You are on page 1of 8

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4

Tahun 2013

 

Pembaris meter : Mengukur kuantiti panjang

 
Pembaris meter : Mengukur kuantiti panjang (1) Julat bacaan bagi pembaris meter ialah : ......................... (2)

(1)

Julat bacaan bagi pembaris meter ialah

: .........................

(2)

Skala terkecil pembaris meter ialah

:

........................

(3)

Kepekaan pembaris meter ialah

:

........................

(4)

Kejituan pembaris meter ialah

: ........................

Angkup Vernier : Mengukur kuantiti panjang (1) Rahang dalam (Mengukur diameter dalam) Ekor (Mengukur kedalaman bekas)
Angkup Vernier : Mengukur kuantiti panjang
(1)
Rahang dalam
(Mengukur
diameter dalam)
Ekor
(Mengukur
kedalaman bekas)
(2)
Angkur vernier digunakan untuk
mengukur diameter dalam, diameter
luar dan kedalaman bekas.
Skala terkecil angkup vernier ialah :
(3)
...................
Kepekaan angkup vernier ialah :
...................
(4)
Kejituan angkup vernier ialah :
Rahang luar
(Mengukur
diameter luar)
Cara mengambil bacaan angkup vernier :
...................
Skala utama
cm
Skala vernier
Garis skala utama sebelum
tanda ‘0’ pada skala vernier
Bacaan skala utama
: ......................
Bacaan skala vernier
: ......................
Bacaan angkup vernier : ......................
Tanda ‘0’
Garis skala vernier yang selari
dengan garis skala utama
Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota
17

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4

Tahun 2013

Ralat sifar pada angkup vernier

Ralat sifar positif

Ralat sifar negatif

Ralat sifar pada angkup vernier Ralat sifar positif Ralat sifar negatif Nilai ralat sifar = .......................
Ralat sifar pada angkup vernier Ralat sifar positif Ralat sifar negatif Nilai ralat sifar = .......................
Ralat sifar pada angkup vernier Ralat sifar positif Ralat sifar negatif Nilai ralat sifar = .......................

Nilai ralat sifar = .......................

Nilai ralat sifar = .......................

Bacaan sebenar = Bacaan angkup vernier – Bacaan ralat sifar

Latihan : Mengukur menggunakan angkup vernier (1) Bacaan skala utama : ...................... Bacaan skala vernier :
Latihan : Mengukur menggunakan angkup vernier
(1)
Bacaan skala utama
: ......................
Bacaan skala vernier
: ......................
Bacaan angkup vernier : ......................
(2)
Bacaan skala utama
: ......................
Bacaan skala vernier
: ......................
Bacaan angkup vernier : ......................

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota

18

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4

Tahun 2013

(3) Bacaan skala utama : ...................... Bacaan skala vernier : ...................... Bacaan angkup vernier : ......................
(3)
Bacaan skala utama
: ......................
Bacaan skala vernier
: ......................
Bacaan angkup vernier : ......................
(5)
Bacaan skala utama
: ......................
Bacaan skala vernier
: ......................
Bacaan angkup vernier : ......................
(6)
Bacaan skala utama
: ......................
Bacaan skala vernier
: ......................
Bacaan angkup vernier : ......................
Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota
19

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4

Tahun 2013

(7)

(7) (a) Apabila rahang dirapatkan
 • (a) Apabila rahang dirapatkan

 • (a) Tentukan ralat sifar angkup vernier tersebut.

........................................................

 • (b) Tentukan bacaan angkup vernier dalam (b).

........................................................

 • (c) Tentukan bacaan sebenar ........................................................

(b) Apabila mengukur diameter luar
 • (b) Apabila mengukur diameter luar

diameter luar tabung uji tersebut.

........................................................

tabung uji

(8)

 • (a) Tentukan ralat sifar angkup

........................................................

(a) Apabila rahang dirapatkan
 • (a) Apabila rahang dirapatkan

vernier tersebut.

 • (b) Tentukan bacaan angkup vernier dalam (b).

........................................................

(b) Apabila mengukur ketebalan papan.
 • (b) Apabila mengukur ketebalan papan.

 • (c) Tentukan bacaan sebenar ketebalan papan tersebut. ........................................................

........................................................

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota

20

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4

Tahun 2013

Tolok Skru Mikrometer : Mengukur kuantiti panjang (1) Skala Bidal Tolok skru mikrometer digunakan untuk mengukur,
Tolok Skru Mikrometer : Mengukur kuantiti panjang
(1)
Skala
Bidal
Tolok skru mikrometer
digunakan untuk mengukur,
ketebalan objek kecil dan
diameter objek yang kecil.
Anvil
Spindal
utama
(2)
Ia mempunyai kepekaan dan
kejituan yang lebih baik
berbanding angkup vernier.
Racet
(3)
Skala
vernier
Apabila diletak objek, rahang
ditutup dengan memutarkan
bidal. Apabila rahang hampir
rapat dengan objek, putarkan
racet sehingga bunyi 'tik' yang
pertama.
(4)
Racet digunakan bagi
mengelakkan bidal diputar
secara berlebihan dan
memastikan tekanan yang
mm
dikenakan terhadap objek tidak
terlalu tinggi.
Dengan merujuk gambar di atas, tentukan :
(a)
Skala terkecil tolok skru mikrometer
: ...................
(b)
Kepekaan tolok skru mikrometer ialah
: ...................
(c)
Kejituan tolok skru mikrometer ialah
: ...................
Cara mengambil bacaan tolok skru mikrometer:
Bacaan skala utama
: ......................
Bacaan skala vernier
: ......................
Bacaan tolok skru mikrometer : ......................
Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota
21

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4

Tahun 2013

Ralat sifar pada tolok skru mikrometer

Ralat sifar positif

Ralat sifar negatif

Ralat sifar pada tolok skru mikrometer Ralat sifar positif Ralat sifar negatif Nilai ralat sifar =
Ralat sifar pada tolok skru mikrometer Ralat sifar positif Ralat sifar negatif Nilai ralat sifar =

Nilai ralat sifar = .......................

Nilai ralat sifar = .......................

Bacaan sebenar = Bacaan tolok skru mikrometer – Bacaan ralat sifar

Latihan : Mengukur menggunakan tolok skru mikrometer (1) Bacaan skala utama : ...................... Bacaan skala vernier
Latihan : Mengukur menggunakan tolok skru mikrometer
(1)
Bacaan skala utama
: ......................
Bacaan skala vernier
: ......................
Bacaan tolok skru mikrometer : ......................
(2)
Bacaan skala utama
: ......................
Bacaan skala vernier
: ......................
Bacaan tolok skru mikrometer : ......................

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota

22

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4

Tahun 2013

(3) Bacaan skala utama : ...................... Bacaan skala vernier : ...................... Bacaan tolok skru mikrometer :
(3)
Bacaan skala utama
: ......................
Bacaan skala vernier
: ......................
Bacaan tolok skru mikrometer : ......................
(4)
Bacaan skala utama
: ......................
Bacaan skala vernier
: ......................
Bacaan tolok skru mikrometer : ......................
(5)
Bacaan skala utama
: ......................
Bacaan skala vernier
: ......................
Bacaan tolok skru mikrometer : ......................

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota

23

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4

Tahun 2013

(6)

 • (a) Tentukan ralat sifar tolok skru

........................................................

mikrometer tersebut.

mikrometer tersebut.

 • (b) Tentukan bacaan tolok skru mikrometer dalam (b).

........................................................

 • (a) Apabila anvil dan spindal dirapatkan

 • (c) Tentukan bacaan sebenar diameter dawai tersebut.

(b) Apabila mengukur diameter seutas dawai

(b) Apabila mengukur diameter seutas dawai

........................................................

........................................................

(7)

 • (a) Tentukan ralat sifar tolok skru

........................................................

mikrometer tersebut.

mikrometer tersebut.

 • (b) Tentukan bacaan tolok skru mikrometer dalam (b).

........................................................

 • (a) Apabila anvil dan spindal dirapatkan

 • (c) Tentukan bacaan sebenar ketebalan logam tersebut.

(b) Apabila mengukur ketebalan logam

(b) Apabila mengukur ketebalan logam

........................................................

........................................................

Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota

24