Bidang Tugas Unit-Unit HEM

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PERMAI JALAN TENGAH,11950 BAYAN BARU PULAU PINANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2010 BIDANG TUGAS UNIT-UNIT HAL EHWAL MURID 1. 1.1 1.2 Unit Pengurusan Pengawas dan Disiplin Murid

Bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas sekolah. Bertanggungjawab terhadap perlantikan Ketua Pengawas dan Penolong Ketua Pengawas. 1.3 Merancang dan menentukan jadual bertugas untuk pengawas. 1.4 Merancang dan melaksanakan kursus,seminar dan bengkel bagi tujuan memantapkan tahap ketugasan para pengawas. 1.5 Mengawal dan bertanggungjawab terhadap penggunaan Buku Pemantauan Kelas dalam bahagian sistem merit/demerit. 1.6 Merekod dan melaporkan markah merit/demerit dalam fail merit/demerit kelas sebulan sekali dan hantar kepada Guru Besar /PK Hem. 1.7 Membantu Guru Besar /PK Hem dalam menguatkuasakan peraturan sekolah. 1.8 Menjadi penasihat kepada Lembaga Pengawas Sekolah. 1.9 Mengenalpasti murid-murid yang bermasalah disiplin dan merujuk kes-kes tersebut kepada Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling untuk tindakan selanjutnya. 1.10 Mengenalpasti murid-murid yang kerap tidak hadir ke sekolah dan mengambil tindakan susulan. Serupa juga dengan murid-murid yang selalu lewat ke sekolah. 1.11 Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pas Kebenaran Keluar Kelas. 1.12 Menjalankan pemeriksaan mengejut dan tugas-tugas lain yang diperlukan dari semasa ke semasa. 1.13 Mendapatkan bantuan pihak polis sekiranya murid terlibat dalam kes jenayah. 1.14 Membantu Guru Besar/PK Hem dalam surat-menyurat atau melalui telefon menghubungi ibu bapa/waris murid-murid yang bermasalah disiplin. 1.15 Bertanggungjawab ke atas penghantaran data kes disiplin ke JPN dan PPD. 1.16 Menubuhkan Kelab Pencegah Jenayah dan bertanggungjawab ke atas pelaksanaannya. 1.17 Bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah supaya keadaan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran pada setiap masa. 1.18 Bersama-sama bertanggungjawab dengan guru bertugas mingguan untuk mengawal disiplin murid semasa perhimpunun pagi dan semasa rehat.

menulis nama di bahagian berkenaan dan sebarang buku yang hilang harus digantikan.6 Bertangggungjawab mewujudkan dan menyelenggarakan BOSS.6 3. Membantu Jawatankuasa Pengawas dan Disiplin dalam mewujudkan suasana disiplin yang baik di sekolah ini. Merancang dan melaksanakan program-program bimbingan. atau cedera semasa di sekolah. 2.8 Menubuhkan Kelab SPBT dan bertanggungjawab ke atas pelaksanaannnya. 2. Bertanggungjawab memesan dan menyimpan buku stok serta bahan-bahan lain di bawah bimbingan dan kaunseling.2 3.4 3.1 Unit Skim Pinjaman Buku Teks Bertanggungjawab ke atas pengedaran dan pengumpulan semula buku teks murid di bawah SPBT. Mewujudkan. Merangka Jadual Bertugas bagi guru-guru RMT untuk mengawasi murid-murid di bawah RMT.8 Unit Bimbingan dan Kaunseling Memberi bimbingan dan kaunseling kepada murid-murid yang mempunyai masalah disiplin.3 3. mengemaskini serta menyimpan rekod murid-murid yang layak menerima bantuan di bawah RMT.mengemaskini dan menyimpan semua stok buku dan inventori di bawah SPBT.3 Memastikan keselamatan dan penjagaan buku baik dengan mengarahkan murid membalut buku.3 4. merekod. Menubuhkan Kelab Pembimbing Rakan Sebaya dan bertangggungjawab ke atas pelaksanaannya. 2. 2.2. mengemaskini serta menyimpan profil murid-murid yang dikenalpasti bermasalah disiplin oleh badan disiplin sekolah.5 3. Membantu murid-murid yang memerlukan pertolongan cemas seperti murid sakit. Memilih dan menyediakan senarai nama murid ganti sekiranya murid yang menerima RMT tidak hadir ke sekolah pada hari tertentu.2 4. 2. 2. 3.1 3. Unit Rancangan Makanan Tambahan Memilih dan menentukan murid-murid yang layak menerima bantuan RMT.5 Bertanggungjawab ke atas memesan dan menerima bekalan buku teks di bawah SPBT. kaunseling dan motivasi untuk murid-murid sekolah ini. 2.4 .7 3. Merekod.2 Mengendalikan SISTEKS.1 4. Membantu dalam urusan memberi kaunseling dan permohonan murd-murid Darjah 6 ke sekolah asrama penuh. 2.4 Merekod. 4. 4. 3.7 Bertanggungjawab terhadap pelupusan buku-buku teks di bawah SPBT.

