You are on page 1of 4

LSINF 1-Felsef^e Giri(en az adet felsefeye giri kitab) 2-Descartes'in: a)Felsefenin ilkeleri b)Metot zerine Konuma 3-Kavramlar: a)S.

.Hayri Bolay,Felsefi Doktorinler Szl b)Bedia Akarsu,Felsefe Terimleri Szl c)Ahmet Cevizci,Felsefe Szl 4-fojlter Kxanz,Antik Felsefe 5-Platon: a)Sokrates'in Savunmas b)Parmenides c)Sofist d)Phaidon e)Theaitetos 6-Aristoteles: a)Metafzik b)Nikomakhos'a Etik c)Ruha Dair 7-Ernst Von Aster,lka ve Ortaa Felsefe Tarihi Ahmet Arslan,lka Felsefesi Tarihi Kamuran Birand,lka Felsefesi Tarihi mm iMintigr Tfirdlm tlilMTT illitil fimi Tadili Ahmet Cevizci,lka Felsefesi Tarihi 8-Necati ner,Felsefe Yolunda Dnceler 9-S.Hayri Bolay,Aristo ile Gazzali Metafiziinin Karlatrlmas 10-Ahmet Cevizci,Ortaa Felsefesi Tarihi B.otuksker-S.Babr,Ortaa Felsefesi , 11 -Fr.Nietzsche, Yunanllarn Trajik anda Felsefe

II. SINIF 17. Yzyl Felsefesi 3 -Descartes: a)Metafizik Dnceler b)Aklm daresi in Kuralar c)Ruhun htiraslar d)Metafizik Dnceler 2~HobbesJLeviathan 3-Spnoza,Etka 4-Malebranche: a)Hakikatin Aratrlmas b)Metafizik ve Din zerine Dnceler 5-Leibniz: a)man ile Akln Uygunluu b)Monadoloji 6-Pascal,Dnceler 18. Yzyl Felsefesi 1 -J.Locke,nsan Anl zerine Bir Deneme 2-Berkeley: a)Hylas ile Philonous Arasnda Konuma b)nsan Bilgisinin lkeleri 3-Mustafa Akgz,Berkeiey ve Immateryalist Metafizii 4-D.Hume: a)nsan Zihni b)Din stne 5-J J.Rousseau: a)Toplum Szlemesi b)Emile 6-Voltaire,Felsefe Szl I-U 7-Diderot: a)Syleiler b)Krler Hakknda Mektup 8-La Mettre,Makine nsan 9-CondillacjDuyumlar zerine nceleme 10-Montesquieu, ajran Mektuplar b)Kanunlann Ruhu

ULSISF 1-I.Kant: a)Ahlak Metafiziinin Temellendirilmesi b)Saf Akln Tenkidi c)Pratik Akln Tenkidi d)Prologomena 2-Heimsoeth5Kant Felsefesi 3-D. zlem,Kant'in Hayat ve retisi 4-Hege: a)Tarihte Akl b)Hukuk Felsefesinin lkeleri 5-W.Stage,Hegel zerine 6-Tlin Bumin,Hegel 7-.N:Soykan,Schelling'de Kuram,Eylem Ba 8-Schopenhauer,Aforizmalar 9-K.Marx,44 El Yazmalar O-O.Comte,Pozitivizm lmihali 11-M.Korlaeli,Pozitivizmin Trkiye'ye Girii 12-S.Mill: a)Hrriyet b)Faydachk 13-Fr.Nietzsche: a)Deccal b)Ahlakm Soykt c)Zerdt Byle Buyurdu d)Ecco Homo e)Dier Eserleri 14-W.Dilthey,Tin Bilimlerine Giri

V.SINIF 1-E.Husserl: a)Kesin Bilim Olarak Felsefe b)Avrupa Krizi ve Felsefe 2-M.Scheler,nsann Kozmozdaki Yeri 3-E.Mach,Bilgi ve Hata 4-M.Schilik,lim ve Felsefe 5-A,Ayer,Dil,Doruluk, Mantk 6-Kierkegaard: a)Batan kancmn Gnl b)Korku ve Titreme c)mitsizlik ve Kader 7-K.Jaspers: a)Felsefeye Giri b)Felsefe Nedir? 8-J.P.Sartre: a)Egzistanziyalizm Bir Hmanzma mdr? b)Yntem Aratrmalar c)Kelimeler 9-A.Camus: a)Bakaldran nsan b)Yabanc 10-M.C.Muta,G.Marcel'in Varoluuluu 11-M. Heidegger,Metafizik Nedir? 12-B.Russell,Sorgulayan Denemeler 13-H.Bergson : a)Yaratc Tekml b)uurun Dorudan Doruya Verileri