJE potkrepljujua posljedica koja ukljuuje otklanjanje neeg neugodnog nakon odreenog ponaanja KAZNA posljedica koja smanjuje vjerojatnost pojavljivanja ponaanja nakon kojeg slijedi Teorija socijalnog uenja (Bandura) UENJE OPAANJEM oblik uenja prilikom kojeg se ponaanje opaaa mijenja kao rezultat opaanja modela IMITACIJA ponaanje opaaa koje je rezultat i slino je ponaanju modela RECIPRONI DETERMINIZAM: ponaanje

(ponaanje utjee na osjeaje o sebi i stavove i uvjerenja


djeteta te reakciju okoline; kazna/nagrada)

osoba

okolina (utjecaj obitelji, prijatelja, drugih vanih osoba i fizikih obiljeja okoline)

(kognitivne sposobnosti, tjelesna obiljeja,


linost, stavovi, uvjerenja i sl. utjeu na ponaanje, gdje i s kim e se tako

ponaati ) Ekoloki model razvoja (Bronfenbrenner) TEORIJA EKOLOKIH SUSTAVA teorija koja naglaava meusobne veze pojedinca sa slojevima okolinskog konteksta MIKROSUSTAV okolinski sustav najblii djetetu, kao to je obitelj ili kola MEZOSUSTAV meusobni odnosi izmeu djetetovih mikrosustava EGZOSUSTAV socijalni sustav koji moe utjecati na djecu, ali u kojem ona neposredno ne sudjeluju MAKROSUSTAV kultura i subkultura u kojoj dijete ivi Teorija psihoseksualnog razvoja (Freud) LIBIDO - naziv za seksualnu energiju koju od roenja posjeduje svako dijete i koja se tijekom razvoja premjeta na razliita mjesta na tijelu EROGENE ZONE dijelovi tijela u kojima je smjeten libido u pojedinoj fazi razvoj. Dijete trai tjelesno zadovoljstvo u erogenoj zoni u kojoj je smjeten libido. OBRAMBENI MEHANIZMI - iskrivljenost miljenja s ciljem izbjegavanja osjeaja tjeskobe ili krivnje Freud: psihoseksualni stadiji razvoja Dob 0-1,5 god. 1,5-3 god. 3-5 god. 6-11 god. >12 god. Stadij Oralni stadij Analni stadij Falusni stadij Stadij latencije Genitalni stadij Razvojni zadatak Odbijanje od prsa Kontrola sfinktera Identifikacija s roditeljem istog spola Razvoj obrambenih mehanizama Heteroseksualna orijentacija

Teorija psihosocijalnog razvoja (Erikson) psiholoko sazrijevanje kroz kontinuirano sukobljavanje osobnih potreba i uvjeta i oekivanja iz okoline uloga vanih osoba iz okoline (roditelji, vrnjaci, nastavnici, prijatelji, partneri, obitelj, kolege) svaki stadij je mogunost ili prilika, omoguuje i razvoj i neuspjeh - nain rjeavanja svake krize odreuje kasniji razvoj linosti dob stadij razvojni zadatak ishod 0-1 god. Povjerenje vs. nepovjerenje Sigurnost Optimizam, nada 1-3 god. Autonomija vs. sram Nezavisnost Volja 3-6 god. Inicijativa vs. krivnja Istraivanje Svrhovitost 6-11 god. Kompetentnost vs. inferiornost Uenje vjetina Kompetentnost 12-20 god. Identitet vs. konfuzija uloga Slika o sebi Identitet 20-30 god. Intimnost vs. izolacija Socijalni odnosi Bliskost 30-60 god. Stvaralatvo vs. stagnacija Potomstvo i karijera Produktivnost stari Ego integritet vs. oaj Osobno ispunjenje Mudrost