2 Merekod.5 Mengurus dan mengutip derma kilat untuk murd-murid yang ditimpa kemalangan dan bencana. makan dan minum dalam pondok pengawal keselamatan. 6. Unit Kebajikan Murid 5.3 Bertanggungjawab ke atas pengedaran semua jenis bantuan sama ada dari dalam atau luar sekolah berdasarkan kelayakan murid. 6. 6. 5.4.1 Mengenalpasti murid-murid miskin dan murid anak yatim dan yatim piatu. pili pemadam api.3 Bertanggungjawab menggubal dan mempamerkan Peraturan dan Pelan Latihan Kebakaran/Kecemasan di papan kenyataan dan bilik darjah. Mencatat berat dan tinggi murid di awal dan akhir tahun persekolahan. Mengadakan perjanjian dengan pengusaha kantin untuk menyediakan makanan kepada bilangan murid yang layak menerima RMT sepanjang tahun.7 4. bengkel dan sebagainya. 5.1 Bertanggungjawab ke atas pelaksanaan Konsep Sekolah Selamat.6 4.8 Mengatur jadual tugas untuk mengawas murid-murid bersama-sama dengan guru bertugas mingguan selepas murid-murid bersurai setiap hari di tempat menunggu kenderaan.mengemaskini serta menyimpan rekod murid-murid miskin yang memerlukan bantuan.4 Bertanggungjawab ke atas mengenalpasti dan memilih murid –murid yang dikehendaki untuk menerima bantuan KWAPM. 5.6 Menyediakan ‘borang pelawat’ dan memastikan pengawal pondok keselamatan hanya membenarkan mereka masuk ke kawasan sekolah selepas mendaftar nama di pondok pengawal keselamatan. 6.2 Bertanggungjawab ke atas dan melaksanakan cirri-ciri keselamatan di kawasan sekolah seperti pemeriksaan berskala alat pemadam api. 5.taklimat dan sebagainya. Mengawasi murid supaya makan sebelum sesi persekolahan bermula setiap hari. seminar . 6. peralatan elektrik. Unit Keselamatan Sekolah 6. 5. menghadiri kursus.6 Membantu dalam penyeliaan kutipan Insuran Takaful murid oleh guru kelas. 5. Unit Pemantauan Kantin . 6. 6.8 4. 7.7 Memastikan murid-murid tidak dibenarkan berehat.9 Memantau pelaksanaan RMT agar program berjalan mengikut perancangan yang teratur dan tersusun.5 Merancang serta mengadakan aktiviti-aktiviti yang menuju ke arah keselamatan dan kesejahteraan murid seperti ceramah.5 4. laluan keselamatan dan lain-lain. 6.4 Merancang dan melaksanakan latihan kebakaran dua kali setahun. Memastikan pengusaha kantin mematuhi kehendak menu serta syarat selalu menjaga kebersihan dan kesegaran makanan murid.

kemas dan ceria. selamat dan sesuai. 8. 7.7.1 8. Peka kepada isu-isu kesihatan semasa dan memaklumkan kepada murid-murid tentang langkah-langkah mencegah penyakit/wabak dari semasa ke semasa.2 Memastikan makanan yang dijual di kantin berkhasiat. 7.4 Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.8 Memastikan semua penjual dan pekerja sentiasa memakai apron. 7. ceramah atau pameran yang memberi faedah kepada murid-murid.16 Memaklumkan kepada pengusaha kantin sekiranya beliau telah melanggar mana-mana syarat yang berkaitan dengan penjualan makanan seperti yang terkandung dalam perjanjian kantin.9 Memastikan senarai harga makanan dipamerkan dan makanan ditutup dan tidak didedahkan kepada lalat.jantuing berlubang. bersih dan tidak mengandungi bahan yang tidak halal.tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.5 Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih.asma dan penyakit lain yang mudarat. Merancang dan melaksanakan program-program kesihatan seperti lawatan.7 Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi. 7. 7. Mengenalpasti dan merekod murid-murid yang mempunyai masalah kesihatan seperti sawan.2 8. 7. 7.6 Memastikan tiada pekerja asing dan semua pekerja kantin telah mendapat suntikan dan menjalani pemeriksaan kesihatan. 7. 7. Bekerjasama dengan petugas-petugas kesihatan apabila mereka datang untuk memberi suntikan kepada murid-murid sekolah ini. Bekerjasama dengan petugas-petugas klinik gigi sekolah untuk memastikan muridmurid mempunyai tabiat kesihatan mulut(oral hygiene) yang baik. lelah . 7. 7.11 Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan dan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan pada hari Sabtu. 7.12 Memastikan murid-murid dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi.1 Memastikan makanan yang dijual di kantin mengikut piawai harga standard kantin yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang.14 Merekod dan membuat laporan harian dalam Buku Laporan.10 Memastikan makanan yang disediakan untuk sesi pagi dan sesi petang mencukupi. 8. 7.13 Mengatur jadual tugas mengawas murid-murid semasa rehat untuk ahli-ahli jawatankuasa kantin. .15 Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar/PK Hem untu dihantar kepada PPD setiap awal bulan untuk prestasi bulan lepas.4 8. 7.6 Unit Perkhidmatan Kesihatan Bertanggungjawab mengumpul dan menguruskan buku dan kad kesihatan murid dengan kerjasama guru kelas.5 8. 7.3 Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat dalam perjanjian.3 8.

9. 9. 11.1 Unit Lawatan Sambil Belajar Merancang dan melaksanakan program untuk menggalakkan murid-murid menabung. 9.tepat dan kemaskini tanpa kekeliruan dengan bantuan dan kerjasama guru kelas. 11.1 Unit Sistem Maklumat Murid Menyelia dan menyemak input data peribadi murid oleh guru kelas dalam sistem maklumat murid. 9.2 Memastikan data dan maklumat sahih.4 Menyediakan laporan lawatan untuk sekolah dan PPD/JPN.7 Merancang dan melaksanakan program-program kesedaran bahaya penyakit denggi. 9. 9.1 Unit Kebersihan dan Anti Denggi Memastikan setiap kelas mempunyai jadual tugas harian dan murid-murid menjalankan tugas kebersihan setiap hari mengikut sesi.4 Mengelolakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.6 Bekerjasama dengan pekerja sekolah dan membantu memeriksa dan memastikan kawasan sekolah bebas daripada tempat-tempat pembiakan nyamuk dan jentik-jentik 9.3 Memastikan Buku Pemantauan Kelas diletakkan di kelas setiap waktu dan hari untuk guru memantau kebersihan kelas dan mengisinya dengan lengkap dan jujur. 11. 10. 11.3 Menggabungkan semua data maklumat sekolah dan menghantar SMM terkini kepada PPD/JPN pada masa yang ditetapkan. Unit RIMUP .2 Mengelolakan lawatan sambil belajar yang membawa faedah kepada murid murid.2 Memastikan setiap kelas memiliki alat-alat /perkakas untuk membersihkan kelas.4 Menghadiri taklimat dan mesyuarat dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklum balas SMM terkini.lengkap. 12.8 Membantu mengelolakan gotong royong di sekolah.5 Menghantar laporan kebersihan kepada GuruBesar/PK Hem setiap hujung minggu/bulan untuk pemeriksaan. 9. 10. 10. 10. (Jan dan Jun) 10. 11.9.3 Menyediakan segala urusan surat-menyurat dan mendapatkan kebenaran ibu bapa/waris murid.

4 Unit-unit Perayaan Dan Sambutan Orientasi Tahun 1 Hari Guru Bulan dan Hari Merdeka Hari Kanak-kanak .1 Merancang dan mengendalikan program-program RIMUP di peringkat sekolah dan peringkat kelompok. bangsa budaya dan agama di sekolah ini. . 14. 13. 12. 13.1 15.12.1 Unit Pendidikan Pencegah Dadah Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program-program di bawah pendidikan pencegah dadah seperti program ceramah 5 minit anti dadah. 14. 15. 13. pameran dan pertandiangan-pertandingan bertemakan anti dadah. 14.1 Unit Pencegah Jenayah Menubuhkan Kelab Pencegah Jenayah dan bertanggungjawab ke atas pelaksanaannya.Semua di atas dirancang dan dilaksanakan selepas dibentuk ahli-ahli jawatankuasanya dan aturcara dengan programnya di peringkat sekolah.2 Menganjur dan mengendalikan program-program pencegahan jenayah dikalangan murid.2 Merancang aktiviti-aktiviti untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan murid pelbagai kaum.4 Menubuh Kelab Anti Dadah dan bertanggungjawab ke atas pelaksanaannya.3 Mengawasi dan memerhati murid-murid yang mungkin terlibat dalam penyalahgunaan dadah seperti merokok. 13.2 15. 14. 15. menghidu glu dan melaporkan kes-kes tersebut kepada pihak sekolah. 14.2 Merancang dan melaksanakan program-program seperti ceramah .3 Melaporkan unsur-unsur jenayah di kawasan sekolah kepada pihak berkuasa.3 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful