RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KITARAN 5E Mata pelajaran Tema Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Bidang Pembelajaran

Objektif pembelajaran Hasil pembelajaran : Sains : Menyiasat Alam Kehidupan : 3 Arif : 29 Julai 2013 : 8.45 – 9.15 tengah hari : 30 orang : Ciri-ciri Luaran Haiwan : Menyiasat Alam Haiwan : Mengenalpasti ciri-ciri fizikal haiwan : Pada akhir pengajaran murid-murid boleh : a) b) c) Kemahiran proses sains Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 ciri fizikal haiwan Murid dapat mengelaskan haiwan mengikut ciri-ciri fizikal masing-masing Murid dapat membuat banding beza di antara ciri-ciri haiwan berdasarkan pengelasan ciri haiwan

: Memerhati, berkomunikasi, membandingbeza, mengelas

kad gambar Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: . yakin diri. membandingbeza. membuat kesimpulan : Murid-murid pernah melihat ciri-ciri fizikal haiwan-haiwan di sekeliling mereka Pengetahuan sedia ada murid Sumber pembelajaran : Slaid powerpoint.Nilai saintifik dan nilai murni : Bekerjasama. bersyukur dengan ciptaan Tuhan KBKK : Menghubungkait.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN FASA ISI PEMBELAJARAN Aktiviti Guru  Guru menayangkan slaid teka-teki berkenaan haiwan  Guru mengaitkan teka-teki tersebut dengan tajuk pengajaran KPS: Berkomunikasi  Aktiviti Murid Catatan Penglibatan (5 minit) Pengenalan kepada tajuk pengajaran Murid diminta untuk meneka dan menjawab teka-teki yang diberikan KBKK: Menjana Idea Strategi P&P: Teknik soal jawab Nilai: Bekerjasama Berani Hormat menghormati .

BBM: Slaid powerpoint teka teki Kad gambar haiwan  Mengenalpasti ciri-ciri luaran haiwan: o o o o o o Cangkerang Kaki Sisik Bulu Bulu pelepah Paruh  Guru bersoal jawab dengan murid: Apakah ciri haiwan yang kamu lihat? Apakah tumbuhan yang bercangkerang? Apakah tumbuhan yang berbulu?  Murid memberi respons kepada soalan guru Strategi P&P: Teknik soal jawab KBKK: Menjana idea KPS: Berkomunikasi Penerokaan (15 minit) Nilai: Hormat menghormati .

Penjelasan (20 minit) (20 minit)  Murid diberi penerangan mengenai ciri-ciri luaran haiwan  Murid diberi penerangan tentang banding beza antara haiwan mengikut ciri-ciri luaran mereka.  Guru memberikan penerangan tentang ciri-ciri luaran yang ada pada haiwan  Guru menerangkan perbezaan di antara ciri-ciri luaran haiwan  Guru menunjukkan contoh haiwan dalam slaid  Murid diminta untuk memberi contoh haiwan bagi setiap ciri-ciri luaran yang diberikan  Murid diberi penerangan tentang banding beza antara ciri-ciri luaran haiwan  Murid diminta menjawab soalan di dalam slaid Strategi P&P: Sumbang saran Teknik Penerangan Teknik Soal jawab Menjana ide .

a .

Haiwan yang tiada kaki dan bersisi iv. BBM: Kertas mahjong Pen Marker Penghuraian (15 minit)  Aktiviti dalam kumpulan  Guru melekatkan gambar haiwan  Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Haiwan yang berkaki dua dan berbulu pelepah Nilai: Bekerjasama Hormat menghormati ii. Guru melekatkan gambar haiwan pada papan hitam   Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Murid diminta mengelaskan haiwanhaiwan yang dilekatkan dipapan tulis kepada lima kumpulan di dalam manila kad iaitu: KBKK: Menghubungkait Menjana idea  Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan   Penghuraian (15 minit)   Aktiviti dalam kumpulan Membuat pengelasan haiwan Pembentangan di dalam kumpulan kecil Guru meminta murid mengelaskan haiwan mengikut ciri yang diberi dan membentangkan di dalam kumpulan i. iii.Haiwan yang mempunyai kaki empat dan berbulu halus. Haiwan yang mempunyai banyak kaki Haiwan yang mempunyai cangkerang V. KBKK: .

vi. Haiwan yang berkaki dua dan berbulu pelepah vii. Haiwan yang mempunyai kaki empat Nilai: Bekerjasama Hormat menghormati dan berbulu halus. BBM: Kertas mahjong Pen Marker .  Membuat pengelasan haiwan Pembentangan di dalam kumpulan kecil  pada papan hitam Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan  Guru meminta murid mengelaskan haiwan mengikut ciri yang diberi dan membentangkan di dalam kumpulan  Murid diminta mengelaskan haiwanhaiwan yang dilekatkan dipapan tulis kepada lima kumpulan di dalam manila kad iaitu: Menghubungkait Menjana idea v. Haiwan yang tiada kaki dan bersisi viii. Haiwan yang mempunyai banyak kaki Haiwan yang mempunyai cangkerang VI.

Penilaian (5 minit) Rumusan isi pelajaran  Guru bersoal jawab dengan murid tentang isi pelajaran yang telah dipelajari  Guru merumuskan tentang isi pelajawan yang telah dipelajari   Murid menjawab soalan yang dikemukakan Lembaran kerja diedarkan dan murid menjawab soalan di dalam lembaran kerja yang diberikan KBKK: Mengingat kembali Membuat kesimpulan BBM: Lembaran kerja .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful