You are on page 1of 6

CME08

CME08 C U P R I N S MANUAL DE RADIESTEZIE Christian & Miriam Dikol Radiestezia

C

U

P

R

I

N

S

MANUAL DE RADIESTEZIE

Christian & Miriam Dikol Radiestezia este arta de a utiliza indicatoarele radiestezice (nuiaua, bagheta, pendulul, ansa şi raportorul) făcând să

intervină puterea şi voinţa Spiritului pentru

a descoperi tot ceea ce este ascuns

facultăţilor raţionale. Manualul este necesar pentru cei care vor să se iniţieze corect în acest domeniu, este practic şi eficient pentru întreprinzătorii care vor să acceseze necunoscutul şi întâmplările Lumii materiale precum şi pe cele ale entităţilor şi duhurilor Lumii Spirituale.

Esenţialul care se desprinde din lucrarea

pe care v-o prezentăm este condensat în

tehnicile de protecţie magică şi energetico- informaţională, despre care nu am găsit aproape nimic scris în mod serios până în prezent. Prima problemă pe care trebuie s-o înveţe operatorul rediestezist este protecţia sa antimalefică şi a obiectivului investigat.

Preţul cărţii: 32,7 lei cu TVA inclus.

Co nsideraţii generale

3

Radiestezia, metodă de investigare şi analiză informaţional-energetică

4

Primul experiment

1

3

Ce este Radiestezia

18

Alexis Bouly - părintele Radiesteziei

19

Scurt istoric

22

Ştiinţa radiestezică

31

Domeniile de aplicare ale Radiesteziei

32

Câmpurile vibraţionale

33

Schimburile de informaţii şi energii

35

RADIESTEZIE ÎN DOMENIUL MINERAL

38

Surse de semnal radiestezic

38

Surse de semnal teluric - SST

39

RADIAŢIILE HARTMANN

43

Principalele caracteristici ale benzilor Hartmann

44

Afecţiuni posibile în funcţie de poziţia patului

47

Afecţiuni posibile cauzate de poziţia biroului la serviciu

47

Algoritmul măsurării radiaţiilor Hartmann

49

1

Determinarea benzilor de radiaţii magnetice

52

Stabilirea subiectului investigaţiei radiestezice

52

Aflarea direcţiei spre sursa de semnal

52

Activitatea desfăşurată pentru apropierea de sursa de semnal

53

Activitatea desfăşurată pentru localizarea sursei de semnal

53

PRACTICA RADIESTEZICĂ

54

Mecanismul percepţiei radiestezice

54

Exerciţii pentru elaborarea de algoritmi

56

Etalonarea

59

Etalonarea pentru distanţe

64

Tehnici de investigare folosind eşantioane şi probe-martor

67

Descoperirea unei surse de apă aflată pe teren

69

Folosirea mâinii pentru determinarea direcţiei

69

Determinarea distanţei, a cantităţii şi temperaturii sursei de apă

70

Investigarea unei surse de apă naturală

71

Investigarea unei surse de semnal pe un teren

74

Detectarea întreruperilor dintr-un cablu electric

76

Determinarea traseului unei conducte subterane

77

Investigaţii cu ajutorul eşantioanelor (mostrelor)

78

Investigarea centrilor subtili ai biocâmpului omului

79

Determinarea radiestezică a corpurilor energetice subtile

82

Determinarea culorilor primare a corpurilor energetice

84

Modul de lucru

85

Practica diagnozei energetice subtile prin Radiestezia Pendulară

87

Modul de lucru

88

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru o investigaţie corectă

91

INVESTIGAŢII SPECIALE

93

Investigaţii privind schema, planul s au harta

9

5

Metoda plan pătrată

9

5

Metoda coordonatelor

97

Metoda urmăririi drumului parcurs

98

Descoperirea persoanei dispărute

98

Determinarea sexului

101

Determinarea polarităţii umane

103

Detectarea radiestezică a organelor bolnave

106

Investigaţii de tip psihoradiestezic

108

RADIESTEZIE CU PUTEREA GÂNDULUI

109

Acordarea mentală

111

Gândul este mai rapid decât viteza luminii

112

Omul trăieşte într-un Ocean de Informaţii, Energii şi Lumină

115

Radiestezia mentală sau Radionica

117

Cine mişcă ansa şi pendulul?

