You are on page 1of 1

Santo, Santo, Santo

(Mass of St. Therese of the Child Jesus)
Alejandro D. Consolacion II
Moderato
E

° #### 4
& 4

B/D©

œ
œ

A/C©

E/B

A

œ œ œ ˙

œ

E/G©

F©‹7

B(“4) B

E

U
œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ ˙

œ

B/D©

Choir/
Congregation

œ

San - to, San - to

? #### 4
4
¢
7

A

E/G©

F©‹

E/B B(“4)

œ

San - to.

œ œ œœ˙

œ

E/B

œ œ œœ˙

œ
œ

A/C©

œ

G©/B© C©‹

G©‹

° #### œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ ‰ œj 44 œ ™ œj œ œ œ ˙
&
Pa - ngi - no - ong Diyos na

ma - ka - pang - ya -ri -

han.

Na - pu - pu - no ang

la - ngit

? #### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 œ ‰ œJ 4 œ™ œ œ œ œ ˙
4
4
¢
J
12

A

F©/A©

B(“4)

B

° ####
œ œ œ œ œ #œ œ ™ œj ˙
&

EŒ„Š7

œ
œ

Œ
˙

lu - pa ng kal - wal - ha - ti - an mo.

E(“4) E

A

œœ ˙˙

18

œ
˙

F©‹

œ
œœ œ œœ ˙˙

24

C6(b5)

E/B

° ####
&
œ ˙

œ

ri - to

sa

sa

œ œœ œœ œœ œœ ˙
˙
E6(;3)/B

˙™
œ

?# # œ ˙
¢ ##
30

B

œ

Pa -

E

° #### œ
&
œ œœ œœ œœ œœ ˙˙

œ

A

œœ ˙˙
œœ ˙

œœ œ œ œœ

C©‹

Œ œ œ œ™

œ œ œ œ
J

B

EŒ„Š7

A

œœ

˙˙

œœ
Œ

Ó

G©‹

œ
œœ œ œœ ˙˙
œ œœ œœ ˙˙

A

œœ ˙˙
sa

E/G©

œ ˙˙

F©‹7 F©‹11/B

˙
˙

˙˙

ka - i

˙˙

na, Hos - sa - na

œœ œœ œœ ˙˙ ™™

˙˙

Œ

œœ ˙˙ ™™

œœ œ

Hos - sa -

˙™

sa ka - i - ta - a - san. Hos - sa - na, hos - sa - na

œ
œ
? #### œ œ œ œ œœ ˙˙
¢

sa ka - i - ta -

Pi - nag - pa - la ang na - pa - pa

œ

œ

ngi - no - on.

œ œ œ œ

B B©º

ka - i - ta - a - san.

A

œ œ œ œ

œœ œœ œ œœ
œ

œœ œœ œœ ˙˙ ™™

B(“4)

œ

œœ œœ œœ œœ œœ ˙œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œœ œœ ˙˙

œœ ˙

œœ œ œœ ˙˙ ™™

˙˙

Œ

G©‹

a - san. Hos - sa - na, hos - sa - na

? #### œœ ˙˙
¢

˙˙

at

B

Hos - sa - na, Hos - sa - na

? #### œ œ œ œ œ #œ œ™ œ ˙
J
¢
° ####
œœ ˙˙
&

A

œ

-

˙˙

ta - a

˙˙

˙
˙

E

w
w
w
-

san.

w
w