You are on page 1of 0

Tobak Tibor

PUMK S BOSZORKNYOK
Tobak Tibor
PUMK
S BOSZORKNYOK
ZRNYI KIAD BUDAPEST
Szakmai lektor:
DR. SZAB MIKLS
A fedelet tervezte:
BNFALVY KOS
A fotkat a szerz vlogatta.
A rajzokat ksztette:
PUNKA GYRGY
ISBN 963 327 048 3
Tobak Tibor, 1995
Zrnyi Kiad
A kiadsrt felel: Eszes Mt mb. igazgat
Felels szerkeszt: Mszros Kroly
Mszaki vezet: Bogdn Marianna
PUMK
Trtnetek a magyar vadszpiltk letbl
MOKE
Tancs Sndor rmester
Ez a fejezet nemcsak Tancs Sndorrl szl, hanem mindazokrl, akik
1943 elejtl, 1944 els felig a keleti hadszntren vadszreplk vol-
tak. Az 5/1. vadszrepl osztlyrl lesz sz, amely csak viszonylag r-
vid ideig tevkenykedett kt szzaddal, az idszak nagyobb rszben
ugyanis Horvth Gyula szzados 5/2-es vadszszzada egyedl hajtotta
vgre feladatait a nekik rendelt arcvonalszakaszon. Ez a szzad olyan
szokat nevelt, mint vitz Molnr Lszl hadnagy, vitz Debrdy
Gyrgy hadnagy, Kenyeres Mikls hadnagy, Tth Lajos hadnagy, vala-
mint a hbor sszessgt tekintve leghosszabb frontszolglat s leg-
tbb lgi gyzelmet elrt vitz Szentgyrgyi Dezs zszls, Fbin Ist-
vn rmester. Ezeket a neveket, ma mr minden repl ismeri. k ve-
zettk a ktelkeket, k arattk a legtbb lgi gyzelmet, de minden be-
vetsen volt ksrjk, aki jobb vagy bal oldalukon replve vdte ket,
biztostott, figyelte a hts lgteret. A ksr, vagy ahogy a nmetek
mondtk, a Katschmarek" szrke, de nagyon fontos szerepet tlttt be.
Volt j ksr s volt gyengbb, vagy alkalmatlan. A j ksr ragadt" a
parancsnokra, rdi nlkl is ismerte gondolatt s pontosan gy tudott
replni, mint az. A bevetseken azonban a vezrgp tmadott s gyztt,
vagy vesztett. billegtette gpe szrnyval diadalmasan a lgi gyze-
lem jelt, t kaptk vllukra a szerelk, ha jubileumhoz rkezett. A ks-
rnek az a mly barti elismers maradt, amelyet egy kzfogs keret-
ben a gpprparancsnoktl kapott.
Ebben a fejezetben a szerelkrl s ltalban a mszakiakrl lesz sz.
A klns egymsra utaltsgot minden idszak fiatal s reg repli r-
zik, s ez gy j. Elkoptatott szval mondva: csapatmunka volt ez a jav-
bl. Hogy' mgis csupn Tancs Sndor rmester neve fmjelzi ezt a fe-
jezetet, annak igencsak przai oka van: neki megmaradt a hiteles, egsz
hadiszolglatt fellel repl lersa. Tancs Sndor, alias Moke, 1921.
oktber 10-n szletett Kiskunhalason. desapja I. vilghbors hadi-
7
rokkant, felesgvel, Vass Mrival kocsmt, trafikot s kis szatcszle-
tet alaptott s birtokolt. Itt ntt fl, hrom testvrvel egytt. Az reg
Tancs kemny munkra fogta gyermekeit. Sndor, amikor a kertben,
kapls kzben replgp motorzgst hallotta, kapjra tmaszkodott
s vgyakozva nzett fl a gomolyfelhk kztt suhan gpmadarakra.
Ha egyszer, csak egyszer replhetne...
Egy napon Kecskemtre kldte az desapja, elintzni valami zleti
gyet. Sndor gyorsan elintzte az gyet, majd mint akit a mgnes vonz,
kiballagott a repltr szlre s tgra nylt szemekkel bmulta a hang-
rok eltt, katons sorban ll gpeket s az elegns piltkat. Megrezte
a benzinszagot s soha tbb nem tudta elfelejteni. Megvette a Magyar
Szrnyak egyes pldnyait. 1940 szn, az oktberi szm mell jelent-
kezsi lapot mellkeltek. Fiatalok, jelentkezzetek a Horthy Mikls Nem-
zeti Repl Alaphoz! - hangzott a felhvs. Kitlttte a jelentkezsi la-
pot, minden gondolkods nlkl. Az volt a bkken, hogy szli bele-
egyez zradk is volt m azon a lapon! Sok, keserves knyrgs, apai
harag s szomorsg utn, de vgl is Tancs Ferenc alrta a nevt s
ezzel meghatrozta fia egsz lett.
Sikeres orvosi vizsga utn (a ngy kzpiskolja megvolt) mr csak a
behvjt vrta, amely meg is rkezett, mghozz nem is akrhov, ha-
nem a hres szeged-algyi motoros kikpz kerethez. Itt komoly megle-
pets rte. Csupa hasonl kor vidm, hangos legny kz kerlt, akik
olyan flnyesen beszltek a replsrl, mintha Bleriot s trsai hozz-
juk jrtak volna iskolba.
Sanyi figyelt s vigyzott minden szavra, nehogy tvitt rtelemben
falusinak" nzzk.
Msodik napja voltak egytt a kk overallos nvendkek, tanultk a
Bcker B-131D ktfedel iskolagp lerst. Ismerkedtek a tudnivalk
egy rszvel, amikor egy ebdszneti pillanatban a folyosn, akarva,
nem akarva meghallotta az oktatk beszlgetst. Kiderlt, hogy ms-
nap vrjk az els szemlt s a szemllk egy Focke Wulf gppel fog-
nak rkezni. Sanyi mg soha nem hallotta ezt a nevet, nem ismerte a t-
pust, de gy rezte, hogy ha a jlrtesltet adja a tbbiek eltt, gy ha-
marbb belekerl a menk" trsasgba. Ezrt aztn a krletben hanya-
gul jelentette be: Holnap szemle lesz, srcok, mghozz egy Moke-
Mulffal jnnek!" Ht gy rtette. Erre aztn kitrt a nagy nevets, mert
hiszen a legtbben pontosan tudtk, mi fn terem az a Focke Wulf".
8
A nagy kacags elltvel az egyik
hangad felllt egy szkre: Idefi-
gyeljetek, Tancs Sanyinak mr meg-
van a repl neve! lesz a MOKE!"
gy is lett. Repllete elejn mr el-
kereszteltk s ez a nv vgigksrte
a repltereken, vgig a hborn s
hres parancsnokai, akiket lerzhatat-
lan szvssggal ksrt, azok is gy
kerestk t az terben: - Moke, itt
Drumi, jelentkezzl! Vge." - Dru-
mi, itt a Moke, jelentkezem! Vge."
1941-ben Moke elvgezte - kivl
minstssel - az gynevezett els
fok motoros kikpzst s bevonult
Szombathelyre, az ifj piltajelltek
nagy darljba s selejtezjbe. Itt
kezddtt meg a katonai replgp-
vezet-kikpzs, s egyben a civil letbl katonv nevels. Elvgezte a
II. s III. fok kikpzst, majd vadszrepl iskolra kerlt. Mg repl-
hette az elavult, de kitn repltulajdonsgokkal rendelkez Fiat va-
dszgpeket s a Hjt.
1943 tavaszn a brgndi repltren megindul a nmet Messer-
schmitt tkpz tanfolyam. Tancs Sanyi is elvgezte a tanfolyamot s
gy ha csak pr rt, de mgis replt a rgebbi tpus Bf-109-essel.
1943. jlius 1-jvel frontszolglatra veznyeltk az 5/2. vadszszzad-
hoz, amely nemrgen fejezte be a Messerschmittre val tkpzst. Sz-
zadparancsnoka Horvth Gyula szzados lett, akit minden rend s ran-
g katonja nagyon becslt s szeretett. Ez a szzad az vlt puma fe-
jet festette fel gpeire s kzttk mr a ksbb olyan jl ismert puma-
szellem, barti s bajtrsi, de zig-vrig magyar hazafias rzs uralko-
dott. Osztlyparancsnokuk az a Heppes Aladr szzados volt, akit akkor
mr Ilovszkoje hseknt emlegettek, mert vezette a '43. januri orosz
tmads utn a gyrbl val kitrst. A mszaki szemlyzet, a szerelk
mr ktszer is vgeztek tpustanfolyamot, elszr jvidken, majd
Ukrajnban, Vinnyicn. Ekkor kerlt ssze a hadmveleti terleten a
ngy j bart, Nagy Aladr, Dombi Lszl, jvri Jnos s Mihly J-
9
Tancs Sndor szakaszvezet
zsef rmesterek, a kivl motor- s srknyszerelk, Domonkos s V-
srhelyi szakaszvezetk s mg j nhnyan. Ez a grda mg a '42-43-
as tl folyamn kovcsoldott ssze. Soha nem zgoldtak, ha korn
kellett kelni, ha odafagyott kezk a szerszmhoz. Nem tettek megjegy-
zst, ktelessgt tette mindenki. Itt mr kialakult az a szoks, hogy a
szerelk minden bevets alatt a starthely kzelben vrtk vissza gpei-
ket s piltikat. Szvbl drukkoltak, hogy visszatrjenek. Jban-rossz-
ban sszetartottak s ebben nem kis rdeme volt Horvth Gyula szza-
dosnak.
Ide cseppent be Moke, olyan piltk kz, mint a hossz frontszolg-
lattal rendelkez 1/1. szzad pilti kzl Ujszszy szds, Bnlaky s
Khalmy fhadnagyok, Kovcs-Nagy Lszl s Hautzinger zszlsok,
vitz Szentgyrgyi Dezs trzsrmester s Fbin Koponya". Az 5/2-
es vadszszzadnl olyan piltk repltek, mint Debrdy hadnagy, Ke-
nyeres Mikls, Kovcs Pl s Mtys Jnos rmesterek.
Tancs Sndor Tth Drumival s Szentgyrgyi Dezsvel replte els
bevetseit. Stukkat oltalmaztak. 43. augusztus 5-n kerlt elszr lgi
harcba, Tth Drumi ksrjeknt. Nagy magassgbl csaptak le az ala-
csonyan hz Il-2-esekre, mikzben 2500 mter magassgban Jak-9-es
vadszok krztek a vdend csatareplgpek fltt. A szovjet vad-
szok tempkssben voltak, nem tudtak idben utnuk fordtani. Sanyi
kiss elmaradt Drumitl, ezrt a meredek szgben zuhan gpnek mg
teljes gzt is ad. Igen, most mr is megltta az Il-eket! A szls mr
Drumi tzben replt, Moke hzta a botkormnyt, de a gp egyre gyor-
sult. A kormny kemny, a sebessgmr-mszer mutatja tkzsig
vgdott, veszlyes a helyzet s ekkor jutott eszbe, hogy a gzt lekapja.
Majdnem a fldet srolva kerlt ki a zuhansbl, mg Drumi leltt
egy Sturmovikot. Leszlls utn a szerelk krllltk Sanyi gpt s
mutattk, hogy tbb helyen is leszakadtak a burkol lemezek a gprl,
amely zuhanskor, valsznleg kzel 1000 km/h sebessgnl kvetkez-
hetett be. Sanyi jelentett Druminak, kzben Szentgyrgyi Dezs bele-
hallgatott a prbeszdbe. A jelentsttel utn Dezs maghoz hvta Mo-
kt: Apafej, magt hol kpeztk ki a 109-esre? Mskor zuhansbl val
kivtelkor vegye le a gzt a motorrl, msklnben nem lehet kivenni!"
Ilyen kellemetlen kzjtkok minden kezdvel elfordultak. Sanyi
rendkvl restellte s mellre is szvta az ilyesmit. Megfogadta, hogy
megtanul a 109-essel igazn" replni. gy edzdtt bevetsrl bevets-
10
re, st titkon, bereplsek alkalmval, amikor nem lthattk, addig gya-
korolta a fldig val rcsapst s utna a piruettet, mg aztn bevetsrl
hazajvet is megcsinlta, akrcsak parancsnoka, Tth Drumi. De ad-
dig mg nhny csps megjegyzst el kellett viselnie. Nem knny egy
vadszszzadnl joncnak lenni! rgus szemekkel figyelik az joncot,
nemcsak az reg piltk, de a szerelk is, nekik se mindegy, hogy sze-
retve polt gpkkel hogy bnik valaki. A szerelk tudjk legjobban,
milyen a pilta.
Sanyi nemsokra kivvta az ltalnos elismerst btorsgval s meg-
bzhatsgval. Mindig ragadt" a parancsnokhoz, kivlan megtanult
ltni a lgtrben, szval aranyat r ksr lett. Csak a lgigyzelem
nem akart jnni.
1943. oktber 4-n Drumival szabad vadszatra indultak. Az arcvonal
abban az idben tbb-kevsb a Dnyeper folysval esett egybe. t-
hztak a Dnyeper fltt, egyre emelkedve. Mr j mlyen jrtak ellen-
sges terlet felett, s a magassguk is elrte a 3000 mtert, amikor a
lgcsavar hirtelen tlprgtt, az engedlyezett 2600 fordulat felment
3000 fl. Kt percen bell felforrt a htfolyadk s a tlfoly glykol
rmltt a forr motorra. Sr fehr fstfelh rasztotta el a kabint. Mo-
ke ledobta a kabintett, hogy meg ne fulladjon, egybknt e pillanatban
fogalma se volt, hogy hol a parancsnoka, de rdin szakadatlanul hvta,
egyelre azonban nem kapott vlaszt. A motor mg valamit hzott, de
ekkor elkezdett mleni az olaj s az gett olajfstben mg kabintet nl-
kl sem kapott elg levegt. Kzben vesztett a magassgbl. Nyugatra
fordtott, elhatrozta, hogy kiugrik a gpbl. E pillanatban azonban he-
ves lgvdelmi tz nyomjelzi vettk krl, tzijtkknt Moke gpt.
A Dnyeper mr nem volt messze. Fogsgba esni, azt nem, de most mr
klnben is tl alacsonyan volt az ugrshoz. gy suhant t a foly felett,
utna sr erd, amely fltt ppen tsiklott, kis tiszts, facsoportok bal-
ra, enyhn rfordtott, de mr nem tudott egyenesbe kerlni, a bal szrny
lapos szgben fldet rt, aztn reccsens, a szrny egy rsze lemaradt,
majd csnd s g motor. Moke kiugrott a gpbl s r jellemzen vdte
a kincstri vagyont, kzzel-lbbal, rlten doblta a fldet a motorra,
mg az g kbelek tzt el nem oltotta. Kzben megjelent felette Drumi
Messerschmittje, egszen alacsonyan krzve s integetve nyugati
irnyba, majd fordtott egyet a gpn s eltnt a lemen nap irnyban.
Moke is elindult nyugatnak. Rvid gyalogls utn nmetekkel tall-
11
kozott, akik tbaigaztjk a vast fel. Vgl is vaston rkezett meg a
sajt reptrre, Uzsinba.
Uzsinba alig pr napja rkezett meg a szzad. A krletek egyemeletes
hzakban helyezkedtek el. Kt sorban hrom-hrom hz llott, egy hz-
ban ngy lpcshzzal. A kt hzsor kztt elg nagy trsg alakult ki,
ahol a gpkocsik parkoltak. A szzad pilti az egyik szaki fekvs
plet fldszintjt kaptk, mg a szerelk a mellettk lv lpcshz
fldszintjt s emelett. Nagy Aladr rmesternek az emeleten jutott
hely. Ennek ksznhette az lett.
Nagy Aladrtl tudom az uzsini robbans okt s rszleteit. A fld-
szinti helyisgeket a magyarok megrkezse eltt a nmetek tyklnak
hasznltk, gy nem csoda, hogy bz fogadta katoninkat. Ma mr kide-
rthetetlen, hogy ki adott parancsot a fldszinti t szoba benzinnel val
felmossra. Az emeleten is olyan ers volt a benzinszag, hogy Alad-
rk minden ajtt, ablakot kinyitottak. Az pletben, a magyar ptsi
szoksoktl eltren az gynevezett padlftst alkalmaztk, melynek
kvetkeztben a padlzat alatt regek hzdtak. A felmosskor errl
nem tudtak, vagy nem trdtek vele. Szellztettek ersen, de este lehlt
a leveg s becsuktk az ablakokat.
Az egyik szobban, mg nyitott ablakoknl kezdtk a csirkepaprikst
fzni egy petrleum-gzfzn. A padlfts csatornjba alattomosan
beszivrgott benzin pedig szpen prolgott. Nagy Aladr s rmester ba-
rtai szintn rdekeltek voltak a csirkeprkltben, st a burgonyakrts-
rl is gondoskodtak. A krumpli vidman rotyogott egy vdrben, a hz
eltti alkalmi tzhelyen.
Az idillikus kpet hatalmas robbanssorozat trte meg.
Tancs Sanyik kitdultak a szomszd lpcshz piltaszllsrl az
udvarra. Szrny kp trult eljk. A fldszinti szobkban padl all p-
rolg benzin elrte azt az arnyt, melynl a petrleumfz lngjtl be-
robbant egymsutn mind az t szoba. Ablakok s ajtk szakadtak ki to-
kostul, a korai estben a lng s fst fokozottan rvnyeslt, ijedelmet
s dbbenetet okozva sokkolt mindenkit a krnyken, gy Nagy Aladrt
s trsait is, akik a robbans fltt, az emeleten tartzkodtak. Ekzben
kiabls, jajgats, seglykrs hallatszott. Els pillanatban senki sem
tudta, mi trtnt. Egyesek gy vltk, netn al volt aknzva az plet.
Aladrk az els sokkhatst legyzve a lpcshzba rohantak, de a fa-
lpcs hatalmas lngja visszariasztotta ket. Egyik rmester rmlet-
12
ben kiugrott az ablakon, szerencsre lbtrssel megszta. A msik, kt
lepedt kttt ssze, hogy majd azon ereszkedik le. A kt leped ktse
sztbomlott, de a hrommteres esst baj nlkl tllte. A leomlott va-
kolat alatti favz mr Aladrk szintjn is gni kezdett, gyaik kigyul-
ladtak. Aladr vadul doblta ki holmijt az ablakon keresztl, majd egy
nmet kerekes ltra rkezett s azon hagyta el az pletet, srls nl-
kl.
Kzben a msik lpcshzbl kirohan piltk mr megkezdtk a
mentst. A nmet tzoltk is megrkeztek s megfkeztk a tzet. A
mentket borzalmas ltvny fogadta a szobkban. A padlzatbl kitr
robbans a plafonhoz vgta az embereket s a berendezst is. A robba-
ns ereje ltal megemelt padlzat szilnkosan trve zuhant vissza s egy
embert szablyosan felnyrsalt. A ments befejeztvel sszellt a szo-
mor lista: 3 halott, 6 letveszlyesen srlt, 6 knny sebeslt.
A slyos srlteket s a halottakat szlltgppel hazahoztk Magyar-
orszgra. Kt nap mlva a slyosan sebeslt hangrmester, Sashalmi J-
zsef trzsrmester is meghalt.
Horvth szzados maghoz rendelte ngy rmestert, Nagy Aladrt,
Dombi Lszlt, jvri Jnost s Mihly Jzsefet, majd a rangids Nagy
Aladrt nevezte ki a meghalt Sashalmi trm. helyre, hangrmesternek.
Msnap, mintha mi sem trtnt volna, jra gpeikkel foglalkoztak a m-
szakiak s megkezddtek a bevetsek is.
Novemberben aztn megjtt az els gyzelem is.
November 5-n dlutn pihenben kaptk a parancsot, hogy azonnal
start. Id 13.00. Irny Csugujev s Volcsanszk trsge. Szabad vadszat.
Majdnem teljesen borult g s vltoz felhmagassg mellett gurult ki a
startra Moke gpe, Drumit kvetve. Ketten, ki tudja hny ellen. A jellt
trsg tele volt szovjet replterekkel. Innen akart Drumi szaktani",
ahogy a szavajrsa volt. 1000 mter magassgban repltk t a Dont.
Drumi gondolt egyet, florsval fldkzelbe nyomta a gpt, Sanyi ut-
na. Itt-ott tzelt rjuk a gyalogsg, de ezt csak abbl szleltk, hogy lt-
tk a rjuk emelt puskkat. Fldhz tapadva a szrke felhk htteret ad-
tak az esetlegesen megjelen szovjet gpeknek. Mr negyedrja repl-
tek kelet fel, amikor szinte egyszerre ordtottak a rdiba: - Jobbra
ell gpek! Il-ek!" Az arcvonal fel repl Il-ek, nyilvn nem vettk
szre a kt fldhz tapad gpet. Drumi lesen fordtott utnuk. Ahogy
gpe thzott Moke feje fltt, Sanyi mr vgta fordulba a gpt s tel-
13
jes gzzal robogtak az Il-ek utn. Vadszt nem lttak. Drumi hangja
nyugodtan csengett: -Moke, itt Drumi, n a balszlst, te a jobbszl-
st!" -Drumi, itt Moke, rtettem!"
Az Il-ek irnyt tartva repltek kb. 300 mter magassgban. Mieltt el-
rtk volna ket, a kt magyar gp lesen felhzott, majd minden fegy-
verbl megnyitottk a tzet a kiszemelt gp hasba s hatalmas olajh-
tjbe. A gpgy megtette a magt. Moke jl ltta, hogy az Il lngba
borult, majd les szgben vgdott a fldbe. Az Il ktelk sztszrdott,
lehettek vagy 18-20-an. Drumi kzvetlen kzelbl ltte a kivlasztott
bal szls gpet. A pilta ktsgbeesetten manverezett, amikor az el-
lensges sorozat szinte lefrszelte a gp farokvezrskjt s egyidejleg
kigyulladt az olajht. Dughzba esett s gy csapdott a fldbe, ha-
talmas fekete fstfelh jelezte a helyt.
Drumi s Moke folytatta feladatt, amikor nyomjelz sorozatok has-
tottk mellettk a levegt. Drumi jobb csrjnek fele elreplt. Felh-
be!" - kiltotta Drumi s mindketten belehztak a megment 600 mteres
plafonba. A felh vkony volt, fltte jabb rteg, de azt nem trtk t,
hanem nyugatra fordultak. Srlt gpvel Druminak kerlni kellett a lgi
harcot. A Jak-1-esek nem jttek utnuk. Drumi vadszsztnvel meg-
rezte, mikor kell felh al menni. ttrtk lefel a felht s me alattuk
volt a Dnyeper szalagja. Ers lgvdelmi tz, fldig nyomtk gpeiket,
majd pr msodperc s sajt terlet fl rkeztek. Uzsin fltt felhztak,
hogy minl nagyobb sebessggel csaphassanak r hsges szerelik cso-
portjra. Flrepeszt rcsaps, gyors billegtets, majd meredek felhzs
s piruett a felhig, onnan egy Immelmann fordulval vissza, gz le, fut
ki, belltak a leszllplyra, fokozatosan adtk a fkszrnyat, sebessg
200 krl, jtt a fld, le a gzt tkzsig, halk huppans, sima kiguruls
s rvidesen egy tlradan boldog, mosolyg Moke lpett ki a gpbl. A
szerelk gratulltak, majd Drumi is. Megvolt az els!
Magabiztossgban ez sokat jelentett. A kvetkez hetek sorn el kel-
lett hagyni Uzsint, ttelepls Zsitomirba, ami fj pont volt a szzad-
nak. Szeretett szzadparancsnokukat levltottk, Kovcs Jzsef szza-
dos jtt helyette, akit nem tudtak annyira megszeretni, mint Horvth
Gyult. Kovcs szds. tbb mint 100 bevetst replt a szzaddal, btor
ember volt s kivl katona, de soha nem tudta elrni beosztottjainl azt
a meggyzdsen alapul fegyelmet, amely egy harci replalakulat ve-
zetsnl - sok egyb mellett - oly nagyon fontosnak bizonyult.
14
December 29-n megkezddtt az ttelepls Vinnyicra. 30-n Mo-
ke parancsot kapott, hogy egy Ju-52-esen utasknt menjen vissza Kali-
novkra s hozza el az ottmaradt utols Me-109-est, amit a szerelk ro-
hammunkval tkoltak ssze, berepls nlkl. De ht nem volt mr id
erre, az oroszok elretrtek.
Baljs elrzettel lt bele a gpbe, a szerelk siettek, mert a Junkers
mr vrt rjuk. Motorprba nlkl gurult a startra s bnatosan nzte az
alacsony felhket, a prs, esre hajl idt. Alig lehetett ltni a repltr
vgt, olyan alacsony volt a kd. Moke elhatrozta, hogy fl msodi-
kon" fog replni, azaz rll a vastra s afltt kzelti meg Vinnyict.
Csakhogy kzbeszlt a sors, azaz mr a startnl kiderlt, hogy nem hz
elgg a motor, rossz llsban van a lgcsavar, az llt berendezs nem
mkdik. Nagy nehezen elemelkedett a gp a fldtl, most kellett volna
egy 180 fokos fordul a vastvonal elrshez, de a rossz ltsi viszo-
nyok, a rosszul hz motor megzavarta, eltvesztette a lthat tmpon-
tot, azaz nem volt benne biztos, hogy merre jr. A kd ersdtt. Tallt
egy vastvonalat, de nem tudta, merre induljon. Egszen alacsonyan re-
plt, hogy el ne vesztse a fldet, gy aztn nem csoda, hogy a leg-
rosszabbra kszlt fel. Egy lloms felett hzott t a gpe, de persze
nem tudta elolvasni az lloms nevt. Hirtelen csattans, s ersen rzni
kezdett a motor, valami trtnt a lgcsavarral!
Azonnal le kellett venni a gzt. Klnben kiszakadt volna a motor.
Alatta gyr facsoportos tiszts. Fldhz a gpet! Kt fa kz mg sike-
rlt a Messzert beknyszerteni, mindkt szrny leszakad s ez sokat el-
vett a gp energijbl. A trzs, Mokval tovbb csszott a fk kztt,
mg nagy reccsenssel megllt. Csnd. Moke kikttte magt, kiugrott a
fldre, kihzta az ejternyt s mivel meg volt gyzdve arrl, hogy el-
lensges terleten van, sztverte a clzkszlket s az automatikus be-
rendezssel felrobbantotta a rdit. Az vre csatolt irnytn belltotta
a 270 fokos irnyt s az ejternyt htra vetve megindult. A pisztolyt
kibiztostotta s kezben tartva haladt elre. Meg-megllt figyelt. Elha-
trozta, hogy nem fogja megadni magt. Az utols tltnyig vdekezik,
az utolst pedig magnak sznta.
Mltak az rk, csak menetelt, semmi zaj nem verte fel az erd
csendjt. Kzeledett az alkonyi homly, amikor vonatfttyt hallott s
sietve, holtfradtan elindult a hang irnyba. Valban vasti snek s p-
pen egy lloms volt eltte. Nagyon vatosan kzeltette meg, majd leg-
15
Puma szzad szerelinek egy csoportja 1943-ban a keleti fronton (AERO Archv)
nagyobb rmre nmet s magyar katonkat ltott az llomson. Az l-
loms tztag magyar rsgnek parancsnoka, egy gyalogos zszls volt,
aki hitetlenkedve hallgatta, hogy psgben jtt t a legveszlyesebb, par-
tiznok birtokolta erdkn. Sanyi gy dlt el, mint egy fatusk, de elbb
enni kapott. Nem jutott azonban ideje az alvsra, mert egy vonat indult
Kalinovka fel. Ezzel a vonattal egy msik szrnyvonal kzelbe kerlt.
Itt le kellett szllnia s ezen a nvtelen llomson aludt. Rmlten bredt
msnap s szinte futva indult a pr kilomteres tvolsgnak, a Vinnyica
fel vezet vastvonalhoz. Kzben szrevette, hogy az ejternyt ott fe-
lejtette az llomson. Megtallta a keresett llomst s onnan mr zavar-
talanul rt Vinnyicra. Kimerlten jelentkezett Kovcs Jzsef szzados-
nl, aki istentelenl letolta. Ilyet mg nem kapott Sndor. Nem ezt vrta.
gy rezte, hogy mindent megtett, ami elvrhat volt tle. Elismers
helyett minsthetetlen durva letolst kapott. Parancsnoka t tette fele-
lss az elvesztett gprt s az ejternyrt. Mokt a knnyek fojtogat-
tk. Szilveszter este, 1943. utols napja volt. Ez az v is jl vgzdtt.
16
Ezen a napon bcszott el az osztlytl Horvth Gyula szzados, a
mindenki ltal szeretett Zsl". Nem lgi gyzelmeinek szmval, ha-
nem az ltala vezetett alakulat eredmnyeivel s kialaktott j bajtrsi
szellemvel rta be nevt a Pumk trtnetbe. Nagy Aladr rmestert,
aki a szzad hangrmestere volt, Horvth szzados behvatta a parancs-
noki irodba. Ott, Kovcs Jzsef jelenltben egy pohr konyakot tlttt
Aladrnak. Szemlyn keresztl ksznetet mondott a szzad sszes
szereljnek, hsi helytllsukrt, majd koccintott, meglelte, megcs-
kolta Aladrt. Kovcs Jzsef elkpedt a jelenet lttn, eddig nyilvn el
sem tudta kpzelni, hogy ilyesmi elfordulhat a katonai szolglat sorn.
Valamit azonban megrthetett mindabbl, amit ltott, mert lassan ts-
tlt a szerelk barakkjba, ahol a legnagyobb helyisgben a fldi szolg-
lat katoni nnepeltek. Amikor belpett, nma csnd tmadt. Egyenesen
Mokhoz ment, aki mg mindig a letols hatsa alatt llt s magval
hvta a kvetkez szavakkal: Tancs szakaszvezet r, legyen szves
jjjn velem." Ht ez se katonsan hangzott. A szomszd helyisgben
kezet nyjtott a teljesen megilletdtt szakaszvezetnek: Bocssson
meg, krem, elragadtattam magamat." Moke mly meghatottsggal fo-
gadta parancsnoka krst, aki le tudta gyzni nmagt.
Az elkvetkezett nehz hnapokban Moke megkapta Kovcs Jzsef
szzadostl azt a megbecslst, amit jogosan rdemelt ki.
Kovcs Jzsef szzados btor s kemny katonnak bizonyult, sz-
zadparancsnok ltre tbb mint 100 bevetst hajtott vgre. Nem az a t-
pus volt, akit szerettek a beosztottjai, viszont tartottak tle. Kemny fe-
gyelmet vitt a szzad letbe, amely korbban is mindent megtett, amit
elvrtak tle. Meggyzdsen alapul szilrd fegyelem jellemezte a sz-
zadot. De a parancsnokok nem egyformk, emberi tulajdonsgaik kln-
bzek. Azt hiszem, jellemz az az eset, ami Nagy Aladrral fordult el,
amikor Kovcs szzados megrkezett a hadmveleti terletre, hogy vi-
tz Horvth Gyula szzadost levltsa. Nagy Aladr rmester egyben
hangrmester is volt, vagyis volt a szerelk fnke s felels minde-
nrt, ami a gpek krl trtnik. A bemutatkozskor Kovcs Jzsef sz-
revette, hogy Nagy Aladrnak hinyzik egy gombja a szerelknek rend-
szerestett brzekrl. Letolta Nagy Aladrt, hogy tiszthelyettes ltre
jobban vigyzhatna az ltzkre, klnskppen, ha egyben hangr-
mester is az illet. Horvth szzados ekkor kzbeszlt s megmagyarz-
ta, hogy itt bizony elfordulhat az ilyesmi, mert a szerelknek msfl
17
rval napkelte eltt mr a gpeknl kell lenni s rlnek, ha este gy-
ba eshetnek. A hangrmesternek pedig ilyenkor kell adminisztrlni s
beosztottjainak gyes-bajos dolgaiban dnteni. No, a bemutatkozs nem
sikerlt, a tovbbi viszony mindig kiss feszes maradt kettjk k-
ztt.
1944. janur 5-n folytatdtak a bevetsek, szabad vadszat, bomb-
zk biztostsa. Kalinovka repltern 1944. janur 9-n lkszltsget
adott Molnr Lszl, Tancs volt a ksrje. A repltr rszben hval
bortott, a felhk 80-100 mter magasan lgtak. A kt gp mellett Nagy
Aladr rmester s Domi", azaz Domonkos Jnos szakaszvezet fogla-
latoskodott. Tele volt a repltr nmet gpekkel, rengeteg szlltgp.
Junkers Ju-52-esek, legalbb 10 darab, st a hatalmas Messerschmitt
Gigant"-bl is hat csorgott" a repltr szln, nem is beszlve a sok
Stukrl s a Heinkel He-111-esekrl. Ha most egy bombatmadst kap-
nnk, gondolta Tancs szakaszvezet. Egyszerre motorzgs, majd fe-
dlzeti fegyverek dreje trte meg a nyugalmas csendet, illetleg a be-
szlgetst. Egy Il-2-es bukott el a felhbl, llandan tzelve, valsz-
nleg is meglepdtt a rengeteg cl lttn. A fagyos fldn irnyt
vltoztatott lvedkek jellegzetes surrog hangja s a fegyverkattogs
nmtott el mindenkit. Az Il dlnek fordul, de ekkor mr svtettek az
eklipsz-indtk, melyeket a szerelk villmgyorsan tekertek. Molnr La-
ci, majd Tancs lgcsavarja mozdult meg s jellegzetes fekete fsttel be-
ugrottak a DB motorok. Laci mr nyomta is a gzt, Tancs utna. Irny
180, nyoms az Il utn! Az orosz gp Kijev fel fordul, akkor pillantot-
tk meg, amint fldhz simulva meneklt. Igen m, de nem tudta, hogy
Molnr Laci, az Oroszln" ldzi. Tancs kiss elmaradva biztostott,
figyelte a lgteret. Az Il szrevette a tmad magyar gpet, fordulba
vgta, s ekkor kapta a hasba a 20 mm-es gpgysorozatt. A Sturmo-
vik elkapta szrnyval a fldet, cignykerekezett, majd felrobbant. g
roncsok bortottk a havas tjat. Krt rtak le a leltt gp fltt, egyez-
tettk a lelvs helyt, majd felvettk a visszafel vezet irnyt. Rcsap-
tak a sajt repltrre, Molnr Laci billegtetett, jelezvn a lgi gyzel-
met, majd felhzs utn, csszfordulval fordtott a leszllmezre,
Tancs szorosan mellette s mgtte. Fut, fkszrny ki, jtt a fld, a
nehz gp kecsesen lt le a fldre. Beguruls, majd egy vltz nmet
tbornok, aki a nmet lgvdelmet szidta, de elkerekedett a kpe, ahogy
Molnr Laci jelentette a roncs helyt. Felllegzett a nmet, mert ha ha-
18
Magyar vadszpiltk, balrl: Mtys rmester, v. Debrdy hadnagy, Szevernyi
hadnagy, Kovcs szzados (httal) s Tancs szakaszvezet
zavihette volna az Il a hrt, hogy tmve van nagy gpekkel a reptr, ak-
kor biztosan tmegtmadst intztek volna ellenk. A kvetkez hetek-
ben sok volt az alacsonytmads. A szovjet csapatok nagy tmadst in-
dtottak, a kis ltszm magyar szzadnak bven akadt dolga, mindent a
Pumktl vrtak a fldi csapatok. Egyes bevetseken ngy darab 25 kg-
os bombt szereltek fel a Messzerekre. Ezeket is le kellett zdtani. Min-
dennaposak voltak az idjrsi nehzsgek. Kzben gyltek a szzad
lgi gyzelmei. Kovcs Pl s Mtys Jnos rmesterek, Szentgyrgyi
Dezs, Molnr Laci, Tth Drumi s Debrdy Gyurka jrtak len, nem is
beszlve Kenyeres Mikls hadnagyrl, aki ezekben a hnapokban aratta
19-ik lgi gyzelmt s hajtotta vgre hres hstettt, Debrdy Gyurka
hazahozatalt ellensges terletrl. Sajnos pr nappal tette utn fogsg-
ba esett. A sok bevets, a hideg idben val lkszltsgek nagyon
ignybe vettk a piltkat.
A szzad 1944. mrcius 2-n tteleplt Proszkurov replterre.
19
A terhels nem cskkent, hanem fokozdott, napi kt, st hrom be-
vets jutott minden piltra. Mrcius 6-n Moke csndesen nnepelte
100. harci bevetst.
Nem sokkal ksbb azonban slyos esemny kvetkezett be Moke re-
plletben.
1944. mrcius 12-n Sanyi gpprparancsnokknt lkszltsget
adott, ksrje, az akkor mg kezdnek szmt Csklny Mriusz had-
nagy volt. Az alacsony, vidm fick kitn lovas s j bajtrs. De harci
tapasztalatokkal mg nem dicsekedhetett. lkszltsgbl raktajelre
azonnali startparancsot kaptak, 8/10-es borultsg, rteg- s laposod go-
molyfelhk tbb magassgban. Kzepes erssg szl. A vros felett t-
hzva 1500 mteren kt Jakovlev Jak-1-es vlt ki a felhkbl. Ha Mri-
usz nem bizonytalankodik, akkor mindkettt lelhettk volna, de Moke
kapcsolt. t az ilyen kiessek" mr nem hoztk zavarba. Kzvetlen k-
zelbl tzelt a kzelebb es gpre. A msodik sorozatra lngba borult az
egsz gp s fekete csvt hzva maga utn, szinte fgglegesen zuhant
a fldbe! A msik gp megriadva bajtrsa halltl, felhbe hzott. Mo-
ke nem sokat trdtt vele, mert alatta t Il-2-es tnt fel ktelkben.
Mriusz a heves lgi harcban elvesztette Sndort, hiba hvta, nem je-
lentkezett. Tancs nem ttovzott, a kedvez cl megpillantsa olyan
volt szmra, mintha a sas pillantotta volna meg a zskmnyt. Merede-
ken zuhant az Il-ek szintjre, majd teljesen levett gzzal alulrl-htulrl
htn ltte a jobbszlst. Mintha a moziban lt volna, szembe rgz-
dtt, hogy az Il-ek dobjk bombikat, amelyek cl nlkl robbannak a
mezn. Az eltallt gp nem gyulladt ki, de az egyik szrnybl jkora
darab szakadt le. A kormnyozhatatlann vlt gp viszonylag kis magas-
sgbl, 45 fokos szgben a fldbe csapdott. Kt lgi gyzelem! A ma-
radk ngy gp hts lvszeinek gppuskasorozatait csak most szlelte
Sndor, de mit sem szmtott ez neki, tmadott a kvetkezre. Ekkor
hallotta meg a motor dbrgsn keresztl azt a gyenge csattanst,
amely utn ltta, hogy a mells pnclveg s a fmkeret csatlakozs-
nl lyuk ttong.
Majd rezte, hogy folyik az arcn a vr. A kvetkez rzse az volt,
hogy nem lt a jobb szemvel, ezt kveten szrklni kezd krltte a
vilg. lesen visszafordult, de a nvekv gravitci miatt majdnem esz-
mlett vesztette, alig ltott valamit, de tudta, hogy amg brja, nyugat-
nak kell tartania, nehogy fogsgba essen. gy vlte, hogy mr sajt ter-
20
leten lehet, amikor alatta egy lanks dombsor tnt fel. A dombok enyhe
lejts fennskja taln alkalmasabb lesz knyszerleszllsra, mint az
erds terlet. Levette a gzt, az els j terlet fltt tlltt, de jtt a k-
vetkez, majdnem vakon nekinyomta gpt a fldnek, majd elvesztette
az eszmlett.
Egy nmet terepjr dcgtt vele, amikor rvetegen maghoz trt,
majd jra kmba esett. Amikor ismt tudatra bredt, parancsnokait s
bajtrsait ltta maga krl, amint megdbbent arccal nzik. A doki a fe-
jt tapogatta, majd Moke jra eljult. Ezt kveten arra bredt, hogy egy
Kecskn", egy Junkers Ju-34-es tpus nmet futrgpen van. Vgeze-
tl egy gyban bredt, a sztaniszlaui magyar tbori krhzban. Persze
ezt csak jval ksbb tudta meg. Mert ezekben a napokban tbb mttet
hajtottak vgre rajta. Kiderlt, hogy a robban lvedkbl egy repeszt
kapott, amely a szeme fltt, kzvetlenl a szemgoly mellett hatolt be
s a feje bbjn jtt ki a koponybl, anlkl, hogy az agyat megsrtette
volna. Teht egy lyuk a szeme fltt, egy pedig a feje bbjn! Az orvo-
sok is csodlkoztak, hogy Sanyi l. Mindenesetre nagy szerencsje volt.
Els napjai kds, flig lom, flig brenlt llapotban teltek. A tizedik
napon felkelt s mintha mi sem trtnt volna, krte az orvosokat, enged-
jk vissza alakulathoz. A hbor rendkvli dolgokat produklt, a sok
szrny llapotban lev sebesltet ltott orvosok meglepetten vettk tu-
domsul betegk gyors gygyulst, de kt ht utn megkapta az elbo-
cst paprjait s vonattal visszament Lembergbe.
Az igazi nagy meglepetst itt okozta puszta megjelensvel, ugyanis
holt hrt kltttk. Krlvettk a bajtrsak, a tisztek, pilta bajtrsai s
az alakulat orvosa, aki annak idejn az els segtsget adta Sndornak.
Most tudta csak meg, hogy amikor flig eszmletlenl fldhz nyom-
ta a gpt, az mg vagy hromszor elemelkedett a fldtl s mire sebes-
sgt teljesen elvesztve megllt, mr annyira sszetrt, mintha egy ri-
si prsbe kerlt volna. Nem is tudtk Mokt - aki eszmletlen llapot-
ban szinte halottnak tnt - a gpbl kihzni.
gy kellett a roncsok kzl kifrszelni. Teht bajtrsai mr lemond-
tak rla, gy nmelyek azt hittk, hogy szellemet ltnak. De ht, ezt is
megszta Moke, st legfbb gondja ebben a pillanatban az volt, hogy
holmijait megkeresse. A hbor sorn az elesett bajtrsak holmijait a j-
bartok elosztottk maguk kztt, kivve azokat az okmnyokat, levele-
ket, amelyek a hozztartozkat illettk. gy volt ez a hbor vgig. Le-
21
Messerschmitt Me-109G-6 ledobhat 300 literes pttartllyal
het, hogy ezt ma taln nem mindenki rti meg, de mi ezzel is riztk ha-
lott bajtrsaink emlkt. Legtbben kzlnk, mg letben gymond
vgrendelkezett", azaz elre kijellte leend rkseit". Sanyinak
szp kis gyjtemnye volt a flretett bevetsi ptadagokbl, az gyneve-
zett Einsatz Verpflegung"-okbl. Minden bevets utn jrt kt deka
szemeskv, csokold, cukorka, szrtott gymlcs, cigaretta stb. Eze-
ket eltette, hogy ha majd hazajut szabadsgra, tudjon ajndkot vinni
Kiskunhalasra a csaldnak. Nagy rtk volt m akkor a szemeskv, a
csokold.
Mindent visszaadtak a fik Sanyinak, semmi nem hinyzott, csak ht
termszetesen replsrl sz sem lehetett. Kovcs Jzsef szzados he-
lyet szerzett Sanyinak egy Magyarorszg fel kzleked Ju-52-es szll-
tgpre, visszaveznyelte t az anyarepltrre, Szolnokra.
Szolnok ugyan bkehelyrsg kpt mutatta, de teljes ervel folyt a
piltk Me-109-esre val tkpzse. gy hrlett, hogy rvidesen indul
egy szzad a megalaktand Puma osztlyhoz Veszprmbe. Sanyit, je-
22
lentkezse utn azonnal replorvosi vizsglatra kldtk. Az orvosok
megcsodltk a repesz be- s kimeneti nylst s 6 hnapra eltiltottk a
replstl. Szolnokra visszatrve megkapta a neki kijr 6 ht sebeslsi
szabadsgot s hazautazott Halasra. Nagy volt az rm otthon, rltek a
kis ajndkoknak, de fleg Sndor finak. A kvt Pesten j pnzrt el-
adta, az rbl, egy kis kiegsztssel vett egy civil ltnyt. gy aztn
szabadsga alatt kiss lezserebben mozoghatott. A szlk s rokonok jl
tartottk, majd a 6 ht elteltvel kitn llapotban vonult be Szolnokra.
Itt azonnal visszairnytottk hadmveleti terletre. Kalandos ton rt
ki, vonattal Krakkn keresztl Lembergbe, alakulathoz, a lecskkent
ltszm Kovcs Jzsef vezette szzadhoz. Mivel letiltsa miatt Sanyit
nem engedtk replni, ezrt 1944. jnius 5-n replgppel visszakld-
tk Budarsre, majd onnan vonaton vonult be jra Szolnokra. Itt j hr
fogadta, megkapta a Magyar Kisezst Vitzsgi rmet s a mr birtok-
ban lev I. oszt. Tzkeresztjhez a sebeslsi svot. Mg Sanyi krhz-
ban volt, valamint ide-oda jrt az arcvonal s Szolnok kztt, megala-
kult a Puma vadszosztly Veszprmben, melynek msodik szzadt a
szolnokiak alkottk Papp Tibor fhadnagy vezetsvel. Szolnokon to-
vbbra sem llt meg az let, jabb s jabb piltk kaptk meg az tkp-
zst Me-109-re.
Kellett a pilta, mert nagyok voltak a vesztesgek s klnben is mr
mindenki beszlt a negyedik, valamint az tdik szzad megalaktsrl.
A piltkat rszben Szolnoknak kellett adni. Moke hol irodai munkt
kapott, hol pedig starteri szolglatot ltott el. Csath szzados, a repl-
tr parancsnoka Moke minden cselekedetben hibt keresett s persze
tallt is. gy is lehet mondani: rszllt Sanyira. Vgl Nemeslaki Zoli
magyarzta meg Moknak, hogy mi lehet a httrben. Csath szzados
bizonyra frontlgst lt benne, ezrt azt javasolta, hogy kihallgatson
krje orvosi fellvizsglatt, mondvn semmi baja sincs mr. Moke szt
fogadott Nemeslakinak s valban krte a fellvizsglatot. Csath jl-
esen fogadta a krelmet, elkldte t jabb orvosira, amelyen valban
alkalmasnak minstettk t.
1944. augusztus 22-n a parancsnok fldi clra trtn leslvszeti
gyakorlatokat vgeztetett az 1/2. szzad piltival. A cltblkat a szan-
dai rten lltottk fl. Egsz napon t ropogtak a 13 mm-es gppuskk.
Kora dlutn volt, amikor Sanyi megkapta a parancsot, hogy induljon
Messerschmitt Me-109G-6 tpus gppel lgyakorlatra! Mindenki t fi-
23
Messerschmitt Me-109G-6 mszerfala
gyelte, hiszen sebeslsnek napja ta nem szllt fl Messzerrel. Sanyi
megilletdtten szllt be a gpbe, de biztos volt a dolgban.
Kiss ugyan eltlttte a bels feszltsg, amely tulajdonkppen hasz-
nos volt a piltk szmra, segtette a koncentrlst. Ennl a tpusnl
legjobban a startnl kellett vigyzni. Ekkor a reflexeknek hibtlanul kel-
lett mkdni. Replni s leszllni a Me-109-cel a vilg legknnyebb
dolgnak szmtott, de a startnl sokan prul jrtak. A viszonylag kis fe-
llet oldalkormny csak bizonyos sebessg elrse utn fogott". Ha a
pilta felszllsnl a kelletnl hamarabb engedte elre a botkormnyt
s egyidejleg teljesen elre nyomta a gzkart, akkor a fellp pre-
cesszi miatt balra kitrt a gp, startrdlit csinlt", a nyr ignybev-
telre nem kellen mretezett futk becsuklottak. Nagyon sok gp ment
gy tnkre, pedig csak minden felszllst gy kellett volna csinlni,
ugyanolyan odafigyelssel, mint az elst.
24
Sanyi odafigyelt s a gp ment, mintha zsinron hztk volna. jra
rezte a repls semmihez nem hasonlthat, diadalmas rzst. Mokt
ersen figyeltk, kvncsiak voltak, mit tud ez a csendes, 112 bevetses
szakaszvezet. Els rcsapsra szitv ltte a cltblt, kivvta a tiszte-
letet magnak. Fleky Bla fhadnagy jl megnzte magnak Mokt s
nem vletlenl, ugyanis, amikor megalakult ksbb a 101/4. (Vihar) sz-
zad, a kikpzszzaddal egytt a Puma-ezred msodik osztlyt kpez-
tk, Fleky Sndort krte ksrjnek. Szolnokon krlbell 5 rt re-
plt mg Sanyi a Messzerrel, ms gpekkel tbbet, amikor szeptember
vgn, oktber elejn Veszprmbe helyeztk ket s csatlakoztak jra a
Pumkhoz. Az els honi bevetst 1944. oktber 10-n replte, Szeged
s Csongrd kztt tmadtk a Tiszt elr szovjet csapatokat. Novem-
ber 5-n kemny napjuk volt, mivel nagy amerikai bevets trtnt.
Mind a ngy Veszprmben lev szzad azonnal elstartolt. Az els h-
rom szzad - szoks szerint - egyszerre indult risi porfelhvel. Az
jonc negyedik szzad mr megkapta a Kenyeribe val tteleplsi pa-
rancsot, de mieltt vgrehajtottk volna, jtt ez a bevets. A negyedik
szzad elksett, ezrt nem gylekeztek, hanem gppronknt mentek a
rdin jelzett irnyba, Nagykanizsa fel. Sanyi ksrjvel, Lehoczky
Lszl szakaszvezetvel utols gpprknt indult s teljes gzzal igye-
keztek a ktelket utolrni. Most mr - utlag - nyugodtan megllapt-
hatjuk, hogy taln szerencsjkre, nem sikerlt. Hatalmas gomolyfelhk
kztt emelkedtek, hogy a bevetsi parancsnak megfelel 8000 mteres
magassgot elrjk. Rdijukon ekkor hallottk, hogy lgi harc folyik
Mustangokkal, m nem voltak lttvolsgon bell. Nagykanizstl dl-
re 6-7000 mter magassgban, amikor a magnyos gppr kt piltja a
pattansig feszl bels izgalomban a lgteret vizslatta, Sndor hirtelen
fekete pontot szlelt jobbra lent ell.
Emelkedve hztak r az ismeretlen gpre, amelynek egyre nvekv
krvonalai elrultk, hogy egy srltnek ltsz B-24-es Liberator hz
dlnyugat fel. A snta Libi" - mert gy hvtk a ktelkktl elmaradt,
tallatokat kapott amerikai gpeket -, ktsgbeesetten menekl az Ad-
ria fel. Kzbevetleg hadd jegyezzem meg, hogy egy ilyen snta Li-
bi" azrt korntsem volt vdtelen. Alaposan meg volt tzdelve nehz-
gppuskkkal, no meg kitn rdijukon brmikor hvhattk a ksrva-
dszokat s azok szinte a semmibl tntek fel. gy jrtak Mokk is.
Mr az els rcsaps kzben nem csak k lttek, hanem ket is lttk.
25
Egyrszt a megtmadott gprl, majd a nyakukon lg Mustangokrl is.
Meg se tudtk figyelni sorozataik eredmnyt, mris meneklnik kel-
lett.
Ilyenkor a msodpercek szzadrsze alatt kellett cselekedni. Fnyjel-
zk hztak el a gp mellett, fejre a Messzert! tkzsig elre a botkor-
mnyt, fggleges zuhans s vad taposs, hogy cssszon a gp! gy si-
kerlt egy felhtoronyba belezuhanni. Persze elvesztettk egymst.
Amikor kirtek a felhbl, mr nem lttk a Mustangokat. Moke meg-
pillantotta viszont a Balatont s bevette a veszprmi irnyt. Tihany ma-
gassgban hallotta a fldi irnytst: Pumk vigyzz, Mustangok a re-
pltr krzetben." Sanyi kinzte a szemt, forgatta a fejt, majd ala-
csonyan hzott be a vros fell. Lekapta a gzt, a gp lezkkent s gu-
rult. Mr majdnem megllt, amikor sorozat hangjt hallotta, abban a pil-
lanatban kikapcsolta a gyjtst s mris ugrott ki a gpbl, hogy az eset-
leges alacsonytmads ell fedezkbe rohanjon. jabb sorozat a vros
fell s szrny kp trult szeme el: egy leszll, kieresztett futj
Messzert lnek a Mustangok. Nem tudta, ki lehet benne, taln Lehoczky
Laci? A Messzer szrnyra llt, majd csak egy nagy porfelh ltszott.
Utlag tudja csak meg, hogy a gpben nem Lehoczky lt, hanem Ditry
Csaba hadnagy, aki hsi hallt halt.
Msnap ismt jelents esemny rte: mg a keleti hadszntren ter-
jesztettk fel a Magyar Nagyezst Vitzsgi remre, melyet nneplye-
sen adtak t neki. Egyidejleg megkapta a II. osztly nmet Vaskeresz-
tet is.
Elrkezett 1944 decembere. A rossz idjrs miatt kevesebb volt a
bevets, pedig a fldi harcok ugyancsak tomboltak.
Budapest krl bezrult a gyr, a Pumknak bven volt mit tennik
Budapest ostroma alatt. Biztostottk a nappal berepl Ju-52-eseket.
Szabad vadszat, alacsony tmads vltogattk egymst.
A ks tli, kora tavaszi idk legveszlyesebb esemnye a szovjet
lgvdelem tevkenysgnek kvetkezmnye volt.
Nmet bombzkat kellett biztostaniuk 1945. janur 25-n. Kds,
nedves nap volt, teljes borultsggal, a kdrteg fltt kzpmagas rteg-
felhkkel. A Heinkel-111-esek, lehettek 8-9-en, a ksrrajt Fleky f-
hadnagy, szzadparancsnok vezette, Tancs Sanyi pedig ksrte t.
A Velencei-tavat jobb kzre hagytk el, amikor ers lgvdelmi tzet
kaptak, mghozz gpgybl. Egyidejleg 8 Jak-9-es szovjet vadsz
26
oldalrl szintben. gy ltszott, hogy a Jakokat is meglepte a tallkozs,
mert korntsem hasznltk ki szmbeli flnyket. A szembetmadsra
rjuk fordt Fleky vezette rajtl megriadtak s sztbontakoztak, ltha-
tlag nem voltak tisztban a ltszmviszonyokkal. Mindenesetre a
Heinkelek kzben a clra repltek. Fleky rendkvli vakmersge kz-
ismert volt az ezrednl, sokszor idzett el borotvalen tncol helyzete-
ket. Ezttal bejtt a terve, legjobb vdekezs a tmads! A Jakok lebor-
tottak, Fleky utnuk fordtott, de ebben a pillanatban hatalmas robba-
ns trtnik, ami egy pillanatra elnyomja a motor drgst! Sanyi gpe
megrzkdott, a robbans kiverte kezbl a botkormnyt, a Galland"
kabintetn tbb repeszlyuk ttong, a jobb szrny kzepn pedig egy
krlbell 50 cm tmrj lyuk sttlett.
Moke lemaradt a ktelktl, fontolgatta az ugrst, de megnyugodott,
mert minden kormny mkdtt, csak klns zenei hangot adott a
gp, ahogy a repeszttte lyukon tsvtett a lgramls. Persze hzott
oldalra a gp. Sndor dnttt, kivlt, visszafordult s cskkentett tel-
jestmnnyel igyekezett vissza Kenyeribe. gy vlasztotta meg irnyt,
hogy Veszprmet lttvolsgra tba ejtse, netn valami hiba jnne el,
leszllhasson. vatossga azonban feleslegesnek bizonyult, psgben
rt haza. A szerelk megcsodltk a repl romhalmazt, ami a 109-
esbl maradt. Csodlatos mdon az sszes kormnyhuzal pen maradt,
csak a ftart gyenglt meg, nagyobb sebessgnl biztos lecsavarodott
volna.
Ht szerencsre szksg volt, Moke jl tudta ezt.
Janur 4-n ketts rm rte Sanyit. A 3. szm ezredparancs rtel-
mben, szakaszvezetbl soron kvl, rmesterr lptettk el. Az ez-
redparancs sz szerint gy hangzott el: Ellptetem 1945. vi janur h
1-jvel, vitz magatartsrt kitntetskppen, soron kvl a 4. szzad
llomnyba tartoz Tancs Sndor tsz. szakaszvezett, tsz. rmesterr.
Nevezett 1943. jlius 7-tl 1944. vi jnius h 5-ig, majd 1944. vi
szeptember 3-tl a mai napig arcvonal szolglatot teljestett s mindv-
gig kitnt vitz magatartsval. Kt igazolt lgigyzelme s egynek iga-
zolsa folyamatban van. sszesen 110 ellensg feletti bevetst hajtott
vgre. 1944. vi mrcius h 12-n fejlvst kapott, az ellensggel szem-
ben vvott lgiharc kzben.
Ezen ellptets szolgljon az ezred buzdtsra, hogy minl tbb
esetben alkalmam legyen a H. M. r ltal rmruhzott soron kvli el-
27
lptetsi jogommal lni, a haza irnti vitz s odaad ktelessgteljests
jutalmul. Alrs: nemes belnyesi Heppes Aladr rgy. sk. ezred pk."
Ugyanakkor a nmetektl megkapta a 100 fltti bevetsrt jr
arany Frontflug Spange"-t, az arany frontrepl jelvnyt. Sanyi az utol-
s napig, gpeink felrobbantsig, 1945. mjus 5-ig harcolt s az ezred
maradvnyval kerlt fogsgba. Parancsnokt, Fleky Bla fhadnagyot
alacsonytmads kzben a szovjet lgvdelem, leltte. Repl hsi ha-
llt halt. Sanyinak kellett volna ksrnie, de mivel az gpben nem volt
benne az ejterny, el kellett mennie egy ejternyrt. Ez alatt egy ifj
hadnagy, aki a hbor vgn akarta rszt kivenni a lgi harcokbl, el-
kunyerlta tle a bevetst. sem trt vissza. A sors tjai klnsek. Ta-
ncs Sanyi ott volt azok kztt az utols Puma mohiknok" kztt,
akik knnyes szemmel nztk g gpeiket.
MITL VRES A CSIZMA?
A veszprmi repltr bombzsa
(1944. jlius 8. 11 ra 30 perc)
Amikor 1944. jlius 26-n, mint jdonslt Puma pilta a veszprmi re-
pltr fldjre tettem a lbam, az jdonsgon kvl mly benyomst
gyakorolt rm az a sok-sok megsebzett fa, amelyek a repltr szlein
elterl kisebb-nagyobb erdket szeglyeztk.
Persze akkor nem ez volt szmomra a legfontosabb. Igyekeztem beil-
leszkedni az osztly s a szzad letbe. Elszr is a jelentkezsek, a be-
oszts, aztn a hajz-felszerels felvtelezse kvetkezett. Az osztly
raktrba mentem, ahol megkaptam a hajzrmat, a prmes bekecse-
met, a rdis fejhallgatval s ggemikrofonnal elltott haubmat, az
oxigncsutort a flexibilis csvel, a trkpeket, a 9 mm-es Frommer
pisztolyt kt trral. Mr csak a cipzras, gynevezett fekete Messzer
csizma hinyzott. Igen m, de az n mretemre csak egy pr volt a rak-
trban, az is hasznlt llapotban. A hasznltsgot nem annyira a kops
jelezte, mint az a krlmny, hogy a jobblbas pldny bels fehr
prmbortst nagy vrfoltok bortottk. Mit tehettem? Csizmra szk-
sg volt, a vr valamelyik bajtrsam vre, nem tasztott. A raktros krs
nlkl jegyezte meg, hogy a csizma Gersy Tams fhadnagy lbn volt
a jlius 8-i bombatmads alkalmval. Ht akkor lett vres a csizma,
mert Tams egyike volt a slyos sebeslteknek. 1944. december 22-n
mg az n vrem is jcskn ebbe a csizmba kerlt, de a ballbasba. V-
gl is mindketten tlltk a hbort, gy nem bizonyult ez a csizma
rossz mennek, vagy kabalnak, nevezzk gy, ahogy tetszik.
Ama bizonyos nap - amikor bombatmads rte a veszprmi repl-
teret - slyos vrldozatot kvetelt. Meghalt 64 katona s 15 polgri
szemly, megsebeslt krlbell 300 katona s polgri szemly, ebbl
70 f slyosan.
Mi trtnt, hogyan trtnt?
A Puma-osztly fellltsakor, 1944 mjusban mg nem voltak moz-
gstott harci replalakulatok. Ilyen clra, teht a veszprmi repltr
29
nem is volt berendezve. Nem volt lgvdelme, rejtsi lehetsgek, v-
helyek, csak minimlis mennyisgben lltak rendelkezsre. Mjusban a
gpeket mg csak betoltk az erd fi kz. Harcllspontok, anyag-l-
szer s minden egyb csak strakban volt. Jnius vgre stabilizldott
annyira a helyzet, hogy elkszltek az osztly-, szzad- s raktrbarak-
kok, gerendahzak, harcllspontok, rdillomsok. Nem volt ez kis
munka. Mindhrom szzadnak kszlt 12-12 gynevezett boksz. Ezeket
a bokszokat hrmasval teleptettk, teht egy bokszba hrom gp frt
be, de az egyes gpek kztt is volt vlaszfal. A bokszokat gerendkbl,
durvn megmunklt fatrzsekbl csoltk kb. 4 mter magassgig. A fa-
lakat alkot ketts gerendasorok kz pedig termskveket raktak. A
bokszokba vezet dnglt fldutakat fehr murvval szrtk be. gy az-
tn fellrl mg a bolond is lthatta, felismerhette, hogy ott vannak a g-
peink. Ktsgtelen, hogy nagyobb rombolbombk csak telitallat ese-
tn tehettek volna krt.
A harcllspontok barakkjai s gerendahzai mell egyszemlyes
vgdrket stak.
Erd"-nek neveztk az osztlyt bevetsen kzvetlenl irnyt adt,
mghozz hvjele alapjn. Ennek a hrkzpontnak 8-n teljes ervel
folyt j telephelyre trtn thelyezse. Az j hrkzpont a repltr ke-
leti oldaln hzd erd Vrpalota fel es oldaln kszlt. Teljes ervel
folytak a fldmunkk.
A gpkocsik s a mhelyek mg mindig a szabadban voltak, tbori
krlmnyek kztt, csupn a terepszn strak vdtk a knyes gpe-
ket. Lgvdelmi tzrsge a repltrnek akkor mg nem volt, csupn a
szzadok barkcsoltak ssze forgllvnyra szerelt 20 mm-es gpgy-
kat. Ezeket knny volt beszerezni, olyan gpekbl vettk ki, amelyek
hromgpgys kivitelben rkeztek a gyrbl. Ezt a mdszert a keleti
hadszntren harcolt magyar replalakulatok talltk ki, s sikerrel al-
kalmaztk Ukrajnban.
Jlius 8-n a repltren a 101. Puma vadszosztly hrom harci va-
dszszzada llomsozott krlbell 40 db Messerschmitt Me-109G-6
tpus replgppel. A repltren teleplt az gynevezett repltr
gondnoksg is, k lttk el az rsget s ms zemeltetsi feladatokat.
(Konyha, tkezde, meteorolgiai-lloms stb.)
Ezen a gynyr nyri napon minden gy kezddtt, ahogy ez az
amerikai bereplsek idszakban mr kezdett szoksoss vlni.
30
31
Dercze tkapcsolta a hangszrk hlzatra, ugyanis a msorszrst
mindig megszaktottk a stdiban, amikor kzponti lgoltalmi szervek-
nek idrl idre tudomsra hoztk a berepls irnyt s az ennek
megfelel kszltsgi fokot. Persze lltlag rejtjelezve. Ilyesmiket
mondtak: Myo Budapest nagytrsg, Krokodil gross, Bohnensalat. Ami-
rl a nmetek is tudhattk, hogy korntsem ktlt hllkrl s babsal-
trl van sz, hanem ngymotoros bombzkrl. Az orszg kszlt az
vhelyekre, de ez a veszprmi repltrre nem vonatkozott. A Pumk
ideje most jtt el, a flelem megkezdte harct a szvekben az akarattal.
Kovcs Sndor hadnagy, az 1943. augusztus 20-n avatott kassai v-
folyam egyike - akit bajtrsai rviden Palcnak" kereszteltek el zes
palc beszde miatt - ppen szolglatban volt. Nem rlt ennek, mert
szerette volna lgi gyzelmeinek szmt szaportani, kitntetseket kap-
ni. Klnben kzkedvelt egynisgt a Pumknl is megtartotta. Jl jt-
szott minden pengets hangszeren, a tangharmonika is elg szpen
szlt a kezben. Palc, hzd meg a herflit! - buzdtsra mindig kszs-
ges vigyorgssal nyomta a Tango bolert, a La Palomt, a La cumparsi-
Reggeli, utna 30 perces kszlt-
sg, fl 9-kor 15 perces kszltsg,
9-kor startkszltsg, majd fl 10-kor
lkszltsg.
Gersy Tams fhadnagy ekzben a
Drtkefe" (3. szzad) krletben l-
dglt egy nyuggyban. ldglt,
mert nemrg knnyebben megsebe-
slt a lba, kzben menyasszonyra
gondolt, mivel kt nap mlva, vasr-
napra tztk ki eljegyzsket. A reg-
geli eligaztsnl a szzadparancs-
nok, nem osztotta be Tamst a kt k-
szltsgi rajba, mondvn: Tams, te
maradj tartalkban, hogy a vasrnapi
kinyrsodon" biztosan rszt vehess.
Heppes Aladr is kitette a nyug-
gyt az osztlyharcllspont el,
ahol a nap zavartalanul sthetett.
A budapesti rdi adst idnknt
Gersy Tams fhadnagy
v. Heppes Aladr rnagy, az reg Puma"
tt s a tbbi, akkor kedvelt slgert. Bivalyerej, de hihetetlenl bks
egynisg volt. Kt nappal a szolglatba lpse eltt sott magnak a ge-
rendahz gyeletes tiszti szobjnak ablaka al egy egyszemlyes v-
gdrt.
vatos volt, nem akart meghalni. Lassan mltak a percek, sttt a
nyri nap, izzadtak a szzad lkszltsget ad pilti.
10.10-kor zld rakta replt fl az g fel s megszlalt a hangostott
hrrendszer: Pumnak azonnal start!
32
A Honi Lgvdelmi Parancsnoksg elrendelte a bevetst az osztly
rszre azzal a cllal, hogy az Olaszorszgbl Kelet-Ausztria fel tart
ngymotoros ktelket, amely pillanatnyilag szaki irnyt repl, tartsa
szemmel s ha kelet fel fordulnnak, tmadja meg azokat. risi d-
brgssel szllt fel az osztly. Kzben folyamatosan rkeztek a harcl-
lspontra a jelentsek. Az amerikai ktelkek kelet-nmetorszgi rep-
ltereket bombztak, egy rszk mr Ausztria felett visszareplsben
van. Hromnegyed tzkor a lgiriadt feloldottk. Ez termszetesen nem
vonatkozott a levegben lev ktelknkre. ket ms szempontok alap-
jn tartottk kszenltben. Persze csak az zemanyag engedte hatrig. A
repltren megindult az let, mindenki ment a dolgra. Gersy Tams
fhadnagy a Drtkefe szzad resen maradt fellltsi vonala eltt stl-
gatott az erdszlen. is figyelte a hangszrkat. Nhny tartalk pilta
lzengett a kis erdben, a szerelk a fldn maradt gpeken dolgoztak.
Tams megllt, majd lefekdt a fbe. Hirtelen szokatlan hang repl-
gpzaj ttte meg a flt.
Kovcs Sndor hadnagy ugyanakkor kt rnokgyeletessel a kecske-
mti repltr pr nappal azeltti bombzsrl beszlgetett. Erre a re-
pltrre pr ezer kis bombt dobtak le. A robbantest kr gynevezett
spiter ntvnyszalag volt tekerve, amely szilnkra szakadt a robbans-
kor. Egyikk olyan bombrl beszlt, amelynek lltlag egymteres v-
kony rd hosszabbtsa van. A rd hamarbb ri el a talajt, gy 1 mter
magasan trtnik a robbans. lerk ellen igen hatsos. Ilyen s ehhez
hasonl, nem ppen szakszer szveggel szrakoztattk egymst, ami-
kor Heppes Aladr rontott be a hrkzpontba.
- Riad! Reptrkirts! - kiltotta.
Fl perccel korbban - ahogy mondta - mhrajszer zmmgs
ttte meg a flt, s ezt egy nagy replktelk hangjnak tulajdontot-
ta.
Sorra adta ki a kiegszt parancsokat: Gpkocsik azonnal ki a rep-
ltrrl! Mindenki vrokba!
Ekkor mr lthat volt a ktelk, amely szaknyugati irnybl kzel-
tett kb. 3000 mter magassgban. Kt egyms mgtti oszlopban 30-30
ngymotorossal.
Egy percbe sem telt, megkezddtt a zuhan bombk iszony sivt-
sa. Heppes kiugrott a barakkbl s a pr mterre lev, kiss alatt ll
rokba vetette magt.
33
Kzben Brder s Dercze szakaszvezetk hasra vgtk magukat a
munkahelykn, a hrkzpont szobjban. Kovcs hdgy. felkiltott: -
Vigyzzatok! Benngtek, ugorjatok az rkokba! Majd pldt mutatva,
nagy lendlettel vetette ki magt az ablakon, hogy egyszemlyes gdr-
be cssszon. Ebben a pillanatban rt fldet az els bombasznyeg. Az
iszonyat percei tomboltak a reptren. Dbrgs, robbansok, fst s por-
vihar uralt mindent.
Gersy Tams fhadnagy felemelte a fejt, azt hitte, a Messzerek jn-
nek haza ktelkben. Majd a hangrok fel nzett az gre, s akkor mr
ltta, hallotta, hogy onnan jn a Hang s a Hall. Szerinte siklssal kze-
ltettek, azrt volt gyenge a gpzaj, magassgukat is 3000 mterre be-
cslte.
Kzel hatvan darab gpet ltott kt csoportban, s mg azt is megfi-
gyelte, hogy az ezsts csillogs gpek alja fekete, ami azt jelentette,
hogy mr kinyitottk a bombatrak ajtajait s bele lehetett ltni a belse-
jkbe. Rmletesen teltek a msodpercek. Hirtelen annyi minden futott
t az agyn. Hogy lehet az, hogy nem szlelte senki ennek a hatvan gp-
nek az irnyt? Hiszen olyan sr volt a lgvdelmi jelent-figyel h-
lzat, hogy taln egy legyet is meg lehetett volna figyelni, s me, sem-
mi lgiveszly, semmi lgiriad. Ki volt a hibs? Elrultak minket?
Ilyen s ehhez hasonl gondolatok kzben mr rohant, mint a tbbi-
ek, az vhely fel, amely nem volt ms, mint egy, a vasti tltsen t-
vezet teresz, amelyet kt oldalrl vd betonfallal lttak el. 50-60 m-
ter a tvolsg mindssze, de ht nehz a replruha s a csizma. A hang
ersdtt, olyasmi volt, mintha orgona szlna. De szz orgona. Nem a
megszokott rombolbombk hangja volt ez. Innen pontosan idzem Ta-
ms szavait:
Tisztban voltunk, hogy repeszgrntokat kapunk, s akit nylt tere-
pen elkap egy ilyen bomba, azt szitaszeren kilyuggatja s a gpek orra,
haladsi irnya egyenesen felnk mutatott.
Az egyre ersd zgs flelmetesen kzeledett. Hogy ilyenkor mit
mirt tesz az ember, ki tudja. Egyet tudtam, ha rohans kzben tallnak
el, nagyobb a valsznsge, hogy meghalok. Inkbb lefekdni, ha mr
nem rhetem el a futrkokat. A kis erd els egyedl ll fjhoz r-
tem. Hasra vgtam magam, fejem a fa vdelmben, jobbra meg kinz-
tem, nincs-e rs ebben a felm rohan feketesgben.
Az utols pillanatig lttam, hogyan szntja fl a fvet, a fldet a sz-
34
les vonalban lezdul s felm kzeled bombasznyeg! Amilyen kicsi-
re csak lehetett, olyanra hztam magamat ssze. Istenem, segts, most
meghalok! - kiltottam s valban, abban a pillanatban meglegyintett a
hall. Ez a legyints egy, a kzvetlen kzelemben becsapd bombtl
eredt. Dbbenetes tst reztem a jobb fels combomon, mikzben a
lgnyoms, j kt mter magasra feldobott, majd egy msik bomba lg-
nyomsa visszatasztott a fldre."
A villml robaj tvolodott, a bombasznyeg, mint egy viharz prri-
tz tszaladt a Drtkefe kis erdejn. A sokkos llapot hatrn ll Tams
mg fektben lenylt a combjhoz. Az nkntelen mozdulat eredmnye-
kppen elszrnyedve tapasztalta, hogy teljes jobb kle eltnik egy nagy
seb krterben.
Fjdalmat nem rzett, de felfogta, hogy l. A dbrgs elhalt, de a
nap alig tudott a gomolyg fekete fstfelhn ttrni. A viszonylagos
csndet szrny ordtsok, hallhrgsek, jajkiltsok trtk meg. Felt-
pszkodott s fllbon ugrlva vonszolta magt a szzadkrlet fel.
Ezek a kpek hallig megmaradnak az tlk emlkezetben. Tams
emlkezetben is megmaradt a szzad repeszektl tlyuggatott szemly-
autjnak kpe, amely all egy teljesen srtetlen, hallosan megrmlt
kisfi mszott el. Ma sem tudja, hogy kerlt oda.
Mit sem trdve szrny, mly sebvel, mindenron intzkedni akart,
hiszen Bejczy Dzs, a szzadparancsnok mg a levegben volt, s utna
, Tams a rangids. A Drtkefe kt fabarakkja kztt legalbb egy tu-
cat sebeslt fekdt a vrben, egyik-msik mozgott, vagy jajgatott, vagy
csak nyszrgtt. Pokoli ltvny volt. Egy reg szkely tartalkos ny-
szrgve csszott a fldn, jobb kzzel, amely pen maradt, hzta, von-
szolta magt, bal keze s kt lba termszetellenes helyzetben ltygtt
a vres porban.
Msodszor mr nem fordultak r a repltrre a ngymotorosok, de
az els pillanatban mgis gy tnt, hogy jvtehetetlen krokat okoztak.
Ez a feltevs nem bizonyosodott be, de a hevenyszett szmtsok sze-
rint kb. 12 000 db 10 kg sly repeszbomba hullott a repltrre.
Az reg Puma" rokban vszelte t a tmadst, nyuggyt s rhelye-
zett zubbonyt tbb helyen repeszek tttk t. Ahogy tvonult feje f-
ltt a sznyeg, felugrott, mert gy ltta, hogy g a harcllspont-barakk
35
bellrl. Berohant s ltta, hogy csak nhny irat gyulladt meg a bom-
bktl, de Brder tizedes, aki utols pillanatig - parancs szerint - be-
szlt a mikrofonba s kzvettette a riadra, illetleg az vhelyekre va-
l meneklsre szl felszltsokat, vrben fekszik a fldn s ny-
szrg, az gyeletes tiszt, Kovcs hadnagy sehol. Heppes odaugrott az
rnokhoz s azon md, kezt nadrgjba trlve, hvelykujjt bele-
nyomta a sebbe s elnyomta az teres vrzst. gy, ebben a helyzetben
adta ki a szksges parancsokat a vros s a krnyk krhzainak ria-
dztatsra.
Megjttek az els gpkocsik, amelyek a riadparancs vtelekor teljes
gzzal robogtak ki a reptr terletrl s elkezddhetett a sebesltek
szlltsa. Heppes ekzben szakadatlanul szortotta Brder nyaki t-
ert, csak akkor engedte el, amikor ujjt mr nem rezte. De ekkor mr
megsznt a vrzs. Itt jegyzem meg, hogy Brder tizedes alig egy hnap
elteltvel gygyultan jelentkezett szolglatra ismt.
Sajnos a derk Palcot, Kovcs Sndor hadnagyot mr csak holtan
hztk ki az vgdrbl. Pontosan a fejre, vagy a vllra esett a bom-
ba. Az sszetart, nagy tehetsg rimaszombati pedagguscsald el-
vesztette katonafit.
Ha csupn hasra vgja magt a harcllspont-barakkjban, akkor va-
lsznleg srtetlen maradt volna, de annyira bzott egyszemlyes v-
gdrben.
De trjnk vissza Tamshoz, aki a vrvesztesgtl sszecsuklottan, de
eszmletn hevert a Drtkefe barakkja eltt.
A szzad egyik rnoka, Kasztner Kroly szakaszvezet, aki srtetlen
maradt, lekapta derkszjt, s megksrelte Tams felscombjn szor-
tkts alkalmazst, majd a lyukas gumij szemlykocsiba tuszkolta
bartunkat, aki slyosan sebeslten is llandan intzkedni akart. Az au-
tban mr ott hrgtt Rdonyi Klmn tartalkos zszls, akit hossz
szolglat utn ppen leszerelni kszltek. Rdonyi eszmletlen volt, sz-
jbl vilgos, habos vr csordoglt. Csak a zubbonyn lthat kis lyuk
jelezte, hogy szilnk hatolt a tdejbe.
A lyukas gumikkal biceg" aut mgis bert a krhzba, ahol teljes
volt a riadtsg s a rmlet. k ugyanis semmit nem tudtak a bombzs-
rl s az a kocsi volt az els, amely hozzjuk rkezett. Percekkel ksbb
mr sorra jttek a klnbz jrmvek halottakkal, haldoklkkal s se-
besltekkel. A krhz egsz szemlyzete zsongott, mint a mhkas.
36
Gyorsan prbltk a legslyosabbakat kivlogatni. Akik mr meghaltak,
azokat flrehztk. Rdonyi Klmn mr holtan rt a krhzba.
Tamst flig bektztk, de kzben ktszer is otthagytk, mert slyo-
sabb esetek rkeztek.
Beindult a gpezet, a krnykbeli krhzak megkaptk az rtestst,
riadlnccal hvtk be a szolglaton kvli orvosokat s polkat. A kr-
hz apci nyakig vresen dolgoztak. Nem egy szrnyen sebesltnek
mr csak a br tartotta a vgtagjt, ezeket mg a mt eltt levgtk a
nvrek, menthetetlenek voltak.
Tams lbt a forvos le akarta vgatni, ki is adta az utastst, illet-
leg flrerthetetlen kzmozdulattal jelezte adjunktusnak, dr. Penkov
Ivnnak a lb eltvoltst, majd elment.
Tams kiablni kezdett, nem engedi a lbt levgni! Penkov doktor,
aki mr jl ismerte a Pumkat, dnttt, megprblta a szrnyen szeny-
nyezett sebet kitiszttani, kzben Tamsnak egy gumicsvet nyomott a
szjba, hogy azt harapdlja... Pr hnappal ksbb ugyanabban a mt-
ben nekem egy gzcsomt nyomott ugyan a szmba, ugyancsak harap-
dls cljbl. Persze, mivel Penkov Ivn megszegte a forvos utast-
st, mindjrt el is dugta" Tamst a szlszetre. A kvetkez napok kri-
tikusak voltak, a seb elfertzdtt, penicillin akkor mg nem ltezett.
Megkezddtt a harc Tams letrt. Vrre volt szksg. Penkov dok-
tor kitelefonlt a repltrre, s a harmadik szzad pilti mind bejttek
segteni. Vgl is Molnr Laci vre bizonyult megfelelnek. Az vre
megmenten csorgott t Tams vnjba. Lacinak akkor mr csak hsz-
egynhny napja volt htra az letbl. De ezt nem tudhatta. Gersy Ta-
ms mg ma is megilletdtten emlti, hogy t nemcsak megmentette
Molnr Laci vre, hanem benne tovbb is l valami belle.
Tbb hnapos krhz kvetkezett, de Tams lba megmaradt, csak a
bicegs emlkezteti ma is a szemllt Veszprm replternek egykori
bombzsra.
37
DRA AMBRUS SZERENCSJE
Dra Ambrus rmester vadszpilta volt a msodik vilghborban.
Nem volt hs, csupn katona, egy a sok kzl. n jl ismertem s igen
kedveltem. Nem szolgltam vele egy szzadban, mgis tudok rla egyet
s mst. 1944. oktber 12-n egy idben voltunk bevetsen, tbb hullm-
ban tmadtk a Puma vadszok a szovjet csapatok dunai tkelsi pontja-
it. A bevetsrl nem trt vissza, megsebeslt, majd eltnt. Mintha a fld
nyelte volna el.
1949-ben a sokat ltott mtysfldi repltren lttam t viszont. t
is, engem is visszahvtak az jjalakul lgierhz. A repls szerelme-
sei bztak sajt s az orszg bks jvjben.
Utaink rvidesen sztvltak, sajt sorsom zuhanreplsbe ment t,
jidre elszakadtam a bajtrsaimtl.
1989 nyarn a vletlenek jtka jra sszehozott a Pipssal", br a
megszokott pipt mr nem tartotta egykor oly ers s fiatal agyarai kzt.
44-es eltnse" nem hagyott nyugodni, rkrdeztem, s Ambrus ba-
rtom beszlni kezdett.
- Tudod, reg bajtrsam, Puma-testvrem, n igazn nem gondoltam
mg legnyke koromban sem, hogy egyszer repl, st bszke Puma va-
dsz leszek. De - ne haragudj - ellrl kell kezdenem a trtnetemet.
jpesten szlettem, els lnk vistsomat 1919. jnius 27-n hallottk
meg szleim. Gyrimunks csaldbl szrmazom. Elvgeztem hat elemi
osztlyt, a ngy polgrit", csak ksbb jrtam ki. 1938-ban vulkanizl
segdmunksknt helyezkedtem el a nagyttnyi Hungria gumigyr-
ban.
Budarstl nem messze lve, persze megszoktam a tvoli motorz-
gst, mgis a vz vonzott jobban. ltem a parton, dobltam a kavicsokat
s a mlytengeri hajkrl lmodoztam.
38
Egy reggelen megrett az elhatrozs. Munka helyett irnyt vettem a
Duna-tenger Hajzsi Vllalat irodi fel. gy reztem, elindulok a
Nagy Kaland irnyba.
De a sors nem gy rendelte az utamat. Amikor a Krtren felszlltam
a Pest fel indul villamos peronjra, megindultam a vgzet rendelte
utamra.
Az els megllnl felszllt az n peronomra egy jl ltztt, kzp-
kor r, kezben egy hatalmas brnddel. Lttam, hogy nehezen boldo-
gul, gy igyekeztem a segtsgre lenni, amit igen udvariasan megk-
sznt. Kaptam az alkalmon, s megkrdeztem, meg tudn-e megmonda-
ni, hogy hol tallom Pesten a hajzsi trsasgot.
Csodlkozva nzett rm, hogy ugyan mr, mirt akarom ezt a nehz
s piszkos munkt elvllalni s fl letemben mocskos hajkat siklni.
(Elmondtam ugyanis hirtelen elhatrozsom indokt.)
Mirt nem megyek replnek - krdezte. Szp ruha, j fizets, kalan-
dok s maga a repls csodlatos lehetsge. Menjek vele, mondta,
bejegyeztet engem s ha megfelelek, repl lehetek.
Szavai csbtottak, de fiatal s tapasztalatlan lvn (18 ves voltam
akkoriban) arra gondoltam, hogy htha az idegenlgiba akar becsalo-
gatni. Volt erre plda akkor nem egy. De vonzott valami megmagyarz-
hatatlan. Ma se tallnk el oda, ahov elvitt. Nagyon szp plet volt az,
a budai oldalon. Engem leltetett az eltrben, majd nemsokra vissza-
trt egy csom nyomtatvnnyal a kezben. Tltsem ki azokat - mondta
-, majd kt hten bell vigyem vissza, ide az irodba. Azzal bcst intett
s tbb soha letemben nem lttam s nevt sem tudtam kinyomozni.
A paprokat kitltttem, visszahoztam s megtudtam, hogy ez a szp
plet a Lggyi Hivatal s ismeretlen jtevm itt dolgozik.
A szememnek alig hittem, amikor behvtak orvosi vizsglatra. Megfe-
leltem piltnak! Kzltk velem, hogy egyelre dolgozzak tovbb a
gyrban, mintha mi sem trtnt volna, azonban - kzltk - mtl kezd-
ve a legnagyobb titoktarts vonatkozik rm.
Hrom ht mlva katonai behvt kaptam. 1938. szeptember 9-t r-
tak. A budapesti laktanyban ltztettek be s ugyanott pr hten t,
rendkvl kemny jonckikpzsen estnk t. Szznl jval tbben vol-
tunk. Megtudtuk, hogy Olaszorszgba megynk piltakikpzsre, de
mint mondtam, a legnagyobb titokban. jszaka vittek ki gpkocsikon a
Kelenfldi plyaudvarra, ahol egy holtvgnyon mr vrt minket a k-
39
P
u
m
a