125

Pendulul poate fi mişcat de mintea operatorului radiestezist

125

Pendulul este mişcat de spiritul radiestezistului

126

Pendulul este mişcat de ghizii sau călăuza operatorului radiestezist

127

Pendulul poate fi mişcat de un intrus

127

2

Investigarea spiritelor destrupate

128

Dialoguri Astrale

134

Radiestezia, Ştiinţa şi Religia

138

INSTRUMENTELE RADIESTEZICE

143

Bagheta radiestezică sub formă de V

143

Bagheta radiestezică sub formă de L

144

Bagheta magică

145

Nuieluşa de alun

147

Vergeaua metalică

148

Bobberul

148

Pendulul Sideral

149

Clasificare

150

Tipuri de penduluri

152

Pendulurile egiptene

152

Pendulul Isis

153

Pendulul Isis cu 6 discuri

153

Pendulul Karnak

154

Pendulul Osiris

155

Pendulul Universal

156

Pendulul Mermet

157

Pendulul Dublu Mermet

157

Pendulul Dublu Mermet U

158

Alte tipuri de penduluri

158

Pendulul conic

158

Pendulul rotunjit

159

Pendulul UFO

159

Pendulul Radion X

1 59

Pendulul din Cristal de Cu ar ţ

1 59

Pendulul de Lumină

160

Pendulul Cullinan

160

Pendulul Micro-Vibrator

160

Pendulul Sideral din toate tim

purile

1

61

Codificarea mişcărilor

161

Planşa de lucru

161

Planşa nr. 1 (raportorul centesimal)

164

Planşa nr. 2 (rigla circulară)

165

Planşa nr. 3

166

Planşa nr. 4

167

Mişcarea pendulului

168

Lucrul cu pendulul

173

Întrebările etalon

173

Ce poate cauza un răspuns incorect

173

Primele încercări

176

Ritualul de deschidere folosind pendulul

177

Regulile de bază ale pendulismului

182

Ce este de fapt pendulul?

183

La ce poate folosi pendulul?

183

Are importanţă din ce material este confecţionat pendulul?

184

Reacţia pendulului

184

Alegerea pendulului

185

3

Ansa radiestezică şi Rigla semicirculară (raportorul)

187

Modul de folosire a Riglei semicirculare (Raportorului)

190

Rigla Circulară

193

Investigaţii privind orientarea în teren sau pe hartă

194

Orientarea Magnetică

194

Orientarea în Sector

195

Investigaţii Numerice

196

Investigaţii de la unu la doisprezece

196

Investigaţii de la unu la o sută

196

Investigaţii diverse ce se pot face cu rigla circulară

197

Biometrul liniar, pendulul şi rigla Turenne

197

Legile universale ale Meudului pentru Spiritele întrupate

200

Tabula Smaragdina

204

Legile Hermetice Universale

205

Atacurile psihice şi energiile malefice

210

Formele-gând negative

212

Puterea atacurilor psihice

213

Unii atrag singuri info-energiile malefice

215

Atenţie, radiestezişti!

216

Protecţia Infoenergetică a operatorului radiestezist

219

Ce este protecţia infoenergetică

220

De ce are nevoie operatorul radiestezist de protecţie

221

FORMELE PROTECŢIEI INFOENERGETICE

222

Protecţia non-fizică

224

Canalul de Lumină şi Energii Astrale

224

Scutul de Protecţie şi Canalul de Lumină

227

Extensia Aurică

228

Sfera de Lumină

229

Atributele pasive ale scutului de protecţie antimalefică

231

Culorile scutului energetic

231

Suprafaţa reflectivă

232

Câmpurile de forţă

233

Nu sunt aici

233

Înveliş din Plasă

234

Zidul din piatră

234

Absorbţia

234

Împrejmuirea, Înconjurarea

235

Atributele activ-defensive ale scutului infoenergetic de protecţie antimalefică

235

Bariera din lame

235

Bariera de săbii

236

Focul

236

Frigul

236

Lame de ras şi sticlă spartă

237

Scuturile - ziduri din piatră

237

Ajutorul Astral

238

Tehnicile Fizice de Protecţie Antimalefică

240

Cercul protector de lumină, sare şi cărbune

240

Apa sfinţită

240

Ierburile magice

241

4

Sarea consacrată

Talismanul Soarelui

242

Tămâia

242

SIMBOLURILE PROTECŢIEI ENERGETICE

244

Pantaclele (pentaclele)

245

Talismanele

2

47

Pentagrama lui Agrippa

246

Despre semnul lui Solomon

249

Lucrarea unui Talisman

250

Semnele apărătoare înscrise pe Talisman

251

Talismane:

253

Talismanul Lunii

253

Talismanul lui Marte

254

Talismanul lui Mercur

254

Talismanul lui Jupiter

255

Talismanul lui Venus

255

Talismanul lui Saturn

256

Talismanul Magic Universal

256

Crucea

256

Crucea Ankh

257

Lumânările

257

Cercul Magic de protecţie antimalefică

258

Cristalele şi rolul lor în protecţia antimalfică

258

Succesiunea învăţării tehnicilor rediestezice

261

ETAPELE INIŢIERII

273

Calităţile, drepturile şi obligaţiile operatorului radiestezist

274

Channeling - comunicarea cu Astralul Superior prin canalul de legătură

279

RADIESTEZIE ÎN DDOMENIUL VEGETAL

283

RADIESTEZIE BIOLOGICĂ

286

CERCETAREA RADIESTEZICĂ ÎN REGNUL ANIMAL

288

Structura reţelei energetice la animale

290

Un pisoi bun la toate

293

RADIESTEZIE ÎN DOMENIUL UMAN

297

SISTEMUL VIU

297

Anomalii Bioenergetice

299

Abaterile Bioenergetice

300

ABEN - Abateri Bioenergetice Normale

300

ABEP - Abateri Bioenergetice Patologice

301

Beneficitatea Sistemelor Vii

301

Tipare umane şi tablouri de EBF

302

PARAMETRII STĂRII DE SĂNĂTATE LA OM

304

Parametrii corpurilor şi chakrelor la omul sănătos

304

Parametrii corpurilor şi chakrelor energetice

304

Parametrii în starea critică de sănătate

304

Parametrii omului aflat în destrupare

305

Norme ale parametrilor stărilor de sănătate

305

Parametrii ABEP şi EBF pentru energii şi vibraţii

306

Parametrii Corpurilor Energetice ale Biocâmpului Interpretarea

307

5

Stării de Sănătate (SS) prin vizualizarea aurei

314

Parametrii compor tamentali

3

17

Alţi parametri

3

22

Izolarea (Ecranarea)

325

INTEGRONICA

329

Caracteristicile Interfeţei

330

Teoria biostructurală a Acad. prof. Eugen Macovschi

330

Contribuţii teoretice la dezvoltarea teoriei biostructurale şi a integronicii

333

TELEKINEZIA

336

Investigaţii radiestezice în aplicaţii speciale de psihotronică

336

INVESTIGAŢII SPECIALE

343

Investigaţii Meteorologice

343

Radiestezia Afacerilor

344

Paradoxurile predicţiilor radiestezice

345

Determinările în timp folosind o dată cunoscută

346

Determinarea pronosticurilor sportive

346

Determinarea numerelor la Loto

348

EVIDENŢA STĂRII DE SĂNĂTATE LA OM

349

Fişa Ψ PSI

349

SINTEZA PARAMETRILOR INFOENERGETICI

349

Categorii de entităţi malefice şi dispunerea lor

350

LEGENDA

350

Parametrii Stării de Sănătate a Spiritului

351

Parametrii Stării de Sănătate a Centrilor Energetici

351

Parametrii Stării de Sănătate a Corpurilor Biocâmpului

351

Parametrii altor Structuri Energetice

351

COMPATIBILITĂŢI

354

Tablouri de compatibilităţi

354

ALGORITMIZAREA ACTIVITĂŢII RADIESTEZICE

357

Conţinutul unui algoritm

358

Structura unui algoritm necesar operatorului

359

Algoritmizare pentru măsurarea unui ABEP la un organ

361

Algoritm general pentru măsurarea EBF

363

ETAPELE UNEI ŞEDINŢE DE RADIESTEZIE

365

Poziţia operatorului radiestezist pe timpul investigării

367

DESFĂŞURAREA UNEI ŞEDINŢE DE PENDULISM

368

Analiza unei şedinţe de Radiestezie

376

Raportul de cercetare a unui obiectiv

377

Raportul de cercetare radiestezică în legătură cu o persoană

377

BIBLIOGRAFIE

379

6