s
z

z
a
d

F
i
a
t

C
R
-
3
2
-
e
s
e
i
,

M

t
y

s
f

l
d

n

lnszerelvny. A dl-olasz tengerparton, Tarantban llt meg velnk a
vonat. Itt kt v alatt teljes harci pilta kikpzst vgeztnk s megkap-
tuk az olasz kirlyi lgier tbori piltajelvnyt, amelyet azutn a bal
mellnkn hordhattunk.
De a legnagyobb kitntetsnek a jobb mellnkn hordhat magyar
Korons Aranysas szmtott.
Bszkesgtl dagadoz mellnnyel kezdtem meg hivatsos katonai
pilta letemet, mint cmzetes rvezet. Hja, akkor de sokat szmtott az
az egy vkony ezststrf! Keskenyvgny hadnagyoknak csfoltak
minket.
Harmadmagammal Nyregyhzra kerltem a 2/2. Puma vadsz sz-
zadhoz, vitz nemes belnyesi Heppes Aladr szzados r parancsnok-
sga al. Ksbbiekben fontos tny, hogy az reg Puma" mr akkor s
ott megismert engem. Itt aztn, mr a ki mit tud" alap dnttt. Minket
hazatrsnk ta, rviden csak DRT-seknek hvtak.
Kt j pajtsom: Kereki Kroly s Tske Lajos velem egytt vvta ki
a hres szzadban becslett. Sok kalandon estnk t Fiat CR-32-esein-
ket lovagolva"! Ezekbl majd elmeslek mg nhnyat, ha megrjk.
Itt ismerkedtem meg egy kivl mszakival, gpem szereljvel, Dombi
Jzsef szakaszvezetvel, aki ksbb a Puma-ezrednl, a harmadik sz-
zadban, a Drtkefben" szolglt rmesterknt.
Egybknt a kassai bombzs idejn, 1941-ben szzadunkat is riasz-
tottk. Akkor mr n is hivatsos repl rmesteri rendfokozatot kap-
tam. A tmad gpeket nem lttuk, de a sajt lgvdelem alaposan meg-
riasztott minket. J volt ez, szoktatnak a 44-45-s idkre!
De trjnk a lnyegre! 1941 sztl '43 nyarig vadsziskolai oktat
lettem. gy nem kerlhettem ki a keleti hadszntrre s 1943 nyarn,
az elsk kztt helyeztek Brgndre, az akkor alakul Messerschmitt
109 E tkpz tanfolyamra, amelyet nmetek tartottak. 1944 tavaszn a
honi hbor komolyra fordult, a harci riad engem is elrt. Elsk kztt
kerltem a ksbb oly hress vlt 101/2. vadszszzadhoz, Papp Tibor
fhadnagy keze al. 1944 nyarnak nagy lgi harcaiban rszt vettem s
tlltem azokat.
s akkor elrkezett letem nagy napja, szerencsm napja, vagy akr
jjszletsem napja.
Kt kedves rmester bajtrsam Kereki Kroly s Tske Lajos akkor
mr nem ltek.
41
Kerekit az els nagy amerikai-bombz berepls napjn, 1944. pri-
lis 4-n talltk telibe a lgi erdk lvszei, mg Tske Lajos a sajt,
tlzott magabiztossgnak lett ldozata. Lajos '44 nyarn kerlt szza-
dunkhoz, a Retek"-hez.
Iskoln volt oktat, gy rendkvli magabiztossgot tanstott. Hiba
magyarztam neki, hogy a Messzer" startja nem gyerekjtk, az risi
teljestmny motort nem lehet msknt, csak fokozatos gzadssal fel-
szllshoz ldtani. csak legyintett. Ott lltam s vgig kellett nz-
nem, miknt vgja" r a gzt a gpre.
A Messzer" megldult, de a kormnyok mg nem fogtak, balra kez-
dett kitrni. Erre Lajos megprblta elemelni gpt a fldtl. El is jtt,
de a kis sebessg miatt a lgcsavar nyomatka florsba vitte, majd a
fldhz, azt kveten hton csszva a vasti tltsnek vgdott! 1944.
oktber 12-t rtak.
Ezekre gondoltam, amikor a dli rkban az egsz osztly startparan-
csot kapott. Alacsonytmads Csongrdtl Szegedig, az tkelsekre s
mindenre, ami mozog az utakon. Szp feladat!
Zavar nlkl emelkedtnk a levegbe. Szzadparancsnokunk, Papp
Tibor fhadnagy Szolnokhoz vezette a szzadot kb. 4000 m magassg-
ban, nyilvn Szolnoktl dli irnyban akarta vgiglni az utakat s az t-
kelket. Mindannyian cipeltk gpnk hasa alatt a szivar alak, 300 lite-
res pttankunkat. Sajnos az n pttankom nem tlttt, knytelen voltam
a ftartlyt apasztani. gy trtnhetett az a vgzetes dolog, hogy amikor
Szolnoknl megkaptuk a parancsot a tk" dobsra, nekem mr alig
tbb, mint fl tartly benzinem maradt.
De akkor ezzel mit sem trdtem, a szzad oszlopban tmadott min-
dent, ami elnk kerlt. Szrtuk az ldst" gpkocsira, pontonokra, lve-
gekre! Minden villogott, a torkolattzek s a nyomjelzk srjben ro-
hantunk Szeged irnyban. Itt nem lttunk mozgst, de kigyulladt a piros
lmpm, jelezve, hogy csak 10 perc replsi idm van. Azonnal rdiz-
tam a parancsnoknak, hogy ki kell vlnom, nem tlttt a pttankom, g a
piros! Recsegve jtt a vlasz Papp Tibor rtl: Ne vlj ki, megynk ha-
za!" Gondoltam, jl van, legfeljebb Taszron leszllok tankolni. De sza-
ladt a tj alattunk, mlyreplsben elrtk Sifoknl a Balatont s ahogy
trepltk a Kanizsa-Budapest vastvonalat, Mustangokat pillantottunk
meg tlnk balra. Nem vettek minket szre. Papp Tibi mondta, hogy
Nem tmadunk, nincs lszer s kevs az zemanyag! Irny Veszprm!
42
43
Dra Ambrus rmester
alig hogy rtrtem a vastvonalra, megtalltak a Mustangok, heten-nyol-
can lehettek s nekem taln csak pillanatokra elg az zemanyagom s
semmi lszer! Mg az volt a szerencse, hogy a piros lmpm csalt, mert
vagy 20 perce gett, mr le kellett volna llni a lgcsavarnak. A Mustan-
gok kz fordtottam, haljak meg gy, hogy egyet szolgnak viszek a
msvilgra! Zavarba hoztam ket, nem tudtak lni, de jra sorozat rt,
szikrt hnyt a lgcsavarom, lgcsavarlvs! A fnyjelzk kaszltak,
milyen j, hogy a motorzajtl nem hallottam a rettenetes lvldzst.
Az letem vgigfutott elttem, elbcsztam tle, szp volt, de rvid
volt. Nem rtem el Ttvzsonyt, amikor lellt a lgcsavar, a nagy csen-
det ekkor trte meg a sorozatok flelmetes zaja, valahonnan a lgvde-
lem is ltt, a jellegzetes 40 mm-es lgvdelmi gpgy ugatott, taln en-
nek is ksznhettem, hogy koncentrlni tudtam. Simnak tn rt volt
elttem, aztn erd. Rnyomtam a fldre, de tl nagy volt a sebessg,
visszapattantam, majd kiss lg farokkal hasra cssztam. tds, per-
dls, csikorgs s a gpem fkszrnyt elvesztve megllt.
Sokkos llapotban mozdulatlan maradtam s taln ez mentette meg az
letemet, mert borzalmas 12,7-es sorozat verte a gpemet, ha fellltam
Leszlls egyenknt!" Remlve, hogy
sikerl beesni" a reptrre, megkezd-
tem a leszllshoz val helyezkedst.
Mr kiengedtem a futt, amikor sz-
leltem, hogy az elttem leszll gp
krl villog s porzik a reptr talaja!
Jobbrl-balrl Mustangok! Gpemen
rvid sorozat lt, a rdim elnmult!
Egy Mustang balra elttem hzott,
rfordtottam s kilttem az utols
maradk lszeremet! A Mustang be-
nyomta magt a Danuvia erdei gyr-
telep kmnyei kz, de nem esett le!
Elre vgtam a gpemet, a motor
hzott mg, meg se ksreltem az
jabb rfordtst a leszllmez ir-
nyba, hanem dntttem! Megpr-
bltam Ttvzsonyt elrni, ott isme-
rek egy szksg-hadireplteret. De
volna, szitv lnek! gy vdett a htpncl, de az elg keskeny volt. El
is talltak, elszr hatalmas tst reztem a bal karomon s a bal com-
bomon! Elszrnyedve nztem a karomat, bekecsem szttpve, hscafa-
tok, s kifehrlett a fels karcsontom. Az lsben fojtogat volt a gz,
lporgz, vagy g olaj - nem tudtam... nkntelenl elrehajoltam,
hogy levegt kapjak, kzben a kvetkeznek rcsap Mustang sorozata
eltallta a holttrbl kimozdul jobb karomat, egy lvs repeszt szrt
szt az lsben. jabb ts a bal lbszramon s a trdkalcsomon. Egy
vrz ruha s hscafat voltam. Prbltam azt a ltszatot kelteni, mintha
fejlvst kaptam volna, lecssztam az lsben, sszehzdtam, mint egy
dgltt rge.
A kzvetlen, ers gpzgs cskkent, gy ltszott, megelgeltk a ve-
lem val foglalkozst, gy gyorsan kiugrottam a gpbl, mg el nem vr-
zek. s ekkor reztem, hogy g a gp! Ht ezrt hagytak itt, majd a tz
elintz! Gyorsan, gyorsan, ki kell brnom, ki kell msznom az g ko-
porsbl, mg el nem rnek a lngok! Elrehajoltam s nagy nehezen,
egsz testemmel segtve, emberfeletti erfesztssel kinyitottam a slyos
kabintett s kicsusszantam, estem inkbb a gptrzs mellett a fldre.
Minden vgtagomon letpve a repl ruha, csontjaim kt helyen is ki-
fehrlettek, mindenem csupa vr volt.
Flllni nem tudtam, de el kellett tvolodnom a gptl, amelynek k-
zepe mr fehren izzott, majd megsltem! Gurulni kezdtem, sebeim tele
voltak flddel s piszokkal. 15-20 mterre jutottam a gpemtl, a mo-
torzgs lland volt, csaknem nflttem, sorozatok drrentek a fldrl
is. Egyre gyengltem, amikor egy tsks bokor kz vgl is begurul-
tam s fl knyken nztem a lngol, izz gpemet, mr az lst is el-
bortottk a lngok, mr gett az ejternym.
Nem messze voltam a veszprm-tapolca-i mttl, robogtak a kato-
nai gpkocsik, de engem nem vettek szre.
Az ttl eltekintve balra 100 mterre egy Fieseler Storch" gett, pi-
lti kztem s a gpk kztt lltak s integettek, meglttak! Elrohan-
tak, de segtsgrt. Kzben egy fiatal prbacsendr jtt a domb fell
nagy vatosan, felm tartva puskjt. Odakiltottam, hogy Itt vagyok,
pajts, gyere gyorsan, segts, mert meghalok!" Kzeltett, bambn nzve
rm -Gyere, n is magyar vagyok, segts, amg nem ks! - Szthz-
tam mellemen a kkesszrke nmet rep. ruht, hogy lssa alatta a ma-
gyar zubbonyomat s a rendfokozatomat. t hold fldet grtem neki, ha
44
segt elktni a gpgyktl srlt lbaimat s a karomat. -Van nlad
ktszer!?" - krdeztem. -Nincs" - ez volt az els szava, amit a rmle-
tben kiss megnyugodva, ki mert mondani. Aztn odaadtam a sajt
zsebkendmet, neki is volt egy piszkos zsebkendflje, ezekkel sikerlt
a legslyosabban vrz bal karomat s lbamat elktni. Akkor megkr-
tem, prbljuk meg azt, hogy a kerkprjra mszhassak. Nagy nehezen
sikerlt, mert ers volt, mint a bivaly, csak tele volt a nadrgja az ijedt-
sgtl. Akrmilyen ers is volt, nem brt velem. Erre krtem, hogy ke-
rkprjval siessen be Ttvzsonyba, hozzon orvost. Ekkor mr kze-
ledtek a nmetek is segteni, de mg elttk megllt egy magyar aut,
leugrott rla egy magyar repl hadnagy bajtrsam, gy emlkszem,
Forr Plnak, vagyis Doberdnak hvtk s felkiltott: -risten, Amb-
rus, te vagy az? Lttuk a fstt, azrt jttnk." Fel a platra, alm pok-
rc, fejem al csajka. Krdezte, hogy Veszprmbe, vagy Tapolcra vi-
gyenek-e. Mondtam, hogy Tapolcra.
Erre : -Jl van, de elbb Fredre megynk, hogy gyorsan ellssk a
sebeidet." - Ekkor lttam, hogy egy lblvses szerel is van a kocsin.
gy aztn este lett, amikor Tapolcra rtnk. A krhz lakja lettem pr
hnapig. Vge fel jrtunk a tlnek, amikor megtudtam, hogy a krhz
kiteleplsre kszl Nmetorszgba. Na, mondtam, lgs innen, de
gyorsan. Akkor mr bottal bicegtem. Egy jszaka meglgtam, kiszedve
a lckerts egy darabjt. Mire felfedeztek, engem elnyelt a Bakony k-
ds homlya.
Msnap - j tvol Tapolctl - meglltottam egy nmet teherautt s
krtem, vigyen el a veszprmi reptrre. Mankval a hnom alatt rohan-
tam a veszprmi harcllspontra Ali paphoz, az reg Pumhoz". A ta-
llkozs rmteli, igazi bajtrsias volt. n szerettem volna a repl le-
rsomat megkapni, de kiderlt, hogy mr minden irat ssze volt csoma-
golva s indult htra Kenyeribe. Miutn Ali btymmal pr percet be-
szlgettnk, ltta, hogy milyen gyenge llapotban vagyok, javasolta, gy
sem tudok ilyen llapotban gpre lni, ha van olyan helyem, ahol meg
tudok hzdni az oroszok ell - akkor maradjak. ad nekem olyan
rst, ami nagyon j lesz a nyilasok bolygatsa ellen.
Nagyon rzkenyen vltunk el egymstl.
De visszatrve a mltba, mg egy pillants a 101/2. Retek" szzad
gpeire s a piltk fel, akik kzl mr alig ismertem valakit. Mind
jak voltak, majdnem, akik a leltt regek helybe lptek. Knnyes
45
szemmel indultam el jra a bakonyi erdk stt homlya fel. Hogy ho-
gyan ltem t a kvetkez heteket, az kln regny.
gy vgzdtt az n hborm, de replletem mg nem fejezdtt
be. Taln majd errl is rdemes lesz beszlni neked, reg puma, lgi ka-
lz bajtrsam.
Nagyon tartoztam ezzel a trtnettel Ambrus bartomnak, akivel a hbo-
r utn 1949-ben tallkoztam jra Kecskemten, majd Szolnokon, ahol
kzs ervel kezdtk el az j katonai replnemzedk kikpzst. Meg-
prbltuk ebbe a kikpzsbe becsempszni azt a csodlatos hagyom-
nyokkal rendelkez magyar replszellemet, amely az els vilghbor-
ban, az Isonznl s Asiago-Arsiernl kezddtt, a magyar kirlyi lgi-
ernl folytatdott s gy rzem, alapjban vve - ma is megvan.
Mg egy mondat erejig igazsgot szolgltatok Dra Ambrus m. kir.
rep. rmesternek, akit megbocsthatatlan mdon kifelejtettem Pumk
fldn-gen" cm knyvembl ezrednk sebesltjeinek sorbl.
A szerz visszaemlkezse a magyar lgtr vdelmre
AZ ELS BEVETS
1944. augusztus 7.
A vonatunk ks jszaka rkezett Veszprmbe. Az egyetlen szllodban,
a Koronban mr nemhogy szobt, szabad gyat sem kaptunk, de az t-
terem egyik sarkban sszetolt szkeken, ruhstul alhattunk". Hajnal-
ban gyalog indultunk a jutasi repltrre, hogy a reggeli osztlyparancs-
noki kihallgatson jelenthessk thelyezsnket.
9 ra lehetett, amikor vgre szemtl szemben lltunk az reg Pum-
val. Megkaptuk a beosztsunkat: Lapos az 1. szzadhoz, n pedig a 3.-
hoz. Jobban szerettnk volna egy szzadhoz kerlni, de ht alkudozni,
azt nem lehetett. Itt vltak el tjaink Lapossal.
t perc mlva a 3. szzad, kdnevn a Drtkefe hajzinak barakkj-
ban voltam. Pvai-Vajna Gyrgy fhadnagyot, a szzadparancsnokot s
a tbbieket is ott talltam. Sok beszdre nem nylt mdom. Aznap nagy
amerikai bombatmads rte Budapestet, s az osztly nyolc gpe hat
lgigyzelmet aratott. Velem nem sokat trdtek.
Felvteleztem a legfontosabbakat: a csutort, vagyis az oxignlgz-
kszlket, a trkpeket, a rdis haubt, vagyis a brsapkt a beptett
flhallgatkkal, a meleg Messzer-ruht s a csizmt. A csizmn ltszott,
hogy hasznlt s kiss vres is. Gersy Tams hadnagy volt, akit a rep-
ltr bombzsakor repeszsrls rt. Mivel az n mretemre ms nem
akadt, bertem ezzel. (Mg nem tudtam, hogy december 22-n a sajt
vremmel is meg fogom keresztelni".) Dlutn befutott Pestrl Nnsi
Klmn is. Molnr Laci, a mr sok lgigyzelmes hadnagy kzlte ve-
lnk, hogy reggel megkezdjk az tkpzst a G-6 tpusra, a Gusztvra.
Este a szllsunkat is megkaptuk Almdiban, mghozz nem is akrmi-
lyen helyen. A Drtkefe szllsa a BYC klubhza volt, mi az els eme-
leti teraszra nyl egyik szobt kaptuk Klmnnal (elesettek gyait).
Msnap mr a terrorkocsival" (egy ponyvs, volt rendrsgi autval)
mentnk ki a reptrre. Kitoltk a replgpnket, hogy megkezdjk az
tkpzst. A tbbi gp kszltsget adott, ez viszont, mivel a trzsben
47
hzd kbelei lvsi srlstl zrlatosak voltak, nem volt hadra fog-
hat. Neknk nagyon megfelelt. A zrlatossg mindssze abban nyilv-
nult meg, hogy nem lehetett vele rdizni. Gusztv-tpus volt, az egyet-
len gp a Drtkefnl, amelynek a hts fejpnclja mg aclbl, nem
pedig pnclvegbl kszlt.
Molnr Laci nem sokat magyarzott, hanem elzavart, hogy rjunk is-
kolakrket, de nem tstartolssal - vagyis gy, hogy leszlls utn, mr
guruls kzben jra gzt adva ismt flszllni -, hanem minden le-
szlls utni begurulssal, amg a tankols brja. (Az tstartolst nem a
109-esnek talltk ki.) Mg aznap egy-egy ra mreplsre is elkldtt.
lveztk a nagy lert! Nnsi csinlt egy olyan rcsapst, hogy azt
hittem, ottmarad. Ht igen, itt nem jrt bntets a leszlls eltti cirku-
szrt.
Nnsi nagyon jl s vakmeren replt, kvetsi gyakorlaton egysze-
ren nem lehetett lerzni", de mr a Messzer-tanfolyamon nha gy vi-
selkedett, mint aki nem teljesen komplett. Kivl repltudsa esztelen
vakmersggel prosult. A tanfolyamon rsztvettek kzl lett ksbb
a legsikeresebb vadszpilta.
Jlius 29-n az els feladatunk ktelkrepls volt, Mlders-md-
szerrel, majd olasz mdra, szk kben. Most mr persze ms gpeket is
kaptunk. A parancsnokunk, Kovcs Paja" rmester ltta, hogy a
Schwarm-alakzatokat nagyon tudjuk, ezrt kt perc utn abbahagytuk,
s szpen beraktuk a szrnyvgeket Paja orra al. Leszllskor a szere-
lk azt nyilatkoztk, gy ltszik, szemlynkben nem ppen rossz pil-
tkat kapott a szzad.
Molnr Laci csak annyit mondott, hogy a Mustangok ppen ilyen bal-
fcnok utn shajtoznak valahol Olaszorszgban, s rajta nem fog
mlni ezen haj" kielgtse.
Taln nem rt rvilgtani, hogy a Puma-osztlynl az igazi tekintlyt
elssorban nem a rendfokozat, hanem a tnyleges repltuds, valamint
a harci teljestmnyek szabtk meg. A tisztek ktelkparancsnoka s t-
kpzje, Kovcs Pl rmester pldul legnysgi llomny replkato-
na volt. Ha ettl az ratlan trvnytl valaki, mondjuk egy fiatal tiszt el-
trt, knnyen megkaphatta a rendreutastst valamelyik rgebbi Pums
tiszttl. A legnysgi piltkkal fej fej mellett harcoltunk, s megbecs-
lsket nem rendfokozatuk, hanem repltudsuk s eredmnyessgk
hatrozta meg. Kzsen kzdttnk, egytt tkeztnk, egy volt a szll-
48
sunk. Csak az egyenruha megklnbztet jelzsei tettek kzttnk k-
lnbsget gy, ahogyan a vilg minden hadseregben.
Harmincadikn jra bevets volt. Elz napi oktatnk, Kovcs Paja
leltt egy B-24, ismertebb nevn Liberator bombzt. Mi csak ks dl-
utn - a bereplsek vgeztvel - jutottunk gphez. Nagyon lvezetes
feladatot kaptam! Kireplhettem a teljes tankot, mrmint a benzint bel-
le. Magassg: 0-cscsmagassg (mlyrepls, kzvetlenl a fld fltt),
tvonal: az egsz Dunntl! Ez volt aztn a madrkods! Ma is eszembe
jut. Az sszes dunntli ismerst felkerestem egy flrepeszt rcsaps
erejig. Lajos nagybtym Rvflpn a botjt rzta, Irmus nnm ha-
salt a szltkk kztt.
Almdiba val visszatrsemkor Molnr Laci flem hallatra kzlte
Pvai Gyurkval, hogy ha reggel lesz mg id a Papod-hegy oldalban
egy-kt farnkt sztlni, a kt jonc holnaptl kezdve kszltsget ad-
hat. Ht volt r id, mert egy htig nem volt bevets.
Augusztus hatodiknak estjn a Pannniban vacsorztam, ahol a
Pumk rszre llandan foglalt asztalok voltak sszetolva. Hallgattam
a zent. Buttola Ede s tnczenekara jtszotta Cole Porter ragyog sz-
mt, a Night and day"-t. Sehol msutt az orszgban nem volt ajnlatos
egy zenekarnak ilyen amerikai sikerszmot jtszani, gynevezett haza-
fias" okbl. Mi tehettk, hiszen az amerikaiak ellen az orszgban csak
mi harcoltunk szemtl szembe... 8 ra fel elhatroztam, hogy tmegyek
a Budai-fle kisvendglbe, ahol ugyan nem jtszott zenekar, de nagyon
csaldias volt a hangulat s kitn (olcs) a fztjk.
Nagy asztala volt ott is a Pumknak. Ott talltam Molnr Lacit, Tth
Drumit s Debrdy Gyurkt is, akik kevs bor s sok bcsiszelet mellett
a kvetkez naprl beszlgettek. Akkoriban minden nap ms s ms
volt a Puma", azaz a ktelkparancsnok, akinek a rdihvjele volt a
Puma sz.
Msnap, hetedikn az esetleges bevetsre Molnr Laci volt kijellve
ktelkvezetnek. Megtartotta az eligaztst. Ezek szerint bevets esetn
fllrl, htulrl, oldalrl s lehetleg a nap fell fogunk egszen szk.
olasz" ktelkben tmadni a ngymotorosokra, mieltt a vadszaikat
sszetrombitlhatnk. A tzparancsot rdin fogja megadni, szakadatla-
nul tzelve belerohanunk a ktelkbe, zuhans, felhzs, rendezds,
a tbbit majd megltjuk. Gylekezsi lgtr: Tihany fltt 8000 mte-
ren. Most is ltom Lacit magam eltt, ahogy mly medvehangjn kije-
49
lenti: - No, Tobak Cica, balrl fogsz ksrni, majd a hnom al veszlek.
n viszem a zszlt, Boldizsr fog jobbrl ksrni!
Hat nem sokat aludtam. De eljtt a reggel s vele a felhtlen gbolt.
A terrorkocsiban senki nem beszlt, vibrlt a feszltsgtl a leveg. Ma
biztosan jnni fognak. hatatlanul jttek a gondolatok: milyen lesz? Ta-
llkozunk-e velk? Sikerl-e elrni a bombzkat a vadszsszecsaps
eltt? Ksrnk lesz-e a szerencse? n bizony bevallom: fltem.
gy rtnk fl htkor a reptrre s rgtn az tkezdhez hajtott velnk
a terrorkocsi. Ott volt mr a nagy khaki szn busz s a 101/1. szzad, a
Zongora reg traktora, srgarz reflektorokkal. 7.30-tl harsogtk a
hangszrk: A Pumknak 15 perces kszltsg! - 8 rakor a rdi: -
Lgiveszly! Bcska, Baja! - 8.30-kor a hangszrk: - A Pumknak
startkszltsg! Drtkefe 1, a Puma.
A feszltsg olddott. Most elszr rohantam ki a barakkbl a tbbi-
ekkel, keresztl a ritks erdn, kezemben a trkppel, haubval, csutor-
val az t szlhez, ahol ugrsra kszen lltak a szzad gpei. Meleg volt.
Sttt az augusztusi nap, de melegem lett volna most az szaki-sarkon
is, azt hiszem.
A j szerelfik mr leszedtk a ponyvkat, beakasztottk a kurblikat
a motor jobb oldalba s tjttek a kis erd finak rnykba. A gpek
motorral az erd fel lltak vonalban, tlnk csak a keskeny makadmt
vlasztotta el ket, de amg mi rnykban ltnk vagy lldogltunk, g-
peink napoztak". A nagy hangszrk a Budapest 1-es adra voltak kap-
csolva, a jl ismert operettrszleteket meg-megszaktottk az Orlkz",
az Orszgos Lgvdelmi Kzpont nylt szveg vagy kdolt kzlem-
nyei, pldul: Lgiveszly Budapest!
9 ra mr jcskn elmlt, kzel jrtunk a 10-hez. A rdiban Kroko-
dil grsz" s a tbbi nmet kdszveg kzlte, hogy az Adria feletti
nagy gylekezs utn tbb szz ngymotoros Zgrb fel vette az tjt.
Az irny csalka volt, ebbl mg knnyedn helyesbthettek a tmad
gpek Budapest vagy Szilzia fel is.
Ment a szveg" a starton, de valahogy igencsak erltetetten. Azt tu-
dom, hogy n nagyokat hallgattam. Fleg Molnr Laci beszlt. Egy
mondat hvs eligazts, egy mondat hlyskeds. A szzad risai", a
kis Nyemecz s Huszr Pufi vitatkoztak valamin, amit Nyemecz lltott
s Pufi cfolt. No s termszetesen Nnsinak be nem llt a po... - szja.
50
Neki is ez volt az els bevetse, de Klmn hangereje egy 100 bevetses
vn fordul-rkt sejtetett.
Mg egyszer tismteltk a feladatot. Startnl elsnek gurulunk ki,
Lacit Boldizsrral szken jobbrl-balrl ksrve, majd Karcsonyi Misu
Nyemecz Jancsival, Huszr Pufival s Nnsi Klmnnal. Ez ht gp, ez
volt a Drtkefe. (A tbbiek: Erdsz rvezet, Domjn rmester, Mtys
rmester, Blavry s Dniel hadnagyok szabadnaposok voltak Kovcs
Pajval egytt s Almdiban tltttk idejket.) Mgttnk a msodik
lpcs: Tth Drumi vezeti a ngytag Retek csapatot, vagyis a 101/2.
szzadt, majd Debrdy zrja a sort, Brny s Raposa rmesterekkel s
Mlik Jska is ott volt, ksbb rtrek, hogy mennyire.
Kzben megszlalt a halltang", a rgi Zerkovitz-slger, a Manu-
la". Dercze szakaszvezet, aki az osztly harcllsponton a lemezjtszt
kezelte, mint holmi telepatikus fenomn, mindig megrezte, mikor kell
ezt a lemezt feltenni. Most is gy volt. Nem beszlt mr senki. A felnl
megszakadt a zenem s: - Bcska, Baja lgiriad! sszes kzletek vi-
gyzz! - Majd rvid recsegs-ropogs s: - Pumnak lkszltsg!
Ugrs a gpekbe. J 60 fok lehetett bennk. Felrntottuk a bekecse-
ket. Derkszj, pisztoly akkoriban mg nem volt divat. Minek?
Sajt gpem mg nem lvn, valamelyik szabadnapos gpt kaptam
meg. Azt tudom, hogy a gp fszerelje rvai Pali szakaszvezet volt,
aki ksbb legalbb 20 bevetsen t gondozta a gpeimet hibtlanul s
nagy-nagy szakrtelemmel. Kpes volt ottmaradni az t szln s gy
lesni a hazatrket. Taln jobban tlte a bevetseket, mint mi.
A gpek a fellltsi vonalon nem a harcszati sorrend szerint llottak.
Jobbra tlem Nyemecz kszldott be az vbe, neki kicsit knnyebb
volt, mint nekem a 190 centimmel. Nyemecz Jancsi fehr glaszkesztyt
hordott, le-fl hzogatta, ki tudja, mirt? Tle jobbra Molnr Laci atl-
taalakja magasodott, amint fejn htratolta a haubt, s beszlls eltt
mg volt egy szava", ppen hozzm. Sz szerint imigyen: - Jl nzz-
tek meg a Tobak hadnagy urat, mert ez az els bevetse s ma lelvik,
mint egy majmot! - Ezen udvariasan illett mosolyogni, de nem hiszem,
hogy rszemrl ez meggyzen sikerlt volna.
Aztn bektttk magunkat, elbb persze becsatoltuk az ejternyket.
A trkpemet s a fnymsolt, kdolt trkphlt a csizmaszrba dug-
tam, hossz lbaimat beraktam az oldalkormnypapucsokba. A trdem
51
majdnem az orromat verdeste, de n szerettem ezt a szk kabint - az
ember eggy tudott vlni a gppel.
A szerelk a gpek jobb szrnyn ltek. Korbban mr rnk csuktk a
dekliket, de a zrt nem toltuk a helyre, mert indts utn a kurblit mg
be kellett adni.
s fttnk a napon. jra szlt a halltang. A bekecsem alatt mltt
rlam a vz. Karcsonyi Miska tlem balra volt s tovbb balra a tbbiek.
Lgmozgs alig. Nem tudom, meddig ltnk gy lkszltsgben, ami-
kor a zene elhallgatott s: - Pumnak azonnal start! 1-es lgtr 8000!
Mint a motolla, gy jrt a szerelk keze, minden bekapcsolva, kihz-
va, benyomva, ahogy kell, majd rvai rcsap a deklire s mindketten le-
ugranak, hogy a fkbakokat kirntsk, majd felemelt karral szabad"-ot
s bcst intsenek.
Indtkar! Dbrgs. Lacit figyelem. Porfelh, majd kiforduls s a
start fel gurulva ki-ki helyezkedik a szolglati helyre. Hogy ilyenkor
nem tkznk ssze - n legalbbis nem tudok ilyesmirl -, az szinte
hihetetlen. Gurultak a tbbi szzadok, a parancsnokok rdiztak, s n,
ahogy illett, hallgattam.
Startra lltunk. Laci raja legell. A parancs vteltl taln 3 perc telt
el, amikor Laci bedfte a gzt. Egyszerre ldult meg a 16-18 gp. s
ekkor hirtelen megnyugodtam. Mr csak a teendkkel trdtem s a ve-
zremet figyeltem, ahogy szk ktelkben kell.
Laci szorgalmasan hvta az Erdt", a sajt rdiirnytnkat, az Erd
vlaszolt a Pumnak s kzlte, hogy az irnytst tadja a kzponti va-
dszirnytsnak, amely azon a napon a Prduc" hvjelre hallgatott.
Kzben szpen emelkedtek a Gusztvok, br a hasunk alatt hordtuk a
tkket", vagyis a pttankokat, amelyek rontottk a gpek teljestm-
nyt. Az 1-es lgtr Szombathely lgtere volt, oda igyekeztnk. Csak
idnknt psztztam krbe tekintetemmel a lgteret, tbbet a szk kte-
lk nem tett lehetv. Hogy, hogy nem, balrl egszen mellm zrkzott
Mlik Jska s elvlasztott Karcsonyi Misktl. De ezt csak mint tnyt
rgztettem, az n dolgom az volt, hogy Molnr Lacit figyeljem s a r-
dit, amely most mr nagyon is les szvegeket recsegett a flembe.
Gyr magassgban rtk el a 8000 mtert, amikor a Prductl j pa-
rancs rkezett: feladatunk a nmet nehzvadszok biztostsa. A nme-
tek mr ltnak minket, jelezte a Prduc. (A nmetekkel nem voltunk
azonos svra hangolva.)
52
Eddig minden jl sikerlt. Tnyleg
meglttam n is a nmeteket Gyr
irnybl jvet, csak azt nem tudtam
egyelre, hogy mit rtsek nehz" va-
dszon. Ktsgeim gyorsan megol-
ddtak, mert Laci nagy bal vben a
Balaton irnyba repl nmetek m-
g kanyartotta kisded csapatunkat.
Alattunk voltak, cirka 6000 s 7000
kztt, amit Laci rendkvl helytele-
ntett, ahogy a rdizsbl vilgosan
kitnt. Ht a nehzvadszok ugyan-
olyan G-6-osok voltak, mint a mi g-
peink, csak hromgys kivitelben,
pttankkal. Szzad-k alakzatban re-
pltek. Pontosan tizenketten, ktszer
is megszmoltam ket.
A Balaton keszthelyi sarknl jr-
hattunk, kzben mi is lekeveredtnk
6000 mterre, amikor valaki beleor-
dtotta a rdiba: - Flttnk kon-
denzek! - A kondenzcskokat n is szrevettem, amikor a nmetek
szaknyugati irnyra fordultak, mi utnuk s a nap pontosan mgttnk.
Kzben a rdiban: - Flttnk Mustangok! - Laci: - Prduc, azonnal
krek engedlyt emelkedni s szembefordulni! Mustangok felettnk! r-
testsk a nmeteket! sszes Pumk pttankot dobni! Gppuskkat, gp-
gykat bekapcsolni!
A msodpercek vgtelennek tntek. A nmetek - a legnyugodtabban
- mintha iskolt replnnek! Most mr elfajult a rdiszveg: - A pif-
kk nem ltjk az amikat! - Biztosan nem is lttk. Mi meg mr pttan-
kok nlkl tncoltunk, a sz szoros rtelmben, az ideges feszltsgtl.
Drmai hangulat. Csak a hrom parancsnok beszl. Fleg Laci. Leg-
albb ngyszer kr parancsot a kivlsra s szembefordulsra. A vlasz
mindig az, hogy nem Mustangok, hanem nmet feldertgpek vannak
flttnk! Parancsot vgrehajtani, a nmet egysget biztostani! - Laci a
velejig katona volt. Ha nem az, tn ma is lne! Tartotta magt a pa-
rancshoz.
53
A knyv szerzje
Oldalt nztem, Mlik Jska gy tncolt, mintha hatalmas termik do-
bln, vagy n tncoltam, ki tudja? A feszltsg fokozdott. Mindjrt
sszetkznk Jskval, jobbra nem hzhatok, ott Molnr Laci van. Ek-
kor a rdiban jl hallom Drumit: - A Mustangok napbl tmadnak! -
Majd Debrdy Gyurka flreismerhetetlen hangja: - Htul lgiharc!
Az esemnyek felgyorsultak, mint amikor a filmet felprgetik. Mol-
nr Laci gy rvgta a vszteljestmnyt, hogy j 50 mterrel elmarad-
tam tle, de ezt a tvolsgot mr tartottam. A nmetek elttnk repltek
kb. 600 mterrel, 100-200 mterrel alacsonyabban, mg mindig pt-
tankkal. Laci melljk akart replni, s a parancsot vgskig teljestve
jelezni akarta nekik a Mustangokat. Mr n is 100 mternl kzelebb
voltam a nmetekhez, Laci mg kzelebb, s ekkor Laci billegtetni kez-
dett s rvid sorozatot ltt a nmetek el, hogy vegyk szre magukat.
Ebben a pillanatban apr villansokat lttam Laci gpnek trzsn s kis
fstpamacsokat... Laci gpe kiss felhzott, majd lesen jobbra bedlve
a fld fel borult, egyre tbb fehr s fekete fstt hzva maga utn. (De
nem lngokkal gve!)
s ekkor srga nyomjelzk radata htulrl. Cskos mintzat farok-
rsz, csillog gptest, jellegzetes hassal, jobbra tlem, tz mterre, s
legalbb 80-100 km/ra tbbletsebessggel tlszalad rajtam. Ez ltte le
Lacit, villan belm a felismers. Htra se nzek. Ltom, hogy beleszalad
a clzkrmbe! Nincs messzebb 50 mternl. Minden fegyverbl tz!
Ms is l, ltom a sok tallatot s a Messzerek nyomjelz lvedkeit, de
azt is, hogy gnek a pttankos nmet gpek! Ezek gy haltak meg, hogy
azt se tudtk, mi trtnt velk.
A Mustang nem gyullad ki, de meredeken lefordul. n utna, de mr
ltom, bekapta. Alattam egy elg nagy telepls, tvolabb a Rba. J-
noshztl dlnyugatra vagyok. Ekkor fnyjelz lvedkek svtenek el
a kabinom mellett. Nem kapok tallatot, de a botot elre feketedsig",
a gyorsul zuhansban fellp erk miatt elfeketedik elttem a vilg.
Negatv szgben teljes gzzal zuhanok s csavarom, lpem a gpet.
Kzben trimmelek s olyan fizikai ert fejtek ki, mint egy mozdony, ak-
kork a kormnyerk.
A fnyjelzk elmaradnak, a flem gy ropog, mint a gppuska. Fel
kell venni a gpet. Mr nem csak sttlk, hanem csillagokat s vr-
set is ltok, ami nlam a vgs jel. Kieresztem s csaknem 1000 kilo-
mteres sebessggel robogok. Jobb kz fell a Soml magasodik, ebbl
54
tudom: Veszprm irnyba tartok. A fejem prg, de gpet nem ltok,
hangot nem hallok. Mlyreplsben maradok. Nem valami dicssges a
hangulatom. Mi van a tbbiekkel, Lacival? Nem volt-e rszemrl gy-
vasg, hogy fldig zuhantam?
Ma mr tudom a vlaszt, de akkor nehz perceim voltak. Vgl is
nem tehettem mst. Arra, hogy esetleg lelttem egy Mustangot, nem is
gondoltam, hiszen nem lttam becsapdni. Klnben is, msok is lttek
r.
Jutas fl rek a Papod irnybl. Leszlls kzben ltom, hogy kt
gp gurul be a fellltsi vonalra. Olyan csendesen, rcsaps nlkl ol-
dalgok a msik kett mell, mint akit megvertek. k se beszlnek. Hu-
szr s Boldizsr. Boldizsr Laci a fejt csvlja, s csak szvjuk a ciga-
rettt. Telefonon jelentjk az esemnyeket, de minden szzadtl hiny-
zanak mg. Nzzk az rnkat. Mr nem jhetnek, mr lejrt a Messzer
maximlis replsi ideje. Lehajtjuk a fejnket. A mi szzadunkbl nem
trt vissza a ktelkparancsnok, Molnr Laci, Nnsi, Nyemecz s Kar-
csonyi... A Retektl nincs hr Tth Drumirl.
Keservesen telnek az rk, majd jnnek a jelentsek a csendrrsk-
rl. Nyemecz Jancsi kiugrott, az ejternyn lgott, amikor sztlttk a
hast. Mg lt fldet rskor, el tudta mondani, mit csinltak vele. A s-
megi krhzban halt meg mg aznap. Szombathelyrl kapjuk a hrt: Ka-
rcsonyi Miska sszegett, de mg l. Remljk, megmarad. Kiugrott
is ejternyvel.
Dlutn egy dunntli grfi kastlybl zennek, hogy kt magyar
hadnagyrt kldjenek autt. Tth Drumi s Nnsi Klmn mg vilgos-
ban megrkeznek. Lgiharcaikat megvva, sztltt gpeikkel tperces
idklnbsggel rtek fldet a grfi porta kzelben, ppen ebdidben.
Drumi volt az els. Hasra szll gpe ttrte a kastlyt krlvev ker-
tst s nagy csrmplssel a park kzepn, a szkkt mellett llt meg.
Drumi kiszllt s a r jellemz higgadt mdon elnzst krt, hogy ebd
kzben zavarta meg az odagylekez grfi csaldot s szemlyzetket.
A grfn megkrdezte, hogy egyedl rkezett-e? Ebben a pillanatban,
tlk alig pr szz mterre jabb gp szllt hasra, ll motorral. Drumi
feltallva magt, jabb elnzst krt, s kzlte, hogy immr ketten van-
nak, de remli, hogy ez a szm mr nem fog vltozni. Perceken bell
megjelent Nnsi is, s hres" nyolcadik kerleti stlusban elrendezte a
grfkat. Vgl is ebdet kaptak, st Nnsi mg hnapokig levelezett
55
az egyik grfkisasszonnyal, akr a mesben. A szomor napnak ez volt
az egyetlen ders mozzanata.
Molnr Lacirl nem kaptunk hrt. A remnyt - hogy mg l, taln
krhzban van - mg nem adtuk fel. Eljtt az este s a Pumnak 60 per-
ces kszltsg. Alkonyodott, amikor nagyon csendesen hazaindultak Al-
mdiba a kocsik. Sehogy se frt a fejembe, hogy ami ezen a bevetsen
megtrtnt, az tnyleg valsg volt s nem rossz lom. Hogy lehetett gy
szinte clt replni" a Mustangoknak? s egyltaln, ilyen egyoldalan
csatt veszteni, mghozz az els bevetsen!
Nem sokat aludtam azon az jszakn.
Msnap, augusztus 8-n reggel, kzvetlenl a 30 perces kszltsg
utn az reg Puma s Scholtz Mikls, valamint jszszi Apuka" sorra
kikrdeztek mindenkit a tegnapi esemnyek fell. Lacirl mg mindig
semmi hr.
A kikrdezsek sorn vilgoss vlt, hogy Molnr Lacit utoljra Bol-
dizsr s n lttuk, hiszen Boldizsr jobbrl, n pedig balrl ksrtem.
Arra is jl emlkeztem, hogy a dnt sszecsaps a Srvr-Celld-
mlk-Jnoshza hromszg trsgben kezddtt. Mrpedig Molnr
Laci gpe mindjrt az elejn tallatokat kapott.
Heppes rnagy dnttt. Elrendelte, hogy az osztly Storch gpvel,
Boldizsrral egytt azonnal startoljak a tegnapi bevets trsge fel. Ta-
lljam meg Molnr Lacit lve vagy halva. Reggel 8 rakor mr leveg-
ben voltunk. Mlyreplsben cloztam meg a Somlt. Rekken meleg
grkezett, akrcsak tegnap. Nagyon figyeltk a lgteret, nem akartunk
jabb ldozati brny" szerepet jtszani. trepltk a Bakonyt, megje-
lentek alattunk a Soml oldalnak szlsorai. Kzeledtnk a tegnapi
drma sznhelyhez. Mr jl kivehet volt a Sg-hegy is, amikor flbal-
ra helyesbtve nyugati irnyra lltam.
Jnoshza. Magassg 100-120 mter. A vrostl nyugatra kb. 5 km-
re, a grazi t mellett lucernt takartanak be. Ketten rakjk a szekeret.
No, itt kezdjk. Gzt le, fkszrny ki, nagy vrskeresztekkel dsztett
gpnk diszkrten ll meg a szekrtl 10 mterre. A kt paraszt bcsi
gy megijed, hogy alig tudjk a lovakat megfogni. Hogy mi volt teg-
nap? Ht igen, nagy lvldzs volt odafnn, de a krnyken nem ltott
gpet leesni egyikk sem. Tovbbmegynk, a frissen kaszlt lucerns ki-
tn felszllplya. Balozsameggyesig mg kt helyen szllunk le. A
56
msodik helyen mr tudnak valamit.
A falutl szakra, tn 1-2 km-re teg-
nap lezuhant egy Rata. Aki mesli,
nem ltta, beszltk. Ide-oda fsljk
a vidket a mondott helyen.
Elbb vesszk szre az erdirtst,
aztn a gpet. Leszllunk, odame-
gynk. Lapos szgben, valsznleg
flig hton rt fldet, elbb azonban
300 mteren lekaszabolta a ritks pa-
gony fiatal fit. Egy cskos fark P-
51. A szrnyak 100 mteren szana-
szt szrdva. Nem gyulladt ki, de az
ls olyan, mintha satuba kerlt vol-
na. A pilta mg benne van, ltni a
rendfokozati jelzseinek sznt.
Ezstcsillag, de alig vehet ki a vr-
tl. Egy pillanatig csendben adjuk
meg a tiszteletet a repl hsi hallt
halt ellenflnek. Ez lett volna a tegnapi?
Lehet, hiszen eltalltam. Egyltaln nem kapkodok ezrt a lgigyze-
lemrt. Tlsgosan valsgos s vres az egsz, mg nem szoktam meg.
Gppuskibl nem sok lszer hinyozhat. Egszen biztos vagyok benne,
hogy ez ltte le Molnr Lacit. Most jl ltom a gpre festett nalakot,
amit tegnap nem volt idm regisztrlni.
Csak jval ksbb derlt ki, hogy sem ezt a Mustangot, sem azt a m-
sikat, amely Srvrtl szakkeletre esett le, nem igazoltk az osztly
szmra, hanem a lgvdelmi tzrsg kapta meg".
A lgvdelmi parancsnoksg csak annyi lgigyzelmet igazolt, ahny
roncsot megtalltak. Elfordult, hogy tvedtek, de ez senkinek nem je-
lentett problmt, volt elg bajunk enlkl is. Amikor a hbor haznk
terletre tterjedt, nem mindig lehetett a roncsokat megtallni. Marad-
tak a tanvallomsok, az elkerlhetetlen tvedsekkel megtzdelve.
(Engem pldul december 22-n biztosan nem jelentett egy szovjet pil-
ta, mivel ltszlag sikerlt meglgnom" elle. Pedig kt helyen is meg-
sebesltem, de ezt nem tudhatta.)
v. Molnr Lszl hadnagy
Fot: vitz Mszros
57
Elkerl egy csendr, jelenti, hogy rzi a gpet. Nincs idnk tovbb
itt maradni. A csendr szerint innen szak fel tbb gp zuhant le, G-6-
osok.
A Rba mellkgnak vlgyben Srvrig hat nmet gpet tallunk.
Kett elgett. Kett fgglegesen a fldbe frdott, az egyik Ikervr
magassgban, mocsaras talajba, gy, hogy csak a farokrsz llt ki a
fldbl. Ebben is benne van mg a pilta?
A hatodik nmet gpet knyszerleszllva talljuk Ikervr s Srvr
kztt flton, csnyn sszetrve. Elg meredek szgben nyomhatta a
fldre a pilta. Az lsben vres gsnyomok, de az gst valami kiol-
totta. A srvri futballplyn leszllok. Pillanatok alatt tbb szz fnyi
tmeg. Mindenki mst mond. Legalbb tzen lltjk, hogy egy magyar
hadnagy fekszik a krhzban, tegnap zuhant le. Msok szerint nmet az
illet.
Boldizsr Laci rzi a gpet, n egy rendrautval megyek a srvri
krhzba, ahol pillanatok alatt kiderl, hogy egy nmet hadnagy, slyo-
san meggve, eszmletlen llapotban tnyleg a krhzban fekszik.
jra startolunk, de dl mr elmlt jcskn, igyekezni kell. Elindulok
a Rba szaknyugati oldaln. Nem messze Rumtl leszllunk, mert
sszegett roncsot ltunk. Szinte megllapthatatlan, magyar-e vagy n-
met, de az emberek azt lltjk, hogy egy magyar pilta sebeslten rt
fldet nem messze, ejternyvel. gy ht ez csak Karcsonyi Miska gpe
lehet.
Felszlls utn Celldmlk, illetve a Sg-hegy irnyba fordulok, de
kzbe esik a szba jhet terlet legnagyobb sszefgg erds rsze, a
kldi erd. Az erd dli szln birkanyj, amelyet nagyobbacska fi le-
geltet. Leszllunk a rmlt nyj mell. Hosszabb idbe telik, amg a fi
(gy 16 ves) szra nyitja a szjt. Beszl mindenfle csacskasgot.
Mintha nem lenne teljesen pelmj. Vgl kinygi, hogy igen, tegnap
nagy sivtssal beleesett az erd kzepbe egy replgp, de nem be-
szlt errl senkinek. Boldizsr Laci a fldn marad, n meg elkezdek
gy replni, mintha sorozatfelvtelt akarnk csinlni az erdrl 20 mter
magassgbl. Svrl svra replk. s tnyleg. A legsrbb rszen, az
erd kzepe tjn, az erdszltl legalbb 2-3 kilomterre fehr folt t-
nik fel s sszetrt gproncs. Alig vehet ki, olyan sr ott az erd.
Mindenesetre nem gyulladt ki.
Kimegyek az erd szlre, keresem Boldizsrt, hogy az irnyt jelez-
58
zem neki, amikor ltom, hogy csendrk, vagy ngyen lehetnek, beszl-
getnek vele. Leszllok. A csendrk is azrt jttek, amirt mi. Molnr
Lacit keresik. k is gy tudjk, hogy az erdben van a gp. Megadom
az irnyt, de mr alkonyodik, velk menni mr nem akarok. Nekem je-
lentenem kell, hogy megvan a bizonyossg: Laci mr nem l.
Mg egyszer megnzzk a roncsot. A fehrsg az ejterny, teljesen
ssze van trve minden, az erny a gproncsbl nylik ki. Gyorsan ler-
juk az utols tiszteletkrt, Istenhozzdot mondunk magunkban Lacinak.
Irny Veszprm, ahov mg stteds eltt megrkeznk. Azonnal je-
lentsttelre sietnk: hatrozottan lltom, hogy Lacit talltuk meg. Je-
lentem a tbbit is, az egsz szomor listt. De neknk most Molnr Laci
elvesztse fj nagyon. Msnap hajnalra mr a hivatalos jelents is pa-
rancsnokunk asztaln volt.
gy kezddtt az n szemlyes hborm.
SZEZONVG
1944. augusztus-1944. szeptember
Az augusztus 7-i bevets s az akkor elszenvedett vesztesgek nyomasz-
tan hatottak az osztlyra. Alaposan megcsappant a bevethet gpek
szma. Tbb volt a pilta, mint a replgp.
Kilencedikn nem kerltem bevetsre, azaz a reggeli eligaztson
nem osztottak be harci kszltsgbe, viszont treplsi feladatot kaptam.
Ez azt jelentette, hogy lgiriad esetn a valamilyen okbl nem bevethe-
t, de replkpes gpeket kitr-replterekre kellett treplni, majd a
riad vgn visszareplni ket. Tbb-kevsb veszlytelen szrakozs
volt. Ilyen kitr-repltrnek szmtott a kenyeri s a vrpalotai repl-
tr. Azon a napon a Drtkeftl Nnsi Klmnnak s nekem jutott az
treplsi feladat. Egy-egy Messzert kellett Kenyeribe replnnk.
A riad megjtt, pontosan olyan krlmnyek kztt, mint kt nappal
korbban. Ugyanolyan idjrs is volt. Most azonban a startparancs v-
tele utn, a legrvidebb ton, f alatt" sprtnk t Kenyeribe Klmn-
nal. A nagy hsg miatt csupn zld kincstri ingujjban ltnk a gpbe,
csak a csizmnk s a nadrgunk volt a megszokott. No meg az alumni-
um dgcdula" himbldzott a nyakunkban. Haubnk volt, de egyi-
knk rdija sem mkdtt.
A Kenyeri replteret majdnem teljesen nptelenl, gpek nlkl ta-
lltuk. Addig gurultunk az erdszlen, amg egy npflkelkbl" ll,
rszakasznak nevezett kisded csapatot nem talltunk. Akkor aztn le-
parkoltunk", gpeinket a katonk segtsgvel, farral betoltuk a magas
fk rnykba, s elhatroztuk, hogy szundiklni fogunk a fben.
Elbb persze gondoskodtunk a hrom f harcszati feladatrl: a felde-
rtsrl, a biztostsrl s az sszekttetsrl. Az rszakasznak volt tele-
fonja. A riad vgt majd jelentik neknk, gy beszltk meg.
Alig heveredtnk le a fbe, amikor meghallottuk a kzeled ngymo-
toros ktelk jellegzetes, mly, darl zgst. Termszetesen a lgteret
kezdtk figyelni. Egy percen bell megjtt a dlnyugatrl szakkeletnek
60
tart lcsapat. A nagy has Liberatorokon megcsillant a napfny. gy j
5-6000 mteren lehettek, amikor - a heves gppuska- s gpgytzbl
tlve - megtmadtk ket. A 8. nmet vadszhadosztly gpei, gondol-
tuk. (Biztosan csak ksbb tudtuk meg.) Akkor csak azt lehetett megl-
laptani, hogy Messzerek a tmadk, s hogy nincs a kzelben amerikai
vadszvdelem. Pillanatokon bell hrom ngymotoros borult lngba,
egyikk majdnem a Kenyeri repltr fltt. Mindhrom gpbl sikerlt
j nhny embernek kiugrania. Krlbell 20 ejterny gombafeje im-
bolygott a fld fel.
Egy gpszemlyzet hat ejternyse pont felettnk himbldzott. Kl-
mnnal izgatottak lettnk. Hallottuk, hogy nemegyszer tzharc alakult
ki kiugrott amerikai gpszemlyzettel. Br a mendemondnak nem ad-
tunk hitelt, mgis rossz rzs volt. Fegyvertelennek reztk magunkat
egy szl zld ingben, ott a fben.
Az reg npfelkelk behzdtak az erdbe, nyilvn nem akartak vala-
mifle harcba keveredni. gy dntttnk Klmnnal, hogy lesz, ami
lesz, azt a hat amerikait, akik flttnk lgnak, elfogjuk. A katonktl
elkrtnk egy-egy puskt, egy-egy trral. reg Mannlicher karablyok
voltak. Rohanni kezdtnk a repltr leszllmezejnek cserjs szle fe-
l, a gyenge szl arra sodorta az amikat. Elbb rtek fldet, mint ahogy
mi odartnk.
gy aztn vatosan elkezdtk tfslni a bokros terletet. Az amiknak
semmi nyomuk, pedig alig pr perccel fldet rsk utn mr krlbell
a tetthelyen voltunk.
Ezek elbjtak, llaptottuk meg. Elkezdtnk kiablni: - Hands up! -
Semmi eredmny. Fogtam a puskmat s egyet a levegbe lttem, majd
ismt elordtottam magamat, hogy: - Come here! - Szegnyes angols-
gombl ennyire tellett. Meg is volt a kell hatsa, mert szp lassan itt is,
ott is megmozdultak a bokrok. Kezket feltartva, lassan eljttek az
amik. Hozznk kpest rendkvl elegnsak voltak. Khakiszn, sokzse-
bes overall, cipzras, prmes dzseki, vastag, puha gumitalp, fzs cip.
Fegyver lthatlag egyiknl se - ha egyltalban volt kzifegyverk, va-
lsznleg mr a levegben eldobltk.
Ugyanolyan fiatal fickk voltak, akrcsak mi. Ht ezek szrjk rnk
ngycsv gppuskikbl azt a rettenetes tzradatot? De azrt ket is
le lehet lni, mint a mellkelt bra mutatja. Persze ez alkalommal nem a
rni rdemnknek volt ez betudhat.
61
Miutn nem szoktunk hozz, hogy naponta foglyul ejtsnk amerikai
katonkat, kiss zavarba jttnk, s hogy leplezzk, egyenknt tkutat-
tuk ket. Klmn, ahogy a filmekben ltta, gyorsan vgighzta rajtuk
mindkt kezt, hnaljuktl a trdkig, n meg a puskmmal fedeztem.
Fegyvert nem talltunk, s megllaptottuk, hogy foglyaink az tlt ese-
mnyek hatsra kiss sokkos llapotban vannak. Az egyik bicegett, a
fldet rsnl megrndult a bokja.
Felszltottam ket, hogy ljenek le flkrben s engedlyeztem a do-
hnyzst. Nem volt se cigarettjuk, se ngyjtjuk, ezrt kiosztottam
kzttk a nlam lev csomag Honvd cigarettt. Igen hlsan kszn-
gettk, amg ert nem vett rajtuk a heves khgroham. Hja, a Honvdet
nem vletlenl hvtuk koporsszegnek".
Elkezdtem velk a tredezett beszlgetst angol" nyelven. A gimn-
ziumban grgs voltam, angolt csak klnrkon tanultam. Egyszer
kifejezsekre azonban futotta a tudomnyombl. Az ejternyiket ott-
hagytk, ki-ki, ahol fldet rt. Ez nem tetszett nekem, ezrt egyenknt
kldtem vissza ket a fldet rs helyhez, hogy hozzk el az ejterny-
jket. Megkrdeztem, melyik kzlk a pilta. Kiderlt, hogy csak az
elspilta van kztk, egy olajoskp, mexiki szrmazs hadnagy. A
msodpilta s az egyik lvsz nem tudott kiugrani.
Ahogy az ejternyk mind kzben voltak s a cigarettkat elszvtk,
elindtottam ket oszlopban a kb. 500 mterre lev rsg barakkja fel.
n mentem ell, Klmn htul. gy rkeztnk meg az rsghez s gpe-
inkhez. Ngy idsebb tartalkos honvdnak adtam t az amikat.
Elindultam a vagy 150 mterre, az erdszlen lev tbori telefonhoz,
hogy erstst s gpkocsit krjek a foglyok rszre. A telefon teljesen
sket volt. Azt se tudtuk, vge van-e mr a riadnak vagy sem. gy
dntttnk ht, hogy az amerikaiakat vgleg az rsg gondjra bzzuk,
mi meg majd figyeljk a Budapest I. rdiadt (az rsgnek volt egy
cska telepes kszlke) s ha lefjjk a riadt, akkor visszarepljk a
kt Messzert Veszprmbe.
Egy pillanatra vgigfutott a htamon a hideg. Meggyorstottam a lp-
teimet. Mi lenne, ha ezek meglgnnak a gpeinkkel? Aztn leesett a
tantusz. Ettl nem kell tartanom. Elszr is nincs tele a tank, nem rnk
el az Adrit sem. Persze Titt azrt mg elrhetnk. No de az indts!
Aki nem ismeri az indts mdjt, az ugyan el nem indtja a Messzert.
Ennek a srfjt nem lehet berntani"!
62
Megnyugodtunk. Hanem: se rk, se amik! Ht ezek hov lettek? Az
erdbl hangokat hallottunk. Ht jn kifel a srbl kt reg" kato-
nnk, mindkett csodlatos amerikai dzsekiben. Egy karrn vitatkoz-
nak. Kezdtem megrteni mindent. Nagyon elszgyelltem magam. Rjuk
ordtottam: - Hol vannak a foglyok?! - Itt, a tisztson! - volt a bizonyta-
lan vlasz. Klmnnal berohantunk az erdbe. Alig pr mter utn meg-
lttunk egy csoport amerikait gatyban. Nem messze tlk meg civako-
d npflkelk!
Amit vltttem, azt nem lehet lerni. Addig bkagettek, amg min-
den holmit el nem adtak. Elmondtam ket mindennek. Ez a magyar lo-
vagiassg? Foglyokat kifosztani? A j ruhjukat elvenni, amire ppen a
fogsgban lehet igen nagy szksgk!
Az amik hlsan ltztek be jra a ruhikba. Csak a cignykp pil-
ta kutatott, keresett a holmijban valamit. Aztn ktsgbeesetten letr-
delt elnk s srni kezdett. Nehezen, de megrtettk, hogy a trcjt is
elvettk, de nem adtk vissza. Nhny jabb fenyegets hatsra elke-
rlt a trca is. Dlszaki temperamentum gazdja nem gyztt hllkod-
ni. Boldogan mutatta a felesgt s kt gyermekt brzol fnykpeit.
Vgl nekem adta a selyemre nyomott trkpeit, vagy tzet. Megrltem
neki, akkoriban igen nagyra rtkeltk a lnyok mint slat. (Ma mr
csak az utols van meg, ennek a napnak az egyetlen emlke.) Volt mg a
piltnl vagy kt-hromszz USA-dollr kisebb paprcmletekben,
mindenron azt akarta, hogy Klmn meg n tegyk el. Zavarba jttnk.
Egyrszt: hogyan fogadjunk el brmit az ellensgtl? Msrszt viszont:
mivel mi ejtettk ket foglyul, hadizskmnynak is tekinthet! J,
mondjuk, ez az okoskods rvnyes a trkpekre. De a pnz? Nem va-
gyunk mi martalcok! Klnben is: 44 nyarn a dollr a mi szemnkben
teljesen rtktelennek ltszott.
Aztn eszembe jutott, hogy gyis a nmetekhez kerlnek, azok min-
dent elvesznek tlk. gy aztn szuvenrknt elfogadtuk a dollrokat.
El is osztogattuk, egyetlen egydollros kivtelvel. (Lehet, hogy tdoll-
ros volt? 1945 decemberben Pesten egy pr ni cipt kaptunk rte a fe-
ketepiacon. Eszembe is jutott akkor, milyen marhk voltunk, hogy
elosztogattuk a dollrokat. Egsz kis vllalkozst lehetett volna velk
kezdeni 45-ben vagy 46-ban!)
Azt, hogy honfitrsainkat megszgyentve kedveztnk az ellensg-
nek, st cimborltunk" vele, a Pumnl senki sem helytelentette. A g-
63
pt elhagyott replszemlyzet mr nem ellensg, hanem szerencstle-
nl jrt repl, bajtrs. Olyasmi esznk gba sem jutott, hogy rajtuk
bosszuljuk meg azokat a trsainkat, akiket ejternyn lgva lttek le.
Gengszter a replk kztt - legyenek brmilyen nemzetisgek - csak
kevs akadt. Nem ltalnostottunk.
A kis mexikit, de a tbbit is nagyon rdekelte a Messzer. Krtk,
hogy mutassuk meg a kabin felszerelst. Szvesen megtettk. Csodl-
koztak, hogy milyen kicsi a gpnk a Lightninghez s a Mustanghoz vi-
szonytva. m az idill nem tartott sokig. Honnan, honnan nem, elke-
rlt egy teheraut, nmet katonkkal, s az amikat harsny - Schnell,
schnell! - kiltssal fltereltk a platra, majd eltntek velk.
Vegyes rzelmekkel startoltunk el egy flra mltn - kzben lefjtk
a riadt - Veszprm fel. Este elosztogattam a dollrokat. Azon gondol-
koztam, vajon milyen sors vr eredeti tulajdonosukra? Hogy msznak ki
vgleg ebbl a hborbl, amely ma ltszlag vget rt szmukra?
Ezekben az augusztusi napokban, taln ppen msnap, behoztak hoz-
znk egy koromfekete br fhadnagyot. is ejternyvel ugrott ki egy
Mustangbl, nem messze a replternktl. Ott voltam a parancsnoks-
gon, amikor az reg Puma - Huszr Pufi tolmcsolsval - kihallgatta,
mikzben a nger lbt a doki ptyolgatta. Ennek is megrndult ugyanis
a bokja, amikor a Papod szln fldet rt. Hossz legny volt, kis ba-
juszkval s megrendten nagy pofval, nyegln. Minden krdsre azt
vlaszolta, hogy nem ad interjt. Ebben maradtunk.
Huszadikig igazi nyarals volt az letem. Voltam ugyan hrom beve-
tsen, de nem kerltnk harci rintkezsbe az ellensggel. Tbb zben
repltem gpeket kitr-repltrre, gy Vrpalotra is. Kellemetlen, lej-
ts volt ez a repltr. Egy zben majdnem csful jrtam. Anyahaj-pi-
ltnak kpzeltem magam ugyanis. Htszlben startoltam csupa lusta-
sgbl. gyis lejt a repltr, mit szmt a htszl! Csak amikor a gzt
bedftem", akkor derlt ki, hogy a htszl kegyetlenl felersdtt.
Nagyobb veszlybe kerltem, mint egy bevetsen. Alig-alig tudtam el-
emelni a gpemet a fldtl. Ekkor fogadtam meg igazn Rudi Rothen-
felder, volt oktatm s bartom tancst, hogy a Messzert felszllsnl
sohasem szabad tegezni", minden felszllsnl gy kell sszpontosta-
ni, mint az elsnl! Ezentl a hbor vgig be is tartottam. Br kzel
1000 rt repltem a Messzeren, vezetstechnikai hibt tbb nem k-
vettem el.
64
Akadtak szabadnapjaim, amelyeket sikerlt Pesten, a menyasszony-
jelltemknl tltenem. Egyszer igen kalandos ton jutottam a fvros-
ba. Veszprmbl egy Ju 86-os vitt el magval, azzal, hogy Budarsig
meg sem llunk. De mr Fehrvr-Sstn leszlltunk, mert lltlag az
egyik motor tlmelegedett. Pedig egsz j helyem volt a bombatrban.
Fehrvrtl egy Tigris harckocsi kls fedlzetn" ztykldtem rdig.
Onnan egy tbori tarack mozdonyn csrgtem a Lenke trig. Milyen
nagy tudott lenni ez a kis orszg, ha az ember nem a levegben kzleke-
dett!
De elg gyakran jutottam fel replgppel is Pestre. Tudatostottam a
harcllsponton, hogy n jogostott Weihe- s Storch-pilta" vagyok.
(Erre volt j futrrepli elletem.) gy aztn, ha futrreplsrl volt
sz, csak tszltak rtem telefonon, mris mentem, s volt egy pr rm
Budapesten.
Augusztus msodik s harmadik hetnek idjrst a leszll lg-
ramls, nagynyoms lgtmegek jellemeztk - magyarul j repl-
id volt, gy llandan szmtani kellett amerikai ktelkek berepls-
re. A hajnalban Almdibl indul kocsik hangulata egyltalban nem
volt emelkedett. A Zongornak egy majdhogynem els vilghbors jel-
leg, kopott, zldre s fehrre mzolt autbusza volt, nagy srgarz
fnyszrkkal. A terrorkocsi tulajdonkppen a retek kocsijnak szm-
tott, de ltalban ezzel utaztak a Drtkefe pilti is. Aki nem volt az or-
szgt szln, amikor a terror" rkezett, az csak a busszal tudott a rep-
trre jutni, az osztly tereptarka autbusza szedte ssze a trzsek s a
fldi szakszolglat beosztottjait, meg az elksetteket a Retek s a Drt-
kefe pilti kzl. Ez mg nem szmtott elkssnek. (Az elkpzelhetet-
lennek tnt, hogy valaki a szllsn maradjon, hacsak nem volt szabad-
napos.) A busszal a reptrre rkezni 5-6 percet jelentett. A busz egy-kt
perccel ksbb indult, de a terrorkocsi sofrjei civil letkben valsz-
nleg amatr autversenyzk voltak.
Jmagam mindig a terrorkocsit hasznltam" szzadtrsaimmal
egytt. Kovcs Paja hadnagy mindig utolsnak futott Grockkal, a kuty-
jval. Titkrja", Malina Pista hozta a nagy cipzras hajzzskot Paja
utn. A titokzatos zskba szemnk bele nem tekinthetett". Elssorban a
legklnflbb lelmiszerek rejlettek benne. A kszltsgi barakkban
Paja hnaljig nylt a zskba, s hol egy darab sajtot, hol egy paprikt,
hol egy paradicsomot, hol egy kis kolbszt hzott el belle. Kis kato-
65
nkat" gyrtott, gusztlta ket, majd egyet bekapott. Utnozhatatlanul
csinlta. Kzben Grock ott llt mellette s csorgott a nyla, de r csak
akkor kerlt sor, ha Paja befejezte. Ezt a szertartst Paja pikkelsnek"
hvta. Ha nem volt bevets, egszen ebdig folytatta. Persze az ebd mr
nemigen zlett neki, pedig j s bsges kosztot kaptunk, ingyen.
Ingyen? Bizony gyakran elfordult, hogy napkzben vltozott az t-
kezsi ltszm. Ha valaki nem trt vissza, a pincrek sz nlkl kihoztk
az adagjt, amit a kzvetlen pajtsai, j cimbori halotti tor gyannt el-
fogyasztottak. Fiatalok voltunk s igen j tvgyak.
A halottainkrt akkor, ott nem volt szabad knnyeket ejteni. Elgyen-
gltnk volna, s ezt egy vadszpilta nem engedhette meg magnak.
Szksg volt az erltetett kemnysgre. Nem rzelegtnk efltt, de
mindig a hall rnykban voltunk. Furcsa volt ez a dolog a honi lgv-
delem vadszaival. Almdiban laktunk, frdhelyi krlmnyek kztt,
knyelmesen, fehr asztalnl tkeztnk, pincrek szolgltak ki. Utna
akadt nhny perc a klubszoba knyelmes foteljeiben, fstfelhbe bur-
kolzva. Valaki lelt a zongorhoz s Artie Shaw modorban nhny
jazz-taktust jtszott, vagy felhangzott a korszak hres slgere, a Csak
egy nap a vilg"... s mgis frontkatonk voltunk. Csakhogy ms fegy-
vernemeknl, az igazi arcvonalban harc s sszecsaps nlkl is csupa
knyelmetlensg formjban jelentkezett a hbor.
Ez a klnbsg hatrozta meg lelkivilgunkat. Az Egy nap a vilg"
rnk is vonatkozott, de mi a kszltsg befejeztvel lhettk vilgunkat.
Csakhogy a havi jvedelmnk nem rte el a 400 pengt (a 30 pengs re-
plsi ptlkkal egytt).
1944-ben ez mr nevetsges sszeg volt.
Igaz, hogy mint mindentt az orszgban, itt Almdiban vagy Veszp-
rmben is szvesen ltott vendgeknek szmtottunk. Honfitrsaink meg-
becslsnek jeleit nap mint nap tapasztalhattuk. Tudtk, lttk, hogy
szembeszllunk a ngymotoros gpek szzaival. Persze csak a dolgun-
kat tettk. Tbbre nem tellett tlnk: megakadlyozni vagy alapveten
befolysolni a hbort nem llt mdunkban.
Augusztus 20-21-22. mozgalmas idszak lett az osztlyunk letben.
Angolszsz haverjaink" jra sszeszedtk a B-17-es s B-24-es repl-
erdjeiket s nagy tmadsokat indtottak nhny repltr, vasti hd s
plyaudvar ellen. Mi is sszpontostottuk erinket s maradk G-6-osa-
inkat. Taln hitelesebb tudsts, ha emlkezs helyett idzek augusztus
66
20-n megkezdett s 22-n befejezett egykori levelembl. (A meny-
asszony-jelltemnek szlt.)
Pumaszlls, 44. VIII. 20. ...Huszadikn kezdtem el a levelet, de
most mr 22-e van. Az utols hrom napunk rendkvl meleg volt,
olyan vagyok, mint egy kifacsart citrom. Hrom nap alatt ngy bevet-
sem volt. Huszadikn Pest fltt voltunk 8000 mteren, taln hallottad is
a motorzgst. heves harcunk volt Liberatorokkal, Lightning vadszok-
kal. Ezek kttrzs, csnya llatok, ha lnek, egszen lngba borul az
orruk. Htfn, 21-n korn jeleztk az ellensget, megint Liberator
bombzkat. Mr 8 rtl a gpek mellett ltnk, s szvtuk az egyik ci-
garettt a msik utn. Egyszerre csak knnytettek a kszltsgen, be-
mehettnk lefekdni. Alig fekdtem 10 percet, mr vltttek a hang-
szrk, hogy: - Pumnak azonnal start, irny Vc!
Kpzelheted a rohanst a gpekhez, a szerelk mr dobltk le a mo-
tortakarkat. ltem be a gpbe, az egyik szerel bektztt, kzben mr
szrny robajjal indult a motor. Indultak krs-krl a reptren az
sszes gpek, porfelh, pokoli dbrgs, aztn start! Mindez hrom perc
alatt.
t perc mlva mr zrt ktelkben sztak az ugrsra ksz Pumk Vc
fel. Ott tallkoztunk a nmet vadszokkal. Rdin az egsz ktelket
Szolnok fl irnytottk. 8000-en voltunk, jobboldalt lenztem Pestre.
Kerestelek, de persze olyan magasrl a hzat sem talltam meg a sok
kzl. Rvidesen ngy fehr kondenzcsk hzott t elttnk az gen,
rgtn lttuk, Mustang vadszok. De k is meglttk sr sorainkat,
gyhogy pillanatok alatt kereket oldottak. Szolnok eltt mr majdnem
9000 mteren voltunk, amikor egyszerre csak valaki rdin bemondja: -
Balra elttnk 7000-en ellensges ktelk!
Pattansig feszlt idegekkel, de mgis nyugodtan kapcsoltuk be a cl-
zkszlket, markoltuk meg a lbillentyt s egyidejleg dobtuk a pt-
tartlyt, ami a gp hasa alatt fgg, mint valami nagy bomba. Balrl s
oldalrl estnk rjuk, rgtn lttuk lomha, nagy hasukrl, ngy motor-
jukrl, ketts oldalkormnyukrl, hogy ismt Liberatorokkal akadtunk
ssze. Ez mr Debrecen tjkn volt. A kvetkez pillanatban mr lt-
tek, lngba borult az g. Mi mg nem lttnk, mg kzelebb... most! Po-
kol tze csapott ki derk Messzerjeink orrbl s okdtuk a hallt rjuk.
Pillanatok alatt hrom flrobbant, aztn srgsen olajra lptnk, mert a
Mustangok rnk estek.
67
n egszen a fldig zuhantam, s aztn Szolnokon leszlltam benzin-
hiny miatt. Valahogy gy volt. A mait mr nincs hely lerni. Sajnos kt
j pajtsomat lelttk..."
Megmaradt egy eredeti jsgkivgs is ezekrl a napokrl. gy szl
az MTI-jelents:
Lgiharcok Debrecentl nyugatra. Aug. 22. ...szak-amerikai bom-
bz ktelk htfn, a dleltti rkban dl fell bereplt a dunai trsg-
be, s tmadst intzett kelet-magyarorszgi clok ellen. Nmet s ma-
gyar vadszerk az ellensges alakulatokat mg cljuk elrse eltt a
Debrecentl nyugatra es trsgben heves lgiharcokra knyszertettk.
Az eddig rkezett nem teljes jelentsek szerint magyar vadszreplk
hrom ngymotoros amerikai bombzt lelttek. A nmet vadszerk s
a trsgben lev lgelhrt egysgek eredmnyeirl a jelentsek mg
nem rkeztek meg."
Huszonegyedikn a pttankom csak akadozva tlttt. Amikor ledob-
tam, mg majdnem tele volt. gy aztn a ftartlyt fogyasztottam, s
reztem, hogy Veszprmet nem rhetem el. Szolnok volt legkzelebb.
Mlyreplsben kzeltettem meg s hztam el a leszllmez felett.
Olyan srn voltak egyms mellett a bombatlcsrek, hogy lehetetlen-
nek ltszott a leszlls. Nem volt ms lehetsg, mint a szandai rt.
Akadmikus korombl jl ismertem, sokat szlltam le ott CR-42-essel.
Az utols literekkel lebegtettem ki a gpemet. Az t szlre gurultam s
vrtam.
A ltszlag nptelen krnyk percek alatt elevenedett meg. Negyed-
ra mlva tbb szzan tolongtak a gp krl, alig tudtam megvdeni a
szeretetteljes rdekldktl. Aztn elkerlt egy csendr, akit megbz-
tam gpem rzsvel s gyalog elindultam a repltr fel. Alig tettem
meg 100 mtert, amikor egy khakiszn Mercedes jtt szembe az ton s
benne egy hadnagy, akit a kassai akadmin elttem avattak. Ltta a
szandai rten leszll gpemet, kijtt elm. zemanyagot krtem srg-
sen s egy tvmondatot Veszprmnek, hogy semmi baj, csak zemanya-
got vtelezek, aztn jvk.
A reptren szvlyesen fogadtak a haverok. Meg kellett ebdelnem
velk a tiszti tkezdben. Ebd kzben mesltk el, hogy a reptr tegnap
kapta a bombatmadst, de csak a le- s felszllplyt tettk tnkre
mrtani pontossggal. Dlutn 3 ra tjban indultunk vissza a gpem-
hez. A szerelk alig tudtak hozzfrni, akkora tmeg gylt ssze kr-
68
ltte. A bmulat rszben a hres Messzernek, rszben a motordeklin
dszl pumafejnek szlt.
Krdeztk, honnan jttem. Persze nem mondhattam meg, csak annyit
felelhettem: - Valahonnan Magyarorszgrl... Ami aztn mg jobban fo-
kozta titokzatossgomat. Megljeneztek, ami nyilvn nem szemly sze-
rint nekem, hanem a Puma-osztlynak szlt.
Hogy valamivel n is kimutassam a hlmat, start utn meredeken
hztam fl ktezerre, onnan bukfordulval vissza le a starthelyre. Fl-
repeszt rcsapssal hlltam meg a csodlatot. Aztn rlltam a veszp-
rmi kurzusra. Sima t, s leszlls utn mg ppen elrtem az Almdi-
ba tart buszt. Aztn reggelig megint csak egy nap volt a vilg".
Az augusztus 22-i bevets sorn az osztly kt rszletben startolt a
berepl ngymotoros ktelkekre. Tbben - gy n is - mindkt beve-
tsben rszt vettnk.
Az els bevetsen nem tallkoztunk a berepl ktelkekkel. Nyolc-
gpes ktelknk, amely a hrom szzad vegyes sszellts csapata
volt, Budapest lgtert vdte 6-8000 mter magassgban. Knytelenek
voltunk azonban egszen 9000 mter fl emelkedni, mert a sajt lgv-
delmi tegeink egszen gyesen kezdtek minket belni". Br a Libik-
kel csinltk volna ugyanezt! Hiba protestltunk rdin, a makacs tze-
ls folytatdott, gyhogy szinte a sztratoszfrba kellett emelkedni. Az
automatikus oxignadagol berendezs 7000-ig mg csak keverte az
oxignt az egyre oxignszegnyebb leveghz, de 7000 fltt mr tiszta
oxignt szivornyztunk, aminek az eredmnye leszlls utn jelentke-
zett, lmos fradtsgban.
A msodik bevets 13 ra tjban kezddtt, mghozz a szilziai c-
lok irnybl visszatr ktelkekre. Nhny gp - a szerelk odaad
munkja kvetkeztben - ismt bevethet llapotba kerlt. gy ezttal
tizenketten startoltunk, jra vegyes ktelkben, Irnyi Pali vezetsvel.
Rvid tologats utn Ppa trsgben megtalltuk az egyik hazatr
amerikai ktelket, amelyet aztn alaposan elkaptunk. Sikerlt nap ir-
nybl, balrl magassgi flnnyel rjuk fordtani, s szakadatlan tze-
lssel trohantunk kzttk. Egy percen bell lezajlott az egsz, de ne-
kem vgtelen hossznak tnt. Elgg zrt ktelkben tmadtunk s t-
zeltnk.
Kiszemeltem egy Liberatort, mr 600 mteren elkezdtem a nehzgp-
puskkkal ptygtetni", hogy lssam a fnyjelzk irnyt. Egy pillanat-
69
tal ksbb mr az egsz ktelk ltt felnk, pontosabban az volt az rz-
sem, hogy kizrlag felm. Rossz lmaimban el-eljn egy ilyen rcsa-
ps - minden fnyjelz lvedk felm tart s n nem trhetek ki - aztn,
mieltt sszetkznnk a felm rohan lvedkekkel, vagy inkbb tz-
golykkal, egyszer csak elhajolnak.
Ilyenkor egyetlen orvossg volt: lni, lni, lni! A dbrgs s a l-
porszag megnyugtatott. A gpek mretei egyre nttek, mr jl kivehetk
voltak a sznes feliratok, brk a Libi oldaln. Hirtelen tbb ngymoto-
ros lngba borult, vagy fstcsvt hzott, vagy darabok szakadtak le r-
luk. Aztn a gpet kantnira lltva (vagyis a szrnyak skjt fggleges-
be fordtva, szrnyvgen llva") tzuhantunk a lpcszetes rendben
alacsonyabban repl Liberatorok kztt, szaknyelven a mlysgi lp-
csn, majdnem sszetkzve cljainkkal. Most aztn llaptsa meg vala-
ki, hogy kinek volt lelvse!
rltnk ilyenkor, ha aztn vadsztmads nlkl minl messzebb
tudtunk kerlni a ktelktl. Ezttal nem voltak vadszok, de mi is elg
messze kerltnk tmaszpontunktl. A Szva fll kanalaztam haza a
gpemet.
Ezen a napon halt hsi hallt szeretett bartunk s bajtrsunk, Kovcs
Paja rmester. Liberatorok lvszei talltk el gpt s a Balatontl nem
messze zuhant le. rkk mosolygott s keveset beszlt. Veternnak
szmtott, mert mr a keleti arcvonalon is ott volt az els magyar
Messzeresek" kztt. Ragyogan replt, szletett vadszpilta volt.
Kis termet ember lvn, a gpben, amikor behzta a nyakt, alig volt
szlelhet. sincs tbb. Nehz lesz megszokni. Br mg egy hnapja
se vagyok az osztlynl, mr 5-6 kedves bajtrsamat kellett csendben
meggyszolni.
Ez utn a bevets utn rsznkre is elkezddtt a klns hbor".
Frontszolglatot teljestettnk s mgse kaptunk bevetsi parancsot.
Igaz, hogy fj vesztesgeket szenvedtnk, a gpeink szma is minim-
lisra cskkent, mgsem rtettk teljesen, mirt pihennk".
Be kell vallanom az igazat: nem kveteltk a bevetseket. n szemly
szerint gy gondoltam, nem j repl-kabala" strberkedni. Ksbb
sem jelentkeztem soha nknt kszltsgbe. Ha a sor rm kerlt, gyis
beosztottak, ilyenkor nyugodt szvvel adtam a kszltsget. Bztam a
szerencsmben. Nem fltem a halltl, nem is gondoltam r. Persze a f-
lelem azrt jtt hvs nlkl is, csak ppen tudni kellett legyzni. Aki-
70
nek ez nem sikerlt, az nem sokig maradt meg nlunk. Bizonyra gy
volt ez ms nemzetek lgierinl is.
Akit a flelem jeges rmlete legyztt, az elbb-utbb mdot tall-
hatott a tisztessges visszalpsre. Ez nem volt tma. Senki nem szlta
meg azokat, akik ilyen, vagy olyan ok miatt kiestek az els vonalbl.
Csak nhnyan voltak. Az ok vgeredmnyben majd minden esetben
rthet volt. Ha otthon srt a gyerek s hazavrta az asszony a vadszpi-
ltt, akkor mr nem ment a jtk. Ha beteg lett valaki s legyenglt, ha
elromlott a szeme, kikszlt idegileg - kapott fldi beosztst, s nem lett
kevesebb a szemnkben. Inkbb ez, mint a levegben lelpni s fakp-
nl hagyni amgy se nagy szm ktelknket.
Szeptemberben ht rrtnk. Fiatalok voltunk s divat volt valami
extra dolgot" csinlni. Pldul valaki kiszrta, hogy Veszprm egyik
zletben staplca kaphat. Nosza vegynk staplct! Egy ideig a re-
pltren staplcs, rozoga" regurak jrtak-keltek a replgpek k-
ztt. Msik hr jtt: napszemveg kaphat itt s itt. Msnap legalbb
hsz napszemveges pilta szllt le az autbuszrl.
Elhatroztam, hogy pofaszakllt nvesztek. Eredetileg kecskeszakllt
akartam, de rjttem, hogy az nem fog elfrni az oxignmaszkban. Mi-
kor a pofaszakllam" mr lthat volt, Scholtz kapitny szrevette.
Nem azt, hogy szakllt nvesztek, hanem azt, hogy borotvlatlan va-
gyok. n vilgostottam fel, hogy szakll kszl.
Nem sugrzott sem rm, sem megrts az arcn, amikor elgg ride-
gen megkrdezte, hogy milyen alapon teszem ezt. Jelentettem, hogy a
szolglati szablyzat nem intzkedik a hivatsos llomnyba tartoz ha-
vidjasok szakllviselse trgyban, de lltlag mg a Monarchia idej-
ben trtnt egy llsfoglals, hogy egy tiszt csak akkora szakllt visel-
het, hogy az a rendfokozati jelzst ne takarja el. Mivel mi a rendfoko-
zati jelzseket a vll-lapon hordjuk, ezrt gy gondoltam, hogy jelents
mret pofaszakllra tehetek szert. Mire a kapitny lakonikus rvidsg-
gel kzlte, mi trtnik velem, ha holnap reggelig nem borotvlkozom
meg. Megborotvlkoztam.
Trtnt azrt ms is. Az osztlybl ezred lett, egyelre kt osztllyal.
A szolnoki fik alaktottk meg a 4. s 5. szzadokat. Az 1., a 2. s a 3.
szzad nhny piltt leadott az j alegysgek szmra. gy kerlt el t-
lnk Nnsi Klmn szobatrsam. Csndes lett a szoba nlkle. Renge-
teget locsogott sszevissza, de mgis hinyzott, amikor elment.
71
Az augusztus 21-i bevetsen egyms mellett tmadtuk a Liberatoro-
kat, s gy rezte, hogy biztos tallatot rt el. Nem brt magval s
nem ppen jlfslt" szveggel ordtotta be diadalvltst a rdiba,
adst az sszes Pumk"-nak cmezve, s megfszerezve a magyar
nyelv nyjtotta minden lehetsggel... Mire egy mly hang: - Rdife-
gyelem! Azonnal jelentse szzadnak fednevt s szolglati szmt! -
Csend lett az terben. Senki se jelentett semmit. Leszlls utn volt egy
kis tessk-lssk krdezskds, persze senki sem hallott semmit, nem
tudott semmirl.
Ksbb megtudtuk a kzbeszls httert. Azon az augusztusi napon
a honi lgvdelmi parancsnok szemlyesen tisztelte meg ltogatsval a
Sziklakzpontot. De nem egyedl, hanem kt serdl lenykjt is ma-
gval vitte - hadd' halljk a lenykk azt, amit ms lenyka nem hallha-
tott az egsz orszgban, tudniillik a lgvdelmi vadszreplk szolglati
beszlgetst a fedlzeti rdikon. A Sziklban" hangszr bmblte
azt a menetkzben kialakult szkincs szveget, amit mi vltottunk egy-
mssal clkeress vagy lgiharc kzben. Klnleges lmny lehetett ka-
rosszkbl vgighallgatni. A lnykk szkincse - Klmn jvoltbl"
- ugyancsak szpen kezdett gyarapodni, amikor a papa megelgelte a
helyszni kzvettst s belemordult az irnyt mikrofonba, ahogyan az
elbb idztem...
A mly hang rejtlynek ilyetn megoldst egy futr meslte el ne-
knk, aki szeptemberben jtt le hozznk a Lepsgtl. Neki az Almdi-
ban tlttt nap ms okbl maradt bizonyra emlkezetes. Mivel igen f-
radt volt, krt egy gyat, hogy szundthasson egy kicsikt. Kovcs Paja
hadnagy aznap Pestre ment, gy a szobja, gya res volt. A futr levet-
kztt dmkosztmre, befekdt Paja gyba, fejre hzott egy lepedt
s mr aludt is. lt azonban akkoriban Almdiban egy igen harcias
hlgy, kinek Kovcs Pajval valami elszmolnivalja akadt. Mit sem tu-
dott Paja tvolltrl. Szmljt rendezni akarvn, ttrt" a fegyverte-
len gyeletesen, berontott Paja szobjba s bosszrt lihegve lerntotta
a takart az ott alv futrrl - akit Pajnak hitt -, majd vszjsl kil-
tst hallatott. Erre az rtatlan futr felbredt, s gy ahogy volt, ruha
nlkl megfutamodott. Megijedt a n is, is meneklt. gy futottak meg
egymstl nem kis derltsget keltve a szabadnaposok s az gyelet tag-
jai kztt.
72
Ilyen s ehhez hasonl epizdok sznestettk szezonvgi napjainkat.
Szeptember elejn mg volt egy-kt kellemes este a Pannniban. N-
hny mvsz jtt le Almdiba, kztk volt Kazal Lszl is, akinl csa-
ldi betegsg" volt a rokonszenv a replk irnt. Testvrbtyja, Kazal
Tibor ugyanis replszzados volt, akkoriban megfigyeltiszt. Kazal
Lacit a pr nap alatt nagyon megszerettk. Akkoriban igen sokat ivott.
Egyszer, miutn a msort befejezte, az ltzjbe vonult, hogy kiss
felfrisstse magt. A frissts annyira jl sikerlt, hogy Kazal az veggel
a kezben elaludt. A pincrek keltettk fl, mert a trsasg hinyolta.
Felkelt s levonult, de ing s nyakkend nlkl. Csupn egy ki tudja
honnan szerzett ezstrka dszlett a felstestn. gy vonult vgig az t-
termen, mltsgteljesen, flmteres szipkbl szvta a cigarettjt, mi-
kzben a zenekar tust hzott.
Egy napon megltogatott bennnket Laci a BYC klubpletben.
Minden megihatt megivott, pedig szp kszleteink voltak. Vgl italt
keresve egy csatos vegben megtallta Paja tartalk zemanyagt 125
kbcentis kis motorjhoz. J nagyot hzott abbl is. Utna mg vtize-
dekig lt az eset utn.
Egy msik napon meg felkerekedett az egsz mvsztrsasg, elhat-
roztk, hogy megltogatnak minket a repltren. A parancsnoksg nem
tiltotta, st kvnsghangversenynek tartotta megjelensket. Percek
alatt elkszlt egy tbori sznpad oly mdon, hogy az gakkal lczott
tartalk benzinkszlet hordira deszkk kerltek, a hordkat lombos
gak takartk. Sorra lptek fel a mvszek, a Drtkefe kis erdeje mg
ilyen sikert nem ltott. ltnk a fvn, lveztk a zent, neket. Kazal
fellmlta nmagt. Csak akkor merevedett le, amikor valaki megmond-
ta neki, hogy tbb ezer liter benzin tetejn bohckodik. Kijelentette,
hogy inkbb repl, minthogy ezt csinlja tovbb. Szavn fogtuk. Mivel
az elkszletek kzben elaludt, gy tettk be a Storchba alva. A leve-
gben bredt s kvetelte, hogy azonnal szlljanak le vele.
Aztn valaki beindtott egy 109-est s az nknt jelentkez vendgek
tmehettek a gp farka mgtt teljes gznl.
Legalbb olyan jelenet volt, mint a Vidm Parkban az Elvarzsolt
kastlynl.
Szeptember kzepe utn Almdi elcsendesedett. A vz hidegg vlt,
73
fjtak az szi szelek. Hre jtt, hogy rvidesen itt hagyjuk Almdit,
Veszprmbe kltznk.
A repltrre sorra jttek az j gpek, de mr nem Gyrbl, mint ed-
dig, hanem Bcsjhelyrl. Olyan hrek jrtak, hogy ezek az j G-14-
esek olasz gyrts motorokkal vannak felszerelve. Ennek nem rl-
tnk, mert megvolt a vlemnynk az olasz gyrtmnyok minsgrl.
Viszonylag sok baj is volt velk.
Elg sokat repltnk, gyakorlatban tartsi cllal. Unatkozni mr csak
azrt sem lehetett, mert az egyre roml harci helyzet bven adott beszl-
getsre okot. A romn kiugrs s annak kvetkezmnyei elrevettettk
a ktfrontos harc baljs eljeleit. Amikor hallottuk, hogyan garzdl-
kodnak az orszgban a romn Messzerek, dhngtnk, hogy nem ka-
punk bevetsi parancsot. Adtunk volna nekik!
A napok egyre hidegebbek lettek. A szovjet hadsereg Magyarorszg
terletre lpett. A debreceni pncloscsata utn a Tiszntl hamar elve-
szett.
Kiss Laci, aki maki volt, egy szp napon tjtt a Drtkefe barakkj-
ba. Mikzben lekezelt velem, gy szlt: - Szevasz, g a fggny otthon.
- Aznap szerzett tudomst Mak elestrl. Attl kezdve, ha valamelyi-
knknek hasonl problmja akadt, csak kzlte, hogy mr nluk is g a
fggny. Nem lehetett ezt mskppen, csak gy. Akasztfahumorral. A
mi nemzedknk a trianoni bke revzijnak szellemben ntt fel. Szi-
laj nacionalista nevels sulykolta belnk: Elre az ezerves hatrokig!
s most mg a trianoni hatrokrl is vissza kell vonulni.
Veszprmben a trtnelmi vrnegyed Kisszeminrium nev, egyeme-
letes plett jelltk ki szmunkra szllsul. Az plet ma is ll, a h-
bor psgben hagyta. A Vrkapun tmenve az t enyhn kanyarodik
balra s elg ersen emelkedik. Itt tallkoztunk egy novemberi dlut-
non Mindszenty Jzsef veszprmi pspkkel, teljes fpapi orntusban.
Egy csapat nyilas s gestaps rngatta a kt karjnl fogva. Tbb papja
ment mellette, vele egytt tartztattk le ket.
A Kisszeminrium emeletn ht szoba volt, ebbl ngy a Vr utcjra
nzett. Az egyikben laktam n Huszr Pufival. Szp, nagy sarokszoba
volt. A legreprezentatvabb szoba Paj volt. Otthonosan berendezte
nagy zeneszekrnnyel, rengeteg lemezzel, egyik jobb volt, mint a msik.
Az egsz emeletnek egy WC-je volt, a folyosn. Mosd nem ltezett,
gy mindenki lavrban frdtt a szobjban, ami elg nagy pancsolssal
74
jrt. Lapos bartom szzada, a Zongora, az gynevezett Bcsi kanonok
hzba volt szllsolva. A Retek meg a Ferences templom mellett.
Lassan megszoktuk az j szllst. Ezekben a napokban jttek bemu-
tatkozni az j Messzer-tanfolyam vgzsei. Majdnem kivtel nlkl
[944. augusztus 20-n avattk ket. Megismerkedtem s letre szl ba-
rtsgot ktttem Pintr Gyula hadnaggyal, a kedves, j s nagyszeren
repl csivel. Novembertl kezdve a legtbb bevetsnkn egytt re-
pltnk. Csak olyankor htlenkedtnk", amikor krhzban voltunk.
Hol az egyiknk, hol a msikunk kerlt oda. Soha, senki mellett nem
reztem magamat olyan biztonsgban, mint csivel gpprban. Egyms
gondolatait is megismertk.
Ismerjk mind a mai napig.
rdekes volt tallkozsom Fekete Ottval. Zszls volt, amikor
egytt bevonultunk a replalapi kikpzsre 1940 nyarn. - szeren-
csjre - a legends Ndi nvendke lett. Utaink Vton, a vadsziskoln
vltak el. n tbbedmagammal Kassra kerltem az akadmira, pe-
dig Takcs Pajval egytt a Regvinl maradt mint oktat. Aztn jtt egy
sturcols" Bckerrel s a Bcker sszetrt. Hl' Istennek, Ott nem.
m a pldt statul megtorls nem maradt el. Ottt meghurcoltk, el-
vettk tle az Arany Sast, a tbori piltajelvnyt s leszereltk. Nagy
sajnlkozssal hallottuk balsorst.
Oktber 9-n egy javtott G-6-ost kellett a mhelynkbl Kenyeribe
treplnm. Szp nyugodtan, mlyreplsben, lvezve a tj rohanst,
trtem. Nyr ta nem jrtam itt. Akkor teljesen kihalt volt minden,
most viszont nyzsg let fogadott. Rejtett gpek, gpkocsik, strak, ka-
tonk s sok kedves ismers. Idm volt. A megbeszls szerint egy id-
sebb rmester jn utnam Bckerrel futrpiltaknt, s a Bckerrel me-
gyek majd vissza Veszprmbe.
Mikzben az rmestert vrtam, rt a meglepets. Fekete Ott borult
boldog mosollyal a nyakamba. Kiderlt, hogy a civil letbl hvtk be
egyenesen Kenyeribe, hadi szolglatra, minden magyarz szveg s
replorvosi vizsga nlkl. Nlunk aztn senki sem foglalkozott az egy-
kori esetvel. A legtbben nem is tudtak rla. A szzadparancsnoka,
Papp Tibor fhadnagy jl ismerte Ottt. Csak annyit mondott: - Ott egy
Messzer, eredj el vele! - s Ott elment. A Pumknl senki nem firtatta,
jr-e neki az Arany Sas, vagy sem. Ott szpen jra flvarrta. Vgighar-
colta a hbort, lgi gyzelmekkel. Ott volt velnk az utols napig, st
75
mg hadifogsgban is. (Velem zente meg haza az desanyjnak, hogy
l.)
Megrkezett az rmester. Indultunk haza. De szoksom szerint jobban
szerettem, ha nlam van a knipli, ezrt n ltem htra, a vezetlsbe.
gy aztn n mentettem meg az letnket, amikor a majdnem fldig
ereszked kdben tvittem a Bakonyon a Bckert. Herend eltt az utol-
s pillanatban sikerlt elkerlni, hogy nekitkzznk a hegynek s meg-
talltam a vastvonalat is.
Az ilyen kalandokkal nem lehetett feltnst kelteni, elmondani is fe-
lesleges volt. Eltrpltek ezek a bevetsek esemnyei mellett.
A HIBA RA: AZ LET
1944. oktber
Oktber 10-n kaptam az els harcszati bevetsi parancsot. Bejczy J-
zsef - neknk Dzs - vitte az els rajt Csongrd trsgbe szabad vad-
szatra. Ott most nagy harcok voltak a szovjet csapatok ltal kialaktott
hdf krl. 5000 mter magassgban rtk el Csongrd trsgt. Ekkor
lttam elszr letemben, milyen egy slyos fldi harc a levegbl, Ma-
gyarorszg fldjn. Gyorsan meg kellett szokni, sajnos.
Fl rt tltttnk a bevetsi lgtrben. Ellensges gpet ebben a fl
rban nem szleltnk, lgvdelmi tzet annl inkbb. Ebbl a szem-
pontbl is premiernek szmtott ez a bevets. Br tbbszr is elfordult
korbban, hogy a magyar lgvdelem tvedsbl tzet nyitott rnk, ez
mgis ms volt.
A szovjet hdf egyre tgult, br tzrsgnk ersen ltte. Motoros
pontonokkal s rohamcsnakokkal keltek t, jl lthatan ptettk az
utszok a hadihidat. Mi nem kaptunk alacsonytmadsi feladatot. Az
ilyesmit a zuhanbombzk, a Stukk vgeztk, nem sok sikerrel. De
mialatt mi a lgtrben voltunk, Stukk se jttek.
Magassgunkat llandan vltoztatni kellett, mert a szovjet nehzlg-
vdelem kezdte elg jl belni magt. Ekkor jelentette Pufi, hogy talla-
tot kapott a gpe s rohamosan cskken az olajnyoms. Dzs mondta
Pufinak, hogy biztostjuk a knyszerleszllst. 4-5000 mter kztt
voltunk, gy Pufinak sikerlt siklsban elrnie a Szeged-Budapest kzti
ftvonalat. Nagy visszavonuls folyt rajta. Pufi nem messze az ttl
tette hasra a gpt. Akkor hagytuk ott, amikor lttuk, hogy integet. Re-
mltk, hogy majd csak eljut valahogy Veszprmbe.
A msodik bevets sem hozott lgiharcot. Lgtrbiztostsi felada-
tunk volt, ellensges gpek nem jelentkeztek. Alacsonytmadssal fejez-
tk be a feladatot, nagy lgvdelmi tzben tmadtuk a pontonhidat pt
utszokat. Egyetlen rcsapst kockztattunk meg mindssze, mert mind-
kt oldalrl kaptuk az sszpontostott tzet. Ngy gpnk nemigen aka-
77
dlyozhatta meg a hd elksztst, legfeljebb fl rt ksleltettk. Az
alacsonytmadst fogad pokoli lgvdelmi tz mr nem volt olyan l-
legzetellltan flelmetes, ppen azrt, mert fldkzelben repltnk a
clra. gy elssorban a knny s legknnyebb lgvdelmi eszkzk
(gyalogsgi fegyverek) tzt kaptuk, amelyeknek nem volt nyomjelzse.
Amit az ember nem lt, attl nem fl! Szoktatsnak s gyakorlatnak
mindenesetre megfelelt. Ilyen formban is testnk a tzkeresztsgen.
Msnap a mi szzadunk nem kapott bevetsi parancsot. A Zongora s
a Retek szzad pilti azonban jrtk a tncot Csongrd krnykn.
Oktber 12-ei bevetsnk klnlegesen emlkezetes szmomra. Sz-
zadunk kt rajjal - nyolc gppel - adta az aznapi kszltsget. Az 1.
(szzadparancsnoki, Villm"-) raj ktelkparancsnoka Bejczy, ksrje
Boldizsr, gpprparancsnok Tobak, ksrje Murnyi. A 2. raj parancs-
noka Dniel, ksrje Domjn, gpprparancsnok Blavry, ksrje Er-
dsz. A dleltt esemnytelenl telt el.
m ebd utn megmozdult a vilg! A hangszrk sorra bmbltk: -
Zongornak azonnal start! Feladat rejtjelezve! Id 13 ra. Reteknek
azonnal start! Drtkefnek kszltsg!
13 ra 15 perc. Mr tudtuk, hogy a Retek is, a Zongora is alacsonyt-
madsra megy, mghozz meleg helyre. Csongrdhoz, ahol ll a bl a
frissen ltestett hdf krl.
Mint utlag kiderlt, ketts feladatuk volt: egyrszt a tmad nmet
Stukkat kellett vadszok ellen biztostani, s (csak msodlagosan) ala-
csonytmadni. Ellt a zaj. A kt szzad, nyolc-nyolc gp, kelet-dlkeleti
irnyban eltnt.
Mi mg vrtunk. Feszltsg. Szvtuk a cigarettt, mr aki dohnyzott.
Nem sok sz esett. Ismertk egymst, szzszor gyakoroltunk s megbe-
szltnk mindent. Mgis premier el nztnk, mert nyolcunkbl htnek
ez lesz az els alacsonytmadsa. Egyedl Bejczy Dzsnak volt les"
gyakorlata benne. Meg is vigasztalt minket pr keresetlen szval: - Nem
kell be... ni, fik! Richthofent is alacsonytmadsnl lttk le. - Felsza-
badult vigyorgs volt a vlasz. (Manfred von Richthofen az els vilg-
hbor legeredmnyesebb vadszpiltja volt.)
13 ra 30 perc. A hangszrban elhalkul a halltang". Recsegs,
majd: - Drtkefnek azonnal start, Kecskemt, 6000 mter, tovbbi pa-
rancs a levegben! - Kezddik a rutinmunka. Pillanatokon bell db-
rgnek a gpek. A fszerelm rcsap a deklire, felhrdl a motor. Mr
78
Kikaptk a fkbakokat a fik. Dzst figyelem, mikor prg ki a helyrl
Boldizsrral a nyomban.
Most! Balra tlem Murnyi Tibor, Topi prg. Nem kmljk a fut-
katjobbra betaposok, nagy gzfrccs, 180 fokos fordul helyben, Topi
is ezt teszi, szerelk integetnek. Utnunk Dniel raja. Szl alig van,
startirny a Papod fel.
Hrom perce kaptuk a startparancsot, s mr lkjk a gzt olyan szo-
ros vonalban, ngyesvel, hogy a ppai Messerschmitt-tkpz tanfo-
lyam oktati a fejket fognk... Ha nem is vagyunk sokan, replni azt
megtanultunk. Pttankos gpeink, az olasz gyrtmny, W sorozat G-
14-esek elg lomhn fordulnak vissza dlkeleti irnyra. De hamar elr-
jk a 6000-et. Szvjuk az oxignt. Mr ltjuk Kecskemtet, 3-4 tizedes
borultsg, vagyis az gboltnak kb. 3-4 tizedrszt bortjk felhk, gyen-
ge szl, kiss prs a lg. Nagyon figyelnk.
Csongrd irnyban fstfelh. Mg mindig szinte hihetetlen, hogy a
hbor mr haznk terletn van. Neknk mr ktfrontos a hbor. De
ne politizljunk, katonk vagyunk. - Erd hvja Drtkefe 1-et! - Erd,
itt Drtkefe 1. Vettem, jelentkezem. - Drtkefe 1, itt az Erd. Figyelje a
szovjet csapatok mozgst Szeged trsgben s jelentse bevets utn!
Szegedtl dlre hajtson vgre fedlzeti fegyverekkel alacsonytmadst
utakon mozg alakulatokra, majd trjen vissza 14. NHQ 65-re! Vge! -
Dzs nyugtzta a szveget - a kd a replternket jelentette: 14 Nn-
dor, Helen, Quelle 65 - s fljobbra csrve, Szegedre llt.
Felvettk a harci alakzatot. Ell a Villmraj, mintegy 100 mter sz-
lessgben s 50 mter magassgi lpcsben. Dzs jobbra van tlem 9
rban. Plexijn szikrzik a nap. (Az irnyt a replk gyakran gy adjk
meg, mintha a megpillantott msik replgpnek a sajt gpkhz viszo-
nytott helyzett egy raszmlap nagymutatja mutatn. A 9 ra" gy
nyugati - 270-os - irnyt jelent.) Dniel mgttnk 100 mterrel s f-
lttnk ugyanannyival. Nagyon j rzs ell lenni, de ez nem ment fel a
lgtrfigyels all. Nyomjuk. Sebessg 680-700 km. Ellenrzm a gp-
puskk s a gpgy vezrlst. Mg visszk a pttankokat. Az enym
most szpen tlt, jl ltni jobboldalt az ellenrz vegcsvn, bugybor-
kol a kk benzinpatak. gy ltszik, Dzs a vgskig tartani akarja a pt-
tankot, hiszen anlkl csak 75-80 perc replsi idnk van. Messze va-
gyunk Veszprmtl. gy 220 km-re. Szeged fltt jrunk. Mintha aludna
a vros, sehol egy ember, de szovjet egysgeket se ltunk.
79
Ebbl a csndbl brmikor lgvdelmi tz lehet, de mg nincs. Ma
gassg 4000, ez nem j, ebben a magassgban minden tzfegyver hat-
sos. Ez a szovjet vadszgpek, a Jakok s Lavocskinok kedvelt magas
sga is. Kinzzk a szemnket, de nem ltunk harci clt. Mr a harma-
dik nagy krt hzzuk a vros felett, amikor Dzs megelgeli s paran-
csot ad a pttank dobsra. Nagy megknnyebbls! Vge a lomhasg-
nak. Kemnyen nyomjuk a frszeket dl fel. Magyarkanizsa, Trk-
kanizsa, a fk koronjnak magassgban szlvszknt szguldunk
Nagy vekben replnk, a nap irnya a tmpont, mutatja, hogy a Tisz-
tl keletre vagyunk.
Figyeljk az utakat.
Zenttl szakra egy msodrend ton vgre tmtt, gpestett osz-
lop. Nagy nyugalomban vonulnak, alig tartanak tvkzt. Kt mteren t-
sprnk a fejk fltt, senki se l, ahhoz mr ks, Dzs is jelezte: -
Nem lni! - Tovbb, mlyreplsben, mintha nem vettk volna szre
ket. Csak pr kilomterre - amikor mr nem lthatnak - vltunk jobb-
ra. Nagy ngyszget replnk, Dzs hall pontosan szmtotta ki: a har-
madik vlts utn pontosan merlegesen rohanunk az oszlop fel. Mr
messzirl jl ltni, amit az elz treplsnl is sejteni lehetett: gpvon-
tats tzrsg, 8-10 lveg, mhely- s lszerkocsikkal vegyesen. Ma-
gassg 2 mter, alattunk barna sznts, a raj kb. 200 mter szlessgben
rohan a j 1000 mter hossz oszlopra keresztben. A tvolsg
500-400-300, a clzkrben nagy stt gpkocsi, tz! Tztenger. Lt-
juk egyms torkolattzet s fnyjelzit. Hatalmas robbans elttem, 100
mterre repl fl minden! Tizedmsodperc mlva treplk a fstfel-
hn. Lszereskocsi volt.
A msodik raj hatst egyelre nem ltjuk. Csak amikor jobbra felh
zunk, akkor tekinthet t az oszlop. Nincs mire msodszor rcsapni. A
kis tvkzk miatt a robban lszer elintzte a lvegeket is.
Gyors rendezds. Mind a nyolcan megvagyunk, egyelre nem rossz.
Nyugati kurzust vesznk. Magassg 100 mter. Majdnem 3 ra. Hogyan
telhetett el ennyi id, ma sem rtem. Igyekezni kell. tszguldunk Sza-
badka fltt, Pcset bal kzre hagyjuk, irny szak-szaknyugat. Fo-
nydnl rjk el a Balatont. Kigyullad a piros lmpa, kb. 10-15 percre
van mg benzin. Sima gy. Tl sima, rossz az elrzetem.
A Balaton fltt megtrik a rdicsend: - Lgiharc, tmadjk a rep-
lteret! Vigyzz! - Szentkirlyszabadja, Veszprm. Dzs rnyomja a re-
80
pltrre. A nap mgttnk, se benzin, se lszer! Murnyi Topi s k-
zm nyomjelzk vgdnak, Topit les jobb fordulban ltom utoljra.
Elttem a repltr, mint egy nagy arna. Jobbra tlem 10 mterre elzg
egy Mustang, akr egy gyorsvonat. Alattam a fldn egy pilta nlkli
Messzer, nyitott deklivel gyalogol". Ki lehet? Mi van Dnielkkal?
Dzst figyelem, kzben finoman taposok a pedlokba, jobbra-balra, a
gpem kgyknt tekereg. Ez a fogs be is jn, nem kapok tallatot.
Olyan alacsonyan replnk, mint mg soha az letben. Oszlopban va-
gyunk, ell Dzs, utna Boldizsr, utnam senki. Mr a Bakony fi f-
ltt zgunk Ppa fel, benzinnk utols literjeivel. Dzs jl dnttt, nem
ldznek, de hogy ezt az 50 kilomtert meg tudjuk-e tenni, az ktsges.
Tovbbra is mlyreplsben vagyunk, ilyenkor nem a legjobb egy lell
motor.
Szerencsnk volt. Pontosan dl fell rjk el a ppai replteret, fel-
hzunk 300-ra. Ltom, Dzs futja mr nylik, Boldizsr is, n is nyi-
tom a magamt, oszlopban szllunk le. Tekerem bal kzzel a fkszrny
kerekt, khg, majd elhallgat a motor. De mg tsurranok a repltr
szln lenygztt He 111-esek fltt. Zrg a talajon a futm, ll a lg-
csavar, keresztben. Hagyom a gpet jl kifutni a hangrok fel, Dzs s
Boldizsr Laci a szervizbetonhoz lltak, 20 mterre tlk llok meg. De
nagy a csend. Rgyjtok egy sszevissza grblt Leventre s krlj-
rom a j Messzert. Nincs rajta tallat.
Nhny mondatban megbeszljk a trtnteket. Magyar gp s ejter-
nys egy se, gondolom, ppen hzon kvl vannak, taln a Krptok-
ban? Nmet bombzkkal van tele a repltr, legalbb egy ezred. Hein-
kelek az olvad hra vannak mr kamufllva", sttszrke alapon vil-
gosabb szrke pettyek dsztik ket. Az rnkra nznk: mindjrt ngy
ra. Nemsokra lemegy a nap, j lesz benzint szerezni. Tudtuk, mely re-
pltereken lehet a neknk szksges B4 jel, 86 oktnos kk benzint
vtelezni, de itt hiba jrjuk be a gondnoksgot s az rszzad-parancs-
noksgot, semmi! Jl nznk ki. Nem marad ms, mint a sgorok".
Boldizsrt a gpeknl hagyjuk, nehogy valami kipljn" bellk
(ejternyk, trkpek stb.) s Dzsval a nmet parancsnoksgra battyo-
gunk. Cipzras Messzer-csizminkban gy nzhetnk ki, mint Zoro s
Huru (de ezt akkor nem mertem Dzs tudomsra hozni).
Hanem amilyen kicsi volt, annl paprikavrsebben vlttt Dzs t
Perc mlva a nmet bombzk parancsnokval, Bombergeschwader
81
Kommodore"-jval. A flnyesked alezredes lovagkeresztjt rzva a
felindulstl, az asztalt verte s megeskdtt, hogy egy csepp benzint
sem ad! Egyrszt, mert tiszteletlenl betrtnk az irodjba, msrszt
pedig azrt, mert csak zld C3 jel benzinje van Jumo s BMW motor-
jaihoz, amivel mi: Werden sofort nach dem Start abstrzen und kaputt
gehen" - vagyis rgtn start utn lezuhanunk s sszetrjk magunkat.
Dzs az rasztalon thajolva teli torokkal vlttte, hogy , mrmint
a nmet lesz a felels, ha egy egsz vadszszzad holnap parancsnok
nlkl marad! Ez hatott. Kiadta a parancsot, hogy tankoljanak fel min-
ket. De kijelentette, hogy a magasabb (100) oktnszm benzin miatt
mindhrman meghalunk, s ezt nem akarja ltni, ezrt azonnal a szl-
lsra megy.
Ders vigyorgssal s egy benzinkiutal jeggyel loholtunk a gpek-
hez. Mr fl t volt. Krtk a nmet benzineseket, hogy kt kocsibl
kezdjenek tankolni, hogy mg vilgosban rhessnk Veszprmbe. A
veszprmi repltrnek ugyanis ekkor mg semmilyen felszerelse nem
volt az jszakai leszllshoz. A nmetek hajthatatlanok voltak. k csak
egy kocsit hasznlnak, az van szolglatban, kt kocsira nincs parancs, s
egyb nmet kifogsok.
Gyorsan kellett dnteni. Az a veszly, aki ksbben indul, mert eset-
leg mr tkstt lesz Veszprmben, amikor le kell szllnia. A nap mr
lebukott a lthatrt bort felhrtegbe, nem lehetett rzkelni, hogy tu-
lajdonkppen hny perc mlva lesz stt. Dzs Boldizsrt akarta els-
nek tankoltatni, mert rangban volt a legfiatalabb, de Boldival mindket-
ten krtk, hogy menjen elsnek. Csak neki van felesge, mghozz
Veszprmben, mirt aggdjon oktalanul? Minket csak a vacsora vr.
meg 1 liter somlai ned az gy alatt. A tankkocsi elkezdte tankolni Dzs
W-021 szm gpt. (Dzs nyer szmnak hvta. November 2-ig az is
volt.) A tank megtelt, a gpet bekurbliztuk. Dzs elstartolt. A teljes st-
tig volt mg biztos fl ra. gy aztn Boldi gpe csak fl tankolst, 200
litert kapott, s is elment. (Ez volt az a paraszthajszl, amin mg be-
csszott a mr majdnem stt veszprmi repltrre. De ez csak utlag
derlt ki.)
Elkezdtk tankolni a gpemet, dntenem kellett, megyek vagy mara-
dok. p eszemmel tudnom kellett, hogy mr nem rhetek el gy Veszp-
rmbe, hogy a leszllmezt egyltalban megtalljam. Mgis mennem
kellett. Csak nem maradok szgyenszemre egyedl Ppn? Mai szem-
82
mel taln nevetsges, de vgl is az dnttte el bennem a krdst, hogy
nagyon hes vagyok, Veszprmben vr a vacsora. Meg az is, hogy meg
kell tudnom, mi van a tbbiekkel? Hogy sztk meg a Mustang-tma-
dst leszlls kzben? Ilyen gondolatok keringtek a fejemben, mikzben
beltem s bektttem magam. Meredten nztem az g piros lmpt.
Amikor a tankot tltik, a lmpa akkor alszik el, amikor 10 percre val
benzin mr bemltt. Most! Kialudt a lmpa. - Los! - kiltottam a n-
meteknek. - Genug! - Megrtettk. Villmgyorsan kurbliztk be a mo-
tort s dobtk majdnem a fejemhez a kurblit. A motor egybl indult. A
sztugr nmetek kzt elkezdtem dli irnyban a felszllst. Id: 17 ra
15 perc. A Heinkeleket, amelyeket leszllsomkor olyan jl lttam, hi-
szen majdnem sroltam ket, most, a gzads pillanatban mr nem le-
hetett ltni. Beleolvadtak az alkonyatba. Csak akkor vettem szre ket,
amikor a futt behzva dbrgtem flttk.
Irny Veszprm! Bizony, visszanzve mr a ppai replteret sem lt-
tam. Tartottam az irnyt s figyeltem az rt. Nagyon gyengn mg lt-
tam a horizontot.
Sose vettnk rszt a 109-cel jjeli replsi gyakorlaton. Kifejezetten
nappali vadszok voltunk, csak erre a feladatra kpeztek ki bennnket
ezzel a tpussal. Alig rtem 1000 mter magasra, jra kigyulladt a piros
lmpm. Takarkoskodni kell a benzinnel. Rendkvli feszltsg volt
bennem, most bredtem r, hogy tulajdonkppen mire is vllalkoztam.
Esztelensg! Mit kpzeltem? Hogy majd megll a plyjn a nap, mert a
mama kedvence le akar szllni? Esetleg fehr ruhs szzek fogjk tr-
csval irnytani? Vagy mi? De azrt a nagy nmardoss hl' istennek
pnikot nem okozott. Szpen bekapcsoltam az ismertetjel-adt, nehogy
a lgvdelem cselleng angol aknaraknak nzzen. Legalbb egyszer ki-
prblom ezt a hres kszlket. Az irnyfnyeket azrt - biztos, ami
biztos - nem kapcsoltam be. Mirt adjak pontos clt valamelyik tzrru-
hba ltztt strbernek?
Figyeltem a horizontot. Tudtam, hogy a Balatont holdfny nlkl is
megltom. Pontosan alattam volt a fzfi bl. A lgvdelem hallgatott.
Veszprmnek se hre, se hamva. Fzf fltt 180 fokos fordul. Most
alattam kell lenni a vrosnak, mondtam magamban. Olyan stt volt,
hogyha nem gyjtanak r a vrosban itt is, ott is emberek, nem veszem
szre Veszprmet. De rgyjtottak. Az apr kis sziporkzsok gyztek
meg, hogy a vros fltt vagyok, 1500 mter magasan.
83
Elkezdtem nagy vben fordulzni, s lassan emelkedtem. Legfeljebb
3 percre lehetett benzinem. A repltr sehol. Krs-krl tkstt, mr
a Balatont se ltom. Mivel forogtam, azt se tudtam, merre van szak.
Kszltem a kiugrshoz. Lelki szemeim eltt megjelentem, amint a Ba-
kony ember nem jrta srjben lgok az ejternyn trtt lbbal, va-
csora nlkl. Nem volt ders a hangulatom.
Ekkor, mint ahogy a fuldoklnak a vzbe berepl mentv, gy sza-
ladt be a ltmezmbe fljobbra, alulrl felfel egy fehr csillag, majd
rgtn utna egy msik! Mint a villm, kaptam le a gzt s florsval
csaptam a fny fel, csak hogy el ne vesztsem az irnyt. s a csillagok
repltek az gre, egyre tbb s tbb. Csak nztem ket kiguvadt sze-
mekkel. Egyre homlyosabban lttam. Nem szgyellem: megtelt a sze-
mem knnyel. Elszr s utoljra srtam replgpben.
Kirajzoldott elttem a repltr krvonala, pontosan reztem a le-
szlls irnyt a Papod fel. Nagy csszfordulval dltem r az irny-
ra. Kezdtem visszafogni a gpet, nehogy hosszra jjjek, mert egy im-
passzt, vagyis megismtelt leszllst mr sem vilgt pisztollyal, sem
benzinnel nem brtunk volna. Egyeslyes volt a jtk. Mindent gy csi-
nltam, akr egy precz szmtgp. risi ert reztem. Harsny, fals
hangon nekeltem a replindult. Ert adott a tudat, hogy az a kis csa-
pat bajtrs, a Pumk, psgben akarnak ltni.
Megtettk, amit az adott krlmnyek kztt csak meg lehetett tenni.
Hihetetlen gyorsasggal, kt gpkocsival vitte krl Tth Lajos, vagyis
Drumi s Debrdy Gyurka azt a 10-15 embert - sose tudtam meg, kik
voltak -, akik a repltr szln, egyenl tvolsgokra ugrltak ki a meg
sem ll kocsikbl azzal az utastssal, hogy szakadatlanul ljk felfel
a raktkat, amg csak tart bellk.
Krlbell 100 mter magasan hzattam be Jutas fl, s most mr
pontosan rzkeltem, hol vagyok. Csak a felvtel pillanata volt knyes.
A fkszrny mr teljesen kinn volt, reztem, hogy itt a fld. Ez nem
Bcker. itt nem lehet pumplva keresni a fldet! s ekkor jtt a szeren-
cse. Egy visszahull rakta jobbra elttem puffant a fldn, 1-2 msod-
percen t szikraznnel tertve be a repltr talajt. Ez elg volt hozz,
hogy a felvtelt pontosan csinljam. Apr, knnyed ugrssal rtem el a
fldet. A Papod kontrja az ggel finoman meghzott vonalat adott, elg
lett az irnytshoz a fldn. De mr nem tudtam begurulni. Lellt a srf
keresztben, ma mr msodszor.
84
Percek alatt 30-40 bajtrs tolta a gpemet a bokszok fel. Mindenki
boldog volt, n persze a legboldogabb. Drumi, szokott mdjn csak
annyit mondott: - Gratullok. A Messzer jszaka nem a legkezesebb. -
Tbb sz nem esett errl. Megrtettem, hogy ami trtnt, az a legterm-
szetesebb.
Ilyen volt az ezred szelleme.
A szomor epilgust kt bajtrsunk elvesztse jelentette. A repltr
fltt leszlls kzben vvott kiltstalan lgiharcban repl hsi hallt
halt a msodik rajunkbl Blavry Pl hadnagy. A kedves, kisfis arc
Spulnit mindannyian gyszoltuk. A Retek Balogh Kroly fhadnagyot
vesztette el. Erdsz Kroly, a Slajmi hasra szllt, nem messze a repl-
trtl. Dniel Laci, Murnyi Topi s Domjn Paja a legnagyobb ala-
csonytmads kzben szlltak le, de megsztk srls s a gpk el-
vesztse nlkl. Kt Mustang is otthagyta a fogt. Az egyiket Mlik J-
zsika ltte le, a msik Lrincz Mtys rmester utols lgigyzelme
volt.
A kvetkez napokban j nhny bevetsen voltam, csak ppen lgi-
harcra nem kerlt sor. Nem azrt, mert kerltk a tallkozst. Egyszer-
en nem tudtuk megtallni a Jakokat s a Lavocskinokat. A tordai har-
cok, a debreceni csata, a sikeres tiszai tkelsek kvetkeztben a nmet
s magyar csapatok ltalnos visszavonulsra s arcvonal-rvidtsekre
knyszerltek. A szovjet csapatok, majdhogy menetben" trtek elre.
Ennek kvetkezmnye volt, hogy hadvezetsnk sok esetben az els
vonalak helyzett sem ismerte pontosan. Tlnk, illetve a vadszfelder-
tstl vrta a pontos adatokat. Csakhogy a mi feldertsi munknkat
semmilyen felszerels, fnykpez-berendezs nem segtette. Kizrlag
a szemnkre hagyatkozhattunk. gy aztn a jelentseink, az ltalunk
szolgltatott adatok legjobb esetben is ktes rtkeknek szmtottak.
Jobb azonban nem volt.
Nagyon jl tudtuk, hogy rvidesen nagy szmbeli flnyben lv va-
dszegysgekkel fogunk tallkozni. Jelenleg kiss knnyebb letnket
arra hasznltuk fel, hogy sokat repltnk az j fikkkal", az 1944. au-
gusztus 20-n avatott hadnagyokkal. Szoktattuk ket a gpies rajrep-
lsre. Ez volt egsz vadszharcszatunk alapja. Reflexszer pontossg-
gal kellett a ngyes Schwarm"-ot replni, csak gy sszpontosthattunk
a lgtrfigyelsre, biztostsra, ami az letet jelenthette. gy aztn a raj-
replst igen sokat gyakoroltuk.
85
letnk taln legmegdbbentbb napja 1944. oktber 15-e volt. gy
kezddtt, mint a tbbi szi nap. Esre hajl id, teljes borultsg. Lgi-
veszlyjelzs, a felhk felett tvonul amerikai ktelkek hangjt halla-
ni is. Az egyik nmet hrad katona az klt rzza az g fel s ilyesmit
ordt (persze nmetl): - Diszn kutyk! Meglljatok csak, majd a Fh-
rer! Majd az ad nektek j fegyvereket! - Ilyenkor nehz volt a vigyorg-
sunkat visszatartani. (A hbor utn olvastam, hogy 1940 vgn Molo-
tov Berlinben tett munkaltogatst" Ribbentropnl, amikor angol bom-
bzk bereplse miatt lgiriadt rendeltek el. A klgyminisztrium 15
mteres vasbetonnal vdett luxus vhelyn Ribbentrop megnyitotta az
lst. Bejelentette, hogy Anglit tnkrevertk, s most az j eurpai
helyzetet fogjk megtrgyalni.
Erre megszlalt Molotov: - J, de akkor kik bombzzk Berlint, s
egyltaln, mirt vagyunk bunkerben? - gy volt ez 1944 vgn n-
lunk is, csak Molotov politikus volt, mi meg katonk. Lnyeges klnb-
sg.)
Nem sokkal dl eltt hangzott el a kormnyzi hadparancs. A nagy
hangszrkon a pesti rdi adsa szlt. Megszaktottk, s elkezdtk be-
olvasni a szveget. Megdermedve kezdtk figyelni, mit is mond a rdi.
A szveg rthetetlen volt szmunkra. Mi egyet tudtunk: mindenkinek
van parancsnoka, a szksges parancsokat meg kell, meg is fogjuk kap-
ni. Ahogy az egsz eddigi katonaletnkben mindig is trtnt.
A nmet ezred katoni zavartalanul kzlekedtek a repltren. Mint-
ha semmirl se tudnnak. Ezek ellen kellene most fordulni? Mivel? A
9 mm-es pisztolyunkkal?
Kommentrok nem hangzottak el, de Dzs - mit se bzva a telefonok-
ra - fogott engem s Makra Palit, beltnk a Wandererbe s irny az ez-
redparancsnoksg. Mintha sszebeszltek volna, az sszes egysgpa-
rancsnok ugyanezt tette. Ott vrakoztunk a parancsnoksg eltt, a lp-
csfeljratnl, mg az osztly- s szzadparancsnokok felmentek az
reg Pumhoz.
Tallkoztam nhny rg nem ltott ismers bajtrssal, de a pillanat
nem volt alkalmas akadmiai emlkek visszaidzsre, sokkal komo-
rabb hangulat volt annl. Mi trtnhet most az orszgban, elssorban
Budapesten? Szlasi a mi ezrednknl kzutlatnak rvendett. A kor-
mnyzban viszont felttlenl bztunk, orszggyarapt blcsessgben
nem ktelkedtnk. Nem rtettnk semmit. Mi trtnt? s mirt ppen
86
ma? Mi trtnik, amirl nem tudunk? Ilyen s hasonl gondolatok hbo-
rogtak bennem.
Mi mlyen eltltk a romnokat azrt, hogy tlltak. rulknak tar-
tottuk ket, mert akkor fordultak szembe a nmetekkel, amikor azoknak
mr remnytelen volt a helyzetk. Most mi is ilyenek lesznk? Hogy
kell ehhez hozzfogni? Erre nem voltunk kikpezve. Azt mr jl lttuk,
hogy a vesztes oldalon llunk. De errl mi nem tehettnk, sem akkor,
sem ksbb. Mi gy reztk, az adott helyzetben az a becsletes, amit
mi csinlunk.
Nem telt el kt ra, megjtt a parancs a magyar parancsnoksgoktl,
hogy a harcot tovbb kell folytatni, mintha semmi nem trtnt volna.
Ment mindenki a helyre, de a hangulat tovbbra is nyomott volt.
A nyilas hatalomtvtel kvetkezmnyei a mi letnket nem sokban
rintettk. Az els napokban a veszprmi nyilasvezrek valamifle poli-
tikai ellenrzst akartak gyakorolni ezrednk felett, amit Heppes rnagy
a legerlyesebben utastott vissza.
Az elrt esk a hangrokban zajlott le. Nem vettk komolyan, nem
mondtuk az esk szvegt. Ez azonban a lnyegen semmit sem vltozta-
tott. Papron az ezred feleskdtt Szlasira. Ez az igazsg, br mr akkor
sem voltunk r bszkk. Az elrt karlendtses ksznst - br a paran-
csot felolvastk - a mindennapi rintkezsben nem tartottuk be, mint
ahogy az este 21 rtl rvnyes kijrsi tilalmat se vettk komolyan. A
mi katoninkkal a nyilas suhancok nem mertek ujjat hzni.
Mg Pestre sem mehettem. Teljes egytt-tarts s szabadsgolsi zr-
lat volt. Mivel menyasszony-jelltem, Erika, anyjval s ccsvel okt-
ber vgtl Balatonakarattyra kerlt, ket elgg gyakran ltogathat-
tam, reggel s este is. A reggeli ltogatsok Messerschmitt-tel trtntek,
hiszen mindig volt berepls vagy gyakorl repls. s Veszprmbl
Akarattya igazn nem tvolsg. gy ht reggelente bresztt tartottam
Akarattyn. Apsom rohant ki a hzbl elszr, s biztos, ami biztos, le-
hasalt az rokban. Erika nagyon lvezte az alacsonytmadsokat".
(Mg egyiknk sem sejthette, milyen j elksztse ez a ksbbi, ost-
rom alatti megprbltatsoknak.) Nemegyszer magammal vittem a rajt
is, alacsony schwarm-replst gyakorolni. Persze, Akarattya is tba
esett. (Egy alkalommal mg lgiriad is volt miattunk.)
A fik annyira koncentrltak a replsre, hogy utna nem is tudtk,
merre jrtunk, nem lttk az integet embereket. Ksbb persze minden-
87
ki megtanulta, hogy mindent lsson, vagy - meghalt. Ms alternatva
nem volt.
Esti akarattyai ltogatsaim kzlekedsi eszkze Kovcs Paja kis Ad-
ler motorkerkprja volt, j szerkezet, csak a gumijai koptak tkrsim-
ra. Veszlyesebb volt vele kzlekedni, mint vadszgppel.
A nyilas hatalomtvtel utn majdnem kt htig nem voltak bevet-
sek. November 2-n aztn szomor esemny trtnt szzadunkban.
Az n szzadomnak, rdihv fednevn a Drtkefnek, hivatalosan
a 101/3. vadszszzadnak a parancsnoka, mint mr emltettem, Bejczy
Jzsef szzados volt, akit egymst kzt Dzsnak hvtunk. Alacsony ter-
met, fekete frfi, kiss hajlott, keskeny orral s villog szemekkel.
Csupaszv embernek ismertem meg, aki nagyon szerette az letet s az
embereket. Felesgvel, Lvival kln szobjuk volt a veszprmi Vr-
ban, a mi szllsunkkal szemkzti pletben. Gyermekk - Dzs nem
titkolt bnatra - nem volt.
Szeretett krtyzni. Harmincperces kszltsg esetn, ha nem voltunk
a bevetsek eltti feszlt hangulatban, nem egyszer invitlt a szobjba
egy-egy partira. Rendszeresen vesztettem, ami nem jelentett semmit. A
pnzre mint fizeteszkzre igen kevss volt szksgnk. Dzs portrj-
hoz hozztartozik az is, hogy kitn dzsesszzongorista volt, ezt a tudo-
mnyt szmos esetben bizonytotta az Almdi Pannnia tteremben.
Kicsit rlt volt is, mint a legtbben az akkori vadszreplk kzl.
Egy pillanat alatt fel tudta magt paprikzni. Egyszer egy nagy kanyar-
ban kis hjn sszetkztt a Wanderernk egy szembejv Rba-Bo-
tonddal, amely ttrt a mi forgalmi svunkba. A mi sofrnk csak a jr-
dra hajtva tudta a frontlis tkzst elkerlni. Mi voltunk vtlenek,
mgis a Botondbl ugrott ki egy rpdsvos karszalaggal dsztett" t-
zrfhadnagy. Taln Dzs nem ppen herkulesi termett ltva, magas l-
rl kezdte a legjobb vdekezs a tmads"-t. Dzs paprikavrsen or-
dtott neki vissza, mire a nyilas a pisztolytskjt kezdte kaparszni. Er-
re mr n is a cselekvs mezejre lptem. Htranyltam a hts lsre,
ahol egy gppisztoly hevert, megmarkoltam, kilptem a kocsibl, ris-
mteltem s Dzstl jobbra tzelllst foglaltam el. Az arrogns alak
sietve porolt el a Botonddal. - Jkora gorillja" van ennek a kis ember-
nek - gondolhatta.
Az a bizonyos november 2-ai nap a szoksos mdon kezddtt. Reg-
geli, majd 30, ksbb 15 perces kszltsg. Az id borongs, esre haj-
88
l, a borultsg 10/10, vagyis az eget teljesen elleptk a felhk, szl alig
volt rezhet.
Aztn megkaptuk a bevetsi parancsot: erszakos felderts Szolnok
s Cegld kztt, megllaptva a szovjet lek helyzett, lehetleg az
sszettelket is, a pnclos erket s a mozgsuk irnyt. Dzs a sajt
rajt indtotta futsban a starthelyre, az ksrje Boldizsr szakaszve-
zet, az enym Huszr zszls. Rajunk a gyorsasgrl kapta a becene-
vt: Villmraj (nmetl: Blitzschwarm). Ahogy gettem azon a bizo-
nyos 80 mter tvolsgon, gy szedtem magamra a holmijaimat. Mire a
startra rtem, mr komplett volt minden. Trkp, haub, karirnyt, dg-
cdula (ms iratot nem vihettnk magunkkal), pisztoly s egy nyeles k-
zigrnt.
Pest fel indultunk, flhzva egszen a plafonig", a felhrtegig,
amely 1800-2000 mter kztt vastagodott a fejnk fltt. Nem szere-
tem" magassg volt ez. Sziluettnk tkletesen kirajzoldott a szrke
felhalap kontrasztos httern. Kitn clpontot mutatott az ellensg
lgvdelmnek. St a sajtunknak is.
A Csepel-szigetet elrve jobbra trtnk Szolnok irnyba s szles
raj-vonal"-alakzatban kezdtk a terepet figyelni. Cegldig mg lttunk
gyr, nyugati irny forgalmat az utakon, de a vros utn gy ltszott,
megsznt. Sehol semmi mozgs. Mg az els vonalakat jelz, jellemz
tzek sem, mintha nem lnnek ott lent emberek. Kiss balra toldtunk,
alattunk jszsz. Nem beszlnk. gy szl a parancs, hogy ltalban r-
ditilalom van, csak akkor beszlnk, ha rendkvli ok van r, azaz, ha
ellensges gpek tnnnek fel.
Zagyvarkas, majd Szolnok. A vros kihaltnak ltszik. A parancs sze-
rint visszafordulunk. Lassan sllyednk, magassg 1600 m. Mg semmi
rdekes. Jobb kzre, elttnk Abony s alattunk, ...alattunk szi tarlk,
de valami nagyon furcsa van a tarln. Prhuzamos stt nyomok, de
rengeteg sok. Gpeink tncolni kezdenek, Dzs gzt ad s egyes vari-
val sllyednk (msodpercenknt egy mter merlst mutat a variom-
ter). Mg nem ltom a harckocsikat. De tudjuk, hogy nagyban gylekez-
nek alattunk.
s ekkor Dzs, az reg rka elkveti a hibt. Az letbe kerl. 180
fokos fordult csinl s egyre jobban nyomja a gpt. Persze mi is.
Most bezzeg mr okos vagyok, st pr perccel az esemnyek utn is
okos voltam mr. Azt hittk ugyanis a szovjetek, hogy nem fedeztk fel
89
ket s ezrt nem lttek. De a hirtelen visszaforduls elrult bennnket.
Nem lehetett tovbb vits szmukra, hogy felfedeztk ket. Amikor
1500 mter magasrl vgre meglttuk a nyomok vgein a nagyon jl l-
czott T-34-eseket, mintegy karmesteri betsre elszabadult a pokol!
Ezer nyomjelz indult el felnk. A bors idben mg jobban lthatk
voltak a fnyjelz lvedkek, mintha sttt volna a nap. Ez mg fokozta
a llektani hatst. Sem korbban, sem ksbben nem volt szerencsm
ilyen mrtkben sszpontostott lgvdelmi tzet lvezni". Minden gr-
nt pontosan felm jtt, csak az utols pillanatban hajlott el. Srga tz-
tenger rasztott el minket. Msodpercek telhettek el, mg reaglni sem
volt idnk, amikor a tlem 30 mterre, balra repl Dzs gpe nagy vil-
lanssal telitallatot kapott. A pttankjainkat sem tudtuk mg mind-
annyian ledobni, Dzs legalbbis nem. gy lttam, hogy ppen a pt-
tankot rte a tallat. Ekkor mr mind dobtuk a pttankot. Ltnom kellett,
hogy Dzs gpe gyengn g, de szerkezetileg lthatan pnek tnt. le-
sen fordult a fld fel. Fejre lltottuk a gpeinket s a fld fel zuhanva
igyekeztnk minl kzelebb kerlni a gpgykhoz, ezzel a ktsgbe-
esett manverrel is nehezteni a pontos clzst. Boldizsr egszen sz-
ken kvette Dzs gpt a fldig.
Szalmval lczott harckocsik kztt njr, tbbcsv lgvdelmi
pnclkocsik. Mr szinte beljk tkzm, amikor nyomni kezdem a l-
billentyt s lvk, mg csak tart a lszerembl. Boldizsrt elvesztettem
a szemem ell. Pufi tlem jobbra. Elfogytak a pnclosok, lassan, fld-
kzelben visszafordulunk, majd szak fel kitrve emelkednk, kivonva
magunkat a pnclos gylekezs csapatlgvdelmnek tzkrletbl.
Boldizsr nem jelentkezik a rdin, gy ketten Pufival Nagykta krl
balra hzunk s felvesszk a veszprmi kurzust.
Utoljra azt lttam, hogy Dzs gpe kb. 30 fokos szgben rt fldet.
Nem robbant s nem is gyulladt ki. Valami fehr folt volt lthat a gp-
nl, mintha az ejterny selyme bomlott volna ki egy kiss. Nem marad-
hatott letben, tl nagy ervel csapdott be - vltem. De megltjuk, mit
mond Boldizsr. Remltem, hogy neki csak a rdija hibs. Fradtan fu-
tott alattunk a tj. sszeszorult szvvel gondoltam t az elmlt per-
ceket. Mi lehet Dzsval? Semmi krlmnyek kztt sem maradhatott
letben.
Persze, csodk vannak, de ritkn.
Nem sokkal a repltr eltt futottunk ssze Boldizsr Lacival. gy
90
szlltunk le, mint a megvert kutyk. Olyasfajta rzsem volt, mint
augusztus hetedikn, Molnr Laci hallakor. Boldizsr akkor is velem
volt.
Ki mondja meg Lvinak, hogy a frje elesett? Ki ms, mint n. Lvia
minden este az ablakban vrta a Wanderert, s benne a frjt. Nem tud-
tam flnzni a rzst szemben lev ablakra, ahol Lvia knyklt, tol-
vajknt osontam be a Kisszeminrium ajtajn. tltztem. Kzben be-
sttedett. Kilptem a hzbl, tvgtam a tls oldalra. Felmentem az
els emeletre. Lvia az els kopogsra ajtt nyitott, kisrt szemmel: -
Dzs? Meghalt? Ugye meghalt? - Igen, Lvia. Repl hsi hallt halt.
Fl rt tartzkodtam a laksban, de sz nem esett. Nem ltattam hi
remnnyel. Replfelesg volt. Tudta, mi vrhat rnk. Most bekvetke-
zett. Csak zokogott, majdnem hangtalanul. Msnap elutazott. (A hbor
utn tbben nyomoztak Abony trsgben Dzs utn. De nem sikerlt
nyomot vagy tant tallni.)
November 3-n reggel mr nem voltunk gazdtlanok. A parancsnok-
sg gyorsan intzkedett. Debrdy Gyurka felgygyult knny nyri se-
beslsbl. A szomor eset eldnttte a beosztst: tvette a 101/3. va-
dszszzad parancsnoksgt. n maradtam els tiszt. Szomorsgunkat
enyhtette a tudat, hogy az egyik legkivlbb magyar vadszrepl ke-
rlt a szzad lre. Ha jl emlkszem, 23-24 igazolt lgigyzelme volt
akkoriban Gyurknak. Emberileg is nagyon szerettk a csupa szv Man-
dult. Katonaknt is megrizte magban a cserkszidelt. Minden rep-
lnek valban pldakpe lehetett. Nem beszlt sokat, de magvasan. gy
mondta el korbbi frontlmnyeinek leszrt harci tapasztalatait is. Sokat
tanultunk tle. Tisztessget, megbecslst jelentett, ha valaki Debcsi (ez
volt a msik beceneve) zszlaja" mgtt replhetett. Megfontolt, lass-
nak tn termszete a replgpben talakult. Hasonlatoss vlt a prd-
jra les, lecsapni ksz sashoz. Kitnen ltott a lgtrben s azonnal
reaglt. Vele tanultuk meg, hogy ha megpillantjuk az ellensget, nyom-
ban reaglni kell: vagy azonnal tmadni, vagy azonnal eltnni s jobb
pozcit keresni. Gyurka tudott ravasz lenni, akr a rka. s btor is,
mint az oroszln.
Engem megtisztelt azzal, hogy parancsnoki rajnak gppr-parancs-
noka lehettem, gy, ahogy eddig Dzsval voltam. A sokkhats meg-
sznt. November negyedikn dleltt, dlutn gyakorl replseket haj-
tottunk vgre. gy kvetkezett el vasrnap, november tdike.
91
ELMARAD AZ EBD
1944. november 5.
Az utols, igazn nagyszabs bevets ngymotoros ktelkek ellen
olyan emlk, amely annyi v utn sem fakult meg.
Az osztly akkoriban sok mindenen tl volt mr. Folyt az tszervezs,
a szzadbl ezred lett. A Pumk nyara - gy emlegettk: az amerikai
szezon" - vget rt.
Vasrnap. breszt tkor. Az autbusz 5.30-kor indul a repltrre. 6
rakor reggeli a hajztkezdn. Senki nem gondol bevetsre, br az id
teljesen derlt. Nyron ilyenkor bezzeg szlt mr a halltang", el-
hangzott a kszltsgszigorts parancsa. Most pedig mr 8 ra, s az
osztly mg mindig csak 30 perces kszltsget tart. (A kszltsgi fo-
kokat mr nem az erdben elhelyezett hangszrk tovbbtottk csupn,
hanem vezetkes tbori tvbeszlrendszeren is megkaptk a szzadok.)
Novemberhez kpest ragyog, meleg az id. A csaknem felhtlen, val-
szntlenl kk eget csak 10 ra utn kezdik alacsony szint kis go-
molyfelhk, kumuluszok szeglyezni. A rdibl megtudjuk, hogy ers
amerikai ktelk van - bcsi irnnyal - rreplsben. A Drtkefe haj-
zbarakkjban halk zsongs. Idnknt Botta Feri szakaszvezet - a sz-
zad mindenese", kitn portrfest - mint gyeletes szzadrnok felol-
vassa a lgvdelem hrrendszernek helyzetkzlseit.
11 ra. Az amerikai ktelk mr kzel van Bcshez. Mustangokrl
nem szl a tjkoztats. Van, aki gy tesz, mintha aludna, van, aki fel-
al jrkl, Domjn Paja, Erdsz Slajmi krtyznak, Boldizsr kibicel.
Dniel Laci a bokszoknl beszlget Szomor Lszl hangrmesterrel s
kt rdissal.
A hangulat - ha nem is nevezhet nyomottnak - magn hordozza az
elmlt napok szomor esemnyeinek jegyeit. Huszr Pufi mly hangja
nem hallhat, br mskor mindenre van szvege". Nhnyan beszlge-
tnk. A f tma az elttnk ll feladat, a lgi harc a szovjet gpekkel.
Mandult hallgatjuk, tapasztalatairl.
92
A szzad oktber 26-n kapott jonc vadszpilti is itt vannak. Az
elesettek gyait kaptk. Pintr csi, Frank Bandi, Orosz Attila, Szcs
Lajos s Gsprfalvi Joc hadnagyok betrse" most van folyamatban.
Kszltsgi szolglatot mg nem adnak. Kapnak viszont tlnk, re-
gektl", csodlatos jtancsokat. Csak az els t bevetst nehz megr-
ni, utna az utolst mr knny", s ehhez hasonlkat.
hesek vagyunk. Az ember, klnsen ha fiatal s egszsges, hamar
meghezik. 11 ra 30 perc. Rvidesen megy az egsz szzad egytt eb-
delni. A vasrnapi ebd: tykleves Esterhzy-mdra, rntott szelet, dis
torta lesz. Kovcs Paja szomoran nz maga el. Srgasgban szenved
(emiatt kszltsget sem ad), csak ss vzben ftt krumplit ehet.
11 ra 45 perc. A krlet el ll a terrorkocsi. Debrdy Gyurka pp el-
kiltja magt: - Ebd! Gpkocsira! - amikor les hang kilt be a hajz-
szobba: - Pumnak 12.05-tl startkszltsg!
Ez volt a bomba, de ez m! Tbb mint kt hnapja nem volt igazi
amerikai bevets. m ezt akkor egyiknk sem latolgatta. Megindult a
gpezet, egy sszehangolt cselekvslncolat, amely azt clozta, hogy a
kzbees 15 perces kszltsg fokozsnak kihagysval, a szzad re-
kordid alatt elrje a startkszltsg" llapott. A Drtkefe krlbell 5
perc alatt rte el. Az aznapi kszltsget ad piltk dolga volt a legegy-
szerbb: az ebdre szmtva ugyanis az sszes Drtkefs egytt volt a
hajzbarakkban. A parancs vtelekor teljes hajzltzetben ki kellett
rohannunk a Drtkefe erdszli, fellltsi vonalra. Kzben ltttk
magunkra a holmijainkat. Mire a 100 mteres terepfuts vget rt, raj-
tunk volt a harci jelmez".
A gpek hajnal ta starton lltak, a motorprbkat is elvgeztk mr
hajnalban. Mire a piltk kirtek, addigra a szerelk, fegyveresek, rdi-
sok az utols ellenrzseket tartottk. Piltk a gpek eltt, szerelk a
gpek szrnyn, indt kurblik" a helykre dugva, Botta szakaszvezet
a tbori telefonnl. Egyszerre nagy-nagy csend lett. A szzad elrte a
startkszltsg fokozatt.
Szemben, a Reteknl s balra rzst ell, a Zongornl ugyanez a
helyzet. A beszd kevs, id sincs r. Pontban 12 rakor telefonberre-
gs, zld rakta repl meredeken az gnek, azonnal start! Startkszlt-
sgbl, vagyis az utols kszltsgi fok, az lkszltsg kihagysval.
A csend s a nagy bels feszltsg megpattan, mint a hibs kirakat-
veg. A piltk, akr a villm, ugranak az lsekbe, a fszerelk az l-
93
erny ht- s vllhevedereit segtik a Pumkra. A nvtelen, h fldi baj-
trsak szlsebesen dolgoznak. Gyors mozdulatok a gpben. Egy perc le-
telt. Lbak a pedlokon, bekts ksz, mikrofonstekker bedugva, az oxi-
gnlgz-kszlk ggecsvnek zrja becsattantva, a prbaszvst jl
jelzi a mtd"-mszer. Haub, ggemikrofon becsatolva. Hlzat be!
Rdik, puskk mkdtetsnek gombjai be! Benzincsap ftartlyon,
gzkar egyharmadra elre, htk zrva, lgcsavar automata llsban, a
revi, a clzberendezs clkre vilgt, trkp a csizmaszrban. A rdik
mr zgnak, ftylnek, az Erd hvja a Pumt, azonnal start, sorrend:
Retek, Zongora, Drtkefe. Ktelkparancsnok a Retek szzad parancs-
noka, ma a Puma. Irny 270 fok, Nagykanizsa-Tapolca vonal, 8000
mter. Visszatr ngymotoros ktelkek, 800 gp, ebbl 100-200 Mus-
tang! Sajt er 18-20 Messzer. Szp arny. Nehz megszokni.
Mr eltelt kt perc. Deklik zrva. Mindkt szerel teljes ervel hajtja
az indtkart, veghang! A fszerel tenyrrel nagyot csap az els pn-
clveg el, s a kart kirntva leugrik a szrnyrl. A segdszerel a lg-
csavar eltt ll, jelzi, hogy a csavar szabad", nem ll eltte, mellette
senki. Rnts az indtkaron, a hatalmas motor ftengelye tforog, lng-
nyelv, stt fstfelh, mly dbrgs, a fkbak el! Fk jobbra betaposva,
nagy gzfrccs. Felemelt karral egy utols ints a visszamaradknak.
Megvillannak a napbarntott szerelarcok, a tisztelg jobb kz: J le-
szllst! Porfelh, rjng zgs, dbrgs, helyben forduls, s a sokat
gyakorolt rajok ngyesvel dcgnek a startirny fel, ahol az elsnek
indul Retek gpei - nagy gzzal gurulva - mr startra rendezdnek. A
Zongora mindjrt ott van, a rdiban a Puma (Retek 1) hvja a Zongora
1-et, s a Drtkefe 1-et. A szzadparancsnokok jelentkeznek.
Fkszrnyak starthelyzetben, trimmels inkbb kicsit fejre, mint fa-
rokra. Utols igazods. Startirny a Papod! Szlerssg kettes, irnya
szak-szaknyugat. A Retek megldul. Pokoli porfelh, a kabinokban
forrsg, de a feszltsg az idegekben mr megsznt. A rajparancsnok
felemeli a bal kezt, start! Egyvonalban startolunk el, jobbrl a msodik
a Drtkefe 1, Debrdy Gyurka, balrl Huszr Andrs zszls ksri,
jobbrl Boldizsrral ketten, mgttnk Dniel Lszl, Hoy Tibor sza-
kaszvezet, Domjn Paja.
A Messzerek megugranak, a sebessg n, most, most belpni jobbra,
farok fl, gy, meg van fogva, most tartani kell a horizonton, nehogy be-
leverjen a fldbe, teljes gz! Egy zkkens s mr megy a lda, mint a
94
ks a vajban, repl! Fut be, fkszrny be! Ht automatra, benzin pt-
tankra, revi kihzva! Balrl is, jobbrl is himblznak a gpek, ltom a
bajtrsak arct. A ktelkparancsnok szabvnyosan levelez" - rdizik
- az Erdvel, Erd jra adja az irnyt, a magassgot, persze rejtjelezve.
A Retek ers rajjal megy az len, Drumi, a nagy sz s Fbin Istvn
rmester, a Koponya is ott van. az ezred szeme, de a hangja - a rdi-
ban - az rmes! Vkony s sivt, mintha hisztris vnasszony lenne.
Pedig aclember, s valszntlenl j a szeme. Ha ott repl a ktelk-
ben, akkor biztosan elbb ltjuk meg az amikat, mint k minket. A Re-
tek msodik raja se utols. Szentgyrgyi, Lrincz Matyi, Mlik Jska
hadnagy s Gspr Jska zszls, az Oktn. Drumit Ditry Csaba had-
nagy ksri. A Zongort Cserny, Kiss Lszl, Michna hadnagyok, B-
rny s Raposa rmesterek, valamint vgl, de nem utols sorban Buday
Lajos szakaszvezet kpviseli.
A felhk, a reggeli kis gomolyfelhk hatalmas hfehr karfiolfejekk
alakultak, a borultsg 4-5 tized. A plafon, a felhk alja 2000 krl, a te-
tejk 4000 mter tjn. Mi mr 6000-en vagyunk, alattunk a Badacsony.
Egyre emelkednk. A Drtkefe van htul, s gy 500 mterrel magasab-
ban, mint az eltte repl Zongora, a Retek mg lejjebb. Sajnos majd-
nem a nap irnyba replnk, ami nagyon megnehezti a lgtrfigyelst.
A mszerek rendben. A raj majdnem vonalban halad 200 mter szles-
sgi s 50 mter magassgi lpcsben.
n sajnos bajban vagyok. Nem tlt rendesen a pttank, knytelen va-
gyok ftartlyra kapcsolni. gy nem 700, csak 400 liter benzinem van.
Ki tudja, mennyire lesz mg szksg?!
s ekkor Koponya felsivt: - Elttnk bombzk! - s tnyleg, m-
sodperceken bell n is ltom ket. Dlnyugati irnyban tartanak haza-
fel. Mint a halak az akvriumban, mind egyfel sznak. Betltik az
egsz ltteret. Alig vagyunk magasabban, mint a fels lpcsben h-
zk. B-17-esek? Mintha a felnk kzelebb es gpek azok lennnek. De
aztn mr ltom az osztott, ketts vezrskokat is. Liberatorok! Van,
amelyik stt, van, amelyik csillog.
gy rzem, mintha halotti csendben lopakodnnk. Pedig majdnem
teljes gzzal replnk. A rdiban kegyetlen hangzavar. - Pttankot
dobni! - Dobom is, vagyis csak dobnm, mert jabb rm, nem jn le!
Ez az els ilyen eset, eddig mindig lejtt. Nincs id gondolkozni, repl-
nek bukfencezve a tkk", vilgoskk sznk jl ltszik a fld stt
95
htterben, s egyikkbl-msikukbl fehren frcskl ki a benzin. Kis-
s lemaradtam, teljes gzt kell adnom. A gpem a rajta maradt pttank
miatt lomha. Ersen fejre kell trimmelnem, gy is vagy 50 mterrel a raj
utn kullogok.
Az amerikai gpek nnek, a msodpercek negyedrknak tnnek. A
rdi serceg, zrg, veszi a gppuskk s az gytz impulzusait. Tre-
dkszavak. - Vigyzz, Mustangok! - hallom ki a hangzavarbl. Taln
1200-1500 mterre az els Liberator ezst teste. Mr majdnem 100 m-
tert maradtam le, gy jl ltom, hogy a Messzerek orra szikrzni kezd.
Rvid, majd hosszabb sorozatok, akkora lngokat vetnek, mint egy
lngszr. A szksgteljestmnyt is rnyomtam, a cl mg elg messze,
de mr n is lvk minden csbl, mert az elttem lev svban nincs sa-
jt gp. Tallok-e, ki tudja? Pokoli az elhrttz!
A rdiban jra hallani: - Vigyzz, htul Mustangok! - Nem ltok
mst, csak a Libiket, bna Messzeremet egyre nyomom, a tbbiek mr
belezuhantak a ngymotorosok mlysgi lpcsjbe. Minden nyomjelz
felm tart, de ezt mr ismerem. Utols pillanatban elhajlanak (ha nem
hajlannak el, gy most nem rhatnk rluk...) Persze nagyot hazudnk,
ha azt mondanm, hogy nem fltem. Ugyan ki nem fl? Taln a Drumi?!
nem ismeri a flelmet.
A flelem egybknt azrt van, hogy legyzzk. Lvk mindkt ne-
hzgppuskbl s az gybl. Lporszag a kabinban, a 30 millimteres
zrszerkezete a lbam kztt drren temesen. Mellettem fnyes cskok
htulrl! Mustangok! Mintha a ktelk elhrt tze cskkenne. Mr zu-
hanok kt Liberator kztt. Keservesen trimmelek, a pttank rettenetes
teher! A fnyjelz lvedkek hol kzelebb, hol tvolabb svtenek mel-
lettem. Felh alattam, habfehr, sajnos nem tudok most benne gynyr-
kdni. De azrt rlk neki. Ha elrem, ha...
Majdnem fgglegesen zuhanok s prblok lpegetni, hadd cssz-
szon a replgp jobbra-balra. Az oxigncsutort ledobom, 5000 krl
lehetek, jobban ltok nlkle. Ahogy htranzek, flttem, mint kar-
csonyfadszek lgnak fejjel lefel a Mustangok. Hrman biztosan van-
nak. Nem is dszek, csillagszrk, csak a csillagokat mind felm szr-
jk. De szerencsmre nem tallnak.
Mr gy rzem, egyedl vagyok s rdekes mdon kezdek nagyon
nyugodt lenni. Elrem az alattam lev hatalmas felhtorony fels cscs-
kt! Igen, elrtem. Belemerlk a szrkesgbe. Tartom a kormnyt gy.
96
ahogy bemerlskor llt. Tudom, nincs vsz, a felh alja 2000 fltt
van, nem roboghatok bele vakon holmi fldi akadlyba.
80 fokos szgben esem ki a felhbl. Alattam a Balaton kkes tkre
s a keszthelyi bl. Pattog a flem s sttlk - mrmint a szemem
eltt a vilg sttl el -, annyira szken veszem fel a gpet, hogy gyor-
san visszahzzak a felhbe, ha kell. Kzben forog a fejem. Hol vannak?
Nem potyog ki utnam egy sem? Nem. gy ltszik - k nem szaladtak
bele a felhbe. Taln ez volt a szerencsm. Vgzetes tveds lenne most
elindulnom Veszprm fel. Nem esek bele ebbe a csapdba. Szorosan az
egyik risi felhtorony mellett kezdek spirlozni felfel. s most meg-
ltom ket.
Ngyen vannak s rm vadsznak. De mr nem tartok tlk. A felh
velem van, legalbbis ezttal. Klnben is n itthon vagyok. Veszprm
ide csak egy perc, nekik pedig igen mesze van Olaszorszg. Ahogy n-
zem a mszereimet s az rmat, van mg egy fl rm r, hogy Tihany
felett bjcskzhassam a levegben. k ezt nem engedhetik meg ma-
guknak. Itt, a szkebb ptrim felett most mr nem fogtok hidegre tenni,
morgom magamban. szrevesznek, eszeveszetten rmcsavarnak, s
nyomjk kegyetlenl... A nap fel fordulok, s mieltt lhetnnek, fino-
man a felhbe nyomom a gpemet. A felhtornyok laposod fennskjn
vagyok, s bvrhajsdit jtszom. Mint egy tengeralattjr periszkpo-
zok. Lassan, finoman emelem ki a gpemet a felhbl, alig ltszik ki a
kabin meg az antenna a tejflbl. Jtszpajtsaim a felh cscsa fltt
krznek, gy vlik, lezrtk az utamat. Tvednek. Ezt a jtkot nagyon
sokat jtszottuk mg a vadsziskoln Aradval. Ha ltom, hogy gpket
felm dntik, akkor vissza! Merls!
Oldalt kiesem a felhbl, s jra keresem ket. Akkor vagyok nyu-
godt, ha ellenrizni tudom a ltszmukat. k meg engem keresnek. gy
megy a fogcska vagy tz percen t. Mr kezdem remlni, hogy szeren-
csm lesz, st elkapok egyet kzlk. De egyszerre csak hallhatan
csnd lesz. Mr msodszor jrom krl a felht, s sehol senki!
Tihany fltt vagyok mg mindig, magassg 6000. A fejem zg, va-
lsznleg enyhe magassgi betegsgem van. Nyomom is lefel a g-
pem. Az Erd sket, hiba rdizok. Egy rja startoltunk, a piros lm-
pm mr villog. Hazaindulok. Rnyomom Fzf fell gpemet a reptr-
re. Fstt nem ltok, de ott egy gproncs a leszllmez elejn. Ki lehe-
tett? Raktt nem lnek. Bukfordulval llok a leszllirnyra a Papod
97
fel. Gz le, egy csszfordul, fut, fkszrny ki, thzok hrom mter
magasan a roncs fltt. De most msra kell figyelni. Kilebeg, kemnyen
ztyg a gp. Begurulok. Az erdszlen Debrdy, krltte a fik, de
Hoy s Domjn hinyzik. Alig hallatszik hang. Szraz szjjal szvom a
cigarettt.
Percek se telnek el, jn a parancs: minden bevetsben rszt vett pilta
az osztly harcllspontjra! Gpkocsival robogunk oda. A reptr sz-
ln, a pumafejes szkelykapu eltt U" alakban, szzadonknt egysoros
vonalban sorakoznak a visszatrt piltk. A flkrben az reg Puma,
Scholtz szzados s jszszy Apuka". Buday, Debrdy, Huszr, Tth.
Mlik jelentenek Liberator lelvst. Hoy Tibi, Gspr Oktn, Domjn
Paja, Lrincz Matyi, Cserny Lapos, Kiss Laci s Ditry Csaba hinyoz-
nak.
A repltr szln lev roncs volt Ditry Csaba gpe. Sikls kzben
lttk le.
Mg lt, amikor Drumi - gpbl kiugorva - odarohant. - Gratullok.
Csabm, ezt jl megsztad - gy Drumi. Erre Csaba: - Tnyleg, ezt jl
megsztam! - azzal meghalt.
Rvidesen jnnek a telefonbejelentsek. Cserny megvan, psgben
leszllt egy ndasban. Domjn kiugrott, Kiss Laci, a Pici 500 kilomte-
res sebessggel hasra szllt, slyosan megsebeslt. Oktn, Lrincz, a
Lightningek rme, Hoy halottak. s Ditry. Hiba, a Mustang tl j gp
s tl sok van belle. Merszsggel ezt nem tudjuk ellenslyozni. Ott
settenkednek a ngymotoros ktelkek krl s fltt, lehetleg csak ak-
kor tmadnak, amikor az els rcsapsunk utn sztszrdunk, vagy
rendezdni kszlnk. Ilyenkor egy-egy Messzerre akr fltucat Mus-
tang is jut. Ez itt a vesztes oldal, mr az is ltja, aki nem politikus. Mi is.
De a parancs parancs, s a katonabecslet katonabecslet.
Nhny fiatal jbart s bajtrs nem trt vissza. A tllk dolga se
knny, de kegyelettel rizni kell a fiatal hsk emlkt, akik helytll-
tak mindhallig.
Domjn Pl kiugrsnak trtnete mg abban a korszakban is, amikor
a mai szemmel hihetetlen dolgok napirenden voltak, alighanem egyedl-
ll, mondhatni regnyes. Domjn a lgiharc viharban nem vette szre,
hogy lesen bednttt gpe mell - mintha csak ktelkben replnnek
- odallt egy Mustang. Az amerikai pilta - lehettek vagy t mterre
egymstl -jelezte Pajnak, hogy nzzen htra! g a gpe, ugorjon ki!
98
Mlik Jzsef hadnagy (balra) s v. Tth Lajos hadnagy
Domjn htranzett, ltta, hogy lngol a gpe, kioldotta magt, dobta a
kabintett, s a gpet megnyomva kiugrott.
A kvetkez pillanatban az amerikai gp sszetkztt a gazdtlann
vlt Messzerrel! A pilta az tkzs sorn felteheten olyan sebet ka-
pott, hogy mr nem tudott kiugrani. gve zuhant le a kt sszeakadt re-
plgppel.
A hsi hallt halt, lovagias amerikait Smegen temettk el, katonai
tiszteletadssal. Amg egyetlen Puma l, nem fogjuk elfelejteni.
A kvetkez napokban az els osztly szzadai csak nhny bevetst
hajtottak vgre. Ritkasgnak szmtott a tallkozs ellensges gpekkel.
A szovjet csapatok gyorsan nyertek nagy terleteket. Replcsapatteste-
ik elrenyomulban voltak, hogy kvetni tudjk az elretr leket.
Estnknt majd' mindennap Akarattyra jrtam. Erikval dlt a szere-
lem. Kovcs Paja - mint mr emltettem - srgasgot kapott (ma fertz
mjgyulladsnak hvjuk), Pestre kszlt gygykezeltetni magt. Htpe-
cstes titokknt megsgta nekem, hogy nem is fog visszajnni. Elmond-
ta, hogy a betegsge kvetkeztben legyenglt, az idegrendszere se a r-
gi. szintn bevallotta, hogy tart a Jakoktl, s vlemnye szerint az
esetleges kiugrs, knyszerleszlls ellensges terleten nagyon vesz-
lyes. Az ilyesmi utn, vlte, nem jhet ms, mint... Jellegzetes kzmoz-
dulattal jelezte, mi az a ms. Megrtettem. Az idegrendszerek klnb-
zk. Az enym jl brta. s nem is fantziltam arrl, hogy mi kvet-
kezhet be akkor, ha...
Paja ht rmhagyta Adler motorjt. A novemberi napok nekem Aka-
rattya jegyben teltek el. Elhatroztam, hogy megnslk. Mire vrtunk
volna? Visszavonuls kvetkezik. Ha Erika, eljegyzett menyasszonyom
(azonnali hzassgra nem is gondoltam), a Kenyeriben gylekez hoz-
ztartozk kz kerlhet akkor viszonylagos biztonsgban lesz az elk-
vetkez esemnyek kzepette. Megtartottuk az eljegyzst, ami csak a
gyrcserbl llt. Vendgeskedsre sem id, sem lehetsg nem volt.
Nem mindennapi gondot okozott az aranygyrk megszerzse sem.
November 16-n ismt msfajta esemnyekkel ds nap kvetkezett.
Az j piltink egyike, Pintr csi lett a vgleges ksrm. Aznap tes-
tnk egyttesnk tzkeresztsgn.
Napok ta hre jrt, hogy a 102/1. szzad Mth fhadnagy s a
102/2. Pottyondy szzados parancsnoksga alatt Budarsrl mindenna-
pos csatkat vv Jakokkal s La-5-skkel a Duna s a Tisza kztt.
100
Ersen vrhat volt a mi bevetsnk is a Szolnok-Kl-Kpolna vonaltl
nyugatra es trsgben.
November kzepe volt, m az id majdnem teljesen derlt. Amolyan
ksi vnasszonyok nyara. A nap fradtan trt t a viszonylag ers pr-
ban. Ilyenkor rossz a lts, de a levegben knnyen kpzdik kondenz-
csk. Reggel, akarattyai bereplsem" sorn, amikor kiss rcsaptam
Erikk hzra, fldkzelben is lthat kondenzcsk vlt le a szrnyv-
gemrl.
Nyolc rakor mr a barakk eltt melegedtnk, stkreztnk a ftyolos
reggeli napstsben. Debcsi nla szokatlan mdon beszdes volt. Lgi-
harcokrl beszlgettnk. Rajta kvl senki nem volt a szzadban, aki
kzvetlen prharcba kerlt volna mr szovjet vadszokkal. Felajzottan
(termszetesen titkolt), bels feszltsggel vrtuk az els tallkozt.
Debrdy va intett mindenkit attl, hogy flvllrl vegye a szovjet rep-
lket. Felhvta a figyelmnket a vrhat nagy szmbeli tlslyra, ami-
hez egybknt mr ugyancsak hozzszoktunk. Flelemrzetnk csak
annyi volt, hogy nem szvesen vettnk volna egy arcvonal mgtti ejt-
ernysugrst vagy knyszerleszllst. gy vltk, hogy a fogsgba esst
- adott esetben nem lenne knny tllni. A hozznk befutott hrekbl
kiindulva minden rosszat feltteleztnk. Nem is ok nlkl. Gyurka er-
sen sulykolta belnk, hogy a mi gpnk jobb, de fleg nagyobb magas-
sgban. Ezrt a legfontosabb a magassgi flny. Unalomig ismtelte,
hogy a szintben val fordulharcot kerljk!
Ilyen s hasonl tmk megvitatsa kzben kaptuk a 15 perces k-
szltsgbl az azonnali startparancsot egy rajnak. Debcsi szemvillans
alatt dnttt: - Gyernk, Cica, nzzk meg ket!
s mr rohantunk az erd szlre. Debrdy s ksrje, Boldizsr sza-
kaszvezet, jmagam s ksrm, Pintr csi. Botta Feri is rohant ve-
lnk a kurblis tbori telefonnal, amelynek kiptett csatlakozhelye volt
a fellltsi vonalnl. Amg mi ktzkdtnk", mr kzvettette ne-
knk a parancsot: - Ers vadsztevkenysg Jszberny trsgben,
ahol csatareplk bevetse is vrhat. Feladat: szabad vadszat!
A legszebb vadszfeladat. Zskmnyra les Pumk! Szmunkra ez
nem volt holmi patetikus szveg. Sz szerint rtettk.
Start! Motordbrgs, a ngy gp szoros vonalban. A nmetek emiatt
elg balgnak tartottak minket, k kerltk a szoros vonalban startolst.
Alapjban vve igazuk is volt, mert a Messzer - ha hagytk - szeretett
101
kitrni s startrdlit csinlni. Akkor pedig mindig fennllt az sszetk-
zs veszlye. De ht a magyar virtus! lt az azrt mg '44 november-
ben is.
Emelkednk. Elre megbeszltk, hogy Budapesten t megynk,
majd Gdll s Hatvan vonalon replve, a nappal a htunkban futunk
be a kijellt lgtrbe. Nem sokkal Pest eltt egyszerre ordtottunk bele a
rdiba mind a ngyen: - Elttnk vadszok! - Debcsi: - Messzerek! -
s mr billegtetnk egymsnak. A budarsiek. Az egyes arcokat nem
tudjuk kivenni, de mindegyikket ismerjk.
A pesti lgvdelem - szoksa szerint - kiltt rnk nhny salvt".
aztn mr Hatvant hagyjuk el. Gyngys eltt dlnek fordulunk. Hatez-
res magassgunkat alig vesztve, ers gzzal robogunk. Fordulunk
jobbra-balra, keressk az ellensget. Felh nincs, minden dunsztos".
prs. - Felettnk kondenzek! - kiltom, s Debcsi mr lki a teljes
gzt. Nap ellen fordulunk s meredeken emelkednk. A Messzer gy
megy fl, mintha - akkori szhasznlatunk szerint - s ...be ltte volna
az rmny". Htunk mgtt a nap, hatezer fltt vagyunk. s a prban,
elttnk, ltszlag rendezetlenl tucatnyi bkaszn, vrs csillagos,
csillagmotoros, egymotoros vadsz. La-5-sk!
Azonnal tmadunk! Magassgi flnynk nem sok, taln 50 mter, de
mienk a meglepets elnye, s a napbl jvnk. Gyurka mg nem l.
Tlem balra helyezkedik. Boldizsrt nem ltom. A clt keresem. A jobb
szlen repl gp a mienk! csi elbb kezd lni, erre a La-5-s felhz
jobbra. n utna, csi szorosan jobbra tlem. Msodpercek - a Lavocs-
kin majdnem loopingot csinl, fl hthelyzetben szktnk r s lvnk!
Fst, lng, leszakad darabok, fklya...
Nem rnk r elmlkedni, emelkednk s figyelnk. Mg egy g g-
pet ltok, majd megpillantom Boldizsrt. 45 fokos szgben menekl
ellenfelt lvi. Jszberny villan el alattam, illetve inkbb mgttem.
Milyen a kurzusom vajon? Az irnyt most nem ad megbzhat vlaszt,
prg sszevissza. Kicsit egyenesen kellene replni, hogy megnyugod-
jon, de erre nincs id. A nap helyzetbl pontosan tudom, hogy Hatvan
fel sodrdunk. A prssg ersdik.
Hopp! Majdnem sszefutunk egy Jak-ktelkkel. Nem sokan vannak.
10-15 gp mindssze, de mi hrman vagyunk. Debrdy Gyurkt nem
ltjuk. A tallkozs szge s a lts olyan, hogy klcsnsen rossz a
tmadsi pozcink. Mg ltom, hogy nhny Jak elre l maga el, vil-
102
log az orra. Nem rtem, mirt? Vletlenl nyomtk volna meg a lbil-
lentyt? Nem latolgatom, hanem emelked fordulba kezdnk hrman
s keressk Gyurkt. A Jakok lefordulnak, nem provoklnak. Hatrozot-
tan okosan teszik, ezen a magassgon jobbak vagyunk.
Debcsi a legnagyobb gondunk. Rdin nem felel. Boldizsr leltt egy
La-5-st, ltta, hogy Gyurka is, de a lgiharc kzben Gyurka eltnt a
szeme ell. Majdnem Hatvan fltt vagyunk, amikor les villanst ve-
sznk szre vagy ezer mterrel alattunk. Egy gpet eltalltak, az biztos.
Igyeksznk rbortani, de mieltt jobban megfigyelhetnnk, a gp a
fldbe csapdik. Szerintem nem Messzer volt.
Fldkzelbe kerltnk, az pedig ilyen vadszjrs esetn letvesz-
lyes. Nyugati irnyban emelkednk, keressk tovbb Debcsit. Sikertele-
nl. zemanyagunk fogytn. Nem pttartllyal startoltunk. Haza kell
menni. Levert a hangulat, de remnykednk, hogy Gyurka elkerl. n
valahogy egszen biztos vagyok benne.
A reptren kiderl, hogy Gyurka nem szllt le. Nzzk az rnkat.
Mg 5-6 percre val benzinje lehet. Eltelik ez az id is. Remnynket
vesztjk. Hacsak nem... Mindenki erre gondol. Htha leszllt ms rept-
ren. Vagy knyszerleszllt.
Jelentjk a harcllsponton az esemnyeket, a lgi gyzelmeket, de
igen-igen szomorak vagyunk. Egsz napon t keresi Gyurkt az sszes
lehetsges vezetkes s vezetk nlkli hrads szerv. Riadztatjk az
sszes lgvdelmi jelent s figyel rst, de semmi hr. Beesteledik.
Az osztlyparancsnoksg dnt: rtesteni kell a csaldot. De gy,
hogy a remnyt hagyjuk meg. Hiszen nem ltta senki holtan Debrdyt.
Irnyi Palival kettesben lnk be a kis Wandererbe. Herendre megynk,
ahol Gyurka szlei lnek. A nagy bajusz reg Debrdy tartalkos f-
hadnagy, a lgvdelmi tzrsgnl teljest szolglatot. Nincs kt napja,
hogy megltogatta a fit nlunk, a reptren.
Nem kellemes feladat, annyi szent. De nincs jelenet. Gyurka desany-
ja a hr hallatn hangtalanul kimegy a szobbl. desapja tvirl-hegyi-
re kikrdez, mit tudunk. Igen, van mg remny, de azrt a legrosszabbra
is felkszl. Kemny ember. Tudja, hogy a fia mi mindent vszelt mr
t, milyen helyzetekbl kzdtte ki magt. Jogosan remnykedik - ve-
lnk egytt.
Vegyes rzelmekkel trnk haza. Nem jn lom a szememre. Minden-
ki hallgat, vagy latolgatja az eslyeket s remnykedik. s nem hiba!
103
Msnap, alig pr perccel a reggeli eligazts utn lelkendez krtelefon
az egsz reptren: Gyurka l! Slyos sebeslten fekszik krhzban, Bu-
dn. Ez az els hr. A parancsnoksg Storchhal repl Pestre, s dlutnra
mr tudjuk a rszleteket is.
Gyurka szembetmadott egy Jakot, klcsnsen eltalltk egymst. A
Jak felrobbant - ezt lttuk mi -, de a szovjet pilta is eltallta Gyurkt.
Gpgyval tltte a hast. Debrdy ezzel a sebbel mg hasra szllt.
Hatvantl nem messze, a ktvgny vastvonal mellett. Csak akkor
vesztette el az eszmlett. Dgcdulja" aznap nem volt a nyakban.
Nem tudtk, kicsoda. Csak azzal trdtek, hogy minl elbb krhzba
kerljn. gy trtnt, hogy tegnap semmi hrt nem kaptunk rla. Bedg-
ltt rdija miatt nem talltuk meg egymst a levegben.
Most kellemes ktelessg volt jra Herendre rohanni a j hrrel! Meg
is ittunk egy j adag borocskt Debrdyknl. rm volt ltni a szlk
nagy-nagy boldogsgt.
Persze mire Gyurkt viszontlthattam, hnapok teltek el. Akkorra
mr szzados volt, a Tiszti Arany Vitzsgi rem tulajdonosa. lknt
elsnek kapta meg a Lgiernl. (Molnr Lacinak mr csak halla utn
adhattk.) m azon a novemberi napon aratta utols kt lgi gyzelmt.
A sebbl a hasn csak sima rzsaszn forrads maradt, de a htn a ki-
meneti nyls akkora volt, hogy a gygyult seb utn maradt regbe bele-
frt a nem kis mret klm. Rossz brben volt, de az, hogy jra velnk
lehetett, a bajtrsi krnyezet segtett. Bevetsre soha tbbet nem enged-
tk. Vgig velnk maradt, puszta jelenlte vigasztal, btort volt a h-
bor ksbbi, egyre nehezebb napjaiban.
Sebeslse ksbb, furcsa formban reztette mg egyszer a hatst.
1945 nyarn, amikor mr a hadifogsgban voltunk egytt, Ausztriban.
Gyurkt szinte elviselhetetlen gerinctji fjdalmak kezdtk gytrni.
Vgl is sikerlt egy krhzban 1:1 mretarny rntgenfelvtelt ksz-
teni sebnek krnykrl. Akkor derlt ki egy szinte hihetetlen dolog. A
felvtelen - magam is lttam - a gerincoszlop mell simulva tisztn ki-
vehet volt egy 12,7 mm-es lvedk. A mreteit le lehetett mrni! Le is
mrtk. Szovjet gyrtmny volt. Gyurka hasn viszont csak egy beme-
neti nyls volt, mghozz egy 20 mm-es gpgylvedktl. Ez tvo-
zott el a htn szaktott nagy seben t. De hogyan kerlt a testbe a 12,7-
es? Az egyetlen lehetsg, hogy a 20 mm-es lvedket - pontosan a
rpplyjn - egy 12,7-es kvette, s ugyanazon a bemeneti nylson
104
hatolt Gyurka testbe! Valsznleg utolrte" a 20 mm-est s azon
gellert" kapva simult a gerincoszlop mell.
Az ottani orvosok nem javasoltk a mttet. Levelezsnkbl tudom,
mennyit szenvedett Gyurka a ksbbiekben. Mgnem aztn a hatvanas-
hetvenes vek valamelyikben az amerikai lgier kltsgn(!) mtti
ton eltvoltottk a 12,7-es lvedket. Attl kezdve Debrdy feje fltt
fggtt - emlkknt.
Ha valaki megrn Debrdy Gyurka repllett, bizonyosan nagy
kznsgsikert aratna a regny. Ugyanazt mondhatjuk el a tbbi magyar
sz"-rl is. Ktsgbeejten kevs, amit a ma lk tudnak rluk. Molnr
Lszl, Debrdy, Tth Drumi, Szentgyrgyi Dezs harcainak s repl-
letnek emlkeibl csak sziporkk maradtak, s azok is egyre halv-
nyodnak. Sajnos.
November 19-n a 101/3. vadszszzad megkapta j, egyben utols
parancsnokt. Halasi Sndor fhadnagy nem volt Messzer-tkpzsen.
Kikpzett vadszrepl volt ugyan, mgis a nyregyhzi repltvrsz-
iskoln teljestett eddig szolglatot. Vegyes rzelmekkel fogadtuk. Deb-
rdy Gyurka utn nagy volt a kontraszt. Halasinak nem voltak bevetsi
s harci tapasztalatai. Menet kzben" kellett megszereznie ket, ami
nem volt neki knny! Magt a tpust, a Me-109-est sem replte. m
hogy milyen j replrzke volt, azt az bizonytja, hogy egybl" ment
el Messzerrel, s soha nem rdlizott vagy trt gpet. De az els idkben
sem tallta meg a megfelel hangot a szzaddal. Jobban szerette a ka-
tonsdit, mint ahogyan az a Puma-ezrednl szoksban volt. Ksbb az-
tn nem volt semmi problmnk egymssal.
November msodik felnek legfbb esemnye a szovjet csapatok
gyors tkelse volt a Dunn, Mohcs s Apatin trsgben. Ahogy az el-
svonal-jelentseket olvastuk, a katasztroflis fldi helyzet elkpesztett.
A hnap els felben ltestett apatini hdf trsgben csak igen kis
ltszm magyar replktelket vetettek be, elssorban szabad vad-
szati feladattal. n kt bevetsben vettem rszt, amikor a hdf kiszles-
tsrt folyt a fldi harc. Egyik bevets sorn sem tallkoztunk ellens-
ges vadszokkal.
Aztn november vgn harc nlkl feladtuk Pcset. Srgs tvozst
javasoltam apsomknak, akik Balatonakarattyn brahm kebelben
reztk magukat. Nem akartak nekem hinni, amikor - ltva a szovjet
csapatok gyors dunntli elrenyomulst - megjsoltam, hogy Aka-
105
rattya egy hten bell a front kzvetlen krzetbe kerl. De mikor egy
nmet tiszt szintn tjkoztatta ket a siralmas fldi helyzetrl, akkor
megjelentek Veszprmben. Ekkor mr elhitte apsom, hogy Veszprm-
ben sem maradhatnak, mert rvidesen frontvros lesz. St mr szemly-
vonat sem megy Pestre, mert a szovjet kek megkzeltettk a vastvo-
nalat. Apsomk ezek utn autstoppal", egy nmet teherautval utaz-
tak a fvrosba.
December negyedikn kora reggel kaptuk a tjkoztatst, hogy az
egsz I. osztly erltetett bevetseket fog vgezni a Kaposvrt a Bala-
tonnal sszekt tvonalakon.
Alacsonytmads! Kiss megborzongtam, ami alighanem magyar-
zatra szorul.
Pintr csik vfolyamban vgzett egy Kovcs Sndor nev had-
nagy, aki vletlenl nvrokona volt a jlius 8-i bombatmads sorn el-
esett, Palc becenev, szintn hadnagy vfolyamtrsamnak. Az elgg
magas, stt haj fi magatartsa els pillanattl bizonyos feltnst kel-
tett. Nagyhang volt, azt hitte, hogy az ezrednl imponlni lehet a mes-
tersges hetyke"-sggel. Mg meg sem kapta a beosztst - a Retekhez
-, mindjrt az els napon, amikor az ezredhez bevonult, volt nmi kis
kellemetlensge leend szzadparancsnokval, Tth Drumival.
Kovcs ugyanis jelentette a bevonulst az ezredparancsnoksgon,
aztn letelepedett a hajztkezde elternek egyik foteljben, s vrta
az ebdet. Ekkor lptek be a Retek pilti. Ell Drumi, szokott, ltsz-
lag hanyag tartsval, mgtte Doberd, aki akkoriban - ki tudja, hon-
nan s mirt - egy kzi autdudt hordott a hna alatt, amelyet nha
nyomatkkppen megnyomott, s jt rhgtt a meglepetsen, amelyet
a zldfleknl a bekecse all eltr dudasz keltett.
Szval tdultak befel az reg harcosok, Kovcs Sanyi pedig, br
senkit se ismert mg kzlk - harsny Hell"-val dvzlte ket.
hozztve, hogy: - Na mi van reg f...ok? - Drumi, aki akkor mg szin-
tn hadnagy volt - csakhogy micsoda klnbsg! -, megtorpant. Kovcs
fel sem llt, hogy bemutatkozzon. Keresztbe vetett lbakkal vigyorgott a
fotelban. Drumi csak annyit mondott: - Dobjtok ki! - mire Doberd
ktszer megnyomta hnaljval a dudt, hogy nyomatkot adjon a sz-
zadparancsnok szavainak.
Amikor megtudta, hogy kikkel nyeglskedett - ppen Drumi szzad-
hoz osztottk be -, Kovcs Sanyi kiss letrt. De hamarosan magra ta-
106
llt ismt, br ezutn ms szzadok piltit bosszantotta. Engem is kip-
czett.
gy november 20. tjn, egy kds-borongs reggelen, amikor a
busz megindult a Drtkefe szllsa ell a reptr irnyba, megszlalt
mgttem a buszban Kovcs: - Cica, remlem tudod, hogy mg kt he-
ted van az letbl? Rendezd az gyeidet, mert december negyedikn le
fognak lni, mghozz az alacsonytmadsnl. - Hlye! - volt a tmr
vlaszom. - m Kovcs Sanyi msnap, s attl kezdve mindennap em-
lkeztetett a jslatra. Kzlte, hogy ennyi s ennyi napom van mg ht-
ra, persze mindennap eggyel cskkentve a napok szmt. Mondhatom,
kezdett nagyon zavarni. Igyekeztem, nehogy meglssa rajtam. Decem-
ber elsejtl csak annyit mondott: - Mg ngy nap! - Aztn: mg h-
rom, majd kett. Vgl december negyedikn reggel kzlte, hogy ma
fogok meghalni. Aznap a Barom!" szval nyugtztam a kzlst.
m meg kell vallanom, igen megviselt az gy. Amikor aztn megtud-
tam, hogy alacsonytmadni megynk, nem kis fradsgomba kerlt,
hogy ne legyen rajtam szrevehet a feszltsg s lehangoltsg.
Csak a startparancs utn, a gzbeadskor nyugodtam meg. Most mr
csak a feladatra sszpontostottam. A rajt n vezettem, Pintr csi volt a
ksrm, Dniel Laci a gppr-parancsnok, t meg Szcs Feri szakasz-
vezet ksrte. Nagy magassgban, 7000 mteren repltnk be Kaposvr
trsgbe, amikor gondoltam egyet, s nyomni kezdtem a frszt Nagy-
atd irnyba. A kzsget elrve szaknak fordtottam a rajt. Kiadtam az
Oszlop!" veznyszt, majd rnyomtam a Marcali fel vezet tra, azzal
a szndkkal, hogy egszen alacsonyan replve, meglepetsszeren v-
giglvnk minden jrmvet, amelyet az ton tallunk.
Kisebb-nagyobb kzkkel vonultak a lvszekkel megrakott gpko-
csik Marcali fel. Somogyszob trsgben kezdtk lni az egyik oszlo-
pot. Majdnem zavartalanul, mert a mlyrepls miatt csak akkor vettk
szre a gpeinket, amikor mr szrtuk ket a gppuskkkal s az gy-
val. Mire visszalhettek volna, mr tl voltunk hetedht hatron. Kis ol-
dalkanyarral visszatrtnk az t fl, s jra lttnk, amg a lszernk
tartott, egsz Marcaliig. Egyiknk sem kapott tallatot. Megzavartuk a
felvonulst. A semminl ez is tbb.
Zavartalanul rtnk haza. Beguruls utn jutott eszembe Kovcs Sn-
dor jslata. Kzben telefonon rdekldtem, mi jsg a tbbi szzadnl.
A Zongora s a Retek is bevetsen volt, vlaszoltk, a Retek mr le-
107
szllt. - Vesztesg? - A Reteknl Kovcs Sndor hadnagyot alacsony-
tmads kzben lelttk, valsznleg meghalt. - s mg ne legyen az
ember babons... Hogy mondjk? Msnak hallt jsolni - rossz men.
Molnr Laci is jsolta a hallomat, s azon a bevetsen meghalt. Most
meg a Kovcs... Mondogattam is eztn: mondhattok nekem, fik, akr-
mit, csak a hallomat ne jsoljtok, mert az letveszlyes.
December 5-n igen rossz idben, alacsonyan lg felhk kztt
mentnk Hatvan trsgbe alacsonytmadsra. Szerencsm volt, hogy
mindenki visszatrt. Hatodikn gy tnt, javul az id. A leveg mg p-
rs volt, de az g derlt, csak a lthatron ltszottak felhk. 9 rakor
hvatott az osztlyparancsnok. Kzlte, hogy egy fontos vezrkari tisztet
kell gyorsan s biztosan Budapestre vinni Storchhal. Vllalom-e nknt,
krdezte. Persze. Remltem, hogy viszontlthatom szeretteimet, vagy
legalbbis megtudok valamit rluk. A Storch a napokig tart es utn, a
nagyon prs levegben mg igen harmatos volt. Az utas, egy rokon-
szenves rnagy, taln msodszor lt letben replgpben. Trkp nem
volt nlam, de - gondoltam - Pestre, minek? Vrpalota fel mintha sr
kdrteg hzdott volna, de nem sokat nzegettem. Belktem a gzt, a
Storch teljes szlcsendben is hamar elkvnkozott a fldtl a sr leve-
gben. Igen m, de kezdett lassan balra dlni! 5 mteren lehettem, ami-
kor kapcsoltam, hogy nem ellenriztem start eltt a csrmozgatst, a
csrrgzt bennmaradt. A pillanat trt rsze alatt kaptam le a gzt s
ltettem le a gpet. Jr motornl kiugrottam belle, kiemeltem fszk-
bl a rgztt, bedobtam a gpbe s induls. Az rnagy mit sem rtett az
egszbl.
n meg nem magyarztam.
Restelltem a dolgot, annyi szent. Sok idm azonban nem volt r, mert
felemelkedve mr jl lttam, hogy Vrpalottl szakra s keletre fldig
r, 300-400 mter vastag, vgtelen kd bortja a talajt, s Veszprm fe-
l hzdik. Igazsg szerint azonnal vissza kellett volna fordulnom.
De nem tettem. Miben is bizakodtam? Taln abban, hogy szakkeleti
irnyban meglttam a gnti lggmbzr lggmbjeit. Tlnyltak a kd-
rtegen. No, mondom, ha odig elrek, biztosan tudni fogom, hogy Gnt
fltt vagyok. Magyarorszgon csak ott volt lggmbzr. Aztn majd
megltjuk. Arra, hogy kzben a nyugatra hmplyg kdrteg elzrja
ellem a visszatrst, nem is gondoltam. A felhk feletti, szikrz nap-
sts oktalanul optimistv tett.
108
gy kerltnk vagy t kilomter kzelsgbe a lggmbkhz. Percek
ta mr alattam hmplygtt a vastag, tejfehr, fldig tart rettenetes
kd.
- Vigyzz! Ellensges gpek! - ordtotta hirtelen az rnagy. tkz-
sig elrelktem a botot, bele a kdbe - aztn lassan, akr egy tenger-
alattjr, megint kiemelkedtem. Kidugtam a periszkpomat", azaz a
kabint, s kerestem a gpeket. - Hol? - ordtottam htra. - Ott! - muta-
tott az rnagy a lggmbkre. Mlyet shajtottam.
Aztn mgis vigyorogni kezdtem. Meglttam ugyanis valamit. Vala-
mit, ami kilgott a most mr a teljes horizontot lezr tejflbl. A Pilis!
Arrafel indultam. Kzben figyeltem a lgteret kegyetlenl. Az amerikai
gpek brmikor jhettek. De nem jttek, viszont elrtem a kdbl kilg
stt foltot, ott krztem fltte. Mg cserksz korombl ismertem a do-
bogki menedkhzat. A kis fennskra akr le is szllhattam volna. De
ugyebr nekem Budapestre kellett rnem!
Ht csak krztem s figyeltem, most mr dli irnyba, htha kilg a
budai hegyek valamelyik cscsa. s ekkor egy petty! pp hogy meglt-
tam, aztn eltnt a tvolban. Csak a Jnos-hegy lehet! Az a legmaga-
sabb.
Btrak a szerencse. Itt voltam a kdbl el-elbukkan kilt fltt.
El-eltnt, majd jra lthatv vlt a torony. Tulajdonkppen most db-
bentem r, milyen veszlyes jtkot ztem, milyen knnyen prul jr-
hattam volna. Az meg se fordult a fejemben, hogy nem vagyok mg a
fldn. Mg jhet valami jabb, nem vrt bonyodalom.
Taln kt perce krzhettem a kilt fltt pr mterrel, amikor a
Svbhegy irnyban a szemembe villant a golfplya. Ozisknt zldellt
a lustn gomolyg kdtengerben. Kantnira lltott gppel fordultam r a
megment kis foltra. Mieltt jra sszezrulhatott volna a tejfeles fazk,
mr lzasan tekertem a teljes fkszrnyat, s a Storch engedelmesen li-
begett a kinzett placc irnyba, a lehet legkisebb sebessggel sllyed-
ve. Kiss sok volt a krnyken a fa, de valahogy mgis sikerlt az
egyetlen j irnyt megtallni. Mg nhny mter... rzem a f msze-
remen", hogy sebessg mr nincsen. Itt a fld... Egy pillanatra ers gz-
frccs, hogy megfogja a sllyedst, majd csodlatos puha zrgs, lass
kifuts. Enyhe vben fordulok kt fa kz. s mr ll a gp, sztterpesz-
tett lbakkal, csak a motor duruzsol resjraton, majd kikapcsolok s
vgtelen csend. Az rnagy tri meg. - Te, krlek, gy ltom, ez nem a
109
budarsi repltr? - Mit sem rtett az regfi az egszbl. - A rossz
id miatt knytelen voltam a Svbhegyen leszllni - mondom. - Szves
elnzst krem, rnagy r. - Jl van. Egybknt szpen landoltl, kr-
lek.
Megjelent kt tbori csendr, s elkpedve llaptottk meg, hogy itt
vagyok. Kzltem velk, hogy bizalmas kldetsrl van sz, s holna-
pig llandan riznik kell a gpet. Elvllaltk. Gyorsan lenygztem a
Storchot, majd az rnaggyal elindultunk telefont keresni. Sikeresen tele-
fonlt, mert flra mlva mr vitt bennnket egy fekete HM-gpkocsi.
Az rnagytl msnap reggel 9-ig szolglatmentessget kaptam.
Rkczi t 6. Keresztanym srt a boldogsgtl. Megtudtam tle.
hogy desanymk utoljra Jszbernyben voltak, de hogy most hol le-
hetnek, azt nem tudja. Irny Rkosfalva, a menyasszonyomk. Htha ott
jobb hrek vrnak. Erika vgtelenl megrlt nekem. annyit legalbb
tudott, hogy desanymk Gdlln, vagy Pcelen vannak.
Msnap reggel 9-kor az rnagy mg trelmet krt. Kzben megtudta,
hogy a tegnapi kdrepls nem volt teljesen veszlytelen... Mondanom
sem kell, az id mit sem javult. Tk-kd" volt ez a javbl, akrcsak
elz nap. Erikval, aki elksrt, dlig ldgltnk a Honvdelmi Mi-
nisztrium egy stt folyosjnak szegletben s bcszkodtunk. (Csak
a hbor utn lttuk jra egymst.)
Dltjban kzlte az rnagy, hogy visszamehetek Veszprmbe.
egyelre Pesten marad. Autt se adott, gy a fogaskerekn indultunk
Erikval bele a kdbe. A gpet a csendrk lelkiismeretesen riztk. Be-
jrtam a golfplyt. Ahogy a fennskrl Budars irnyban lefel nz-
tem, a dunszt" kiss ritkbbnak tnt. Dntttem: indulok. Elbcsztam
Eriktl (nem ment knnyen). Vgs bcst intve gurulni kezdtem, az-
tn hirtelen elhatrozssal teljes gzt adtam. A Storch felkapta a fejt,
mint egy harci paripa, de nem engedtem emelkedni. A fk magassg-
ban tartottam, meresztettem a szememet... lejteni kezdett alattam a hegy,
s n sllyedtem a lejt fltt. Ahogy 150 mter magassgba kerltem,
meglttam magam alatt a falut, Budarst. s a lts legalbb 5 kilom-
teres lett! Hurr!
Torbgy fltt fldkzelben balra tartottam, hogy elrjem a fehrvri
vastvonalat. Elhatroztam ugyanis, hogy fl msodikon" szp knyel-
mesen fogok Veszprmig utazni. Gondolataimba mlyedhetek. Felettem
200 mteren teljes plafon. Ugyan ki zavarhatna? Egy llek se.
110
De... Mi a fene? Valami gyans lett. Mintha stt szobban lennk, de
tudnm, hogy rajtam kvl van mg egy ismeretlen a szobban. Ezt a
klns rzst utoljra a Bejczy Dzs halla eltti percben reztem.
Mindenesetre szorosan a fldhz lapulva rtem el a Velencei-tavat. Az
idjrs nem vltozott, teljes borultsg, plafon 500-600 mteren. Egyre
jobban figyelem a lgteret s az utakat alattam. Kis-Velence teljesen ki-
halt. Mr Grdony felett repesztek" 130 kilomteres sebessggel, ami-
kor futkroz katonkat pillantok meg magam alatt, fldszn egyenru-
hban.
Teljes gz! Maradok fldkzelben. Egyre tbb katona emeli felm k-
zi fegyvert. Kopogs a jobb szrnyon! Kiss egyoldal vadkacsavad-
szat. Vltozatoss teszem: a vadkacsa visszal. A Storch padljn ott
hever vagy 20 nyeles kzigrnt. Egyenknt meghzva kezdem ket ki-
doblni a gpbl. (Ez volt letem egyetlen bombatmadsa".) Kzben
lesen jobbra dntm a gpet s Pkozdot megclozva, a nd kz nyo-
mom a Glyt. Jl belenyomhattam, mert tallat tbb nem rt, de a fa-
rokcsszn elhoztam emlkl nhny ndszlat.
A tloldalt elrve, a vltozatossg kedvrt kaptam nhny rosszul
clzott lvst. Aztn raktzs kvetkezett, mire bksen bevettem az
irnyt, szakra tartva Fehrvrtl. A tovbbiakban mr nem volt okom
izgalomra. Hrom lyukat szmoltam meg a jobb szrnyon, de ltfontos-
sg alkatrsz nem srlt. Simn rtem haza Veszprmbe.
Nyolcadikn kt bevetsen is voltam. Az els szabad vadszat volt
Martonvsr trsgben. Mlyreplsben alacsonytmadtunk, de egyet-
len clra se trtnk vissza ktszer, gy nem is volt vesztesgnk. Ellen-
sges gpek nem mutatkoztak. Dlutn kt (!) Me-210-est ksrtnk
majdnem a Duna vonalig, ahol leszrtk a bombikat s visszafordul-
tak. Mi kzben a lgteret figyeltk a felhalap alatt. A kt 210-est Vr-
palotig ksrtk.
Ekkoriban ismertk meg Hartmannt s Barkhornt, a kt nmet nagy-
gyt. Nagy esemny volt, amikor a nmet JG-52-es az 52. vadszezred
Veszprmbe teleplt. Persze - affle magyar bszkesgbl, anlkl,
hogy sszebeszltnk volna - gy tettnk, mintha mi sem trtnne. A
nmetek krlmnyei, tkezsk nem volt jobb a mienknl, st. Sokkal
inkbb tbori jelleggel ltek, mint mi, akik vgl is egy lland repl-
tr laki" voltunk. Hullmsvjuk ms volt, mint a mienk, gy nem za-
vartuk egyms rdiforgalmt.
111
A nmet s a magyar parancsnoksg gy ltta jnak, hogy a piltkat
be kell egymsnak mutatni. Valamikor november vgn a veszprmi
Korona Szll kt egymsba nyl nagytermben tallkoztunk. Hatal-
mas U"-alak asztal kzepn lt a kt parancsnoksg s az szok". A
kt szron egy nmet - egy magyar sorrendben kvetkeztek a kzpil-
tk" tertkei.
Mi - nem mint magyarok, hanem mint replk - nmileg megilletd-
tnk attl, hogy nagy nev piltkkal parolzhattunk. A nmeteket lta-
lban nem tartottuk magunknl felsbbrendeknek. A hbors vek ri-
si vesztesgei miatt piltik, a repltudst tekintve, alatta maradtak a
mi ezrednkben megkvetelt tlagnak. A nagy nevek viseli azonban -
Hartmann, Krupinski, Birkner, Lipfert stb. az egy Barkhorntl eltekintve
- kzvetlen, felvgstl" mentes, igazi replemberek voltak.
Barkhorn a leghresebb porosz katonacsaldok egyiknek sarja volt.
Kisgyermek kortl katonnak neveltk, s ez meg is ltszott rajta.
Erich Hartmann, a msodik vilghbor legeredmnyesebb vadszre-
plje (352 lgi gyzelemmel) Barkhorn ellenpontja. Debrdy Gyurk-
hoz hasonltanm. Civilben szrke kishivatalnoknak vagy szabsegd-
nek tnne. Halk beszde a flembe csendl, metsz kk szemt egyha-
mar nem felejtem el.
Akkor mr tl volt 300 lgi gyzelmen.
Azon az estn, a bemutatst kveten nhnyan krlvettk s meg-
krdeztk, mit tart a legfontosabbnak az utn, hogy az ellensget meg-
pillantotta? Mosolyogva vallotta be, hogy sajnos nem tartozik a j lv-
szek kz. Ezrt szmra a legfontosabb az ellensg draufgangerisch"
rmens megkzeltse, s az, hogy der ganze Reviekreis muss total
schwarz sein..." Vagyis olyan kzel megy, hogy az ellensges gp tel-
jesen kitlti a clzkszlk srga karikit s csak akkor l.
Hartmann egyik lgi gyzelmnek szemtanja voltam novemberben.
Egy nap nhny alakulattl elcselleng Mustang (taln csak ketten vol-
tak) vgigltte a veszprmi replteret. Valamirt ppen a Vrban tar-
tzkodtam. Meghallvn az idegen gpzajt, msodpercek alatt flrohan-
tam a tetre. Mg ppen vgignzhettem, amint egy bevetsbl hazat-
r, nmet felsgjel Messzer elkapja az egyik Mustangot. A fldkzel-
ben kialakult lgiharc fl percig tartott. A Mustang hajmereszt lgi ak-
robatikval akarta lerzni a nmetet a hta mgl. A metanol-befecsken-
dezs flelmetes ert adott a Messzernek. A Mustang vgl is fldkzel-
112
bi fgglegesen rntotta fl gpt, a htra csavarta - s ebben a hely-
zetben kapta be az t szorosan kvet Hartmann rvid sorozatt.
Hartmann volt az egyetlen szemtanja Bertalan Gyrgy hadnagy hsi
hallnak. Gyurka mr az els bevetseinek egyikn elesett. Szertelenl
vakmer, flelmet nem ismer egynisge sokban hasonltott desapj-
ra. (Bertalan rpd rnagy a hazai ejternys fegyvernem egyik alapt
vezregynisge.) Gyurka nagy hibja volt a tlhajtott nbizalom s a
szemben ll ellensg oktalan semmibe vtele. Ez okozta vesztt. Min-
denron, gyorsan lgi gyzelmeket akart szerezni. Jl replt, de az
USA-tl kapott Bell P-39-es Airacobrk szovjet pilti lelttk. Hart-
mann mindezt ltta, de nem rt oda idben. Mensch, dieser armer Kerl
ist im Einsatzraum Ziel geflogen" - mondta utna. Azaz Bertalan sze-
rinte gy replt, mint holmi clzsk, ahelyett hogy llandan vltoztatta
volna az irnyt s a magassgt. Ez a szntelen mozgs jelentette az
letet.
Mlnssy Feri vfolyamtrsamnak is volt egy j kis esete Hartmann-
nal. Egy alkalommal, amikor Mlnssy hadnagy Hartmannt a titka" fe-
ll faggatta, Hartmann azt javasolta Mlnssynak, hogy a kvetkez be-
vetsen startoljon velk, s semmivel - mg a lgtrfigyelssel - sem
trdve, tmadjon s ljn le egy ellensges gpet. 0, mrmint Hart-
mann majd biztostja. Felszlltak. Mlnssy kiszemelt magnak egy k-
telk szln repl Il-2-est. Semmi msra nem figyelve, mterekre meg-
kzeltette, leltte, majd hazatrt. Hartmann vgig mgtte volt. Hrom
Jak-9-est ltt le Mlnssy mgl.
Az ismerkedsi estly galiba nlkl rt vget. Kiss tartottunk ugyan-
is attl, hogy nmi koccintsok utn esetleg srlds" tmad majd ma-
gyarok s nmetek kztt. A fldi alakulatoknl ilyesmi nemegyszer
elfordult. Hogy itt ilyesmi nem trtnt, ez elssorban annak volt tulaj-
donthat, hogy mindkt fl visszafogottan viselkedett. Nagy mellb-
sgre" nem is volt okunk, sem neknk, sem a nmeteknek. A hbor ak-
kor mr sokkal kemnyebb volt a levegben, mint akr csak hnapokkal
korbban is.
Viszonylag nyugodt napok kvetkeztek. Az arcvonal egyelre meg-
merevedett. December 10. s 19. kztt nagyobb harccselekmnyek
nem voltak. Mindkt fl llegzethez jutott s kszlt az jabb klcsns
akcikra. Neknk sem rtott egy kis kikapcsolds. Inkbb csak tbb pi-
hensrl lehetett sz, hiszen a kszltsget tartani kellett.
113
n beadtam a nslsi krelmemet. Csodk csodja, pr napon bell
meg is kaptam az engedlyt. Csak ppen nem volt menyasszony. Erika
Pesten volt ugyan, de n ezt akkor nem tudtam. Kaptam ugyanis egy
tviratot azzal a szveggel, hogy Erika apjval egytt elindult a Gyr
melletti Koroncra. Holott a valsgban Pesten maradtak. n meg egyre
azon trtem a fejemet, hogyan juthatnk el Koroncra. m ez annyira
lehetetlen volt, mintha az szaki-sarkot akartam volna elrni. gy aztn
ntlen maradtam a hbor vgig.
AZ ELS SEBESLS
1944. december 20.-1945. janur 2.
December 20-n reggel 9 ra tjban kaptuk a hrt, hogy nagyarny
szovjet tmads indult a Balaton s Velencei-t kztti frontszakaszon.
A rendkvl ers gydrgs reggel 8 rtl kezdve hallhat volt a
veszprmi repltren is. Ez jdonsg volt. Ez ideig csak a lgvdelmi
tzrsg dbrgst hallottuk.
Nem volt megnyugtat rzs. 10 rakor rajom maradka lkszlt-
sget adott. Az lkszltsgnek akkoriban mr ms jelentsge volt,
mint az amerikai szezon" idejn. Akkoriban ugyanis az lkszltsg-
bl 99%-os bizonyossggal jtt a startparancs. '44 ks szre - a kze-
li arcvonalak miatt - az lkszltsg a kzvetlen repltr-vdelmet
ltta el. Hajnaltl napestig, ktrs vltssal, ltalban - az idjrsi vi-
szonyoktl s az arcvonal helyzettl fggen - gppr- vagy rajervel.
A reptrvdelmi lkszltsg az esetek tbbsgben szpen letlttte a
kt rt, utna meggmberedett tagokkal vnszorgott a barakkba, s al-
vs kvetkezett. Mindent sszevetve, a startparancs valsznsge
20-25% volt.
Ezekben a decemberi napokban elg sok bevetsnk volt, mghozz a
legvegyesebb feladatokkal: szabad vadszat, vadszfelderts, vadszv-
delem csatsoknak, a Me-210-es tpussal repl gyorsbombzknak, n-
met Heinkel He-111B-1-es bombzknak. Igen gyakran riasztottak vala-
milyen meghatrozott lgtrben mkd Il-2-esek ellen. Vagy megtall-
tuk ket, vagy nem.
Elg gyorsan kialakult a harcmodorunk a szovjet gpek ellen. Az Il-2-
esek lekzdsben - ami a replgptpust illeti - csupn az ers pnc-
lozs jelentett nehzsget. Problmnk a vadszokkal volt, akik sr fal-
kban nyzsgtek, ltalban 3-4000 mter magassgban, mrmint a La-
5-s, a Jak-3-as vagy Jak-9-es tpusok. (A kt utbbit sohasem tudtam a
levegben pontosan megklnbztetni. De a La-7-es elg jl elklnt-
het volt a La-5-stl.)
115
Az Il-2-esek majdnem mindig vadszvdelemmel mkdtek", keser-
ves perceket szerezve a fldi alakulatoknak. Ha az idjrs kegyes volt
hozznk, a mi taktiknk nagyon egyszer volt. 6000 mter alatt lehet-
leg nem hatoltunk be a bevetsi lgtrbe. 6000 fl szovjet vadszok rit-
kn jttek, a mi motorunk pedig 6000 s 8000 kztt volt a legjobb.
Gyvnak nem lehetett mondani bennnket. De az letet azrt mi is
szerettk, s - fleg - szerettk volna tllni a hbort. gy aztn vato-
sak voltunk. Erre tantottak meg mr korbban a Mustangok. Mostan-
ban egy msik, j tnyez is belejtszott a szemlletnkbe: a fogsgba
ess lehetsge. Ettl tartottunk. Ha a veszlyt elhrtani nem is lehe-
tett, a valsznsgt vatossggal cskkenteni igen. Korbban azt hit-
tem, hogy az vatossg nem vadszerny. 1944. november-decemberre
ezt a vlemnyemet igencsak mdostottam.
Szval, azt szerettk, ha viszonylag biztonsgos magassgbl nzhet-
tnk szt s kereshettk az Il-eket. Jl lehetett ltni a sorozatok porfel-
hit s a kis bombk robbansait. Maguk a gpek nagyon jl voltak ka-
mufllva" fllrl. Alul kkre festettk ket. Egy-egy rcsaps utni fel-
hzott fordulban fllrl is jl lthatan, rulan megvillant kkes ha-
suk. Tbbnyire nem volt id mrlegelni: vagy felfedeztk a vadszokat
azonnal, vagy sem, mindenesetre tmadtunk.
Tth Drumi mondsa volt: ttrtk a vadszgyrt!" Erre volt j a
magassgi flnynk. Szlsebesen csavartunk lefel, szemnk egyre az
Il-eken, nehogy elvesztsk ket. A sebessget annyira fokoztuk, hogy a
3-4000 mter krli gomolyg" Jakokkal s Lavocskinokkal szemben
temp- s sebessgflnyben legynk, s amikor elrjk ket - ha rvid
ideig is -, gy tudjunk rjuk tzcsapst mrni, hogy htrafel ne kelljen
figyelnnk. A sebessgtbblet rvn ezt el is rtk, de nehz volt kisz-
mtani azt az optimlis pillanatot s magassgot (irnyt!), amikor a g-
pnket zuhansbl felvve, htulrl-alulrl, kb. 20-30 fokos szgben t-
madhattunk. Nagyon gyorsnak kellett lenni, megkockztatni az sszet-
kzst, s a htbe lni. Ez a mdszer az Il-eket rendszerint meglepe-
tsszeren rte, de eredmnyes csak akkor volt, ha volt vr a pucnk-
ban", azaz egszen kzel mentnk a clhoz.
Egy-egy ilyen tmads egy percen bell lezajlott. A clra zuhans
kzben derlt ki, vannak-e ksrvadszok? Ha egy ngyes raj, miutn
ttrte a vadszgyrt, az els rcsaps utn visszafordult, hogy mso-
dik tzcsapst zdtson az Il-ekre, biztosan szmolhatott vesztesggel.
116
Addigra ugyanis mr minden egyes Messzerre kt-kt Lavocskin vagy
Jakovlev jutott. Ha nem szleltnk vadszoltalmazst, akkor cskkentett
sebessggel meg lehetett ismtelni a tmadst.
A tallatok megfigyelsre rendkvl kevs id llt rendelkezsre. A
biztos tallatokat robbans kvette - ez jl megfigyelhet volt, vagy a
sorban kvetkezk lttk az elttk rcsap Messzer sorozatnak ered-
mnyt. Biztos lgi gyzelmet termszetesen csak szigor bizonyts
alapjn jelenthettnk. gy knnyen elfordulhatott, hogy tnyleges lgi
gyzelmek kimaradtak a harceredmnyek rtkelsbl.
Rossz idjrsi viszonyok - alacsony plafon, tbbrteg, vastag, tel-
jes borultsg - esetn a helyzet kegyetlenebb volt. A feladatot ilyenkor
is vgre kellett hajtani, csak ppen sokkal veszlyesebb krlmnyek
kztt. Ha a lgteret jl t akartuk tekinteni, akkor a felhalap alatt kel-
lett a bevetsi lgteret elrnnk, ami teljesen keresztlhzta rejtsi szn-
dkainkat, knnyen felfedezhetk voltunk. Minden felhfoszlny j ve-
szlyeket rejthetett.
Gyenge vigasz, hogy az ellenflnek legalbb annyi oka volt meglepe-
tstl tartani, mint neknk.
A csapatlgvdelem kedvenc magassgban, 4000 m alatt replve
mind a sajt, mind az ellensges elhrts tznek ki voltunk tve. A mi
gpnket alulrl gyakorlatilag semmi sem vdte, egy jl irnyzott pisz-
tolylvssel le lehetett lni bennnket.
December 20-n valamilyen okbl nem az egyes szzadok fellltsi
s kszltsgi vonaln kellett adni a repltrvdelmi lkszltsget,
hanem az I. osztly parancsnoki harcllspontja kzelben, az erdsz-
len, azaz a repltr kelet-nyugati tengelynek a keleti oldaln. Igen m,
de az elz napok nagy esi kvetkeztben a harcllspont kzelben j
150 mteres sugar flkrben bokn fell rt a vz. A gpek tengelyig
merltek a srtengerbe. Ezrt a kszltsg fellltsi vonalt a szraz
rszre, kb. 150-190 mterre szakra ki kellett tolni.
Rajom hrom tagbl llt. Dniel hadnagy s ksrje, Szcs Ferenc
szakaszvezet gurultak t velem a tloldalra. Gpnket orral a Papod
fel lltottuk, s vrtuk, hogy leteljen a nehezen ml kt ra. Azon
morfondroztam, hogy a megsllyedt gpemnek legalbb teljes gz kell
majd ahhoz, hogy start esetn egyltaln meginduljon, s ugyancsak be
kell majd lkni" a gzt, hogy a startirnyban szrkll hangrok felett
t tudjunk hzni. Nyakig sros katona caplatott a gpem mell. Jelentet-
117
te, hogy a kszltsgi raj parancsnoka rgvest menjen az (200 mterre
lev) osztlyparancsnoki harcllspontra azonnali eligazts cljbl.
Meglepdtem a szokatlan parancs hallatn. lkszltsgben eddig
ktfle parancsrl hallottam: vagy azonnal start, vagy beguruls a bok-
szokba. Most itt a harmadik fle. Mit csinl a jlnevelt fakatona? Telje-
sti a parancsot. Kikszldtam az lsbl s neki a 200 mteres vz- s
srtengernek. Egyet azonban nem tettem meg, pedig megtehettem volna.
Nem tjkoztattam Dniel Lacit, hogy mirt s hova megyek lkszlt-
sgben. Mint utlag kiderlt, ttva is maradt a szja.
Id: 10 ra 15 perc. Gyalogolok a bokig r latyakban. Mr 50 m-
terre vagyok a Pumaszlls felirat harcllspont-bejrattl, amikor l-
tom, hogy az osztlyparancsnok gesztikullva magyarz valamit a csak-
nem 200 lgi gyzelmes nmetnek, Helmuth Lipfertnek. pp kszltem
jelentkezni, amikor a nmet harcllspont gyeletes altisztje kirohant a
barakkbl s habz szjjal vlttte: - Alarmstart! Dreizehn Il-zwo (Ri-
adstart! Tizenhrom Il-2!) - s mris ltte a zld raktt. Amire nekem
kellett volna azonnal startolnom. Nekem, aki e pillanatban 200 mternyi
vzre s srra voltam a gpemtl!
Egy pillanatra megdermedtem. Tbb pillanatra mr nem volt idm.
Flelmetes dbrgssel, sszes fegyvereikbl tzet okdva mr itt is
voltak az Il-2-esek, 100 mter magassgban a fejnk fltt. Ami annl is
figyelemre mltbb, mivel a plafon 200-300 mter kztt volt, a lts
legfeljebb 1000 mter s a borultsg 10/10!
A pillanatnyi rvidzrlat utn rohanni kezdtem a srtengeren keresz-
tl, ahogy csak ermtl s nehz tli replruhzatomtl tellett. Kzben
- mintha rettenetes dokumentumfilmet nznk - lttam, hogy gpem
szereli vadul futnak az erd fel, de Dniel s Szcs gpeit hevesen te-
kerik a szerelk. Szcs gpe beugrik, de Dniel csavarja nem prg t!
Ktsgbeesetten ltom, hogy Dniel - mit is tehetne mst - kiugrik a g-
pbl s is rohan a szerelkkel az erdszlen sott vrkok fel, mert
az Il-ek ugyancsak tzelnek.
Azt is megfigyeltem, hogy a nmetek gpei, mint felriasztott darazsak
indulnak a Jutas felli sarokbl. Annak ellenre, hogy k nem is adnak
most lkszltsget!
Torkom szakadtbl ordtom, hogy: - Vissza, vissza! - Elkapom a
pisztolyomat, futs kzben a levegbe lvk. Kt szerelm visszafordul.
Most mr hrman dagasztjuk a sarat llekszakadva a gpem fel. Szcs
118
a gpprparancsnokt figyeli. Miutn Dnielt futni ltja, is lelltja a
motort, s a gpbl kiugorva is fut Dniel utn az erd fel.
Hiba ordtok. Nem halljk a nagy lvldzsben. Odarek a gpem-
hez. Mr a Retektl is indul kt gp. Ezt a szgyent nem akarom tllni,
ngyilkos dolgot csinlok: mikzben a szerelk mint az rltek, hajtjk
a kurblit, beugrok az lsbe, nem veszem fel az ejternymet, nem k-
tm be magam, hanem magamra rntom a deklit, s hzom az indtt. A
szerelk a fldre vgjk magukat, n nyomom a gzt a srban, s vrben
forg szemekkel indulok az Il-ekre.
Csakhogy mire a futt behzom, mr egyetlenegyet sem ltok. Leg-
albb 20 Messzer rohangszik az alacsony plafon alatt. Elmegyek a fz-
fi Balaton-partig, majd skig s vissza - sehol ellensg. J hsz per-
cet keresem - nincs. Gondolom, az utakat tmadtk, s vletlenl futhat-
tak a repltr fl, ahol egybknt semmi krt nem okoztak, csak az
alacsony felhket lttk szitv.
Fut ki, leszllok. Mint egy megvert kutya, gy gurulok vissza a k-
szltsgi vonalra. Egy szt sem szlok Dnielhez, aki teljesen magba
roskadt. Futok a harcllspontra. Az osztlyparancsnok felindultan vl-
ti, hogy a nmetek ttelefonltak, gyvasggal gyanstjk a magyar k-
szltsgi rajt!
Jelentem, hogy a startparancs vtelekor ppen hozz voltam eligaz-
tsra rendelve. Dnielnek nem indult a gpe. Szcsnek pedig mint ks-
rnek, a parancsnokt kellett kvetnie. (Mint ksbb kiderlt, Szcs
nem tudhatta, mi van Dniellel. Az gpnek mr jrt a motorja, kil-
tst nem hallott, rdin semmit nem hallhatott - Dniel mr kiugrott
hasznlhatatlann vlt gpbl -, ezrt aztn a parancsnok pldjt k-
vetve lelltotta a motort s futott az vhelyre.) Fatlis vletlenek egy-
beesse. Az osztlyparancsnok megrtette s elbocstott. gy az gy lt-
szlag elintzdtt. Azt senkinek sem rultam el, hogy a trtntek mi-
lyen mlyen megalztak. Nem voltam a rgi. Szavamat se lehetett venni.
Radsul egy buta baleset megfosztott nagyszer ksrmtl, Pintr
Gyula hadnagytl, az csitl. December 14-n, riadstartos bevetsnl
slyosan megsebeslt. Vonalban startoltunk ngyen, n csak annyit vet-
tem szre, hogy emelkeds utn egyszerre csak nincs ksrm. Rdin
tisztztam annyit, hogy ne is keressem. A reptr krl egy krt lerva,
meglttuk a hatalmas porfelht s a roncsokat a Papod mg kopr tv-
--n. A parancsot vgre kellett hajtani. gy mr csak hrman, Dniellel s
119
Szccsel Fehrvr trsgben FW-190-es mintj csatareplgpek ala-
csonytmadst biztostottuk.
Amikor hazatrvn leszlltam, a baleset helysznre siettnk. A hely.
ahol csit megtalltk, 600 mterre volt a gp els fldbetdsnek a
helytl! Az ls - csivel egytt - kiszakadt a trzsbl. A motor 10
mterre, a szrnyak 200 mterre voltak az lstl, amelyben ott hevert a
vres ejterny. A fld mg nem szvta be csi vrt. Messzer-csizmm
talpszeglyig vres lett tle. (Ki gondolhatta akkor, hogy csi lve meg-
ssza? St, hogy 1945 mrciusban jra egy gpprban replnk? Van-
nak ilyen csodk.)
Start utn valamelyik dugatty kiknyklt" a motorbl. Lellt a
srf, mleni kezdett a forr olaj. csi nem ltott semmit, de sztnsen
elrenyomta a frszt. Szrnyvggel kapta el a fldet, akkor kezddtt a
100 mteres cignykerekezs. Szerencsre nem gyulladt ki.
csi megszta egy sebhellyel a homlokn. Napokig marhasgokat be-
szlt a krhzban. Mg a menyasszonyt sem ismerte meg. Nekem jutott
a knos feladat, hogy Ildikval tudassam a szomor esetet. Tapintatos
kzlsemet" a szzadnl mg napokig emlegettk, trtnt pedig ez oly-
kppen, hogy a reptrrl jvet, a krhzba mg nem tudtam bemenni, de
- mivel fel se tteleztem, hogy csi megmarad - azonnal Ildikk szl-
lsra siettem. Rmes zavarban voltam.
- Mondja, Ildik, maga menyasszony? - krdeztem. - Igen. - vla-
szolta Ildik, mr rmlten. - Nos, ht nem menyasszony, elad lny! -
bktem ki ostobn. Csak akkor jttem r kegyetlen tapintatlansgomra,
amikor Ildik majdnem sszeesett. Szerencsre egy ra mlva mr tud-
tuk, hogy csi nem hogy nem halt meg, de mr meg is szlalt, ha flre
is beszl.
Rossz kzrzetemhez az egyre ersd gydrgs is hozzjrult.
December 21-n reggel, az elsvonal-jelentsekbl vilgosan kivehet-
tk, hogy megkezddtek a harcok Szkesfehrvrrt. Az gydrgs
egyre ersdtt s llandsult. Brmelyik pillanatban vrhattuk az tte-
leplsi parancsot Kenyeribe. Tudtuk, hogy a fldi helyzet kritikus. De
azzal is tisztban voltunk, hogy ppen ezekben az rkban milyen nagy
szksg van rnk, egyre fogyatkoz Pumkra.
Dleltt parancs jtt, hogy december 22-tl kszltsgi szolglatra be
kell osztani azt a nhny piltt, akik pr napja rkeztek meg Nmetor-
szgbl, ahol 1944 tavasza ta Me-109-eseket s FW-190-eseket repl-
120
tek ki a gyrakbl a keleti arcvonalra. nknt krtk magukat haza, az
ezred szemlyi vesztesgeinek ptlsra. Egyik gyakorlottabb volt a
Gusztv vezetsi technikjban, mint a msik, viszont harci tapasztala-
tuk egyenl volt a nullval. Ezrt aztn mondvacsinlt tkpzst kellett
velk vgigcsinlni, ami majdnem kizrlag a cirkusz - a kvetsi gya-
korlat letre-hallra - gyakorlsbl llt. Elkezdtk j 8000 mteren s
fldig csinltuk. Az regebb" beintett s lebortott, a msik, a kezd"
utna. (A leborts" fontos figurja a vadszreplknek. A cl az, hogy
helyet cserljenek. Valjban az regebb meg akarta mutatni, hogy nem-
hiba van mr 10-20-30 bevetse, rvid harc utn be tud lni a msik
farkba", szabatosabban a farka mg, lvsi helyzetbe. Vagy nem.
Mindenkppen presztzskrds volt. s csak itt lerva ilyen egyszer...)
Akinek knnyen sikerlt a hta mg kerlni, annak ez komor jslatknt
rnykolta be a tllsi eslyeit.
Nekem Fuszek Rudi hadnagy jutott kezdknt", replalapi s aka-
dmiai vfolyamtrsam s igen kzeli jbartom. A btyja, Henrik, alig
egy ve halt repl hsi hallt a keleti hadszntren, szintn 109-essel.
Rudi j pilta volt, de - soha nem mertem neki megmondani - nem va-
dsznak val. Minden msnak igen, de vadsznak nem. A vadszrepls
akkoriban tbolyultan gyors reflexeket s szzadmsodperc alatt hozott
dntseket kvnt - s Rudi kiss lass volt. Mr az iskolkon is ltszott,
fizikailag mennyire ignybe veszi a mrepls, az alacsonytmad s
szk ktelkreplsek, illetve a ktelk-mrepls. Jl hajtotta vgre a
feladatokat, de mgis...
A szeme sem volt az igazi, szemvegre lett volna szksge, de kvl-
rl tudta a replorvosi rendelk sszes leolvastblit, gy aztn soha
nem lepleztk le. Ers akarat, szorgalmas, igen mvelt fiatal tiszt volt.
Vezrkarinak kszlt. (Jkor...)
Amikor a kassai Akadmira bevonultunk mint karpaszomnyos cm-
zetes tizedesek, mg egy utols felvteli rostn kellett tjutni. Aki azt
hiszi, hogy ennek az elmleti s gyakorlati vizsgnak brmi kze volt a
replshez, az tved. Boldog emlk matematika professzorunk, Holls
alezredes, elsfok egyenletet s arnyprt ratott velnk. Ez volt az el-
mlet. A gyakorlati vizsga: az Akadmia uszodjhoz kellett kerekezni.
- gy napnl vilgosabban kiderlt, hogy a jellt tud-e kerkprozni?
Aztn az uszodban 25 mtert kellett vgigszni. A hszvalahny jellt
kzl ketten egyltaln nem tudtak szni. (Mi tbbiek tudtuk ezt.)
121
Az egyik, szegny Szab Pemete" tllte a hbort, hogy aztn ha-
zatrs kzben egy osztrk folycskba fulladjon. Nem sikerlt olyan
mdon tkelnie rajta, ahogyan azt egykor, az Akadmia felvteli vizsg-
jn, az uszoda medencjben tette: gyalog, de a fenken. Elsllyedt, a
fenken elrearaszolt, fellkte magt, levegt vett, elsllyedt s gy to-
vbb. Az ellenrz sporttiszthelyettesnek ksbb valsznleg rmlma-
iban ksrtett ez a 8-10 perc, de Pemete megtette a 25 mtert!
Rudi - volt a msik, aki nem tudott szni - ms taktikt vlasztott.
Csapkodott, elsllyedt, felbukott, fuldoklott, vizet nyelt. De centimte-
renknt araszolva a vzben elre, leszta" a tvot. (Utna orvosi pols-
ra szorult.) Volt akaratereje.
Rudit december 21-n dleltt kpeztem t", gy csak dlutn kellett
kszltsget adnom. 15 rakor kezddtt. Alig negyed ra elteltvel
startparancsot kaptunk. Rudi volt a ksrm, ez volt az els bevetse. Az
egsz kszltsg a mi gpprunkbl llt. Azt a parancsot kaptuk, hogy
15.45-kor, Mr fltt 3000 m magasan fel kell venni egy nmet He-111-
es bombzktelket (hozzjuk kell csatlakoznunk), s vadszvdelmet
kell szmukra biztostanunk, amg vgrehajtjk a bombzst. Pontosan
ra 25"-kor - 15 ra 25 perckor - startoltunk, s 2-3 perccel a meg-
adott tallkozsi id eltt, 3000 mteren, Mr fltt voltunk. Az idjrs
hidegre fordult. A tjat hfoltok bortottk. Szl alig, a lts j, a borult-
sg 8/10, a plafon magassga 4500 krl.
Nagy vben krztnk a felhalap alatt, amikor megjtt Ppa fell a
hat Heinkel. Olyan tkletes volt az lczfestsk, akkori szval ka-
muflzsuk (szrke alapon fehres foltok), hogy fllrl alig lehetett sz-
revenni ket. Rdizni az eltr hullmsvok miatt nem tudtunk velk,
gy lesen bedntve gpeinket, hztunk el az orruk eltt, hogy jl kive-
hessk az egybknt igen diszkrten lthat felsgjeleinket. Billegtet-
tnk, jelezve, hogy a vdelmet tvettk. n a sajt" gpemmel voltam,
a W-131-essel. Rudi szpen ksrt, nem beszltnk egymssal.
A Heinkelek maradtak 3000-en, mi pedig felmentnk a felhalap al.
himbldztunk flttk s mgttk. Igyekeztnk azt a ltszatot kelteni,
mintha nem ketten, hanem tbben lennnk. Tartok tle, hogy ebbeli
igyekezetnk meglehetsen hibaval volt. Rvidesen lttuk, hogy
egyenesen rd trsgbe hznak a bombzk. Ott volt ugyanis a leg-
jabb hdflls s pontonhdvers, nyilvn azt akartk bombzni. A
nap vrs korongja egy pr pillanatra felbukkant a nyugati horizonton.
122
Odalent feltnt a fld, a hazai fld, fstfelhben s torkolattzek villm-
lsban, de nmn, mert csak sajt gpnk monoton dbrgst hallhat-
tuk. Kegyetlen lgvdelmi tz fogadta vdenceinket, de a bombavets
megtrtnt, tallat lthatlag nem rte ket.
Ekkor lttuk meg a La-5-sket. 8-10 tereptarka pldny spirlozott a
Heinkelek fel, alulrl. Ez volt a Heinkelek szerencsje. gy volt idnk
nagy sebessgtbblettel elhzni a bombzk hts alakzata mgtt s
ezzel mintegy jelezni, hogy nem vdtelenek, itt vannak a Messzerek!
Rgtn szre is vettek a Lavocskinok, s nem sokat mrlegelve szerny
ltszmunkat, sorra bortottak le a Vasm irnyba.
A Heinkelek kzben megfordultak, s rvid emelkeds utn a felhbe
hztak. Feladatunk ezltal vget rt, de nem mehettnk a La-5-sk
utn, mert temp- s idkssben voltunk. A nap lement, haza kellett r-
ni Veszprmbe. Akkor mr volt a reptr szaki-dli tengelyben fldbe-
sllyesztett lmpasor, az alkonyi leszllsok megknnytsre.
A felhalap alatt vgtattunk hazafel, amikor fensges, de szrny
fldi sznjtk tani lehettnk. Fehrvrtl dlkeletre nagy pncloscsa-
ta zajlott a hfoltos mezkn. A gyenge alkonyi fnyben les kontrok-
kal rajzoldott ki mindkt els vonal. A tzek... A tzel pnclosok s
a telitallatok. A villansok s a fekete fstgomolyok. Lerhatatlan volt.
Az volt az rzsem, hogy neknk a levegben sokkal knnyebb a fel-
adatunk, mint a fldi harcosoknak. Mi minden bizonnyal gyban al-
szunk ma este s nem a havas, sros rkokban...
Ksbb, amikor hadikrhzbl hadikrhzba vittek, ott a tzrek, a
lvszek, a pnclosok mind azt mondtk, hogy j-j, de nekik legalbb
fld volt a lbuk alatt. Semmi pnzrt nem csinltk volna a mi mkin-
kat.
Simn szlltunk le a vilgt lmpasor mell. Rudi tl volt az els be-
vetsen. Jellemz, hogy nem is ltta a La-5-sket.
Este megtudtuk, hogy a kvetkez napok dntek lesznek. Fel kell
kszlni Veszprm elhagysra, de egyelre fokozni kell tevkenys-
gnket. Ennek jegyben - s egy liter forralt bor utn - valban knyel-
mes gyban, mly lomba merltem. Mit sem zavart a szakadatlan
gydrgs, sem a rendszertelenl robban bombk hangja. A kis ktfe-
del, ktszemlyes Po-2 replgpekben - a hbor utn a mi sportre-
plink is hasznltk ket vontatgpknt - fleg npiltk ltek. Kz-
zel dobltk ki a kis bombkat. A csotrognyok", ahogy mi hvtuk
123
ket, nem annyira jelents tnyleges krt okoztak, mint amilyen ideges-
t volt vratlan, tletszer felbukkansuk.
December 22-e igen mozgalmasan kezddtt. Mr reggel 7 rakor
megkaptam a parancsot, hogy dleltt Veszprm s Gyr kztt kt fu-
vart kell csinlnom Storchhal. Akkor igen dhngtem amiatt, hogy mi-
vel igazolt Storch pilta is vagyok, gy nem juthatok a dleltt folyamn
bevetshez. A ktsgbeejt helyzet a vgskig fokozta a harci kedvn-
ket.
A Storch-fuvar abbl llott, hogy a Bcsjhelyrl rkezett j 109-
esek nmet piltit vissza kell szlltani Gyrig, ahol autbusz vrja
ket. Kzben minden kilts megvolt r, hogy brmifle szovjet gp t-
kzben leljn bennnket, mint a vdtelen barmokat. Ht azrt vigyz-
tam az egszsgnkre. Jl ismerve a Bakonyt s a Cuha vlgyt, olyan
szpen kerlgettem a fkat, akr egy erdkerl.
A msodik fuvar alatt a felhzet olyan alacsonyra ereszkedett, hogy
szorosan a Zirc-Bakonyszentlszl vastvonal snei fl tapadva tudtam
csak thatolni a Bakonyom Kzben ldottam egykori katonafldrajz ta-
nromat az Akadmin, aki bemagoltatta velnk az sszes alagt, hd s
lloms nevt!
A Storch elvileg kt szemlynek kszlt, m igen bsgesen. A j
nagydarab pifkk - egyms kztt ez volt nlunk a nmetek gnyneve -
sportot csinltak abbl, hnyan frnek be mgm. Mindkt hnom alatt
lgott egy-kt csizms lb. A legtbben heten voltunk. Starttl a leszl-
lsig maradt a teljes gz. Olajhmrsklet vgig a piros tartomnyban,
de azrt az Argus-motor vgan darlt.
Aztn befejezdtt az utasfuvarozs, s gy 12-13 ra kztt nh-
nyan elindultunk a hajztkezde fel. A flton, az t mellett llt a k-
szltsgi gppr. A mi szzadunk, a Drtkefe adta a kszltsget. Halasi
s Fuszek Rudi ltek a gpekben bektve. 14 rakor kell majd nekem s
a most mellettem lpked Huszr Pufinak levltanunk ket. Csorgott a
nyluk, k mg nem ebdeltek.
Ebd utn rrsen, cigarettzgatva ballagtunk a barakk fel, jra el-
vonulva a kt kszltsgi gp mellett. Halasi Sanyi kiszlt, hogy ugyan
mr, lennk-e szves 10 percre tvenni a kszltsget, hogy ebdelni me-
hessen. Megesett a szvem rajta, egyen, ha hes. Rlltam a cserre.
Gyorsan kiugrott a gpbl, n meg igyekeztem mg gyorsabban bektni
magamat, nehogy idkiess legyen a kszltsgbl. A rvid s nekem
124
tl magasra lltott lssel bbeldtem. Bosszankodtam, nem tetszett,
hogy nem az n alakomra vannak a dolgok belltva. De ht ezt a pr
percet csak kibrom.
Mltak a percek. Az t forduljban pp feltnt mr Halasi Sanyi
alakja, amikor les csattans, replt a zld rakta az g fel. Riadstart!
Mr startoltunk is, helybl.
Amikor a fejemre hztam a kabintett, minden rossz sejtelmem be-
vlt. Az ls tl magasra volt lltva, csak kiss elrehajtott nyakkal fr-
tem el. Alig tudtam htranzni. (Ez aztn majdnem vgzetes lett.) F-
tylt a rdi: - Szkesfehrvr trsgben, Vrpalota kzelben Il-ek
alacsonytmadnak, tbb hullmban, ers vadszksrettel. - Mi csak
ketten, de ht ehhez szoktunk, az lland tbbszrs tlerhz.
Elg ers szl fjt a Bakony fell, hordta a szakadozott felhket.
Tbb rtegben, a fekete, szrke s fehr minden vigasztalan rnyalatval
rohantak felettnk dlkelet fel. Nha-nha mintha megcsillant volna a
nap. De nem. Csak a pillanatra elvkonyodott felhkn vilgtott kiss
ersebben t. A rdiban egyetlen sz sem hallatszott. Ketten, ki tudja
mi s hny ellen. s mr hnyadszor... Emelkedni nem lehet, a legals
felhrteg 500-600 mter csupn. Minden irnybl tzet kaphattunk.
Gondolom, ezt Rudi is sejtette. Rettenetesen zavart, hogy nehezen forog
a fejem.
tsvltnk Vrpalota felett. Minden csndesnek tnik. Gpet mg
nem ltunk. Ilyen htrnyos felhviszonyok kztt nem is vgydom
utnuk. Fehrvr fltt lesen szak fel fordulok. Ezt a mozdulatomat
Rudi mg jl lthatan kveti. Ebben a pillanatban elttem, de mg t-
vol, sr lgvdelmi zrtz cskjait veszem szre.
ppen flttem megszakad a rohan felh, a kvetkez rteg mr
1000 mter fltt lehet. Meghzom a gpet les mozdulattal, egy pilla-
nat alatt trm t a felht. Mintha blterem ajtajt rntottam volna fl,
vagy a cselekmny kzepn menne fl a fggny a sznhzban - benne
vagyok a srjben! Velem egy magassgban s azonos irnyban gy
100 mterre 15-20, nagy vrs csillagos Il-2-es repl. Azonnal kisz-
rom, alig flttnk, a Jakokat is, soros motorjukkal s vrs csrkkel.
s Rudi sehol. Valahol a felh alatt maradt. Rdin hvom - nem je-
lentkezik! Lekapom a gzt s feltns nlkl lemaradok. gy ltszik,
nem vettek szre a vadszok. Most helyezkedni kell! A szvem a tor-
komban dobog, de a fejemet alig tudom forgatni, ez rettenetesen zavar.
125
Egy felhfoszlny vdelmben a csri replteret azonostom. Fldk-
zelben replve, nyugatias irnyt tartva egy vilgosszrke Weiht pillan-
tok meg. Kikerlk a felh takarsbl, de a szememet nem tudom le-
venni a Weihrl. Szerencstlen, egyszeren clt repl. Vilgos szne or-
dtan elt a sttebb tjtl.
Az esemnyek szdletesen felgyorsulnak. les bal fordulval kve-
tem a Weiht. Jl kiveszem rajta a magyar felsgjel vilgos keresztjt.
tvgok jobbra, hogy krlnzzek. Ltom az Il-ktelket. Ersen sly-
lyed, nyilvn alacsonytmadsra helyezkednek. Egy Jak-9-es kiszrja a
200 kilomterrel ballag ktmotorost. Sajt ktelknek irnytl csak-
nem 180 fokkal eltrve bort a Weihe irnyba. Mg elgg tvol van,
kb. 2000 mterre lehet, de a vagy 1000 mteres magassgi s j pr szz
kilomteres sebessgi flnyvel ez semmi!
A sznjtk elttem jtszdik. De kzben mr n is sznre lptem. Va-
lamivel tvolabb vagyok a Weihtl, mint a Jak, de n gyorsabb vagyok
s keresztezni kszlk. A Jak lthatlag nem szlel, a clra tr merede-
ken. A Weihe ktsgbeesetten fordulba dl. Egytt zuhanunk a Jakkal,
plynknak mg idben kell keresztezni egymst, klnben vgk a
Weihs fiknak! Kettnk replsi plyjnak szge 40-45 fok lehet,
amikor a kt nehzgppuskmmal hossz sorozatot lvk a Jak el. Ezt
ltnia kell, ha nem is tallok. Ltja is. gy 200 mterre a Weihtl, l-
landan tzelve, kifordul balra, de lthatlag nem tallja el ket. Hanem
a balra fordulssal felm kanyartotta magt, s nagy clt mutat a revi-
krmben. ssztz! A msodperc trtrszig nyeli a lvedkeket, majd
lngra lobban, mint a gyufa s belerohan az erdbe.
A Weiht majdnem elsodorva, meredeken hzok az g fel s figye-
lem, van-e valaki mgttem, de nincs. Fehrvr fel fordulok, amikor
elmaradt, egyedl repl Il-2-est pillantok meg, 500 s 1000 mter k-
ztt. Brgnd fel tart.
Azonnal tmadok. Lekapott gzzal s lapos szgben, fellrl s htul-
rl nyitom meg a tzet. A hts lvsz kitnen l, el is tall, rzem a
gpemen, de nem veszlyesen. Az n sorozatom is l. De az Il-2-es
megy tovbb, csak a lvsz sznteti be a tzelst. Amikor tn 20 mter-
re elhzok tle, akkor ltom, hogy a hts lvszls 30 mm-es tallatot
kapott. A harci lz olyan ers bennem, hogy a nagyon szk lsben nem
forgatom kellen a fejemet, amivel ersen vtek a trvny ellen. Csak a
clt figyelem, nem trdk elgg a mgttes lgteremmel, 50 mterrl
126
lvk gpgyval az Il-2-es htjbe. Aztn ahelyett, hogy les fordul-
val eltnnk, ahogy kellene, levett gzzal, vrva, hogy a fldbe csapd-
jon, tovbb lvm.
Magassgom nem tbb 20 mternl, amikor gy rzem, mintha vil-
lm csapna a gpembe. Sorozat tall el. Flsikett dbrgs a gpemen,
a botkormnyt valamilyen hatalmas er majdnem kiveri a kezembl.
les ts a testemen. Valahogy mgsem rzem, hogy itt a vge szerny
plyafutsomnak. Teljes gz s metanol-befecskendezs a motornak,
amely gy hz, mint mg soha. Nyomom a fk kz s finoman csszta-
tok jobbra-balra. Tzcskok a gpem mellett, ahogy a fnyjelzk elsv-
tenek mellettem. rknak tnnek a msodpercek, htranzni csak most
van idm. Egy Jak maradozik el tlem, mr elg messze van. Valszn-
leg nem rti, hogy mirt nem robban szt ezer darabra ez a Messzer,
amikor olyan jl eltallta! Mg egy utols, lekonyul sorozat, aligha-
nem elfogyott a lszere.
Sokkolt llapotomban eszembe sem jutott, hogy most nekem kellene
tmadni. Csak robogtam a Bakony s a mri horpads fel. Ekkor jutott
el a tudatomig, hogy a bal kezem csupa vr, s spriccel a szvem tem-
ben fl, egszen az arcomig. Bal lbamban tompa fjdalom. Fkszrny-
kerk nincs, trimmel nincs, a sebessgmr s irnyt helyn stt lyuk
ttong. A gp igen ersen hz balra s szirnz hangot ad, de a motor
svtve dolgozik. Visszaveszem a gzt s dntk. Flton vagyok
Veszprm s Budars kztt. Azt tudom, hogy most krhz kvetkezik.
Pesten vannak a szeretteim, de Veszprmben a bajtrsak. Pestet krl
fogjk zrni. Tehetetlen sebesltknt ki tudja, mi vr rm? Balra fordu-
lok. Irny Veszprm!
A plexi is hinyzik j darabon, a bal karomon a bekecset mintha far-
kas tpte volna szt. A bal lbam el van zsibbadva, de tudom az oldal-
kormnyt mozgatni. A bal csrm fele hinyzik, a mszerek egyike sem
mkdik, de a futmgombok pek. Vajon fog-e mkdni a fut? Kz-
ben folyik a vrem.
gy rem el a replteret. Egy nagyon-nagyon papos, lapos rcsapst
csinlok, a rossz csrmmel bnn billegtetek. Szndkom, hogy mg
egy krt csinljak a msodik billegtetshez, de kzbeszl a vrvesztes-
gem. Elgyenglk. rzem, hogy nem brnm tovbb. Nagyon nehz bal-
fordul utn lassan helyezkedek a leszllmez irnyba, a Papod fel.
Biztonsg kedvrt messzirl hzatok, alacsonyan s megnyomom a fu-
127
tm ki" gombjt. A jelzberendezs sztlve, m a rndulsbl s a
fejnehzre vlsbl rzem, hogy kijtt. De vajon rgztett-e? Majd meg-
tudom pillanatokon bell. Fkszrnnyal nem is ksrletezem, mert az
nincs.
Nagy sebessggel, kt kerkre rek fldre s ppen csak elg a leszl-
lmez a kigurulshoz. Erm elhagy. Alig ltom, mi van krlttem, de
prblok gurulni a Drtkefe kis erdeje fel. Arra emlkszem mg, hogy
rvai, a szerel a szrnyra ugorva benz az lsbe s rmlten kilt: -
Fej lvse van!
Erre trek magamhoz. Mikzben kihznak az lsbl, kzlm, hogy
csak a csuklm vrzik. Mindenesetre olyan vres vagyok, mintha min-
den vrem kifolyt volna. Ktszert szortanak az teres vrzsemre s
beltetnek a parancsnoki Wandererbe. A sofr, Berci 120 kilomteres
sebessggel visz a veszprmi krhzba, ahol Penkov doktor, a bolgr
szrmazs sebsz, a Pumk j bartja lt el pillanatok alatt. Kiszedi bal
kezem fejbl a feleslegess vlt csontszilnkokat, snbe teszi a tenyere-
met, bekti.
Tetanuszt, morfiumot s koffeint ad, amitl elfelejtem, hogy a bal l-
bam lomnehz, s hagyom, hogy a szllsomra vigyenek. Hiszen ezzel
a kzsebbel csak ktzsre kell majd bejrnom.
Mire a Vrba rnk s felmegyek Pufival kzs szobnkba, bal lbam
mr nem engedelmeskedik. sszeroskadok. Tasndi Jska, tiszti kl-
dncm s titkrom", nzi a csizmmat s kzli, hogy j egyujjnyi
lyuk van rajta! Lehzza a cipzrat, kifejti a lbamat a j flkilnyi al-
vadt vrbl. Repesztallat. Hvjk ezrednk vezet orvost. Megtallja a
szrkapocs felli oldalon a repesz bemeneti nylst.
Reggel, nehz jszaka utn, teljesen jrskptelen vagyok. Hord-
gyon visznek jra a krhzba. Holnap szenteste. Szp kiltsok. De
legalbb lek.
Penkov doktor rntgen alatt, rzstelents nlkl szondzza meg s
szedi ki a ceruzacsonknyi repeszt. Ktcentis repeszgrnt darabja. Meg-
llt a szrkapocscsontban, de nem trte el a csontot. A doktor a mvelet
kzben egy kendt adott a kezembe, rgjam, ha fj. Ht majdnem szt-
rgtam.
Most mr nem engedtek el. Az egyik iskolba teleptett tbori krhz-
ba kerltem. Tele volt friss frontsebesltekkel, lgnyomsosokkal s
amputltakkal. Mindenkinek seblza volt s flrebeszlt. n is.
128
Mintha kdbl merlt volna fl vfolyamtrsam, Szenteleky Lexi az
gyam szln. Megksznte, hogy megmentettem az letket. A Weihe
utasainak egyike volt. Gpem szmt jl el tudtk olvasni. rltem, de a
lbam llapota egyre romlott.
Aztn jtt a december 23-rl 24-re virrad, lidrces jszaka... Veszp-
rm ekkor kapta taln a legnagyobb lgitmadst. Teljesen apatikus lla-
potban ltem t, pedig a falak egy rsze beomlott, az ablakok tokostul
repltek ki. A krhz telitallatot is kapott. gy jtt el a reggel, a ktsg-
beesetten srg-forg irgalmas nvrekkel. Az egsz krhzat bevagon-
rozzk s kiteleptik. Hov? Ki tudja?
s ekkor rt utol ezredparancsnokom, az reg Puma keze. Huszr
Pufi s Hincza Gyuszi zszls egy hordgyra fektetve egyszeren kilop-
tak a krhzbl. Kivittek a repltrre. Letettek a fldre az osztlyharc-
llspont eltt, mg a sebesltszllt Storch oda nem ll.
Nagy fjdalmaim voltak, amit a hideg csak fokozott. Az az ltzet
volt rajtam, amiben megsebesltem. Kemny volt a rszradt vrtl.
Mg a pisztolyom is az oldalamon maradt.
Olyan gyorsan trtnt az egsz. Egy flrja mg a flig romokban he-
ver veszprmi krhzban voltam. Most meg itt fekszem egy hordgyon,
s azt se tudom, hov megynk. Tasndi Jska ltal sszeksztett ti
csomagom a hordgy mellett rvlkodott. Egy kzitskbl s egy - az
akkori idkben igen modern - trperdibl llt. Fekdtem ott a hideg
szlben. Aki csak arra jrt, mindenkinek volt egy kedves szava hozzm.
Jlesett. gy tudtam meg, hogy gpem oldaln akkora lyuk ttongott,
hogy t lehetett ltni a trzs egyik oldalrl a msikra. Megkaptam azt a
(fel nem robbant) 2 centis gpgylvedket, amely a kzsebemet okozta
s megllt a mszerfal mgtt. Kioperltk onnan a szmomra.
Fuszek Rudi is odajtt lesttt szemmel, igen bnatosan, hogy elvesz-
tett a dnt pillanatokban. Akkor lttam utoljra. Lapos bartom is mon-
dott egy-kt vigasztal szt. A legvigasztalbb az volt: - Sebaj, gyis
tallkozunk egy meszesgdrben! - Nem tudom, mire clozhatott... El-
ment mellettem s dvzlt a nmet ezred kt legnagyobb sza", Hart-
mann s Barkhorn is. Hartmann arcn, mint rendesen, kisfis mosoly
lt. (Ezrt hvtk az ezredben Bubinak.) Gratulltak az letben marad-
somhoz.
Vgre megjelent Hincza Gyuszi s a Glya, szp nagy vrskereszttel
az oldaln. Ezzel a gppel n is sokat repltem, sok lmnyem fzdtt
129
hozz. Molnr Laci keresse, leszlls a svbhegyi golfplyn, gppisz-
tolytz Grdony fltt, felszlls rgztett csrkkel, vndorrepls ht
utassal. De most nem n voltam a pilta, most engem vittek. Hordggyal
nem frtem be a replgpbe, gy - nagy fjdalmak kzepette - beemel-
tek a hts lsbe. Ahogy a vr a lbamba ment, gy ersdtek a fjdal-
mak. Igyekeztem nem mutatni. Megtudtam, hogy a szombathelyi hely-
rsgi krhzba szl a beutal nylt parancs.
Start. Ersen kds id, lts 300-400 mter. A szombathelyi fl
msodikon" araszolunk, ismernk minden ft. gy rnk a teljesen kihalt
szombathelyi A" repltrre, ahol a Regvibl val szabadulsom ta
nem jrtam. Vajon hol jrhat most Sashegyi rmester s Benedek sza-
kaszvezet, akik annak idejn - nem egyknnyen - katont faragtak be-
llem? A tereptarka reptri busz az egyik hangr eltt lldogl. Szentes-
te van, fl rba telik, mire akad egy gpkocsivezet, aki hajland be-
vinni a krhzba. Gyuszi sietne, mert mg stteds eltt jra Veszp-
rmben lenne a helye.
Vgl is sok knlds utn benn vagyunk a buszban, majd jobbra for-
dulunk a vros fel vezet ton. A helyrsgi krhz gyeletes orvosa
nem volt hajland fogadni. Friss, harctri sebeslteket - gymond - az
523. szm hadikrhzba kell szlltani.
A hadikrhzat a Faludi Gimnziumban rendeztk be. Itt aztn elkez-
ddtek azok a keser tapasztalatok, melyek rn megismerhettem a ma-
gyar egszsggyi szolglat rnyoldalait (hogy finoman fejezzem ki ma-
gamat). llomnyba vettek, egy hordgyra helyeztek" (dobtak) s az
egyik els emeleti ris teremben - egykor tornaterem volt - egy
szennyes, vres, vladkos gyra tettek, majd otthagytak. Eldm pr
rja halt meg, az gyat mg nem hztk t. Nagy szerencsmre (amely
az egsz hborban nem hagyott el) kt Puma is elkerlt. Kiss Lacit, a
Zongora egyik piltjt november 5-n, a Mustangokkal vvott lgiharc
utn gerinctrssel hztk ki a gpbl. Azta mindssze annyit javult
az llapota, hogy kpes volt meggrnyedve, lassan vnszorogni. Egy if-
j hadnagy, Kontraszty Bandi, Szeged nyri bombzsnl sebeslt meg
bombarepeszektl. Leszaktott ujjait mr a legjobb orvos sem tudja p-
tolni. k mr jl ismertk" az ifj polnket. gy hamar kaptam tiszta
gynemt. De vacsora nem jutott, mely okbl kifolylag megtartottam
karcsony vigilijnak bjtjt. A lbam ktszeresre dagadt s igen fjt.
130
39 fokos lzam volt, mgis megnyugodtam. Bajtrsak voltak krlt-
tem. ssze is tartottunk, mint mindig.
Sok nehzsgem volt bna bal karommal s bal lbammal, de nagyon
gyorsan felhagytam az nsajnlat minden formjval, amikor msnap,
karcsony els nnepn az gynevezett aszeptikus" mtbe vittek k-
tzsre s vizsglatra. A ktszer mr akkor paprbl volt. A levgott k-
tzanyagok szrny bzt rasztottak. s azok a sebek... Minden seb
gennyes. A gyakran csontig sovnyodott katonk lztl g szemekkel
fekdtek a mtasztalokon. Az orvosok futszalagon dolgoztak. Az n
sebeimre gyet sem vetettek, csak tktztek, vagy egy kil steril papr-
ral. Aztn visszavittek a krterembe.
Az gynevezett tiszti" krterem semmiben sem klnbztt a le-
gnysgiektl. rdekes trsasg jtt itt ssze. Friss sebeslt csak n vol-
tam. Akadt kzttnk tzr, nehz aknavets, huszr, utsz, repl -
mg gygyszersz honvd is, protekcisknt kerlt a tiszti szobba. Vol-
tak nhnyan, akik - szerintem - rg alkalmasak lettek volna csapatszol-
glatra. De ht ennek elbrlsa nem az n dolgom volt.
Sebem nem javult, viszont 27-n mankt adtak, amellyel nem
knnyen, de mgis tudtam egy kicsit kzlekedni. Csak a jobb hnaljam
al tudtam fogni, lassan msztam, cssztam a jobb lbamon. Ez okozta a
kvetkez bajt.
A j szombathelyiek mindent megtettek, hogy a sebeslt katonk
rezzenek valamit az otthon melegbl. Sok ismeretlen ltogat jtt be a
krhzba, tisztekhez, legnysghez egyarnt, hogy egy kis hazaival,
bejglivel, miegymssal s fleg kedves, j szval feledtessk a sebesl-
tek sokszor igen nehz helyzett. gy jttek pldul 28-n sznszek is, a
legismertebb kzlk Pethes Ferenc. 31-n este Pger Antal egyik film-
jt akartk neknk vetteni az iskola fldszinti dsztermben, amely
most legnysgi krterem volt. Aki mozogni tudott, levnszorgott a
fldszintre. Az gyak szln ldglve vrtuk a nagy vltozatossgot je-
lent filmet.
El is kezddtt a vetts, gy este hromnegyed 8 tjban. Pontosan 10
rakor, a film vge eltt gy negyed rval harsny hang ordtotta el
magt: - Takarod! - s mivel az amgy sem g villanyt eloltani nem
tudta - kincstri sszel -, felgyjtotta. Lehetetlenn tve ezzel a film ve-
ttst.
131
Megdbbentnk. Hadnagy ltemre - a zubbonyom rajtam volt - lt-
hatlag n voltam a rangids. A katonk ezrt engem krtek, hogy intz-
kedjek. n megparancsoltam az gyeletes altisztnek, egy fekete parolis
(dgsz) rmesternek, hogy azonnal oltsa el a villanyt s hagyja el a ter-
met. visszaordtott, hogy n itt nem vagyok hadnagy, hanem sebeslt,
ezrt nekem rviden kuss!
Jakokkal, Il-ekkel, Mustangokkal tudtam, mi a teendm, de ekkora
szemtelensgre nem voltam felkszlve. Megfenyegettem a mankm-
mal, hogy eltrm a fejn. Persze az n mozgsi sebessgem csak egy
csighoz volt hasonlthat, gy negyed rba tellett, mg az gyeletes
tiszti szobhoz rtem. Ott egy tartalkos orvos-hadaprd, az ellem oda
meneklt rmesterrel egytt mr bezrkzott. Kiordtoztak, hogy majd
megltom, mi lesz holnap. Nhnyat rvertem az ajtra s elvnszorog-
tam.
Msnap kihallgatst krtem a krhz parancsnoktl, megelzend a
kt gyeletes esetleges hazudozsi akcijt. Bartaim mindenesetre el-
dugtk a pisztolyomat (illeglisan magamnl tartottam). Vihar egy pohr
vzben, gondoltam. A krhz egsz szelleme ilyen, nem is trtnhetett
volna az eset mskppen.
Dl fel bejtt ngy (!) szanitc. Azonnal jelentkezzem a krhzpa-
rancsnoknl! Takarodjanak, vlaszoltam. Ha a krhzparancsnok akar
valamit, jelentkezzen nlam. 10 perc mlva megjelentek egy hord-
ggyal, most mr hatan. Elg kmletlenl remeltek, majd levittek a
fldszintre a krhzparancsnoki irodba. Ott a parancsnok asztala eltt
letettek a fldre, s ebben a meglehetsen komikus helyzetben megkez-
ddtt a kihallgats".
A parancsnok egy gpelt paprlaprl olyasmit olvasott fel, hogy n
tegnap este megvertem az egsz gyeleti szolglatot, s ezltal megza-
vartam a krhz rendjt. n a vlaszomban tbbek kztt kzltem,
hogy vlemnyem szerint mi, a krhzban tartzkod sebesltek nagy
hibt kvettnk el akkor, amikor a fronton vrnket adtuk az ilyen np-
sgrt! s hogy elljr parancsnoksgomon keresztl feljelentem az
egsz krhzi anarchit. A parancsnok dhtl fuldokolva helyemre vite-
tett. 1945. janur elsejt rtuk akkor.
Este nyolckor nagy zaj hallatszott a folyosrl. Teljesen felltzve fe-
kdtem az gyamon. Mindenre szmtva, a bajtrsak mg a Messzer-
csizmmat is rmadtk, csak a bal lbamon nem lehetett a cipzrat be-
132
hzni. A pisztolyt a tartalk trakkal kzvetlenl a testemre erstettk.
Kis csomagom, rdim mellettem. Szanitcek rontottak a krterembe.
Velem egytt mindenkit, akirl tudtk, hogy a pr nap alatt j viszonyba
kerltem velk, kihajtottak a folyosra, majd az utcra. Teherautkra
raktak, engem s Kiss Lacit hordgyon. Kontraszty Bandi is velnk volt.
A szombathelyi plyaudvarra vittek. Beprseltek a sebesltekkel mr
zsfolsig megtelt, indulsra ksz krhzvonatba. n az egyik szemly-
kocsiba kerltem, egy mocskos priccsre lktek. Hat-ht tiszt kerlt a fl-
kbe. jfltjban elindult a vonat. Mnusz 3-4 fokos hidegben, fts, ke-
zels s lelmezs nlkl. (Az utols ktzsnk 28-n volt. Msnap
kiderlt, hogy a vonaton egyetlen orvos van, vletlenl, mert is sebe-
slt.
Msodikn Sopronnl a vonat thaladt a magyar hatron. j kalandok
fel tartottunk.
VGRE MEGINT A PUMASZLLSON
1945. februr 26.-1945. mrcius 21.
December 24-e jutott az eszembe, az, amikor a sebesltszllt Storch
elindult velem Szombathely fel. Akkor nem is sejtettem, hogy mg
visszajutok a fik kz, a megszokott puskapor- s benzinszag krnye-
zetbe.
Hrom elgg sznalmas klsej replhadnagy mszott le a tlts-
rl. Sovnyak, gyengk, piszkosak voltunk. De boldogok. Hazartnk a
nagy csaldunkhoz", az ezredhez.
Vajon kiket nem ltunk tbb viszont?
Kirtnk a parancsnoksg fel vezet szerviztra. Pr lps utn te-
reptarka Mercedes fkezett mellettnk. reg bartom, a Lapos ugrott ki
s lelt t mindhrmunkat, sorban. Mr lertak minket, Picit s engem.
(Bandi nem volt az ezred llomnyban.)
Kthnapi tvollt utn ppen Lapos bartom az els, akivel tallko-
zom!
Els mondataibl kiderlt, hogy Fuszek Rudi s Karcsai Pacs" had-
nagyok az vfolyamunkbl mr nincsenek az lk sorban. Csatlakoztak
repl hsi hallt halt bajtrsaink hossz sorhoz, mint ahogy Domjn
Slajmi trzsrmester is, aki janurban esett el.
Egy-kt perc mlva mr a rgi barakkban, a nagy kszltsgi szob-
ban voltunk. Az els megdermedt pillanatokat harsny rmrivalgs k-
vette.
Aztn flrs beszlgets sorn sok mindent megtudtam. A lnyeg:
amolyan vihar eltti csend van. j gpeket kapott az ezred, a G-10-esek
beceneve Kvr Messzer", mert nagyobb a kompresszoruk meg a mo-
tordekli, vagyis a motorhztet. A lgcsavarlaptok is szlesebbek, na-
gyobb az oldalkormny is. A motor maximlis teljestmnye 8000 mte-
ren 2000 LE, de a fik szerint 6000-ig jobb lenne egy Fritz - az F" jel
sorozatbl - vagy a Gyrben gyrtott G-6-osok.
Vonat vonat utn dbrg Veszprm fel, az ablakon t ltni ket.
134
Igen ers pnclos csoportosts kszl. A nmet hadvezets az utols
erejt szedi ssze, tmadni akar. Ht ebbe csppentnk bele.
Mentnk az reg Pumhoz, jelentkezni. Nem volt sok felhajts. Egy
mosoly, egy kzfogs. Vissza a Drtkefhez els tisztnek - szlt a pa-
rancs -, de eltte ktelez pihens, feltplls, Rova- (orvosi) vizsga,
gyakorl replsek. Mrcius 10-tl kszltsgads.
Picit llomnyba vette ugyan az reg", de csak fldi szolglatot en-
gedlyezett neki. Kontraszty Bandit pedig tba indtotta Lvay Szr
FW-190-eseihez, a csatsokhoz.
Mrcius 10-ig napjaim evssel-ivssal, alvssal s nmi replssel
teltek el. Kzben jabb s jabb gpek rkeztek, ezeket repltem be. Eh-
hez nem kellett Rova-vizsga, csak a bevetsekhez. Az els startomnl
ugrlt egy kicsit a Kvr Messzer, aztn ment, mint a vaj. Ezekre a g-
pekre mr csak sznes szolglati szmok voltak felfestve, egyb lajst-
romjelk nem volt. A Zongori pirosak, a Reteki srgk, mi pedig k-
kek lettnk.
Csak az n napjaim voltak viszonylag nyugodtak. Mrcius 6-tl
mindkt osztly teljes bevetsben volt. Msodikn az idjrs nagy ha-
vazssal tliesre fordult, kd, havas es akadlyozta a replst. Nagyon
nehezen viseltem, hogy nem mehetek a bajtrsaimmal egytt bevetsre.
Ki kellett vrnom a Rova-vizsga napjt.
A nmet tmads t helyen indult meg, de a berkezett elsvonal-je-
lentsek szerint csak a Balaton s a Velencei-t kztti szakaszon sike-
rlt jelentsen elretrni. Az jszakk a nmet elnyomuls ellenre is
nyugtalanok voltak, mert a Po-2 mintj zavargpek jszaknknt me-
netrendszeren megjelentek. A fnyeket kerestk, aztn ledobtk rjuk
kismret bombikat. Noha a veszprmi Vr terletre mg nem jutott
bellk, gy vhelyre sem Pufi - akivel megint kzs szobnk volt -,
sem n nem jrtunk. A varrgpszer berregs s az idnknti robban-
sok miatt mgse tudtuk magunkat kipihenni.
A pillanatnyi nmet sikerek ellenre sem nekem, sem bajtrsaimnak
nem voltak illziink a hbor elvesztst illeten. Pontosan fel tudtuk
mrni az anyagi s (a ltszmot tekintve) emberflnyt, amellyel szem-
ben lltunk. De nem nyavalyogtunk arrl, mi is lesz velnk. Tettk a
dolgunkat, gy, ahogy azt becsletnk s az ezred becslete megkvnta.
Horatiusnak a gimnziumban tanult sorai szellemben: Si fractus illa-
batur orbis - impavidum ferient ruinae..." (Szabad fordtsomban: Ha
135
recsegve-ropogva sszedl is a vilg, rettenthetetlenknt temetnek el a
romok.) A hsinek vlt elszntsgban kiss tetszelegve napirendre tr-
tem leend sorsom felett.
Hanem a szeretteimet igen fltettem. Gza csmet mg karcsony
eltt vittk el a leventkkel egytt Nmetorszgba, Veszprmen t. rte-
steni tudott, egy jszakn t nlam volt. Semmi tli holmija nem volt,
kiskabtban, rongyos cipben indult neki a tlnek s a bizonytalansg-
nak. Volt egy csodlatos, irhbl kszlt piltabekecsem. Sajt tulajdon,
nem kincstri. Neki adtam, egy pr j cipvel egyetemben. Hrom nap
mlva Herendrl hozta vissza a bekecset egy sofr. Gza nem tartotta
meg, arra gondolva, hogy a bevetseken szksgem lehet r. Az els,
egyben (a hbor vgig) utols letjelt valahonnan Magdeburg krny-
krl kaptam tle. Tbori lapon rta, hogy hezik s fzik, a nmetek
nkntes" pnclkls rohamosztagosokat szerveznek a magyar leven-
tkbl.
Anymrl s msik, nyolcves csmrl semmit se tudtam december
eleje ta. Akkor Rkoscsabn voltak. Menyasszonyom Pesten rekedt.
Azt hiszem, beletrdtem a megvltoztathatatlanba. Nem sok re-
mnyt fztem a tllshez. Ekkor mr 40 bevets fltt voltam. A mate-
matikai valsznsg nem grt semmi jt.
Mrcius 10-n teljesen formlis orvosi vizsglaton estem t. Megkr-
deztk, alkalmasnak rzem-e magamat jra harci bevetsre? Habozs
nlkl igent mondtam. Alkalmasnak talltattam I/a. kategrij repl-
gpvezetnek". Dlutn mr lkszltsget adtam Huszr Pufival. Meg
is kaptuk a startparancsot. Dg-Mezszilas lgterben alacsonytmad
Il-2-esek! Persze, br t perc alatt a helysznen voltunk, az Il-eknek hlt
helyt talltuk. Hlt? A krnyken minden gett.
A felhk 5000 mter krl, 9 tizedes borultsggal fedtk az eget. A
Srvz-csatorna fltt hztunk dlkeleti irnyba, amikor Simontornya
fltt hat szovjet nehz lgvdelmi lveg ssztzbe kerltnk. A lve-
gek szmra a pamacsokat megszmolva, szovjet eredetre pedig a rob-
bans fstjnek sznbl lehetett kvetkeztetni. A sajt nehz lgvde-
lem pamacsai sokkal vilgosabbak voltak.
Az els ssztz magassga igen pontos volt, de kb. 300 mterre t-
lnk balra. Rfordultam a pamacsokra, s kzben nyomtam a gpet. gy
a kvetkez ssztz pamacsai tlnk jobbra s magasabban jelentkez-
tek. Kzben termszetesen teljes gzzal igyekeztnk az teg hattvol-
136
sgbl eltnni. jra a pamacsokra fordtottunk. Mg egyszer tzeltek,
de mr mgnk s alnk. Aztn vge. Persze msknt alakult volna a
helyzet, ha elsre belekerlnk a szrsba!
180 fokos fordul utn gy hatroztam, hogy elhagyva a clreplsi
magassgot, tvltok fldkzelbe. Meredek zuhans utn a Srvz men-
tn sprtnk vgig, lland nyaktekerszet mellett. Nem tartottam
meglepetstl, mert a zrt plafon htterben minden gpet jl szlelhet-
tnk volna.
Alattunk akkoriban jellegzetes kpek: kiltt harckocsik, szovjetek,
nmetek vegyesen. Nagy srban elakadt rohamlvegek. Jttnkre magu-
kat hasra vg nmet katonk, g tanyk.
A Srvz keleti oldalrl Dg magassgban lapos gpgytz a szov-
jet csapatoktl. Nincs kedvem megkeresni ket s alacsonytmadni.
Nem azrt kldtek, a tlbuzgsgrl meg mr rgen leszoktam.
Egy-egy pillanatra kivillan a nap. Egy tanyn bks kp: fehrnemk
szradnak. Egszen valszntlen, de gy van, 500 mterre a tzel ro-
hamlvegektl.
Lassan mr egy rja replnk. A lgtr res. Ideje visszatrni. Mi-
lyen hamar visszaszoktam a harcrend replsbe! gy vltunk Pufival,
jobbra-balra fordulva, mintha nem is lett volna a kt s fl hnapos ki-
hagysom. J rzs, j az j gpem is, a Kk tizenegyes", a 11-es sz-
mot ugyanis kkkel festettk a trzsre. A mszakiak szerint ezek a g-
pek 30-40 ra utn motorcserre szorulnak. Persze mostansg nagyon
nehz egy gpbe 30 rt belenyomni. Gyakorl replsek nincsenek,
minden repls bevets. Mrpedig 30 rt bevetsen tlteni, anlkl,
hogy se kiugrani, se hasra szllni ne kelljen - nem knny. s 30 ra
alatt meg is lehet halni, sebeslni vagy fogsgba esni. Egy bevets tla-
gosan 60-70 perc.
Replsi idnk eltelt, indultunk hazafel. Minden simn ment, akr
egy gyakorl bevetsen. Tulajdonkppen csak most reztem, hogy
visszatrtem az ezredhez.
Leszlls utn tvettk a bevetsi adagot. A kis kartondobozban egy
tbla csokold, keksz, cukrozott gymlcs, krumpli- vagy szlcukor-
tablettk, mazsola, sszesen krlbell fl kil. Csupa olyasmi, ami ak-
kor teljessggel elrhetetlen volt. (A vros bartkozbb termszet"
hlgyeinek gyorsan fellobban rzelmeit nemegyszer a csokoldtblk
utni vgy is tpllta.) Minden bevets utn jrt egy doboz. Ma sem tu-
137
dom, mi lett azokkal, amelyeket tulajdonosuk nem vehetett t, mert mr
a tlvilgi vadszmezk fltt jrt?
Mrcius 11-n dleltt a rajunk szabad vadszatra kapott parancsot, a
Gnt-Szkesfehrvr-Velencei-t hromszgben. Dniel hadnagy Szcs
szakaszvezetvel, jmagam pedig Pintr Gyula hadnagy ksretben
startoltam. 6000 mter magassgban rtk el a mri horpadst, amikor
eddig soha nem rzett fstszag ttte meg az orromat. Pillanatok alatt
ersdtt a szag, majd jtt a fst is. Fehres fst tlttte meg a kabint.
Kigyulladt a gpem! Megnyomtam az adgombot s kzltem a rajjal: -
Gpem valsznleg g, kivlok a ktelkbl, knyszerleszllst ksre-
lek meg, vagy kiugrom! - Dniel nyugtzta.
Sajt terlet fltt voltunk. Gyorsan lekaptam a gzt. s ekkor legna-
gyobb, de igen kellemes meglepetsemre a fst gyorsan albbhagyott, a
kabin levegje tisztult. Mi a fene lehet ez? Lassan jra rtoltam a gzt,
s kzben mr felvettem a veszprmi kurzust. Fl perc mlva jra fst-
felh! Ekkor esett le a tantusz: nem olaj ez, hanem glykolfst a javbl!
Megnyugodtam. Egszen kis gzzal folytattam utamat, llandan
sllyedve. Minden gzadsnl jabb fstfelh. A htfolyadk hmr-
sklett a piros znban mutatta a mszer, amikor kemny rzssal fl-
det rtem a veszprmi reptren. Begurultam.
A glykol betltnylst zr dug a kb. 15 cm-es biztost lncon fi-
tyegett. Ahogy melegedett a glykol, gy frcsgtt ki, s a forr alkatr-
szeken fehr fstt vlt s ezt vltem n a gpem kigyulladsnak.
Mr vilgos volt elttnk, amit a hadijelentsek elkendztek, hogy a
nmet ttrsi ksrlet kifulladt. A naponta kapott elsvonal-jelentsek
s szemlyes tapasztalataink is ezt ltszottak igazolni. A szovjet lgi te-
vkenysg meglnklt. Egyre gyakrabban jelentek meg a La-7-esek.
Nem is a kontrjaikrl ismertk fel ket, hiszen megtveszten hasonl-
tottak a La-5-shz, hanem a viselkedskrl. A La-7-esek pilti - tud-
va s rezve, hogy gpk tbbet tud, mint a korbbi vltozatok - sokkal
magabiztosabbak s tmadbb kedvek lettek a La-5, a Jak-9 vagy a
Jak-3-as tpusokban l kollgiknl. Br a La-7-es a hbor vgig
sem vette t ezrednknl a Mustangoktl a mumus" szerept, de job-
ban kellett gyelni egyes dolgokra, olyanokra, mint a lgtrfigyels, a
replsi magassg, s kerlni kellett a szintben val fordulharcot. A
leglnyegesebb problmt a replsi magassg jelentette. A magyar lg-
trben megjelen gpek kzl 6-10 000 mter kztt csak a Mustang
138
volt - paramtereit tekintve -jobb a mi G-10 s K-4 vltozat Messzer-
jeinknl. A La-7-esek sebessge azonos volt a mienkkel, de jobban for-
dultak. Mi viszont jobban emelkedtnk, s az emelkeds kvetkeztben
ernk egyre duzzadt 8000 mterig.
Szval az arcvonal megmerevedett. A nmetek szerint azrt, mert a
harckocsi-hadosztlyoknl alig-alig csordoglt a benzin. Tny, hogy
egyre tbb besott nmet harckocsit lttunk vdelemben. Az amerikai
Mustangok s Lightningek pedig szakadatlanul, preczen s szisztemati-
kusan tmadtk az utnptlsi vonalakat, tartlyvagonokra s -kocsikra
vadszva.
A tmads megindulsakor azt a tjkoztatst kaptuk, hogy a stratgi-
ai cl elssorban a romn olajvidk. Ezt akkor mr irrelisnak tartottuk.
n a magam rszrl titkon Budapest felmentst remltem, s azt, hogy
viszontlthatom szeretteimet. Most, mrcius 11-n ez mr teljesen lehe-
tetlennek ltszott. Magunk is lthattuk a szovjet ellentmads megindu-
lsnak eljeleit.
A bevetsek igen megszaporodtak. Volt olyan nap, hogy hrom beve-
tsre indultam. Elssorban ksrsek: magyar s nmet csatareplket s
Me-210-es gyorsbombzkat ksrtnk. A legfontosabb az volt, hogy
vdernyt" kpezznk, mg k ledobtk a hasuk alatt hordott bomb-
kat.
Attl kezdve meg tudtk vdeni magukat, st!
Akadt azrt izgalom is. A dleltti ksrsi feladatok utn tizennegye-
dikn, gy 15 ra tjban, 15 perces kszltsgbl kaptunk startparan-
csot. sszelltsunk a szokott: Dniel, Szcs, Pintr csi s n. Br a
rangids n lennk, Dani vezeti a rajt. Hiba, n azrt a sebeslsem
utn jcskn kiestem a gyakorlatbl. jra bele kell jnnm a lgtrfi-
gyelsbe, s ltalban jra kell csiszolnom a reflexeimet.
Loholtunk az erdszlre, ahol a dleltti bevetsek utn mg ki sem
hlt motor gpeink pihentek. Gyors beugrs, ejterny, bekts, a mo-
tor beindult. Dniel integet, a nagy zajban nem rtem, mit akarhat, de ki-
szrom, hogy Szcs Feri gpe nem indul, a szerelk megnyitottk a mo-
torfedelet.
Intek, hogy menjnk, Dani blint, kifordul. n utna, csi kvet. Gu-
ruls kzben mr adja a szveget az Erd: - Drtkefe 1., itt az Erd. Je-
lentkezzk! - Erd, itt a Drtkefe 1. Jelentkezem! - vlaszolja Dani.
Bellunk a Papod fel, a startirnyba. Mg egy pillantst vetek a tls
139
oldalra, tele van gpekkel. A Ricsi szzad, a 101/8. szzad s a Retek
egyszerre rtek vissza, nagy billegtetssel. Folyik a tankols.
Elrenzek, majdnem vonalban vagyunk. Dani blint, kezdjk a gz-
adst. Elemelkeds, kzeledik a Papod, fut be, fkszrny, majd jra az
Erd: - Drtkefe 1., itt az Erd. Szabad vadszat Enying trsgben!
Rvid a szveg, de rthet. Teht a srjbe. Enying a harcok egyik
fontos pontja, egyik legeredmnyesebb vadszreplnk, Szentgyrgyi
Dezs szlfaluja. Kpzelem, Dezs mit rezhet, amikor nap nap utn
ltja a hzukat, ott lnek a szlei. A falu tudtommal tbbszr is gazdt
cserlt.
Most mi igyekeztnk arrafel. Legalbb 6000 mteren futottunk be a
bevetsi lgtrbe. Kitn ltsi viszonyok fogadtak. Olyan lesen lttuk
a fldet, mint holmi trkpet. Elkezdtk a forgoldst, jobbra, balra vl-
tottunk, ltalban 90 fokos fordulkkal. gy az egsz lgteret jl tte-
kinthettk. A fldi harcok nyomt most alig lehetett szlelni, csak itt-ott
lttunk tzeket.
Hirtelen csi les hangja: - Drtkefe! Elttnk hrom rban, jobbra
gpek! - Kett! - mondom n. - Ltom ket! - gy Dani.
lesen emelkedve feljk fordulunk. Puskink bekapcsolva, clzbe-
rendezs kihzva. Tmadunk! Emelkedsben vagyunk, magassgi f-
lnyhez jutottunk, amikor szinte egyszerre ordtjuk: - Nmetek!
Valban, most mr ltjuk a fekete kereszteket. k is szlelnek minket,
elfordulunk egymstl. Az Erd jra irnyt, Simontornya fl kld.
Most mr nmetek sincsenek. Az id mlik. Mr csak 20 perc a replsi
idnk.
Kezdtem hinni, hogy mra vgeztnk, amikor jra az Erd: - Drtke-
fe! Itt az Erd! Szkesfehrvr, dl. Il-ek alacsonytmadnak! - les, 180
fokos fordul kzben nyugtzunk. A Srvz fltt nyomjuk teljes gz-
zal. Lassan vesztjk a magassgot, a sebessgnk 700 km/h krl van.
Fehrvr alatt vagyunk, magassgunk tbb mint 5000 m. Az Il-ek dol-
goznak", villansok, nagy fstfelh, amint kosrszmra" szrjk kicsi.
de hatsos bombikat. Ahogy rcsaps utn felhznak, a fstben meg-
csillan kk hasuk. Ilyenkor lehet ket kiszrni". Klnben nagyon ne-
hz piszkoszld terepsznket a talajtl megklnbztetni.
Megltjuk ket, mris les spirllal vesztjk a magassgot. Igen nagy
a sebessgnk, le kell venni a gzt, ropog a flem, mint a gppuska. Hi-
ba, tl nagy a sebessg, gy is csak pillanatokig lesz alkalom a lvsre.
140
A fejre trimmelt gpet kzben vissza kell tekerni farokra, mert alig lehet
vzszintben tartani. 200 mterre vagyunk a fldtl, amikor az Il-ek m-
gtt tmadunk. Msodpercek trt rsze alatt Dani a jobb szlst tallja,
az alulrl ltt 3 centis robbansa villan az Il szrnytvben, s g az
egsz gp. Az n hromcentis sorozatom elmegy az Il mellett! A 12,7-es
meg mint a tzijtk pattog le a pnclrl. Mr magam is elrohantam az
Il mellett.
csi eltnt. Ksbb kiderlt, hogy neki sikerlt a rjut gpet alulrl
megsorozni, de az elg messzirl kiltt els rvid sorozata mellment.
Jobbra helyesbtett, m mr olyan kzel kerlt hozz, hogy egy nagy fe-
kete tmeg volt az egsz Il. Kiltte r a rvid, kt-hrom lvsbl ll 3
centis sorozatt. Ahogy az olajhtbe beletraflt, az egsz revikr kivi-
lgosodott. A kvetkez szzadmsodpercben elrohant az Il mellett, s
jobbra megltott egy vadszt. Felhzott, szembe a vadsszal - akkor lt-
ta meg a szmomat, a kk 11-est. Megvallom, n is Jaknak nztem t.
Daninak minden lszere kifogyott, kzlte rdin. gy hazafel in-
dult. Mi utna, az zemanyagunkbl nem futotta tovbbi kalandozsra.
A pokoli lgvdelmi tzet, amelyet valsznleg mindkt oldalrl
kaptunk, csak a rcsaps utn vettk igazn szre. De ezttal szeren-
csnk volt. Az Il-eket vagy nem ksrtk vadszok, vagy olyan gyorsan
tmadtunk s tntnk el, hogy tempkssbe kerltek velnk szemben.
Hazarve csi s Dani nagyot billegtettek az ugrl s integet szere-
lknek. n ptlkknt" kivgtam egy meredek piruettet a tiszteletkre.
Leszlls utn megtudtuk, hogy Szcs Feri motorja nem indult.
Halasik raja is bevetsen volt, vesztesg nlkl. Pufi leltt egy Il-t.
J ebben a rajban replni. Kialakult taktiknk lnyege a gyors tma-
ds s a hatrozott lelps". Az Il-ek ellen is ez a legbiztosabb, ha van
vadszvdelmk. Mrpedig, hacsak nincs egsz alacsony plafon, mindig
van.
Szerettk magunkat szrke farkasoknak" nevezni. Gyerekesen tet-
szelegtnk ebben, nvelte nbizalmunkat. Szksg volt r. Meg kellett
rizni a tlls szempontjbl oly lnyeges tmad szellemnket. Aki
tmad, az mindig elnysebb helyzetben van, mint az, akit megtmad-
nak.
De ravaszok is igyekeztnk lenni. Ha nem volt j a pozcink, gyor-
san eltntnk, hogy a napbl vagy magassgi flnnyel tmadjunk in-
kbb. Ha viszont j volt a pozci, azonnal, ttovzs, az ellensg sz-
141
mnak mrlegelse nlkl tmadtunk. Tmads utn nagy sebessggel a
fhz tapadtunk, vagy ha j felhk voltak, akkor - nagy sebessgnket
s kitn emelkedkpessgnket kihasznlva - meredeken hztunk
kzjk. Semmi esetre sem lltunk le szintben fordulzni. Sok fiatalt"
gy lttek le. A felhbe hzs nem kizrlag meneklst jelentett. Takti-
kai fogsnak szmtott. Ltszlag kivontuk magunkat a harcbl, m
gyakran fordult el, hogy helyezkedve - kedvez felhjrs esetn -
msodik tmadsra rendezdtnk.
A vadszok lgiharcban latolgatsra nem volt id. Azonnal kellett
dnteni. Ha volt lszer s benzin, s nem ldztek, akkor emelkedni
kezdtnk, mindig szemben a nappal.
Mrcius 12-n nmet csatareplket ksrt a rajunk Simontornya tr-
sgbe. Valahogy elvesztettem a rajt. Nagyon kellemetlen a bevetsi
lgtrben egyedl maradni s tudni, hogy senki nem fedez sehonnan.
Rdizva kerestem ket ppen, amikor egy, bombjt ledobott FW-190-
est vettem szre. Egymagban, elmaradva trsaitl, 1000 mter magasan
rossz irnyba igyekezett. Gondoltam, legalbb csinlok valami haszno-
sat. Rcsapok, magam utn hvom s biztostom t, meg engem. M-
lyen elkeveredtnk dli irnyba, elgg messze a sajt terletrl, ami
mindig bizonyos borzongst keltett bennem. A fi kzben emelkedett.
gy 2000 m magasan lehetett, amikor elje vgtam, s lesen jobb for-
dulba vgva gpemet, megprbltam a Balaton irnyba csalni. Erre
rvid sorozattal vlaszolt. J 50 mterrel jobbra svtett el tlem! Hfe-
ne, mondom. Fele se trfa. Teljes gz, a Messzert srfra akasztom" s
figyelem az ipst, nehogy a hasa aljt meglssam, mert akkor rgen
rossz nekem.
gy ltszik, romnnak nz, mert jn szpen utnam. n pedig csalo-
gatom felfel, tudva, hogy az BMW motorja felfele nem brja gy az
iramot, mint az n kifejezetten magassgi motorom. Azt azrt jl rz-
kelem, hogy nem Nowotny, a hres nmet sz" l a Focke Wulfban.
Egyltaln nem hzza gy, ahogyan lehetne. Kzel vagyunk mr a 6000
mterhez, amikor mgje kerlk, majd mell, jobbra tle, s tgetem
a fejemet, nemzetkzi nyelven hozva tudomsra, mit gondolok szbeli
kpessgeirl. Rmnz. Jl ltni hossz nyakt s kiugr dmcsutk-
jt. Szgyenkezve" balra lebort s eltnik a prban.
Mrcius 13-n, dlutn startparancs: szabad vadszat s felderts.
Ngyen indultunk, javul idjrsi krlmnyek kztt Cece trsgbe.
142
de csak Berhida trsgig jutottunk. Meredek emelkeds kzben Boston
s Jak-9-es csoportba botlottunk a felszakadoz felhk kztt. A Bosto-
nok 3500 krl, a Jakok valamivel magasabban repltek. Mivel jelents
volt a magassgi flnyk, azonnal elfordultunk tlk, de a szemnket
rajtuk tartottuk. Kihztuk a Messzereket a nap irnyba s teljes gzzal,
srfra akasztva emelkedtnk. Egy nagy fordulval mr 4000-en voltunk,
s kedvez pozciban tmadtunk.
Dniel s Szcs trohantak a laza vadszgyrn, mi ketten Pintr
csivel lemaradva kvettk ket. (A mi kettnk gpei egszen jak vol-
tak, s a hangrmester azt ajnlotta, hogy legalbb hat ra replt idn t
mg kmljk ket.) A napbl val tmads meglepetsszeren rte a
Bostonokat, de Dniel mgis egy, a ktelkt vd Jak-9-essel kevere-
dett harcba. Rdin jelezte, hogy a Bostonokkal mi foglalkozzunk. Ek-
kor mr Dani volt htul, eltte a Jak stt fstcskot hzott maga utn.
Szcst nem lttam.
Mi csivel a kt utols Bostonra csaptunk le. Rvid s gyors rcsa-
psra jutott id. Az enym" felhbe hzott, mg lttam, hogy csi ala-
posan eltallja a msikat, de mr negatv szgben kellett zuhannom,
majd kihzni, hogy az idben szrevett, tmad Jakot lerzzam. Feltte-
lezheten nem gondolta, hogy a Bostonok tmadsban megzavart
Messzer most ellene fordul. Mrpedig n tmadtam. Idben kiszrta,
s mivel lthatlag is egyedl volt, ht elkezdte menteni a brt. Volt
vagy 1000 mter magassgi flnyem, ezzel rnyomtam. is. Eszembe
jutott a bejrats" motor, azt hittem, teljes gz nlkl is utolrem. De
gy ltszik, ez a Jak az jabbak kzl val volt, gyorsabban porolt elt-
tem, mint gondoltam.
Mr-mr ltvolsgban egyszerre ers gpgytzet kaptam. Kapos-
vr szln vagyok! A Jak nyilvn Taszrra igyekszik.
Nem is annyira a lgvdelem, mint az rm brt jobb beltsra. In-
kbb a vacsora, mint zemanyaghiny miatt knyszerleszlls s fogsg.
180 fokos fordul - a fvet borzolva irny Veszprm. Szernyen setten-
kedtem be a reptrre, ahol mr kezdtek lerni".
Nagy rzs bevets utn azt hallani, hogy ma nem halt meg senki a
szzadbl. Fradtak voltunk.
Mrcius 14-n a jelentsek szerint az amerikaiak tmeges vadszbe-
replst hajtottak vgre a Nyugat-Dunntl egsz trsgben. Utakat s
vasutakat tmadtak elssorban, benzint szllt tartlyvagonokat s -ko-
143
csikat kerestek. Talltak is. A tmad nmet pnclos hadosztlyok
zemanyag-elltsa ktsgess vlt.
Ezekre az amerikai gpekre nem kaptunk riasztst. Sejtettk, hogy
parancsnokaink kmlni akarjk a megmaradt piltkat az elre lthat
szovjet ellentmadsig. A mi replternket elkerltk a Mustangok s
a Lightningek, pedig lkszltsgben vrtuk ket (nem a legnagyobb
lelkesedssel). Dlutnra olyan fok volt az amerikai gpek nyzsgse,
hogy az mr a szemtelensggel volt hatros. Drumik ekkor startparan-
csot kaptak, s kettt le is szedtek kzlk.
Hrom ra fel megsznt az amerikai berepls. Egsz szzadunk
(kt raj) bevetsre indult a szokott Simontornya-Cece kztti zskhoz,
ahol az elretrt nmet pnclosalakulatok olyan harapfogba kerltek,
amelyet mg nem hztak meg. Nem irigyeltk ket.
Az Il-2-eseket nem talltuk meg. Mgis vrfagyaszt bevets volt.
Halasi Sanyi vezette a szzadot. 2000 mter krli magassgban csalin-
kztunk a Srvz s krnyke fltt, provoklva a szovjet knny s
kzepes lgvdelmet. Mly shajtssal jeleztem megknnyebblsemet,
amikor rlltunk a nyugati kurzusra. Sanyi btorsga mr nem ismert
hatrt", hogy a hres replntbl idzzek. A mi gpnk 2000 mteren
semmivel sem jobb a szovjet gptpusoknl. Sanyi bartom pedig olyan
virblit" vgott le, hogy ppen elg volt kvetni t. Igaz, a lgvdelem
se volt knny helyzetben, ha el akart tallni, pedig ugyancsak igyekez-
tek. Nyolcgpes ktelkben replni akkoriban nagy dolog volt, nyolcan
mr gy reztk magunkat, hogy rengetegen vagyunk.
Az autbuszban, hazafel a szllsra megelevenedett a grda. Ki nem
mondva mindenki ugyanazt rezte: megint egy napot sikerlt lve v-
gigcsinlni. Zengett az nek, ezrednk indulja, a Szll a gp, a harci
gp..." A hbor sjtotta veszprmiek joggal hihettk, hogy a Pumk
megrltek. Pedig csupn nagyon rltnk az estnek, amit sikerlt
megrni.
Az jszakk is egyre kegyetlenebbek lettek. A lgiriad majdnem
minden este megjtt. A polgri lakossg - biztos, ami biztos - a pinck-
ben rendezkedett be. Mi termszetesen nem flhettnk, fnn maradunk.
Eddig valban csak prblgattk a Vrat eltallni. Ezen a napon viszont
ugyancsak sikerlt.
Este nyolc ra tjban vltttek fel a szirnk. Pufival lefekvshez
kszldtnk, hogy a nehz nap utn megrdemelt pihenre trjnk.
144
amikor Pintr csi s menyasszonya, Ildik bekopogtak. Krtek, men-
jnk velk az vhelyre. Ildik rosszat rez.
A nk megrzsei mindig figyelemre mltak. gy ht, ha morogva is,
de kimentnk az utcra. Lgvdelmi gytz s replgpmotorzaj fo-
gadott, s a ledobott szmtalan Sztlin-gyertynak" ksznheten nap-
pali vilgossg. Akkor hatolt a tudatomig, hogy nem vletlenl lg pon-
tosan a Vr fltt a gyertya. Lehet, hogy mr a kiolds is megtrtnt!
Mintha tarantella cspett volna meg, akkort ugrottam, s felvltttem:
- Nyoms az vhelyre!
Rohantunk be a szomszdos gimnzium pletbe, ppen hogy csak
lertnk az alagsorba - amikor 500 kils bombatallatot kapott szem-
kzt a Trvnyszk. A lgnyoms kb. 10 mteren t sprt az alagsori
folyosn, csak a fal lltott meg. Egy kupacban voltunk vagy tzen. Jaj-
gats, gyereksrs, nmet csizmk dbrgse, nmet veznyszavak, po-
koli lngtenger odaknn az utcn.
A gimnzium a nmetek egyik f hrkzpontja volt. Tbb szz kbel
futott oszlopokra fggesztve. A gumiszigetels kbelkteg gett. A n-
metek t perc alatt eloltottk, gy egy perccel a megfullads eltt fl
tudtunk jnni.
A gimnzium s a Kisszeminrium kztti pr mtert a Trvnyszk
romjai kztt tettk meg. Flnztem ablakainkra. A Kisszeminrium
nem kapott tallatot, de szobnk hrom ablaka tokostul az utcn hevert.
Mi lehet odafnn? Szerencse, hogy tulajdonkppen semmi rtknk. Va-
dszreplsbl nem lehetett meggazdagodni.
A gimnzium eltt ll terepszn autbuszunk rdekes ltvnyt nyj-
tott. A lgnyoms elvitte minden ablakt, karosszrialemezt, a tet- s
fenklemezeket is. De a motor s az lsek megmaradtak, az alvz s a
kerekek sem srltek. gy a kocsi kicsit szells lett, s vigyzni kellett,
hogy le ne cssszon az ember a fldre, mert alattunk rohant a talaj... Hi-
szen tovbbra is ez a busz szlltott bennnket a reptrre.
Az egszen csak rhgtnk, br els emeleti szobnk ablakok s ajtk
nlkl nem volt nagyon laklyos. Sebaj, itt a tavasz. (Nem mondtuk, de
gondoltuk: ugyan hny napot tlthetnk mg Veszprmben egyltaln?)
A lgnyoms mindkettnk gyt sztszerelte, a csillr leszakadt, az
vegtrmelk 10 centi vastagon bortotta a padlt.
Kis rdim, csodk csodja, tllte ezt a kalandot is. De az angol r-
dit nem hallgathattuk tbb, mert nem volt ablaka a hznak. Addig
145
gyakran hallgattuk, s gy pontosan tudtuk, hogyan ll a nmetek szn-
ja. A mi harci szellemnket ez nem rintette. A becsletnk s az nbe-
cslsnk nem engedte, hogy elhagyjuk magunkat s a porba hull ma-
gyar zszlt.
Reggel kialvatlanul (s mosdatlanul) gubbasztottunk autbuszunk
romjain, de a repltr srtetlen volt. A vidket kd bortotta, amely a
dli rkban felszllt. Ebd utn jtt a hr, hogy teljes ervel tombol a
szovjet ellentmads.
Megkezddtek a bevetsek, szakadatlanul indultak a rajok. A mi szo-
kott ngyes rajunk 14 s 15 ra kztt indult a Szkesfehrvr trsgbe
szakadatlanul znl Il-2-esek s vadszok ellen. Fehrvr trsgt a
szokott szablytalan vonal" alakzatban, 6000 mter magassgban rtk
el. Innen figyeltk a nagy arnt. A pergtz tombolsa ltal okozott ha-
talmas fst- s lnggomolyok kirajzoltk az arcvonalat. Mg az alacso-
nyabb felhk is vrslttek. Kiss nyomva gpeinket, nagy gzzal k-
rztnk Fehrvr-Csr-Ptka trsgben. Mint a vrcsk, gy kerestk,
akit megtmadhatnnk. Mr fl rja, hogy startoltunk.
Egyik pillanatrl a msikra fedeztem fl a felvillan kksgeket. Il-ek
mutatjk ott rcsaps utni felhzs kzben a hasukat! Mg egy fl kr.
Bellunk a nappal a htunkba. Ekkor fedezzk fel, hogy 4-5000 mter
kztt darzsraj: 25-30 Lavocskin s Jak! Az Il-eket fedezik.
- Tmadunk az Il-ekre! - mondom a rdiba. Nagy jobb zuhan spi-
rllal olyan sebessgtbblettel trjk t a vadszgyrt, ami nhny m-
sodperces elnyt biztost szmunkra. Nem ltom Szcs Ferit. Dniel a
jobb szrnyon egyedl robog. 45 fokos szgben nyomjuk a gpeket. Se-
bessgnk egykettre 700-800 km/ra. A vadszokra nem gyelnk, k
a kvetkez msodpercekben gysem tudnak beavatkozni. Valsznleg
nem is fedeztek fel idejben, mivel a napbl tmadtunk.
Szemem az Il-eken. Mr abbahagytk a lvldzst, rendezdve kele-
ti irnyra fordulnak, legalbbis az len replk. Az elmaradkra tmad-
tunk. Amikor a htuk mgtt szintbe kerlnk velk, olyan nagy a se-
bessgi flnynk, hogy teljesen le kell a gzt kapni, hogy egyltaln
helyezkedni tudjunk. Szerencsre jl szmtottuk ki a tmads szgt.
Kb. 2 kilomterre vannak elttnk az Il-ktelk utols gpei. Annyian,
legalbb harmincan, hogy nem kellett rdin megbeszlni, ki kire t-
mad. Mindenki el kerl gp. (Mindenki", vagyis mi hrman.)
146
Egymstl 50-100 mterre, vonalban tmadunk. Tlem balra Pintr
csi, jobbra Dniel Laci. Dniel kiss - gy 200 mterrel - elnk sza-
ladt, gy jl ltom, amikor lni kezd. Sebessgnk 500 kilomterre csk-
kent. A kiszemelt gp gyorsan kzeledik. Finoman alnyomom, hogy
lhessek. Tvolsg 200 mter, 100 mter. Ltom a nagy htjt, tz! 50
mter, fellobban nagy tz elttem, balra lpve kicsszok, majdnem t-
kzm az Il-lel.
Taln 200 mter magasan lehetek. Tovbb nyomva nzek htra. Az Il
egy nagyobb s egy kisebb darabra vlik kett. Ritkasg. Tovbb nem fi-
gyelem, mert fekete pontokat ltok. Ersen st a dlutni nap, beleh-
zok a vakt korongba, majd oldalt kinzek. Nyzsgnek a Lavocski-
nok, gy ltom, La-7-esek.
Fehrvrtl Pest irnyban vagyok, de mr nyugati a kurzusom. Alat-
tam sajt terlet. Pintr csit nem ltom, de Dniellel sszerdizzuk
magunkat" s Vrpalottl mr egytt replnk Veszprm fel.
Illemtud billegtets s sima leszlls utn gurulunk a Drtkefe fell-
ltsi vonalhoz, amikor Pintr csi Kk 1-ese spr el 10 mter maga-
san, billegtet. Szcs gpe a fldn. Valahogy elvesztette a rajt. Elfor-
dul. Kiss mi is ludasok vagyunk benne. Start utn ugyanis az Erd lta-
lnos kzlst adott egy Liberator-ktelkrl, amely lltlag egy kzeli
lgtrben kvlyog. Mivel neknk ms volt a feladatunk, gy tettnk,
mintha nem hallottuk volna. Szcs Feri, azt hvn, hogy neknk is hi-
nyzanak a Mustangok, elindult megkeresni ket. Szerencsre nem ta-
llta meg, de aztn minket sem. Nem dicsrtk meg.
Mrcius 17. reggeln Lapos bartommal egytt csrgtnk a szel-
lss vlt reptri buszon. Ezen a napon a Drtkefe s a Retek csak l-
kszltsget adott. A Drtkefnek alig volt bevethet gpe. A szerelk
jt nappall tve dolgoztak. Az aznapra tervezett lgi tevkenysg Lapos
rajra, a Zongorra vrt. Felkszltek a vrhat bevetsekre.
Nem sokkal 8 ra utn veghang" motorzgsra rohantak ki a ba-
rakkjukbl. Gpgysorozat! Magnyos La-5-s csapott le meredek
szgben, hossz sorozatot ltt a reptr kzepre. A pilta vagy 200 m-
teren felvette a gpet, les fordulval eltnt keleti irnyban. A reptr v-
delmi kszltsgt ad Retek ngy gpe egy percen bell a levegben
volt, de a szovjet vadsznak mr bottal thettk a nyomt. Jl kezddtt
a nap.
147
A hadihelyzet nem sok jval kecsegtetett. Lapos az elsvonal-jelent-
seket tanulmnyozta. A legersebb fldi harcok Gnt s Srkeresztes
trsgben, Simontornynl, Balatonszabadinl s Mezkomromnl
zajlottak. Vrpalotnl nagy nmet ki- s berakods folyt. A kocka meg-
fordult. A nmet pnclos tmads elakadt. Vres vdelmi harcok ala-
kultak ki. Ma a Zongora is kiveszi bellk a rszt.
Lapos - mint a tbbi pilta is - nagyon fradt volt. Napi kt-hrom
bevets. Nluk, a piltknl mr csak a szerelk kimerltebbek. jje-
lente hozzk bevetsre ksz llapotba a leharcolt gpeket.
A La-5-s akcija miatt startkszltsget rendeltek el. A dlelttt
Laposk vrakozsban tltttk. Dlre a felhzet j rsze feloszlott. La-
pos a gpe farknak dlve sttette az arct a tavaszi nappal. Vajon mit
hozhat neknk ez a tavasz, tprengett. Nem sok jt. Mr a tlls is
nagy eredmny lenne.
Rajra nzett. A hrom szakaszvezet harcedzett fi volt. A ksrje,
Faludi Kroly, aztn az reg rka", Buday Lajos, meg az ksrje.
Nagy Juju. Ngyknek sszesen tbb mint 20 lgi gyzelem van a tarso-
lyban.
A startparancsot 15 ra 30-kor kaptk: - Vrpalota. A vastllomst
20-22 Il-2-es tmadja, ers vadszbiztostssal! - Rutinos gyorsasggal
ugrottak gpbe, indtottak. A lgcsavarok tfordultak, fekete fstfelh,
dbrgtek a motorok. Kivve Lapost. Nagy ritkasg, ha a DB-motor
nem indul azonnal. Msodik ksrlet. Tl lenne szvatva? Msodszorra
se indul!
Lapos intett Budaynak: menjenek! Drga az id, utol kell rni az Il-
eket. Buday elindult a csonka rajjal. Lapos gpt a szerelk bvltk.
Buday 300-400 mteren hzott a reptr fltt keletnek, amikor - nagy
lngnyelvet ltve - a motor vgre beindult. Lapos elstartolt, ersen f-
ttt" a Vrpalota fel tart hrom gp utn. Eltnt a szemnk ell.
A 16 ra tjban, srlt gpekkel hazatr Faludi s Nagy Juju jelen-
tettk, hogy egy - nagyon rossz pozciban, emelkeds kzben - rjuk
tmad, ktszeres tlerben lev La-7-es ktelk sztszrta a rajukat.
Budayt lelttk, hsi hallt halt. Cserny hadnagy eltnt.
Nem akartam tudomsul venni. Lapos is? , aki olyan nagyon jl re-
plt, olyan btran harcolt? t is elrte volna a hall?
Az ezred lerta". n mg remnykedtem. Htha jn mg rla hr. Ne-
kem lett igazam. m arra, hogy megtudjam, mi is trtnt a bartommal.
148
sok kellett vrnom. 1945-ben, egy hideg oktberi napon lttam viszont,
Budapesten. Csontsovnyan, rongyosan, kt mankra tmaszkodva. Ak-
kor mondta el utols bevetsnek trtnett.
Utoljra gy lttuk, amint ppen a raja utn ered. Tudja, hogy nem
szabad alacsonyan bemenni a bevetsi lgtrbe. Veszprmtl Vrpalota
pedig csak egy-kt perc. Ilyen alacsonyan az Il-ek ksrvadszai lem-
szroljk ket! Lapos ht srfra akasztja a gpt s rdin szltja Bu-
dayt: - Fordulj balra, fordulj balra!
Buday nem tr balra. Nem rti, mit mond Lapos? Vagy remli, hogy
megcspheti az Il-eket, mieltt a vadszok szbe kapnnak? Sosem de-
rlt ki.
Mr Vrpalotn vannak, amikor Lapos utolri ket. Alattuk a vastl-
loms, itt-ott tzek, de az Il-2-esek, becenevkn" a Sturmovikok -
mr sehol. A raj legfeljebb 1000 mteren, Lapos gondolatai szgulda-
nak. Ha a gpem idben indul s vezetni tudom a rajt, akkor szaki
irnyba replve emelkedtem volna s 6000 mter krl robbantunk vol-
na a bevetsi lgtrbe - tpreng. Vadszksretet jelentettek, akkor pedig
ezt kellett volna tennnk, de gy ltszik, a harci hv elkapta Lapost!
Lapos rdija alighanem elhangoldott. Senkit sem hall, gy ltszik,
t se hallani. Ebbl csak baj lehet. Balra fordulna, hogy az egsz rajjal
magassgot nyerjenek, amikor velk egy magassgban vagy taln ma-
gasabban, pontosan szemben, azaz 12 ra irnyban ngy gpet pillant
meg. Fordulni nem lehet, akkor a Messzerek a hasukat mutatnk.
Hirtelen felismeri a gpeket, Messzerek azok is, nmetek. Veszprm
fel hznak. Hanem, vrfagyaszt ltvny - k nem ltjk, amit Lapos
lt: nagy magassgi flnnyel ngy csillagmotoros szovjet vadsz - gy
tnik, La-7-esek - csap rjuk! A jobb szlst eltalljk. Rvid sorozatot
nyel el, fehres fstfelh vgdik ki belle (taln a htfolyadk, a gly-
kol), jobbra lefel vlik ki a ktelkbl.
Lapos felhz mgttk, a tbbiek kvetik, de a magyar raj mg min-
dig alacsonyabban van. Teljes gz! A hrom nmet oszlopban emelke-
dik, Lapos nem ltja a La-7-eseket. Nagyon rossz rzs. Mg szlesebb
spirlban emelkedik. Lapos Jujut sem ltja most, csak Faludi lgcsavar-
kpjnak fehr spirljt, kiss maga mgtt.
De mg jkor szreveszi az jabb ngy Lavocskint. Jobbrl, majdnem
a napbl zuhannak rjuk. Lapos florsval vg aljuk, a srgsvrs
fnyjelz lvedkek mellette vgdnak a semmibe. 500 mteren, nyugat
149
fel fordulva, kt kzzel rntja fl a gpet, csak aztn trimmel vissza a
fejnehz llapotbl.
Lapos feje prg. Nem lt gpet. Mr Faludit sem. Nem kvette vagy
elkaptk...?
Nagy sebessggel emelkedik. Kezdi sszeszedni magt, br a magas-
sga egyelre csak 2000 krl lehet. A piros 7-es szm Messzer jobban
szeret 6000 s 9000 kztt tartzkodni.
Lapos a lgteret kmleli. Egyltaln hol van? Ahogy az alatta fut, t-
zekkel tarktott tjat figyeli, hatalmas csattans! A gpbe mintha villm
csapott volna. A botkormny kirepl a kezbl. Utna kap, megragadja.
Alig brja tartani.
Mi trtnhetett? Vagy egy La-7-es ltt belje alulrl, vagy a lgvde-
lem knny gpgyja tallta el?
A bal motorburkolat kinylt, jabb nagy csattanssal elreplt. A motor
balra kibicsaklott. A gp kormnyozhatatlan. Hiba hzza vissza a gzt,
a motor tovbb jr, a lgcsavar prg. A kabint sr fst nti el. Semmit
se ltni. Ugrani kell! A gp azonban fejre ll s kormnyozhatatlan.
Lapos bal kzzel megrntja a kabintet kioldkarjt, a dekli elrepl.
A fst feltisztul, de ktoldalt lngok! Isten veled, vilg! Tvol jobbra
g gp sr fekete fstt hz maga utn, ki lehet?
Lapos kptelen a botkormnyt meghzni. Egy rntssal kioldja a be-
kt hevedereket, prblja elrgni magt, a gp fgglegesen zuhan, a
rettent erej huzat kitpi az lsbl. Ers ts az lernyn, a kvetke-
z pillanatban prgve zuhan lefel. Jobb kzzel htranyl, megvan-e
mg az erny - az az rzse, hogy az erny a vezrskhoz tdtt. Meg-
van. A bal mellhez kap, az ejternyt nyit fogantyhoz, megrntja.
Az erny - pr szz mter magasan - nagy csattanssal s rntssal
nylt. Lapos kbn pislog a fld fel. Hol fog vajon talajt rni?
Ekkor ltta meg, hogy a jobb lba trdbl hinyzik! Fjdalmat nem
rzett. Nzte, hogy a hinyz lb helyn a szakadt trdsebre zsugorodott
a maradk br. Eljult.
Arra trt maghoz, hogy szikls talajon vonszolja az ejterny. Terep-
tarka egyenruhs nmet katonk futnak utna, elkapjk. Gumiszalaggal
tktik a combjt. jabb sttsg.
A mtasztalon eszml jra. Az orvos nmetl a nevt s az alakula-
tt krdi. Bekldje-e Veszprmbe? Nem tud vlaszolni. Mg hallja: -
Elaltatjuk... szmoljon...
150
A marhavagonban hrom emeleten, hordgyon, 24 slyos sebeslt.
Lapos kbultan, lzasan inkbb csak sejti, hogy dcg vele a vonat.
Rossz lom csak, hogy a lba hinyzik, hiszen rzi, hogy megvan, fj.
Tbbet volt ntudatlan, mint eszmletnl. Egyhetes keserves utazs
utn egy brnni krhzban helyeztk el. Itt kapta az els friss ktst.
jabb mtt. A hbor vge Prgban rte. Onnan vergdtt haza.
Ht gy. De ezt 1944. mrcius 17-n n mg nem tudhattam. Akkor,
nem sokkal naplemente eltt ismt Pintr csire s rm jutott a reptr-
vdelmi lkszltsg sora. A Papod fel, startirnyban ll gpben l-
ve vgigpergett elttem a nyr, az sz, a sok-sok tli kalandom. s most
elvesztettem a legjobb bartomat.
A tloldalra tbmulva lttam, hogy a Retektl egy ngyes raj indul
bevetsre, s velk egy msik is, Pottyondyk fehr szmos gpei. Er-
sen alkonyodott, mire vget rt az lkszltsg. Szllingztak vissza a
srga s fehr szmos gpek, de csak hatan. Aztn befutott a hr: Dober-
d, vagyis Forr Pl hadnagy g gppel, de srtetlenl knyszerleszllt
sajt terleten.
Nyugtalan jszakm volt. Flrnknt bredtem az lland motorz-
gsra. Az ablakokat paprral beragasztottuk, de villany mr nem volt.
Gyertyval vilgtottunk. Hiba takartott ki Tasndi Jska, minden tele
volt vegszilnkkal.
Jska egybknt soron kvl bronz vitzsgi rmet kapott, mert 15-n
jjel a Kisszeminrium kmnybe kapaszkodva gppisztollyal leltt
egy Sztlin-gyertyt. Bszkn pardzott az remmel a melln, s srn
hangoztatta, hogy addig kell hordani, amg lehet. Amiben egyetrtet-
tnk.
Mrcius 18-n az id nagyon vltozan felhs volt, de a lgi tev-
kenysget semmi sem gtolta, br hat vadszszzadunknak sszesen ha
20 bevethet gpe volt. Mgis hrom bevetsi csomagot rdemeltem ki,
vagyis hrom bevetsen vettem rszt, de kzvetlen lgi harc egyiken
sem alakult ki. Az elsn, Fehrvr trsgben nem tudtuk a Jakokat id-
ben meglepni, pedig voltak nhnyan, de sikerlt felhbe hzniuk.
Ilyenkor aztn nem j ott krzni. Ezrt olyan helyet kerestnk, ahol
nem kellett tartani felhbl kies gpektl, ott viszont ers lgvdelmi
tzet kaptunk, s zemanyag fogytn hazatrtnk.
Dlutn ktszer ksrtnk nmet FW-190-eseket jabzni", vagyis va-
dszbombz bevetsre - vadszbombz nmetl, jagdbomber, innen a
151
magyarostott" replkifejezs -, de nem tallkoztunk ellensges g-
pekkel. Nem sokkal alkonyat eltt egy bevetsrl hazatr 190-es kelet-
rl nyugatra tartva, a fk tetejt kaszlta floldalra dlve, majd elkapta a
herendi vasti tltst. 200 mtert prgtt, majd teljesen sztzzdva
lezkkent s mr gett is, mint a fklya. Mire a kzi tzolteszkzkkel
odarohantunk, mr pirosra slt s sszezsugorodott a szerencstlen pi-
lta.
Akkoriban, mintha be lettnk volna oltva, mr szinte nem hatott rnk
az ilyen szrny ltvny. Tl sok hasonlt lttunk. Nap nap utn hasonl
sorsnak voltunk kitve mi is. Legjobb bartunkkal egytt reggeliztnk,
de a vacsort mr nlkle ettk. Nem volt szabad mlyebben belegon-
dolni.
Vrtuk az estt, a pihentet jszakt. Amibl persze megint nem lett
semmi. Zmmgtek a csotrognyok hajnalig. Ablak nlkli szobinkban
svtett a szl, replbekecseinket tertettk magunkra.
Mrcius 19. Ma mi vr rnk? Mindegy. Mindssze hat gpnk bevet-
het, kzli a hangrmester.
Mg eligazts kzben: - Kt gp azonnal start! Felderts, tovbbi
parancsok a levegben. Az n gpem j, a szp Kvr Gusztv", a kk
11-es. Nagyon szeretem a gpet, amita megkaptuk, csak n repltem
vele. Berke Laci csodlatosan karbantartja. Kiss lomha 4000 alatt, de
ht ekkora magassgi kompresszorral mi mst csinljon?
Elstartolunk Pufival, mra t rendelte ksrmnek Halasi. Levegben
bejelentkeznk az Erdnek. Kapjuk a bevetsi lgteret (elre megmond-
hattam volna): Simontornya trsge. Megllaptani, hogy a Srvz-csa-
torna bal partjn van-e jelents pnclos gylekezs. Szp feladat. Iga-
zn szerencse lesz, ha ma ebdelnk mg. A Balaton fzfi sarka fltt
flcsavarok 6000 mterre. Nem ltok tl messze, a borultsg legalbb
5/10, klnbz magassgokban felhk vannak, amibl a legnagyobb
meglepetsek szrmazhatnak..
Vrpalota-Csr irnyban van a szovjet fcsaps, arra minden tz s
fst. lland villansok jelzik a lvegek torkolattzeit. Le akarjk vgni
a simontornyai zskot - gondolom. Ersen nyomva hatolunk be a beve-
tsi lgtrbe. Sebessgnk 800 km/ra fel jr. Forog a fejnk, tudnunk
kell, kik vannak - vannak-e - a lgtrben. Nem ltunk senkit. Nagy v-
ben csapunk r a Srvz-csatornra, fldkzelben robogunk s figye-
lnk. Rengeteg a katona, de a pnclos viszonylag nem sok. Msodik r-
152
csaps. Olyan 50%-os pontossggal lvnk a kt nehzgppuskval, de
a nagy sebessg miatt nem tudjuk lvseink eredmnyt megfigyelni.
Szovjet hdflls a jobb parton. Ezt senki nem jelezte, meglepets a
nagyon ers csapatlgvdelem. Olyan gyorsan suhanunk t, egszen a
fldhz nyomva, hogy clzott tzet nem lehet rnk lni, a tzfggnyt
pedig sikerlt megelzni. Tallat nlkl jvnk ki a kakabl. Sajt te-
rlet fltt meredeken flhzunk s a ngyezres felhalap alatt, a foszl-
nyokat cafatokra tpve igyeksznk haza. Gpet nem lttunk.
Ms szzadoktl rkezett hrek szerint tombol a pokol Bodajk, Csr
s Balinka trsgben. A levegben ott az egsz szovjet lgier.
A nmetek htrlnak. sszefoglal vlemnynk: de jl tettk, hogy
nem mentnk gyalogosnak!
Ks dlutn startol a Retek s a Drtkefe. n lkszltsgben kap-
csoltam be a rdimat s figyeltem a fik szvegeit. Koponya les hang-
ja Bostonokat jelzett. Egy ra mlva jttek vissza. Dani billegtetett: egy
Jak-9-es bnta a vele val tallkozst. Ersen taktikzniuk kellett, mert
igencsak szmbeli flnyben volt az ellenfl. La-7-esek is voltak szp
szmmal.
Az gydrgs egyre ersebb. Vajon hny napunk lesz mg Veszp-
rmben? Nem volt kellemes arra gondolni, mi lesz, ha egy ttrs esetn
egy pnclos k jjel egszen Veszprmig tr elre? Mg a gpeinket se
tudjuk menteni! Prblunk aludni, de egy raks Boston vagy Po-2-es
szrja meg a vrost. Pucols az vhelyre. Az ottani kntls, srs-rvs
jobban megviseli az idegeinket, mint a kszltsgi szolglat.
A Vr ezttal megmeneklt, de a villanyszolgltats bedgltt. Egsz
jjel tartott a riad, de mi 10 ra utn felmentnk a szllsunkra, s t-
lem ugyan bombzhattak, n aludtam.
Mrcius 20-n gydrgsre bredtnk, de az els bevetsekrl
visszatrk jeleztk, hogy Vrpalota mg nem esett el. Dleltt
Csr-Szkesfehrvr trsgben szabad vadszat. Olyan vadszf-
lnnyel talltuk szembe magunkat, hogy nem tudtunk hozzfrni az alat-
tunk tevkenyked Il-ekhez. 3000 mteres felhalap - szmunkra ennl
rosszabbat el se lehet kpzelni. Visszavonultunk.
Ebd utn jabb startparancs. Bostonok Fzf magassgban. ppen
hogy meglttuk ket, amikor sszefutottunk a ksr Jak-3-asokkal. He-
ves virbli alakult ki, klcsnsen szitv lttk a felhket s az eget,
klcsnsen vesztesg nlkl. A Bostonok kzben felhbe hztak.
153
A fldi helyzet lerhatatlan. 15-20 kilomter szles savon znlik
vissza Akarattya s Vrpalota kztt a nmet hadsereg. Veszprm zs-
folva, rengeteg a fehrvri meneklt.
Hullafradtan zuhantunk az gyba, nem trdtnk a zavarreplsek-
kel. Nem tudtuk mg, hogy ez az utols estnk Veszprmben.
21-n szlcsendes idre, 6-7 tizedes borultsgra rnk ki a reptrre.
Az gydrgs sznet nlkl hallatszik s mintha ersebb lenne, mint
tegnap. A nmetek lltlag megkezdik az tteleplst, meg sem krdez-
tem tlk, hov.
Rgtn reggeli utn startparancs: egy raj a Drtkeftl, egy raj a B-
ktl. Lgtrbiztosts a nmet visszavonuls legveszlyezettebb szaka-
szn, Polgrdi s a Balaton kztt. A tmad raj a mienk, Dani, Szcs
Feri s Pintr csi vannak velem. Biztost Holczy Dani a rajval, vele
van Polnyi hadnagy, akinek ez az els bevetse. J rzs tudni, hogy
vfolyamtrsam, a rendkvl rmens s btor Holczy Dani biztost fe-
lettnk.
Olyan kzel mr a bevetsi lgtr, hogy a 6000 mtert Veszprmtl
nyugatra spirlozva vagyunk knytelenek elrni. lltlag pirkadattl
nyzsgnek a gpek a Balaton akarattyai sarka fltt. Nagyon j a lts.
nincs egyenletes felhalap, csak itt-ott magas szint felhsvok. Befu-
tunk a bevetsi lgtrbe 7000 m magassgban, finoman nyomjuk, kb.
700 km/ra gy a sebessgnk. Kettes, hrmas varival vesztjk a ma-
gassgot s kinzzk a szemnket.
Nem telik el 20 perc, egyszerre hrman ordtunk a rdiba: - Drtke-
fe, vigyzz! Jobbra elttnk hrom rban a gpek! - ez Holczy Dani.
de rgtn vistja valaki: - Jakok! - Hrom Jakot ltok, majdnem szem-
bejnnek velnk. Szembetmadst vrok, de nem. A jobb szls balra
kitr s szintben marad, a msik kett lebort. Ilyen is ritkn van! Tall-
kozs azonos pozciban s mi vagyunk ltszmflnyben. - Dani, a
jobb szlsre megyek! - mondom, Dani annyit felel: - J! Teljes gz! -
A tvolsg a szintben kitr Jak-9-es s kztem egyre cskken. Kiss
nyomja. Tvolsg 200, rvid sorozatot lvk a 13 mm-esekkel, a tvol-
sg mr csak 100 mter. szreveszi a sorozatomat s rendkvl lesen
jobb felhzott fordulba kezd. Jl ltom a felsgjelt s vrsre festett
csrt. Le kell kapnom egy pillanatra a gzt, hogy tl ne ljek rajta, mert
akkor szerepeink megcserldnnek, n lennk ell, pedig htul. T-
volsg mr csak 50 mter. Pokolian szkt, szinte elri a sajt farkt, t-
154
155
volsg 30 mter, a revikr fekete, a prbasorozat a farka mgtt szalad
el. Csak gppuskzok egyelre, de olyan szken fordul, hogy alig ltok
a gyorsulstl. Egy pillanat alatt tfut az agyamon, hogy mg r kell
hznom a gpem orrt, hogy teljesen eltakarjam, csak gy tallhatom el.
Ha ksek, meglg, vagy - rosszabb esetben - lesz az ldz. Ne
mondja senki, hogy a Messzer 6000-en rosszul fordul! Teljesen elfekete-
dek, amikor meghzom a botkormnyt s nyomom a hromcentis gy
gombjt! A ltsom visszatr, s ltom, st rzem a robbanst elttem!
Belefut a gpem - szerencsre csak az apr trmelkbe. Oldalt kinzve
ltom, hogy az az elbb mg oly szp replgp hrom darabra vlva,
lngolva prg lefel.
Most kezdem csak a lgteret figyelni igazn! Lehetetlen mozdulato-
kat csinlva prgk a levegben, hogy jl krlnzhessek, nem sze-
melt-e ki biztos clpontnak egy msik Jak. De nem. A rdiban kt m-
sik gyzelmi jelents: Szcs Feri s Dniel Laci rszrl. Mindketten le-
lttk a Jakjukat. A piltk kiugrottak, szpen libegnek lefel az ejter-
nyn. A nyugatias szl elviszi ket a sajt csapataik fel. Mra mr nem
ellensgeink. A mi ezrednk becslett folt nem szennyezte soha. A kt
pilta holnap jra gpbe l, s lehet, hogy k fognak flnk kerekedni.
Bzunk benne, hogy k sem lesznek knyrtelenek.
A gyzelmi mmort nlam mindig felvltja nhny egyltaln nem
katons gondolat. Mirt kell a replst emberlsre hasznlni? J kr-
ds, klnsen most. Nem vlasz, de itt trvny: aki nem l elbb, azt
lelvik.
Mg nhny kr, sszerendezdnk, Holczyk gratullnak. A lgtr
res. A bevetsi lgtrbl ltni a replternket. Rnyomjuk, oszlopba
fejldve hrman bebillegtetnk a szerelknek, akik zubbonyukkal inte-
getnek, majd gyorsan ledobjuk" a gpeket a fre s begurulunk. A sze-
relk sokkal izgatottabbak, mint mi. A lgi harcot lentrl ltni lehetett,
csak azt nem, ki kit ltt le. Ezttal nincs sajt vesztesg.
Ebd utn krtelefon a szzadoknak: megkezdeni az tteleplst Ke-
nyeribe. 15 percen bell kezddik a gpek treplse. Egyszeren hang-
zik. Mi azonban rezzk, nemcsak az otthonunkat, hanem a haznkat is
elvesztettk.
VESZPRMTL RAFFELDINGIG
1945. mrcius 21.-1945. prilis 6.
Sorban szlltak fel a szzadok. Az I., a II., aztn mi. Szoks szerint.
mintha pardra kszltnk volna, olyan szoros ktelkben szlltunk fel
utoljra a Papod irnyban. Elindult utnunk a gpkocsioszlop is a m-
szakiakkal. Mg egy kr a vros felett. Egszen alacsonyan hzunk t a
Vr fltt. Kelet fel nagy fst, mindentt visszavonul nmet csapa-
tok...
Kenyeriben a II. osztlybeli bajtrsaink vrnak. Elg nagy a reptr,
kt oldaln erd, a msik kt oldaln cserjs szeglyezi. A rejts nagyon
j. A gpeket kzvetlenl az erdbe lehet tolni. Kint csak nhny futr-
gp ll.
Esteledik. Gpkocsin Kemenesmagasiba visznek. Paraszthzaknl ka-
punk szllst. Szomor magyaroknl, akik tudjk, hogy napok krdse
s jn az orosz. Flnek tlk nagyon, fleg az lelmiszerkszleteiket fl-
tik.
Pufival s Szcs Lajossal, Boldizsr Lacival s Pozsonyi Nndival
kerltnk egy hzhoz. A tiszta szobban" kapunk szllst. A hziak
szvesen elltnak enni-innivalval. (Neknk semmink nincs.) Sokig be-
szlgetnk. A hzigazda inas, szlas magyar. Kevs, de igen j fldjbl
s llattartsbl l. Magasi gazdag kzsg, gy tnik. Meslik, hogy egy
nmet alakulat ma leszrt a falu kzepn egy teheraut-rakomny haj-
zknak val bevetsi ptadagot. A katonk ktba akartk laptolni,
hogy knnyebben meneklhessenek. De a falusiak pillanatok alatt szt-
hordtk. Ma boldog-boldogtalan, de fleg a gyerekek csokoldt s kek-
szet ettek. (Csak neknk nem jutott. Sebaj, j volt helyette a szalonna s
a kolbsz.)
Olyan bksnek tnt ez az este. Szinte el sem akartam hinni, hogy
reggel mg a veszprmi Vrban, flig lebombzott szobnkban bred-
tnk.
Hajnalban gpkocsi jtt rtnk. A reptren Scholtz szzados osztly-
156
parancsnok eltt gylekeztek az I. osztly tagjai. Kzlte, hogy bizony-
talan szm gp mg a veszprmi repltren maradt. Azt sem tudni,
zemkpesek-e? nknt jelentkezket krt, akik roncsbuszunkon
visszamennek, a barakkokat felgyjtjk, az zemkptelen gpeket meg-
semmistik, a tbbit pedig treplik ide. Szerelk nincsenek, mindent
magunknak kell zembe helyezni. Elsvonal-jelents nincs. Nem biztos,
hogy bejutunk Veszprmbe.
Scholtz tz jelentkezt krt, de mindenki jelentkezett. n is azok k-
ztt voltam, akiket kivlogatott. A feladat igazn nem volt knny, de
rendkvl kalandosnak grkezett!
Semmilyen iratot nem vittnk magunkkal, csak mindenki a pisztolyt.
No meg egy pr fzr kzigrntot is felakasztottunk karosszria nlkli
bohcbuszunk ablakaira. Elindultunk Jnoshza irnyba, hogy majd
onnan szpen rlnk a grazi mtra s meg sem llunk Veszprmig.
Valban ilyen naivak voltunk.
Sttt a nap htgra, az gen gomolyfelhk. Szaladt alattunk a tj - a
sz szoros rtelmben, hiszen a busznak egyetlen fenkdeszkja sem
volt. Ltvnyunktl a nmet tbori csendrknek elllt a szavuk. Sehol
sem lltottak meg.
Megmerevedtek az elkpedstl, ahogy harsnyan ntzva elspr-
tnk mellettk, mint holmi P. Howard-i figurk. Nha azrt meg-megll-
tunk, s figyeltk a lgteret is, nem ltunk-e gyansat.
Jnoshznl elakadtunk. Egyszeren lehetetlen volt balra, azaz
Veszprm fel fordulni. Az ton csak egyetlen irny forgalom volt, ke-
letrl nyugatra. Rvid ttovzs utn Tapolca fel indultunk tovbb.
Esznkbe se jutott, hogy visszaforduljunk. Olyan jkedv tombolt ben-
nnk, mint taln mg soha. Vicc viccet, trfs szveg trft kvetett. A
lelknk mlyn alighanem mind gy vltk, hogy igenis tl nagy fba
vgtuk a fejsznket, s egyltaln nem biztos, hogy megsszuk a kalan-
dot. Hanem ezt nem mutattuk, nemhogy beszltnk volna rla.
Folyamatosan az tszli padkn haladtunk, egyre lassabban. Szeren-
csre a visszavonul jrmvek hagytak egy kevs utat, mert itt csak egy
oszlop haladt. A nmetek gy meredtek rnk, mint az rltekre. k
rltek, hogy eljhettek ONNAN, ezek az eszeveszettek pedig ppen
ODA igyekeznek! Jkat rhgtnk a bamba pofkon.
Nem egy kocsirl kiltottak t: - Mensch, da sind schon die Russen!
- vagyis, hogy trjnk szre, arra mr oroszok vannak. Hiba, ez mr a
157
pnik. De azrt nagyon figyeltnk. Amg van visszavonul, addig nincs
baj. Majd akkor kell vigyzni, ha magunk maradunk az ton.
gy rtk el Tapolct. Innen - trhet makadmton - Rvflp 17
kilomter. Errl a vidkrl szrmazom, a csaldom vszzadokig lakott
Kvgrsn. Furcsa rzs fogott el, amikor Rvflpt elrtk. Itt kez-
ddtt minden. Itt tltttem gyermekkorom minden nyart. Itt lttam az
reg" Bisits Tibort hidroplnnal sturcolni". Itt hatroztam el, hogy re-
pl leszek.
Az egykor bks tjba most teljes brutalitssal trt be a hbor. A
mton a mi buszlidrcnk volt az egyetlen Tihany fel tart jrm. Ve-
lnk szemben a nmet hadsereg vonult vissza. Gpkocsik, dugig embe-
rekkel, sebesltekkel. Lveget alig ltni, nyilvn ottfelejtettk" ket a
nagy sietsgben. A hernytalpas jrmvek viszont az t kt oldaln, sz-
lkn, kerteken, udvarokon keresztl gzoltak. Taln azrt is, hogy a
tlzsfolt orszgt ltvnya ne hvja fel a szovjet feldertgpek figyel-
mt. Hanem elttem semmi nem menthette ket. Felmenim vszzadok
ta a szlbl ltek - most meg ezek az idegenek szz hold szmra ta-
roljk!
Az elmlkedsnek nem sok rtelme van. Most az a feladat, hogy el
kell jutnunk Veszprmig. Gyakran llunk meg, egy ideig figyeljk, hall-
gatjuk az gydrgst. Nem akarunk alacsonytmads ldozatul esni.
Dicstelen hall. A tls part prs. Az orszgtnak a tls partrl belt-
hat rszei ndpallkkal gondosan lczva vannak. Aki az utat akarja
lni, csak a ndpallsvnyt kell beirnyoznia.
rvnyes. A lakossg mintha flszvdott volna. Mindentt nmetek.
Viharvert Tigrisek trik a szlt. SS pnclgrntosok lgnak, lnek,
fekszenek rajtuk. Van, aki a derkszjval kttte magt a pnclos l-
vegcsvhez s lgva alszik.
Sok a sebeslt. A tjat vastagon bort por li, meg a fsult, kifejezs-
telen arcokat is. De fegyvere mindnek van. Ftyls, neknk replknek
ismeretlen hang. Bumm!
Tzrsgi belvs! Vagy 200 mterre balra csapdott be. J hrom
mterre vgja a fldet meg a szlkarkat. Odbbllunk. Csopakig mg
vagy tzszer lnek t a fejnk fltt. Szerencsre j magas irnyzkkal.
Ha megy a busz, a romokban lev kipufognk miatt olyan zajt csa-
punk, akr egy harckocsi-hadosztly. A grntok svtst se halljuk.
Egy ra krl jr az id. Melyik ton prblkozzunk? Krdezgetjk a
158
nmeteket, hogy milyen messze vannak az oroszok? De vagy nem felel-
nek, vagy csak maguk mg mutatnak.
gy dntnk, hogy balra fordulunk, s a teljesen kihalt Csopak-
Veszprm ton llkodunk Veszprm fel. Kt ra lehet. Kelet fell har-
ci zaj. Szz mter magas fstrteg lebeg a vros szle fltt, amikor
odarnk. Nemrg bombatmads sprhetett vgig, t-hat mteres
bombatlcsrek.
sszeomlott csaldi hz. Telitallatot kaphatott. A romhalmaz tetejn
fiatal vasti tiszt. Aranyos parolija kivillan a rrakdott vastag porrteg
all. Keze vres. Kiltunk neki, nem vlaszol. Eszels tekintettel trdel
a romok tetejn, puszta kzzel prblja a trmelket flredoblni. Kije
lehet vajon a romok alatt?
Doberd meglltja az autt. Kri Dezst s Koponyt, hogy menje-
nek vele. A buszt kldjk vissza azonnal a Vrba (a Retek krletbe),
mihelyt kirnk a reptrre. Ha a reptr mr megkzelthetetlen, akkor
meg gyis visszajvnk - mondjuk.
Araszolunk a jutasi telgazs fel. Befordulunk - SS-ek, a hajtkju-
kon hallfej. Vannak vagy tzen, mellettk egy-egy pnclkl, a bok-
rokban gumikerekes pncltr gy lapul. Mit keresnk mi itt, elk-
peszt jrmvnkkel? Az oroszok 500 mterre vannak!
Amikor megmondjuk, kik vagyunk s mit akarunk, nmi elismers
ltszik a piszkos arcukon. Tovbbengednek. - Wiedersehn' - mondom.
A jl rthet vlasz: - Jawohl, vielleicht in einem Massengrab! - Vagy-
is, hogy tn majd egy tmegsrban lesz a viszontlts. Biztat.
Gurulunk tovbb. Megpillantjuk tegnap elhagyott replternket. A
Drtkefe erdejnl megllunk. A busz sietve visszafordul Veszprmbe
Doberdkrt. Sehol egy llek. Ngyen vagyunk mindssze az egsz
veszprmi repltren. A Zongornl egy gp sincs. A Reteknl csak
egy Storch lldogl, futgumik nlkl. A mi erdnkben egy kifogstalan
Leventt tallunk. A legszakibb bokszsorban kt G-10-es ll, benzin is
van bennk! Egyet lefoglalok n, egyet Luzsnszky Pali. Pintr csik
a Levente, amelyben szintn van benzin, de nincs kurblija. Nem baj, ezt
kzzel berntjuk, de vajon van-e kurbli a Messzerekhez? Mert ha nincs,
akkor repls sincs. tkutatjuk az lseket s indinvltssel nyugtz-
zuk, hogy egy kurbli van.
csi s Szcs Lajos elstartolt a Leventvel. Abban a pillanatban d-
brg motorzgs a fejnk fltt! Legalbb 30 Il-2-es hzott t keletrl
159
nyugatra a reptr fltt 400-500 mteren. csik mr emelkedtek, ami-
kor egy Il kivlt a ktelkbl s elindult feljk. A Leventben szreve-
hettk ket, mert fldhz simulva behztak a Bakony srjbe. Az Il
utnuk! Nagy fegyverropogs - eltntek a szemnk ell. Biztosra vet-
tem, hogy csiknek vgk.
A kt Messzert valsznleg nem vettk szre. Nem rnk csaptak le,
hanem a viaduktra. Ott torldtak a visszavonul nmet gpestett alaku-
latok. A grazi mt vgig feketllett a gpkocsioszlopoktl. Az Il-ek po-
koli tzet zdtottak r. jra meg jra lecsaptak. A lemen nap fnyben
apokaliptikus ltvny volt a keletkezett tz- s fsttenger.
Ketten maradtunk Palival. Csak gy tudunk elstartolni a kt Messzer-
rel, ha az egyiket beindtjuk, egyiknk beugrik az lsbe, indt, majd a
motort jrva hagyjuk. tmegynk a msikhoz, betekerjk, egyiknk be-
ugrik az lsbe, indt, s a msikunk rohan a msik Messzerhez. Neki-
lttunk. Mire az els srf prgni kezdett, az Il-ktelk, ahogy jtt, el is
tnt.
A mr korbban megkezdett aknatz a repltrre egyre ersdtt.
ppen a msodik gpet vettk kezelsbe, amikor megdermedve lttuk,
hogy a futgumi nlkli Storch mellett feltnik Szentgyrgyi Dezs
meg Doberd s Koponya, de nemcsak k, kt n is velk. Mire mi
nagy nehezen, risi lngnyelvek kzepette beindtottuk a msik
Messzert, mr mindannyian eltntek a Glya gyomrban"! A Glya
csavarja prgni kezdett s a gumi nlkli gp lassan gurulni kezdett.
neksz harsogta tl belle a motorzajt. Vgigfutottk a repteret, de el-
emelkedtek. A Glya tereptarka szne beleolvadt a fsts prba.
Eddigre mr mi is megkezdtk a kigurulst. Lttek rnk vagy sem,
mig sem tudom. n gy reztem, lnek. gy mr flplyrl" bedftk
a gzt. A gpek knnyedn emelkedtek a magasba. Szcs Lajik tvona-
ln - ki nem mondva, de maradvnyaikat keresve - elindultunk Kenyeri
fel. A nappal szemben repltnk. Minek most a biztonsgos nagy ma-
gassg? Alig pr perce rlt ki a lgtr. Nem valszn, hogy szovjet va-
dszok ilyen hamar s ilyen mlyen kvetnnek. Amerikaiakra azrt
nem szmtottam, mert ilyenkor naplemente tjt mr az utols lesipusk-
saik is elindultak haza, Olaszorszg fel.
Ebben tvedtem. St, ha t perccel hamarbb rnk Kenyeri kzel-
be, akkor taln Mlnssy Feri s Benrd Laci is tllhettk volna a h-
bort. A sors nem gy rendelte. Ahogy rnyomtuk a kt gpet a Kenyeri
160
reptrre, megdbbenve lttuk meg az g replgproncsokat, pr kilo-
mterre dlkeletre.
Beguruls kzben - risi rmmre - megpillantottam csi s
Szcs Laji Leventjt! Csak a bal szrnybl hinyzott egy j mternyi.
Ezt a mzlit! Dezsk is psgben megrkeztek a Storchhal.
De az rmm nem tartott sokig. Az g roncs egy Focke Wulf Wei-
he volt. Veszprmbe indult, de rgtn Lightningek knny zskmnyul
esett.
Mrcius 23-n az ezred csak pr bevetst tudott vgrehajtani, nhny
rajjal. A fldi rszek kalandos rk, st napok utn rkeztek meg Ke-
nyeribe. Kezdett kialakulni a rend. De este mr jra vrsltt kelet fel a
lthatr. gett Ppa. Egy gpkocsink mg bejutott a vrosba s a do-
hnygyr kirtsben segdkezve, dugig pakolva cigarettval rkezett
vissza. gy szvnivalnk volt, ennivalnk annl kevsb. Nem is tudom,
min ltnk azokban a napokban. A hajzk voltak a legrosszabb hely-
zetben. Az lland startkszltsg miatt egyltaln nem volt idnk enni-
val utn jrni. A gpeink kzelben kellett tartzkodnunk. Volt olyan
nap, amikor dgivei volt csokold, de ms semmi. Egyszer valahonnan
sikerlt egy babgulyst szerezni. Ki tudja honnan, megjelent az els cso-
mag Knackebrot. Ksbb (mr osztrk terleten) ez az ztelen ktszer-
sltszersg lett a mindennapi kenyernk. Elemzsnk" szerint 60%
frszporbl, 30% zablisztbl s 10% ismeretlen sszettel, visszavo-
nulsra serkent anyagbl llt.
Vrtuk az jabb tteleplsi parancsot, de csak 24-n, nem sokkal
naplemente eltt kaptuk meg: a szombathelyi A" repltrre! Ahol ka-
tonai repl-plyafutsomat kezdtem. gy ltszik, ott fog befejezdni
is.
Az ezred sszes replgpe, vagy 50 gp szp rendben, rajonknt vo-
nalban 1-2 perces idlpcsben replt t Szombathelyre. A mi rajunk
(Dniel, Szcs, Pintr s n) a Zongora s a Retek utn. A nap mr el-
tnt a nyugati horizonton, mire odartnk.
Az elttnk rkezett rajok rttk a krket a reptr fltt. A nmet
Flugleitung (replsirnyts) ugyanis szakadatlanul ltte fl a leszllsi
tilalmat jelent piros raktkat s kitettk az ugyanezt jelent, vszonbl
kirakott keresztet" is. Ekkor lttuk, hogy az A" s a B" reptr nem
sokkal korbban sznyegbombzst kapott. Az pletek nagy rsze ro-
mokban, a leszllmez feldlva. Az A" reptren kb. 50 mter szles
161
svon jl lthatan sebtiben betemettk a bombatlcsreket. Erre a svra
soroltak egyms utn az gyesebbek.
Kihasznlva egy pillanatnyi ressget, rajunk is oszlopba fejldtt, s
lesen rfordult a keskeny svra. Kritikus helyzet. Elttem repl valaki a
reptr szltl 50 mterre, vagy 10 mter magasan lehetett. Eltte ketten
mr gurulnak a svon, okosan nagy gzzal, nehogy htulrl beljk sza-
ladjunk.
Levettem a gzt, de nem teljesen, s ameddig lehetett, lgattam a
Messzer orrt, hogy jobban kilssak. Merev bal kezemmel tekertem a
fkszrnyat.
Mindenre - tkzsre, cignykerkre, tvgdsra - felkszlten ful-
ladsig meghztam a bekt hevedereket. Nehogy rvidre jjjek, 10
mter magasan ers gzzal hzattam, olyan sebessggel, amelynl - le-
kapva a gzt - azonnal l" a Messzer. Ahogy akkoriban szoks volt
mondani: mg az olajozott gramofontt is gzkalapccsal kellett volna
beverni..."
A gp orrnak felvtele eltt egy pillanattal vilgosan lttam, hogyan
gurul az elttem leszllt gp 3-400 mterrel elrbb. Hajszl hjn el-
kapta a jobb szrnyvgvel azt a korbban leszllt Messzert, amely az
egyik bombatlcsr laza feltltsn berdlizott. Egy centit sem szabad
az elttem leszllt gp irnyvonaltl jobbra hznom! De balra sem,
mert Pintr csi - bzva bennem - kb. 50 mterrel mgttem, tlem
csak pr mterre balra jn. Jobbra hzva a gproncsot kapom el, balra
hzva pedig csivel tkzm. Motorkikapcsolsra gondolni se lehet,
akkor nem tudok elrehzatni, s helyet adni az engem szorosan kvet
Dnielnek vagy Szcsnek.
Alig reztem meg, hogy mr gurul a gpem. Mereven figyeltem, hogy
se jobbra, se balra ne trjek el egy mtert se. Ha jobbrl megltom a
gproncsot, akkor mr nincs baj. Sikerlt! Egy mterre jobbra tlem el-
futott" a roncs.
Most mr nyugodt szvvel adtam gzt, hogy a reptr vgig guruljak.
A repltr szln lltottam le a gpemet. Kiugorva lttam, hogy a tel-
jes raj leszllt srtetlenl. Halasi Sanyi raja is, pp elttnk.
Nem messze tlnk ott sttlett az egyre ersd flhomlyban kt
egymsba rohant gp roncsa. Egy nmet szerel ppen horgot akart
akasztani egy korbbi roncsra, hogy kihzzk a leszllmezbl. Ekkor
rohant bele egy Messzer, hallra kaszabolva a szerencstlent.
162
Tehetetlenl szemlltk az ezutn bekvetkez tragikus esemnyeket
is. Egyms utn lltak fejre, rdliztak be a gpek. Hiszen jtt a sttsg,
le kellett szllniuk. Egyesek elmentek Vtra s ott tbb-kevesebb siker-
rel leszlltak. Nem gy azok, akik a B" reptren prblkoztak. Szab
Floki fhadnagy a betemetetlen bombatlcsrek kztt prblt szabad
cskot keresni, tvgdott a gpe. Szerencsre knnyebb srlssel meg-
szta. Slyos srls csodval hatros mdon nem trtnt. Viszont a Pu-
ma-ezred a hbor sorn ekkor szenvedte el a legnagyobb gpvesztes-
get. Legalbb 20 gp trt ssze. Mg nem tudtuk, hogy pr nap mlva
gy is tbb lesz a gp, mint a benzin s a pilta.
Vacsora nlkli este s hideg, flig lebombzott szobban alvs utn
25-n reggel sszerendezdtnk. Ltnival volt, hogy Szombathelyen
sem a reptr s pleteinek llapota, sem pedig az lland lgiveszly
miatt nem lehet harcvezetst kialaktani. Biztosra vettk az jabb ttele-
plst, de hov?
Magyarorszgi repltrre aligha.
Engedlyt kaptunk, hogy bemehessnk a vrosba s elklthessk ma-
gyar pnznket. Nem mintha sok lett volna. Autt kerestnk, ami bevin-
ne a vrosba, kzben: lgiriad! Sztrohantunk, valamilyen vrkot ke-
resve. Jmagam egy kt napja ledobott tszzkils bomba tlcsrben
helyezkedtem el - ahov egyszer becsapott, ott kisebb az esly, hogy a
msodik is bevgjon... Alig hasaltam le a tlcsr rzsjnek fels szln,
mr meg is jelentek a Liberatorok s a Boeingek. Ezttal igen dicstelen
helyzetben szemlltem mintaszer" rreplsket dlnyugat fell.
Nemigen tudtam rtkelni a szablyos alakzatokat. Vadszreplnek
knszenveds tlni a fldhz szegezettsg keserves llapott. No s
mellesleg a repltr pontosan a rrepls kurzusn fekdt.
Bevallom, fltem. Teljesen gy nzett ki, hogy jra megkapja a rep-
ltr a magt, s maradk gpllomnyunkat is elvesztjk. Az lkte-
lk 4-5000 mter magassgban pontosan a fejem fl rt, amikor meg-
hallottam a bombk jellegzetes suhogst. Jl kihallatszott a flrepeszt
motordbrgsbl. Mit is tanultunk az Akadmin bombaismeretbl? A
sznyeg nem fogja elrni a replteret. Rhibztam. A plyaudvar s
krnyke kapta a sorozatot. Jl lttam, hogyan emelkedik az g fel a
hatalmas fstfelh, hogyan csapnak fel a lngok. Persze ami krlttem
trtnik, az se kutya. Valahogy ilyennek kpzeltem mindig a fldren-
gst.
163
Amikor ksbb mgis csak bejutottunk a vrosba, akkor lttuk a bom-
bzs iszony nyomait. A sznyeg nemcsak a plyaudvart, hanem a kr-
nyez utckat is rte. m a belvros arnylag p volt. Forgatag, nyzs-
gs - frontvros. lelmiszert egyetlen helyen kaptunk, gynyr jonatn
almt. Sok ismerssel, barttal tallkoztunk. Egymst rtk a futrrep-
lk, csatareplk, alakulataikat keresk.
A repltrre visszatrve megtudtuk, hogy mg aznap kezddik az t-
telepls Grosspetersdorfba. Vagyis elhagyjuk haznkat. Keserves rzs.
Mostantl lehetnk btrak, kitartak, fegyelmezettek, mg vidmak is.
De lelkesek nem.
Az ttelepls megint egy vetern" bajtrsunk hallt hozta. Raposa
rmester - Messzerje nem lvn - egy Bckert hozott Szombathelyrl
Petersdorfba. Leszlls kzben rsiklott egy 109-es s Raposa bartunk
csendes mosolyt nem lttuk tbb.
Szp tavaszias napon hagytuk magunk alatt a magyar hatrt. 2-3 per-
cig tartott az trepls. Grosspetersdorf a trtnelmi Magyarorszg ter-
letn fekszik, lakosainak nagy rsze szvesen beszlt magyarul.
Az gynevezett repltr a kzsgtl szaknyugatra hzdott. Tulaj-
donkppen hosszan elnylt, patakparti, keskeny legel volt. Ahol a pa-
tak szelden kanyarodott egyet, ott megszklt a rt, szlessge alig ha-
ladta meg az 50 mtert. A legszlesebb helyn taln szz mter lehetett.
Leszllni csak egyesvel, oszlopban volt lehetsges. Hossznak elg
hossz volt a rt, legalbb 1500 mter, mindkt oldalon fasor. A rt a fa-
luig nylt, melyet kis vlgy osztott kett, a vlgyben kanyargott a szom-
bathely-grazi orszgt.
Ahogyan megrkeztnk, nhny raj rgtn indult is bevetsre. Az
egyikben csak hrman szlltak fl: a negyediket, Szts Csabt valami
megzavarta. Szzadmsodperces kiess", a gp balra kitrt, vagy 120
kilomteres sebessggel tugorta a patakot, t a fasoron. A kt szrny le-
vlt, nagy drrens, majd csnd. A gp nem gyulladt ki. Csabuci srtet-
lenl kerlt el, s magyarzta mindenkinek a bizonytvnyt. Mivel az
egsz a szemem eltt zajlott le, nekem nem tartott eladst a gpet flre-
rnt titokzatos errl, a precesszirl. Jellemz volt, hogy a gptrs-
bl mr senki nem csinlt semmi problmt. Lnyeg, hogy a pilta p-
sgben megmaradt!
Szzadunk nhny tagja, de ms szzadokbl is tbben, futrgpekkel
visszamentek Szombathely krnykre, hogy minden replkpes gpet.
164
amelyben van mg nmi benzin, thozzanak. Perinten pldul mr csak
mmel-mmal riztk az ottani replgpeket, s nhny cigaretta tb-
bet jelentett mindenfle nylt parancsnl (ami nem is volt). Ezen parti-
zntevkenysg" kzben Pintr csi s Szcs Laji szereztek" egy gy-
nyr, vadonatj M 29-est. A szp vonal kis sportreplgpet a har-
mincas vek vgn Faruk egyiptomi kirly rendelte a tervez s pt
Megyetemi Sportrepl Egyeslettl, de mr nem tudtk leszlltani.
Most aztn Szcs Laji kisajttotta s Kis Libi"-nek nevezte el, mert
pocakos gyomrban" igen sok mindent el lehetett helyezni. A gyjt-
szenvedllyel megldott Laji cuccai" pedig nem frtek el a Messzerek
szk csomagterben".
Jmagam a msodik rajjal csak egy jszakt tltttem Petersdorfban.
Az is lehangol volt. A falu ftern a sttsgben folyt a nmet vissza-
vonuls. Olyan zrzavar volt, hogy a Po-2-esek bven arathattak volna.
Szerencsnkre megsztuk az jszakt lgitmads nlkl.
Huszr Pufival szllsoltak be egy hzhoz. A gazda -jllehet tudott -
gy tett, mintha nem tudna magyarul. Igazi magyargyll nci volt. A
vgs gyzelemmel szrakoztatott bennnket, mikzben dhngtt,
hogy ki kell nyitnia a tiszta szobt. Nyirkos, soha nem hasznlt duny-
hk. Hideg volt, krtk, ftsn be. Nem volt hajland. Mivel erre ma-
gunk vettk kezelsbe a klyht, s hordtuk be a tzift, panaszos ord-
tozssal fenyegetett minket a der Fhrer"-rel. Mi rviden csak a ma-
gyarra nehezen lefordthat Schweinehund" (mocskos diszn?) kifeje-
zssel illettk, mire magyarul kezdett kromkodni. gy aztn egyre job-
ban megrtettk egymst. De enni nem adott, pedig borzasztan hesek
voltunk. Megrdemelte volna, hogy knyszertsk.
Msnap, mrcius 27-n reggel 8 rakor jtt a parancs: a 2. raj szlls-
csinlnak azonnal ttelepl Bcsjhelyre. Felllegeztnk.
Feldertsnk szerint legfeljebb 24-30 rnk lehet a szovjet csapatok
elretrsig. Hzigazdnkkal kzltk, hogy egy napon bell bevonul-
nak a szovjet csapatok, s minden lelmiszert elveszik. Krtk, hogy
legalbb befttet vagy lekvrt adjon, a szekrnyek tetejt is elbort b-
sges kszletbl. Megtagadta. Kzlte velnk, hogy Petersdorfba soha
nem fognak bevonulni az oroszok! Ezt egyenesen Gbbelstl hallotta
a rdiban!
Azonnali startparancsra elstartoltunk a gomolyfelhs tavaszban. Az
risi bcsjhelyi repltr resnek tetszett. Mi voltunk az elsk az ez-
165
redbl, akik leszlltunk. Betonra! Magyarorszgon akkoriban csak Feri-
hegyen s Gyrben volt beton leszllplya. Nekem nem hozott szeren-
cst. A bal futm gumija leszlls kzben defektet kapott s nem kis
erfesztsembe kerlt a gptrs elkerlse. Sikerlt megfognom a g-
pet, legurultam a fre, s vrtam, htha jn valaki rdekldni, hogy va-
gyok... Danik begurultak a hangrokhoz, aztn negyedra mlva kiro-
bogott egy mhelykocsi, t percen bell kicserltk a bal kereket. gy n
is begurulhattam a tbbiek mell.
A repltren nem volt harci alakulat, csak a trzsszemlyzet lzen-
gett. Viszont rend volt, ebd volt (napok ta elszr!) s kifogstalan,
tiszta szllsok.
gy gondoltuk, hogy Bcs vdelmben fognak minket felhasznlni.
Nem sejthettk, hogy Bcset nem fogjk vdeni. (Budapestrt bezzeg
nem fjt a fejk!) Remltk, hogy itt megllunk, br nyugtalant volt,
hogy pontosan beleestnk az angolszsz bombzk orszgtjba".
Csakhogy mire besttedett, mr vrsltt a keleti horizont. Harcok. Ezt
mr ismerjk. Ha a horizont vrslik, kt napnl nincs tbb. gy is lett.
Mrcius 30-n kaptuk a startparancsot Tullnba. Megint az elsk kztt
indultunk, szpen vonalban, s Bcset tba ejtve fordultunk Tulln ir-
nyba. Indulskor senki sem tudta megmondani, hogy a vrosnak me-
lyik rszn talljuk a repteret. gy aztn sztspriccelve a ktelkbl, han-
crozva kezdtk keresni a leszllmezt. Rvidesen meg is talltuk, tar-
tottunk nekik egy kis replnapot". Tulln repliskola, amolyan Aka-
dmia-fle volt, mg tele replnvendkekkel. Hadd lssk, mi a ma-
gyar virtus!
A beton nem volt elg szles ngy gp rszre, ezrt a fre szlltunk
le. Ahogy kilebegtettnk, meg is bntuk. Ilyen grngys repltrhez
mg nem volt eddig szerencsnk.
Nyolc napja mr annak, hogy Veszprmet el kellett hagynunk. Azta
gy lnk, mint a vndorcignyok. Most meg itt vagyunk ennek a csillo-
g-villog repltrnek a kells kzepn, piszkosan, borotvlatlanul. Itt
bezzeg minden p, minden frissen meszelve. Az pletek, az utak tisz-
tk, nyrt pzsit de zldje virt. Ezt a replteret egy lvs, egy bomba
nem rte a hbor alatt. Mirt? Taln mert iskola? Nlunk az iskolarep-
terek az amerikaiak kedvenc clpontjai voltak. Mert osztrk terlet? A
hadiipari clpontokat itt sem kmltk. Lehet, hogy Tullnnal is gy ll
valahogy a helyzet, mint Wrzburggal, ahol egykor Churchill egyete-
166
rnista volt, s nosztalgibl megtiltotta, hogy a vrost bombzzk. Ha
igaz-
Szval rend s szervezettsg. Pillanatokon bell megkaptuk szlls-
krleteinket. Gyors tisztlkodsba kezdtnk a Messzerekbl elkerlt
pipere"-felszerelsnkbl. (Mr akinek volt. Az n nborotvakszlete-
met legalbb ten hasznltk...)
Kzltk ugyanis, hogy pontosan 13.30-kor a repliskola tiszti kara
kzs ebdet ad tiszteletnkre. Neknk Veszprmben nem volt kln
tiszti tkezdnk. Csak hajz s legnysgi tkezde volt (a kln nor-
mk miatt). Az ezred bajtrsi szellemnek ez felelt meg. Most itt is be-
vezetjk a sajt szoksainkat. Termszetesen nem csak mi tisztek, ha-
nem a legnysgi llomny piltink is megjelentek a valban nnepi-
es keretek kztt rendezett dlebden.
Rendkvl elegns tterembe vonultunk be. Fehr kabtos pincrek
srgtek-forogtak hangtalanul krlttnk, mrks porcelnkszletekkel
s - nagyon gyansan ezstre emlkeztet - eveszkzkkel. ltalnos
bemutats, nagy hajlongsok. Hiba mosakodtunk meg s borotvlkoz-
tunk, parlagiasan hatottunk az elegns nmet tisztek kztt. gy ht kiss
feszengve vrtuk a tlakat.
Lefedve hoztk be a pincrek. Gyomornedveink felajzottan vrtak.
Leemeltk a fedeleket. Izgalommal lttuk, hogy a tlakban ftt makar-
ni van. No, mondom, ehhez biztos lesz valami gulys, prklt, pecse-
nye, de legalbb valami j kis mrts eltelnek. Udvariasan knlgattuk
egymst, mintha az evs teljesen kzmbs lenne. Amikor a tl elm
kerlt, ltom m, hogy valami fehr lben zik a kiftt makarni. Szer-
fltt gyans.
Ltni kellett volna fancsali magyar arcunkat az els falat utn. A fe-
hr l ugyanis nem volt ms, mint leflztt s vzzel hgtott tej, irgal-
matlanul megszrva szaharinnal. Valami szrny ze volt, de ettk, ettk
vad igyekezettel, sztlanul, a nmetek meg rdekldve figyeltek, ho-
gyan reaglunk ennyi finomsgra? A lakomra gynyr metszett veg
kancskban -j hideg tullni vizet is kaptunk.
prilis 1. Hsvt vasrnap. Egsz napon t rkeznek a gpkocsik Pe-
tersdorfbl, Bcsjhelyrl. Nyzsg az egsz repltr, futrgpek jr-
nak oda-vissza. Igen sok hozztartoz fut be gpkocsikon. Egy rszk
csak rokon, bart vagy kedves ismers. Esetleg csak menetkzben mint
gyenge csatlakozott a vlt ershz. Minden korosztlybeli nk s gyere-
167
kek, nhny reg is. Nem lehet a sorsukra hagyni ket, gondoskodni kell
rluk.
prilis 3-n sr bevetsek kezddtek. A feladat: szabad vadszat
megadott lgterekben, utna alacsonytmads. Bevetsi lgterek: els-
sorban Bcs s Pozsony krnyke. A mi rajunk dlutn indult, kizrlag
alacsonytmadni. A Fert-t s Bcs kztti utakat kellett vgigpsztz-
ni. A plafon elg magas, rtegfelhk.
Bcsig elrtk a 6000 mteres magassgot. Belopakodtunk a Fert f-
l. Jl krlnztnk, majd amikor lttuk, hogy tiszta a leveg, meredek
spirlban mentnk le fldkzelbe. Ftyltek a motorok, pattogott a dob-
hrtynk. Kiss messzebbre kerltnk keletre, mint szndkoztam. A
Kszegi-hegysg az rottkvel mgttnk maradt. Nehz rzs fogott el,
amikor kelet fel tekintettem. Ott a haznk, amelyet el kellett hagynunk.
A haza vdelme - mr nem lehet clunk. Mi tart mgis ssze? A mr
oly sokszor emlegetett fegyelem s a csapatszellem. Harcolunk, lni k-
szen, azrt, hogy ne minket ljenek meg. Perspektvnak sivr.
Errl akkoriban nem esett sz kzttnk. Csak egyre tbb bnatos n-
tt nekeltnk estnknt.
Most azonban Oberpullendorf trsgben vgiglttnk egy utnptl-
si oszlopot. Egymstl 300-400 mterre robogtunk az t fltt, ppen
csak olyan magassgban, hogy a kvetkez clt kiszrhassuk s mr l-
ni is kellett, rvid sorozatokkal. ltalban talltunk is, vgl is profik
voltunk. Kezdetben - vszzadokkal ezeltt? - mg visszafordultunk a
clokra, hogy jabb rcsapst hajtsunk vgre. Most ennl mr tbb
esznk volt. A hirtelen meglepett lgvdelem az els gpeket ltalban
knytelen volt elengedni". Clzott tzet a msodik tmad raj kapott.
Mi csak ngyen voltunk, bztunk a meglepets erejben.
Elrve a Lajta-hegysg lankit, rvltottunk a sopron-bcsi ftra.
Ezen nagy volt a forgalom, lthatlag nem szmtottak lgi tevkenys-
gnkre. g gpkocsioszlopot hagytunk htra, de itt mr robbantak a h-
romcentis repeszgrntok. Mg mindig mlyen az arcvonal mgtt vol-
tunk. jabb gpkocsik. Katonk ugrlnak le rluk, kzifegyverekkel t-
zelnek. Nyomjelzs nincs, de a flfele ll csveket jl ltni. Ilyenkor
nem szabad arra gondolni, hogy alulrl csak vkony durllemez vdi g-
pnket. Az sszes kzifegyverbl ltt zrfggnyn t kell replnnk.
- Eltalltak - hangzik fel hirtelen a rdiban. - Nem hz a motor,
knyszerleszllok, Isten veletek! Joc.
168
Mint egy tvirat. s megint egy bajtrssal kevesebb l majd az asztal-
hoz. Gsprfalvi Jzsef hadnagy. Mellfordulok, int nekem, mr a fk
magassgban vagyok, elre kell nznem. Az egsz raj bcszik Joc-
tl. Nagy porfelhben r fldet. A krnyk tele szovjet csapatokkal.
Szerencsre azok, akiket utoljra vgiglttnk, ide legalbb t kilom-
terre vannak. Joc nem az kezkbe kerl.
Hrman maradtunk. Ismt r az tra. Most jaj annak, aki elnk kerl.
Nagy kozk lovasalakulat az ton. Clozni se kell, csak lni. Legalbb
msfl kilomteres szakaszon lovagolnak az ton, knny tzrsggel
megtzdelve. Sorozataink hatsa nem kznsges. Fokozza a felfordu-
lst, hogy a lovak megvadulnak.
Lszernk mr nincs, de a nmetek ezt nem tudhatjk, Schwechatnl
ktsgbeesetten fehr raktzssal jelzik az els vonalat. Mieltt elrjk
az arcvonalat - tzek szeglyezik -, tfutunk egy kzepes lgvdelmi
teg fltt. Ltom egy pillanatra a tzreket, ahogy eszeveszetten teke-
rik felnk a csveket. Olyan mlyre nyomjuk a gpeket, hogy a lgcsa-
varok majdnem a szntfldet verik. gy nem tudnak rnk lni. tfutunk
az els vonalon.
thzunk Bcs fltt. A kedlyes bcsi utck majdnem teljesen re-
sek. Itt-ott egy-kt civil ugrik gpeink zajra a fal mell. A Prater fltt
replnk. Balra flttem magasodik a Riesenrad, az riskerk. Egyik
kocsija g. Ki gyjthatta fl? Elrjk a Dunt, balra fordulunk, s mr
siklunk a tullni betonra. Szomoran jelentjk a vesztesget.
A repltr krnyke tele van lczott gpekkel. A nmet lgier leg-
tbb tpusa megtallhat itt. Az rk cigarettrt brmilyen gpet odaad-
nak. Elfordulnak, amg elktjk ket. A legjabb Messzerek mellett leg-
szimpatikusabbak a vadonatj, ktmotoros, 10-12 szemlyes gyors utas-
gpek, a Siebelek.
prilis 4. nagy bevetsi nap. Egsz nap jnnek-mennek a rajok. Min-
den bevets vgn alacsonytmadst kell vgrehajtani. Ez nekem egyl-
talban nem tetszik. Azt hiszem, msoknak sem, de errl nem besz-
lnk. Senki nem akar gyvnak tnni.
A bevetsek zme Bcs, Pozsony s Bcsjhely trsgben zajlik le.
Akad bven feldertsi feladat is. Teljesen gy tnik, mintha a tborno-
koknak fogalmuk sem lenne, hol vannak a csapataik. A gyors visszavo-
nuls felrlte a nmet harcszati hrrendszert. Elssorban az rdekli a
vezetst, szlelnk-e pnclos gylekezst, gpkocsiz alakulatok elre-
169
G

p
t
e
m
e
t

m
e
t
o
r
s
z

g
b
a
n

1
9
4
5

n
y
a
r

n

trst stb. Mindezt 6-7000 mterrl nem lehet szabad szemmel szre-
venni. Le kell menni alacsonyabbra, de akkor meg oda a viszonylagos
biztonsg. Az amerikai, angol s szovjet lgier hattvolsga mr j
ideje fedi egymst. 7-8000-en Mustang vagy Thunderbolt tmadsra
van esly, 6000 m krnykn kszlnak a La-7-esek, lejjebb pedig La-5-
sk, Jak-9-esek, Jak-3-asok. Szp kollekci! Az Il-eket nem emltem,
mert k azrt mg nem tudnak rnk vadszni, inkbb fordtva.
Nekem csak kt bevets jut. Az egyik felderts. Nem tallkozunk el-
lensggel, nem tallunk a mkdsi lgtrben alacsonytmadsra alkal-
mas clokat. Viszont idegtp az lland lgtrfigyels. pen hazarke-
znk Tullnba. Dlutn nyolcgpes ktelkben vagyok biztost rajpa-
rancsnok. A feladat alacsonytmads a bcsjhelyi vgnyrengetegen
sorakoz katonai szerelvnyek ellen.
Pokoli elhrttzet kapunk. Az egybknt zemanyagot szllt tar-
tlykocsikbl ll vonatokon egyes kocsik kizrlag lgvdelmi felada-
tot ltnak el. A legveszlyesebb a szerelvnyt hosszban alacsonytmad-
ni, mert a gurul lgvdelem ilyenkor alig hibzhat. n csak merlege-
sen replk r a szerelvnyre, persze gy cskken az n tallatom val-
sznsge is. De sorra gyulladnak ki a kocsik. A rajt Nnsi vezeti. Hal-
latlanul - tlsgosan - vakmeren tmad. Megismtli a rreplst, teli-
tallatot kap s felrobbanva csapdik a vgnyok kz. Ennek lttn le-
bortunk a 2000 mteres magassgbl, s a biztostsi feladattal mit sem
trdve rcsapunk a szerelvnyekre, keresztben tmadva lvnk, amg
tart a lszerbl.
Nnsi Klmn vfolyamtrsam volt. Haja gndr, llandan vigyo-
rog - gy marad meg emlkezetemben. Rendkvli replrzkkel meg-
ldott, vakmer pilta, de sokszor figyelmetlen volt. Augusztusban egy-
szer egy ppen bevetsen nem lev gpet kellett kitrreptrre, Vrpalo-
tra vinnie. A riad lefjsa utn jtt vissza, de a vrpalotai startnl elfe-
lejtette a dekli zrt elrehajtani, vagyis zrni. Nem is volt semmi baj,
amg hazarkezskor neki nem ltott a szoksos - flig-meddig ktelez
- rcsapsnak, majd utna kihzva a gpt, a bemutatt megtetzte egy
gynyr piruettel. Az gbe frd prgs kzben a dekli kicsapdott s
begurulsig verte a gp oldalt. Alaposan be is szaktotta a lemezt. Kl-
mn rdin megkrdezte az Erdt, hogy most mit csinljon? jszszi
szzados, vagyis Apuka vlasza nem tri a nyomdafestket. A gp
ugyanis, amivel most Nnsi replt, Apuka szemlyi gpe volt.
171
Amikor '44 szn megkezddtek a harcszati bevetsek, s velk az
alacsonytmadsok, Klmn vgigltogatott minden szzadot, megkrt
bennnket, hogy ha vonatot lvnk, a mozdonyt csak akkor ljk ki, ha
meggyzdtnk rla, hogy a mozdonyvezet s a ft mr nincsenek
rajta. Az desapja ugyanis mozdonyvezet volt. Mi igyekeztnk is kr-
snek eleget tenni, m Klmn vgzett, lm, a vonat okozta. (desap-
jval ksbb tallkoztam, tvszelte a hbort.)
A sok alacsonytmads eredmnyekppen" kt nap alatt ngy pil-
tt s 10 gpet vesztettnk. Gp bven akadt, mr nem sajnltuk ket. A
hbor utols napjaiban elpusztul reg harcosokat" annl inkbb. Az
alacsonytmadsoknl mit sem szmtott a nagy replsi s lgi harcos
tapasztalat. A vak goly" egyformn jrt ki mindenkinek.
Volt persze, akinek - brmi is trtnt vele - az volt megrva, hogy
gyban fog meghalni. Pldul Szcs Lajinak s Sipos Karinak. Pozsony
krnykn alacsonytmadtak - keresztben az tra - s mindketten el-
kaptk a tvrvezetkeket. Sipos Kari a farokkerken vagy 300 mter
drtot hzott maga utn anlkl, hogy rjtt volna, mi trtnt. Csak
olyasmit motyogott, hogy olyan furcsn mkdnek a kormnyok".
Szcs Laji nekireplt a villamosvezetknek, s a gpe olyan sszegy-
rdve kerlt haza, mintha valami ris markolta volna meg a mancs-
val.
prilis 5-n megkezdtk Tulln kirtst. Kezdett mr klnleges
gyakorlatunk lenni az ilyesmiben. Dleltt mg bevetsek voltak. A
visszatr gpek jeleztk, hogy a szovjet lek elrtk a Tullnt vez
dombsg keleti oldalt. Kizrlag tlk fgg, betrnek-e a tullni me-
dencbe, vagy sem. Nmet egysgek mr nem voltak kztk s a rep-
ltr kztt. Szerencsnkre az elretr szovjet egysg megllt s ren-
dezte sorait. gy idt hagyott neknk a viszonylag nyugodt s szervezett
tteleplsre.
Dlben kiderlt, hogy mr csak mi, magyarok vagyunk az egsz ri-
si repltren. A nmetek csak a puszta letket mentettk. A raktrak-
ban rengeteg ruha, lelmiszer, alkatrszek, fegyverzet, lszer, zem-
anyag - mindent otthagytak.
Voltak rajok, amelyek bevets kzben kaptk az tteleplsi paran-
csot. A cl: a raffeldingi szksgrepltr. Kora dlutn startoltam,
egyedl. Knnyen megtalltam a replteret. Leszlltam. Sejtettem,
hogy innen nincs tovbb.
172
AZ UTOLS REPLTR
Tullnbl elg sok lelmiszert s ruhaanyagot sikerlt tmenteni Raffel-
dingbe. Nemcsak lelmiszert, j gpeket is szereztnk, legalbb egy tu-
catot. A knnyebb vezethetsg miatt az ezred hromszzados osztlly
alakult. Egy osztlybl lett egy szzad. gy a piltk s szerelk egy r-
szt Pockingba lehetett irnytani a magyar lgierk nmetorszgi gyj-
thelyre.
Vezets szempontjbl tovbbra is a 4. nmet lgiflotta alrendelts-
gben maradtunk. Lszer, zemanyag s lelmiszer utnptls Raffel-
dingben - szksgszeren ugyan, de egszen prilis vgig megmaradt.
prilis 9-22 kztt teljes kszltsg s naponta tbb bevets kvetke-
zett. Elssorban Bcs, Sankt Plten s Brnn trsgbe, ahol a nmetek
elkeseredetten vdekeztek, mg nyugat fell gyszlvn ellenlls nl-
kl engedtk az amerikaiak elnyomulst. Termszetesen mindannyian
jl tudtuk, hogy a hbornak heteken bell vge lesz, gy csak arra
gyeltnk, nehogy szovjet fogsgba essnk. Krlbell 30 magyar pil-
ta tartotta az egsz - elbb emltett - frontszakasz lgi tevkenysgt a
vlln. A mg ltez nmet alakulatokat mind Berlin trsgbe vez-
nyeltk. Nmetorszg felett reggeltl-estig amerikai vadszok rjratoz-
tak s abszolt lgi flnyt alaktottak ki. Szmos alacsonytmads s
tbb mint tz lgi gyzelem mellett ht magyar vadszpilta halt hsi
hallt s ngyen megsebesltek.
Mjus msodikn Desloch nmet vezrezredes floszlatta a 4. Lgi-
flottt s szabad kezet adott parancsnokunknak.
A lgi rsz megtehette volna, hogy trepl Spanyolorszgba, de a fl-
di bajtrsak irnti szolidaritsbl a piltk is a kzs sorsot vlasztottk.
prilis 4-n sszes gpnket s egyb mszaki felszerelseinket fl-
gyjtottuk, illetve flrobbantottuk.
Mjus 5-n az amerikaiak mr Eferdinget lttk. Miutn el akartuk
kerlni az amerikai fldi erk els vonalval val kzvetlen tallkozst,
173
ezrt gpkocsijainkkal kb. 5 km-re nyugati irnyban eltvoztunk s let-
boroztunk egy lanks-erds terleten. Az elgondols sikerlt, a msnap
elretr amerikaiak csak res replteret s roncsokat tallva Linz fel
trtek. Msnap angolul beszl elrsnk jelentkezett az arcvonal m-
gtti egyik alakulatnl, akik segtsgvel gpkocsi-konvojunk - az ve-
zetskkel - megindult Pocking fel.
Wels vrosnl azonban a katonai rendrsg meglltott minket, jr-
mveinket elkoboztk s egyv tereltek bennnket. Ez mjus 7-n dl-
utn trtnt. Mg aznap kihirdettk, hogy Clark tbornok nem tekinti a
magyarokat hadifoglyoknak, csupn knyszertartzkodsunkat rendelte
el. Elhelyezsnkrl s lelmezsnkrl a helyi vrosi hatsgoknak
kellett - parancs szerint - gondoskodni. gy rtk meg mjus 8-dikt,
amikor az egsz amerikai hadsereg rmmmorban nnepelte a gyze-
lem napjt.
Ez a nap - azon tl, hogy tlltk a hbort - egyb rmet nem je
lentett. Egyik naprl a msikra fegyelmezett katonai alakulatbl bizony-
talan jvj embercsoportt vltunk.
Nagyjbl 1945 szeptemberig mgis ktelkben maradtunk, azutn
pedig megkezddtt rszben a hazatrs Magyarorszgra, rszben a fo-
kozatos nyugat fel trtn szivrgs. Az utbbiak nem bztak a hbor
utni kedvez konszolidciban s tbb-kevsb nekik lett igazuk.
Mindenesetre az ezred minden tagja sorsfordul el kerlt. Megtet-
tk, amit tehettnk, katonai esknket mindvgig megtartottuk, a Magyar
Kirlyi Lgierre s haznkra szgyent soha nem hoztunk.
Minden ms - akkor mg - az ismeretlen jvben rejtztt.
BOSZORKNYOK
Visszaemlkezsek a magyar bombz replkre
VADSZPILTA-SZEMMEL A BOMBZKRL
Nagyon nehz a dolgom! Vadsz ltemre a bombzrepl bajtrsaim
harcairl akarok rni. Nem is vllalkoztam volna erre a feladatra, ha kt
hres bombzparancsnok nem vette volna a fradsgot emlkeiknek
feljegyzsre. Inokai Andrs s Ghyczy Tihamr szolglaton kvli sz-
zadosokrl van sz. k lertk azt, amire emlkeznek. Sajnos a Kanad-
ban megjelen Magyar Szrnyak" vknyv kis pldnyszma nem te-
szi, tette lehetv, hogy az rdekldk, fiatalok s regek, civilek s ka-
tonk kellen megismerjk: eldeik hogyan ltek s harcoltak.
A magyar bombzerket a harmincas vek vgn s a hbor alatt is
tbbszr tszerveztk, de az tszervezseket egyedl a Boszorkny elne-
vezs szzad lte tl, termszetesen vltoz llomny mellett. Ezrt
rok a Boszorknyokrl. Az alakulat jelvnye a seprnylen lovagl bo-
szorkny volt. 1936-ban mr megalakult az els Boszorkny szzad,
csak ppen Lgiposta Csoport" fednven. A csoport parancsnoka,
Czkus Ferenc a lggyi felgyel cmet viselte az akkor mg titkos l-
gierben. A csoport felszerelst hat darab Caproni Ca-101 tpus h-
rommotoros, merev futj, felsszrnyas gp kpezte. Ksbbiekben a
magyar ejternys zszlalj els szllt gpei is hasonl tpusak vol-
tak.
n azonban - gretemhez hven - ugrani fogok az idben s 1941.
november elejre teszem a cselekmny kezdett. Az 1941/42. vi
hadrendben elrendeltk a 4. bombzosztly megalaktst, melynek el-
s szzadt, a 4/1-est szintn Boszorknynak neveztk. A 4. bombz
zemi szzadnak, az 1. szzad mszaki kiszolglsa volt a feladata. A
rendszerestett gptpus, az akkori magyar lgier legkorszerbb bomb-
zgpe, a Caproni Ca-135bis lett.
A Ca-135-s kt darab, egyenknt 1000 LE teljestmny csillagmo-
torjval, 1600 kg bombaterhelssel max. 440 km/ra sebessg elrsre
volt kpes. Fegyverzett egy 7,8 mm-es s kt 12,7 mm-es mozgathat
C
a
p
r
o
n
i

C
a
-
1
3
5
b
i
s

b
o
m
b

,

a

B
o
s
z
o
r
k

n
y
o
k

e
g
y
i
k

g

p

g

p
e

a

k
e
l
e
t
i

f
r
o
n
t
o
n

(
P
u
n
k
a

A
r
c
h

v
)

Breda Safat, illetleg Scotti gppuska kpezte. Az elz adatokat s 600
km-es hatsugart figyelembe vve korszernek tnhetett ez a robusztus
megjelens kzepes bombzgp. Azonban sajnos a Piaggio motorok-
Icai sok baj volt, gyakran fordultak el hajtkar, hengerfej s szelep sr-
lsek. A kivlan mkd magyar mszaki ellt, szerel szolglat m-
kdse nyomn, Friedrich Dezs mrnk szzadost, a debreceni javt-
mhely parancsnokt, nem vletlenl neveztk a Capronik atyjnak".
Az osztly parancsnoksgt Mocsry Istvn rnagy vette t. Az g-
pnek megfigyelje az az Orbn Gyrgy fhadnagy lett, aki a hbor
utn oroszlnrszt vllalt az akkori fiatal magyar katonai piltanvend-
kek kikpzsben. Kln trtnet ugyan, de megemltem, hogy rdemei-
rt is azt kapta, mint a legtbben a rgiek kzl, letartztats, brtn
s megvets lett az osztlyrsze.
Az osztly tnyleges felllsa 1941 novemberben kezddtt. A Lgi-
erk parancsa szerint 1942. jnius 22-re kellett a hadrafoghatsgot el-
rni. Nem volt ez knny feladat Inokai Andrs szzados rszre. Szer-
vezetszeren 12 db Caproni 135-s gpben kellett gondolkodnia, de ezt
a teljes ltszmot gyszlvn soha nem sikerlt elrnie. Inokai ngy,
egyenknt hromgpes rajt alaktott ki. A Caproni szemlyzett ngy f
kpezte: pilta, megfigyel, fedlzeti tvrsz, fedlzeti lvsz s a sze-
rel lvsz. Ebben az emltett alapszervezsben ngy vfolyamtrsam is
helyet kapott, mind a ngy piltaknt, hadaprd rmesteri rendfokozat-
ban. Srszegi Tibor, Kaszs Imre, Ormay-nutz Jzsef s Szulyovszky
Tibor. Tartalkknt a szzadhoz tartozott Gtz Antal hadaprd rmester
is. A megfigyeli beosztsokat minden esetben tisztek tltttk be. A
lvszek ltalban tiszthelyettesi s tisztesi rendfokozattal rendelkeztek.
Meg kell emlteni a msodik raj parancsnoki gpt, mert annak piltja
Ghyczy Tihamr fhadnagy, ksbb szzados lett. Termszetesen az el-
s raj vezrgpt maga a Boszorkny szzad parancsnoka, Inokai And-
rs vezette.
60 kikpzsi, replsi nap felhasznlsval Inokai sszerzta a szza-
dt, klns slyt fektetve a rajktelkben val felhttrsek gyakorl-
sra. Inokai s Ghyczy szinte jjel-nappal levegben voltak, hogy a k-
sr fiatal piltk nmi rutint szerezzenek. A kitztt hatridre a sz-
zad nagy szemln mutatta be tudst. Klcsngpekkel kpesek voltak 9
Capronit levegbe emelni. A gyakorlat pozitv eredmnnyel zrult, a le-
dobott 126 db 100 kg-os bombbl 96% a clterletre esett!
179
A Boszorknyok reggeli eligaztsa Debrecenben, httal Inokai Andrs szzados,
flprofilban Ghyczy Tihamr fhadnagy
1942. jnius 23-n tnak indult Debrecenbl 8 db Caproni a keleti
arcvonalra, Konotop replterre. Az induls rosszul kezddtt, ugyanis
Inokai gpe durrogni kezdett, ki kellett vlnia s mg hazai terlet fltt
megfordulni s visszatrni Debrecenbe. Kiderlt, hogy a bal motorban
hengerfej-repeds van. Motorcsere. Inokai szzados, gpnek kijavtsa
utn jnius 26-n szerencssen megrkezett szzadhoz, Konotop rep-
lterre.
Jnius 30-n - mr a hadirepterkn - kaptk az els bevetsi paran-
csot. Fldi csapataink kemny harcban lltak Tim kzsg eltt. A Cap-
roniknak harcszati tmad feladatokat kellett vgrehajtaniok. Ers lg-
vdelmi tzben egy horhost megtallni s az ott lev ellenllsi fszket
megsemmisteni! Mocsry Istvn rnagy Inokai rajhoz csatlakozott ne-
gyedikknt, gy kereszt" alakzatban repltek. A navigci rendkvl
bonyolult volt, mert a vidk hres a mgneses anomlikrl. Gondoljuk
el, ezeknek a pnclzat nlkli, jrszt vszonborts gpeknek
2000-2500 mter magassgban ersen visszavett gzkarllssal kellett
180
rreplni a clra. A vzszintes bombzshoz kinyitott bombaajtk miatt
a sebessget 220 km/h-ra kellett cskkenteni, klnben a bombaajtk
leszakadtak volna. Inokai megjegyzi, hogy taln ez mg szerencsjk"
is volt, mert flrevezette az orosz lgvdelmi tzrsg bemrst.
Tyimnl - rendkvli ldozatok rn - sikerlt a magyar 2. hadsereg-
nek ttrnie az orosz vonalakat, amiben Inokai szzada ersen benne
volt". Egyes bevetsekkel tmadtk az ellenllsi gcokat. Ghyczy
Jasztrebovknl attl tartott, hogy sajt csapatokat bombzott, ugyanis
az els vonal jelzsre szolgl fstgyertyk csak a tzcsaps utn jelen-
tek meg srga fstjkkel. Szerencsre ez a feltevs tvesnek bizonyult.
Sajnos azonban 1942. jlius 2-n elszenvedtk els vesztesgket.
Baracskay zszls Capronija a Krptok felett, ismeretlen okbl ki-
gyulladt s egsz szemlyzetvel lezuhant, Baracskay s Ginowsky
zszlsok, lvszeikkel, Kiss Antal trzsrmesterrel valamint Horvth
s Tauber Istvn szakaszvezetkkel hsi hallt haltak.
Jlius 5-n kemny nap virradt a Boszorknyokra. jfl utn 1 rakor
bresztt tartottak. Mart vk. szzados Inokai gpn replt, Mocsry r-
nagy, az osztly pk. pedig a hetediken. A 3 raj ekkor esett t a tzke-
resztsgen. A ksr gpeken haditudstk foglaltak helyet, taln fel se
fogtk, hogy milyen veszlyes tra vllalkoztak. Az idjrs kedve-
ztlen volt, se csillagok, se hold, az gbolt teljesen felhs. Idzem Ino-
kai szds. visszaemlkezst: - Az orromig sem ltok. 03.10-kor adtam
be a gzt. A hossz kipufoglngok zldes-lila fnyt vibrlva verik
vissza a forg, hromg lgcsavarok. Ez a ksrteties fny bevilgt
fedlzetnkre, arcunk olyan sznt kap tle, mint a tbbnapos halottak.
Zsl (Mart Bla szds.) szokott flegmjval l mellettem. Mltatlanko-
dik, mert nem lt semmit a tksttben. (Zsl is pilta, de Capronin s
jjel mg nem replt.)
Ksrim besorolnak gpnk helyzetlmpira, mert ez az egyetlen
fnyforrs a tmpontjuk! Bmulom, milyen szpen lljk a sarat fiatal
piltim. Irnytnk sklja gy forog, mintha valami komisz klyk jt-
szana vele, pedig csak a lthatatlan mgneses ervonalak kuszldnak
ssze itt a lgtrben. A felhzet lassan felszakadozik. Feltnik nhny
ragyog csillag a keleti gbolt aljn. A j Castor csillagra replk, mert
Pollux trsasgban csaknem irnyszgemre esik. Itt fenn, hromezer
mteren, lassan pirkad mr, habr a fld mg tintastt alattunk. Stari
Oskol fl rnk. A vastlloms lngokban ll. Most lpjk t az els
181
vonalakat. Jl megfigyelhet a tzrsg prviadala. A becsapdsok
szinte temesen villannak fel mindkt oldalon. Balksrm kioldja bom-
bit s eltnik alattunk. Vajon mi baja? Ez a Bajsa gp. Kivtelesen a
balksrm, mert Rozsda (Veres Sndor hdgy.) otthon vrja, hogy szt-
ltt gpt rendbehozzk. (Valahogy fenytenem kellett, hogy jzanul
harcoljanak olyankor is, amikor nem ktelkben, hanem egyedl repl-
nek... Ezrt maradt otthon" Rozsda.)
Voronyezs fltt pokoli gytz fogad bennnket. Ez lgvdelmi tr-
tz! Robban grntoktl, pamacsoktl villog elttnk a lgtr. Fari (Fa-
rdi Lszl rmester, tvrsz-lvsz) 52 gpet szmol ssze, pillanatok
alatt. Flttnk lgiharc folyik. A nyomjelz lvedkek foszforcskjai
megmerevednek a hajnali, nyugodt levegben, s mint pkhl lebegnek
krlttnk, suhannak el mellettnk. Balra tlem egy nmet bombzt
lttek le, ltom, amint zuhan... A plyaudvar lngokban ll itt is. A v-
rosban sok helyen tz van. Csupn ngy gp repl mgttem, kett hi-
nyzik! Rdisszekttetsem csak a repltrrel van, gpeimmel nincs!
Ezt a bevetst emberi vesztesg nlkl sikerlt vgrehajtani. Mo-
csry rnagy knytelen volt egy motorral visszatrni, mert a msik mo-
tort mgneshiba miatt le kellett lltani. Bajsa Andor hadnagy Capro-
nijnak kln trtnete volt... A msodiknak startol harmadik raj balk-
srjeknt, csak a ktelket kellett tartani. A cl megkzeltse alatt k
is megcsodltk a nagy lgiforgalmat" Sztarij Oszkoltl keletre. A g-
pet Szulyovszky Tibor hdp. rmester, vfolyamtrsam vezette. Biztos
kez nyugodt pilta, hamisks mosolyval, kis fekete bajuszkjval
most is elttem ll kpzeletemben. Mindenki csak Szuly"-nak becz-
te.
Voronyezs eltt mr elkezdte ket kalaplni" az orosz lgvdelem.
Bajsa elrelt a clzkszlkhez s a parancsnoki gppel egy idben
kinyitotta a bombaajtkat. Ekkor kiltott fel Damniczky szakaszvezet,
a tvrsz-lvsz: - Elreplt a jobb lgcsavar!" - A j" hrre Szuly
azonnal 180 fokos fordulba vitte a gpet, Bajsa oldotta a bombkat s
visszamszott a pilta mell. A Caproni lassan sllyedve tartotta a nyu-
gati irnyt.
Trkpe, ezekben az els napokban csak a rajparancsnoki gpeknek
volt, gy nem knny feladat vrt rjuk a visszareplsnl. A nagy vas-
rctartalm terletek miatti mgneses zavarokat k is megismertk.
Szz sznak is egy a vge, a kiszmtott idre nem talltk meg hadi re-
182
elterket. A magassg elfogyott, s emiatt megfelel leszllhelyet
kezdtek keresni. Egy sima, nagy kiterjeds dombtetn sikerlt sima le-
szllst, kiengedett futmre vgrehajtani. Biztosak voltak abban, hogy
mr sajt terleten vannak, s ezt megerstette egy kzvetlenl felettk
elrepl nmet Heinkel He-111-es bombz is, amelybl jelenthvelyt
dobtak le szmukra a fldrajzi hely meghatrozsval. J idbe telt, mg
magyar alakulatot talltak s gy sikerlt a gp rzst megoldani, majd
sajt parancsnoksguknak jelentst adni. A rvidesen kirkez mszaki-
ak, Harsnyi szzados vezetsvel egy nap alatt replkpess tettk a
Capronit s gy sikerlt t nap utn hazatrnik. Emltsre mlt, hogy
fellltotta a Boszorkny szzad Capronival s egy motorral abszolvlt
tvolsgi rekordjt. Ellensges terlet fltt 30, sajt terlet fltt 120
km-t kellett replni, ami az oly gyakran meghibsod Capronikkal igen
kemny feladatot jelentett. A jlius 10-i bombatmads vgrehajtsra
Ghyczy Tihamr fhadnagy kapott parancsot. Start utn rajval csak a
felhk fltt rte el a szksges s minimlis 2500 mteres magassgot.
A cl elrse eltt felhttrst hajtott vgre s a clterletet 1800 mter
magassgban pillantotta meg. A plyaudvar trsgben eszeveszett lg-
vdelmi tmegtz fogadta a rajt, amely vgrehajtotta a tzcsapst. Az
egyik ksrgp telibe tallt egy nehz lgvdelmi teget s a ktelk-
nek kzel minden bombja a plyaudvar terletn robbant. Az egyidej-
leg ksztett lgi felvtelek flrerthetetlenl bizonytottk a raj flelmet
nem ismer tmadszellemt. (A hbor tovbbi szakaszaiban Ghyczy
Tihamr mg sokszor bizonytotta btorsgt s egszen kivl kpess-
geit.) A gpeket szmos helyen rte repesztallat, szerencsre a motorok
nem srltek meg.
Jlius 13-a ismt a babont igazolta! Az els s msodik raj indult
elszr Inokai s Ghyczy vezetsvel az Uriv-i szovjet Don-hdf ellen.
Pnclos gylekezst bombztak, 1000 m-re cskkentett magassgbl
hullottak a bombk. A felvonult pnclosok kztt hallatlan kavarods
keletkezett. A kt raj 22 percig volt a lgtrben, az egsz gylekezst
sztszrtk, hrom pnclos megsemmislt a felvtelek tansga sze-
rint. Sajnos Veres hadnagy s Bnkti zszls gpei nem trtek vissza.
Ksbb j hrek jnnek, Veres gpe sajt terleten knyszerleszllt,
Bnktit Ghyczy tallja meg, (egy FW-58-cal ment keresni ket), teljes
bombaterhelssel hasra szlltak, a bombk szanaszt hevertek, a gp da-
rabokban, de nagy szerencsjkre csak Bnkti trte karjt.
183
A 3. raj Urivhoz indul Rna Jnos hadnagy parancsnoksgval, de
csatlakozott hozzjuk Schiller Jzsef szzados, a 4/2 mszaki szzad pa-
rancsnoka, mghozz nknt! Ezen a bevetsen hallatlan balszerencs-
jk s egyben szerencsjk is volt!
A bombzst sikeresen hajtottk vgre mind a ngy gppel, mg a hi-
dat is eltalltk, de utna alacsonyan, irnyt szerint repltek s gy el-
trtek a mgneses hiba miatt a helyes irnytl, nmet alakulatok fltt
replve magukra vontk azok elhrt tzt. A Capronit orosz gpnek
nztk ugyanis. Hrom gp idben visszafordul, de nutz hdp. gpt el-
kapja az alulrl jv tzcsaps, Szekeres hadnagy kz- s lblvssel
jtt haza. nutz egyenesen Kurszkba vitte a gpet, hogy a sebeslt kr-
hzba kerljn. A karjt trt Bnkti zszlst Ghyczy Tihamr a Weih-
vel vitte Kurszkba, ahol magyar tbori krhz teleplt.
Jlius 14-n jjel j hr jtt: Rnk srtetlenek, de gpk elgett...
Srlt Capronival kzvetlenl az els vonalak mgtt knyszerleszll-
tak. Ezt kveten azonnal meneklsszeren kellett gpket elhagyniok.
mert igen ers tzet kaptak szovjet rszrl. Egy kzeli futrokban vol-
tak knytelenek fedezket keresni. A nmet csapatok, azon az arcvonal-
szakaszon a kvetkez jszaka folyamn els vonalaikat visszavontk,
gy Rna hadnagy knytelen volt a nmet parancsnoksgot megkrni,
tzrsgi tzzel semmistsk meg Capronijukat, nehogy az az ellensg
kezre kerljn. Ez megtrtnt, a gp elgett, de Rna hadnagy vigasz-
talhatatlan maradt... Rvidesen hr jtt a mg hinyz gprl, amelynek
Asztalos zszls volt a parancsnoka. Mindkt motorjuk ersen ejtette a
szvtrnyomst, gy knytelenek voltak egy megfelel sajt terleten
knyszerleszllni.
Jlius 18-n Inokai parancsnoki raja ngy gppel, mg sttben in-
dult, de a startnl az egyik lemaradt, csak ksbben sorolt be mgjk.
Egy rmlt haditudst volt velk, aki megrendlt attl a tzijtktl,
ami fogadta ket a kzsg fltt. A cl egy tzrteg volt, amelyet per-
cekkel elttk mr nmet Stukk puhtottak. A falu teljesen romhal-
mazz vlt, mindez egy tegrt.
A lakossg szerencsre mr rgen elhagyta a falut.
A Boszorknyok szmos tmadst intztek a hrhedt urivi hdf ellen,
de sem a fldrl, sem a levegbl nem sikerlt ezt az ellenllsi fszket
felszmolni. Ennek a krt a 2. magyar hadsereg ltta '43 janurjban.
Jlius 27-e, a Boszorknyok ttelepltek Sztarij Oszkolba. Ezekben a
184
napokban fogyott el az eredeti olasz bombakszlet. A nmetek azonban a
gyors elretrsk kvetkeztben tbb orosz bombaraktrt zskmnyol-
tak. Ezek a bombk lgcsavaros biztostsak voltak, ami annyit jelent,
hogy olds utn, zuhans kzben leprg rluk a biztost lgcsavar s
csak ez utn lesednek be. Teht a fldn val kezelsk biztonsgos
volt. Ktfle tpust kaptak, 50 kg-os pillanatgyjts repeszhatst s 100
kg-os aknahats bombkat. Kt klnbz alkalommal Ghyczy fhad-
nagy s Nmeth vk. alezredes prbltk ki az j bombkat, sikerrel.
Augusztus 3-n ismt Inokai tmadta hrom gppel Troickojt. Ki-
hallgatott foglyok szerint tbb zszlaljnyi er volt ott sszevonva.
Ers, de pontatlan lgvdelmi tz fogadta ket, viszont a magyar vad-
szok ezttal t Hjval biztostottk a Capronikat. Inokai raja most pr-
blta ki elszr a zskmnybombkat. A gpek sebessgt lecskkentet-
tk 220 km/h-ra, a bombaajtk kinyitsa utn, az ers huzat betdult a
gpbe, majd a piltals alatt elhelyezett ngy darab 100 kg-osrl lep-
rgnek a lgcsavaros biztostk. Flelmetes helyzet! Belestett bom-
bkkal repltek. Ha sszvetst csinltak volna, akkor kt bomba kny-
nyen sszetdhet s robban, teht ezekkel a bombkkal csak sorozatve-
tst szabad volt csinlni. A 2/10-ednyi sec oldsklnbsg, 10-12 mte-
res robbansi tvolsgot jelentett, persze 220 km/h sebessgnl. Augusz-
tus 7-n Rna zszls gpnek egyik motorjrl elreplt a lgcsavar, a
motor beslt. Olajcsrepeds, knyszerleszlls egy motorral, motorcse-
re szksges.
Ideiglenesen a szzadhoz helyezett Mart Bla szzados is rszt vett a
bevetseken. Egyik alkalommal rdekes kalandban volt rszk. Mart
szzados Rna hadnagy gpn a kijellt clra Petropavlovszkoje szaki
rszn ktszer is rreplt. Ekkor vette szre, hogy fejk fltt thz egy
szovjet ktelk, hat bombz s hrom vadsz. Marthk ledobtk bom-
bikat a Don keleti oldaln s ersen nyomtk a gpet, nehogy harcba
kelljen keverednik a tlerben lev ellensggel. Ekkor derlt ki, hogy
azok meg a Don nyugati oldaln fekv nmet llsokat bombztk Ko-
rotojak krzetben.
Augusztus 11-n jra rdekes" esemny trtnt. Inokai szzados
megjegyzi, hogy az zemi szzad parancsnoka, Schiller szds. bevetsre
jelentkezett, pedig neki nem is ez volt a feladata. A kszltsg sszell-
tsa utn nem sokkal jtt a bevetsi parancs, bombzni kell a petropav-
lovszkojei szovjet tegeket! Schiller Mni" vezette a kszltsgi rajt. A
185
jobbksr gpen kt vfolyamtrsam tartzkodott: Ormay-nutz Jska
s Gtz Antal hadaprd rmesterek, Operhall s Talabr szakaszvezetk-
kel. Utols pillanatban ebbe a tiszt nlkli gpbe beszllt Harsnyi Gbor
szertri szzados utasknt". Start utn a gpnek nem jtt be a futmve.
Egy ideig a repltr fltt krztek, majd pedig kiengedett futmvel
irnyt vettek a Don fel! A fldn maradottakat nagy aggodalom fogta
el, ugyanis a clterletre ksve rkez gp mr nem szmthatott a sajt
vadszbiztostsra, annl inkbb a szovjet vadszok tmadsra. Az id-
ben startol kt gp rendes idben visszatrt, a tzcsapst sikerrel vgre-
hajtottk, de a ksbb indult harmadik gpet nem lttk. Negyven perc
ksssel - amikor mr szinte elveszettnek hittk ket - egyszerre csak
feltnt az alacsonyan hz, kiengedett futj Caproni, amint lomhn bil-
legtette szrnyt...
risi rmujjongs trt ki: lgi gyzelem!
Elbeszlskbl kiderlt, hogy a szemlyzet kzs megegyezssel
vllalta a kiengedett futj gppel a bevets vgrehajtst s gy egye-
dl, lecskkent sebessggel cammogtak" a clterlet fl. Mr rfor-
dultak a clra, amikor 2300 mter magassgban hirtelen hrom szovjet
vadsz tmadta meg ket! A nap irnybl meredek zuhans utn az el-
s mr messzirl megnyitotta a tzet. Hossz sorozatai, egyelre a Cap-
roni fltt hztak el, de a hts lvsz, Talabr szakaszvezet 12,7-es
Scottijbl roppant hidegvrrel rvid, de nagyon pontos sorozatot kl-
dtt a vadsz csre" al. Tallt! Fst- s lngcsvban tnt el az ellen-
sges gp a Caproni alatt. A pilta nem ugrott ki, gy ltszik is talla-
tot kapott... A hevesen tzel Caproni ezek utn gy ltszik tl tsks-
nek tnhetett, mert a vadszok eltntek g trsuk nyomdokban. A
bombk vetse utn a mieink felhbe hztak. Harsnyi szzadosnak vi-
szont komoly lmny volt ez a potyautazs, megrezte, hogy a vszon-
borts gp mellett elsuhan foszforcskok milyen veszlyt jelenthettek
volna, ha nincs szerencsjk.
Augusztus 14-e a Boszorknyok gysznapja lett, repl hsi hallt
halt osztlyparancsnokuk, Mocsry Istvn rnagy s vele egytt Nagy
Zoltn rmester, Piri Imre szakaszvezet...
Nmeth Jnos alezredes, a doni repl csoport vezrkari fnke mr
kora reggel szemlyesen hozta a bevetsi parancsot egy hromgpes
Caproni raj szmra. Nmeth is gy dnttt, hogy a vezrgpen, amelyet
szemlyesen az osztlyparancsnok, Mocsry rnagy vezetett - maga is
186
A Boszorknyok hsi hallt halt osztlyparancsnoka, Mocsry Istvn rnagy
(Ghyczy Archv)
jelen lesz. A msik kt gpet Schiller Mni" s Mart Zsl" replt.
Feladat az urivi els vonal bombzsa volt.
Feladatuk vgrehajtsa utn csak Schiller s Mart szlltak le s kt-
sgbeesetten jelentettk Inokai szzadosnak, hogy a vezrgpen robba-
ns trtnt, valsznleg lgvdelmi tallat kvetkeztben s az gve le-
zuhant. Ketten kiugrottak, de fldet rsk helye teljesen bizonytalan,
annyira az els vonalaknl trtnt az eset, pontosan a bombavets pilla-
natban. Inokai szzados rendkvl higgadtan intzkedett. Martot futr-
gpen Ilovszkojbe kldte a replcsoport-parancsnoksgra pontos,
szemlyes jelentsttelre. A legnysget sszehvta s parancsot adott,
hogy mindenki azonnal rjon tbori lapot, nehogy otthon a csaldtagok
ok nlkl rmhrek ldozatai legyenek. Akkoriban a haditudstsok k-
zltk ugyan a gpvesztesgeket, de az elveszett szemlyzet nvsort
nem. Este 7 rakor telefonjelents rkezett. Nmeth Jnos ejternyvel
kiugrott s a magyar els vonalban fldet rve bokatrst szenvedett.
Nmeth alezredes olasz Salvator ernyvel ugrott, amelynek fellete j-
val kisebb volt a magyar gyrtmny Hehs ernyknl. Egy ra mlva
jabb vigasztal hr. Orbn Gyrgy fhadnagy, aki Muki becenvre hall-
gatott, szintn megvan, csak knny repeszsrlsei vannak, is ejter-
nyvel hagyta el a gpet...
Orbn Muki" kt nap mlva, sajt lbn stlt be az osztly krlet-
be. Az elmondsa alapjn alakult ki a hiteles kp a szerencstlen beve-
tsrl. A robbans pillanatban Orbn meglepdtt, mert a Caproni
egsz orra elreplt elle... A msodpilta helyn lt, pontosabban a
megfigyel lkjn s eltte ttongott a mlysg... Htranzve ltta,
hogy Nmeth alezredes nincs a helyn, de a vszkijrat nyitva, Mocsry
fogja a feje fltti vszkijrat kioldkarjt, az egsz gp g! Ezt rzkel-
ve, Orbn Muki egyszeren kilpett az eltte teljesen szabad mlysgbe.
Az ernyt azonnal nyitotta s ltta, hogy jval fltte mg egy erny li-
beg lefel. Maga al tekintve ktsgbeesve ltta, hogy orosz terlet f-
ltt van, de nem sokkal s a szl ersen viszi a magyar vonalak fel.
gy hromszz mter magasan lehetett, amikor fut oroszokat vett szre
maga alatt s hallotta kiltozsukat. Megdbbenve szlelte, hogy lve-
dkek ftylnek el mellette, valsggal clba lnek r.
Persze a magyar elsvonalban is szrevettk, mert teljes zrtzet te-
rtettek az orosz elsvonalra... Muki olyan terleten rt fldet, amely a
kt arcvonal kz esett. Elkezdett a sajt csapatok irnyba kszni, ami-
188
kor rohamsisakos, meztelen felstest magyar katonkra tallt, akik a
legnagyobb tzben, egy szakllas zszls vezetsvel a magyar elsvo-
nalba vezettk. Ez a kommandegysg nknt vllalkozott a magyar re-
pltiszt megmentsre. A zszls neve Poroszlay volt... Nmeth alezre-
des a krhzban elmondta mg az esetrl, hogy Mocsryval egyszerre
nyltak a sajt tetkioldjuk fel. Nmeth azonnal lereplt, Mocsry
is, de nem ugrott.... Ma mr soha nem fogjuk megtudni, hogy mirt.
Nagy Zoltn s Piri Imre mr nem tudtk a lngol gpet elhagyni. A
gp szovjet terletre zuhant, s hozzfrni nem lehetett, gy a sztarij-osz-
Icoli repltr Boszorknyszllsn jelkpes srt ksztettek emlkkre.
Inokai rja a kvetkezket: -,,A srra helyezett kettskereszt ksbb a
debreceni repltren, a parancsnoki plet mellett llt. A kopjafa mg
ma is megvan, de kt darabban, Pista btym jelkpes srjba tzve a
farkasrti temetben s ott emlkeztet hsi halottainkra."
Pr nappal ksbb a Boszorknyok megrtk Horthy Istvn fhad-
nagynak, Magyarorszg kormnyz-helyettesnek hsi hallt s szo-
mor bcsztatst. Kzben a bevetsek meglls nlkl folytak nappal,
jjel pedig k kaptak rendszeres bombatmadsokat, amelyeket azonban
klnsebb vesztesg nlkl sikerlt tlnik. Csak ppen aludni nem
lehetett!
Szeptember 11-n volt a Boszorknyok eddigi legmegterhelbb nap-
ja, 28 gppel sszesen ht bevetst repltek. Ekkor mr egy szzadnyi
Me-109-es nmet vadsz biztostotta bevetseiket s megvtk ket a
kzvetlen vadsztmadstl. Mocsry halla utn Schiller Jzsef szza-
dos vette t az osztly parancsnoksgt. Inokai szeptember 28-n beve-
tsen megsebesl egy kis repesztl, amely kellemetlen helyen, a szem-
hjn tallta t el. Oktber 7-n Inokai szds. tadta a parancsnoksgot
Ghyczy Tihamr fhadnagynak, ugyanis Heinkel He-111-es tkpzsre
Poltavra veznyeltek egy raj Caproni piltt, kztk Inokait is. A ma-
gyar parancsnoksg kezdte beltni, hogy ezekkel a meglehetsen lehar-
colt fa- s vszonborts gpekkel, a meglv s lehet legodaadbb
mszaki szolglat mellett sem lehet tovbb bevetsekre jrni. gy kerlt
sor arra a gondolatra, hogy a Capronikat He-111-esekkel kell levltani,
mg akkor is, ha a Heinkelek sebessge a Capronik alatt maradt, de
egyb repl tulajdonsgokban jcskn rvertek a Capronikra.
1942. szeptember 14-n a Boszorknyok a hetvenedik bevetsi paran-
csot s a 250. Caproni 135-s bevetst teljestettk. Ezek a viszonylag
189
nem nagy szmok egszen ms rtkelst kapnak, ha figyelembe
vesszk az egyes bevetsek rendkvli veszlyessgt, hiszen minden
bevetsk a knny, kzepes s nehz lgvdelem tzkrletben zajlott
le, valamint azt a tnyt, hogy a meghibsodsok szma - egysgnyi gp-
re viszonytva - minden ms, hasonl tpussal szemben, milyen magas
volt.
Idzem Ghyczy Tihamrt: - Legalbb kt bombz osztlynak kelle-
ne a hadsereg rendelkezsre llnia, de mg mindig mi vagyunk az
egyetlen szzad itt a fronton. Nem volt a hadseregnk teljes, sem lt-
szmban, sem felszerelsben. Teljes volt azonban a frontsvnak az a
szlessge, melyet a nmet hadvezetsg a magyarok szmra kijellt s
a kivonult hadseregnek kellett viselnie ennek a helyzetnek minden tkos
kvetkezmnyt."
Oktber kzepn a Boszorknyok Urazsovba telepltnek t, ahol
mr hangrok is lltak rendelkezskre s volt idejk s helyk gpeik
javtsra. Minden pillanatban vrtk a hazateleplsi parancsot, de ehe-
lyett oktber 31 -n bevetsi parancs rkezett, Szvoboda trsgben lv
szovjet tzrsgi sszpontosts tmadsra. Kt rajjal, hat gppel indul-
tak. Az els rajt Schiller szds, az osztly parancsnoka vezette, teht azo-
kat a fikat, akik eddig Inokai szds-sal repltek. A msodik raj Ghyczy
Tihamr, az j szzadparancsnok, aki rajval 500 mteres tvkzzel,
msodik hullmknt kvette az elst.
Innen sz szerint idzem ismt a szzadparancsnokot: - k (az els
raj) mr trepltk a Dont, amikor a jobbksr Mdy Cspi" (hadap-
rd rmester, pilta, kzel ktmteres fi) gpe egszen enyhe fstcskot
eresztve kezd jobbra felfel elhzni a ktelktl, majd a kvetkez pilla-
natban egy hetvenmteres tzgmbb robban, amelybl mr csak a gp
res vzt s nhny szerterobbant nagyobb darabot ltok lefel zuhan-
ni. Lgvdelmi tallatot kaphattak s a benzintankok robbantak. Kiug-
rsra idejk sem volt, de szenvednik sem kellett, ez a robbans azonnal
vgzett velk. Asztalos Ferenc zls. megfigyel, Mdy Zoltn hadaprd
rmester pilta, Csiszr Jzsef szakaszvezet, tvrsz s Jandrasits
Lszl szakaszvezet, szerel lvsz szemlyeivel 11-re ntt a hsi ha-
lottak szma. Mdy Cspi esete mg azrt is kln tragikus, mert neki
egybknt is ez lett volna utols bevetse. A hat hadaprdunk kzl hr-
man - Kaszs Imre, Mdy Zoli s Ormay Jzsi - most sszel a Rep.
Akadmira kszltek Kassra, hogy ott tisztekk kpezzk ket.
190
Mdy mg lete utols cselekedetvel is jt tett. Amikor az ket rt
lgvdelmi tallat utn szndkosan vagy akaratlanul, de gpt a kte-
lkbl flrehzta, ezzel felttelezheten nyolc ember lett mentette
meg. Ha az eredeti kvetsi tvolsgban marad Mni gptl, akkor az a
hatalmas benzinrobbans lncreakciszeren tterjedt volna Mni s a
balksr gpre is.
Ennek az esemnynek a ltvnya bennem is egy olyan reakcit vltott
ki, amelyet nem hallgathatok el. Elre kell taln bocstanom, hogy ve-
lem szletett optimizmusom alapjn, tbb mint ktesztendei harctri
szolglatom idejn a flelem nem lt bennem tartsan. Az a lehetsg,
hogy a hbort nem szom meg lve, idnknt fleg szellemi, de nem
rzelmi formban jelentkezett bennem. Bevetseim kapcsn sok olyan
zabszem" helyzetben voltam persze, amikor a hidegvr megrzshez
nagy nfegyelemre volt szksgem, magyarn kimondva, ott lt bennem
a flelem, de Mdyk esete volt egyike legmegrzbb lmnyeimnek.
Gpk robbansa pillanatban szinte grcssen megrndult mindkt ka-
rom, hogy gpemet s ktelkemet elfordtsam. A megsemmislsnek
ily hatalmas ltvnya a flelemnek szinte egy villmt hastotta belm.
Pokoli rzs volt mgis treplni azon az oszladoz fsttengeren,
amelyben msodpercekkel elbb ngy szeretett fiatal bajtrsunk semmi-
slt meg."
Klnben ez volt az utols bevets az 1942-es vben a Boszorknyok
szmra. gy vgl is a bevetett gpek szma 1062-re emelkedett s az
sszes kijellt tzcsapst (kb. 1700 tonna bomba vetsvel) vgrehajtot-
tk.
A 4/1. Boszorkny bombzszzad 1942. november 10-n kapta haza-
teleplsi parancst. t nappal ksbb hazatrtek Magyarorszgra s le-
harcolt Capronijaikat leadtk. Az amerikai lgiernl ennyi bevets utn
mr vgleg levltottk a ngymotorosok hajz szemlyzett. Ezt a ma-
gyarok soha nem engedhettk meg maguknak, a magyar piltknak s-
lyos sebeslsig, vagy hsi hallig kellett harcolniuk, termszetesen ki-
vve azokat, akiknek ritka szerencsje lehetv tette, hogy megrjk a
hbor vgt. Ms krds, hogy a vesztes hbor keser vge hozott-e
megbecslst, vagy brmi jt szmukra? Mindenesetre 1942 vgt jra
vagonokban tltttk, irny a keleti hadszntr, ahol a Heinkel He-111-
esre val tkpzs s j bevetsek vrtk ket. A sors azonban mst tar-
togatott szmukra. A nmetek maguk nyilvntottk korszertlenn a
191
He-111-est s javasoltk a Junkers Ju 88-asra val tkpzst, s egyben a
horizontlis bombzs helyett a zuhanbombzst.
Rvidesen megtrtnt a megllapods, miszerint az tkpzs Dl-
Franciaorszgban fog trtnni. Ez 1943 mrcius els felben meg is
kezddtt.
Sajnos meg kellett vlniuk szeretett parancsnokuktl, Inokai Andrs-
tl, aki korbbi szemsrlse miatt zuhan replsre orvosilag alkalmat-
lann vlt.
Bszkn rom le, hogy ez az tkpzs a nmeteknek jelentett nagy
meglepetst, ugyanis azt hittk, hogy valami bemutatt repl klnle-
ges lgi alakulat tagjai a Boszorknyok. Olyan jl s gyorsan vettk t a
tpus s a specilis zuhanbombzsi ismereteket, hogy a kvetkez n-
met mondat hangzott el, minstve a Boszorknyokat: - Unglaublich
wie diese Ungarn fliegen! Wie Teufels!" - (Hihetetlen, ahogy ezek a
magyarok replnek! Mint az rdgk!) Srgette is ket a fels hadveze-
ts, hogy mielbb fejezzk be az tkpzst, de erlyes parancsnokuknak
ksznheten a tanfolyamot nem rvidtettk le, a teljes kikpzst vg-
rehajtottk, belertve a ktelkben val zuhans s bombavets gyakor-
latt is.
1943. prilis 20-n srtetlenl adtk vissza a nmeteknek a kikpz
gpeket s elindultak keletre, a hadmveleti terletre.
1943 mjusban mr a kalinovkai repltren talljuk ket, ahol j
Junkers Ju-88-as gpeiket tvettk. Els hadireplterk Harkovtl pr
kilomterre fekdt, az akkori arcvonaltl mintegy 40 kilomterre.
Az els tjkoztats nem volt valami szvdert: a bevetsi terletk
egy 130 km mlysg s 110 km szlessg terlet, megrakva ht szov-
jet tmaszponttal s pillanatnyilag tlagosan 40 vadsszal. St a szem-
benll vadszerk gpanyaga a legveszlyesebb tpus, az amerikai
gyrtmny Bell P-39-es Airacobra volt!
Ghyczy Tihamr nagyon szpen emlkezik meg a magyar vadszre-
plkrl, akiknek vdelme alatt tudtk a Boszorknyok feladataik zmt
vgrehajtani, s nem sprtk ket le napok alatt az Airacobrk. Els
bevetseik egyikn slyos vesztesg rte ket, mert Bajsa Andor fhad-
nagy s szemlyzete errl a bevetsrl nem trt vissza. A hbor utn
tudtk meg, hogy fogsgba estek.
Ghyczy Tihamr szzada nem sokig tudott az eredeti felllsban har-
colni, mert kzbejtt a replsors, a katonasors, amely a hborban ki-
192
Boszorknyok Junkers .Ju-88-as ktelke az orosz fronton 1943-ban (Punka Archv)
szmthatatlanul dnt let s hall kztt. De ne vgjunk a dolgok el-
be...
Ghyczy maga 1943. mjus 23. s jlius 14-ike kztt 30 bevetsen
vezette rajt, illetve szzadt. A harminc bevetsbl tizenegyszer tmad-
tak vasti csompontokat, nylt plyn vasti szerelvnyre tszr rep-
lterek s lszerraktrak ellen ngyszer, csapatsszevonsok ellen tz-
szer szlltak fel, illetve mrtek tzcsapst. Minden bevets kln trt-
net, kln megemlkezst kvnna. Ezek kzl kiemelem az utolst,
amely sebeslssel s halllal vgzdtt. Elbb azonban nhny szt j
gpkrl, a Junkers Ju-88-asrl, amelyet a Debrecenben leadott Caproni
135-sk helyett kaptak. Az reg vszonborts gpek helyett ez a ki-
forrott tpus igen nagy technikai ugrst jelentett szmukra. A kt, egyen-
knt 1400 LE-s Jumo motor 5000 mter magassgban 450 km/ra maxi-
mlis s 350 km/ra utazsebessget biztostott. Az optimlis 75-80 fo-
kos zuhansi szgben nem gyorsult 800 km/ra fl, termszetesen a
szrnyak alatt kiereszthet zuhanfklapok segtsgvel. Ami ezeknek a
gpeknek a fegyverzett illeti, elgg vltozatosnak volt mondhat. l-
193
talban az A/4, A/14 s C/6 tpusvltozatokkal repltek. Ghyczy gp-
nek 3 db 7,9 mm-es egyes s 1 db als ikergppuskja, valamint egy
merev bepts elre tzel 20 mm-es gpgyja volt. A ksbbi C/6-
os tpusok fegyverzett mg nagyobb tzer jellemezte, hrom elre t-
zel 20 mm-es gpgy jrult hozz. A maximlis 2600 kg-os bomba-
terhels helyett ltalban a max. 2 tonns varicit hasznltk.
Visszatrve az emltett, tragikus vg jlius 14-i bevetsre, azon a na-
pon a nmetek felkrtk a magyar zuhanbombz osztlyt, hogy a kije-
llt mkdsi terletktl dlre fekv Izjum vroskban pnclos gyle-
kezst tmadjanak. Sajnos vadszbiztostst nem tudnak adni...
Ghyczyk gy terveztk a vgrehajtst, hogy rajonknt, hullmszer-
en tmadnak s rajonknt legalbb ktszeri bevetst hajtanak vgre. A
clterlet fl rve valban megpillantottk a nagymret pnclos gy-
lekezst, a harckocsikat, rohamlvegeket s szllt jrmveket. Zuha-
ns a srjbe! A pattansig fesztett idegrendszer nem szleli a moto-
rok drejt, a zuhan s gyorsul gp svtst, csak a clzkszlk
srgs keresztje keresi finom helyesbtsekkel a clt. Az egsz szemly-
zet hallatlan feszltsgben tette a dolgt, figyelte a lgteret, a lvszek
markoltk fegyvereiket, egy-egy pillants egymsra. Jl tudtk, hogy
most az letk egymstl fgg, ilyen pillanatok azok, amelyek igazn
sszekovcsoljk ezt a ngy embert, a kzs hallban, vagy az letben...
Hrom hullm, hrom raj dobta bombit. Negyedszerre jra Tihamrra
jutott a rcsaps, jra zuhant a clra, jra feszlt az idegrendszer, keze,
ujja az oldgombon, mg nem oldott, mg egy kicsit tovbb s aztn
szokatlan csattans hallatszott a fedlzeten s egy kilts a fedlzeti r-
din: - Telitallat!" - ordtott Varga szakaszvezet, a szerel lvsz!
Telitallat? Hiszen mg nem is oldottam! - gondolja Ghyczy, majd Var-
ga jra kilt: g a jobb motor!"
Ghyczy egy pillanat alatt kapcsolt, elszr is meg kell szabadulni a
bombatehertl! Rhzta a clra a fonalkeresztet s oldott! A hirtelen
megknnyebbl gpet felhzta egy les fordulval, amely mr nyugat-
ra irnyul, hazafel. Levette a gyjtst a jobb motorrl s megindtotta a
tzoltberendezst, vitorla-llsba lltotta a lgcsavart. A bal motorra
fokozatosan teljes gzt adott s enyhn vesztve a magassgot, nyomta a
gpet vissza az arcvonal, a sajt terlet irnyba. gy az enyhe sllye-
dssel a gp gyorsulni tudott, minden pillanat szmtott, csak tl legye-
nek a veszlyes znn, ne kelljen ellensges terlet fltt kiugrani vagy
194
Hasraszllt" magvar Junkers Ju-88-as bombz a keleti fronton.
Eltrben Bogti Pter hadnagy (Punka Archv)
knyszerleszllni! A motor gett, a sebessg fokozta az gst tpll
oxign mennyisgt, a motorburkolat teljes kerletn is tz radt htra,
egyre ersdve. Az g motor s a piltakabin kztt volt az egyik 800
literes benzintartly, amelybl mr j negyedrsz hinyzott. Ha a tz azt
a tartlyt elri, robban a gp! A tz szne mr-mr vaktan fehr volt,
jelezve azt, hogy a magas hfokon az alumnium tvzet is tzet fogott.
Ghyczy megfigyelje Srszegi Tibor, zszls, vfolyamtrsam, j bar-
tom volt. Msodszor kiltott mr Ghyczynek, hogy ugranak-e. Amikor
vgre trepltk az arcvonalat s Ghyczy ltta, hogy tl alacsonyan van-
nak, ugrani mr nem lehet. Nincs ugrs, knyszerleszllunk!" - ki-
ltotta s ez parancs volt! Mr csak arra koncentrlt, hogy mielbb meg-
tallja azt a helyet, amely elg hossz s elg sima ahhoz, hogy hasra
dobja" a 88-ast. Nagy a sebessg s nincs id a cskkentsre. Balra
elttk enyhn emelked dombfellet, szntsnak tnik. Rfordult s
nyomta a fld fel gpt, de elkvetett egy slyos hibt! Hogy majd fl-
det rs utn gyorsan elhagyhassa a gpet, kikttte magt s oldta az
ejterny csatjait. Annyira csak a fldet fogsra figyelt, hogy elfelejtette
Mazzag rmestert figyelmeztetni, oldja le a gondola hts rszt, ahol a
195
gp fels rsznek deformldsa dacra majd kijuthatnak az g gp-
bl. Persze nem szabad ezt tl korn csinlni, mert a kormnyszervek-
nek tkzve, deformlhatja azokat. Mazzag rm. azonban tudta a dolgt.
Tbb, mint 300 km/ra sebessggel rtek fldet, most mr a sors keztl
fggtt minden... Mennydrgsszer robaj, por s fstfelh, majd min-
den elsttlt Ghyczy Tihamr eltt. Nem volt bektve s fejjel nekire-
plt a mszerfalnak. Nem jult el, de kbn rzkelte, hogy a gp egy-
szerre csak elugrik a fldtl, 1-2 mp-ig hangtalanul suhan, majd jra ne-
kivgdik a talajnak. Fljultan konstatlta kicsit ksbb, hogy a gp
egy jobbra perdlssel 180 fokos szget r le, majd megll. A motortz
majdnem teljesen kialudt, a nagy por-zn ltszlag eloltotta.
Tihamr kiugrott a szrnyra s megpillantotta Mazzag Lszlt srtet-
lenl. De hol a msik kett? Mazzag szerint Srszegi Tibor zszls mg-
is parancsot adott Vargnak a kiugrsra, de hogy maga Srszegi hol van,
azt nem tudta... Mindketten elkezdtek visszafel gyalogolni, megkeresni
a fldet rs helyt. 400 mterrel htrbban fogott elszr fldet a 88-as,
majd elugrott a fldtl s a msodik fldet rstl vgig alkatrszek, fel-
trt fld, eldeformldott fmlemez darabok ltszdtak s vagy szz
mterre tlk egy sttebb folt... Kzelebb mentek... szrnysg, ott
fekdt Tibor mozdulatlanul, holtan. Ltszlag srtetlenl, de megtapint-
va reztk, hogy minden csontja aprra trt, csak a replruha tartja
ssze testt. tgondolva az esetet, csak egy trtnhetett: nem brta ide-
gekkel az g gppel val siklst, kiugrasztotta Vargt, majd elhelyezke-
dett a knyszerleszllshoz. Amikor a gp a fldrl jra a levegbe ug-
rott, azt hihette, hogy mr megllt s maga is felllt. Ekkor csapdott
msodszor a gp a fldhz s az risi tehetetlensgi er a trzs el dob-
ta t, amely maga al hengertette s meglte Tibort. Szegny Kosr",
gy hvtk t annak idejn a tagok a hegyen", amikor mg vitorlz re-
pl volt. Egy jabb vfolyamtrsam hagyott itt bennnket...
Azt sem tudtk biztosan, hogy egyltaln sajt, vagy ellensges ter-
leten vannak-e? Egyelre Mazzaggal elbjtak egy kzeli sr bokorban,
elvettk pisztolyukat s vrtak. Msodperceken bell meglttak t
fegyvertelen, tereptarka nadrgos, meztelen felstest katont, akik va-
tosan kzeltettk meg a lassan jra g gpket. Ugyan kik lehetnek?
Felmsztak a vezetlsbe, gy ltszott a mg menthet felszerelst
akarjk kiszedni. Tihamr s Mazzag pisztollyal a kzben szablyosan
lerohanjk ket, mikzben Ghyczy nmetl ordt: - Kik vagytok? Bam-
196
bn bmulnak, hiszen nincs emberi klsnk - mondta Ghyczy -, in-
kbb vres ngereknek nznk ki!"- Szerencsjk volt, hogy nmetl
szlaltak meg. Kiderlt, hogy ngy kilomterre van az arcvonal, tbor-
nok parancsnokuk ltta az egsz esetet. Az ejternyvel kiugrott Varg-
rt autt kldtt, Tihamrk gpre csak legyintett, abbl nem jn ki
senki lve, mondta embereinek. Ekkor vettk csak szre, hogy az egyik
gp a rajbl alacsonyan kering flttk. Mint utbb kiderlt, kszek vol-
tak tzfegyvereikkel nekik segtsget adni, meg aztn jelenteni akartk,
hogy mi trtnt a vezrgppel. Szllst s elltst kaptak, majd msnap a
kzeli falu ftern eltemettk Srszegi Tibor zszlst, katonai dszpom-
pval. Varga lve megszta az alacsony ugrst, ppen hogy kinylt az er-
nyje, mris a fldhz csapdott. Kz-lbtrst s agyrzkdst szenve-
dett, ksbb azonban az orvosok teljesen rendbe hoztk.
Ez utn a bevets utn, figyelembe vve a hossz frontszolglatt,
Ghyczy Tihamr szzadost levltottk.
Szomoran emlkezik vissza elesett bajtrsaira, klnsen volt meg-
figyelire, akik mindhrman letket adtk a hazrt! Pajts Lszl,
Vasvry Jzsef, Srszegi Tibor s Mazzag Lszl tvrsz-lvsz, aki j-
val ksbb, 1944-ben, Me-210-es gpben, Brnyi Sndor piltval halt
hsi hallt.
n csak egy kis zeltt igyekeztem a nagyhr debreceni Boszork-
nyok haditetteirl lerni, de hangslyozom, trtnetk nem rt vget, j
parancsnokkal tovbb harcoltak s sajnos hsi halottaik sora is tovbb
gyarapodott. Debrecen vrosa ma is bszke, mert most mr lehet is
bszke rjuk, akiket mindig is fiainak tekintett.
BOSZORKNYOK" PEDIG VOLTAK
S VANNAK!
Nhny mondat az olvas szmra:
Nagy emlk rpdhzi kirlyunkra, Knyves Klmnra gondoltam,
amikor rsomnak cmet kerestem. s bocsssk meg nekem a profani-
zlst, Knyves Klmn eredeti mondsnak eltorztst. ugyanis r-
viden s egyszeren csak annyit mondott, hogy - Boszorknyok pedig
nincsenek!
Igen m, de mint azt a legtbb olvasm gyis tudja, n egszen ms
Boszorknyokra" gondoltam. Repl Boszorknyokra".
Ezek letrl, harcaikrl szmos rvidebb-hosszabb visszaemlkezs
mr megjelent a klnbz repl folyiratokban. Jmagam is rtam r-
luk. Pumk s Boszorknyok" cm elkszlt, majd kiadott knyvem-
bl, hrom folytatsban emlkeztem meg a nagy hr debreceni szzad
harcairl.
A sajnlatos mdon megsznt j Szrnyak" cm repl folyirat
lapjain nyomtatsban megjelent dolgozatom hatsra nem egy, mg l,
reg Boszorkny" tollat vett kezbe, levelet rt nekem s tovbbi mun-
kra buzdtott. Egyesek lertk lmnyeik egy rszt, msoktl fnyk-
peket kaptam, olyanokat, amelyek j rsze mg nem kerlt publiklsra.
Mi tagads, jl estek ezek a sorok, ezek a levelek. Kiss igazoltk b-
torsgomat, amikor vadsz ltemre, a bombzpiltk s hajzk fj-
ba vgtam a fejszmet".
Ismt hangslyozom, hogy ez a fejezet nem a Boszorkny szzad
pontos, ler trtnete, hanem az alakulat egyes tagjainak, tlt lmnye-
inek gyjtemnye. A hadtrtneti szempontbl trtn, kronologikus
feldolgozs mg vrat magra s flek, ez az llapot most mr vgkpp
gy marad. Az vtizedek elszlltak, az esemnyek j rsze mr-mr csu-
pn legendaknt l az utdok kztt.
n azonban csakis konkrt tanvallomsok" alapjn rok, az esetleg
megtrtnhetett ez is" fogalmt nem ismerem, fantzimat nem eresz-
198
tem el s nem tvedek a hajz mesk" egybknt nagyon is csbt vi-
lgba.
A megjelent folytatsok alapjn kaptam olyan jindulat kritikt,
hogy kiss szikr" stlusban rtam a Boszorknyokrl. Lehet. mbtor,
egy az ellensg feletti bevets lersnl, mg az gynevezett szikr st-
lus mellett is tst az a rendkvli feszltsg, amelyet mindazok jl is-
mertek s reztek, akik harci gpeiken trepltk az arcvonalakat.
Nos, a fentiek elrebocstsa utn hadd' mondjak el egy esetet, amely
jra csak azt fogja bizonytani, hogy akit a Sors, vagyis Isten akarata ha-
llra sznt a hborban, annak meg kellett halnia, akit pedig letre tlt
- az tll lett.
1942. jnius 23-n a 4. Bombzosztly Boszorkny szzadnak lgi
rsze, nyolc Caproni Ca-135bis bombzval, elindult Debrecenbl,
Ukrajnba.
Az egyes gpek szemlyzetei - a korbbi gyakorl replsek sorn -
mr jl sszeszoktak. No, de most figyeljk a B-568 lajstromjel gpet
s szemlyzett. A debreceni repltr bevets eltti eligazt tanterm-
ben (manapsg ezt jobb helyeken briefing-room-nak hvjk) tbb mint
egy hete mr kifggesztettk a kivonul gpszemlyzetek jegyzkt. Az
indulst megelz napon azonban, az 568-as gpre beosztott Bnkti
Lszl zszls, Srszegi Tibor hadaprd rmester, Pilbauer Istvn sza-
kaszvezet s Balogh Imre rmester utn Kiss Antal rmester, hajz
tvrsz s lvsz nevt thztk, majd helyre bertk brk Jnos sza-
kaszvezet, szintn tvrsz-lvsz nevt...
Mi volt a httere ennek a nv- s szemlycsernek? brk Jnos sza-
kaszvezet s Kiss Antal rmester bartok s j cimbork voltak. Akko-
riban mg csak nhny napja volt annak, hogy Kiss Anti megnslt. Mi
tagads, nem sugrzott rla a lelkeseds, hogy a mg ki sem hlt nsz-
gyat, a Caproni knyelmetlen rdis lsvel kell felcserlnie.
brk Jnos cimbora a B 557-es gpen, ugyancsak kivonulsra k-
szlt, s br utna is srtak a debreceni lnyok, feszlten kszlt a nagy
feladatra. Az utols napon, az indulst megelzen, egy motorprba al-
kalmval az egyik Piaggio motorban hajtkarszakads kvetkezett be, a
mszaki szolglat motorcsert rendelt el. Ennek kvetkeztben a B 557-
es mr nem indulhatott el msnap. A szzad nem kilenc, hanem csak
nyolc gppel startolt. Igen m, de ez a krlmny mr az indulst meg-
elz napon nyilvnval lett s brk bksen tudomsul vette, hogy
199
majd csak pr nap ksssel fog cimborja utn kijutni a hadmveleti
terletre. Nem gy, Kiss Anti.
megrezte a nagy lehetsget, ha tlete sikerl, pr nappal tovbb
lehet egytt ifj felesgvel. Flrehvta brk Jancsit s kerek perec
megkrte: cserljenek!
A j bart persze nem mondott nemet, mire odavgdtak Inokai sz-
zadparancsnokhoz s nyltan elmondtk, illetve Kiss Anti elmondta b-
natt. Inokai, a megrt parancsnok beleegyezett a cserbe.
A kifggesztett kivonul llomny-tblzaton thztk a B 568-as
gpszemlyzet nvsorban Kiss Antal rmester nevt, s bertk, hogy
brk Jnos szakaszvezet.
23-n elstartolt a nyolc gp s gy az 568-ason brk Jnos is, majd
sima repls utn leszlltak Konotop repltern.
A msodik lpcsben, 1942. jlius 3-n levegbe emelkedett t Cap-
roni 135-s. Az t gp kzl az egyikben, a B 557-esben brk Jnos
helyn, a rdi mellett Kiss Antal rmester igazgatta a kerek cip alak
olasz Salvator ejternyjt.
Konotopra azonban mr csak ngy gp rkezett, a B 557-es hinyzott,
nem tudtak rla semmit. Jlius 7-n Hughes gptvrn kaptk a szomo-
r hrt: a B 557-es Rahnl, rossz ltsi viszonyok mellett hegynek t-
kztt s elgett.
Az zvegynek ksbb gyermeke szletett, aki mr nem ismerhette
hsi hallt halt desapjt...
A hbor, a vele jr szmtalan borzalom mellett meggyorstja a techni-
ka fejldst, valamint btor embereket, nagyszer jellemeket termel ki.
A bkben nagyszjak reszketve bjnak ssze s a kis szrke embe-
rekbl hsk lesznek.
Ilyen egyszer, szrke emberrl fogok most szlni, aki egyike volt a
hborvg utols, reg Boszorknyainak.
Lzr Jnos nyugdjas zemmrnk (pejoratv szval) csak" egy
nyugdjas. Sorban ll a kzrtben, rszlnak a villamoson: - Mozogjon
mr, papa! - s csak mosolyog magban, kicsit rezignltan s elereszti
a fle mellett az ilyen s hasonl megjegyzseket.
Mit tudnak ezek rla?
Mit tudhatnak?
200
Ht ezrt krem, ne felejtsk el Lzr Jnos szakaszvezet, 1994 nya-
rtl t. hadnagy nevt.
Hogy mirt? Krem, figyeljenek!
Lzr Jnos 1942-ben vonult be katonnak a lgierkhz. Az joncki-
kpzs utn, a szkesfehrvri hres szereliskolra veznyeltk az rtel-
mes fiatal replkatont. Szvs akarattal hajz beosztsba krte ma-
gt. Mivel az elrt replorvosi vizsglaton megfelelt, 1943 janurj-
ban a debreceni 3. bombzosztly 3/1. szzadhoz helyeztk hajz-
szerel-lvszknt.
Ebben az idszakban az arcvonalon mr harcolt Mocsry osztly s a
Caproni 135-sk hadi hasznlhatsgbl trtn kivonsa is be-
kvetkezett.
A szzad hajz s a Junkers Ju-88-asra tkpzend fldi szemlyze-
te egy gyors tszerels utn, Debrecenbl vonaton indult 1943 tavaszn
Franciaorszgba, Marseille-tl nem messze fekv Istres-be, az tkpzs
sznhelyre.
Schiller rnagy, osztlyparancsnok, a szzad 12 szervezetszer pilt-
ja, tovbb 6 piltakpzettsg, de megfigyel beoszts tiszt kapott t-
kpzst zuhanbombzsra. Mr korbban emltettem, hogy a 4. Bom-
bz Osztly parancsnoka, a 4/1. szzad hajzi, valamint mszaki fldi
rsze 1943 elejn mr befejeztk franciaorszgi, Ju-88-as tpus tkpz-
sket. A Honvdelmi Minisztrium rendeletre ugyanezzel a feladattal
kvette ket Istresbe a 3. bombzosztly is, osztlyparancsnokknt
Czkus Ferenc rnaggyal, szzadparancsnokknt Herder Lszl fhad-
naggyal.
Istrbe val megrkezs utn, ahogy a kikpzs megkezddtt, a ma-
gyar parancsnokok gylekeztettk a replgpvezetket, majd pedig ki-
tltsre s alrsra mindenkinek a kezbe adtak egy sokszorostott nyi-
latkozat rlapot, amely a kvetkezket rgztette:
- nem veszek rszt angolszsz szvetsgesek elleni bevetsben;
- ha a nmet parancsnoksg ilyen rtelm bevetsi parancsot adna,
annak vgrehajtst megtagadom;
- a szvetsgeseknek a krnyezetnkben trtn partraszllsa esetn
a harc ell kitrek.
Minden nyilatkozatot kt tiszt, tanknt ltott el alrssal. Ezeket a
nyilatkozatokat azutn kln futr vitte Budapestre. Mindezt kzlhet-
nm kommentr nlkl, csupn sapienti sat" (blcseknek ennyi elg)
201
alapon, de mgis emlkeztetnem kell arra, hogy a magyar vezets - mint
az imnti plda is bizonytja - minden tle telhett megtett a sajtos ma-
gyar clok rdekben.
Lzr Jnoskat az Istres-i tkpzs utn Harkov trsgbe veznyel-
tk, ahol megkaptk Junkers Ju-88A-4-es mintj gpeiket, amelyekkel
mr - a tovbbiakban - zuhanbombz feladatokat lttak el. Ebben az
idben lettek mindennapos ismerseik" a Jak-3-as s Jak-9-es szovjet
vadszok. Ezeket az akkori fedlzeti szleng"-ben rviden csak Jaka-
bok"-nak neveztek s a Lack" elnevezs illette az ugyancsak nagy
szmban megjelen Lavocskin La-5-sket.
Czkus rnagy emberei az orlovkai replteret kaptk meg bzisknt.
Orlovka krlbell 30 km tvolsgra fekdt Harkovtl. 1943 nyarn j
hat hnapon keresztl megmerevedett az arcvonal. Az arcvonal kzels-
ge miatt a sajt repltr felett kellett a szksges, minimlis bevetsi
magassgot elrni. Bizony kzel negyven percbe kerlt ez a Ju-88-as-
nak, amg kb. 12 tonns, maximlis terhelsvel felvonszolta magt
5-6000 mter magassgba.
Msklnben az orlovkai repltr tmve volt a legklnbzbb har-
ci gpekkel, melynek eredmnyeknt gyakori vendgek lettek az ala-
csonytmad Iljusin Il-2-esek.
A magyar 5/2. vadsz szzad, Heppes Aladr Pumi lttk el Mes-
serschmitt Me-109 gpeikkel a repltr vdelmt. Hajnaltl napestig
lkszltsget adtak, de az feladatuk volt bombzink s feldertink
oltalmazsa is kzvetlen ksrs formjban.
Lzr Jnosk egyik meleg" bevetse 1943. jnius 16-ra esett, ami-
kor a kiadott bevetsi parancs szerint a Donyec egyik pontonhdjt kel-
lett lebombzni.
Czkus rnagy bevetsi parancsa a kvetkezkppen hangzott: - E
perctl ngy gp ad kszltsget, a Czkus, Majoros, Vaszk s Rvid
szemlyzetek. Holnap, 16-n breszt 4 rakor, induls a repltrre
4.15-kor. Start 5.00-kor. Emelkeds 4000-ig helyben, irny 123 fok, az-
az DK, tvolsg 250 km, magassg 5000, dobs 1500 mteren, zuhans
szge 70 fok. Ksret kt sajt vadszraj 8 Me-109-essel. Rdi ismerte-
tjel: Srgarig. Vgeztem.
Tovbbi rszletekknt kzlte, hogy a zuhansban jobb lpcs" alak-
zatot kell tartani. Dobs utn gyelni kell a gyors felzrkzsra, a zrt
tzrendszer mielbbi elrse rdekben. Vigyzni kell, mert a clponttl
202
K-re ers szovjet vadszbzist jeleztek Focke-Wulf FW-189-es (Bel
Ami) feldertink.
Eddig tartott az eligazts. Msnap, pontosan 5.00-kor reggel feld-
rgtek a 12 hengeres Jumo-211-es motorok, srgs, majd kkes lngot
vetve kipufogikbl. Az egyenknt 2 tonna bombval megrakott gpek
nehzkesen gurultak a felszllsi mezre. Felszlls utn rendezdve
emelkedtek spirlis vonalon a repltr felett, amikor nem vrt esemny
kvetkezett!
Amint a 4000 mteres magassg elrse utn ppen irnyra lltak, k-
lns sznjtk kezddtt alattuk. Megszlalt a sajt lgvdelem s m-
lyen a bombzink al tzfggnyt kezdett lni. Az ppen felzrkz
Puma vadszok pedig lesen lebortva otthagytk a vdend bombz-
kat.
Mi trtnhetett? A bombzk szemlyzete biztos magassgbl jl
megfigyelhette, hogy a napbl tmadva krlbell 12 Il-2-es rohanta
meg az imnt elhagyott replteret!
Fedlzeti fegyvereik tze s kis mret bombik robbansa hatalmas
port vert fel a repltren. Igen m, de mr a nyakukba szakadtak a Pu-
mk! Gyors szlels s azonnali tmads, eredmny: meglepets. Nagy
lgi harc vette kezdett, melyben a nagy magassgi flnnyel tmad
magyar Messzerek" bven arathattak. Teljesen sztszrtk a megzava-
rodott csatareplket. Pillanatok alatt 7 szovjet gp gve csapdott a
fldbe. gy trtnt, hogy a nyolc ksr vadsznak alaposan r kellett
szrni a gzt, hogy vdenceiket mg idben utolrjk. A siker zlogt a
Me-109-es rendkvl j emelkedkpessge biztostotta. Ne feledjk, 6
perc alatt mr 6500 mteren jrtunk a G-6-ossal! Ez az rtk akkoriban
nagyon figyelemre mltnak szmtott.
Repltek tovbb az irnyon, mg 20 perc mlva feltnt a Donyec fo-
ly naptl csillog ezst kgyja. A vezrgp rdiparancsra, 180 fokos
fordulval a napbl zdultak r a hdra. Lzr az als lvszteknben
fekdt s ujjait iker-gppuskjnak elst billentyjn tartotta. A szovjet
lgvdelem dolgozott, fnyjelzik sztszabdaltk az eget. Lzr ponto-
san rezte a vets pillanatt, rezte, hogy a gp megknnyebbl s pe-
dig egyre jobban prseldik a teknjbe. Viszont figyelhette meg leg-
jobban a bombk becsapdst. A feladatot elvgeztk, mert az egyik
bomba telibe tallta a hidat, amely gy j darabon megszakadt. (Ksbb
a bombzs eredmnyt feldertink felvtelei is igazoltk.)
203
De most kezddtt igazbl a tnc! Megjelentek a Jakok! Horvth
szzados mindenre elsznt Pumi hsiesen vdtk a bombzkat! Forrt
a leveg! Ezalatt Czkusk idt nyertek s szorosan felzrkztak. Ez a
szzad mindig megbecslte a sajt vadszt. Persze azt meggtolni, hogy
a Jakok a vdend gpek kzelbe kerljenek, nem volt lehetsges.
Egyik msik Jak a nagy tler kvetkeztben mindenron magyar bom-
bzt akart elejteni".
Czkus gpt kt Jakab" is tmadta. Lzr jl ltta, hogy az egyik
Jak kigyullad s lngolva zuhan a mlybe, de a msik Jak eltallta a
megfigyelt gp kabintetejnek fels rszt, darabok vlnak le a 88-as-
rl...
Tovbb nem figyelhetett, mert megltta a rjuk helyezked jabb Jak
gpprt. Beleordtott a fedlzeti rdiba: - Vigyzz! Ngy rban Jakab
pros! - Tth hadaprd ekkor htrafordulva kiltott: - Ltom az egyi-
ket! - Lzr vissza: - Vigyzz! Az a ksr, a vezr alattam van! Hrom
rban vannak, nyitnak, felnk fordulnak, srfra akasztanak! Tzzk
meg ket!
Eldrdltek az als s fels gppuskk, Tth kilottt: - A fels jobbra
lebort! - Lzr vissza: - A msik alattunk van 9 rban, elhz!
Ekkor szlalt meg a pilta, Rvid zszls: - Ltom a rigkat! Zrk-
zom! Vigyzz, 11 rban Gusztv! - Stikkel ordtott: - Teljes fellettel
ltom, de hossz! - Lzr: - Pkhlmban van, 7 rban, ersen szkt
felnk! - Stikkel tizedes: - Gusztv a Jakab nyakban van! - Lzr tize-
des hangja: - Rnkfordul, srfra akaszt, rvidre jn, ez az! Most j, t-
zm! Htra fordt, mg beletzk, fejre ll, dugba esik, kigyullad, fk-
lya, zuhan!
Ezrt a lgi gyzelemrt Lzr Jnos tizedes megkapta a Bronz Vitz-
sgi rmet hadiszalagon!
Nhny nv, akik rszt vettek ebben a ktelkben s lgi harcban: N-
meth s Szabados fhadnagyok, Vaszk zszls, Kkny Imre szakasz-
vezet, Fodor s Magyar szakaszvezetk, Horvth rmester, Tarjn sza-
kaszvezet, valamint Lzr gpnek szemlyzete: Rvid Gyula zszls,
Tth Tams hadaprd rmester, s Lzr Jnos mellett Stikkel Gyula ti-
zedes.
Az a bizonyos elmlet, amelyet pr sorral korbban brk Jnos ese-
tben megkockztattam, Lzr Jnos esetben is rvnyeslni ltszott.
Ez bizonyosodott be 1944. februr 20-n, Zamosc repltern, ami-
204
kor Rvid zszls gpszemlyzete, belertve Lzr Jnost is, dleltt
9 00-kor bevetsi parancsot kapott Kirovgrd vastllomsnak bomb-
zsra.
A gpbe szlls eltt Rvid Gyula zszls flrevonta Lzrt s sz
szerint a kvetkezket mondotta: - Kacsa (ez volt Lzr beceneve), eb-
bl a bevetsbl kimaradsz, mert egy haditudst hadnagy fekszik be a
,tekndbe", fnykpeket s tudstst fog kszteni a bevetsrl. De te
maradj a starton, mert a kvetkez bevetsen mr a helyeden leszel.
Rvid Gyula mr az letben tbbet nem replhetett Kacsval. Ifj
letbl mr csak percek maradtak, de ezt akkor mg nem tudhatta.
A HBOR KNYRTELEN
Rvid Gyula zszls s szemlyzete beszllt a gpbe. Egy utols mo-
soly, egy ints s gurultak a startvonalra. Rvid elretolta a kt gzkart,
teljes teljestmnyre knyszertve a Junkers Ju-88-as kt Jumo-211-es
motorjt.
A gp egyre gyorsult, de mg nem rte el az elemelkedshez szks-
ges sebessget, amikor akrcsak egy rmfilmet, gy ltja a starton ma-
radt Lzr Jnos a bekvetkez szrny esemnyeket. A folyamatosan
gyorsul 88-asnak hirtelen elreplt a fels deklije, a kabintet, majd egy
alak kiesett a gpbl. Az ember megprdlt a fldn, de felkelt, snti-
klva nhny lpst vnszorgott, majd elterlt mozdulatlanul. A drma
filmszeren folytatdott. Egy hrommotoros Junkers Ju-52-es kerlt
volt a rohan 88-as el, elkerlhetetlen az sszetkzs. A pilta, Rvid
Gyula maghoz rntotta a magassgi kormnyt, a gp felgaskodott,
majd sebessgt vesztve rzuhant a gurul Ju-52-es fels rszre.
Mindkt gp lngba borult, ropogott, durrogott a sok lszer, majd egy
hatalmas robbans - a Ju-88-as bombaterhe robbant fel -, sztrepl
roncsok s lngok, lngok mindentt.
Tzoltk rohantak a helysznre, a gp oltshoz, ezek j rszt leta-
rolta a bekvetkezett robbans. Fst s jajgats, pokoli volt a kp... L-
zr Jnos is rohant a gpek fel, flton megtallta Stikkel tizedes testt,
aki lt, de eszmletlen volt. Majd mentk rtk el ket s elvittk a se-
besltet.
Ksbb, pr nap mlva, Lzr bement a krhzba s megltogatta
Stikkel tizedest, akinek idegllapota mr javult, br tbbszrs borda- s
kartrst szenvedett st idegsokkot is kapott. Az akkori gpekben mg
nem volt fekete doboz", de Stikkel vgighallgatta a fedlzeti rdin a
pilta s a megfigyel drmai beszlgetst:
- Fordulat megvan, de nincs sebessg! - ordtotta Rvid zszls.
- Elttnk egy 52-es, emeld meg, emeld meg!
206
- Nem brom elhzni, nem jn el! - volt a pilta vlasza.
Ekkor Stikkel knyszerkioldssal ledobta a tett s kivetette magt a
gpbl. gy emlkezett, hogy fut htrafel, majd minden elsttedett
eltte s tbbre mr nem emlkezett. - Mi trtnt a tbbiekkel? - kr-
dezte Lzrtl. - Meghaltak! - volt a vlasz.
Valsznleg ellltdott a lgcsavar llsszge s ezrt nem gyorsult
kellkppen a gp. Ha nincs tban az 52-es, akkor a felszlls megsza-
ktsval taln menthet lett volna a helyzet, de a sors msknt dnttt.
Lzr Jnost mlyen megrzta kt bajtrsnak halla, akikkel 86 el-
lensg feletti bevetsen vett rszt.
Szzadparancsnoka, Herder szzados kt ht soron kvli szabadsgot
adott neki, a kvetkez szavakkal: - Elkpeszt szerencsd van, hogy
kimaradtl a gpbl, menj haza s pihend ki magad!
Lzr Jnos februr 26-n hazarkezett Magyarorszgra - megnslt
-, majd mrcius 15-n jra a zamosci repltr talajt taposta.
Nehz vdelmi harcok folytak akkor a keleti arcvonalon, Lzrnak
mr tbb nem volt lland helye valamelyik gpszemlyzetben, lett a
szzad ,Joker". Ms szval, ahogy a helyzet kvnta, gy osztotta t be
a parancsnoka valamelyik gpbe. Replt Vry Gyrgy s Brdos Lszl
hadnagyokkal, Kun, Vadsz, Kasza, Krasznar rmesterekkel s Egressy
szakaszvezetvel.
Sok volt a hajzk kztt a srlt, a betegsgek s nemegyszer a tel-
jes vgkimerls, az lland bevetsek okozta tlterhels miatt.
1944 prilisban megrkezett Herderk vltsa, Homr Imre szzados
parancsnoksga alatt. Homrk - miutn levltottk Herder 3/1. szzadt
- 102/1. bombzszzad jelzssel folytattk a zuhan bevetseket. Volt
azonban pr hetes olyan idszak, amikor a Homr s Herder szzadok
egyms mellett harcoltak azzal a cllal, hogy a 3/1-esek tadjk hadi ta-
pasztalataikat, a Ju-88-assal mg puskaport nem szagolt 102/1-eseknek.
Ezt megelzen trtnt 1944. mrcius 19-n Magyarorszg nmetek
ltal trtnt megszllsa. Rvid ideig feszlt volt a helyzet. A mieink -
gymond - farkasszemet nztek 2-3 napig a nmetekkel. Aztn kiala-
kult az j helyzet, a 102. magyar repldandrt - harcszati alkalmazs
szempontjbl - alrendeltk a nmet VIII. lgi hadtestnek.
A Herder - Homr alakulatok kzs bevetseiket elssorban Kiwer-
ce, Tarnapol, Kirovgrd, Granovka klnbz clpontjai ellen hajtottk
vgre.
207
1944. mjus elejn a Vry-Brdos fle gp szerel-lvsze combl-
vst kapott s Herder szzados Lzr Jnost ajnlotta als lvsznek.
Mondanom se kell, Vryk ugyancsak rltek harcedzett, j szerel-l-
vszknek. A kegyetlen hbor azonban nem sokig hagyta egytt re-
plni az j szemlyzetet. Kzbeszlt. Mjus 10-n 4 gp kapott bevetsi
parancsot, Herder s Homr szzadosok, Majoros fhadnagy s Vry
hadnagy gpei. A bevetsi parancs szerint cl a tarnapoli vasti lloms
volt. Magassg 5000 mter, dobs 1300 mteren, zuhansi szg 75 fok.
J nhny harcedzett bajtrs tallkozott ezen a ngy gpen, Ferenczy s
Igncz szakaszvezetk, Tbori s Izs tizedesek s msok, pldul Hunn
Lajos zszls is.
A tarnapoli llomst elrve, bal lpcsben tmadtak. A szovjet lgv-
delem valsgos robban pamacs rteget tertett aljuk. Herder szza-
dos, a ktelk parancsnoka gyorsan hatrozott. Kiadta rdin a mdost
parancsot. Dobs nem 1300-on, hanem 1500-on, gy nem vitte a zuhan
rajt a zrtzbe.
A tmads jl sikerlt, sr fekete fst bortotta a plyaudvart. Lzr
Jnos gpnek piltja, Vry Gyrgy hadnagy is eldobta a kell pillanat-
ban a bombit, majd lesen flhzta gpt. Ekkor rte telitallat a bal
motort, amely azonnal kigyulladt. Lzr tstnt bemondta a fedlzeti r-
diba: - g a bal motor! - Vry vlaszolt: - Tartom a magassgot, ug-
rsra felkszlni!
A tz gyorsan terjedt t a gp orrra s a kabintetre, lehetetlen volt
oltani. A helyzet vresen komolly vlt, az ugrsi parancs pedig ksett.
Lzr felnzett a teknbl s ltta, hogy Vry mereven hasra hzva tart-
ja a kormnyt, de a lngok mr-mr elrik t! Ebben a pillanatban
ledobta Kecskemti tizedes a lngol kabintett s kilpett az g gp-
bl. Lzr nem ttovzott tovbb, megragadta a kioldfogantyt, dobta a
tekn vszkijratnak burkolatt, a lgnyoms azonnal kisodorta, egyet
prdlt, mg rezte az arcba csap lngcsvt. tig szmolt magban,
aztn nyitotta az ernyt. A selyemkupola megnyugtatan csattant a feje
fltt. Krlnzett. Nem messze egy msik ernyt himblt a szl. Vgig
kellett nznik lngol gpk fldbe csapdst, Vry s Brdos hadna-
gyok hallt.
Lzr utlag sem tudott megnyugtat magyarzatot tallni, hogy mi-
rt nem ugrottak. Valsznleg Brdost korn elrte a tztenger, Vry
pedig hsiesen tartotta a gpet, hogy a szemlyzet el tudja hagyni azt.
208
Aztn a tz vele is vgzett. Kapitnyknt utolsnak maradt a gpn. gy
haltak hsi repl hallt.
De trjnk vissza az ejternyn lg Lzr tizedesre. Ltta, hogy p-
pen egy t felett van, ezrt cssztatni kezdett az ernyvel s ppen a t
szln hzd ingovnyosban rt talajt. Mg ltta, hogy a tvrsz-l-
vszt - tle krlbell 200 mterre - szintn a t fel sodorja a szl. L-
zr nem tudta, hogy milyen terleten van, nem tudhatta, hogy szovjet,
vagy nmet egysgek tartjk-e kezkben a t krnykt. Idegtp volt a
helyzete. Elg mlyen az ingovnyba sllyedt, nagy nehezen tudta lbait
kihzni a puha dgvnybl. Teljes volt a csend, majd egyszerre hango-
kat hallott, amelyek azonban elhaltak. Nem mert megmozdulni. Vgl
evezcsapsok hangjt szlelte s kt rohamsisakos nmet katona buk-
kant ki a ndasbl, gumicsnakjukon. A mieink utn kutattak. A nme-
tek a bajtrsa utn krdeztek, de Lzr nem tudott mit mondani. Szeren-
csre azonban, amikor Lzr beszllt a nmetek csnakjba, rvidesen,
mintegy 150 mternyire, megtalltk a rdist is. t is felvettk, majd a
t partja fel kezdtek evezni. Alig rtek azonban a partra, orosz rszrl
heves gyalogsgi tzet kaptak. Szerencsre a lvsek nem talltak s el
tudtk hagyni srtetlenl a beltt terletet. Rvidesen elkerlt egy te-
repjr kocsi, amely a nmet parancsnoksgra vitte ket, ahol szemlyi
azonostsuk megtrtnt s azonkvl ki is krdeztk ket. Mindkettj-
ket ellttk lelemmel s gondoskodtak a pihenskrl. 36 ra elteltvel
nmet szllt jrmvel trtek vissza kiindulsi replterkre, alakula-
tukhoz Zamoscba, ahol mr ket is hsi halottknt kezeltk. Parancsno-
kuk, Herder szzados csak annyit mondott Lzr Jnosnak: - Msodszor
is megszlettl!
Hsnk megkapta az I. osztly Tzkeresztet s soron kvl ellptet-
tk szakaszvezetv.
1944 jnius-jliusban a Boszorknyok lland visszavonulsban
voltak, az arcvonal mindenkori helyzetnek megfelelen. Kalinovka,
Poltava, Vinnyica, Zsitomor, vgl Lemberg (Lvov) voltak a visszavo-
nuls egyes llomsai. Az utat vgig harcolva tettk meg.
A Herder alakulat hazatrt, csupn hrom Ju-88-as gpszemlyzet ma-
radt kint, a Herder-Homr szzadok tagjaibl. Ez a kis, de harcias egy-
sg mg sszeszedte minden erejt s lland bevetseivel prblta lass-
tani az elretr szovjet csapatok elnyomulst. Fleg a sajt maguk l-
tal feladott repltereket romboltk s a vastllomsokat tmadtk.
209
1944. jlius 5-n a kvetkez bevetsi parancsot kaptk: Felszlls
15.20-kor, irny 122 fok, Vinnyica repltr le- s felszll mez rom-
bolsa. Tvolsg 210 km, megkzeltsi magassg 5000 mter, dobs
1500 mteren. A tmadsban ngy gp vesz rszt. Ktelkparancsnok
Majoros fhadnagy, a beosztott gpeken Bds s Nmeth zszlsok s
a negyedik gpen Kiss hadaprd rmester. Az utbbi gpszemlyzethez
tartozott Lzr Jnos szakaszvezet.
Vinnyict jl ismertk, hiszen ott llomsoztak egy ideig, gy kny-
nyebb volt a megkzelts s a helyes tmadsi irny felvtele. Hat Mes-
serschmitt Me-109-es ksrte ket Mth Lszl, fhadnagy a 102/1. va-
dszszzadbl (Kr sz szzad). Mellkesen jegyzem meg, hogy
Mth fhadnagy szzada ekkor mg nem csatlakozott az akkori, honi
lgvdelmet ellt Puma (101.) vadszezredhez.
Igen ers lgvdelmi tz fogadta a zuhan Ju-88-asokat. Pontosan a
zuhans megkezdse eltt, Lzrk gpe fltt robbant egy repeszgr-
nt, amelyet a nehz lgvdelem ltt ki rjuk. A pilta, Blint rmester
belekiltott a fedlzeti rdiba:
- Jobb kezembl spriccel a vr, nem megyek zuhansba!
- Jaj, a szemem! - hangzott Kiss hadaprdnak, a megfigyelnek a
mikrofonjbl.
Blint rmester: - Kacsa, gyere fl, ktzd be a kezem! - ugyanis
nem engedhette el a kormnyt, a mellette l hadaprdnak is megvolt a
maga baja.
Lzr beleszlt a rdiba: - Pisti (Magyar Istvn tizedes, rdis-l-
vsz), kapcsold le az ernydet, gyere le a teknbe, cserljnk helyet, be-
ktzm a Blintot!
gy kellett tennie, klnben a gp alulrl vdtelenn vlt volna.
Lzr ledobta a csutort s az ernyt, mg Magyar lemszott a tekn-
be. Lzr mindig magnl hordott egy krlbell mteres elektromos
vezetket, hogy adott esetben, teres vrzsnl, elszorthassa sajt,
vagy ms bajtrsnak vgtagjt. Most itt volt az ideje a hasznlatnak.
Gyorsan elszortotta hurok-ktssel Blint rmester alskarjt, ugyanis a
repesz levgta a hvelykujjt s felvgta az teret. Az elszorts utn
rgtn enyhlt a vrzs. Gyorsan bektzte a sebet s gy Blint tovbb
tudta vezetni a gpet. Kzben Kiss hadaprd lecsszott a teknbe Ma-
gyarhoz, s megnzte a fejsebt. Szerencsje volt a hadaprdnak, mert
egy repesz tz centivel a szeme fltt szaktotta fl a fejbrt, a vr azon-
210
nal elnttte arct, ezrt nem ltott s hitte azt, hogy kilttk a szemt.
Magyar pillanatok alatt turbnt kttt Kiss fejre.
Az egsz gp eleje tele volt vrrel s repeszttte nylsokkal. Blint
rmester azonban kezdte veszteni az eszmlett. Lzr rmlten ltta,
hogy a nagy, teres vrzs kvetkeztben a pilta egyre fehredik s a
kvetkezket mondja: - Nagyon rosszul vagyok, vedd t a gpet!
Majd egy hossz shaj utn: - Beteszem a robotot s tlk a megfi-
gyel helyre, majd szval irnytalak.
Lzr Jnos szakaszvezet, a hajz szerel-lvsz, aki levegben
mg soha nem fogta a Ju-88-as kormnyt, megnyugodott. Erre kapott,
hihetetlen elszntsg fogta el. Tudta, ha nem vllalja, elvesztek.
De azrt bzott magban, hiszen egybknt gy ismerte a Ju-88-ast,
mint a tenyert, msrszt a szereliskoln, amikor kikpzsen volt, min-
dig krte a piltt, hogy a Focke-Wulf FW-58-as Weihe" szarvkorm-
nyt siklsnl, leszllsnl foghassa. Hagytk is a piltk t s most eb-
ben remnykedett, hogy a 88-as is csak olyan, mint a Weihe volt.
Magyar tizedes ekzben lehajtotta az als ptlst, arra ltette a sebe-
slt megfigyelt, pedig felmszott a helyre, a rdis-lvsz lsre.
Lzr belt a piltalsbe, csupa vr lett Blint rmester vrtl is.
Mg a mszerfalat is le kellett trlni, oda spriccelt a vr, nem lehetett a
mszereket ltni. Kikapcsolta a robotpiltt s a szarvkormnyt megra-
gadva kstolgatni kezdte a gp reaglst a kormnymozdulatokra. A
gp szpen engedelmeskedett a kis mozgsoknak. Blint megszlalt:
- Megprblom a ptkormnyt berakni, hogy segthessek, ha kell. -
m hiba knldott, egy kzzel nem ment. Kzben Lzr tartotta 3000
mteren az irnyt nyugat fel.
jabb prbeszd kezddtt. Blint: - Lesz-e problmd a leszlls-
nl? - Lzr feleli: - Nincs s nem is lesz! Weihvel sokat csinltam az
iskoln!
- Az ms, a Weihe egy kezes brny ehhez kpest! - felelte Blint.
Lzr nagyon bzott magban: - Igen, de az elv ugyanaz. Majd keresek
egy res terletet s megszabadulok a csomagoktl. - Legfbb ideje,
mert lestve vannak s mindjrt knnyebbek lesznk 1000 kilval. Na-
gyon fj a kezem s juls krnykez! - Lzr hta mgtt Kiss hadap-
rd nygdcsel: - Jaj a szemem, jaj a szemem! - Nem lehetett neki
megmagyarzni, hogy nem a szemt lttk ki.
Krhz volt az egsz gp, de a motorok dolgoztak, a kt Jumo-211-es
211
kitett magrt. Szerencsre ezttal nem kaptak vadsztmadst, amely a
vgket jelentette volna.
Lzr ledobta a bombkat, jl lttk a robbansokat s a gp rezhe-
ten megknnyebblt. Most mr kzeledtek Lemberg fel. Lzr fl-
szlt Magyar tizedesnek: - Pisti, hvjad a bzist, jelentsd, hogy mi tr-
tnt. Kt sebeslt van a gpen, tvettem a gp vezetst. Krjl ment-
ket s tzoltkat a leszllmez vghez. Jelenlegi irnyunk 265 fok
krjl helyesbtst! - Rvidesen jtt a vlasz, intzkednek, irny 273
fok.
Tz perc repls utn mr megltta Lzr Lemberget s attl szak-
nyugatra a replteret. A leszllsi irnnyal ellenttesen elhzott a le-
szllplya fltt, mikzben levett gzzal ersen nyomta a gpet, amely
termszetesen felgyorsult. Ekkor szlalt meg Blint rmester elhal
hangon: - Ne olyan meredeken, nem clra zuhanunk, mg kiktnk a
hzak tetejn. Maradj 1000 mteren, 90 fokos fordult csinlj, vigyzz
a sebessggel, csak lassan szedd lefele. Engedd ki a mankkat. Utna
mr nem szlalt meg tbbet.
Sllyed fordulval Lzr lement 300 mterre s rllt az irnyra,
eltte volt a leszllmez s most kszlt letnek els s valsznleg
utols leszllsra, egy sszeltt, nehz Ju-88-as bombzgppel... Mr
ltta tvol a mentket s a tzoltkat. Koncentrl, megltja a leszllje-
let is s kezdi teljesen levenni a gzt. Elreengedi a gp orrt s mag-
ban mormogja a szmokat: Most vagy soha! 280/150, 260/100, 240/70,
200/10, 180 km/ra s fld, kerkre zkken, felpattan, visszaesik, a fut
brja, ers, ugrl, de egyre kevsb s lel hrom pontra. risi siker!
Nem vajleszlls, de micsoda teljestmny! Fkezs. Jobb, bal. Jobb,
bal. Lassul, kifordul, megll. A feszltsg megpattan, sikerlt! Mr ott a
mentkocsi, de mg kikapcsolja a gyjtst. Kinyitjk a tekn-ajtt s ki-
veszik elszr a fejsrlses hadaprdot, majd azt eszmletlen Blint r-
mestert.
Kimszik Magyar tizedes is s vgl Lzr Jnos szakaszvezet, aki
szerel-lvsz s most pilta is.
Vgrehajtotta lete nagy bravrjt, megmentette bajtrsait, nmagt,
st a gpet is.
A feszltsg lassan olddik. Nem is emlkszik pontosan a kvetkez
percekre, flrkra. Mindenki az kezt szorongatja s gratull. Btor
magatartsrt a Kisezst Vitzsgi rmet kapja, br szerintem tbbet is
212
rdemelt volna. Ez volt a 151-ik ellensg fltti bevetse s egyben az
utols. Rszre ezzel fejezdtt be a vilghbor.
Ez az reg Boszorkny ma is l s lmnyeit szemlyesen mondta el
e sorok rjnak, aki csupn annyit tett, hogy feljegyezte mindezt az ut-
kor szmra, mint a magyar replk btorsgnak s bajtarsiassgnak
ragyog pldjt.
A ma mg l reg hajzk, akik ebben a hres alakulatban szolgltk
a hazt 1941-tl '45-ig, nem felejtik hsi halott bajtrsaikat s parancs-
nokaikat, Mocsry Istvn rnagyot s Czkus Ferenc rnagyot sem, aki-
ket a Boszorknyok ppen gy tiszteltek s szerettek, mint a vadszok-
nl Heppes Aladrt szerettk s becsltk katoni.
Nem voltak k emberfeletti lnyek. Korntsem. Olyanok voltak, mint
sok ms, de nekik mdjuk volt, hogy bebizonythassk, mire kpes az
ember, a magyar repl, ha jellemt, tudst s adottsgait ktelessg-
nek s eskjnek megfelelen hasznlja fel.
A LGIERK MOSTOHA GYERMEKEI
KZELFELDERTK
vtizedekkel ezeltt, amikor fiatal replnvendk voltam, s els zben
kerlt kezembe a replk harcszati szablyzata, ott a kvetkezket ol-
vastam:
A kzelfeldertk feladatai:
a) lgi harcszati felderts,
b) lgi harcfelderts s
c) tzrrepls."
A lgi harcszati felderts a fldi csapatok harcszati alkalmazs-
hoz szolgltat adatokat, de mg a harc megkezdse eltt. Az ellensg
helyzetnek, erejnek, sszettelnek mozgsi irnyainak, kiterjeds-
nek, szrnyainak, valamint az erdtsek rszleteinek megllaptsa
mind-mind harcszati felderts. A lgi fnykpezsnek komoly szerepe
volt ezen feladatok elltsban.
A lgi harcfelderts a harc kedvez vgrehajtshoz szolgltat adato-
kat, de mr akkor, amikor a fldn az tkzetek sora zajlik, teht min-
den mozgsban van. Ilyenkor elssorban az ellensg magatartsnak s
csoportostsnak rszleteit kellett megllaptani. Szrnyak, hzagok,
gyenge pontok, terepfelderts, harckocsi-gylekezhelyek feldertse s
mg sok ms konkrt feladat, amelyet a fldi harcvezets azonnal kr a
kzelfeldertktl.
A tzrrepls feladata: irnytani a tzrsg tzt oda, ahonnan a sa-
jt elretrst az ellensg legjobban veszlyeztetheti.
sszefoglalva: teht a feladatokat fleg a fldi csapatok rdekben
fejtik ki, azokkal egyttmkdve.
Feladataikat mindig viszonylag kis magassgban vgzik, hogy a kz-
vetlen, szemmel trtn megfigyels elvgezhet legyen. Ugyanakkor
lehetleg fggleges tengely sorozatfelvteleket ksztenek az imnt
felsorolt esetekben s alkalmakkor. Az ilyen fnykpezs eredmnye, il-
letve kirtkelse ad biztos tmpontot a fldi vezetsnek. Ehhez azon-
217
ban pontos s mretarnyos sorozatfelvteleket kell kszteni. Fontos az
is, hogy a lgi fnykpezs csak akkor mretarnyos, ha megadott ma-
gassgban, megadott sebessggel s megadott irnyon repl a pilta,
mghozz oda-vissza, hogy a kvnt terletrl kirtkelhet lgi trkp
kszlhessen, termszetesen az elrsos hossz- s oldalfedssel.
Trtnetesen a lgvdelmi tzrek pontosan az elbbi mondatban so-
rolt replsi paramtereket mrik be a sikeres tallat rdekben. Tbb
magyarzat ehhez nem szksges. Mg nem beszltnk ekkor az ellen-
sg vadszreplirl, akik szerettk az ilyen falatokat". Nha ugyan
beletrtt a foguk ezekbe a falatokba, s ppen errl akarok nhny tr-
tnetet elbeszlni.
Az els vilghbor utn a vilg minden hadseregben fokozatosan
nem a huszr, a lovas katona maradt az idel, a pldakp s a lnyok
kedvence, hanem a repl, a pilta, de klnskppen a vadszpilta.
Amikor n 1940-ben bevonultam katonnak, nem tudtam msknt leen-
d replletemet elkpzelni, csak vadszpiltaknt. Fel se tnt, hogy az
1. szzad nvendkei kzl 90% vadsz, 10% bombz, de kzelfelder-
t senki sem akart lenni. Az elosztsnl azonban szksg volt kzelfel-
dert piltkra is. Elljrink - oktatink minstse alapjn, de valljuk
be, nha bizonyos szubjektv megtlsek szerint - a kzpfok kikp-
zs utn hromfel osztottk a nvendkeket. A feldert-jelltek kez-
detben kiss szerencstleneknek reztk magukat, s csak ksbb bred-
tek r arra, hogy a Heinkel He-46-os milyen jindulat replgp s a
WM-21-es Slyom" is repl, gy idben jval tbbet replhettek, mint
a vadszpiltk. 1941-tl kezdve a bevetett kzelfeldert szzadok pi-
lti ugyancsak bebizonytottk, hogy a j kzeifeldertnek vadszpil-
ta szerep is kijuthat, nem is ritkn.
A magyar kzelfeldertk a mr nylt szervezs utn a fldi hadtestek
szmozsa szerint szervezdtek. gy 1940-ben mr pontosan 10 kzel-
feldert szzad mkdtt. A hbor gyorsan bizonytotta ennek a szer-
vezsnek az alkalmatlansgt, s 1941 szn mr csak ngy szzad ma-
radt, rszben Slyom, rszben He-46-os gpekkel.
A hbor kitrse utni els harci bevetseket az ungvri, akkor mg
X. kzelfeldert szzad kezdte meg, mghozz a magyar gyrtmny,
ktfedel, lass Slymokkal, melyek replsi ideje mindssze 2,5 ra
volt. Kt merev s egy mozgathat 8 mm-es gppuskjval s sszesen
200 kg bombjval azonban nem volt teljesen vdtelen. Termszetesen a
218
gphez tartozott sorozatfelvev lgi fnykpezgp, mereven beptve,
st a megfigyel, a nyitott hts lsben a kerek gppuska-dobtrakon
kvl mg kzi kamert is vitt magval, ferde tengely felvtelek ksz-
tse cljbl.
1941. jnius 27-n Ungvrrl a X. kzelfeldert szzad 9, majd a
VIII. kzelfeldert szzad 8 Slyom gpe szllt fl a magyar hatr k-
zelben lv szovjet erk fnykpezs tjn trtn feldertsre. A 10
kg-os repeszbombkkal is megrakott Slymok elvgeztk a fnykpez-
si feladatukat, majd Mikulicsiny s Gyelatin trsgben bombatmads-
sal egybekttt alacsonytmadst hajtottak vgre az ersen tzel szov-
jet fldi csapatok ellen. Meg kell emlteni az els harci alkalmazs rszt-
vevi kzl Ivcskovics Elek szzados, szzadparancsnokot, Nagy
Lszl fhadnagyot, Vermes, Lng s Bnhzy zszlsokat. A szzadok
feladatukat vesztesg nlkl hajtottk vgre. Kt nappal ksbb szen-
vedtk el els vesztesgket, Bnya Lszl fhdgy. s Sallay Istvn zsz-
ls bevetsrl nem trt vissza.
A harcokba ksbb bekapcsoldott a miskolci VII. kzelfeldert sz-
zad is Slyom gpeivel. Egyik megfigyeltisztjk, Mezey Hubert fhad-
nagy balesetben halt replhallt. Ezekben a napokban kezdte meg
frontszolglatt Kun Emil hadnagy, replgpvezet. Nap mint nap re-
plte harcszati s harcfeldertsi feladatait. gy jnius 27-n lgvdelmi
tallat ellenre is sikeresen hazahozta gpt. Az Ungvron leszll n-
met piltk mindig megnztk a Slymot, az egyik meg is krdezte Kun
Emilt, hogy vajon valban ezzel a gppel replnek bevetsre? Fejt cs-
vlta. Az Ungvrrl trtn bevetseknl az igazi veszlyt nem is a
visszavonul szovjet csapatok jelentettk, hanem a Krptok mindenna-
pos treplse. Ezt bizonytja az a tragdia is, amikor Schnpflug Ri-
chard zszls hegynek replt, s megfigyeljvel egytt hsi hallt halt.
1941 szre teljes mrtkben vilgoss vlt, hogy a magyar lgierk
gpeinek j rsze nem felel meg a modern hbor kvetelmnyeinek. A
pnclozatlan, lass, elavult Ju-86-os bombzkat, Fiat vadszokat s a
WM-21 Slyom tpus kzelfeldert replket kivontk a harcbl. Ek-
kor trtnt meg a kzelfeldert szzadok tszervezse is.
1942. jnius vgn a doni trsgben harcol 2. hadsereg tmogatsra
hadmveleti terletre vonult a kecskemti 3/2. kzelfeldert szzad vi-
tz Trn Zoltn szzados parancsnoksga alatt. Az alakulat 12 darab He-
inkel He-46-ossal, ezzel a piltk ltal nagyon kedvelt, igen j replsi
219
tulajdonsg gppel rendelkezett. Az eredeti nmet tpustl eltren
azonban a csepeli Weiss Manfrd gyr ltal gyrtott 14 hengeres, 870
lers K-14 tpusjel csillagmotort ptettk a gpbe. Az eredeti fegy-
verzetet megvltoztatva a szintn magyar gyrtmny, Gebauer rendsze-
r, 8 mm-es, a lgcsavarkrn t mereven elretzel knyszermeghaj-
ts, gynevezett motorgppuskt ptettk be. A megfigyel szintn
Gebauer tpus, gzdugattys, dobtras, forgathat gppuskt kapott.
Ezzel egytt ez a jindulat reg tpus legnagyobb sebessge alig halad-
ta meg a 300 km/ra rtket.
De trjnk vissza az esemnyekre. A 3/2. szzad 1942. jnius 22-n
rkezett Amaszovkra, a Don foly kzelbe s ott az 1. nll tvolfel-
dert osztllyal kzsen telepltek. A magyar csapatok jlius hetedikn
rtk el a Dont. Az arcvonal a ksbbi, gynevezett hdfharcoktl elte-
kintve hnapokig nem vltozott, mivel nem voltak hadszati jelentsg
nagyobb csapatmozgsok.
A szzad ennek ellenre nem ttlenkedett, szmos partiznfeldertst
s bombzst hajtott vgre. Az arcvonal kialakulsa utn Ilovszkoje s
Alekszejevka trsgbe teleplt a 2. repldandr sszes alakulata. Csa-
patainkat elssorban a kialakult kt szovjet hdf, azok kzl is az urivi
foglalkoztatta. Ezeknek a harcoknak a lgi tmogatsban, szerny esz-
kzeikkel ugyan, de a He-46-osok is rszt vettek. Az ismtld felder-
tsi feladatok vgzse kzben tbb gp lgi harcba keveredett s ezek-
bl legtbbszr sikerlt hazatrni, st mg lgi gyzelmeket is arattak.
gy pldul augusztus 9-n vitz Soltsz Jzsef zszls az Urivtl
majdnem Voronyezsig tart arcvonalszakaszt fnykpezte, mghozz a
Don bal partjn fekv szovjet oldalon. A kivlan rejtett szovjet llsok-
bl nem tzeltek, mrlegeltk a helyzetet s nyilvn gy tltk meg,
hogy taln jobb lesz nem felfedni holltket. Uriv fl rve azonban a
rutin replsnek indult bevets komolyra fordult. A foly vizn kt, lt-
hatlag zld lombokkal fedett uszly ingzott a jobb parti hdf s a bal
part kztt.
Soltsz Jskbl kitrt a vadszsztn s les fordulba vitte gpt,
teljes gzt adott, majd meredek szgben, a nap irnybl tmadott. A
K-14-es motor mly dbrgse elnyomta a minden irnybl megindul
elhrttz csatazajt. A merev Gebauer gppuska roppant nagy tz-
gyorsasgval hatsosan tmadta meg a hajkat. A legnysg vzbe
ugorva igyekezett lett menteni. Soltsz 100 mter magassgbl tzelt,
220
majd felhzott fordulval jra a nap irnyba igyekezett. A felhzs
kzben megfigyelje, Bnhzy hadnagy is tzelt gppuskjval. Emel-
kedni, emelkedni! Minden oldalrl lttek rjuk, de csodval hatros m-
don nem rte ket tallat. Folytattk a feladatukat szak fel replve,
mikzben fnykpeztek, Bnhzy pedig rajzolt s jegyzetelt.
A bks munka csak Davidovkig tartott, mert Bnhzy vadsztma-
dst jelzett! Jl ltszott a kt tmad Rata. Az egyik oldalrl, a msik
pedig htulrl igyekezett lhelyzetbe kerlni. Az els sorozatok srga
cskjai mg elkerltk a derk Heinkelt. Soltsz szk fordulba vgta az
igen fordulkony masinjt, a szkts olyan ers volt, hogy a gyorsuls
miatt Bnhzy alig tudta a kezeit emelni, hogy dobtrat cserljen a gp-
puskjn. De megrte, mert a htulrl tmad gp sorozatt sikerlt el-
kerlni. Az igen ers napfny mentette meg ket. Soltsz rendkvl
gyesen mindig a napba fordult, Bnhzy szakadatlanul tzelt, de az
egyik Rata sorozata vgigverte a bal szrnyat. A Rata - nagyobb sebes-
sge rvn - tlltt a magyar fik gpn, Soltsz j temprzkkel vgta
t gpt jobb fordulbl balba, s pontosan a clzkszlkbe kerlt
gpre msodpercekig tart gyilkos tzet nyitott. Fekete fstcsva, a Rata
felgaskodott, majd dughzba esve prgtt a fld fel. Soltsz nem
hallott, nem ltott mst, csak a clt, utna fordtott, majd ltt tovbb,
mg az hatalmas robbanssal csapdott a fldbe. Kzben az ket kvet
msik Ratra Bnhzy mr a harmadik trat ltte. A knnynek ltsz
prda dhbe hozhatta a szovjet piltt, mert makacsul tmadott tovbb,
st egyik lvse telibe tallta Bnhzy gppuskjt s gy htulrl vdte-
lenn vltak.
Soltsz Jska egszen a fld felszne fl nyomta gpt s meneklt a
Don jobb partja, a sajt lgvdelem tzkrlete fel. Az egszen alacso-
nyan repl gpet tmadni igen nehz, knnyen fldbe csapdhat a t-
mad.
Azonban kzelgett a vg, a motor is tallatot kapott, de mg hzott,
amikor egy piros-fehr-zld felsgjel magyar Hja vadszgp csapott a
Ratra, megmentve a szorongatott kzelfeldertt. Mint ksbb kiderlt,
Molnr Zoltn hadaprd rmester les szeme s gyors cselekvse volt a
megmentjk.
Amikor a sajt repltr fltt vadszmdra lgi gyzelmet billegtet-
tek, a fldi szemlyzet nem akart hinni a szemnek, csak a leszll gp
tvizsglsa utn kpzelhettk el a slyos lgi harcot, melynek eredm-
221
nyeknt a Heinkelen 22 gppuska- s kt gpgytallatot szmoltak
meg, s a piltt, valamint megfigyeljt mg karcols sem rte.
A msik nagy doni kaland fszereplje vitz Szo Lajos hadaprd r-
mester volt, megfigyeljvel, Trk Jzsef fhadnaggyal egytt. Szo
Lajost senki nem hvta Lajosnak, vagy akr Lajcsinak, Matyi volt a be-
csletes beceneve.
Augusztus 17-n kora reggel a srtett levegvel indtott K-14-es mo-
tor, mintha rossz elrzete lett volna, bnatos khgssel, nagy lng-
nyelveket vgott ki vaskos kipufogjbl, mg aztn lassan melegedve a
hengerfejek beindultak, s a motor hangja egyenletess vlt. A bevet-
sek eltti feszltsget minden pilta s hajz ismeri. Nem volt ez ms-
knt Matyiknl sem, miutn a feldertsi feladat az egyik legkritiku-
sabb terletre - Sztorozsevoje s Korotojak trsgre terjedt ki. Ezen a
terleten nem volt tancsos vadszksret nlkl kszlni. Az ellensges
vadszok tmadsa nemcsak vrhat, hanem biztosra vehet volt. gy
aztn k is kaptak kt ksr s vdelmez magyar Hjt. A magyar szt
itt a gpekben l piltkra kellett rteni, mert a gp olasz licenc alap-
jn, de magyar gyrtmnyknt kerlt a lgier ktelkbe.
Szo Matyira mindent lehetett mondani, csak azt nem, hogy gyva.
Merszen hzott fel, amikor flttk feltnt hrom Lagg-3-as. Trknek
kellett rszlnia, hogy replje a feladatot, amivel megbztk ket, hiszen
a kt Hja mr kemnyen kzdtt a szovjet vadszokkal.
A kijellt szakaszt vgigfnykpezve vgre nyugati irnyt vehettek
fel. De ekkor Matyi ismt jelezte Trknek hrom szovjet vadsz kze-
ledtt. Az esemnyek gyorsan kvettk egymst. Srga nyomjelz cs-
kok szaggattk a levegt krlttk. Matyi s Trk kitnen sszedol-
goztak, az elbbi majd' kitekerte sajt nyakt, az letkrt figyelt, ne-
hogy valamelyik ellensges vadszgp lhelyzetbe kerljn, st rvid
sorozatokat ltt az eltte cikz gpekre. Ekzben Trk a htulrl t-
madkat zavarta sorozataival. Vgtelennek tnt az id, az irnyt zavar-
tan prgtt, nem volt ideje bellni", Matyi az 5-6/10-es felhzet ellen-
re jl szlelte a felhfoszlnyokon ttr sugaraibl a nap irnyt, de
nem tudott jobban kzeledni a Donhoz, azaz nyugat fel, a szovjet vad-
szok nem engedtk. Ekkor jtt az a pillanat, amely a btraknak adatik
meg, ha csak egy pr pillanatra is. Matyi megragadta a pillanatot! Az
elje kerl szovjet vadsz telibe kapta Matyi kt merev gppuskjnak
sorozatt. A Lagg optikai csaldsknt megllni ltszott, majd mereven
222
dlt a fld fel, mikzben j clt mutatott Trknek. Trk legalbb
ktmsodperces sorozatot kldtt az ellensges gp hasba.
Szo utna fordtott, nem hitt a szemnek, gy vlte, hogy majd a
fld felett egyenesbe hz az ellenfele, de nem. Nagy csapdssal vg-
dott a mocsaras talajba! A piltt talltk el.
A msik kt Lagg bosszt eskdtt. Szo Matyi azonban mr fldk-
zelbe kerlt s egszen alacsonyan hzott egy nyugati irny vlgybe,
s a vadszok ekkor lemaradtak.
jra billegtets a repltr felett! Ezen a hten tbb gyzelmet arat-
tak a kzelfeldertk, mint a vadszok.
A Trk-Szo du mg egyszer kitett magrt, mghozz szeptember
12-n. Amikor az Urivnl meglnkltek a harcok. A sajt vezets jl
ltta a hdf veszlyt s jabb heves tmads indult annak felszmol-
srt. Piltink kora dlutn szlltak fel harcfeldertsre. Mlyrepls-
ben hztak el a fldi harcok sznhelye felett, fnykpezs helyett a
szemmel trtn megfigyelst vlasztva, amikor vratlanul t Jak-1-es
tmadta meg ket. Trk parancsra Matyi zuhanssal vonta ki magt a
kzeled Jakok ell. Nagy krt rtak le alacsonyan, egszen a fldhz
lapulva, majd visszatrtek a bevetsi lgtrbe, hogy a kapott feladatot el-
vgezzk. Nem volt szerencsjk. A Jakok tlttak a szitn s jra t-
madtak. Trk gppuskjnl akadly lpett fel, Szo vad mrepl fi-
gurkkal kerlte el a Jakok hallt hoz sorozatait, nem csoda, hogy T-
rk kptelen volt az akadlyt megszntetni. 50 mter magassgban Ma-
tyi lhelyzetbe kerlt, ezt kveten a Jak kigyulladva cignykerekezett a
fldn! Most jtt a szerencse. A Jakok, valsznleg zemanyag hiny
miatt levltak rluk, s gy Trkk nyolc tallatot kapott gpkkel mg
a fnykpezsi feladatot is befejeztk, st a leltt Jakot is lencsevgre
kaptk.
1942. oktber 25-ig harcoltak a 3/2-esek reg, leharcolt Heinkeleik-
kel, elvgezve minden rjuk bzott harcszati feladatot s csak egy gp-
szemlyzetet vesztettek. Frecska Zsigmond zszls s megfigyelje,
Szily Imre fhadnagy bevetsrl nem trtek vissza, hsi hallt haltak.
Meg kell mg emlteni Lcsei szakaszvezet nagyszer tettt, amikor
motorszerel ltre egy alacsonyan repl SB2-es bombzt a vlln
tartott golyszrval leltt. November vgn a mszakilag meggyenglt
szzadot ptls nlkl levltottk, s visszaveznyeltk Magyarorszgra.
A szzad kitn hajzi 60-70 bevetst ltek tl fejenknt.
223
A szzad minden tagjt nv szerint kellene megemlteni, mert a nagy
szmbeli s mszaki flnyben lev ellensges vadszokkal szemben
nemcsak feladataikat vgeztk el, hanem hrom lgi gyzelmet is arat-
tak. Szo Matyit, Zuna Edgrt s mg msokat is a kassai Repl Aka-
dmira veznyeltk, hogy tiszti kikpzsket befejezhessk. Csak az
volt klns, hogy kimenk alkalmval a vrosban stlgat srga pa-
szomnyos katonai fiskolsok kztt feltnt egynhny, akiknek bal
mellt mr szinte lehztk a piros szalagon, kardokkal kestett vitzsgi
kitntetsek.
BEL AMI, AVAGY A REPL SZEM
A klnlegesen kecses kttrzs kzelfeldertgp - akr a fldn, akr
a levegben - mindig magra vonta a piltk szemt. Akik kzelebbrl
is megismertk, megszerettk. Valahogy gy voltak vele, mint jval k-
sbb, a hbor utn a lgiforgalmi trsasgok pilti a Super Conny"-
val, szletett szpsg volt. Sorst bernykolta, hogy hborban szle-
tett s viselnie kellett annak minden terht.
A Focke-Wulf FW-189A-2-es is cipelte terht. Hrom f szemlyze-
tet: a piltt, a megfigyelt s a rdis-lvszt. De nemcsak ket. Kt
Argus As-410 A-1 motorjnak, egyenknt 465 LE maximlis teljestm-
nye legfeljebb 350 km/ra sebessget klcsnztt a karcs madrnak,
amely mgis csak ragadoznak szmtott, legalbbis a szovjet vadszok
szemben, melyek kzl sokat fldre kldtt, ha megtmadtk. Amikor
nyitott szemvel" az Rb tpus sorozatfelvev kamerval ltszlag b-
ksen duruzsolva psztzta a szovjet llsokat, akkor mr sokan fentk
r a fogukat fldn s levegben egyarnt. A szovjet katonk, amikor
meglttk a levegben, felkiltottak: - Ott a rma! k gy neveztk,
ket kevsb tudta szpsgvel megbvlni s valban, fldrl nzve
kpkeretnek ltszhatott.
Tsks volt ez az kpkeret. A piltnak kt, mereven beptett, elre-
tzel MG 17-es, a megfigyelnek a ktcsv MG 81-es, a hason fekve
tzel rdis-lvsznek ugyancsak az elbbi 7,9 mm-es ikergppuska
llt rendelkezsre. A htulrl tmad vadszt teht ngy csbl tudta
sorozni s vatossgra ksztetni. Ha a felsoroltakat megtetzzk azzal a
ngy darab, egyenknt 50 kg-os bombval, akkor vilgoss vlt, hogy
ennek a gpnek a lgvdelem volt az igazi ellenfele.
A magyar kzel feldertk, kzelebbrl a kecskemti 3/1. kzelfelder-
t replszzad, majd az ungvri 4/1. szzad 1943 mjustl, 1944
szeptemberig replt s harcolt, mindig az arcvonalon, mindig a harcok
tzben.
225
Fw-189 tpus kzelfeldert gpre 50 kg-os bomba felfggesztse
Miutn 1942 szn a teljesen elregedett Heinkel He-46-osokkal fel-
szerelt kecskemti 3/2-eseket a npszer Trn Zsiga" szzados vezet-
svel visszavontk a keleti arcvonalrl, ms kzelfeldert alakulat nem
maradt hadmveleti terleten. Ez az llapot 1943 tavaszra vget rt. A
Telbisz Imre szzados vezette, ugyancsak kecskemtiek, a 3/1-esek in-
dultak hadmveleti terletre. Pontosan prilis 16-n kivl parancsno-
kuk Telbisz Imre mellett hrom olyan pilta is ott volt azon az estn
Proszkurovban, akiknek egyik-msik trtnete alapjt kpezi ennek a fe-
jezetnek. Mint a tbbiek, gy Czigny Endre zszls, Suttay-Koppny
Jnos rmester s Nyakas Ferenc rmester sem tudta - mg -, hogy
majd tllik a hbort, s vtizedekkel ksbb az segtsgkkel tu-
dunk majd szzadukra s annak harcaira visszaemlkezni.
Czigny Bandit 1940 szn ismertem meg Szombathelyen. A j kil-
ls, vidm hadaprd rmester nem reztette velnk, rendfokozat nlkli
joncokkal felsbbrendsgt, bartilag ereszkedett le hozznk, idtlen
kezdkhz. Aztn rvidesen vadsziskolra kerlt, aranysasos pilta lett
s - milyen az let! - Kecskemtre helyeztk kzelfeldert piltnak.
226
Nyakas Ferencre gy emlkeznek mg l bajtrsai, mint komoly s
kemny emberre, akit egsz letben tisztelet s megbecsls vezett.
Szkesfehrvr, Veszprm, Ppa, Ungvr s Kecskemt voltak katona-
letnek llomshelyei. Hogy, milyen kemny s szvs legny volt a r-
gi idkben, azt majd megtudjk rvidesen.
Suttay-Koppny Jnos rmestert, mint piltanvendk voltam szeren-
css megismerni. Nhny krt repltem vele 1942-ben Miskolcon, ami-
kor Slyommal doplizta a repl akadmikusokat. Az oktat - rendfo-
kozatra val tekintet nlkl - mindig elrhetetlen magassgban trnolt
a nvendkek fltt. Suttay azonban nem ezek kz tartozott. Komoly
volt, korrekt s kiegyenslyozott, de nem felsbbrend. A hbor szele
hamar elsodorta a ktkormnyos veszdstl, mint reg kzelfeldert
piltt, hamar megtalltk, s mire beksznttt 1943, mr nyolc ve re-
plt, gy 3300 felszllssal s 1450 ra replt idvel rendelkezett, ami
akkor - hangslyozom - nagyon soknak szmtott. A fegyelem, a bajtr-
siassg, az egyv tartozs rzse a replknl alapvet s ltfelttel is
egyben. Ezt vallotta is s mindenki, akit a harcok sszekovcsoltak.
Ennl a szzadnl szolglt mg egy olyan tiszthelyettes, akit egsz
letben tisztelet vezett, mint kivl replt s katont egyarnt. Csap
Blrl beszlek, aki akkor mg trzsrmesteri rendfokozatot viselt. A
nmetek megkezdtk a szzad tkpzst a Bel Amira. Elsnek a sz-
zadparancsnok s Csap trzsrmester lettek egyedl replk. A tbbi
piltt mr a nmet Moritz s Csap Bla kpezte ki egyedl. Sorban el-
vgeztk az sszes kikpzsi feladatot, megismerkedtek a gpekkel.
Bombavetsi gyakorlatnl - a parancstl eltren - Nyakas Ferenc
szinte zuhanbombzst hajtott vgre, olyannyira, hogy a kabintet is
kicsapdott. Ez azrt mr egy kiss sok volt a Bel Aminak.
Az tkpzs befejeztvel mjusban megkezddtek a szzad bevetsei,
melyeket elssorban a fldi csapatok rszre vgeztek harcfelderts-
knt. Megismerkedtek a kegyetlenl j szovjet lgvdelemmel s a va-
dszokkal is. A magyar felsgjelre tfestett gpek gyakran trtek haza
repesz s lvedk okozta sebekkel. Naprl napra vgeztk a feldertse-
ket, a fnykpezst s az alkalmas clok bombatmadst. Tm szza-
dos Czigny Bandit vlasztotta piltjul, rdis-lvszknt pedig Szen-
te Gyz rmester replt velk. Czigny zszls tbb bevetsen vett
rszt Lvay Pl fhadnaggyal is s Tarpataki Tihamr rmesterrel. Czi-
gny zszlssal szvesen replt brki, mert gy vltk, hogy a volt va-
227
dszpilta, ismerve a vadszfortlyo-
kat, majd biztos kzzel fogja kijt-
szani az ellensges vadszokat. Nem
tvedtek. Czigny Bandi kialaktott
egy egyni megoldst vadsztmads
esetre, br hangslyozom, hogy a
szzad jobbnl jobb pilti egytl
egyig kihasznltk a gpk adta el-
nyket. Bandi azonban elre megbe-
szlte a megfigyelvel s a rdissal,
hogy amikor bemondja: - Vigyzza-
tok, most n kvetkezem! - akkor
ersen kapaszkodjanak, mst ne te-
gyenek, amg Bandi jabb utastst
nem ad. Nos, Bandi ilyenkor nyakt
tekerve, nem vette le szemt az t
kzvetlenl tmad gprl, s mindig
olyan vad kitr mozdulatokat vg-
zett, amit a nagyobb sebessg tma-
d nem tudott kivdeni, tlltt a kt-
trzsn.
Persze, ehhez szerencse is kellett! Mindenesetre Bandi bartunk min-
dig psgben hozta haza a szemlyzett.
gy trtnt ez 1943. augusztus 22-n is, amikor mr a trtnelembl
jl ismert kurszki tkzet lezajlott s Harkov is elesett, megkezddtt a
megllthatatlan szovjet trnyers idszaka. Ezen a napon azt a feladatot
kaptk, hogy egy betrt szovjet pnclosk pontos helyt s kiterjedst,
erejt dertsk fel. Magabiztosan indultak nehz feladatukra, mert az el-
mlt kt ht alatt hrom kemny lgi harcbl keveredtek ki viszonylag
psgben. Tm szzados s Szente rmester is kivlan lltk meg he-
lyket, gy minden okuk megvolt a jogos nbizalomra.
Beszlls s elhelyezkeds eltt mg egy pillantst vetettek a motor-
burkolatra festett gaskod szrnyas, fehr lra, a mitolgiai Pegazusra,
amely egybknt a 3/1. szzad jelvnye volt. Start s emelkeds utn t-
repltk a vonalakat, ahol szokatlanul ers lgvdelmi tzet kaptak.
Rengeteg harckocsit pillantottak meg maguk alatt, de egyre mlyebben
repltek be a szovjet htorszgba, hogy megllaptsk a rendkvli erej
228
v. Suttay-Koppny Jnos egykori
trzsrmester, kzelfeldert pilta
pnclos csoportosts esetleges kirakllomsait. Meglepte ket, hogy
ezek a harckocsik mr ers sajt lgvdelmi fegyverekkel rendelkeztek,
s el is rasztottk ket tzkkel. A lgvdelmi grntok robbansai s-
tt s vilgosabb pamacsokkal vettk krl a gpet. Bandi les fordul-
ba vitte a gpet, amikor hirtelen ers rzkdst reztek, a Focke-Wulf
szinte kormnyozhatatlann vlt, zuhansba ment t. A fedlzeti rdi-
ban felhangzott Szente rmester kiltsa: - Ellttk a jobb oldali oldal-
kormnyt! - A gp egyre vesztette a magassgot. Bandinak Tm is se-
gtett, hogy a magassgi kormnyt megmozdtsk, de nem sikerlt. A
gpet teljesen krlvettk a robbansok! Hirtelen szovjet vadszok tn-
tek fel a horizonton, de most szerencsjkre nem avatkoztak be a harc-
ba. Valsznleg nem akartak a lgvdelem tzreinek tzkrletbe ke-
rlni, meg aztn a zuhan kttrzs sorsa amgy is megpecsteldni lt-
szott.
Ebben a pillanatban jabb, de idegtp csattans, a kabintet lereplt,
a szrny kapott jl lthat tallatot, de csodk csodjra a gp engedel-
meskedni kezdett, a kormny mozgathat lett. Bandi visszavette a gzt a
bal motornl, hogy kiegyenslyozza a fellp rendkvl nagy kormny-
erket. gy egy motorral lassan vzszintesbe kerltek. Egy pillants a
magassgmrre: 1500 mter. jabb tallat, amelyet a bal motor kapott.
A motor ugyan nem gyulladt ki, de nagyon krdsess vlt a hazatrs
egy motorral, tbb mint 100 km-re a sajt replterktl. A lgvdelem
tzbl ugyan - nyugatra tartva - kikerltek, de az alattuk elmarad vi-
dk mg mindig ellensges terletnek bizonyult. Mit tehettek? A terepen
val knyszerleszlls az sszeltt gppel kiltstalannak ltszott, de
klnben is minden ervel el akartk kerlni a fogsgba esst. Kiugrani
ejternyvel? Mikzben ezt a lehetsget vitattk, vagy inkbb ordtoz-
tk a nyitott, oldalozva vnszorg, egyre sllyed gppel, Czigny Ban-
di rmmel konstatlta, hogy trepltk a frontvonalat, s mr sajt te-
rlet fltt vannak. A sztltt gp rdija mkdtt, s az irnyts k-
zlte, hogy minden szavukat hallottk, st azt is tudomsukra hoztk,
hogy az ltaluk felfedezett harckocsi-csoportostst Ju-87-es zuhan-
bombzkkal tmadjk. Az irnyt nmet osztlyparancsnok rdin
knyszerleszllsi parancsot adott szmukra. k ezt a gp slyos srl-
se miatt nem vllaltk, gy az a dilemma maradt szmukra, hogy vagy
kiugranak ejternyvel, vagy pedig megksrlik az egy motorral val
hazavnszorgst a sajt repltrre. A vgs szt a replgpvezetnek,
229
Czigny zszlsnak kellett kimonda-
nia. A magassg 1000 mter volt.
Mg lehetsgesnek tnt az ugrs,
de egyre vesztette a gp a magass-
gt. Mg egy ra replsi id volt
hazig!
A repltren mindenki a rdi k-
rl gylekezett, mert a kapcsolat e-
gsz id alatt nem szakadt meg. Kz-
ben a gpszemlyzet vglegesen dn-
ttt: Nem ugranak!
A leszllmezt teljesen szabadd
tettk, a ment- s tzoltkocsik jr
motorral vrakoztak a repltr sz-
ln.
Az izgalom tetfokra hgott, ami-
kor furcsn, balra lgva, 100-150
mter magasan megrkezett a szinte
romokban hever" Bel Ami.
A gpbl jl lttk az elkszle-
teket, de sok volt a bizonytalansgi
tnyez. Vajon rgzdik-e a fut?
Kibrja-e a srlt srkny a fldet rst? Minden lehetsg a pilta kez-
ben volt! A tbb mint tven bevetsen egytt harcol szemlyzet mind-
hrom tagja bzott a msikban, ez esetben Czigny Bandiban. Bandi a
repltr kzepre lebegtetett, korntsem gy, mintha iskoln csinlta
volna, hanem sokkal finomabban tette elszr bal kerkre, az ll bal
motor miatt balra lg gpet, s csodk csodja, ez a sok mindent elvi-
sel madr kigurult, majd megllt.
Mindenki felllegzett!
Btrak a szerencse, ez a rgi monds jra bevlt. Czigny Bandi s
szemlyzete elrte, st tlhaladta a 100 bevetst, pontosan 135 bevets-
sel fejezte be a hbort. Szmtalan kritikus helyzetbl vezette ki hs-
ges gpeit, a 053-ast s a 059-est.
Szz bevetst vgrehajtani s tllni psgben nem kis dolognak sz-
mtott. Ez utbbi ttel vonatkozott Nyakas Ferenc (egykori) rmesterre
Moritz nmet trzsrmester,
kzelfeldert piltink tkpzje
FW-189-re
230
is, akinek legnehezebb napjt szeretnm elmondani, hogy bizonytsam a
magyar replkatona btorsgt, bajtrsi szellemt s nfelldoz kitar-
tst. Nyakas Ferenc katonanemzedknek soha nem voltak res szavak,
a Hazrt mindhallig!" gy gondoltk, gy ltek s gy haltak, ha kel-
lett.
Nyakas rmester is a kecskemti 3/1-esek egyik harci szemlyzetnek
replgpvezetje volt akkor. Hossz replmlt llt mr mgtte, ami-
kor hadmveleti terletre kerlt. Szkesfehrvrott, Veszprmben, P-
pn, Ungvrott s Kecskemten tlttte a kikpzs s a bkevek szol-
glati idejt. 1943 mjustl augusztus 27-ig szmos bevetst hajtott
vgre Kiss-Blint Ern fhadnagy megfigyelvel s Horvth Kroly r-
dis-lvsszel, amikor augusztus elejn a megfigyel megbetegedett,
szervezete nem viselte el a hatalmas tlterhelst, az lland s ismtld
veszlyhelyzeteket, idegsszeomlst kapott.
gy lett Nyakas rmester egy teljesen j gpszemlyzet piltja. So-
cz Bla fhadnagy lett a megfigyelje s egyben a gp parancsnoka, a
rdis-lvszi beosztsra pedig Gyri Imre szakaszvezett osztotta be
szzadparancsnokuk, Telbisz Imre szzados.
1943. augusztus 27-n mr msodik bevetsre indult az j szemly-
zet. Szitnyikovka tbori repltrrl indultak, hogy feldertsi anyagot
hozzanak a Donyec folytl nyugatra es Izjum trsgbl, ahol elkese-
redett pncloscsata folyt a fldn. A szovjet csapatok megkezdtk a
Donyec folyn val tkelst.
A start utn feldertend krzet lgterbe emelkedtek, ahol hatalmas
fstcsvk jeleztk a kiltt s g pnclosokat. Kilenc Heinkel He-111-
es nmet bombz hzott el felettk, bombzs utn visszatrben. So-
cz fhadnagy sebesen rajzolt a vzlatban. Rvid flmondatok a fedl-
zeti rdiban. - Forduljon jobbra - mondta a fhadnagy. Alattuk a tom-
bol tkzet, a levegben a vzszintes lts nagyon romlott, 3000 mter
magassgban forgoldtak mr kzel flrja, amikor a bal motor szv-
tr nyomsa ingadozni kezdett. Mg tartott a jobb fordul, amikor Socz
jra kiltott: - Jobban bednteni, nem ltok a szrnytl! - Negyedrja
heves lgvdelmi tzben repltek, de a harcedzett szemlyzetet ez nem
akadlyozta a munkban.
Kr lenne azt hinni, hogy ezek az emberek emberfeletti hsk voltak.
Nem. ppen gy fltek s tartottak a halltl, mint brki ms. Csak le-
231
A hbors vek egyik legszebb, replgpe a Bel Ami (FW-189)
gyztk a flelmet. Ahogy hetykn mondogattk bevets eltt: - Me-
gynk megint a hallflelmet gyakorolni!"
Nyakas teljesen lre lltotta a kttrzst, hogy Socz jl kilsson, s
ekkor rzta meg a gpet a drrens! Balrl, htulrl lgvdelem vagy
vadsz? Nyakas karjt s oldalt valami ellenllhatatlan er hzta balra,
bal lba reflexszeren kifeszlt s megmerevedett. gy a gp szablyos
lebontst csinlt s zuhanni kezdett. Tudata elsttlt, pillanatokra
ugyan, de egyre vesztette az eszmlett, gy rezte, hogy nem a gp zu-
han, hanem egyedl. Mintegy eszmletlen lomban rntotta maghoz
a magassgi kormnyt, s ez mentette meg ket - tmenetileg. A zuhan
gp fl fordulatot tett, s gy nyugati irnyba kerlt a zuhansbl. Ekkor
kezdett eszmlni, gy rezte, hogy kzvetlenl alattuk vannak mr a
fk.
Egy tizedmsodperc ksedelem s mr csak egy jabb fekete fstfel-
h maradt volna bellk. Tulajdonkppen a fle mellett vlt elektro-
mos krt adta vissza a tudatt, amely megszlalt, ha a gzt levettk s a
futm nincs kiengedve.
Prblta a gzkarokat elretolni, de nem ment, a bal kz valahogy
furcsn elcsszott. Ekkor szlelte, hogy a bal csukljt csak egy kevs
n tartja, vrezve himbldzik az alkarjn. De akkor ki vette ki a gpet a
zuhansbl?
232
Megdbbenten tapasztalta, hogy a sajt jobb keze a kormny szarv-
nak aljt fogja, mg a fels vgt az eszmletlenl elredlt Socz f-
hadnagy. Fldkzelben rohant a Bel Ami, szerencsre nyugat fel. Nya-
kas most mr tudta a gpet jobb kezvel egyenesben tartani, a fhad-
nagy keze meg lehanyatlott. Ekkor rte ket a vadsztmads. Jl lehe-
tett ltni a gp mellett s eltt fldbe csapd sorozatokat. Nyakast
grcss nevets fogta el, azt mondta mintegy magnak, hogy most mr
szmra vge a hbornak, mit szl majd a felesge, hogy nyomork
lesz.
A vre meg csak folyt. Mindegyikk hordott magnl ers zsinrt, ha
el kell ktni egy vrz vgtagot, legyen mivel. A bekt hevedertl
azonban nem volt kpes elvenni. Ekkor Socz viaszsrga arccal, kezt
mellre szortva, flig felemelkedett. Egymsra nztek. - Fhadnagy r,
ksse el a karom, mert elvrzem! - mondtam kiltva, mert a rdi nem
mkdtt. Alig hallhatan vlaszolt: - Bennem is van, szlljunk le..."
Szeme vegesedni ltszott. Nyakas kt lba kz fogta a kormny szrt
s jobb kezvel a sztroncsolt sebbe nylt s gy prblta az teres
vrzst ellltani. Kzben szltotta a tizedest, de nem felelt. - Vge! -
nyszrgte a fhadnagy, majd elredlt jra. Vasthoz rt, tudta, hogy
ez a vonal haza" visz, de mr nem volt ereje. Eltte tarl, le a gzt, ki a
gyjtst! s mr hason is volt gp a srga kvk kztt, oldalozott, majd
megllt. Nyakas megprblta a kabintet-kioldt mkdtetni, de meg se
mozdult. Az ajt kinylt - szerencsre. Kimszott s ltta, hogy hol ment
be mgtte a lvedk, amely t elintzte. Mg ltta, hogy a lgcsavarok
csonkig le vannak trve, aztn eljult. Mint ksbb kiderlt, rgtn a
fldet rs utn egy nmet motorkerkpros rt a gphez, Nyakas zub-
bonyt letpte s gumiszjjal elkttte a vrz kart. Nyakas idnknt
maghoz trve vizet s orvost krt.
A nmet megitatta kulacsbl, ezutn Nyakas jra eszmlett vesztet-
te. Amikor maghoz trt, akkor rezte, hogy milyen ervel st a nap.
Socz fhadnagyot mell fektettk, a hasra. Gyomorlvse volt. Socz
halkan megszlalt: - Vigyenek az rnykba! Ekkor halhatott meg. A gp
hts rszbl vkony nyszrgs hallatszott, majd elcsendesedett. Gy-
ri tizedest prbltk kiszabadtani, de nem tudtk csak jval ksbb,
amikor mr is halott volt. A nagy vrvesztesg miatt csak idnknt
volt eszmletn Nyakas. Arra emlkszik, hogy egy nmet gpkocsi r-
kezett s a kiugr nmet tiszt le akarta lni t, azt hitte a felsgjel pen
233
maradt piros sznrl, hogy szovjetek vagyunk. A nmet tizedes azon-
ban lenyomta a pisztolyt tart kezet.
Krhzban trt maghoz. Msnap Csap Bla ltogatta meg, tle tud-
ta meg, hogy Soczt s Gyrit mr el is temettk.
Nem engedte, hogy kezt, illetve alkarjt amputljk, gy br soha
nem tudta baljt igazi kzknt hasznlni, mgis tbbet tudott vele a
jobbnak segteni, mintha mkar lett volna. Lzlmos hetek kvetkeztek.
jra tlte a szrny rt, bajtrsai hallt, szerette volna lve hazahoz-
ni ket. A hstettet vgrehajtotta, de a sors nem sznt nekik tbb letet.
A hbort ezzel befejezte, mellt nagyezst, kisezst s a bronz vitzs-
gi rem dsztette.
ALLAH A BTORSG
Allah a btorsg, egyiknek megadja, msiknak megtagadja." Ezt az
igen mly rtelm kzmondst mg ifjkoromban olvastam a Magyar
Cserksz" cm folyiratban s letem sorn sokszor eszembe jutott.
A mi idnkben - melyrl taln mr tl sokat is rok - a lnyok s a
kvlllk kreiben egy bizonyos idealizlt kp alakult ki a piltkrl:
markns, naptl barna arcl, fekete csizma, tnyrsapka, tr, metsz te-
kintet.
Mikor azutn letnk nagy vgya teljeslt s bal keznk a gzkaron
nyugodott, jobb kzzel pedig a botkormnyt markoltuk (mit is mondok,
dehogy is markoltuk, inkbb gy fogtuk meg, mint a madrfikt), las-
san rjttnk, hogy a klssgek bizony nem meghatrozi a repltu-
dsnak s fleg nem a btorsgnak.
A btorsg nem azt nzte, hogy tnyr-e a sapka, vagy csupn szala-
gos, oda csatlakozott, ahol legyztk a flelmet. Csak ppen nehz volt
az a gyzelem.
s most trjnk vissza jra a II. vilghbor keleti hadsznterre, ahol
Telbisz Imre szzados 3/1-es szzada llta a sarat" karcs kttrzsivel.
A hely Kijev trsge, az id pedig 1943. szeptember 22. Szab Jnos s
Zombori Ferenc, az F053 lajstromjel Bel Ami fszerelje s fegyvere-
se bevetsre ksztettk el a Margit"-ot, Suttay-Koppny Jnos pilta
rmester gpt.
Az rmester, valamint Lvay Pl fhadnagy megfigyel, s Csorba
Ferenc tizedes felkszlten rkeztek a gphez. Pontos id 12.30. Fel-
adat: felderts s bombavets Csernobil trsgben, ahonnan csapat-
sszevonst s ers mozgst jelentettek.
Napos, derlt idben startoltak, majd rvidesen emelkedve kzel
szaki irnyra lltak. Minden olyan olajozottan ment, ahogy ettl az
igen sszeszokott s sokbevetses szemlyzettl elvrhat volt. Ponto-
sabban mindhrman kzel jrtak mr a szzadik ellensg feletti bevets
235
Lvay Pl fhadnagy (megfigyel), Darvasi Imre rmester (pilta), Csorba Ferenc
tizedes (rdis-lvsz) FW-189-es eltt
szmhoz. Lvay volt a gpparancsnok, csendes szav hatrozott ember.
Csorba Ferit Suttay-Koppny Jnos kivl, fegyelmezett katonnak s
lvsznek jellemzi s mint ltni fogjuk, helyesen tette.
Mr hosszabb ideje elhagytk az els vonalakat, elrtk a 3000 mter
magassgot, amikor Lvay szovjet gpkocsi oszlopot szlelt alattuk. J
az alkalom a bombk elhelyezsre". Rvidesen tjra indult a ngy
darab 50 kg-os, melyeknek sivt hangjt a vezetszrnyak tvben fel-
szerelt paprmas spok mg jobban fokoztk, llektani hatst keltve. A
gp 200 kg-mal knnyebb lett s jellegzetesen megugrott.
Ebben a pillanatban Suttay szrevette a flttk, elttk elhz szov-
jet vadszokat! les kiltssal jelezte a fedlzeti rditelefonon: Elt-
tnk vadszok 11 ra irnyban! - Mr jl lthatk, csillagmotorosak,
teht La-5-sk. Csorba Feri kiltotta: - Vigyzz, nagy krt alaktanak!
- s valban, gy krztek, hogy a magyar gp mindig a kr szln le-
gyen s sorban lhessenek. Suttay fordulba dnttte a gpet, hogy ki-
kerljn a veszlyes znbl s idt nyerjen. Lvay mr a vadszok
236
megpillantsakor felllt az lsre s tzksz llapotba hozta az ikergp-
puskt, de nem sok ideje maradt, mris hallottk a kiltst: - Jn az
egyik! - Majd Csorba Feri hangja: - Mr messzirl tzel! - Suttay ltta
a fnyjelz sorozatot szorosan a gp mellett s hallani vlte a zizegst
is. Elsuhan rnyk, s a La-5-s elhzott felettk. - Jnos, figyelj! - or-
dtotta a megfigyel. - Hzdj a tekndbe! - Suttay lre vgta az FW-
189-est. s szktett, mghozz el a kr szlrl!
- Vigyzz, tmadnak! - kiltotta Lvay. Mindketten tzeltek. A ngy
nagy tzgyorsasg gppuskacs szrta a fnyjelzket s vatossgra
ksztette a tmadkat. Ers ropogs! Rvid sorozatok talltk el a tr-
zset. A balrl kzeled gp hangja nem a megszokott, klnsen zenl-
tek, ftyltek a lvedk okozta srlsek. jabb sorozat rte a gpket.
Lvay s Csorba ersen tzeltek, jabb rny hzott t flttk, tlltt
rajtuk egy La-5-s s egy-kt msodpercig Suttay merev gppuskinak
clzkrbe kerlt. Jnos hossz sorozatot eresztett bele. Csak azt ltta,
hogy az orosz gp oldalogva, meredeken a fld fel csszik. Biztos,
hogy megsrlt, de a sorst nem tudtk megfigyelni. Mr csak ten ma-
radtak, Suttay felvette a hazai irnyt s a gpet kiss nyomva prblta a
sebessget maximlisra fokozni. Nagyon megnvekedtek a kormny-
erk s a gp srknya a legklnbzbb ijeszt hangokat adta.
Teltek a percek, hol az egyik, hol a msik szovjet gp kerlt lhely-
zetbe, azonban Csorba s Lvay pontos rvid sorozatai nem engedtk
kzel a tmadkat, gy csak ritkn kapott a gp tallatot. Szakadatlanul
irnytottk ordtva a piltt, most jobbra, most balra. Az meg tpte,
cssztatta a gpt, valsgos pardt mutatva be. De milyen veszlyes
volt az a pard. jabb tallat, a csrkormnyt szinte lehetetlen moz-
gatni, Lvay segt flkzzel a kormny szarvt csrsre fordtani.
- Most vigyzz! - kiltotta Csorba -, ne mozogj, mgttnk van!
Benne van a fonlkeresztben! Most a msodpercek rettenetesek, ki lvi
le a msikat elbb? Suttay nem rzett hallflelmet, de jra tallat a tr-
zsn. Csak a kormnyt ne lje szt, s ebben a minutumban megszlal
Csorba ikergppuskja! Rzza a sorozat a srlt masint, de Feri hangjt
harsogja a rdi: - Most megkaptad, amit kerestl! - gve zuhan az el-
tallt Lavocskin a fld fel, s mr a sajt vonalakon bell esik le a fld-
re, nagy robbanssal s fstcsvval.
Az g La-5-s ltvnya, vagy taln a szovjet gpek szmra ellens-
ges terlet volt az ok, de a megmaradt ngy szovjet vadsz jobbnak ltta
237
levlni errl a szmukra tkozott Bel Amirl, amelyet j negyedrs l-
gi harc utn sem tudtak lelni.
A replgp fedlzetn nagy volt a megknnyebbls, st az rm,
egy biztos s egy valszn lgi gyzelem okn.
A gyzelem tudata szinte knyszerti a piltt, hogy csak minl hama-
rbb haza s akkor billegtetni.
A hazai repltrre megrkezve az ilyenkor szoksos rcsaps elma-
radt. Suttay-Koppny Jnos nem kockztatott, csak simn elhzott zen-
l gpvel az integet szerelk feje fltt s akkor billegtetett, jelezve a
lgi gyzelmet! Jl lttk, hogy a fik levegbe dobljk a sapkikat
rmkben!
vatos leszlls. Szinte odanyalta" a gpet a fldhz, mintha iskoln
csinlna jelleszllst. Begurultak az ket szeretettel vr bajtrsak kz
s a kiszlls utn hangtalanul leltk t egymst, az rmester, a fhad-
nagy s a tizedes! Krljrtk a Margitot" s lthattk, hogy csodval
hatros mdon maradt meg annyi a kormnyszervekbl, hogy a nehz
kormnyert lekzdve, de mgis hazartek vele. A sok tallat a tr-
zseken s a kormnyszerveken bizonytotta, hogy legalbb 10-12 rcsa-
pst kaptak. Persze sokat szmtottak az egyb krlmnyek, a kivl
elhrts, no s a szerencse.
A szzadirodn meglepets vrta ket, a nmet parancsnoksg jelezte,
hogy szeptember 22-n 13.15-kor lttk a lgi harcot s igazoltk a lgi
gyzelmet!
Margit" kt htig javtmhelybe kerlt, de a bevetsek folytatdtak,
vltakoz szerencsvel tlltk a hbort. Suttay-Koppny Jnos a
bronz, a kisezst s a nagyezst vitzsgi rmeken kvl az I. s II. osz-
tly nmet vaskeresztet is megkapta. 14 havi frontszolglata alatt 136
bevetst hajtott vgre ellensg fltt! Ezek a napok a szzad egy msik
szemlyzete szmra is szerencsseknek bizonyultak. A Kijevtl szak-
ra dl harcok terlete fltt ers lgvdelmi tzben fnykpezett Csap
Bla zszls pilta s szemlyzete. Emlkeztetem a kedves olvast,
hogy Csap egyike volt a II. vilghbor legbtrabb magyar piltinak
s ezt a tnyt nemcsak kzelfeldertknt, de gyorsbombz piltaknt
is bizonytotta.
A bevetsi trsgben hirtelen hrom Jak-9-es szovjet vadsz tmadta
meg ket. Csap az adott esetben legalkalmasabb taktikt vlasztotta.
Hagyta magt alacsony magassgba leszortani, s gy kizrta az alulrl
238
Bevets utn, balrl Simorjay Andrs hadnagy, Szotyori Nagy Jnos hadnagy,
Murank szakaszvezet
tmads veszlyes lehetsgt. Mlyreplsben fordulzva kerlte el a
szovjet vadszok tzt.
Elgondolsa sikerrel jrt. Hirtelen lekapott gzzal fordulba vgta a
gpt, gy a tmad tlltt rajta s pontos clpontot mutatott Csap B-
lnak. A msodik gp pedig - nem lvn oly gyes a fldhz tapad re-
plsben, mint a magyar pilta - domboldalnak tkztt, gy pillanatok
alatt kt lngol roncs jelezte Csapk munkjt. A harmadik Jak levlt
a veszlyes kttrzsrl.
A 3/1. szzad 1943. oktber vgn elrte az ezredik bevetst. Ezt
megelzen azonban ugyanezen v szeptemberben az elvesztett sze-
mlyzetek ptlsra hrom teljes gpszemlyzetet kaptak. A hrom
megfigyelt, nv szerint Balogh Jnos fhadnagyot, Buda Gyrgy s
Szotyori Nagy Jnos hadnagyokat az ungvri 4/1. kzelfeldert szzad
adta, mg a hrom pilta, Simorjay Andrs, Gyulai Andor hadnagyok s
Boromissza Jnos szakaszvezet a kecskemti kzelfeldert osztlyrl
rkezett. Ugyancsak Kecskemtrl jttek a tvrsz-lvszek: Horvth
Imre, Mtyus Jnos s Murank Jnos szakaszvezetk. A fentiek tkp-
239
zse azonban csak a tl belltval fejezdtt be. A bevetsek szma
cskkent, a tlnyoman alacsony felhzet rtelmetlenl veszlyess tet-
te volna az FW-189-esek bevetseit. Az j szemlyzetek 1943 novembe-
rben vonultak be a 3/1. szzad krasilovi pihenhelyre. A mr emltett
tli nehzsgek miatt csak kt-hrom szemlyzet tartzkodott az arcvo-
nal kzelben. A hrom j szemlyzet tagjai az regekkel" kzs gpe-
ken jrtak bevetsre, hogy megszokjk a feladatokat vgrehajtsnak
lgkrt, azaz puskaport szagoljanak. 1944 janurjban Kalinovka rep-
ltern tallkozott a 3/1-es kzelfeldert szzad, a Kovcs Jzsef szza-
dos vezette, szintn ott llomsoz Me-109-es Puma szzaddal. Nekik
s egy ugyanott teleplt nmet vadszszzadnak ksznheten a kttr-
zsek nem kerltek ellensges vadszokkal lgi harcba.
Simorjay Andrs hadnagynak 1944. februr negyedike az els beve-
ts napjt jelentette. Szotyori Nagy hadnagy, megfigyel s Murank
szakaszvezet kpeztk a teljes gpszemlyzetet.
Mr az els bevetsnl testek a tzkeresztsgen, lgvdelmi tallat
utn srtetlenl hazatrtek.
1944 prilisban rkezett meg a hadmveleti terletre Ungvrrl a le-
vlt 4/1-es kzelfeldert szzad, Fraunhoffer Jzsef szzados parancs-
noksga alatt. Ez az alegysg egybknt a frontszolglat alatt a 102. k-
zelfeldert szzad elnevezst kapta. A 3/1-esek egy rsze visszamaradt
s csatlakozott Fraunhofferkhez, a tbbi rsze pedig visszatrt a htor-
szgba. Telbisz Imre szzados s beosztottai 1943 mjusa s decembere
kztt tbb mint 1100 bevetst repltek ellensges terlet fltt. 72 eset-
ben srltek meg gpeik lgvdelmi tz, vagy vadszok tmadsa miatt.
A repl szemlyzetek kzl ten hsi hallt haltak, egy f pedig (Nya-
kas Ferenc) slyos srlst szenvedett. Mindssze 2 replgpet vesz-
tettek.
Az egyre kemnyed harc a keleti fronton jabb ldozatokat kvetelt.
prilis 15-n elveszett Kerekes fhadnagy gpe, a szemlyzet pedig h-
si hallt halt. Kikpzsi feladat kzben 1 piltt s 1 megfigyelt vesz-
tettek. Jnius 6-n Gyelatin trsgben szovjet vadszok lelttk Rig
Mikls fhadnagy, Hdvgi Ferenc szzados s Bnffy Sndor szakasz-
vezet FW-189-est.
Egykori szemtank szerint fldkzelben megksreltk kormnyozha-
tatlan gpk elhagyst, azonban az ejternyk a kis magassgban tr-
tnt ugrs miatt mr nem nyltak ki. Hsi hallt haltak.
240
A kecskemti kzelfeldert szzad parancsnoka, Fraunhoffer Jzsef szzados
gratull Balogh fhadnagynak a szzad 100. bevetse utn
Meg kell emlteni magt a 4/1-esek parancsnokt, Fraunhoffer szza-
dost, akit alrendeltjei - egyms kzt - Csanynak becztek. Fraunhof-
er korntsem volt becznival. Szigor, nagyszeren repl piltnak
s parancsnoknak ismertem meg t, mg jonc replkatona koromban.
Ilyen volt a hre s ez volt valsgban is. Oktat korban krlelhetetlen
szigorral tiltotta le a replsrl azokat, akik - megtlse szerint - nem
voltak alkalmasak a replgpvezeti hivatsra. Emiatt is, de sokszor
kiismerhetetlen emberi tulajdonsgai miatt vagy nagyon szerettk, vagy
nagyon nem szerettk.
Elvitathatatlan azonban, hogy replgpvezetknt tbb mint 100 be-
vetsen, az ellensg fltt s azzal szemben bizonytotta egyedlll re-
pltudst s btorsgt.
Tllte ugyan a hbort, a brtnt s a recski halltbort, de mire
ezek a sorok knyv alakban megjelennek, Csanya mr nincs az lk so-
rban, eltemettk, de nem felejtjk el.
Nos, az parancsnoksga alatt kerlt sor trtneteink harmadik f-
szerepljnek, Simorjay Andrs hadnagynak s btor szemlyzetnek,
Szotyori Nagy Jnos hadnagynak, valamint Murank Jnos szakaszve-
zetnek egyik letveszlyes" kalandjra.
1944. jlius 3-t rtak akkor, amikor Szotyori Nagy Jnos hadnagy, a
gp parancsnoka ks dlutni bevetsre kapott parancsot Luck s Ko-
vel trsgbe, ahol a Bug foly kanyarog.
Feldertsi feladat, harcfelderts a fldi harcok gyjtpontjban s
termszetesen bombzs, a 4 darab 50 kg-os bomba alkalmas clra val
ledobsval. Simorjay Bandi mr a gpnl vizsglta - fszereljvel
egytt - a bevetsi elkszletek megtrtntt, amikor futlpsben r-
kezett Szotyori Nagy Jnos, de legnagyobb meglepetsre, nem egye-
dl...
Egy kemnykts fhadnagy tartott vele lpst. Bandi szmra is
mersnek tntek a jvevny arcvonsai, majd a kzfogsnl szleltk
mindketten, hogy nem szksges a bemutatkozs, hiszen a fhadnagy,
nv szerint Kun-Szab Lszl, vekkel azeltt a soproni katonai frel-
ban felsvese volt Simorjaynak. Kun-Szab akkoriban haditudst-
knt tartzkodott az arcvonalban, de nrzete tiltakozott a viszonylag
kevsb veszlyes jsgri munka ellen. Engedlyt krt s kapott az
elljr parancsnoksgtl, hogy egy kzelfeldert-bevetsen utasknt
rszt vehessen, jegyzetelhessen s fnykpezhessen.
242
A mai vilgban, a modern helyi hborkban a haditudstk letben
mindennapos dolog a harcok srjben val rszvtel, de a msodik vi-
lghborban ritkbban fordult el az ilyesmi.
Simorjay Bandi jles mosollyal nyugtzta az rdekldst, s arra
gondolt, hogy Kun-Szab bizony knnyen megismerheti a kzelfelder-
tk munkjt, taln mg vadsztmadst is tlhet. Kun-Szab pedig tit-
kon ppen erre vgyott. Ht megkapta! De ne vgjunk a dolgok elbe.
Amikor Tolsztoj Hbor s bkjnek" egyik hse, Bolkonszkij az
austerlitzi csatban megsebeslt s lovrl leesve eszmletlenl a holtak
kztt maradt, majd a csatt kvet napon maghoz trt s tudatra b-
redt, hogy l, tllte Austerlitzet, az gre nzve, semmihez sem hasonlt-
hatt rzett. Az let szikrjt rezte meg, ami megmaradt.
Minden frontkatonnak alkalma volt a hborban meglni s megrni
a maga Austerlitzt. A mi gpnk hromtag szemlyzete s a vendg,
Kun-Szab Lszl is megrtk ezt.
Szotyori Nagy Jnosra mindent lehetett volna mondani, csak azt nem,
hogy hs piltnak nz ki, vagy netn rendkvli jelensg.
Amikor a hbor utn - egszen vletlenl - dolgom akadt a Cordatic
Gumigyr Mozsr utcai irodahzban, a knyvelsi osztlyon nagyon
ismersnek tnt egy fekete klott-knykvds cingr, kzpkor ember-
ke. Odalptem hozz s megszltottam. Amikor felnzett, megismertk
egymst. Szotyori Nagy Jnos, illetve csak Sz. Nagy szaktrs", valban
volt az, az egykori Bel Ami rettenthetetlen parancsnoka. Nem tudta
rla senki, csupn egyesek sejtettk, hogy taln valamikor, valahol kze
volt a replshez.
1944. jlius 3-n azonban figyelmesen nzte a trkpt s a lgteret,
amikor 2000 mter magassgban trepltk az arcvonalat. Kzeledtek a
Kovel melletti szovjet repltrhez, ahol a parancs szerint bombikat ol-
dani kellett. Kzepes erssg lgvdelmi tzzel ismerkedhetett Kun-
Szab is. Jnos hangja hallatszott az egyms kztin: Bombavetshez fel-
kszlni, fokozott lgtrfigyels!
Rviddel ezutn svtett lefel a ngy 50 kg-os. A tallat megfigyel-
se kzben jl lthatan startol ngy La-5-s a bombzott repltrrl.
Bandi lesen fordul a feldertsi feladat irnyba, Kovel fl. Alig kezd-
tk meg a sorozatfelvtelek ksztst, a ngy vadsz mr rajtuk volt.
Bandi egy nagy gomolyfelhbe hzott s elfoglalta magt a mestersges
horizont, valamint a vendecejger" (elfordulsjelz) figyelsvel.
243
A felhbl kijvet Szotyori parancsot adott a feladat jbli megkez-
dsre. Kt perc mlva jra feltnt a ngy La-5-s! jra felhbe! Ne-
gyedrn bell ngyszer ksreltk meg a clterlet lefnykpezst, de
mindig meghistottk a Lavocskinok s mentettek a felhk. Szotyori
olyan volt a levegben, mint a bulldog, amikor megragadja ldozatt.
jra meg jra kiadta a parancsot: - Vissza a clra!
Simorjay mr tbb mint hsz bevetsen megtanulta, hogy Jnos nem
ismer akadlyt a parancs vgrehajtsban. Elszr - bevallotta - flt,
nagyon flt, s csak akaraterejnek vgs megfesztsvel tudta flelmt
leplezni. Ezen a bevetsen azonban elmlt a flelem, sikerlt teljes gy-
zelmet aratnia felette.
Az utols alkalommal azonban a ngy vadsz gy tmadott, hogy
Bandi nem tudott felhbe hzni ellk. Murank kiltsa hangzott a
fedlzeti telefonban: - Tmadnak a vadszok!
Jnos azonnal felllt a fels gppuskallsba s megragadta a fegy-
vert. Mg odaszlt Kun-Szabnak: - Te csak fnykpezz, mi majd elin-
tzzk ket!
A tudst bal oldalra hzdott, s ez mentette meg az lett. Az
egyik szovjet La-5-s alulrl tmadva gpgysorozatot ltt rjuk. Iszo-
ny dbrgs! Telitallatot kaptak! Az egyik 20 mm-es lvedk magt a
gppuskt tallta, Szotyori htrazuhant, Kun-Szab tst rzett karjn s
htn. Simorjayt fejn s arcn rtk repeszek, de ltott s dugba rn-
totta a gpet, hogy elkerlje a tovbbi tallatokat. A gp jobb oldala ki-
szakadt, a lgnyoms kinyomta az sszes plexit. Jnos ejternyjt is ta-
llat rte, kinylt, majd a lghuzat egy pillanat alatt kivitte a roncsolt er-
ny maradvnyt, amely fennakadt a fggleges vezrskon. A jobb mo-
tor rzott, kihagyott. Murank is megsebeslt, de nem slyosan. Simor-
jay vitte a lgi krhzat nyugat fel. A szovjet vadszok lemaradtak, va-
lsznleg az zemanyag hinya ksztette ket erre. Ez a szerencsjk!
Jnost a lghuzat majdnem kivitte a gpbl, csak egy kzzel kapaszko-
dott, a msik karja egy nagy vrz seb volt. A tudst halkan hrgtt.
Simorjay kitrlte szembl a vrt, s az utols pillanatban sikerlt elr-
nie Szotyori ernyjt s leoldani. Az erny most mr teljes nagysgban
a vezrskon lg. A gp alig volt kormnyozhat, ugrani kellett volna,
de sem Murank, sem Kun-Szab nem tudott, vagy nem akart. Simorjay
ekkor parancsot adott a gp elhagysra azzal, hogy majd megprblja
letenni a gpet, hiszen a parancsnoknak mr nincsen ejternyje. Mu-
244
rank s a tudst megtagadtk a parancsot! Mindenki a gpben ma-
radt, ami egyre sllyed, de az utols pillanatban sikerl thzni az arc-
vonalon s mr srldott a sztltt Focke-Wulf a bokros legelflre.
Mg a fldet rs eltt Szotyori azt ismtelgette, hogy vissza kell menni
a parancsot vgrehajtani.
A landols utn mind a ngyen kimsztak a gpbl, tbb sebbl v-
rezve. Egytt kerltek krhzba s egyms mellett fekdtek, de Szotyori
Nagy Jnos volt a legslyosabb kztk, alig tudtk a karjt megmenteni.
Kln tanulmny lenne mindegyikk. Ki volt a btrabb kzttk? Ne te-
gynk klnbsget. Mind a ngyen megrtk s tlltk a sajt Auster-
litzket s megtanultk azt, hogy: - Allah a btorsg!
Zradk: Nem sokkal ksbb, 1944. augusztus 1-jn els bevetsre
indult a frissen frontra rkezett ptlsuk: Demeter Kroly fhadnagy
megfigyel, Verczy Imre szzados pilta s Hardy Gyula honvd tv-
rsz-lvsz. Hardy Gyula s Verczy Imre soha nem trtek vissza. De-
meter Kroly fogsgba esett, hazatrt, de hallig nem beszlt. Hallos
gyn mondta csak el, hogy lgvdelmi tallat kvetkeztben knytele-
nek voltak knyszerleszllni szovjet terleten.
Verczy futni kezdett egy kzeli erd fel, de kzben lvs rte. De-
meter mg ltta, hogy vgeznek vele, aztn ket is elvittk, kegyetlenl
megknoztk ket, majd elvlasztottk lvsztl. Egsz letben viselte
a korbbi versek, knzsok kvetkezmnyeit. A rettenetes flelem
annyira beleivdott, hogy egsz letben magba zrta megprbltatsa-
inak trtnett. J bartom volt, adassk tisztelet az emlknek is!
VDTELENL AZ ELLENSG FLTT
A Magyar Kirlyi Honvd Lgier szlltrepli
A magyar szlltreplk trtnete 1938-ra nylik vissza. Abban az v-
ben alakult meg a magyar ejternys csapatok trtnelmi magja, t f
alapt taggal, vitz Bertalan rpd rnagy, Mria Terzia-rendes kato-
natiszt vezetsvel. Bertalan rnagy jl ltta, hogy a jv hborjban
nagy jelentsge lesz a lgi ton szlltott, klnlegesen kikpzett alaku-
latoknak.
A fels katonai vezets egyetrtett Bertalan szndkval, s lehets-
get adott a ksrleti munka megkezdsre. Vilgos, hogy a leend ejter-
nysket egy, a clnak megfelel replgp tpussal kell majd kikpezni
s ksbb hadrendbe lltani.
A Lgierkhz val ilyetn ktds folyomnyaknt egyrtelmnek
ltszott, hogy a majdani ejternyscsapatoknak is a Lgier ktelkei-
hez kell tartozniuk.
gy is lett. Az akkori erteljes fejldsben lev magyar replerknek
csupn egy gptpusa volt alkalmas a megkvnt feladatra: a hrommo-
toros Caproni Ca-101. Szksgmegolds volt ez, mert akkoriban a lgi-
er ms, szlltsra alkalmas gppel nem rendelkezett. A Ca-101-eshez
- kezdetben - csak gy jutottak Bertalank, hogy a Ppn llomsoz
jjeli bombzosztly pilti - mintegy szvessgbl - vittk fel ugrs-
hoz az ejternysket.
Ez az llapot azonban mr 1938 vgn megsznt, az ejternysk P-
pra telepltek, majd hrom sajt" Capronit kaptak fldi s lgi ellt
szemlyzettel egytt. Innen datldik az ejternysszzad replrszle-
gnek megalakulsa. Jegyezzk meg az els szlltpiltk neveit. Pa-
rancsnok s replgpvezet Gelencsr Ferenc fhadnagy; vitz Hege-
ds Nndor megfigyel; Szalkai Sndor rmester, replgpvezet;
Szombathelyi Sndor rmester s Varga Jnos szakaszvezet, repl-
gpvezetk. A fldi s hajz mszakiak vezetst Virg Ferenc rmes-
ter, a Capronik doktora" ltta el.
246
Caproni Ca-101 knny bombzgp - ksbb az ejternysk szlltgp
1940-ben a fenti rszleg most mr szlltszzadd fejldtt s tekin-
tlyes gpllomnyt a 6 darab Caproni 101 mellett egy Focke-Wulf
FW-58, egy Arado Ar-96 s egy Bcker B-131 kpezte. Ekkor mr Ge-
lencsr Ferenc beosztott lett, mert a parancsnoksgot a nagy tapasztalat
Kelemen Kroly fhadnagy vette t. Ez a gpllomny mg 1940-ben
kiegszlt t darab Savoia SM-75 tpus utasszlltval. Ezeket a gpe-
ket eredetileg a Malert-nek, a civil lgi forgalomnak szntk, de a kvnt
clra nem talltk alkalmasnak, gy kerltek ejternys szllt beosz-
tsba. gy trtnhetett meg az E 101-es lajstromjel gppel az ismert
szrny baleset 1941. prilis 12-n Veszprmben, amikor a vezrgp
start utn lecsszott, kigyulladt, a 30 fs szemlyzetbl csak nhnyan
maradtak letben.
Az ejternysk kikpzst elssorban a j reg Ca-101-esek vgez-
tk.
Ekkor mr javban dlt a msodik vilghbor. A lgi ton trtn
szllts klns jelentsgre tett szert. A nmetek Rotterdamnl, de el-
ssorban Krtn alkalmaztk hadmveleti clok ellen az ejternyscsa-
patokat. Igen m, de nekik rendelkezskre llt a vilg addig legmegbz-
hatbbnak tartott utasszllt replgpe, a Junkers Ju-52-es, hrommo-
toros Tante Ju" (Junkers any). Kialakult a szlltgpekkel szemben
tmasztott hrmas kvetelmnyrendszer: a biztonsg, a nagy teherbrs
s a nagy hattvolsg.
247
Sgi Lszl hadnagy s Marjav Gyrgy zszls egy Ca-101-es eltt
A Savoik balesetei, a Capronik kis teherbrsa mintegy kvetelte a
Junkers gpek beszerzst. A nmet fl azonban ettl elzrkzott. rthe-
ten! Az orosz front, az afrikai hadmveletek lektttk az 52-eseket.
Viszont Budapesten mr elrehaladott llapotban volt a PIRT (a Pest-
szentimrei Ipartelep Rt.) ltrehozsa, ahol az 52-eseket kszltek gyrta-
ni. De ez mg csak a jv zenje volt. gy kerlt sor nhny Fiat G-12-
es hrommotoros beszerzsre. Az olaszok 1943. szeptemberi kilpse,
illetve tllsa miatt ez a forrs is elapadt.
De trjnk vissza Gelencsr Ferenc fhadnagyhoz s 1941-hez. Ami-
kor Bertalan rpd vezrgpe elgett, a megmaradt kt gp mgis beve-
tsre vitte az ejternysket. A ledobs utn Gelencsr fhadnagy
Veszprm fel vette az tjt. A rosszul kezddtt nap jabb meglepetst
hozott. Rdijuk elromlott, megnmult, de ez mg nem volt minden!
Megsznt a vilgts a vezetflkben. Snta Jnos hajzszerel Ge-
lencsr mell llt s gyufval vilgtotta az irnytt! Mr tbb mint egy
skatulyt elhasznlt, amikor Veszprm fl rtek. Gelencsrnek lete el-
s jjeli replsn azonban szerencsje volt, annak ellenre, hogy a re-
248
pltr megvilgt berendezse is ksn lpett mkdsbe. Sikeres le-
szllst hajtott vgre, de hiba terjesztette fel parancsnoka, Marosszky
Jen kitntetsre, csak vezrkarfnki dicsrettel kellett bernie.
Kzben, mg 1939-ben egy fiatal repltisztet, Sgi Lszl hadna-
gyot is Ppra helyeztek, lett az zemi szzad parancsnoka egszen
1942-ig, amikor Bertalan s Kelemen hsi halla utn mr Marosszky
Jen volt a szlltszzad parancsnoka. 1942-ben Gelencsrt szzadoss
lptettk el, s tvette az zemi szzad parancsnoksgt. Ekkor lett S-
gi Lszl a szlltszzad els tisztje.
Amikor Magyarorszg belpett a Szovjetuni elleni hborba, a Sa-
voikra mg nehz napok vrtak, tbb zben kellett treplnik a Krp-
tokat anyag- s szemlyszlltsi cllal.
Mint mr emltettem, 1942-ben megrkeztek az els G-12-esek. Eze-
ket a gpeket - ellenttben a Savoia 75-tel - a piltk hamar megkedvel-
tk s a kikpzs is ezekkel folyt tovbb.
1943-ban Marosszky szzadost Budarsre helyeztk, s Gelencsr
szzados lett a szzad parancsnoka. j, fiatal piltk is kerltek az al-
egysghez: Szntay Alajos s Csap Ferenc hadnagyok, majd 1943 te-
ln Szennik Dezs zszls.
Ebben az vben rdekes kzjtkra kerlt sor. A fels vezets meg-
bzta az Aero Ever Kft.-t, hogy tervezzen s gyrtson le 15 szemlyes
csapatszllt vitorlzgpet. Ezutn Ppn elrendeltk a vitorlzrep-
l-kikpzs megkezdst. Tz darab, klnfle vitorlzgp rkezett ek-
kor a ppai hadi repltrre. A Tcsktl az M-22-esig mindent kaptak,
mg csrlautt is. A vontatst egy ugyancsak erre a clra talaktott j
reg HD-22-es vgezte. Ilyet se piplt mg hadi repltr! A kikpzs
1944 augusztusig folytatdott, szmos piltt kpeztek ki, illetve k-
peztek t vitorlzgpekre, a replgpvezetk teljes megelgedsre. A
vitorlzrepl-kikpzst Sgi Lszl vgezte, Gelencsr Feri ebbe nem
kvnt beleszlni.
1943 novemberben Gelencsr Ferenc szzadost Budarsre helyeztk
a szervezetszeren mr korbban megalakult 102/1. szlltszzad pa-
rancsnoknak s a visszamarad ejternys szlltszzad parancsnok-
sgt Sgi Lszl fhadnagy vette t.
Ez a bizonyos 102/1. szzad nem volt ms, mint a Malert bevonulta-
tott vltozata. A teljessg ignye nlkl olyan nagy neveket tallunk eb-
ben a szzadban, mint Bnhidi Antal, Gch Gyrgy, Pirithy Mtys,
249
Fiat G-12-es magyar szlltgp
Kun Mikls, grf Szcheny Taszil, ksbb Stifter Jnos, Rekettys
Lszl s Wittinger Klmn.
Amikor Gelencsr szzados megkapta a kinevezst, nem volt ppen
boldognak nevezhet s ezt meg is lehet rteni. Az elbb emltett risi
vakrepl gyakorlattal s a keleti hadszntrre val replsek nagy ta-
pasztalataival rendelkez civil" lgiforgalmi piltk mellett kisebbren-
dsgi rzs fogta el, de a fels vezets szksgesnek ltta, hogy a pa-
rancsnok hivatsos legyen. Becsletre legyen mondva, Gelencsr Feri
jl megllta a helyt a nagy lgiforgalmi nevek kztt is. A korbbi id-
szakban a 102/1-esek komoly teljestmnyt mondhattak maguknak. A
Donig, majd ksbb Harkovig repltek s '43 nyarig legalbb 700 000
kilomtert replve, 200 000 kg tbori postt, 100 000 kg katonai s
10 000 kg egszsggyi anyagot, 800 slyos sebesltet s 1700 utast
szlltottak nehz krlmnyek kztt az ellensg vadszaival szemben
teljesen vdtelenl.
Gpeik elssorban a rgi Malert Ju-52-esei voltak hadi jelekkel, vagy
vrskereszttel elltva, de 1944 msodik felben mr termelni kezdett a
PIRT gyr, s br kis szmban, de a magyar szlltk is kaptak j gpe-
ket.
Szksg is volt ezekre, mert egyre veszlyesebbek lettek a feladatok,
szaporodtak a vesztesgek.
1944 szeptemberben Gch fhadnagyot Zlyom mellett leltte egy
szlovk Avia vadszgp. Teljesen sztltte a vdtelen gpet, hallra se-
bezte Szky rmester hajzszerelt. Gch knyszerleszllst hajtott
vgre s a szemlyzet tbbi tagjval egytt szlovk fogsgba esett. Ettl
250
kezdve mr nem kellett a Krptokat treplni, az ellensg mr Magyar-
orszg terletre lpett.
Idkzben Debrecenben megalakult a 2. szzad is Vidonyi Lszl
szzados parancsnoksga alatt. Ez a ktelk korbban Junkers Ju-86-os-
sal mr replgetett" ugyan, de szlltgpknt a 86-ost nem vettk ko-
molyan. A PIRT gyr termelsnek felfutsa azonban lehetv tette ezen
szzad Ju-52-esekkel val elltst is. Ebbl a tpusbl els zben 5 da-
rabot s a Fiat G-12-esekbl kt darabot kaptak. A hajzllomny
sszelltsnl nem akarok lekicsinyl szavakat hasznlni, de ismert
dolognak szmtott, hogy a beosztott piltk - nhibjukon kvl - sem
gyakorlattal nem rendelkeztek a Ju-52-es replse tern, sem pedig m-
szerreplsi kikpzsben s gyakorlatban nem rendelkeztek a kvnatos
kikpzsi fokkal. Ezek kztt a fiatal tisztek kztt olyan neveket tal-
lunk, mint Kvesdy Lajos s Ondy Ervin hadnagyok. Kvesdy, debre-
ceni korszakban" arrl lett hres, hogy a leszlljelet (a rossz nyelvek
szerint) sszetvesztette egy, a repltr szln bksen legelsz"
Ju-86-ossal. Bartos Jzsef s Nagy Dezs fhadnagyok, tovbb Szalay
Ferenc s Szekeres hadnagyok tartoztak mg a 102/2. szllt szzad-
hoz.
gy most mr gy tnt, hogy a szlltsi feladatok elvgzsre azokkal
arnyos szlltkapacits fog rendelkezsre llni.
Nem gy trtnt. A Magyarorszg fltt portyz amerikai P-51-es
Mustangok 1944. oktber 12-n s 13-n a cskvri hadirepltren 12
Ju-52-est sztlttek, illetve felgyjtottak. Az utnptls csak lassan csor-
doglt. 1944 decemberben mr vilgosan lthatta mindenki, hogy Bu-
dapest krlzrsa fenyeget. A szlltszzadok j feladatokat kap-
tak, tbbek kztt a budapesti krhzak tejelltst is kt Ju-52-es
vgezte.
December 12-n trtnt a 102/2. szlltszzad legszomorbb balese-
te. Az egyik Ju-52-esnek nagyon rossz ltsi viszonyok kzepette Vr-
palotrl Ppra kellett replnie s a nagy kdben Csesznek mellett, a
Bakonyban, hegyoldalnak tkztt. 12 fnyi szemlyzetbl nyolcan
bennrekedtek az g gpben, ngyen megsebesltek. A ngy sebeslt
kzl kett 24 rn bell a slyos gsi sebek miatt meghalt, de ketten
felpltek.
Kvesdy Lajos hadnagy volt a gp piltja, volt az egyik sebeslt,
aki az gsi srlsbe belehalt.
251
Vaskorics Imre egykori cseszneki lakos, aki a baleset napjn 13 ves
gyerek volt, apjval egytt reggel fl nyolckor kerti munkt vgzett. A
nagy kdben fejk fltt nem lthatan, de egszen alacsonyan repl-
gp hzott t. Az llatokat etet apa meg is jegyezte, hogy ez se megy
mr messze, amikor a nagy robbans hangjt hallottk. Apa, anya, a
gyerek s a kzeli szomszdok rohanni kezdtek a robbans irnyba.
500 mter utn mr lttk az ers lngokat, hallottk a jajgatst s a se-
glykiltsokat.
A hegyoldalban feljk tntorgott lngol brruhban Kvesdy had-
nagy. A szrnyen meggett ember g ruhjt eloltottk, de az egyik
szomszd lecsatolta a sebeslt derkszjt s a pisztolyt, amit rfogott a
sebesltre. Szerencstlen bajtrsam megszlalt: - Magyarok vagyunk,
ne bntsanak! Segtsenek a bajtrsaimon, mert benngnek, rajtam mr
gysem lehet segteni. Akkor otthagytk Kvesdyt s rohantak a gp fe-
l, egy embert mg ki tudtak hzni a tzbl, majd mg egyet. Egy em-
bert a gp hts rszben talltak, akinek orrbl s szjbl mltt a
vr, Imre gyerek apja kiszedte a sebeslt szjbl az alvadt vrt, mert az
mr fulladozott a sajt vrtl. Nyolcan teljesen benngtek a gpben. A
derk falusiak hzaikba vittk a ngy slyos sebesltet. Kvesdy had-
nagy gy kerlt Vaskoricskhoz, ahol mg nhny mondatot tudott mon-
dani.
Keservesen elmondta, hogy jobb lett volna meghalni, mert a hibs,
nem lltotta be a magassgmr mszert. Az tkzsnl a mszer 800
mtert mutatott, mgis gy jrtak, nyszrgte. Majd csak annyit tudott
alig hallhatan kimondani, hogy t ki fogjk vgezni.
Egy nmet teheraut vitte el a sebeslteket a zirci krhzba, ahol K-
vesdy s az egyik eszmletlen sebeslt rvidesen meghalt.
St Jzsef volt repl szakaszvezet, a 102/2. szzad egykori tagja,
jelenleg debreceni lakos, MV nyugdjas s Drabek-Mller Frigyes
azon dolgoznak, hogy a vaszari temetben a hsi halottak srjait rendbe
hozva, ott ill megemlkezst tarthassanak a mg l bajtrsak s a le-
szrmazottak.
Budapest krlzrsa utn a 101/1. szzad szmos szlltpiltja a
fvrosban rekedt, gy maga Gelencsr szzados is, aki tadta a szzad
parancsnoksgt Bnhidi Antalnak, aki a megmaradt gpekkel s pil-
tkkal Mosonszentpterre teleplt t. Ekzben Bnhidi egyenltlen lgi
252
harcba keveredett kt szovjet vadsszal, akiktl 17 tallatot kapott. A
mellette repl Varga rmester gpt olyan slyos tallatok rtk, hogy
a sajt vonalak elrse eltt knyszerleszllt s a teljes gpszemlyzet
fogsgba esett.
A kt szlltszzad december vgn Ppn egyeslt Vidonyi szza-
dos parancsnoksga alatt, de a lgi rszt tovbbra is Bnhidi Antal ve-
zette. Az egyestett szzadnak 10 bevethet Ju-52-ese maradt. Rvide-
sen megkezddtt Budapest lgi ton trtn elltsa.
A szinte megoldhatatlannak ltsz feladatot a magyarokkal egytt n-
met szlltalakulatok is megksreltk megoldani.
A krlzrt nmet alakulatok parancsnoka, Pfeffer-Wildenbruch t-
bornok napi 80 tonna utnptls krt. Ebben a lszer s az lelmiszer
utnptls is benne foglaltatott. Termszetesen nem a millis vros tel-
jes polgri elltsrl volt sz. A magyar alakulatnak 70 tonna lszert,
100 tonna cukrot, 27 tonna szrtott fzelket, 70 tonna vajat, 50 tonna
sajtot, 100 tonna hskonzervet s 15 tonna tejet kellett Budapestre bejut-
tatni.
Az els bereplssel nappal ksrleteztek december 30-n, amikor is
19 nmet s 2 magyar Ju-52-es indult azzal, hogy a Lverseny tren
szllnak le, s kirakods utn sebesltekkel megrakva indulnak vissza
Ppra. Az ers lgvdelmi tz miatt csak Bnhidi Antal szllt le a l-
versenyplyn, majd a kiraks utn sebesltekkel trt vissza. A nappali
bevetsek risi rizikt jelentettek.
A december 31-i jjeli bevetsen viszont 36 gpbl hsznak sikerlt
le- s felszllnia a lversenytren. 12 gpnek ugyanez a feladat nappal is
sikerlt, gy 385 sebesltet tudtak kihozni egy Ju-52-es (nmet) veszte-
sg mellett. Janurban mr a szovjet csapatok elfoglaltk a leszllhe-
lyei, gy maradtak az ejternystartly-ledobsok. Nhny gpnek sike-
rlt ugyan mg a rgi csepeli repltren leszllnia, de ezt is hamar el-
foglaltk a szovjetek. Ettl kezdve mr senkit nem tudtak a vrosbl ki-
hozni.
Csodlatra mlt volt az a btorsg, amelyet a magyar s nmet vd-
telen gpek pilti az ostrom utols napjig tanstottak. Tudni kell azt
is, hogy azokban a hetekben llandan nagyon nehz idjrsi krlm-
nyek kztt kellett a szlltst megoldani.
Kzben a szovjet bombzk gyakran tmadtk jjel a ppai replte-
253
Fieseler Fi-156-os futr, s sebesltszlltgp
ret, de a gpek indultak. Persze sok ejternys-kontner a szovjet csapa-
tok kezbe kerlt. A nmet parancsnoksg gy tlte meg a helyzetet,
hogy ha a ledobott anyag 25%-a j helyre esik, az mr elfogadhat
eredmny. Ktsgbeesett dolgok voltak ezek! Mindenki arra vrt, hogy a
felment nmet hadosztlyok janur vgn elrik a budarsi replteret.
Bnhidi Antalra jellemz volt, hogy nknt vllalta volna elsnek a bu-
darsi leszllst oly mdon, hogy a gpn egy kommand-alakulatot
visz, amelyik majd biztostja a tbbi csapatszlltgp rkezst. Mint
tudjuk, ez a terv meghisult s 1945. februr 13-n elesett Budapest.
Egy kis statisztika: A budapesti lgihd msfl hnapja alatt elveszett
39 Ju-52-es, 7 db Heinkel He-111-es, 48 vitorlz szlltgp s nhny
ms tpus gp. Ebbl a magyar alakulatra 3 Ju-52-es szemlyzet el-
vesztse jutott. 1945. mrcius 22-n a szzad megmaradt ht Ju-52-st
Vaszaron megtalltk a Lightningek s mindet megsemmistettk.
Ugyanakkor a mr Bcker Jungmann-nal levegbe emelkedett Ondy
Ervin hadnagyot is elkaptk a P-38-asok. A fordulkony iskolagp sorsa
megpecsteldtt, 8 Lightning vette krbe s addig lttk, mg a vszon-
borts gp benzintartlyt el nem talltk. Az g gppel leszllst
254
megksrl pilta, utasval egytt oly slyos sebeslst szenvedett, hogy
nhny ht mlva mindkett meghalt. Mr csak kt Fiat G-12-es maradt,
de azokat Nagycenken pnclklkkel megsemmistettk.
Az egyestett szzadok amerikai fogsgba estek, majd egytt maradva
1945 novemberben vonaton - amerikai ksrettel - hazatrtek. Itthon
termszetesen semmi elismers nem vrta ket, csak gyan s bizalmat-
lansg lett az osztlyrszk. Ma mr kevesen lnek e szzadok tagjai k-
zl, de sszetartanak ezek a fegyelmezett s btor emberek, akik mindig
ahhoz voltak szokva, hogy lvik ket s nem lhetnek vissza.
MEGTRTNT ESETEK A MAGYAR SZLLT
PILTK LETBL
Sgi Lszl fhadnagy
Eredetileg bombzpiltaknt szolglt, majd - mg hadnagy korban -
a ppai ejternys-zszlalj repl zemi szzadnak parancsnoka lett
s ha keveset is, de mgis replhetett a Caproni 101-essel. Amikor a
negyvenes vek elejn a Negyedziglen" cm magyar replket is be-
mutat filmet forgattk, Sgi Laci is feladatot kapott. Kt 101-es dolgo-
zott a filmnl, az egyik gpet a msik filmezte.
Volt egy jelenet a filmben, amikor a gpen kvl kapaszkod, illetve
kiugr szereplt kellett filmezni. Nos, Sgi tletre ezt a fldn csi-
nltk meg. Az egyik Caproni egyik oldali motorjt a fldn beindtot-
tk, hogy a gpbl kimsz embert fjja a lgramls", mikzben az
operatr a fldn llva olyan szgben fnykpezett, hogy csak az gbolt
legyen lthat. Teljes siker. Manapsg ez a technika s a kaszkadrk
vilgban nem nagy dolog, de akkor az volt. Mindent akkor kellett kita-
llni.
1944 nyarn romn lgvdelmi gppuskatallatot kapott, amint Fiat
G-12-essel - Kolozsvrrl jvet - Bnffyhunyad fltt replt. Az egyik
motor szvtrnyomsa nullra esett, de rvidesen kiderlt, hogy a lve-
dk elektromos csompontot tallt el, ez okozta a mszer meghibsod-
st.
Egy msik esetben a hrommotoros Caproni 101-essel replt Buda-
rsrl Ppra, amikor mindhrom motor egyszerre lellt s a berendez-
sek zemanyaghinyt jeleztek, holott teljes tankolssal szlltak fel. Ter-
mszetesen, reflexszeren megnyomta a gpet, mire mindhrom motor
rendben beindult s a pilta (elreltan) gyjteni kezdte a magassgot.
A motorok ismt lelltak s az jbli megnyomsra jra megindultak.
Ilyen jtk segtsgvel elrte a ppai replteret s le is szllt rendesen,
de begurulni nem tudott.
A szerelk azonnal elkezdtk javtani a gpet. Rvidesen kiderlt a
hiba oka, ugyanis a szrnyban lev zemanyagtartlyokban postakrt-
256
hz hasonl alak kis szellzcsvek
voltak beszerelve, nylsukkal a re-
plsi irnyba mutatva. A lgramls
biztostotta a szksges benzinnyo-
mst s gy az zemanyagramlst a
porlasztk fel. A felszlls eltti
tankolsnl a szellzcsveket fordt-
va szereltk fel, gy repls kzben
vkuum jtt ltre a tartlyokban,
amely az zemanyag j rszt kiszip-
pantotta azokbl. A maradk pedig
csak sikl helyzetben tudott - gravi-
tcis ton - lefolyni a tartlyokbl a
porlasztkhoz.
Sgi Lszl nem maradt Ppn a
hbor vgig. Mint tapasztalt pilta,
meghvst kapott a m. kir. 1. honvd
jjeli vadsz szzadba. rmmel
vllalta, s gy 1944. szeptember 16-
n reggel jelentkezett Tpiszentmrtonban Holls Jnos szzadosnl, a
keleti hadszntren szmos vitzsgi kitntetst szerzett Dzsoninl. A
szzad abban az idpontban Messerschmitt Me-210-es rombolkkal volt
felszerelve.
Bevonulsa utn pr nappal mr az egsz alakulat elindult a nmetor-
szgi Ohlauba, hogy a sikeresnek mondhat nmet jjeli vadsz-eljr-
sokat, maguktl a nmetektl sajttsk el. A magyar alakulat 14 komp-
lett gpszemlyzetet kldtt erre az tkpz tanfolyamra. A trtnelmi
hsg kedvrt idzzk fel a rsztvevk neveit.
Piltk: Holls Jnos szds. szzad pk.; Hennyei Imre szzados, els-
tiszt; Sgi Lszl, Seres Albert, Halmay Gusztv, Parcsami Jzsef s Bi-
sits Jzsef fhadnagyok, Pap rpd, Szelnyi Bla, vitz Derencsnyi
Tibor s Bres Antal hadnagyok, Gcsei Lajos rmester, Zimmermann
Jzsef s Bark Frigyes szakaszvezetk.
A figyelmes s a magyar repls trtnett kedvel olvas ismers
neveket tallhat ebben a nvsorban. Pldul Seres Albert fhadnagyt,
aki 1941-ben mg Fiat CR-42-essel Tomor Lszl szzadban teljestett
szolglatot.
Sgi Lszl fhadnagy
257
A tanfolyam elmleti ri 1944. szeptember 26-n kezddtek, a rep-
lsek csak nhny nappal ksbb, mghozz Messerschmitt Me-110-es-
sel. A mszerrepl feladatokat viszont a clra nagyon alkalmas Siebel
Si-204-esekkel hajtottk vgre. A gyakorlott magyar piltk pr nap
mlva mr lefggnyztt ablakkal fldig hoztk le a Siebelt.
Oktber kzeptl megkezddtek az jjeli replsek. rdekessg,
hogy oktat nlkl hajtottk vgre az iskolakrket, de abbl tzet csi-
nltak. Az els krnl mg ppen lehetett ltni a leszlljelet, a negye-
dik-tdik krtl azonban fokozatosan besttedett, koromstt jszaka
lett. Hat-nyolc kilomterre a reptrtl fehr fny lmpk sora fnyhori-
zontot kpezett. Magt a leszllst fnysvny segtette, amely egyms-
tl 500 mterre elhelyezett fehr fny lmpkbl llt, elejn zld, v-
gn vrs fny lmpval. A szeglyvilgtst szintn vrs lmpkkal
kpeztk, a torony tetejn pedig egy fehr villog fnyforrs ismertet
jeleket adott a Morse ABC-vel. A mszeres leszllsi gyakorlatok a
BAKE" s a ROLAND" eljrsokkal trtntek. Ezek voltak akkoriban
a legkorszerbb eljrsok a lgi forgalomban is.
Nagyon vizsgltk legnyeink szemt is, elssorban a sttben val
ltkpessgket. Egy pilta s egy lvsz nem felelt meg a szigor
vizsglatokon, gy Halmay fhadnagyot s Kaszs szakaszvezett haza-
kldtk.
A sors azonban gy hatrozott, nem ad eslyt szmukra, fnyes nap-
pal tallta el ket Tiszafred kzelben a szovjet lgvdelem. Me-210-es
gyorsbombz gpkkel s repl hsi hallt haltak.
El kellett sajttaniuk a nmet jjeli vadsz harceljrst, amely egy
FREYA s hrom WRZBURG loktor kapcsolsbl kialaktott ter-
leti egysgek sokasgbl llt.
Novemberben mr a harceljrst gyakoroltk. rdekessg, hogy a
gyakorlgpeik az akkori legmodernebb rdikkal s loktorokkal, st
kt mrsi tartomny radar-magassgmrkkel is rendelkeztek. Gpeik
BAKE eljrssal szlltak le. Fegyverzetk 2-2 20 mm-es s 30 mm-es
gpgybl llt, melyek elre tzeltek. A pilta s a tvrsz lse k-
ztt volt a ktcsv, 20 mm-es Schrage Musik (ferde muzsika) gpgy.
A tvrsznak a fentieken kvl egy forgathat 8 mm-es gppuskja is
volt.
Sajnos decemberben - mg a gyakorlreplsek idszaka alatt - h-
rom gpszemlyzet is eltnt. Gcsei Lajos rmester s Los Istvn sza-
258
kaszvezet nyomtalanul eltntek, Derencsnyi Tibor hadnagy s Fekete
Kroly szakaszvezet is eltnt, de Derencsnyi a hbor vgn hazatrt
a fogsgbl, lvszrl azonban soha semmi hr nem rkezett. Decem-
ber vgn Zimmermann Jzsef s Kecskemti Jzsef gpe eltvedt s
orosz fogsgba kerltek.
Nem volt knny az jjeli vadszok lete. A legkisebb mszaki hiba
vesztket okozhatta. December vgre a szzad bevethet kikpzsi l-
lapotba kerlve, nmet alrendeltsgbe jutott s megkezdtk a kszlt-
sg adst. A kilenc magyar gpszemlyzet jszaknknt kt-kt gppel
adta a kszltsget. Sgi Lszl kzlse szerint elg ritka volt az lk-
szltsg s bevets szintn csak nhny addott, azok is lgi harc nlkl.
Ennek magyarzata abban keresend, hogy a berepl szovjet gpek
csak viszonylag kis mlysgben hatoltak be a szmukra ellensges lg-
trbe, gy a riasztott magyar jjeli vadszokat visszahvtk.
Nyilvn, ha a hbor tovbb tart, akkor sor kerlt volna az ellensg-
gel val les tallkozsokra is. Ez azonban a gyors szovjet elrenyomu-
ls miatt elmaradt. Azt hiszem, ezt ma mr, a mg l volt magyar jjeli
vadszok egyike sem bnja.
Szntay Alajos hadnagy
Szntay Alajos az ejternys szlltknl kezdett Fiat G-12-esekkel.
mr nem replte a sok bajt okoz Savoia 75-sket.
Akkoriban az ejternys katonk fixen bekttt ernykkel ugrottak.
Nem egyszer fordult el, hogy idegeskeds, vagy ms ok miatt az erny
korbban nylt, s az ugr felakadt a hts vezrskra. Persze ez akkor is
elfordulhatott, ha kzi olds ugrsnl tl hamar nyitotta ernyjt az
ugr. Egy zben, mg 1942-ben Kovcs Gyrgy trzsrmester vezette a
hrommotoros Ca-101-est. Kzi kiolds gyakorlat volt azon a napon s
az egyik ugr tl hamar nyitott, gy a nyl erny zsinrzata felakadt a
magassgi kormny s a vezrsk kz. Az ugr a gp mgtt lebegett
pr mternyire. A fldrl sokan figyeltk a drmt. Az ugr kinyitotta
ernyjt, m rtelmetlenl, mert a nyl erny ily mdon darabokra sza-
kadt. Kovcs Gyrgy nem tudta megmozdtani a magassgi kormnyt,
de mivel gyes volt s higgadt, rjtt, hogy a gz szablyozsval kpes
a magassgi kormnyt ptolni. Persze ehhez kellett a jindulat reg
259
Caproni is! Nagy kr utn hihetetlenl finom leszllst csinlt, de az ug-
r nem lhette tl.
Nos, Szntay Alajos egy zben, mg 1943 vgn hasonlt lt t, de Fi-
at G-12-essel replve. Aznap bekttt ugrs volt soron s az utols ug-
rig minden simn ment. Amikor az utols kvetkezett, akkor trtnt a
baj. A cssz-karabner egy rutin hibbl kifolylag felakadt s gy az
erny korbban kezdett nyitni a kelletnl. A kupola felakadt, elszakadt,
gyakorlatilag alig volt lgellenllsa, az ugr pedig lebegett a gp farka
alatt s mgtt. Szntay Alajos mellett csak egy ember volt a gpen, aki
az ugrkat indtotta, pedig elszr nem vette szre a bajt, hiszen az ug-
r eltnt az ajtbl, az erny reccsenst pedig a hrom motor dbrg-
se mellett nem lehetett hallani. Kezdett elremenni a piltaflke fel, je-
lezte, hogy ksz, lehet leszllni. Csakhogy a pilta mgis vltozst rzett
a kormnyerket illeten s utastotta az oktatt, hogy nzze meg, mi
van. gy derlt fny a szrny helyzetre. Termszetesen mint pilta ab-
bahagyta a leszllsi elkszleteket, rdin leadta a trtnteket s elha-
trozta, hogy megksrelted a ktlkidobst, remlve, hogy az ugr esz-
mletnl van. gy is lett, bekapcsolta a robotpiltt, sszektttek tbb
kioldktelet, prblkoztak a nyitott ajtbl a ktlkidobssal. Kzben
elre kellett menni ellenrizni az irnyt, magassgot stb. Csodk csod-
jra az ugr egyszer csak el tudta kapni a leng ktelet, majd ketten
nagy nehezen behztk az ugrt az ajtig. Akkor mr csak a zsinrokat
kellett elvgni s az embert behzni. gy sikerlt psgben leszllni.
Akkor az ilyesmi termszetesnek szmtott, nem jrt rte a kszne-
ten tl semmi ms.
Mr Magyarorszgon tombolt a hbor, amikor Szntay Alajos had-
nagy egy telefonparancsot kapott, hogy egy Fieseler Storch tpus futr-
gppel jelentkezzen Szgyi Zoltn vezrrnagynl, a Szent Lszl had-
osztly parancsnoknl. (A Szt. Lszl hadosztlyt a testralakulatbl, a
Lgierk nlklzhet fldi llomnybl s az ejternyskbl szer-
veztk.)
Azon a pnteki napon Szntay Alajos hadnagy a parancs szerint je-
lentkezett Szgyinl, aki utastotta, hogy hozza el Cseke ejternys f-
hadnagyot az egri krhzbl. Cseke a tiszai harcokban ugyanis
knnyebben megsebeslt. Induls msnap reggel, 1 f egszsggyi ka-
tonval. Az egri krhz fltt alacsonyan kell elhzni, ezzel jelezve,
hogy a sebesltet azonnal vigyk gpkocsin a repltrre. Cseke Bandi
260
egybknt felesgvel egytt a ppai
ntlen tiszti pletben lakott, most
azonban az asszony, desapjval
egytt vrta a frjt haza. Amikor
megtudta, hogy Lajos msnap Ppra
hozza a frjt, tncolt s ugrndozott
rmben. Lajosnak meg kellett gr-
nie, hogy megrkezve majd alacso-
nyan elhz a lakplet fltt.
Msnap kds reggelre bredtek,
nhny rt vrni is kellett, amg a
felszllst engedlyeztk. A felszl-
ls helytl egszen Gdllig kd
fltt repltek, de onnan szikrz
napstsben folytathattk tjukat
Egerig. Lajos tudta, hogy Eger v-
rosnak nincs igazi repltere, ezrt
nem csak a krhz fltt krztt,
hanem alkalmas s kzeli leszllhelyet keresett.
Furcsnak tnt, hogy milyen kihalt a vros, csak itt-ott volt nhny
ember, de ezek is azonnal eltntek az alacsonyan repl futrgp lttra.
A leszllsra alkalmas hely megtallsval nem volt problma, a vast-
lloms kzelben lv kis rtsvra knnyedn leereszkedett a Glya.
Lajos legnagyobb csodlkozsra senki sem kzeltett a gphez. Nagy
sokra felfedezett egy embert, aki kzeli hznak lckertse mgl le-
selkedett, majd felbtorodva elmerszkedett. Ettl tudta meg a pilta,
hogy Eger aznap kt bombatmadst is kapott. Ezrt ht a flelem!
A kvetkez feladat, a telefonkeress, sikerrel jrt. A kzeli szlsze-
ti szakiskolbl nagy nehezen kapcsolatba tudott lpni Lajos a krhz-
zal, pontosabban azzal a nvrrel, aki Cseke Bandit polta. Lajosnak
hossz msodpercekig elakadt a hangja, amikor megtudta, hogy Cseke
fhadnagy nem knny sebeslt, hanem mr kt napja halott.
Olyannyira halott, hogy ha aznap nincs lgitmads, akkor mr el is
temettk volna. Ahogy Lajos meg tudott szlalni, csak azt krte, hogy
vrjanak, mg a krhzhoz rkezik.
Ebbe aztn belecsppentem - gondolta, de mit tehetett? Vgl is gy
dnttt, a halott bajtrsat akrhogy is, de magval viszi. A vrosban a
261
Szntay Alajos hadnagy
bombzsok miatt teljes volt a zrzavar, nem lehetett senkit se megtall-
ni. Ugyan ki adott, vagy adhatott volna engedlyt a halott elszlltsra?
Vroshza, halottkm, temetkezsi vllalkoz, mindezeket vgigjrta a
bartunk, de rtelmes tancsot csak a temetkezsi vllalkoz adott. Sze-
rinte meg kell vrni a reggelt s korn kilopni a koporsban fekv halot-
tat a krhzbl, s irny Ppa.
Mg kivilgosods eltt simn kirtek a krhzbl a replgphez s
velk a koszork (mert azok is voltak) s a nagy, dszes tlgyfakopors-
ban a halott. Most jtt a neheze, a kopors nem akart sehogy se befrni
ajtn keresztl az lsre. Forgattk, toltk, hztk, amg - tbb mint egy
rai munka utn - mgiscsak becsszott a gpbe. A hatalmas krizantm
koszork is ott voltak, betltttk a teret. A gondok ezzel mg nem rtek
vget.
jszaka jcskn esett az es s a felzott talajon a Storch nem gyor-
sult, Lajos ktszer is knytelen volt a gzt lekapni. Vgl is toboroztak
j pr embert, akik a gpet visszafogtk, mg Lajos fokozatosan teljes
gzt adott a 240 lers Argus motornak. Sikerlt, a Glya elemelte lba-
it a rt fvrl, de a farokcssz azrt nhny lcet lebontott az egyik
hz kertjnek fakertsbl.
Lajos mr a felszlls utn ltta, hogy nem vr r knny t hazig.
jra jtt a kd, az alacsony felhzet.
Jval 1000 mter fltt sem kerlt ki a vastag felhzetbl. Szerencs-
re a Storch mszerfaln az irnytn, a magassgmrn, az elfordulsjel-
zn s a variomteren kvl mg mestersges horizont is rendelkezsre
llt, gy a gyakorlott vakrepl nem jtt zavarba.
Fldi segtsgre azonban nem szmthatott, csak sajt magra s a
kapcsolsi navigcira. Azt t, az irny, a sebessg s az id figyelembe
vtelvel, de rossz ltsi viszonyok kztt kellett ttrnie a felht, lehe-
tleg markns tereppont kzelben, hogy attl kezdve mlyreplsben
rhesse el Ppt. Arra nem szmthatott, hogy az Eger-Ppa tvonalat
gy replheti vgig, hogy a felht lefel ttrve, ppen Ppa fltt le-
gyen. Gyors szmtsok utn elhatrozta, hogy ha a Duna vonalt elri,
a felhttrst ott hajtja vgre.
gy is lett, megkezdte a sllyedst, de ahogy ment lefel a magassg-
mr mutatja, nem kezdett a sr felhzet kivilgosodni. gy egyre na-
gyobb izzadsgcsppek jelentek meg Lajos homlokn s a htn. 500,
400, 300 mter s mg mindig sr felh! Hta mgtt a nehz kopors
262
s a sok krizantm, amelyek illattl mr-mr kezdett rosszul lenni. Se-
hol a fld!
110 mter! Ekkor lpett ki a Fieseler a felhbl, alattuk a Duna, egy
vros s egy folytorkolat. Gyr a Rba torkolatval. Balra egszen k-
zel dombok, felhkbe r tetikkel! Le a vastra, fl msodikra! 5-10
mteren a vast fltt rendben rkeztek Ppra, de bizony nem volt el-
hzs az zvegy laksa fltt. Az zvegy, aki mg nem is tudta, mi tr-
tnt frjvel! Gondolhatjuk, nem vrtak knny percek Lajosra. A rep-
ltrrl hvta Szgyi tbornokot, aki gy jrt, mint Lajos Egerben, nem
tudott megszlalni. Ilyen az let s a hbor. A tbbit az olvas fantzi-
jra bzom.
Lajosnak ezzel mg nem rt vget a hbor. Karcsony eltt pr nap
szabadsgot kapott s bejutott Budapestre egy tmtt autbuszon. m a
gyr bezrult s olyan magunkfajtnak, mint Lajos is volt, persze csak-
is az jrt az eszben, hogy neki be kell vonulni Ppra. Tancstalanul
prblt valamelyik repltrre kijutni, mivel mr mindegyiket elfoglal-
tk az oroszok! A Stefnia ti vztorony mellett gyalogolva egyszer csak
a jl ismert Junkers Ju-52 BMW motorjainak hangja ttte meg a flt.
Ment is a hang irnyba a lversenytrre. Egy nmet 52-es kszlt fel-
szllni, jr motorokkal, ppen sebeslteket raktak be. Sorban lltak
tisztek, sebesltek, katonk, akik helyrt knyrgtek. Irgalmatlan jele-
net!
December 29-e, szerencss nap! A nmet gpparancsnok knyrtele-
nl elkldtt mindenkit a gptl. Sr nk, ktsgbeesetten kiltoz fr-
fiak kztt trt elre, a nmet tiszt, amikor megtudta, hogy a ppai ma-
gyar szlltk piltja ll eltte, flmutatott a gp mg nyitott ajtajra.
1945-ben thelyeztk a Vezrkarifnksg 2. osztlynak futrrepl
alakulathoz, de mr gpk nem volt. Lajos tiszti igazolvnyba azon-
ban belekerlt az llomnyilletkes alakulat blyegzjn a jl olvashat
Vkf. 2. jelzs. 1945 szn ez a bejegyzs a hazaszlltsnl azonnali le-
tartztatst jelentett. Ezrt az igazolvnyt meg kellett semmisteni. gy
kerlt haza s br minden htrnyt lvezhette" a nyugatos, fasiszta
gyjtfogalomnak, mgis megszta fogsg s brtn nlkl. A sors ke-
gyelmbl ma is l, azok kz tartozik, akiknek az ifjsgt az irgalmat-
lan hbor tlttte ki.
263
Szennik Dezs zszls
Ez a higgadt, magas fi 1941 nyarn vonult be a Horthy Mikls Repl
Alap motoros kikpzkerethez, hadern kvli piltakikpzsre. A h-
bor s a velejr vesztesgek, a piltahiny miatt t s 96 bajtrst -
soron kvl - mr 1943. december 6-n hadnagyokk, illetve zszlsok-
k avatta Kassn a Kormnyz kpviseletben Magyarossy altbornagy.
Attl fggen, hogy a repltiszti hivatst vgleges letcljuknak tekin-
tettk-e, vagy sem, hadnagyokk, illetve zszlsokk avattk ket, an-
nak ellenre, hogy teljesen azonos kikpzsben rszesltek.
A kt - vagy tbbmotoros gpek vezetsre kikpzett Szennik Dezst
- avats utn - a ppai Ejternys Repl Szllt Szzadhoz helyeztk,
ahol Gelencsr Ferenc szzados utn mr Sgi Lszl fhadnagy volt a
parancsnok.
Dezs Ppn ismerkedett meg a hrommotoros Fiat G-12-essel, azon-
ban 1944 szig nem kellett puskaport szagolnia". Oktber elejn kap-
tk a parancsot, hogy a ppai ejternys-zszlalj mg Ppn llomso-
z katonit lgi ton azonnal Nagyvradra kell szlltani, az ott kzd
harccsoport tmogatsra. Hrom Fiat G-12-essel az j szzadparancs-
nok, Grgnyi hadnagy, valamint Kovcs Jnos trzsrmester s Szen-
nik Dezs kezdtk meg az ejternysk, illetve fegyverzetk Nagyv-
radra trtn tteleptst. Nem sokkal a felszlls utn rkezett Ppra
a rdigramm, hogy a bevets lefjva, mert a nagyvradi repltr mr
a harcok kzppontjba kerlt.
Szinte hihetetlen, de a G-12-esek nem voltak felszerelve rdival, gy
mr nem rtesthettk ket. Csak szerencsjknek tudhat be, hogy
mindhrman leszlltak, kiraktk szlltmnyukat s vissza tudtak indulni
az akna- s tzrsgi tz alatt ll repltrrl. Dezs gpe szllt le har-
madiknak, s gy utolsnak startolt vissza. Ekkor kapta gpe az els lg-
vdelmi tallatokat, ezek azonban komoly krt nem okoztak sem ember-
ben, sem anyagban. Mindenesetre a tovbbi szllts lellt.
Nem maradtak azonban hossz ideig munka nlkl. Oktber 10-n
kezddtt Dezs replletnek legmeglepbb kalandja. A kirts alatt
ll kecskemti repltr krt azonnali segtsget a drga elektronikus
mszaki anyag kimentsre. A szlltszzadnak mindhrom zemkpes
G-12-est Grgnyi hadnagy, a szzadparancsnok azonnal Kecskemtre
irnytotta. Szntay hadnagy r a ktelk parancsnoka, ti meg ketten a
264
ksrk!" - szlt, ugyanis vletlenl
ppen akkor hrom pilta tartzko-
dott a szzadirodn. Szntay Alajos,
Kaszs Jen hadnagyok s Szennik
Dezs zszls. Ilyen vletlenek dn-
tik el sokszor a katonk sorst!
Hsz percbe sem tellett s a hrom
rdi nlkli G-12-es startra gurult.
Termszetesen egymssal is csak k-
zelrl, integetssel tudtak kommuni-
klni. s ez a krlmny okozta az
jabb bajokat, csak ppen a hrom
pilta nem tudott a baljs eljelekrl.
A felszlls irnyba bellt Szntay
mr teljes gzt adott motorjainak,
Kaszs s Szennik pedig ugyancsak
megkezdtk az irnyra fordulst,
egymst s az egyre gyorsul vezr-
gpet figyelve, gy nem lthattk -
Szennik kivtelvel -, hogy a rep-
lsirnyt (akkor Flugleiter-nek hvtk) piros Tilos" tblt mutat s in-
teget.
Dezsnek egy pillanat alatt kellett dntenie, hogy szreveszi-e fel-
szlls megszaktsra vonatkoz parancsot, vagy sem. Mivel Szntay
mr elemelkedett s Kaszs is gyorsult, ket mr nem lehetett visszatar-
tani, Dezs pedig rszben nem akarta cserbenhagyni bajtrsait, rszben
pedig nem akart a bevetsbl kimaradni, teht gy dnttt, hogy nem l-
tott semmit s is megkezdte a felszllst. Ezzel az elhatrozsval in-
dtotta el a bekvetkezett kalandos esemnysorozatot.
Dezs manapsg gy vlekedik, hogy ha lett volna rdijuk, akkor bi-
zony visszardizta volna Szntayt s Kaszs Jent is.
Budapest vonalban Kaszs Jen gpe kifordult a ktelkbl s el-
tnt, ketten maradtak Szntayval. Dleltt 10 ra tjban rkeztek Kecs-
kemt fl s megdbbenve tapasztaltk, hogy a plyaudvar lngokban
ll, s egy hossz vasti szerelvny pedig Szent Istvn napi tzijtkot
jtszik: sorra, egyms utn robbannak fel a minden bizonnyal lszert
szllt vagonok. A levegben aktv lgi tevkenysg zajlott, szerencs-
265
Szennik Dezs zszls
Szennik Dezs zszls egy Junkers Ju-86-os eltt
jkre Me-109-esek, FW-190-esek s Ju-87-es Stukk. Ha nem lenne h-
bor, replnapi pardnak is mondhatn az ember. Szntay rfordult a
repltrre, Dezs kvette. A repltren tbb helyen fst s tz volt
lthat. A magyar s nmet felsgjel gpek bombztk s tmadtk a
hangrokat, pleteket. Kt vadsz Dezsk gpe mg fordult, de nem
lttek, inkbb mintha valamit jeleznnek, nyilvn rlteknek tartanak
minket, akik fegyvertelen gpkkel ppen erre stafiklnak - emlkszik
vissza Dezs.
A kt gp nem messze egymstl rt fldet, mintha sszebeszltek
volna, nem az pletek irnyba gurultak. Dezs nem rtette a szituci-
t, mert kt nmet Messerschmittet ltott az pletek kzelben, taln
felszllni kszlnek? De akkor ht mirt tmadtak a magyar s nmet
felsgjel gpek? A nehz gp rgurult egy frissen planrozott rszre, a
futk megsllyedtek s a hrom motor is kevs volt a megmozdtsra.
Ebben a pillanatban gyalogsgi tzfegyverekbl tzcsaps rte ket, s
egy akna pedig nagy robbanssal sztvetette gpk farokrszt. Dezs
futni kezdett a gp kzelbl, az zemanyag robbanstl tartva. Majd
jabb sorozat nyomn porzott a fld mellette, aztn csend. Hason fekve
azt ltta, hogy a kzelben lev egy Messerschmittre kt katona mszik
fel. gyszlvn biztos volt abban, hogy ezek nmetek, ezrt felllt s fe-
ljk gyalogolt. tven mterre lehetett a gptl, amikor rdbbent a va-
lsgra, ezek oroszok, kezkben a dobtras gitr". Az egyik mris De-
zsre fogta a gppisztolyt. Nincs mese, Dezsnk fogsgba esett!
Az idsebbik a nmet gpben kekszet tallt, azt ette, st Dezst is
megknlta, mg a msik elvette a pisztolyt s az rt is. Mg ezek tr-
tntek, Szntai gpe elstartolt, de kzben leszllt egy gyantlan nmet
Ju-52-es is, melynek piltja az utols pillanatban szhez trt, megpr-
dlve teljes gzt adott mindhrom motorjnak s meneklt. Gpgyval
lttk, de gyes mlyreplssel sikerl elmeneklnie.
Erre Dezs ujjongott, mire jl elpholtk. Ekkor egy tiszt rkezett a
helysznre, aki az elvett rt kereste Dezs karjn. Dezs rmutatott a
fiatalabb gppisztolyosra, mire a tiszt egy lrgsszer pofont adott a
katonnak, majd elvette az rt s rcsatolta karjra az ott dszelg tbbi
karra mell.
Dezst kzben vittk kihallgatni, amely nyelvi nehzsgek miatt na-
gyon gyorsan lezajlott, de ezenkvl ms ok is volt a sietsgre, mert hi-
szen az els vonalban voltak s ppen szorongattk ket a nmetek. gy
267
ht rbztk a foglyot egy ris termet katonra, aki Dezs szerint gy
nzett ki, mit egy rmai centuri. Ez aztn befejezte, amit katonatrsai
elkezdtek, lehzta a csizmt, elvette Dezs vadonatj kamgarn zubbo-
nyt. Dezs gy percrl percre tbbet tudott meg a bolsevizmusrl, mint
eddig brmikor. Hja, a gyakorlati oktats!
Lassan sttedni kezdett, az oroszok lthatlag visszavonulban vol-
tak s Dezst kt keznl fogva egy hullkkal megrakott szekr sarog-
lyjhoz ktttk. Egsz jjeli menet utn gy vette ki, hogy Alpr tr-
sgbe rtek. Kisebb pihent tartottak, amikor hirtelen magyar s nmet
ellentmads tzbe kerltek! A vratlan tmads hatsra mindenki fu-
tott, amerre ltott. Dezs is. gy tlte meg a helyzetet, hogy elszakad
hadmveletet" kell kezdemnyeznie. gy 30 mterre az ttl, egy
csszkunyht pillantott meg, amelyet lthatlag kukoricaszrbl raktak
ssze s alig ltszott ki a fldbl. Ebbe vetette be magt Dezsnk, de
puhra huppant, ugyanis volt mr benn egy magyar menyecske is.
Sok idejk nem maradt, hogy egymsnak rljenek, mert egy politi-
kai tiszt-szer orosz katona ugrott pontosan kzjk. Ez a katona a nap
folyamn mr tallkozott Dezsvel s a zsebben megmaradt 50 peng-
srt egy veg rumosmeggyet adott.
Az idilli hrmas nem sokig tartott, mert a magyarokat kizavartk a
kunyhbl s csak az t rkban engedtk ket megbjni. Itt tallkozott
a gpn jtt kt katonjval, amikor egy rszeg kozk hadnagy - ltva
az aranysast Dezs melln - elhzta pisztolyt, majd felhzta a kakast.
Rvid ton kvnta a hadifogoly-krdst megoldani. Dezs lett az
mentette meg, hogy egy major" megltta a jelenetet s bikacskkel ki-
verte a pisztolyt a kozk tiszt kezbl, st kegyetlenl elverte magt a
kozk hadnagyot is. Dezs ma is ldja a kis grbe lb tatr rnagyot,
aki gy az lett mentette meg. A tatr rnagy ltva azt, hogy Dezs egy
szl ingben, meztlb reszket, mint a nyrfalevl (okt. 11-e volt), meg-
krdezte a centurit", hogy hol a zubbony. Persze ezt csak abbl sejtet-
te Dezs, hogy az ris vetkzni kezd. Kiderlt, hogy az orosz kpeny
alatt volt mg egy nmet, egy orosz s Dezs zubbonya is. Odadobta a
fogolynak, majd futsra sztnzte a kukorics fel, ahol Dezs hirtelen
P. Howard vilgban rezte magt, mert elbukkant egy orosz katona l-
tal vezetett szrke taxi, taxamterrel felszerelve! Mindez lland tzben,
sivt lvedkek kztt szkellve! A major" beirnytott a taxiba - em-
lkezett Dezs, a sofr lecsapta a taxirt, amely ketyegni kezdett, az
268
ra klnben 25 pengt mutatott, erre ksrtetiesen ma is emlkszik. A
semmibl elkerlt a rumosmeggyes" katona is s Dezs mell lt. A
major meg htraszlt, hogy nyet pasli, szoldat puk-puk"! - Vilgos, ne
prbljon szkni, ugyebr.
Dezs a fradtsgtl s sokkhatstl, ma sem tudja, hogy eljult-e,
vagy csak elaludt rpke percekre legfeljebb, de felriadva ltta, hogy egy
faluban vannak s megvirradt. (Valsznleg Alpr lehetett.) Ekkor fu-
tott a taxi aknra. A faluban nmetek voltak. Szerencsre a robbans a
taxi elejt rte, de a lgnyoms kidobta Dezst a roncsbl, kzben ers
ts rte a htn a vese alatt. Eltalltk. Iszapos talajon csszni prbl,
kzben jabb lvedkek csapdtak mell szinte centimterekre. Vrta a
hallt, amikor futlpseket hallott s nmet kiltozs: itt is van egy, l-
jtek le! - Dezs ordtott: - Nicht schiessen, ich bin ungarische Flieger-
Offizier!
- Mi vagy te?" - kiltottk, majd jobban megnztek s behztak egy
sufniba - mesli. Alig tz perc mlva mr bektztk s egy sebeslt-
szllt autn, haldokl nmetek kztt ztygtt Kiskunflegyhza fe-
l.
A lvedk szerencssen elcsszott a medencecsonton, nem rt neme-
sebb szerveket s megllt a jobb combban. Elkerlt egy udvarias SS-
fhadnagy, aki kikrdezte Dezst. Rdin sikerlt a ppai repltrrel -
kzvetve - rintkezsbe lpni, ahol rmmel igazoltk a mr elveszett-
nek hitt Dezst.
A parancsnoka, Grgnyi hadnagy maga jtt el egy Glyval" De-
zsrt, Grgnyi, akit sovnysga miatt Lidrc"-nek becztek, a flegy-
hzi futballplyn szllt le a sebesltszllt gppel. Szvlyes bcst
vettek a nmetektl s felszlltak. A Vrtes hegysg fltt jrtak, ami-
kor Szennik Dezs akarva, nem akarva felordtott: Flttnk vad-
szok."
Hton fekdt ugyanis a hordgyon, a gp fels plexiburkolatn ke-
resztl ltta meg a felettk elhz amerikai vadszokat. A 9-10 000 m-
teren repl ktelkbl kivlt kett s a mi kt magyarunk joggal gon-
dolt a legrosszabbra.
A Storch 700-on ballagott, amikor Grgnyi hadnagy- aki nagyon
gyakorlott pilta volt - a lehet leggyorsabban letette a gpt egy knl-
koz erdszlre, lvn, hogy nagyon rvid le- s felszllplya-igny
gp volt.
269
Rgtn a fldet rs utn Grgnyi lelltotta a motort, nagy nehezen
kihzta Dezst s a kzeli erdszlre cipelte. Hiba, mert a Mustangok
mr fldkzelben voltak. Dezs biztos volt benne, hogy nemcsak a g-
pet, hanem t is sztlvik, mlyebben kellett volna az erdbe hzdni. A
kt Mustang visszavette a gzt s viszonylag lassan elhztak a gp, vala-
mint a kt hallrasznt fltt. De nem lttek! 50 mteren hztak el be-
dnttt gppel, Dezs mg a nger pilta arct is kivehette, amint fel-
jk blintott. Dezs is felemelte nkntelenl a karjt, mintegy ksz-
netknt. Majd rvgtk a gzt s ezsts testk eltnt a magassgban.
Hrom nap alatt tbbszrs jjszlets!
Baj nlkl rtek Ppra 1944. oktber 11-n. Dezs mindssze csak
msfl napig volt tvol Pptl s mennyi minden trtnt vele!
Utirat: Az igazsghoz hozztartozik, hogy a Storch, amelyet megk-
mltek a Mustangok, szrnyn s trzsn mindkt oldalon jl lthat v-
rskeresztet viselt.
RDIHULLM-LOVASOK
Repl Hrad Kikpz Osztly, Nyregyhza
1946 aszlyos nyart, a sokvi tlagnl lnyegesen hidegebb sz kvet-
te, a hmrsklet oktber elejn mr fagypont al sllyedt s nekem
nem volt llsom. Kt-hrom hete rgtak ki nagy vben a Ganz Haj-
gyrbl, ahol Schnfeld r" - az akkori fnkm - ppen leleplezte
horthysta, fasiszta, nyugatos katonatiszt mivoltomat. A korn bekszn-
ttt hideg nem sok jval kecsegtetett.
Pr napos alkalmi munka utn - nmi protekcival - Sinigla Kroly
r el kerltem. Sinigla r, vagy szaktrs az akkori Kzlekedsi Minisz-
trium lggyi fosztlynak volt a vezetje. Bnatosan nztem r, pe-
dig lthatlag sznakozva mrt vgig. Ezen nem csodlkozhattam, mert
fiatalsgomon kvl semmi megnyer nem volt rajtam. Kzlte, hogy
rvidesen megalakul a Magyar-Szovjet Lgiforgalmi Trsasg s szk-
sg lesz idjelz szemlyzetre, amelyet majd az Orszgos Meteorolgiai
Intzet fog megszervezni s kikpezni. Tovbb, ha van szakmai kp-
zettsgem, akkor prbaidre felvesz segdtisztviseli llomnyba a
Kzlekedsi Minisztriumba, feltve, ha a Meteorolgiai Intzet rsz-
rl a felvtelemmel Tth Gza tanr r, a prognzis osztly vezetje
egyetrt. Rvidre fogom: felvettek.
Amikor els munkanapomon jelentkeztem a prognzis osztlyon, meg-
kezddtt a bemutatsom. Tth tanr r benyitott az egyik szobba, ahol
5-6, hozzm hasonl kor ember, flhallgatval a fejn, valamit rt. Kze-
lebb lpve lttam, hogy tszmjegy sorokat rnak sebesen a paprra.
Ekkor ismertem meg a mosolygs arc, bartsgos Krsi Gyurkt,
trtnetem egyik fszerepljt. Gyurka, akrcsak n, gyorstalpal id-
jelz tanfolyamot vgzett s reggeltl napestig vette a nemzetkzi mete-
orolgiai jelent-figyel llomsok hromrnknt sugrzott, kdolt
idjrsi adatait. Krsi Gyrgy azonban nem mindig meteor-rdisknt
dolgozott. A Magyar Kirlyi Honvd Lgierk tiszthelyetteseknt, haj-
ztvrszknt teljestett szolglatot. A hres szkesfehrvri REMOSZ-t
271
(Replgp- s Motorszerel Szakiskola) vgezte, ott szakosodott a ha-
jztvrsz szakmra. Beteljesedett egykori, gimnziumi latintanrnak
mondsa, aki Krsi dolgozatt megvizsglva, rkiltott: Mondd, mirt
nem tanulsz, mibl akarsz meglni, taln a levegbl?" - Krsi rfelel-
te: Igen!" gy is lett!
Ugorjunk az idben nhny vet, de vissza. 1944. szeptember 29-t
rtak, amikor a veszprmi repltern llomsoz 101/1. (Puma) vadsz-
osztlyhoz kt fhadnagy vonult be szolglatttelre: Murnyi Jen s
Halasi Sndor. A ktelez Hja tkpzst vgeztk el Kenyeriben. Hala-
si a 3. szzadhoz, Murnyi Jen pedig az 1. szzadhoz kerlt. Akkoriban
aratott a hall. Mindketten rvidesen szzadparancsnoki beosztst kap-
tak. les szemek figyeltk ket, mit tudnak, hogyan birkznak meg a
Me-109-essel, ezzel a nagyteljestmny vadszgppel. Rvidesen kide-
rlt, hogy nagy gyakorlat piltk kerltek a kt szzadhoz. Kettjk
kzl Murnyi Jen fhadnagy, aki mellkesen a Mack" becenvre
hallgatott - trtnetnk msik fszereplje lesz.
Az olvask nagy rsze jl tudja, hogy az I. vilghbort lezr, tragi-
kus trianoni bkekts elrsai szerint haznknak, mint hbor vesztes
orszgnak tilos volt katonai replerket fenntartani. Ezen okbl a har-
mincas veknek csaknem vgig rejtve trtnt a lgier fejlesztse.
A rohamos fejleszts 1938-ban kezddtt. Megalakultak a repl
szakiskolk a szkesfehrvr-ssti repltren. Korbban a mr eml-
tett REMOSZ-on kvl nem voltak rep. szakmai iskolk.
gy alakult meg 1938. oktber elsejn a Repl Hrad Kikpz Isko-
la. A rejtett idszak alatt szolglatot teljest reg gpekbe szervezetsze-
ren mg nem ptettek be rdit, hiszen ezek az vek mg az Udet-ek,
HD-22-esek s a Fokker CVD ideje volt, nem beszlve a Hungrikrl.
Ritka volt a rditvrsz, klnsen az olyan, akinek a nemzetkzi
vizsgabizonytvny is a kezben volt. Az iskola parancsnokai s tisztjei
valamilyen formban foglalkoztak az amatr rdizssal, kivlogatsuk-
kor ezt a szempontot nyomatkkal vettk figyelembe.
Taln mondanom se kell, hogy a tiszthelyettes oktatk kztt ott volt
Krsi Gyrgy is, aki mr 1936-ban sikeres nemzetkzi rditvrsz
vizsgt tett. Az iskola beindult. Nhny tantrgy, a teljessg ignye nl-
kl: kszlkismeret, forgalmi szolglat, levelezs, hangolvass (vagyis
Morse jelekkel trtn vtel, illetve ads), Q-kdex ismerete, irnym-
rs s ms, katonai jelleg trgyak. Negyven nvendk kezdte meg a
272
tanfolyamot, de replgprl, haj-
zkikpzsrl mg sz sem lehetett.
Az els egyves tanfolyamot -
amely ltalnos sikerrel zrult -
jabb vfolyamok kvettk, egszen
1941 szig, amikor nagy ugrs k-
vetkezett be az iskola letben.
Elszr is j nevet kaptak: Magyar
Kirlyi Honvd Repl Hrad Ki-
kpz Osztly.
Msodszor: az egsz osztlyt Ny-
regyhza replterre teleptettk.
Vgl a legfontosabb, replgpe-
ket kaptak, rdival felszerelt repl-
gpeket, amelyekben mr valban
hajztvrszokat lehetett kpezni.
Az osztly bels szervezete a k-
vetkezkppen alakult:
Krsi Gyrgy rmester
Osztlyparancsnok: Gyrffy Gyula rnagy
1. szzad. Hajztvrsz s irnymr kik. szzad.
Parancsnok: v. Gthay kos fhadnagy
2. szzad. Mint az 1. szzad.
Parancsnok: Halmossy Simon hadnagy
3. szzad. Ellt (nem hajz) s mszaki kik. szzad.
Parancsnok: Lvay Jzsef fhadnagy.
A szzadoknl 100-100 f nvendk tanult, a bevlt oktatkon kvl
azonban szksg volt replgpvezetkre, mszakiakra s fkppen re-
plgpekre. Egyelre azonban minden gy ment, mint a kezdeti idk-
ben Fehrvrott: repls nlkl. Az els gpeket 1942 mrciusra gr-
tk.
Ejtsnk nhny mondatot magrl a nyregyhzi repltrrl. A trt-
net mg 1922-re nylik vissza, amikor a replst szeret vros vezeti a
Magyar Aero Szvetsg alapt tagjai lettek. rdekes adalk, hogy mr
1925-ben replgp hordta a napilapokat Nyregyhza futballplyjra,
mghozz leszlls nlkl, 2-3 mterrl ledobva a csomagokat. Keve-
273
A nyregyhzi rdis iskola oktati
sen tudjk, hogy hres cenreplnk: Endresz Gyrgy 4 hnapon t lt-
ta el azt a feladatot.
A mai repltr ptse 110 000 pengbe kerlt. A munkkat 1927
novemberben kezdtk meg. Az els 1210 m
2
-es hangr 1928-ban, a
msodik 1929-ben kszlt el. Ugyanabban az vben leszllt az els pos-
tagp, majd 1930. mrcius 14-n megtrtnt a repltr s ltestmnye-
inek teljes tadsa. Ezt kveten 1931. jnius 15-n megindult a rend-
szeres lgi jrat Budapest s Nyregyhza kztt. Csupn az rdekessg
kedvrt kzlm, hogy a Budapestrl 08.50-kor indult gp 10.40-kor r-
kezett menetrend szerint Nyregyhzra. A forgalmat Fokker F. VIII-as,
nyolcszemlyes gp bonyoltotta le s a jegy ra 35 pengt tett ki, oda-
vissza, beleszmtva a vrosba val szlltst is. Ez a jrat csak 50
zemnapot teljestett, aztn megszntettk.
Ezutn 1933-ig csak alkalmi replsek s leszllsok tarktottk a re-
pltr lett, majd 1933-ban a rejtett lgier sportjelleg replseket
274
folytatott a helyi sportegyeslet bekapcsolsval. 1935-ben a Repl-
gpvezet iskola, a REGVI Nyregyhzra teleplt, majd 1939-ben
megjelentek a vadszok, a 2/1. s 2/2. szzadok, a Puma s a Mack. Fi-
at CR-32-essel repltek. A piltk kztt feltnt kt fiatal hadaprd r-
mester, Halasi Sndor s Murnyi Jen, akik a DRT-t (Dl-olaszorszgi
Repl Tbor) vgeztk el.
Amikor 1941-ben a hrad kikpz osztly Nyregyhzra rkezett, a
vadszokat thelyeztk. Igen m, de a hradosztly gpeket vrt, pil-
tkra volt szksg. Nosza, ott tartottk a kt jbartot. Ezt kveten r-
videsen megrkeztek a gpek!
1942-ben az osztly ezeken fell 5 db Heinkel He-70-est, 2 db FW-
58-ast, 2 db WM-21-est (Slyom), 2 db Caproni Ca-135-t s vgl 2 db
Junkers Ju-86-ost kapott.
A piltk kztt tiszthelyetteseket is tallunk, Ksa rpd trzsr-
mestert, Szabados s Ttrai rmestereket. A rdis szakoktatk Hal-
mossy Simon sszmunkjval egy j, igen hasznos tansegdletet ksz-
tettek, az gynevezett navigcis terepasztalt. Ennek segtsgvel sz-
mos, repls kzben elfordul rdinavigcis esetet, problmt mr a
fldn is lehetett gyakorolni, mert a navigcis terepasztal mintegy t-
menetet jelentett a tantermi s a replgpen trtn les kikpzs" k-
ztt. Mai nyelven szimultornak is lehetne nevezni az tletes szerkeze-
tet. Lnyege a kvetkezkppen rhat le: Grgkre szerelt asztal, felra-
gasztott trkppel, amelyen mozgathat modellek lltak. Az egyik mo-
dell replgpet formzott, rdi nbemr kis keretantennval, szgbe-
osztssal. A berendezshez kt, ugyancsak mozgathat fldi irnymr
modell tartozott, termszetesen 360 fokos szgtrcsval elltva. A kt
modell fonallal sszekthet volt a replgp modellel. Magt a terep-
asztalt ellttk folyadkos irnytvel az asztal tjolshoz. Termszete-
sen fejhallgatk, Morse billentyk, csdugk tartoztak a terepasztalhoz.
A berendezs segtsgvel egyszer feladatokat (QDM, QTE, QTF meg-
hatrozsok), valamint bonyolultabb problmkat is (eltvedt replgp
helyzetmeghatrozsa, a szl tmadsi szgnek figyelembe vtele stb.)
lehetett rekonstrulni.
A gyakorlati kikpzs tpusonknt trtnt, ltalban hromszgrep-
lsek segtsgvel. Az egyik Ju-86-ost gynevezett termes gpp alak-
tottk t a Repl Ksrleti Intzetben (RKI), oly mdon, hogy kiszerel-
tk a bombatrakat, majd bell, a gp trzsben az akkor rendszerestett
275
sszes rditpust felszereltk. Tovbb irnymr- s vevberendezst,
tovbb BAKE" vakleszll berendezst is. A msik 86-os is termes
gp lett, st mindkt gpet ellttk az akkori legmodernebb robotpilt-
val is, amely azonban csak irnytartsra volt kpes.
Lthatjuk, hogy az akkori techniknak megfelelt az iskola oktatsi
mdszere.
1942 vgn Gyrffy rnagyot Budapestre helyeztk, utdja dm
Imre szzados lett.
A tantermi gpek rdii kztt fellelhetk voltak a legjabb FuG t-
pus nmet kszlkek. Ezek gyakorlati alkalmazsra Halmossy Simon
vezetsvel, Krsi Gyrgy s mg egy oktat tanulmnytra mentek
Haliba, az ottani rep. hrad kikpz iskolra. St, a Messerschmitt
gyr telepn gyakorlatban is megismerkedtek a Me-210, s Me-109-es
tpus gpek rdiinak szerelsvel, hasznlatval. Krsi Gyrgy meg-
llaptotta, hogy a hazai szks keretek kztt dolgoz iskola korntsem
maradt el a sokkal gazdagabban felszerelt hallei iskola sznvonaltl, st
lnyegesen szlesebb kr ismeretanyagot adott a nvendkeknek. A
nmeteknek mdjukban llt a specializls egyes tpusokra, mg a ki-
kpzett magyar hajztvrszok minden rendszerestett gpen tudtak
dolgozni. Az iskolrl kikerlt nvendkek harci alakulatoknl trtn
gyakorlati munkja is ezt igazolta. A magyar tvrszok hibaelhrtsbl
is vizsgt tettek.
A jl kpzett oktatk, a kivl replgpvezetk, a j parancsnokok
biztostkai voltak a megbzhat hajztvrsz kikpzsnek.
Mindezt nem adtk ingyen. Nhny srlses baleset s egy replha-
ll jelezte, hogy bkben is veszlyes zem a repls. A legslyosabb
baleset a B 541-es lajstromjel Capronival trtnt 1942. jnius 17-n. A
jelzett gpen motorcsert hajtottak vgre, a bereplst Gthay kos, a
szzadparancsnok hajtotta vgre. Csak kisebb lltsokra volt szksg.
Az ezt kvet jutalomreplsen trtnt a baj. Az tptsen dolgozk
krtk - mivel mg soha nem repltek -, hogy Gthay vigye el ket egy
kis replsre. Kilenc szerel, Ttrai rmester msodpilta s Gthay
kos kpezte a gp szemlyzett. A repltrtl nem tvolodtak el. A
gp kifogstalanul mkdtt, tbb mint 450 km/ra sebessget rt el.
Nmi repls utn, cskkentett gzzal sllyedni kezdtek a leszllhely
irnyban. A gpben ekkor ers benzinszagot reztek. Gothay irnyra
llt, de rgtn utna a bal motor lellt s kigyulladt. Az egyik benzinve-
276
zetk eltrt s a kifoly benzint a kipufoggz meggyjtotta. A pilta-
flkben ekkor kisebb robbans kvetkezett be, a tz a szrnytbl kez-
dett befjni a trzsbe. Gthay rvid msodpercekre eszmlett vesztette.
Mire maghoz trt, a gp gyorsulva, elg meredek szgben kzeledett a
fld fel.
A repltr alig pr szz mterre volt, amikor a futmvet kieresztet-
tk s kb. 150 km/ra sebessggel mr a repltr terletn fldet rtek,
de a garzsok irnyba rohantak s gy sokkal nagyobb baleset veszlye
fenyegetett. Ekkor a jobb motor s a fkek segtsgvel sikerlt egy
nagy v flkrn a gpet megfogni s a leszllssal ellenttes irnyban
meglltani. A lngol gpben akkor mr csak Gthay tartzkodott, a
tbbiek a fldet rs utn sorra kiugrottak. Elsnek Tichy tizedes ugrott
ki, aki olyan szerencstlenl esett, hogy azonnal meghalt. A tbbiek t-
rsekkel s zzdasokkal sztk meg. A parancsnok gy ugrott ki a
mentablakon, hogy az overallja mr tbben helyen gett. Komoly gsi
srlst azonban - szerencsre - csak a kezein szenvedett. A msodpil-
ta, Ttrai rmester a jobb szrnyra ugrott, majd onnan bukfencezett a
fldre, slyos agyrzkdst szenvedett.
Szomor sors vrt a 2. szzad termes oktat Ju-86-osra is 1942 jliu-
sban. Kivl replidben startoltak szoksos tantermi" replsre.
Ksa rpd trzsrmester vezette a gpet, Krsi Gyurka pedig, mint
rangids oktat a kikpzst irnytotta. A felszlls utn fl rval vrat-
lan dolog trtnt a jobb motorral. A motorburkolat megmozdult (NACA
gyr) s rcsszott a lgcsavarra, majd a nagy fordulatszm lgcsa-
varszrnyak rettent zaj mellett kaszabolni kezdtk a fmgyrt. Ksa
azonnal kikapcsolta a jobb motort, Krsi pedig rdin az XXX" jelet
adta le, amely azt jelentette, hogy: knyszerleszllst hajtok vgre, de
kzvetlen segtsgre nincs szksgem.
Az volt a pilta elhatrozsa, hogy a kzeli nagyvradi replteret ri
majd el egy motorral replve. Igen m, de mivel az ll motor lgcsa-
varjt nem lehetett vitorla" llsba helyezni, valamint a srlt mo-
tor ersen fstlni kezdett, az azonnali knyszerleszllst kellett v-
lasztani.
Most mr Krsi az SOS jelet s fldrajzi helyzetket adta le rdin.
Ersen vesztve a magassgot, egy nagy kiterjeds kukorics kzepn
rtek fldet nagy robajjal s persze behzott futmvel. A fldet rs
pillanatban a roncsold motor benzinfolys kvetkeztben kigyulladt,
277
de az azonnal kiugrl szemlyzet, valamint a nvendkek kzl senki
sem srlt meg. Sajnos a ptolhatatlan termes gp elgett.
Persze vidmabb s szerencssebb eseteik is voltak. Ttrai rmester
Heinkel He-70-essel Nagyvrad kzelben hajtott vgre knyszerleszl-
lst. Nem tudta, hogy pontosan hol van, ugyanis a magyar-romn hatr
nagyon kzel hzdott. A romn fl pedig az eltvedt gpek szemlyze-
tt kmekknt kezelte s j pr v brtnt sztak rjuk. Felkszlt a gp
felgyjtsra, amikor egy termnyt szllt lovaskocsi hajtott arra. A
krdsre, hogy vajon hol vannak, a kocsis romnul vlaszolt. gy aztn
teljes volt az ijedtsg. A gpet mr majdnem felgyjtotta, amikor megr-
kezett a nagyvradi repltrrl egy gpkocsi, mivel a kzeli repltr-
rl lttk az esetet.
Murnyi Jenvel is trtnt egy klnleges eset. Hadgyakorlaton vet-
tek rszt, a gyakorlat trgya az egyttmkds gyakorlsa volt fldi ala-
kulatokkal. Murnyi Jen piltalse mellett egy fldi fegyvernembeli
vezrkari tiszt utastsokat akart adni az orszgton vonul lovas- s lo-
vastzr alakulatoknak. Mivel nem volt olyan rdi, amellyel kzvetle-
nl lehetett volna kapcsolatot teremteni a fldi alakulattal, ezrt j elre
nagy teljestmny hangszrkat szereltek a 70-es szrnyai al, hogy
majd mennyei hangknt" adhassk ki a parancsokat. 10-20 mter ma-
gassgban kellett - a parancs szerint - replni. A lovakat igencsak nehe-
zen tartottk fken a lovasok s a kocsivezetk a motorzaj hatsa miatt.
De amikor risi hangervel elkezdtek a parancsok repkedni a leveg-
bl, a rend vgkpp felborult. A megvadult lovak lefutottak az trl, ki-
trt a teljes kosz. Az utastsokat kiad tiszt ltva az esemnyeket, go-
rombn rordtott Jenre: Htra arc!
Jenben egy pillanat alatt felment a pumpa, a legvadabb fordulba
vgta a gpet, de gy, hogy a vezrkari tisztet a gp aljrl kellett fl-
szedni. Hja, ha egyszer azt veznylik, hogy: Htra arc! akkor htra arc!
Egyszval az egyttmkds terletn voltak mg hibk.
Halasi Sndor zszls s elvlaszthatatlan j bartja, Murnyi Jen
egy zben slyos replsi szablytalansgra adta a fejt. Berepls c-
mn az egyik Caproni bombzval vratlanul megjelentek Csandpalota
nagykzsg felett. Murnyi lt a vezetlsben s a hatalmas gppel
alacsonyan fordult a falu felett. Kzben Halasi Sanyi szerelmes levelet
gymszlt a gphez rendszerestett ledobhvelybe. A levelet a ven-
dgls szpsges lenynak rta, akit Puszta Gittnak hvtak. A ledobs
278
sikerlt. Csakhogy! Volt a faluban egy jegyzgyakornok aki - ki tudja
mirt - nem vette j nven az esetet s a gp lajstromjelt megjegyezte,
majd kedves levlkt kldtt a lgierk parancsnoksgra. Nem telt bele
kt ht, jtt m a gptvirat Pestrl: ...Halasi Sndor s Murnyi Jen
zszlsokat, mert engedly nlkl levelet kzbestettek Puszta Titka r-
lenynak, 1-1 hnap szobafogsggal bntetem."
A replk mindig vidm fickk voltak, de ha kellett, megtettk a ma-
gukt. Sokan haltak a rdislvszek kzl hsi hallt, de szmos lgi
gyzelmet arattak, mind a keleti hadszntren, mind a magyarorszgi
harcok idejn.
A Hrad Kikpz Osztly 1944 szn, a szovjet csapatok betrse
utn elhagyta az reg replterket. Tapolca, Nagycenk voltak a ksbbi
llomsaik, de a kikpzs mr nem folytatdott.
Akik lnek mg az oktatk kzl, gy Krsi Gyrgy, szeretettel gon-
dolnak nyregyhzi veikre s egykori nvendkeikre.
CSEREK S A KR SZ
Fiat CR-32 s 42. az 1/3. vadszszzadnl
Nem tveds a cm! 1936 s 1940 kztt a Fiat CR-32-es s 42-es
vadszgpek kpeztk a magyar vadszalakulatok rendszerestett gpl-
lomnyt. A replsrt rajong magyar fiatalok - sokan voltak -, ha
meglttak csak egyet is ezekbl a pompsan repl ragadozkbl, akkor
egyszerre trt ki torkukbl a diadalmas dvzls:
- Cserek! Cserek!
Mg meg sem kezddtt a nylt lgier szervezse haznkban, amikor
1936-ban a torini Fiat gyrbl 78 darab Fiat CR-32 tpus ktfedel,
merev futj, akkor klnsen gyorsnak tn vadszgp rkezett
Magyarorszgra. A gyrilag ezsts sznben csillog gpek klnleges
tulajdonsgokkal rendelkeztek. A hagyomnyos replbenzin helyett
benzin-benzol keverket ignyeltek, amelyet Turul" keverknek
neveztek. A motorprbnl jl rezhet klns illat" a Fiat A-30 Ra-
bis motorok kensre hasznlt ricinusolajtl eredt. De a legrdekesebb
mgiscsak a lgcsavarkrn keresztl tzel kt 8 mm-es gppuskja
volt, ugyanis ezek nem olasz, hanem magyar gyrbl kerltek ki.
Gebauer Ferenc magyar fegyverkonstruktr sikeres fejlesztse alapjn a
CR-32-esbe nem a gyri gppuskkat, hanem a 26/31 mintj, a vilgon
egyedl ll, gynevezett motorgppuskt ptettk be. A tltst,
elstst s rtst maga a motor vgezte, illetve vezrelte, knyszer-
meghajts rvn. A tzgyorsasg - a motor fordulatszmnak fgg-
vnyben - elrte a 2000 lvs/perc rtket! A 650 lers motor a
mindssze kb. msfl tonns gpet maximum 330-350 km/ra
sebessgre gyorstotta.
Trtnetnk az 1936-os vben kezddik. Az akkor mg rejtett magyar
lgier szervezse szerint a vadszalakulatok egyetlen ezreden bell kt
osztlyra s egyenknt 3-3 vadszszzadra tagozdtak. Ugyanezen v
oktber 1-jvel alakult meg az ezred II. osztlya s azon bell az 1/6.
vadszszzad Ivcskovics Elek fhadnagy parancsnoksga alatt.
280
A Kr sz szzad Fiat CR-32-es vadszgpei
Joggal merl fel az olvasban a krds: Mirt ppen az 1/6. szzadrl,
teht az ezred hatodik szzadrl beszlek? Nos, nem egszen hrom
vvel ksbb, 1938-39-ben a magyar lgiert mr nyltan szerveztk,
kt vadszezred alakult s a korbbi 1/6. szm vadszszzadbl mr
trtnetnk cmadja, az 1/3. szzad lett.
Ennek elrebocstsa utn trjnk vissza - egyelre - 1936-ra, az
akkor frissen megalakult 1/6. vadszszzadhoz. A rejtett lgierben a
szzad a repl idjelz alcsoport nevet kapta. A trtneti hsg ked-
vrt felsorolom az alakul szzad els piltinak nvsort: Csath
Gyula fhadnagy elstiszt, Kemny Istvn s Surnyi Elemr fhad-
nagyok, Chirke Jen, Kvr Zoltn s Fuszek Henrik hadnagyok,
valamint Gunya Sndor zszls. Altiszti piltk: Bene Kroly s
Lakatos Bla rmesterek, Sos Jzsef, Vgh Aladr s vitz Dsa Istvn
szakaszvezetk. A szzad egyelre Szkesfehrvrra teleplt.
Az 1937-es v nagy vltozsokat hozott a szzad letben. Meg-
kezddtt a CR-32-es gpre val tkpzs az osztly egyetlen ktkor-
mnyos CR-30-as gpn. Mg mindig Szkesfehrvrott, de mr min-
denki tudta, hogy a kszl kecskemti j repltr fvestse befejezs
eltt ll, s mg 1937-ben vrhat a szzad tteleplse.
281
Igen m, de a szkesfehrvri repltren, amely viszonylag kicsi
volt, a parancsnokok nem akartk megkockztatni a piltk els
egyedli replst, a kzben megrkez egylses CR-32-esekkel. gy
ht az egyes szzadok piltit Capronival kellett a lnyegesen hosszabb
leszllplyval rendelkez szombathelyi A" repltrre tszlltani.
Az tkpzst Batry Pl szzados vezette. A visszamaradk gyakorlat-
ban tarts cljbl az Abody-Anderlik Eld s Varga Lszl mrnkk
ltal tervezett Avis tpus gpekkel repltek.
Sajnos Gunya Sndor zszls prilis 26-n, gyakorl repls kzben
htdughzba esett, kivenni nem tudta gpt s replhallt halt.
1937. mjus vgn a szzad anyaga tba indult Kecskemtre. Minden
j volt s az akkori viszonyokhoz kpest modern. De a f mg nem volt
az igazi. A lgi eszkzk is megrkeztek. A leszll gpek hatalmas
port vertek.
A gpllomny hamarosan elrte a hadi ltszmot. Sok problma volt
a kint lak tisztekkel s altisztekkel a laksok miatt. Kecskemt akkor
mg lmos mezvros volt, korntsem hasonlthat a mai, nyzsg let
vroshoz. Hol volt akkor mg a mai betonplya? Persze az ignyes
replk, piltk mind frdszobs lakst kerestek.
Megkezddtt a komoly kikpzs az j gpekkel, megindult a versen-
gs, fleg a negyedik s a mi hatodik szzadunk kztt. Ivcskovics
fhadnagyot, a szzad parancsnokt igen szerettk alrendeltjei. Annyit
replt a szzad, amennyit csak lehetett. Ivcskovics tlete volt:
Fogadjk meg a piltk, hogy a jobb eredmnyek elrse cljbl egy
idre, becsletszra szesztilalmat fogadnak. Csath Gyula nem volt haj-
land az vet alrni, mondvn, hogy gyerekkora ta nem ivott tiszt
vizet.
Fokozta a piltk gynyrsgt, hogy FW-56-os Stssereket kaptak,
ezt a csods mrepl gpet.
Fiat CR-32-esekkel ts ktelkben mrepltek. Egy alkalommal kt
gp sszetkztt s Dsa Istvn szakaszvezet mr nem tudott kiug-
rani, repl hallt halt. Mlyen megrendlt mindenki, egyik legked-
vesebb bajtrsukat vesztettk el. 1937. oktber elejn vonult be a
szzadhoz a magyar repls egyik legnagyszerbb mrepl s
vadszpiltja, Pettendy Jnos zszls, a Hanzi".
1938 elejn mg teljesen bks volt az let. Kecskemt lassan, de biz-
tosan talakult replhelyrsgg. A szzadhoz kerlt Nemes Endre s
282
Fiat CR-42-es vadszgp
Gsprdy Zoltn hadnagy, msokat elhelyeztek. Megtrtnt az An-
schluss, Ausztrit Nmetorszghoz csatoltk.
A hbor elrevetette rnykt. A szzad gpeit a gyri ezsts szn-
rl tereptarkra festettk, erre az alapra kerlt r az k alak felsgjel.
Ekkor kerlt a szzadhoz Tomor Lszl fhadnagy, akinek a neve a
ksbbiekben mintegy fmjelezni fogja az alegysget. Itt jegyzem meg,
hogy mg 1937-ben dntttk el a piltk, hogy mi is legyen a szzad
jelvnye. Tbb javaslat lvn, sorsot hztak, s a szerencse a Kr sz"
krtyalapot javaslknak kedvezett. gy lettek k a Kr sz szzad, vagy
a ksbbiekben rviden csak Tomor-szzad.
1938 szzadparancsnoki vltozst is jelentett a Kr sz letben.
Kedvelt, j humor, jl repl s fleg sokat repltet parancsnokukat:
Ivcskovics fhadnagyot, Mititzky Lszl fhadnagy vltotta fel.
A nyr vgn a szzad mr komoly harci feladatokra kszlt. Cseh
gpek tbbszrs hatrsrtst kvettek el, de a riasztott CR-32-esek mr
nem tallkoztak velk.
Egy csai kihelyezs utn hre kelt a rvidesen bekvetkez t-
szervezsnek. Egy vadszezred helyett kett fog megalakulni. A szzad
283
Etetik a Fiat-CR-42-es vadszgp 12,7 mm-es nehzgppuskit
pilti eltt nylt titok volt, hogy Mtysfld lesz az j llomshelyk s
f feladatukat Budapest lgvdelme fogja kpezni. A Felvidk egy
rsznek visszacsatolsa lgi tevkenysg nlkl zrult, de mindenki
rezte, nincs vge mg semminek.
gy kvetkezett el az 1939-es esztend. Az j szervezs majd csak
oktber elsejvel lpett letbe, de mr Mtysfldn voltak s azt is
tudtk, hogy j hadrendi szmozsuk 1/3. vadszszzadra vltozik.
Kzben Krptaljra bevonultak a magyar csapatok. 1939. mrcius
24-n Szobrnc lgterben a magyar kirlyi lgier vgrehajtotta az els
vilghbor utni id els lgi harct. Az Ungvrra kihelyezett 1/1.
Ijsz" vadszszzad Csekme Bla fhadnagy parancsnoksga alatt lgi
harcot vvott a szlovk lgiernek a magyar fldi alakulatok ellen
bevetett Letov S-328 tpus knnybombzival s Avia B-534 tpus
vadszgpeivel. Ktszeri bevetsen a magyar vadszok 9 lgi gyzelmet
arattak, mg a harci vgytl izz Kr sz piltk kszltsgi feladatot
lttak el Budapest vdelmben.
Ismt sok volt a gyakorlbevets, de vesztesg is akadt: Gsprdy
hdgy. mrepls kzben dughzba esett, nem tudta kivenni gpt s
replhallt halt.
Ebben az vben nagy volt a szemlyi mozgs a szzadnl. Chirke
Jent elhelyeztk Kassra az Akadmira, viszont bevonult Vrnagy
Gyrgy hadnagy. Nagy esemnyt jelentett a szzad tkpzse a Fiat CR-
42-es gpre. Ezt a tpust nem sokkal a hbor eltt hoztk ki az olaszok,
az utols nevezetes biplnok kz tartozott, mint az angolok Gloster
Gladiatorja, vagy a nmetek Heinkel He-51-ese. A maga nemben
csodlatos volt ez a gp!
Remek motorja 840 lervel tbb, mint 400 km/ra sebessg elrst
tette lehetv. Ne mosolyogjunk, a 32-es utn cscs volt ez a gp a
magyar vadszok szmra. Nagyszeren megfelelt a ktelkmrepls-
nek is, az egyenletesen s simn mkd motort nagyon finoman
lehetett a gzkarral szablyozni. Minden pilta nagyon szerette, meg-
bocstottk kt 12,7-es Breda-Safat gppuskjt, amelyek tl sokszor
akadtak el. A szp s jindulat gp feledtette a rdi ad-vev hinyt
is - egyelre. A sok kedvez tulajdonsg mellett azonban mr
gyrtsakor korszertlennek bizonyult. Az 1/3. szzad ennek ellenre
boldog volt, amikor 16 vadonatj gpt megkapta. Nem volt vletlen,
hogy a hat vadszszzad kzl ppen a Kr sz kapott elszr negyven-
285
ketteseket. Nem bizony, mert k tudtak legszebben ktelket replni s
ktelkben mreplni. A vadszreplnek kenyere a mrepls, nem is
beszlve a ktelk-mreplsrl. A mai napig nem eldnttt krds,
hogy melyik szzad volt ebben a legjobb. Kt szzad vitte a prmet, a
2/3. - Szobrnczy Aladr szzada -, amely Szobrnczy dn dogjrl a
Ricsi" szzadjelvnyt viselte, avagy az 1/3. - Tomor Lszl szds.
vezette Kr sz - szzad. Kilences ktelkben mrepltek s kprztat-
tk el a replnapok kznsgt. Mr a 32-essel is csinltk ezt, de
ksbb a nagyobb erej 42-essel vittk tklyre a ktelkmreplst.
Befejez figurjuk volt a kilencgpes riskr, amikor egymstl egyen-
l tvolsgra egy risi loopingban (bukfenc) fldkzelig jttek le.
Tomor Lszl fhdgy, megkapta vgleges szzadparancsnoki kine-
vezst. Osztlyparancsnoka vitz belnyesi Heppes Mikls szzados,
ezredparancsnoka vitz Eperjesy Jzsef rnagy lett.
Sajnos abban az vben mr a msodik hallos katasztrfa trtnt.
Simon Bla szakaszvezet vezetett orsbl dughzba esett, s mivel
286
Fiat CR-42-es eltt balrl Palk szzados, Zajtay hadnagy s Tar Mihly
trzsrmester
alacsonyan volt, mr nem tudta a gpt kivenni, gy fldbe csapdott.
Simon Bla szakaszvezett a szzad nagyon szerette, sokig gyszolta.
Bejczy Jzsef s Zajtai Kroly hadnagyokat a szzadhoz helyeztk,
ugyanakkor nagy szomorsggal kellett bcst venni Nagy Kornltl, a
tapasztalt szzadtrstl, akinek egy alakul j vadszszzadot kellett
erstenie. Egyelre Nagy Kornl a szzadnl replt tovbb, amg a
szervezs megvalsult.
sszel megalakult a m. kir. Horthy Mikls Repl Akadmia s az
avatsi nneply fnypontja a kb. 160 gpbl ll lgi dszelgs volt a
kassai repltr felett. Ilyen nagysg lgi felvonuls eddig nem volt
Magyarorszgon. Utna is csak akkor, amikor mr 1944-ben az amerikai
ngymotorosok jrtak hozznk, ha nem is dszelegni. ltalnos
vlemny szerint a Kr sz szzad replte a legszebb ktelket.
Kezddtek a lgi prharc-gyakorlatok. Egyik feladatnl az egyik pil-
ta CR-32-esben, a msik 42-esben kzdtt. Egy alkalommal Nagy
Kornl zszls volt a 32-esben, Pettendy zszls pedig a 42-esben.
Olyan vres" komolysggal harcoltak egymssal, hogy a kt nagy
kpessg pilta gpe sszetkztt. A 32-es kormnyozhatatlann vlt,
Nagy Kornlnak ugrani kellett a Salvator hternyvel. A kis fellet
erny kinylt s Kornl szerencssen fldet rt. Pettendy Hanzi gpe is
slyosan megsrlt, de kormnyozhat maradt, gy a pilta - bizonytva
nagy repl tudst - hsies nfelldozssal vllalta a veszlyt s sike-
resen lehozta a mtysfldi repltrre a negyvenkettest.
Az esemnyds v zrsaknt a volt osztrk llamtl tvett CR-32-
eseket hoztk haza Aspernbl. Tomor Lszl meg is jegyezte, hogy a
piltk sszes zsebe ngyjtktl s tzkvektl duzzadt. Hiba, a bor-
ds bcsi patentgyjtnak akkoriban nagy keletje volt a replk kztt.
Ette a benzint, de ht az volt bven, bedobtuk egy vdr benzinbe az
egsz gyjtt, egy perc mlva megszvta magt s mkdtt napokig.
Haznkban mg viszonylagos bke uralkodott, amikor az 1940-es v
megkezddtt. Mindenki tudta, rezte mr az v elejn, hogy ebben az
vben trtnni kell valaminek Erdlyben is. Ennek jegyben fokoztk
harckszsgket a magyar harci szzadok, gy az 1/3. Kr sz is.
A szzad tartalkos pilti is bevonultak, gy a kzkedvelt Majoros
Jnos tartalkos fhadnagy s herceg Odeschalchi Mikls tartalkos
karpaszomnyos rmester. Az utbbi ismert szemlyisgnek szmtott.
287
A polgri letben auts kalandjairl jl ismertk. A szzadnl t is
szerettk, itt nem lehetett nagyfinak lenni, csak ha valaki bizonytott.
Br lnyegesen idsebb volt a szzad ifj tagjainl, szerette a replst,
j rzke volt hozz, csak ppen a minimlis elmleti ismereteket sem
lehetett a fejbe verni. A hossz, kemny tl folyamn - repls helyett
- sok volt a tantermi foglalkozs, navigci, katonai fldrajz, amelyen
Mikike, vagy Nicky kitn puski" segtsgvel is csak nulls dolgoza-
tokkal jeleskedett. A jv elrevettette rnykt. Ngy vvel ksbb
ppen navigcis tveds miatt kerlt Me-210-essel fogsgba, majd a
hallba.
1939-40 tele kemny volt s sokig tartott, a replsek csak hsvt
utn kezddtek jra. Az egyttmkdst gyakoroltk a ppai bom-
bzkkal.
prilis elejn szzadktelkben dszreplst hajtottak vgre a repl-
hallt halt Arany Mihly fhadnagy, tvolfeldert pilta temetsn. A
dszelgst a lgierk parancsnoka, vitz Hry Lszl ezredes is vgig-
nzte, megjegyezte, hogy szzadktelk szebb mr nem is lehet.
Lgyakorlat Bugacon. Ehhez Kecskemtre kellett teleplni s a vros
lvezhette a ksbbi riskr eldjt, az tgpes zrt ktelkbukfencet.
prilis vgn volt vitz Horthy Istvn tartalkos repl-fhadnagy
eskvje. A szzad engedlyt kapott arra, hogy a replgppel nsztra
indul prt egy raj elksrhesse a Balatonig. A Tomor, Zajtay, Bejczy
hrmas teljestette ezt a knnynek ltsz feladatot, de visszafel jvet
Tomor gpnek motorja lellt, s a kzeli budarsi repltren hajtott
vgre knyszerleszllst, ers htszlben.
A gp kifutott a repltrrl s tvgdott. Szerencse a szerencstlen-
sgben, hogy a pilta nem srlt meg, a j reg ktfedel sok piltt
megmentett az tvgdsnl.
Alig egy nappal ksbb Mtysfldn bemutat repls kzben Pet-
tendy Hanzi gynyr alacsony mreplst hajtott vgre egy FW-56
Stsserrel, de az t kvet Bnfalvy Ferenc vezrkari szzados Bcker
Jungmann-nal alacsony orszs sorn elkapta a fldet s replhallt
halt.
Kzben befejezdtt a Dlolasz Repl Tanfolyam. A vgzett pil-
tk kzl ngy rmestert [Sznsy Ferencet (Muks), Baranyai K-
rolyt (Malac), Sznyi Mrtont (Lapaj) s lveczky Ferencet], s ht r-
vezet piltt (Gcsei Lajost, Zsmboki Dezst, Vrkonyi Andrst,
288
Szab Ferencet, Kismarosi Andrst, Finta Lajost s Abonyi Lajost) ide
helyeztk.
Az j fiatal piltk kzl kitnt a ngy rmester, az rvezetk kzl
pedig Gcsei, Zsmboki s Kismarosi. A verseng ngy rmester kzl
ltalban Sznyi (Lapaj) bizonyult legjobbnak, ezt a kivl leredm-
nyeivel rte el. Rvidesen az egsz szzad legjobb lgi lvszei kz
kzdtte fel magt, st egy ksbbi, szzadon belli versenyen els he-
lyet szerzett fldi cltblra val lvsben.
Kszltsg kszltsget kvetett, a szzad telve volt vrakozssal. A
nta is azt mondta: a pilta dicssge a lgi gyzelem. Erre vgyott
mindenki, de senki nem srtette meg akkor a hatrt. Odeschalchi Miki-
rl mindenki tudta, hogy lete nagy vgya a lgi gyzelem, nem kellett
sok a zsivnyoknak, amikor Miki egyszer a vrosban volt, kihasznltk
az alkalmat s egy Bcker Jungmann magyar felsgjelt tfestettk
orosz felsgjelre. Mikor Miki megjtt, beadtk neki, hogy tvolltben a
rajt riasztottk s sikerlt a raj msik kt tagjnak az orosz gpet le-
knyszerteni. Miki napokig bskomor lett.
1940. mjus 20-n a lgierk parancsnoksga elrendelte a szzad ha-
dillomnyra trtn kiegsztst. Humoros replesemny trtnt Fin-
ta rvezetvel, a szzad legfiatalabb s legkisebb termet piltjval.
Motorhiba miatt knyszerleszllst hajtott vgre, de a rossz talajon tv-
gdott a CR-32-essel. Mire a fldeken dolgoz emberek odafutottak,
mr srtetlenl kimszott az lsbl s a gp mellett lldoglt. Hiba
mondogatta, hogy a pilta, nem hittk el neki, mindenron meg akar-
tk keresni a jl sszetrt gpben az igazi piltt.
A szzad tkletesen sszekovcsoldott, a bajtrsi szellem s a ba-
rtsg elmlylt kzttk. Egysgesen s harca kszen vrtk Erdly
visszatrst.
De Erdly harc nlkl trt vissza, csak a szigor kszltsg jelezte,
hogy azrt mindenre felkszltek. Kolozsvrott a szzad gynyr d-
szelg replst hajtott vgre. Ksbb beksznttt az sz, a kszltsg
megsznt.
Zajtai s Bejczy hadnagyokat sajnos elhelyeztk a szzadtl, viszont
idekerlt Kun Mikls hdp. rmester. A mtysfldi tkezde ismt han-
gos lett a fiatal s vidm krszosoktl" s ekkor kerlt a falra a felirat:
Evsben nem ismernk trft!" Amikor 1943. augusztus vgn bevo-
nultam Mtysfldre, az tkezdben mg ott volt a felirat.
289
A KR SZ HARCBA MEGY!
Az 1/3. vadszszzad
Az 1/3. vadszszzad trtnetnek korbbi lapjai arrl tanskodtak,
hogy miknt kovcsoldott ssze egy replalakulat teljes szemlyi l-
lomnya. Miknt alakult ki rpke pr v alatt az egyv tartozs rzse,
a vidm, harcra ksz bajtrsi kzssg.
Szolglni - milyen klns sz. Tbbrtelm. A szolga is szolgl, a
katona is azt teszi, de a katona a haza szolgja, hazjt s a npt szol-
glja. Ezt nagyon komolyan gondoltk 1941 kora tavaszn az 1/3. sz-
zad fiatal pilti. Ne krhoztassuk ket, hogy vgytak a harcra, hiszen
fiatalsgukat a haza vdelmre val felkszls jellemezte. De nemcsak
az. Az els vilghbor utni magyar ifjsg szent feladatnak tekintette
az igazsgtalan trianoni bke ltal elszaktott terletek visszaszerzst.
Apiktl rklt gnjeik hordoztk ezt magukban.
Azon se csodlkozzunk, ha a szzad pilti hborra s gyzelemre
kszltek. 1941 tavaszn a nmet gzhenger Jugoszlvia irnyba len-
dlt. Az a krlmny, hogy grf Teleki Pl miniszterelnk golyt rp-
tett a fejbe, mert adott szavt nem akarta megszegni, csak utlag gon-
dolkoztatok el mindenkit. prilis 4-n elrendeltk a Lgierk mozgs-
tst. A vadszerk zme elhagyta llomshelyt s a dli hatr kzel-
be teleplt. A vrva vrt lgi harcokra azonban alig kerlt sor. Bcska
egy rsznek visszatrse elfedte alakulataink korszertlen voltt, harc-
eszkzeink elavultsgt. Konkrtan, a kiregedett Fiat CR-32-esekrl
kiderlt, hogy vgkpp nem rik el a hadialkalmazs minimumt sem.
A Szovjetuni elleni nmet hadmveletek elrevettettk rnykukat.
Nem beszltnk rla, de biztos vagyok benne, hogy p sszel egyi-
knk se vgyott a Szovjetuni ellen vvand hborra. Mgis, amikor
1941. jnius 22-n tmadsba lendltek a nmet, romn s finn hadosz-
tlyok, harci lz fogta el a magyar alakulatok piltit. Az 1919-es kom-
mn emlkei, a hatsos propaganda, harc a vrs rm, a bolsevizmus el-
len, megtettk hatsukat.
290
1941. jnius 27-n, a kassai bombzs utn (melynek rszletei a mai
napig kidertetlenek) letbe lpett a hadillapot a Szovjetuni ellen.
A hbor kitrse csak annyiban vltoztatta meg a szoksos minden-
napi letet, hogy fellltottak egy, az els vilghborbl megmaradt
Schwartzlose gppuskt, lgvdelmi toldattal elltva.
De hol voltak harci szzadaink? Az 1/3. szzad vrosvdelmi kszlt-
sget adott Mtysfldn. A szolnoki 1/1. s 1/2. vadszszzadok Fels-
brnyba telepltek, de mg reg CR-32-esekkel s azzal az grettel,
hogy rvidesen Reggiane Re-2000-eseket kapnak. A kolozsvri vadsz-
osztly Batry Lajos rnagy parancsnoksga alatt Bustyahzra replt.
Az osztly 2/3. s 2/4. szzadai mr Fiat CR-42-esekkel kszltek a h-
borra.
A 2/3-as (Ricsi) szzad vitz Szobrnczy Aladr szzados, a 2/4-es
(Repl tr) szzad pedig Gulden Gyrgy szzados parancsnoksga
alatt, jnius utols hetben replte els bevetst. A Debrecenbl fel-
szll bombzkat ksrtk. Jlius 1-8. kztt tbb bevetst hajtottak
vgre lgi harc nlkl. Jlius 8-n az egsz osztlyt riadztattk, de a
rossz idjrs miatt a Krptokon nem tudtak treplni, gy visszatrtek.
Leszlls utn - mivel a bevetst az elljr parancsnoksg tovbb erl-
tette - Batry rnagy Irnyi Pl hadnagy alegysgt kldte erltetett be-
vetsre, Mikulicsiny lgterbe.
Irnyi hdgy. rajpk. ksrivel: Bajcsy Endre s Nbli Antal szakaszve-
zetkkel - szk ktelkben - ttrte a felhrteget s felh felett rte el
a bevetsi trsget. Az addig 6/10-es felhzet ekkor bezrult. Irnyi szk
ktelkben megksrelte a lehetetlent, rdi nlkl, csupn a variomter-
re, valamint az elfordulsjelzre, no meg az irnytre tmaszkodva fel-
httrsbe kezdett. A szerencse - mert attl fggtt az letk - nem
kedvezett. Irnyi fkat sodort el s gy nmileg lefkezdve egy fa tete-
jn akadt el, slyos fejsrlssel. Nbli Antal szakaszvezet frontlisan
csapdott be a fldbe s repl hsi hallt halt. Bajcsy Endre szakaszve-
zet, a gyakorlott DRT-s pilta ejternyvel kiugrott, de fldet rskor
slyos combtrst szenvedett.
Jlius 8-n Nagy Kornl hadnagy raja Kolomija trsgben hajtott
vgre bevetst. Nagy Kornl ekkor a Gulden szzadnl szolglt. Emlk-
sznk, nemrg mg Mtysfldn vvott gyakorl lgi harcot Pettendy
Hanzival". Kornl mindig fjlalta, hogy elkerlt a Tomor szzadbl,
br igazn megszerette j parancsnokt, Gulden szzadost is.
291
Amikor a Mikls Bla tbornok vezette gyorshadtest elretrt kelet
fel, akkor a 2/3-as Ricsi" szzad kapta a tmogat vadszszzad fel-
adatt. Rvid ideig tartott a frontszolglatuk, de ez a rvid id is ese-
mnydsan telt el. Szmos lgi harcban vettek rszt, amelyekben leg-
albb ht igazolt lgi gyzelmet arattak. Ngy sajt gpet vesztettek -
embervesztesg nlkl -, st Kzr Lszl fhadnagy, miutn gpet lg-
vdelmi tallat rte, szovjet terleten knyszerleszllst hajtott vgre,
majd 16 napos kalandos vndorlsa utn psgben tjtt a szovjet vona-
lakon. Vmos Gyz hadnagy heves lgi harcot vvott egy szovjet I-16-
ossal, amelyet mg a spanyol polgrhbor idejbl Ratnak neveztek.
Gyz, akit egybknt bajtrsai rviden csak Cicknynak becztek, ki-
hasznlta a Fiat gp rendkvli fordulkonysgt s kzvetlen kzelbl
leadott sorozata lngba bortotta szovjet tmadjt. A szktett fordul-
bl azonban tempksssel vette ki a gpet s a kt gp sszetkztt.
Vmos Gyz ejternyvel kiugrott s br sebeslten, de sajt terleten
rt fldet. Ezen a napon hat lgi gyzelmet arattak az kalak piros-fe-
hr-zld felsgjellel elltott ktfedelek. Mindez 1941. jlius 12-n tr-
tnt. Lgi gyzelmet arattak: vitz Szobrnczy szzados, Pottyondy had-
nagy, Kertsz rpd rmester s Sos Pter, valamint Balogh Jnos sza-
kaszvezetk.
A Lgierk vezetse, ltva a 2/3. s a 2/4. szzadok meggyenglst,
elrendelte levltsukat s helyettk a Kr sz szzadot irnytotta a had-
mveleti terletre.
Tomork pontosan a fenti napon, jlius 12-n szlltak le Kolomija re-
pltern miutn sikeresen trepltk a Krptokat. Msnap mr to-
vbbindultak Jezierzany replterre, a Ricsi" szzad tmaszpontjra.
Szobrnczyk megmaradt gpeikkel visszatrtek Mtysfldre.
A Kr sz szzad tagjaira nem vrt knny feladat. Azt is tudtk, a
Ricsi" szzad piltitl, hogy mennyivel gyorsabb a Rata a CR-42-es-
nl. Nemcsak gyorsabb, hanem sokkal tbben vannak, mondtk a haza-
tr szzad tagjai.
Lgvdelmi tzkeresztsgkre mr 14-n sor kerlt, amikor els be-
vetskre kaptak parancsot. Kzelfeldertket kellett ksrnik, mghoz-
z kzvetlenl. Ez azt jelentette, hogy lttvolsgon bell kellett ma-
radniuk, s gy a lgvdelmi tzbl is rszesltek. Tomor Lszl szzados
knyvben, amely Harcok az orosz gen" cmmel jelent meg 1942-ben,
pontosan lerta azt az rzst, amely minden piltban kialakult lgvdel-
292
mi tz sorn. Egy dologban azonban nem rtettem vele egyet, ugyanis
azt rta, hogy a fnyjelz sorozatok kevsb zavarak, mint a kzepes s
nehz lgvdelmi tegek ssztzei, amelyeknek nincs fnyjelzsk, a
pilta csak a robban grntok pamacsait veszi szre. Magam rszrl
pont ellenkezleg viszonyultam a lgvdelmi tzhz, ugyanis ha az em-
ber ltta a pamacsokat, az olyasfle rzst okozott, mint zivatarban a
mennydrgs. Ha eltallt volna, akkor persze nem szleltem volna mr
semmit. Erre mondjk, hogy az zlsek s a pofonok klnbzek.
De trjnk vissza jra a szzadhoz, melynek tagjai ttott szjjal hall-
gattk az els bevetsrl visszatrk beszmolit a tzkeresztsgrl. Az
otthonmaradottak irigyeltk azt az lvezetet", amelyet a lgvdelmi tz
okozott. Szval nem volt hiny a harci kedvben.
Mindez a szovjet csapatok visszavonulsa kzben zajlott. A fldn
pedig folytak az gynevezett katlancsatk". A Tomor szzadot ez
annyiban rintette, hogy a szovjet lgi tevkenysg ugyan nem tallt
magra, de a lgvdelmi tzrsg mr megmutatta oroszlnkrmeit. A
gyors visszavonuls miatt a szzad tlagban hrom-ngy napig tany-
zott egy repltren, vagy inkbb csak repltrnek kinevezett rten s
mris tteleplst kellett vgrehajtaniuk. Jlius 20-n az 1/3. szzad
megkapta tteleplsi parancst Bar-ba. Az tteleplst mindig meg-
elzte a kijellt terlet szemrevtelezse, majd gpkocsin megindult
mindaz az anyag, ami azonnal szksges a megrkez lgi eszkzk
szmra. Csak ez utn kvetkezett a nehezebb anyag rakodsa s szll-
tsa. Tomorknak volt olyan tteleplsk, amikor egy idpontban az
1/3. szzad fldi s lgi rsze ht klnbz helyen volt tallhat.
Bar-bl az els bevets felderts s alacsonytmads volt. ts raj
indult a szzadparancsnok vezetsvel: Seres Berci hadnagy, Kun Mik-
ls zszls, Gcsei s Zsmboki szakaszvezetk gurultak a startvonalra.
Az t magyar gpnek nemcsak a visszavonul ellensg utvdjeit kellett
megfigyelnie, hanem az leiket is. Ez mr nehezebb feladat volt.
Alacsony, szrke felhk kztt hzott keletre az ts raj. A magyar
csapatok leit hamar megtalltk s nem messze elttk feltnt az uta-
kon menekl szovjet oszlopok ltvnya. A zsfolt utak csbtottak az
alacsonytmadsra. Az t gp oszlopba fejldtt s tengelyirnt csaptak
az tra. Elszr lttk a nehzgppuskk szrny hatst a tmtt sorok-
ban menetel oszlopokon. Sztugrl katonk, halottak, sebesltek. De
aki lt, az tzelt minden kzifegyverbl. Csak addigra mr az utols gp
293
is elhzott, az igazi veszly a tmad szempontjbl, a msodik rcsa-
ps volt.
Mst is meg kellett tanulniuk ezen a bevetsen, br elmletileg ezt jl
tudtk: a 12,7-es mit sem r harckocsik ellen. Alacsonytmads sorn a
tankokat a sorozatok nem rendtik meg.
Kzben repltek tovbb az t mentn, keleti irnyba. Tomor meg
akarta tudni, hol az eleje a menekl radatnak. Ekkor rtk el Tulcsin
vrost. Ez a vros nyelte el a menetoszlopokat. Teht a kitztt clt el-
rtk, megtalltk a visszavonul erk lt. Az id javult, a felhplafon
400 mteren volt s Tomor szzados dnttt, berepl Tulcsin fl!
Ekkor trt ki a pokol tze! Minden kaliber lgvdelmi eszkz egy-
szerre nyitott tzet az t magyar gpre. Mg a felhk sem vdtk meg
ket, pont a vros fltt felhtlen volt az g. Alacsonyra nyomva mene-
klt az t CR nyugat fel.
Tomor Lszl jl rezte, hogy ekkora lgvdelmi tz mellett szinte le-
hetetlen, hogy egy tallatot se kapjon. Ahogy ez a gondolat vgigfutott
az agyn, flsiketten les csattanst hallott, majd jobb oldalt lng vil-
lant, a botkormny kivgdott a kezbl, a gp balra dlt - eltalltk!
sztns mozdulattal megragadta a botkormnyt s sikerlt a gpet
egyenesbe hoznia, a kormny teht pen maradt. Mint utlag kiderlt,
szmos kisebb-nagyobb repesz ttte t a gpet, a lgvdelmi grnt a
jobb szrny mgtt, a trzs mellett robbant, az egyik merevt rd szt-
szakadt. A szrnyon s a trzsn, de a fejtmaszon is repesz ttte lyu-
kak, de a szlvd is megkapta a magt.
A motor azonban nem srlt meg, a lgcsavar hzott, a ngy ksr,
szthzva ugyan, de ott replt Tomor mgtt. Nem volt id arra, hogy a
sokkhats hosszabb ideig tarthasson, r kellett llni a haza vezet tra
irnyt szerint is, de a ktvgny vastvonal irnya szerint is, amely
mr a cl megkzeltsnl is j szolglatot tett.
Csak ezutn rezte, hogy megsebeslt, jobb knyke s bal trde v-
res. A nyakn is nedvessget rzett, jobb flbl pedig szintn folyt a
vr. Apr repeszek okozta srlsek, melyek kiss fjtak, de nem voltak
komolyak. A jobb szrnyra kinzve azonban azt ltta, hogy a szrnynak
lengse lett, az elltt merevt miatt. Nagyon megknnyebblt a leszl-
ls utn, amikor pilti gpeikbl kiugrlva parancsnokukhoz rohantak.
Mindenki, elssorban a szerelk vizsgltk s szmoltk a repeszek
nyomait. A fik arcn megdbbens s rm tkrzdtt. Egybknt
294
mr a levegben is jeleztk, hogy vissza a gzt, leng a jobb fels
szrny.
A kemny legnyek sokat kibrnak, gy Tomor szzados is, aki csak
kt napig hagyta ki a bevetseket, a harmadik napon mr jra kszlts-
get adott. Persze msok is kaptak tallatokat az ts ktelkbl, de sze-
rencsre szemlyi srls nem trtnt. A szerelk meggrtk, hogy a
parancsnokuk gpt helyrehozzk, nem kell leselejtezni. Sok id nem
maradt azonban azon a napon az esemnyek tovbbi megtrgyalsra,
mert megjtt a parancs az jabb elreteleplsre, mghozz a szutyiszki
tbori repltrre.
Jlius 25-n Tomor szzados terepszemlre ment Seres hadnaggyal
Szutyiszkibe. lltlag a repltr al volt aknzva, de a mieink tkutat-
tk s vllaltk a felelssget, mert a talaja kivl, a leszllplya mre-
tei pedig imponlak voltak. Ezen elnyket azonban csak rvid ideig
lvezhettk a mieink, mert jlius 28-n mr jabb tteleplsi parancs
rkezett Annpolba. A gpkocsiknak s a vezetknek nem volt pihens.
Minl mlyebben nyomultak elre a fldi csapatok, annl nyomorsgo-
sabbak lettek az tteleplsek. Augusztus 3-n Annpolrl is elre kellett
teleplni Bersagyba.
Bersagy repltere szomor emlkeket hagyott a Kr sz piltkban.
Innen szllt fl lete utols replsre nemzedknek egyik legkivlbb
sportreplje - Nagy Kornl s Tasndi Lszl kortrsa - Pettendy J-
nos hadnagy, az rkk vidm Hanzi", a szzad egyik mkacsinlja,
desbs repldalok avatott interpretlja, az igazi bajtrs s j bart.
Augusztus 5-t rtak, amikor klns bevetsi parancs rkezett a szzad-
hoz. Az umanyi katlanba" zrt szovjet csapatok parancsnoksghoz
egy tbbmotoros szovjet gp rkezett, nyilvn azzal a feladattal, hogy a
biztos hadifogsgtl megmentse a fontosabb beoszts parancsnokokat
s politikai tiszteket.
A Kr sz feladatt ennek a gpnek a megsemmistse kpezte. Ngy
vadszgp indult a Podviszokoje trsgbe, ahol az ellensges gp le-
szllst jeleztk. Tomor szzados rajba Seres hadnagy s Gcsei sza-
kaszvezet, Pettendy rajba Sznyi s Baranyai zszlsok tartoztak.
A ngy gp percek alatt mr zgott is a cl fel. A levegbl nzve
pontosan szlelhet volt a katlancsata helyzete, a krlzrs. A tzek
pontosan jeleztk az arcvonalat, ahogy egyre jobban s jobban szorult
ssze a gyr.
295
Tomork 2000 mteren rtek a falu fl, amely mg nem volt tz
alatt, fellrl semmi jelt nem szleltk sem a parancsnoksgnak, sem a
tbbmotoros replgpnek, mez volt bven, ahol nagy gp simn le-
szllhatott. Az idjrs hossz ideje szraz volt, flig trfsan mondva,
ilyenkor, betakarts utn, egsz Ukrajna egy nagy repltrnek szm-
tott. A falu felett krztt a ngy CR-42-es. Nma csend volt, lgvdel-
met nem szleltek, legalbbis nem lttek. Nyilvn nem akartk elrulni
magukat a tzelssel. Tomor lesen kmlelte a lehetsges parancsnoksg
helyt. Akadt is egy olyan hely, ahol felfedezett nhny gpkocsit. Al-
kalmas leszllhely is akadt, de gp sehol. Csak nagy halom betakartott
gabona, keresztekbe rakva. Lejjebb kellett menni.
Oldalra hzott, hogy a sllyedst ne a falu felett kelljen vgrehajtani.
Lement egszen 1500 mterig, s innen hzott r a falu gyans pontjra.
Megbeszlt billegtetssel jelt adott az alacsonytmadsra s azonnal r-
bortott a clra. A lgvdelem tzorknja volt a vlasz! Teht j helyen
kereskedtek. Mr ezer mterrl nyomta a lbillentyt, melyet a CR-42-
esnl a botkormny fels gyrjnek elforgatsval lehetett szabadd
tenni. gtek a szalmatetk, mind a ngy gp ltte a krnyket, tzek
mindentt.
Tomor szzados nem fordtott r jra a clra, rezte, hogy az mr az
ers lgvdelem miatt nagy kockzat lenne. Oldalirnyba emelkedett, s
visszatekintve kereste a tbbi gpet, de csak Seres zrkzott fel s muto-
gatott valamit, amit Tomor nem rtett meg. Hiba, nem volt mg rdi-
juk. Tomor maradt volna, de ers volt a lgvdelem s fogyott az zem-
anyag is. Klnbz irnybl kis eltrssel mgis ketten rkeztek s
szlltak le replterkre. Akkor derlt ki, hogy fekete fsttel gett vala-
mi a kvk kztt. A hrommotoros gp volt az, amelyet vletlenl ta-
lltak el, hiszen Tomor, aki elsnek csapott a clra, nem ltta mg. Vi-
szont a htrbb repl Seres hadnagy az g kvk kztt mr felfedez-
te a gp nagy testt. gy teht a parancsot - szerencsvel ugyan - de
vgrehajtottk.
Ennek azonban nem rlhettek felhtlenl, hiszen kt gp nem trt
vissza. Gcsei szakaszvezet s Pettendy Hanzi. Rvidesen rdirtes-
ts jtt Annpolbl, hogy Gcsei ott szllt le, mert a csrkormnyt nem
tudta hasznlni, a lgvdelem elltte a huzalokat. gy nem merte a vi-
szonylag kicsi bersagyi repltren megkockztatni a leszllst.
296
Tomor az rjra nzett, mindenki az eget figyelte. A percek gyorsan
mltak, az zemanyag mr nem tarthatott tovbb. Hanzi mr nem lehe-
tett a levegben.
Pettendy minden valsznsg szerint lgvdelmi tallatot kaphatott.
Aztn ki tudja mi trtnhetett vele.
Ma sem tudja senki. Pettendy Hanzinak nincs srja, mgis ott vannak
hal porai Ukrajna vgtelen mezin. Ott kell lennie, br nem talltk, hi-
ba kerestk. Megtalltk a clt kpez nagy szlltgp elgett vzt, a
katlancsata utni szrny ltvny minden alkot elemt, elgett autkat,
csak olyan roncsokat nem, amelyek Hanzi gpre utaltak volna. Naprl
napra vrtk a hrt Hanzirl, nem akartk tudomsul venni a megvltoz-
tathatatlant. A hbor folytatdott, a szzad tagjai nem sejthettk a ko-
mor jvt: Hanzi hinyt reztk csupn, de meg kellett szokniuk azt,
amit mg nem tudhattak, hogy a hbor els hsi halott vadszrepljt
mg tbb, mint szz fogja kvetni.
LGI GYZELMEK
S EGY SZOMOR HISTRIA
Pettendy Hanzi" 1941. augusztus 5-n trtnt elvesztse utn, nem trt
meg a szzad harci szelleme, csupn tudomsul vettk a vres valsgot,
a hbor kegyetlensgt. Ennek a klnlegesen sszeforrott szzadnak a
tagjai megfogadtk magukban, hogy megfizetnek Hanzirt. Ez volt a
dolguk.
Augusztus 11 -t rtak, amikor az 1/3. szzad vadszai - kt hrmas raj
- Pervomajszk repltern kszltsgben vrtk a Nyikolajev bombz-
sra indul magyar Caproni 135-sk ktelknek megjelenst. Nem
hiba, mert 06.30-kor feltntek a lthatron. A kt magyar raj villm-
gyorsan startolt, emelkedett s rendezdtt. Nem voltak egyedl, Gye-
nes szzados t Reggiane 2000-sel jobbrl ksrte a bombzk ktel-
kt. A Reggiane 2000-sek ngy nappal elbb rkeztek a Bug menti Szu-
tyiszki replterre. Ez volt a Reggiane 2000-eseknek az els harci be-
vetse.
Az els rajt maga Tomor szzados vezette, kt ksrjvel, Kun Mik-
ls zszlssal s Gcsei Lajos szakaszvezetvel. Seres Berci vezette a
msodik rajt, amelyben a kt, egymssal mindig verseng zszls: Sz-
nyi Mrton s Baranyai Malac" repltek. Baranyai zszls becs-
letes keresztneve Kroly volt, m soha senki ezt nem hasznlta. volt a
Malac.
Tbb mint hrom v mlva nem tudta elhagyni fldn g gpt, a
tombol tz nyomta el utols seglykiltsait.
Hromezer mteren repltk t az arcvonalat, irny dlkelet. A bom-
bzk kt raja elvlt egymstl. Hrom Capronit gy hat CR-42-es k-
srt. Elrtk Nyikolajevet s vgignztk a magyar bombzk munk-
jt". Egy bomba telibe tallta a hidat s megszaktotta azt. A bombzk
a szakadozott felhkbe hzva, bevettk a hazai irnyt. Most kellett vi-
gyzni rjuk igazn! Tomork feladata ketts volt, nem elveszteni az el-
tn, majd felhbl jra kirepl bombzkat, valamint elbb szreven-
298
ni az ellensget. Hirtelen hrom Rata tmadt a bombzkra. Pillanatok
alatt nyomjelzk cskoztk az eget. Gcsei szakaszvezet azonnal rt-
madt az els Ratra. Szk fordulban, pompsan elretartva felgyjtotta
a szovjet gpet, amely egyre vastagod fekete csvt hzva, lngolva
zuhant a fld fel. Ez volt a Kr sz szzad els lgi gyzelme!
Kun Mikit meglepte a mellette elhz tzkigy, belerntott gpbe s
ez mentette meg az lett. Kzben az t tmad Rata Seres hadnagy k-
zelbe kerlt, aki j lhelyzethez jutva elksett, a Rata - kihasznlva se-
bessgi flnyt - felhbe hzott. A harmadik Rata Gcsei Lajost t-
madta, de pontosan belefutott Kun zszls sorozatba, s lngra lobbant.
Lgi gyzelem!
Sznyi s Baranyai zszlsokat nem lehetett ltni. A lgi harc hev-
ben rendkvl gyorsan el lehetett veszteni egymst s ne feledjk, nem
volt mg rdijuk. Seres hadnagy kt ksrjt kereste, de addigra To-
mor szzados ssze tudta szedni a rajt s utolrte a bombzkat. A leg-
jobbkor, mert ppen egy magnyos Rata tmadta a magyar bombzk
parancsnoki gpt. Tomor les emelked fordulval kerlt a Rata mg,
s mieltt az dnt tallatot rt volna el a Capronin, mr belt" mgje.
Els sorozatra az I-16 a legrosszabbat vlasztotta, fordult vltott, s ek-
kor kapott be egy hossz sorozatot, majd vrs lngra lobbant. Teht ed-
dig hrom gyzelmet arattak. Tomor raja oszlopban hzott el a repltr
fltt s elszr volt alkalmuk billegtetve jelezni a lgi gyzelmet. To-
mor raja mr lebegtetett, amikor Sznyi s Baranyai zszlsok is meg-
jttek, vadul billegtetve.
Teht t lgi gyzelem. Csak a trtnelmi hsg kedvrt: ekkor a
bombzk is lelttek hrom szovjet vadszgpet.
Boldogan jelentettk a sikert, ugyanakkor szomoran kellett megtud-
niuk, hogy a bevetsbl Lasztczy Gyula fhadnagy nem trt vissza.
Gcsei szakaszvezett kln is nnepeltk a fik, hiszen szerezte a
szzad els lgi gyzelmt. Gcsei Lajos akkor mg nem sejthette, hogy
1944. december 5-n is vesztesglistra kerl. Az 1. jjeli vadszsz-
zad, az Uhu" szzad ktelkben, jjeli gyakorl repls kzben. Me-
110-es gpvel s lvszvel, Los Istvn szakaszvezetvel egytt el-
tntek. Sorsukrl megbzhat adatot nem tudtam szerezni.
Augusztus 26-ig lgi harcra nem kerlt sor, de szmos alacsonytma-
dst s ksrsi feladatot lttak el. Viszont augusztus 26-a jabb gyzel-
meket hozott szmukra. Ez a nap mr Krivoj Rogban rte a szzadot,
299
amelynek feladatt a Dnyepropetrovszk trsgben dl fldi harcok l-
gi tmogatsa jelentette.
A Dnyeper mindkt partjn elterl vros lngokban llt. A felrob-
bantott hidak helyett a magyar utszok pontonhidat ptettek, ezt kellett
biztostani a Kr sz piltinak, szovjet bombzk ellen. Hrom raj,
egymst vltotta a lgtrben. Tomor szzados jonc ksrkkel szllt fel,
de harci rintkezs nem trtnt. Ugyanez folytatdott tovbb, az jsz-
szy raj sem tallkozott ellensggel. Ezek utn szllt fel Seres Berci raja,
vagyis Sznyi s Baranyai zszlsok.
A raj tagjainak jelentsbl, amelyet a bevets utn tettek, kiderlt,
hogy a lgtrbiztostst 1500 mter magassgban kezdtk, a vdend
hdf kzelben, de a lgvdelmi tegek tzkrletnek szln. Szakado-
zott nyri gomolyfelhk bortottk az gbolt egyharmadt. Ezek vdel-
mben fedeztk fel a hrom Ratt, amelyek 500 mteres magassgban
hztak a pontonhd irnyba, taln alacsonytmads vgrehajtsa clj-
bl.
Seres hadnagy azonnal tmadott, maximlis sebessggel nyomta a 42-
est a Ratk fel, Sznyi s Baranyai zszlsok ksrtk. A meglepets
nem sikerlt teljesen, mert az egyik Rata nyilvn szlelte ket s gyors
jobbfordulval kivonta magt a harcbl. Seres hadnagy az egyikre, ks-
ri a msikra, megkezdtk a tzelst. Seres Ratjnak piltja ersen
nyomta a gpt, s kgyzva igyekezett Bercit lerzni.
Minden fordulvltsnl j clt mutatva, szpen kapta a rvid soroza-
tokat. De replt tovbb, laposabb szgben, nyilvn a kzeled fld mi-
att. Berci utna, azonban tapasztalnia kellett, hogy a szovjet gp gyor-
sabb, s egyre n kzttk a tvolsg. Mr-mr azt hitte, hogy elveszti a
vadat", amikor a Rata teljes sebessggel elkapott egy fasort, majd fld-
hz csapdott.
Seres hadnagy az utols pillanatban rntotta fel a 42-est, s hatalmas
harcfordulval igyekezett ksrit megtallni. Ltta, amint Sznyi zsz-
ls kzvetlen kzelrl eltallta az I-16-ost, amely a hzak kz csap-
dott. A magyar gpek gylekezni prbltak, amikor az egyedl maradt
Baranyait t jabb Rata tmadta meg, mghozz magassgi flnnyel. A
gyorsulstl elfeketed ltssal szembefordult a csillagmotoros mlyfe-
delvel. A kt egyms fel rohan gp tzelt, de tallatot nem rtek el,
br az sszetkzst alig-alig tudtk elkerlni. Egy-kt perc telhetett el
vad fordulzssal s gy ltszott, hogy Baranyai zszls sorsa elbb-
300
utbb megpecsteldik, amikor neki is sikerlt rvid sorozatot elhelyez-
ni az eltte repl szovjet gpen. Egyms utn rtk tallatok a CR-t,
majd Baranyai egyik lba is tallatot kapott, olajtartlyt tlttk, de g-
pe nem gyulladt ki. Kzeledett a vg, amikor Seres s Sznyi zszlsok
nmi magassgnyers utn vgre befutottak a harc lgterbe. Az egyik
Rata ekkor kivlt, de kett megkapta a magt a vratlanul nyakukba
zuhan kt magyartl. Seres zszls Ratja lngolva csapdott Podvi-
szokoje falu hzai kz, mg Sznyi zszls jra kzvetlen kzelrl
gyjtott fel egyet. Hogy teljes legyen a siker, a megnyugodott Baranyai
zszls vrz lba s ml olaja ellenre, szintn leltte az eltte lv
Ratt. t percen bell a tmad nyolc Ratbl teht tt semmistettek
meg a fik.
Tomork izgalommal vrtk a raj rkezst Krivoj Rogban. A felll-
tsi helyeken a szerelk s a fldn maradt piltk a lthatrt kmlel-
tk, majd rikra pillantva hazatrsk eslyeit latolgattk. Rosszat sej-
tettek. Ekkor tnt fel a hrom gp a horizonton, s billegtettek, mghoz-
z tszr!
Seres hadnagy gpbl kiugorva, rohant Tomor szzadoshoz, hogy je-
lentsen, de mr messzirl kt ujjbl V" bett formlt, kt lgi gyzel-
mt jelezve. Vllra kaptk, majd puszta szeretetbl le is ejtettk. Mmo-
ros gyzelmi hangulat kerekedett Sznyi kt ragyog, kzvetlen kzel-
rl elrt lgi gyzelmnek hallatn. Csak Baranyai gpnek megszeml-
lsekor komorodtak el az arcok, a csupa vr piltals s a gpet rt ta-
llatok lttn. Az olaj teljesen elfolyt, ha nem szll le, valsznleg egy
percen bell bergdott volna a Fiat motor. Lbsrlse azonban nem
bizonyult slyosnak. A gphez rkez mentaut orvosa megllaptotta,
hogy orosz robbanlvedk aclmagva tallta el, tfrva a csizmjt a
lbban llt meg, de csontot nem tallt.
Az arcvonal sajt egysgei s a nmet csapatok is igazoltk a szzad
t lgi gyzelmt s nem ksett a magyar, valamint a nmet parancsnok-
sg rsbeli gratulcija sem. De mg aznap este megjtt a parancs is,
hogy msnap, 27-n, ugyanazt a biztostsi feladatot kell elltniuk a mi-
einknek, mint 26-n. Amikor nyugovra trtek, mg nem sejtettk, hogy
egy tbb ves tragdia veszi kezdett a kvetkez napon.
Tomor szzados 26-n elsnek startolt el rajval, s nem tallkozott
ellensggel. 27-n ezrt sajt rajt mr harmadiknak rta be a bevetsi
naplba. A sorrend - rajparancsnokok szerint - teht a kvetkez volt:
301
1. raj. jszszy Gyrgy, ksri Sznsi zszls s vitz Szobrnczi
Sndor trzsrmester,
2. raj. Seres hadnagy, Sznyi, Baranyai zszlsok,
3. raj. Tomor szzados s ksri.
jszszyk reggel 8.00 tjban rtek Dnyepropetrovszk fl. Elhrtst
nem szleltek, gy elkezdtek mlyebben behatolni kelet fel, a szovjet
htorszgba. Novomoszkovszk magassgban mr jnak lttk vissza-
fordulni, amikor Szobrnczi rvid foszforcskot ltt a szzad el jelezve,
hogy ellensget lt s mr villmgyorsan bortott is r egy siklsban le-
v orosz vadszra! ppen egy szovjet tbori repltr fl kerlt, amely
olyan jl volt lczva, hogy csak a siklsban lv gp rulta el ket. A
gp kilebegtets kzben kapta be a nagy gyakorlat reg" vadsz els
sorozatt, majd hirtelen gzt adott. A msodik sorozatra az orosz gp
felgaskodott, ezt kveten a fldbe csapdva kigyulladt. A napbl t-
mad magyarokat ksve szleltk s csak trsuk vgzete utn kezdtek a
Ratk felszllni. De ekkor mr ott volt Ujszszy Gyrgy s Sznsi
zszls is. Az ppen elemelked gpek kzl Ujszszy s Szobrnczi
egyet-egyet azonnal leltt. jszszy Gyrgy mg azonban sikerlt egy
Ratnak belnie", de Sznsi zszls rsen volt s a tmad szovjet g-
pet egszen a kigyulladsig ltte!
Ekkor azonban mr ngy msik orosz gp is a levegben volt a hrom
magyarral szemben, akiket zemanyag- s lszerhiny fenyegetett. Sze-
rencsre a vratlan tmads sokkolta az oroszokat, mert teljesen egyni
megoldsokkal ksrleteztek. Ujszszy Gyrgy igyekezett kelet, azaz ha-
zafel terelni a lgi harcot, mikzben emelkedett. A magyarok jl fedez-
ve egymst egyre jobban kzeledtek a sajt vonalakhoz. Ujszszy eltt
az egyik I-16-os clt mutatott. Ltt, mire az orosz lebortott, Ujszszy
utna! Az orosz gp vadul belehzott, lthatlag taucherre kszlt, ami-
kor a szinte megllni ltsz gpbe a magyar pilta hossz sorozatot
eresztett. Az eltallt gp oldalra fordult, s fstcsvt hzva csapdott a
fldbe. Tbbre nem tellett az idbl, a szovjet s a magyar gpek is ki-
vltak a harcbl. A raj mindhrom gpe tallatokkal s nagyon kevs
benzinnel rt vissza Krivoj Rogba.
jra t lgi gyzelem!
Ekkor gurult a startra, utoljra ebben a fellltsban, Seres Berci raja:
bal ksr Sznyi zszls, jobb ksr Baranyai zszls, rajparancsnok
Seres hadnagy. Baranyait Tomor szzados nem akarta elengedni - se-
302
beslse miatt -, de mindenron utol akarta rni Sznyit a lgi gyzel-
mi listn. Akkor ilyen volt a harci szellem.
Krivoj Rog messze volt Dnyepropetrovszktl, arnylag rvid id ma-
radt a bevetsi lgtrben val tartzkodsra. Mr csak t perc maradt
szmukra, amikor 2000 mteren replve a felhalap alatt kt Martin
bombz tnt fel. A bombzkat - mivel nem volt magassgi flnyk
- mr nem tudtk utolrni, hiba nyomtk a frszeket." Viszont vrat-
lanul feltnt egy emelked Rata, amely a magyarokat szre vve oly
idtlenl fordulzott, hogy Serest lvshez juttatta, igen m, de nagy
volt a tvolsg s az orosz most mr korntsem idtlenl, Berci al for-
dult. A veszlyes helyzetet csak egy ers felrnts s leborts jobbra,
oldhatta meg. gy mr a Rata j clt mutatott, s Berci gyilkos sorozat-
ra ki is gyulladt. Sajnos ekzben a kt ksr, akik Bercit figyeltk, nem
vettk szre a hrom jabb I-16-ost, amelyek htulrl, napbl tmadtak.
Felteheten Sznyi Marci ekkor kaphatott tallatot. is s Baranyai is
les Immelmannal hztak fel. Ekkor avatkozott Seres hadnagy jra harc-
ba, de gppuskjnl akadly lpett fel. Tovbb virblizett a lgtrben,
hogy bajtrsait tehermentestse. Baranyai vgl gyesen lefordulzta el-
lenfelt, ltt, majd a Rata jl lthatan frdott a fldbe. Ekkor szlelte
Baranyai, hogy az ellensges vadszok eltntek, s Seres egyre csak a
gylekez megbeszlt jelt inti. Az utols perc is eltelt, amit a lgtrben
tlthettek. Azonnal indulni kellett nyugat fel, replterkre. Baranyai
zszls fejt forgatva kereste Sznyit, akit megpillantott, de nem rtette,
hogy az mirt krz, s nem fordul feljk. Kzelebb replve jelt adott a
hazatrsre, de Sznyi, mintha eszmletlen lett volna, nem reaglt. Nem
tehetett mst, les fordulval Seres hadnagy utn eredt, de vissza-vissza-
nzve ltta, hogy Sznyi mg krz.
Ekkor lttk t utoljra. Felmerlhet az olvasban a krds, mit kel-
lett volna tennie Seresnek s Baranyainak akkor s ott. Amikor mr sajt
hazatrsk lehetsgt kockztattk. Rdijuk nem volt, Marci nem
adott letjelt. Tomor szzados felttelezse szerint eszmletlen lehetett.
A 42-es annyira stabil gp volt, hogy jr motorral elkpzelhet volt az
nll krzs. Kegyetlen pillanat az ilyen, akinek kilttk a ksrjt s
nem tudott rajta segteni, az ismeri ezt az rzst. E knyv rja is volt
gy, amikor Gsprfalvi hadnagyot ott kellett hagynia, az orosz csapatok
kztt, htlvs miatt bergdott motorral, behzott futval. Csak
mg beleszlt a rdiba, hogy; Isten veletek, bajtrsak!" Majd hazajtt
303
ngy v mlva, csontvzszeren, betegen, igazn soha nem plt fel
tbb a szovjet fogsgbl.
De trjnk vissza 1941. augusztus 27-re, amikor a szomoran haza-
tr Seres hadnagy s Baranyai zszls ott lltak bajtrsaik krben s
el kellett szmolniuk Sznyi Marcival, a Lapajjal". Tomor szzados rta
emlkirataiban: A hborban a gyzelemrt harcolni annyit jelent, mint
ksznek lenni a legnagyobb ldozatra is. A ht gyzelem ldozattal is
jrt, s nem lehettnk elg hlsak annak, akinek a diadalmas gyztesek
mellett ez a legnehezebb szerep jutott."
A trtnelmi hsg kedvrt clszer megjegyezni: a magyar vadsz-
replk taln legsikeresebb napja volt 1941. augusztus 27-e, mivel az
1/3. szzad 7. lgi gyzelmt tovbbi 3-mal egsztette ki a velk egytt
bevetett, Gyenes Jnos szzados vezette Reggiane 2000 gynevezett
ksrleti raj".
A Kr sz szzad ettl a naptl kezdve tbb lgi harcba nem kerlt
a keleti hadszntren. letveszlyes helyzetk viszont annl tbb akadt.
A hress vlt Seres rajban Zsmboki rmester vette t Sznyi Marci el-
rvult helyt. Az letnek, a harcnak tovbb kellett mennie. Kevs id
maradt a gyszra, de bizonysg az azta eltelt hossz id, hogy nem fe-
lejtjk bajtrsainkat, amg csak lnk.
A szzad 1941. november 26-n szllt le jra hazai repltren, M-
tysfldn. 114 alkalommal 447 bevetst repltek ellensges terlet fe-
lett. 800 rt repltek harci krlmnyek kztt. 17 igazolt s 1 nem
igazolt lgi gyzelmet arattak s kt piltt vesztettek, kt sebesls
mellett. Ritka j statisztika, de ne feledjk, mindez a hbor els szaka-
szban trtnt. Valljuk be, hogy a megvert s htrl szovjet lgiervel
szemben volt eslyk az elavult ktfedeleknek ilyen sikerre. Nem aka-
rom ezzel Tomor szzados s trsai sikert kisebbteni. Hiszen hallatla-
nul sszeszokott, sokat replt, vlogatott legnyekbl llt a szzad.
Megemltem mg ezenkvl azt is, hogy a szzad legnysgi llomny
pilti kzl Gcsei szakaszvezet kisezst; Trexler Bla rmester, Kis-
marosi s Zsmboki szakaszvezetk pedig bronz vitzsgi rmet kaptak.
A hbor elejn ezek az elismersek mg igen sokat jelentettek.
Most pedig emlkeztetem az olvast a Kr sz szzad trtnetnek
elz rszre, amit 1943 szn a mtysfldi hajztkezdben tapasz-
taltam.
Amikor jbartommal, Cserny Lapossal" elszr belptnk Kucz-
304
mann rvezet birodalmba, az tterembe, sok egyb kztt szemnkbe
tltt, az akkor mr megsznt Kr sz szzad tablja 1941 elejrl. Fel-
tnt valami nagyon klns! A tabl jobb als sarkban hinyzott egy
kp, s a helye fekete paprral volt bortva, a nv pedig olvashatatlanul
thzva. Nem kellett nagy fantzia ahhoz, hogy rjjjnk, Sznyi Mr-
ton zszls nevt s kpt tntettk el. Akirl azt tudtuk, hogy mg
negyvenegyben eltnt, valsznleg hsi hallt halt. Lgi gyzelmeirt
pedig utlag kitntettk s ellptettk. Krdezskdseink nyomn
megtudtuk, hogy a keleti hadszntren replgprl ledobott rpcdulk
jelentek meg, amelyek megadsra szltottk fl a magyar honvdeket,
s ezeket a rpcdulkat - tbbek kztt - lltlag Sznyi Marci is al-
rta.
Ez elg volt - a magyar elhrtsnak - Marci kpnek eltvoltshoz.
Nevt csak suttogva emltettk s nem hittk, hogy hazarul lett.
Aztn 1944 szeptemberben jtt a hr, hogy a Bkk hegysgben ejt-
ernyvel ledobott partizncsoportot semmistett meg a magyar honvd-
sg s csendrsg alakulata, Sznyi Mrton volt repltisztet, mint par-
tiznt pedig agyonlttk.
Majd csak folyt a vz lefel a Dunn, vge lett a hbornak, Marcibl
hs partizn s mrtr lett, aki meghalt a kommunizmusrt. A rgi bar-
tok, bajtrsak, egykori tiszttrsai, ifjkori haverjai, a DRT-sek mind-
mind, egybehangzan nem hiszik azt, ami rla beszltek, rtak. Mg ak-
kor sem, ha az gynevezett tnyek arra utalnak.
Ma mr senkinek nem lehet abbl baja, ha nzeteit kimondja, gy n
sem talltam elutastsra, akrhnyat is krdeztem meg az imnt felso-
roltak kzl.
De kinek van ht igaza?
Vizsgljuk meg ehhez a szraz s biztos tnyeket, melyek megcfol-
hatatlanok. Sznyi Mrton tbb lgi gyzelmes magyar repltiszt gpt
1941 augusztusban Dnyepropetrovszk trsgben tallat rte, ezrt ej-
ternyvel knyszerlt azt elhagyni. Szovjet fogsgba esett, majd rvi-
desen tkerlt tnevel tborba, ahol trhet kosztot kapott, antifasiszta
tanfolyamot vgzett, s 1944-ben egy vegyes nemzetisg partizncso-
port egyik vezetjeknt az zdtl dlnyugatra fekv erdsgek terlet-
re ledobtk, azzal, hogy szervezzen egy partiznbzist. Persze a srn
lakott vidken normlis sszel erre amgy sem lehetett komolyan gon-
dolni. A csoport gyakorlatilag hrom rszre szakadt, tagjait pr hten
305
bell elfogtk, Sznyit pedig tbb hetes bujdoss utn a r vadsz
csendrk lmban agyonlttk s ezzel elvgtak minden lehetsgt a
valsg teljes tisztzsnak.
Igen m, de engedje meg a kedves olvas, hogy egy kis filozfiai ki-
trvel traktljam. A dialektika kitalljnak Hegel nmet filozfust
tartjk, mdszert ksbbi kveti tvettk. Hegel nagyon alkalmasnak
tallta mdszert arra, hogy egy kvnt vgkvetkeztetshez szinte tet-
szs szerint eljuthasson. Egy trtnelmi anekdota szerint, egyik tantv-
nya egy alkalommal - vgighallgatva mestere mesteri" logikai lncola-
tt - gy kiltott fel: - De uram, a tnyek, a tnyek! - Nos, annl
rosszabb a tnyeknek! - vlaszolta Hegel.
Ezrt ht emlkezznk vissza elmlt vtizedeinkre. Ugyebr, minden
esemnyt, minden okot s okozatot meg lehetett magyarzni a tnyek el-
hallgatsval, vagy meghamistsval. gy trtnhetett, hogy Sznyi
Marci mr az ejternyn lgva rjtt eddigi letnek hibavalsgra.
Fldet rve pedig mr lgi gyzelmeit is elhallgatta. Rossz kikpzsre,
ggs bajtrsai gyvasgra hivatkozik, akik cserbenhagytk s ez meg-
szaktotta benne eddigi egsz letnek rtelmt, mely gonosz fasiszta
npelnyomsban cscsosodott. De mostantl mr mindent megrt, telve
bntudattal, a csodlatos valsgot ltva fel akarja rab npt szabadtani.
Harcolni akar tiszttrsai ellen, a magyar s nmet fasisztk ellen.
Knnyekig meghatdik, amikor elszr szltjk elvtrsnak. rja a rpla-
pokat, melyekben elmarasztalja az egsz magyar kikpzsi rendszert,
hosszan sorolhatnm tovbb Sznyi lltlagos metamorfzist, amely
mintegy elkszti felszabadt harcba indulst. Ksei memorrja,
egy Fldesi nev, taln akaratlanul, de leleplezi, hogy Sznyit llandan
kt helyettese" ksrte, felrgva minden partizn szablyt s mghozz
menetelsnl k hrman mentek ell. Az a pr ht, amit Sznyi lhetett
ledobsa utn, nekem azt pldzza, hogy mrtr ldozatnak szntk sze-
rencstlen bajtrsunkat - mr j elre. Mindehhez azonban szmtalan
tnyt" kellett konstrulni. A mdszer nagyon is ismert szmunkra, akik
tltk a korszakot.
Befejezsl, mi az, amit mi hisznk, mi, akik ismerhettk, szerethet-
tk t mg letben. Nem hisznk mi mst, csak annyit, hogy ez a pesti
vagny src elhatrozta, hogy nem lesz disztrfis az hezstl, nem fog
tetvek kzt elrothadni, mint a magyar hadifoglyok sok-sok tzezre, ha-
nem tlli s - figyelem - nemcsak tlli, hanem tljr az eszkn s
306
hazajn, bajtrsaihoz, bartaihoz s nem utols sorban itt hagyott szerel-
mhez. Mivel n nem nylok a hegeli" mdszerekhez, gy nem bizo-
nythatok, csak hiszek, s akik szemlyesen ismertk, kivtel nlkl
mind gy tartjk. Egykori parancsnoka, Tomor Lszl is azt rta, hogy
Marci nem vltozhatott meg, nem vlhatott ellensgnkk, hisz' mindig
oly j gyerek volt!
Mi magyar replk, ezrt gy rizzk meg emlkt, tiszttsuk meg a
hazaruls sartl, s csendes emlkezssel ldozzunk tragikus sors-
nak.
KSI RIPORT NEMESLAKI ZOLTNNAL,
HORTHY ISTVN FHADNAGY EGYKORI
KSRJVEL
Amikor - elszr s utoljra - kzelrl lttam, akkor mr Kormnyz-
helyettesknt lpdelt el az akadmikus szzad arcvonala eltt. Nem tu-
dom felejteni azt a percet, pontosabban azt az arcot, Horthy Istvn kl-
ns, komoly tekintett, amely mintha magn viselte volna eljelknt, k-
sbbi tragikus sorsnak valamilyen jegyt.
Politikai szereprl, repl plyafutsrl, hzassgrl, balesetrl,
amely bevetsre indulva trtnt s gy repl hsi hallnak minslt -
sokat rtak. Megkrdeztk ugyan a hallnak szemtanit, parancsnokait,
ksrjt, Nemeslaki Zoltnt is magrl az esetrl, de hsi hallt meg-
elz emberi viszonylatairl keveset tudunk. Tudjuk azt, hogy nem volt
ittas, mint ahogy itthoni jakari" terjesztettk, vitathatatlan gonosz
szndkbl. Tudjuk azt is, hogy tlszktett fordulban dughzba
esett, melybl a kivtel - a csekly magassg miatt - mr nem volt le-
hetsges. Mi, az akkori piltk mindig is kizrtuk a szabotzs minden
lehetsgt s a politikai gyilkossg eshetsgt szintgy. De kt dolog
nem eldnttt, az egyik, hogy valjban j pilta volt-e, s a msik,
hogy milyen is volt emberknt, katonaknt?
Mr tbb mint 50 ve annak, hogy nincs kzttnk, hanem a kendere-
si kriptban nyugszik. Egy emberrl tudok, aki kzel volt hozz, s kora
ellenre teljesen megrizte szellemi frissessgt. Nemeslaki Zoltn , az
egykori ksr, majd Puma-vadsz, szovjet hadifogoly, lgiforgalmi pi-
lta, Malv kapitny - nyugllomnyban.
budai laksn egy veg bor mellett ldgltnk, felidztk Ilovsz-
koje s Alekszejevka egykori esemnyeit, a rgi szolnoki Darzs" sz-
zadot. Horthy Istvnra tereldtt a sz, krdseket tettem fl neki s -
szokshoz hven - szpen, vilgosan fogalmazva vlaszolt:
- Zolikm, mikor s hogyan volt az, hogy egyltaln megtudtad, ki
volt Horthy Istvn?
- Szleimnek kis kertjk volt rden, ahol szabadidmben kertszked-
308
ni segtettem. 1934-ben mr fogtechnikus tanulknt rendszeresen les-
tem az rdi repltr lett. gy emlkszem, Hungrikkal repltek ak-
kor, de megismertem Bnhidi Tni bcsi egyik Gerljt is. Sokat snd-
rgtem a gpek kzelben. Egyik-msik szerel mg szra is mltatott.
gy tudtam meg, hogy az a magas fekete pilta nem ms, mint magnak
Horthy Miklsnak a fia, Istvn, tartalkos repltiszt. Elcsodlkoztam
s jl megnztem magamnak. Akkor mg igazn nem gondolhattam ar-
ra, hogy egykor a sors majd sszehoz vele, st maga a repls is csak
titkos lmaimban merlt fel.
- De aztn mgis csak pilta lettl. Csak egy-kt mondattal szljl re-
pl plyafutsodrl.
- Igen, repl lettem, br nem volt knny szleim ellenllst le-
gyzni. A repls akkoriban mg nem tartozott a becsletes, polgri
szakmk kz. Az n vfolyamomat Olaszorszgban kpeztk ki, a Fiat
vadszgpeket repltem. Hazatrve Brgndre helyeztek Gyenes Lszl
szzados Ludas Matyi" vadszszzadhoz. Ott hallottam jra Horthy
Istvnrl, ugyanis tartalkos tisztknt gyakorlatban tartsra Brgndre is
lejrt. Ha jl tudom, akkor mr a Mvag gyr vezrigazgatjaknt dol-
gozott, lvn gpszmrnk.
- Mikor kerltl olyan helyzetbe, hogy megszltott, vagy brmilyen
szemlyes vonatkozs ltrejtt kztetek?
- 1940-ben mr Szolnokon volt a szzad. Akkor kaptuk az els olasz
gyrtmny Reggiane 2000. Falco" vadszgpeket, amelyek aztn csak
az olasz Hja" nevet kaptk a magyar piltk kreiben. Akkoriban ne-
knk, volt DRT-seknek, klnleges problmnk akadt. t kellett kpez-
ni minket a magyar gzkar hasznlatra. Tudni kell, hogy az olasz g-
pekben nem rtoltk" a gzkart, hanem rhztk". t kellett reflexein-
ket programozni. Flp Istvn szzados vezette az tkpzsnket. Kz-
ben a Hjval is replhettnk. Ez mr 1941-ben trtnt. Horthy fhad-
nagy akkor mr Szolnokra jrt le replni. Ht akkor szlt hozzm el-
szr. Nemeslaki, krem" - gy szltott, amikor engem osztott be Gye-
nes Laci bcsi hozz gyakorl prknt.
- Miket gyakoroltatok?
- A Hja bizonyos fokig mindenkinek j volt. Meg kellett ismerni.
Fleg ktelkrepls s lgi harc gyakorlatokat vgeztnk.
- Mondd, Zoli - rgta bennem van ez a krds -, milyen pilta volt?
- Nem lehet erre egy szval vlaszolni. Mint sportrepl, kisgpes pi-
309
lta, sokszor bizonytott. A ktfedel vadszgpek korszakban is meg-
llta jl a helyt. Amikor a Hjkkal elszr repltnk, mi hivatsos pi-
ltk fiatalok, hszegynhny vesek voltunk, pedig 36 krl, ha jl
emlkszem.
- Majdnem. 1941-ben 37 ves volt.
- Ht ez akkoriban, amikor mg a pilta replt s nem a technika, bi-
zony regkornak szmtott, persze csak a vadszrepls szempontjbl.
A Hjbl nem volt ktkormnyos gp, a piltnak magnak kellett a
mhelytitkokra" rjnni. Ez pedig sokkal knnyebben ment egy llan-
d gyakorlatban lev hszvesnek, mint egy idnknt repl 37 ves-
nek. Megmondom az igazsgot, 1941-ben Szolnokon brmikor rverhet-
tem volna lgi harcban, de persze nem ezt tettem. Olyan rendes ember
volt s annyira erltette, hogy neki is gy menjen, mint a fiataloknak.
- Tudod mi jut az eszembe, Zoli? Emlkszel Bkssy Pista btynkra,
1945 janurjban szzadosknt a Puma ezredben elvllalta a 101/9. sz-
zad parancsnoksgt. 36 ves volt akkor. Rendszeresen bevetsre jrt, de
310
v. Horthy Istvn fhadnagy Reggiane Re-2000, olasz Hja" gpvel
fiatal fiainak" kellett r vigyzni, mert br kivlan replt, a szeme mr
mgse volt a rgi, mindig utolsnak vette szre a lgtrben az ellensges
gpeket. Folytasd.
- A jl sikl ktfedelek utn ez a mlyfedel igen nagy felleti ter-
hels, fkszrnyas, behzhat futmves, nem a legkezesebb gp, nagy
ugrs volt neki. De klnben is egszen ms dolog egy tpust replni s
ms harcolni vele.
- Ha az ember valakivel ktelkezik, vagy lgiharcol, akkor kzel is
kerl hozz. Hogy volt ez a ti esetetekben?
- Nzd, a Nemeslaki, krem" 1942-re mr talakult Zoltn, k-
rem"-re. Milyen volt velem? Szimpatikus, mindenkivel katons, de ba-
rtsgos. Persze nemcsak velem, mindenkivel. A legnysg tisztelte, be-
cslte. Nem volt lezser, mint ahogy egyesek lltottk rla, legalbbis,
mint katona nem. Valahogy gy reztem, hogy a kormnyz-helyettess
val megvlasztsa utn, mg jobban igyekezett 100%-os katona lenni.
- Mondanl errl pldkat?
- Hogyne. Amikor az akkor mr 1/1. szzad kivonult a Donhoz, mr
velnk jtt. J elre mr fbl egy komfortos hzat ptettek neki a re-
pltr melletti erdben. A parancsnokok vlln nagy felelssg nyugo-
dott, minden kivtelezst meg akartak vele csinlni, ami csak lehetsges.
Erre mi trtnt? Mikor a hzat megltta s konstatlta, hogy a tbbi pi-
lta strakban alszik, is storba kltztt, azzal a klnbsggel, hogy
csak egyedl volt a strban. Egy msik eset, amely mg Szolnokon,
hadmveleti terletre val kireples eltt trtnt. Horthy Istvn akkor a
vrosban, a megyehzn lakott s a megyehza bejrata eltt, attl kezd-
ve mindig pusks r silbakolt. Egy szp napon Csuks alezredes r, az
osztlyparancsnok azt mondja nekem: - Ide figyeljen, Nemeslaki, azt
tudja, remlem, hogy magnak is rszt kell vennie az rszolglatban? -
Meglepdtem, mert jonckorom ta nem adtam rszolglatot, repl-
gpvezetk pedig klnben sem kerltek beosztsra. Pilta szakaszveze-
t ltemre szokatlan volt, de a parancs, az parancs. Az els napon egy-
szer csak kijtt az ajtn a Fmltsg r, megltott engem s meglepet-
ten mondta: - Mondja mr, Nemeslaki, mit keres maga itt? - Mondom,
hogy mit. - Olyan nincs, vissza a repltrre, majd n elintzem! - El is
intzte... Attl kezdve hajz nem mehetett rsgbe.
- Zoli, volt olyan momentum, amikor a komoly hrom lps tvolsg
fellazult?
311
- Persze. Rendszeresen focizott velnk. Csatrt szeretett jtszani. El-
fordult, hogy egyszer luftot rgott, s akkor fordult el a kvetkez pr-
beszd: - A fene, ezt a helyzetet jl eltoltam! - Erre a msik csatr: -
Fmltsg uram, nekem kellett volna lepasszolni, nem tetszett ltni?
Alig tudtuk a nevetst visszatartani. Szerettk t, a nagy akarst s em-
berszeretett. Mindig mondta, hogy most nem szereti hallani a F-
mltsg r" megszltst, szltsuk t csak a rendfokozatval. Nem-
csak a focizsban vett rszt, minden bolondozsban benne volt, de nem
erltetetten. Kitn rzke volt a navigcihoz, minden bevets eltt, el-
igaztsnl, amikor is sorakozott, akrcsak a bevetsre indul ktelk
tbbi tagja, elvette oldaln lg, klnsen nagy trkptskjt, trk-
pt gy hajtotta, hogy a bevetsi terlet s a megkzelts legyen rajta,
majd beletette trkptskja tltsz manyagbl kszlt tokrszbe s
specilis ceruzjval rrajzolta az tvonalat, oda s vissza. Szval ilyen-
kor nyugodtak voltunk, nem tvedhetnk el - vltk. Kitn volt a l-
technikja is.
- Trjnk vissza a szemlyes aprsgokra, Zoli.
- Egy dolog volt, amiben lnyegesen klnbztt tlnk, nem maga
borotvlkozott, hanem a tisztikldnce, korbbi sofrje, Farkas borot-
vlta mindennap. Mi, piltk megfogadtuk, hogy nem dohnyzunk, erre
is lemondott a cigarettrl, pedig szenvedlyes dohnyosnak ismertk.
Nem igaz, hogy kln fztek a szmra, ugyanazt ette, mint mi, a tbbi-
ek. Viszont rendszeresen kapott 6-7 napos londoni s 2-3 napos nmet
jsgokat.
- Veled kapcsolatban, azon a bizonyos rszolglati gyn kvl, tett-e
valamit?
- Igen. Ez rdekes eset volt. Mr Ilovszkojn voltunk, amikor otthon
behvtk tartalkos testvrcsmet a vonatcsapatokhoz. A src is kike-
rlt Ukrajnba, de egymsrl nem tudtunk. Egy jliusi napon egy l-
szerszllt oszlop gpkocsivezetjeknt az ilovszkojei repltr mellett
hajtottak el s meglttk a magyar felsgjel Hjkat a repltr szln.
Rgtn szlt az oszlop parancsnoknak, egy fhadnagynak, hogy enged-
n meg, csak egy percre szeretne testvre, azaz nutnam rdekldni. A
fhadnagy hzta a szja szlt, de amikor az csks kzlte, hogy
Horthy Istvn szzadrl van sz, rgtn engedkeny lett. Jval a rep-
ltr utn (az elrsok szerint lszer- s robbananyag szllt jrm-
vek nem llhattak meg kzvetlenl a repltr mellett) megllt az osz-
312
lop, s a fhadnaggyal visszagyalogoltak. Ahogy az erd szlre rtek,
valami katont keresve, egy nyuggyat lttak, amelyben egy fhadnagy
olvasott. Odamegy az csi fhadnagya a msik fhadnagyhoz, s imi-
gyen szlt: - Fhadnagy r, krlek, nem szolgl itt egy Nemeslaki nev
pilta? - De alighogy ezeket a szavakat kiejtette, mr elspadt, mert
megismerte Magyarorszg msodik kzjogi mltsgt. Horthy Istvn
mosolyogva felllt, kezet nyjtott. - Dehogynem - majd csmre nzett.
- Csak nem a testvre? - Ugyanis szrevehet volt a hasonlsg. - Majd
megmutatom, hogy hol van. - Mentek utna, a fhadnagy a meghatott-
sgtl szlni sem tudott. Ksbb derlt ki, hogy kt htig nem mosott
kezet a kzfogs utn. Odartek a mi strunkhoz, ahol ppen krtyz-
tunk. Horthy megkocogtatta a storft, de nem hzta flre a storlapot. -
Bjj be! - kiltottam, mire belptek. - Zoltn, krem, vendget hoztam
magnak - szlt mosolyogva, majd elksznt s kilpett. Ht ilyen em-
ber volt.
- Tudnl mondani valamit a csaldi dolgairl is?
- Soha nem beszlt csaldi gyekrl, de mgis trtnt egy olyan eset,
amely fnyt vetett gondolkodsmdjra. Ennl az esetnl szem- s flta-
n voltam, persze vletlenl. Egy szp napon gyenge replgpzaj tt-
te meg a flemet. Nztem a lgteret, ht alacsonyan jtt m egy ismeret-
len lajstromjel sportgp, mr nem emlkszem a tpusra, de mintha
Klemm 35-s lett volna. Egyms mgtt voltak az lsek. Ltom m,
hogy leszll s gurul az erd szlre, ahol straink voltak. Odamentem a
gphez s befordulsnl fogtam a szrnyvget. A piltt nem ismertem,
de azt lttam, hogy az utasa n. Kzben mr tbben odajttek piltk,
szerelk s rdekldve figyeltk az gyeket. Odajtt Horthy Istvn s
hossz, gyors lptekkel az els ls mell lpett. Hallottam, hogy kilt:
- Ne lltsk le a motort! A n levette a piltasapkt s megismertem a
fiatal Fmltsg asszonyt... - Te risten - kiltotta Horthy -, hogy
merszeltetek minden bejelents nlkl leszllni egy katonai replt-
ren? Micsoda dolog ez?! Mennyi az zemanyag? - Mikor kiderlt, hogy
van elegend, akkor gy szlt, a jr lgcsavart tlkiablva: - Nincs ki-
szlls! Megfordultok s azonnal visszamentek! - A fiatal Fmltsg
asszony akkor mr szlni sem tudott, srssal kszkdtt, de engedel-
meskedett. Segtettem a gp szrnyt fogva megfordtani, majd felszll-
tak. Akkorra mr odajtt osztlyparancsnokunk, Csuks rnagy r is,
aki fejt csvlva szlt: - Igazn itt maradhatott volna! - Horthy: -
313
Nem! Az elrsok r is vonatkoznak! - Ilyen ember volt. Kis dolog, de
milyen jl esett a szerelinek, hogy a bevetsi ptadagjait mindig azok-
nak adta. Egy zben autbuszon mentnk valamirt a szomszdos rep-
ltrre. Elvett egy termosz feketekvt, mindannyiunkat megknlt s
kiszolglt minket... Hidd el, hallval nagyon sokat vesztett az orszg.
- Elhiszem s tudom. Mindannyian gyszoltuk. Hadnagy-avatsunk-
kor, 1943. augusztus 20-n mondta vfolyamelsnk, Pap rpd: - Neki
dicssg, neknk plda! Mg lnk, emlkeznk r s a tbbi hsi halot-
tunkra!
TARTALOM
Pumk
Trtnetek a magyar vadszpiltk letbl
Moke
Mitl vres a csizma?
Dra Ambrus szerencsje
A szerz visszaemlkezse a magyar lgtr vdelmre
Az els bevets
Szezonvg
A hiba ra: az let
Elmarad az ebd
Az els sebesls
Vgre megint a Pumaszllson
Veszprmtl Raffeldingig
Az utols repltr
7
29
38
47
60
77
92
115
134
156
173
Boszorknyok
Visszaemlkezsek a magyar bombz replkre
Vadszpilta-szemmel a bombzkrl
Boszorknyok" pedig voltak s vannak!
A hbor knyrtelen
177
198
206
A lgier mostoha gyermekei
Kzelfeldertk
Bel Ami, avagy a repl szem
Allah a btorsg
Vdtelenl az ellensg fltt
Megtrtnt esetek a magyar szllt piltk letbl
217
225
235
246
256
315
Rdihullm-lovasok
Cserek s a Kr sz
A Kr sz harcba megy!
Lgi gyzelmek s egy szomor histria
Ksi riport Nemeslaki Zoltnnal, Horthy Istvn fhadnagy
egykori ksrjvel
271
280
290
298
308
Tisztelt Olvas!
A kiad a knyv minden kedves vsrljt, valamint a modellezs ked-
velit egy jtkra invitlja. E lap aljn tallhat plyzati szelvny
visszakldi kztt 3 db, a knyvben szerepl replgp-tpus makettjt
sorsoljuk ki.
A plyzati szelvnyeket 1995. november 1-jig a kiad cmre kell
visszakldeni:
ZRNYI KIAD
1087 Budapest, Kerepesi t 29/b.
Levlcm: 1440 Budapest, Pf.: 22.
A plyzati szelvnyt tartalmaz bortkra krjk rjk r:
Pumk s Boszorknyok.
A november 2-n megtartott sorsolst kveten a nyertesek nvsort
a kvetkez heti Magyar Honvd kzli. A nyertesek rszre a kisorsolt
ajndkot postn kldjk el.
A nyeremnyeket felajnlotta:
KI T
Modell zlet
Bkscsaba, Kinizsi u. 2. Tel.: 66-327-859
zletemben: ITALERI; DRAGON; REWELL; MATCHBOX; MO-
NOGRAM; AMT; ESCI; AFV; AIRFIX; HELLER; FUJIMI; PM MO-
DEL; BLUETANK; KP; SMER; ACADEMY; ERTL; PROTAR MA-
KETTEK VERLINDEN KIADVNYOK, KIEGSZTK, HUMB-
ROL FESTKEK, LAKKOK, ECSETEK, SZERSZMOK NAGY
VLASZTKBAN MATRICK, DIORMA KELLKEK KAPHA-
TK.
Egy kis zlet az Alfldn, nagy vlasztkkal, figyelmes kiszolgls-
sal vrja nket.
Makett klubunk szerdnknt Bkscsabn a MH Helyrsgi Klubj-
ban a Szabadsg tr 6. szm alatt 17.00 rtl vrja az rdekldket.
Telefon: 66-328-642
Minden rdekldt szeretettel vr a klub vezetje
s a KIT MODELL zlet tulajdonosa:
Fekete Lszl
PUNKA GYRGY
Bf 109-ek a Magyar Kirlyi Honvd Lgierben
A II. vilghbor egyik leghresebb vadszgpnek magyar vonatkoz-
sait mutatja be az OMIKK kiadsban megjelen knyv, szmos - eddig
ismeretlen vagy kevsb ismert - forrsmunka, visszaemlkezs s ku-
tatsi eredmny felhasznlsval.
A kiad az j olvask rdekldse mellett azokra is szmt, akik a
gp trtnett hazai vagy klfldi forrsokbl rszben ismerik, hiszen
errl Magyarorszgon ilyen sszefoglal rtkels mg nem jelent meg.
A knyv mintegy 140 oldalon, 170 -javarszt publiklatlan - korabe-
li fnykp, illusztrci s trkp mellett kttucatnyi fekete-fehr s sz-
nes oldalnzeti grafikt is tartalmaz, amelyek a makettptk szmra je-
lentenek nagy segtsget.
Megjelens 1995. prilisban. ra: 960,- Ft + FA.
A knyv megrendelhet: Orszgos Mszaki Informcis Kzpont s
Knyvtr, rtkestsi Osztly, Bp., VIII., Mzeum u. 17.
Levlcm: 1428 Budapest, Pf.: 12. Telefon: 138-4650, Fax: 118-0161
A MESSZER"
J
u
n
k
e
r
s

J
u

8
8

A
-
4

1
0
2
/
1
.

B
o
m
b


S
z

z
a
d

Z
a
m
o
s
c
,

1
9
4
4
.

p
r
i
l
i
s

2
4
.

P
i
l

t
a
:

M
a
j
o
r
o
s

K
o
r
n

l

f

h
a
d
n
a
g
y

(
2
0
0
.

b
e
v
e
t

s
)

z

l
d

p
i
r
o
s

s

r
g
a

f
e
k
e
t

s
z

l
d

(
7
0
)

s

t
z

l
d

(
7
1
)

v
i
l

g
o
s
k

k

(
6
5
)

(
A

s
z

n
e
k

m
e
l
l
e
t
t
i

s
z

m
o
k

a
z

R
L
M

s
z

n
s
k

l
a

j
e
l
z

s
e
i
)

s

t
z

l
d

(
7
1
)

f
e
k
e
t

s
z

l
d

(
7
0
)

z

l
d

p
i
r
o
s

s

r
g
a

s
z

r
k

s
k

k

(
7
6
)

F
o
c
k
e

W
u
l
f

F
W

1
8
9

A
-
1

4
/
1
.

K

z
e
l
f
e
l
d
e
r


R
e
p


S
z

z
a
d

H
a
r
k
o
v
,

1
9
4
3
.

j

n
i
u
s

S
z
e
m

l
y
z
e
t
:

T

s
z
l


s
z

z
a
d
o
s

-

m
e
g
f
i
g
y
e
l


C
z
i
g

n
y

E
n
d
r
e

z

s
z
l

s

-

p
i
l

t
a

S
z
e
n
t
e

G
y


s
z
a
k
a
s
z
v
e
z
e
t


-

r

d
i

s
l

s
z

C
a
p
r
o
n
i

C
a

1
3
5

b
i
s

4
.

l
l


B
o
m
b


S
z

z
a
d

S
u
t
y
i
s
k
a
,

1
9
4
1
.

a
u
g
u
s
z
t
u
s

1
2
.

S
z
e
m

l
y
z
e
t
:

S
z
a
k
o
n
y
i

I
s
t
v

n

f

h
a
d
n
a
g
y

-

p
i
l

t
a

P
a
j
t

s

L

s
z
l


h
a
d
n
a
g
y

-

m
e
g
f
i
g
y
e
l


M
e
s
t
e
r

J

n
o
s

s
z
a
k
a
s
z
v
e
z
e
t


-

s
z
e
r
e
l

s
z

B

n
k
u
t
i

J

n
o
s

r
m
e
s
t
e
r

-

r

d
i

s
l

s
z

v
i
l

g
o
s
k

k

o
l
a
j
z

l
d
-
f

l
d

M
e
s
s
e
r
s
c
h
m
i
t
t

B
f

1
0
9

G
-
1
0
/
B

1
0
1
/
1
.

V
a
d

s
z
r
e
p


s
z

z
a
d

R
a
f
f
e
l
d
i
n
g
,

1
9
4
5
.

p
r
i
l
i
s

s

t
z

l
d

(
8
1
)

s
z

r
k

s
z

l
d

(
0
2
)

v
i
l

g
o
s
z

l
d

(
8
2
)

v
i
l

g
o
s
k

k

(
6
5
)

M
e
s
s
e
r
s
c
h
m
i
t
t

B
f

1
0
9

G
-
1
0
/
B

A hadtrtnelem dics lapjaira kvnkozik pil-
tink btorsga, szakmai tudsa, a szmbeli flny-
nyel, technikai tlervel rendelkez nagyhatalmak
lgierejvel val kzdelme.
Rvid id alatt megismerte piltinkat mind az or-
szg npe, mind az ellensg. Haznk bombzst
ugyan nem tudtk megakadlyozni, de tettk, amit
elvrt tlk a haza.
A Pumk s Boszorknyok kzl sokan, nagyon
sokan adtk ezrt fiatal letket. Nem latolgattk a
hbor rtelmt, kimenetelt, harcuk jogossgt.
Vgrehajtottk a kapott feladatokat, vdtk haznk
lgtert. Klnleges tisztessgnek szmtott kz-
jk kerlni, bajtrsukk vlni, velk lni - s velk
halni.
A ktet most 50 v tvlatbl emlket llt azok-
nak, akik fiatalon harcoltak s hunytak el egy rtel-
metlen hbor poklban. Harcoltak, mert azt tartot-
tk ktelessgknek.
Kzlk nhnyan mg ma is lnek. Egyikk e
knyv szerzje. Aki mindenekeltt azrt idzte fl
emlkeit, hogy rsval tisztelegjen hsi hallt halt
trsai emlknek.
ZRNYI KIAD
ra: 594 Ft