You are on page 1of 0

SULIT 3758/1

3758/1
EKONOMI
RUMAH
TANGGA
KERTAS 1
OGOS 2013
1 JAM


================================================================

PEPERIKSAAN PRASPM
SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH
2013

================================================================

EKONOMI RUMAH TANGGA
KERTAS 1
SATU JAM

================================================================
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. J awab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap
soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.
4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. J ika anda hendak menukar sesuatu
jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan
pilihan anda yang baru.Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak
LIHAT SEBELAH
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
1
SULIT 3758/1
1 Antara berikut manakah maksud makanan?
A Sesuatu bahan yang selamat dimakan
B Sesuatu bahan yang perlu dimakan untuk kesihatan
C Sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal dan cecair
D Sesuatu bahan yang boleh dimakan untuk memenuhi keperluan sekunder dan
primer.

2 Maklumat di bawah menunjukkan unsur yang terdapat dalam sejenis nutrien.

A Protein
B Vitamin
C Karbohidrat
D Garam mineral

3 Apakah maksud diet?
A Pemilihan makanan oleh individu
B Pengawalan makanan oleh individu
C Pengambilan makanan oleh individu
D Pengambilan makanan oleh individu dalam sehari

4 Apakah Peruntukan Diet Harian yang Disarankan (RDA)?
A Satu jadual menunjukkan tahap keperluan nutrien harian oleh individu
B Jadual merujuk kepada keperluan makanan individu pesakit
C Aras dalam piramid makanan
D Satu jadual diet seimbang
Karbon
Hidrogen
Oksigen
Nitrogen
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
2
SULIT 3758/1
5 Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada faktor perancangan menu.Rajah 1

Apakah X?
A Sumber
B Keperluan
C Kegemaran
D Tujuan sajian

6 Rajah 2 menunjukkan kaedah memasakRajah 2
Apakah ciri hasil masakan untuk kaedah ini.
I Berminyak
II Mudah dan cepat dimasak
III Lembut dan lembap
IV Masakan banyak mengandungi cecair
A I , II dan III
B I , II dan IV
C I, III dan IV
D II , III dan IV
Perancangan Menu
X
# Keadaan fizikal
# Tahap kesihatan
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
3
SULIT 3758/1
7 Rajah 3 menunjukkan jenis sajian harian.
Rajah 3

Apakah P dan Q?


8 Antara berikut kaedah yang manakah sesuai untuk menyimpan makanan mudah.
Contoh makanan Cara menyimpan
A Sos tiram Simpan di tempat yang
bersih dan gelap
B Karipap segera Dimasukkan ke dalam bekas
bertutup
C Potongan ayam Simpan di bahagaian sayur
dalam peti sejuk
D Cendawan kering Simpan di dalam bekas
yang bersih dan lembabP Q
A Brunch Supper
B Supper Bufet
C Brunch Hi-Tea
D Supper Hi-Tea
Sajian sampingan Sajian utama
SAJIAN
HARIAN
Q P
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
4
SULIT 3758/1
9 Rajah 4 menunjukkan sistem perncernaan manusia.
Rajah 4
Organ yang manakah merembeskan enzim tripsin dan lipase?
A P
B Q
C R
D S

10 Selepas memakan mee rebus, Rozi mengalami keracunan makanan. Antara berikut
yang manakah punca mi goreng itu tercemar?
I Bahan kimia
II Mikroorganisma
III Tindak balas enzim
IV Tindak balas hormon
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
5
SULIT 3758/1
11 Susun urutan yang betul dalam menyediakan menu berikut.
I Nasi tomato
II Ayam masak merah
III Acar mentah
IV Agar-agar laici
A I, II, III dan IV
B II, III, IV dan I
C III, IV, I dan II
D IV, I, II dan III

12 Antara berikut, sumber makanan yang manakah menghasilkan 38kJ bagi setiap 1g ?
A Limau
B Langsat
C Kelapa
D Tebu

13 Apakah fungsi air dalam tubuh?
A Membantu pencernaan makanan
B Membantu mengawal sistem saraf
C Merangsang pergerakan peristalsis
D Melindungi organ penting dalam tubuh

14 Rajah 5 menunjukkan satu alat jahitan.Rajah 5

Antara berikut manakah ciri yang baik bagi alat jahitan tersebut?
A Pemegangnya berbentuk bulat
B Mata yang anjal dan tajam
C Diperbuat daripada plastik
D Kukuh dan tajam
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
6
SULIT 3758/1
15 Kelim yang sesuai digunakan untuk fabrik yang nipis dan mudah berjerumbai ialah
A kelim betawi
B kelim lipat tindih
C kelim papan mesin
D kelim belah kangkung

16 Apakah kebaikan menjahit pakaian sendiri berbanding pakaian siap beli?
A Menjimatkan masa menjahit
B Proses jahitan yang ringkas
C Menjimatkan kos bahan
D Bebas mencipta stail

17 Antara berikut manakah maksud label jagaan tekstil antarabangsa?
A Sistem penjagaan pakaian dan artikel
B Satu panduan penjagaan pakaian dan artikel
C Satu panduan perancangan pakaian dan artikel
D Satu panduan penyenggaraan pakaian dan artikel

18 Antara yang berikut yang manakah betul tentang membentang fabrik dan menyusun
atur pola ?
A Fabrik dilipat supaya sebelah luar bertemu
B Fabrik diseterika untuk mendapatkan permukaan rata
C Fabrik dibentang secara lipatan memendek
D Fabrik dilipat dua dan garisan lipatan bertemu di tengah

19 Antara berikut yang manakah prinsip merancang wardrobe ?
A Bersesuaian dengan status sosio-ekonomi
B Mengikut perkembangan fesyen
C Memenuhi peranan masyarakat
D Memenuhi kehendak individu
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
7
SULIT 3758/1
Klasifikasi pakaian Contoh pakaian
Pakaian formal Lounge suit, Baju kurung
Pakaian asas Seluar pendek, Boxer
Pakaian riadah Singlet, Seluar bermuda
Pakaian kasual Kemeja T, Slek

20 Rajah 6 menunjukkan pola yang telah diubah suai.
Rajah 6

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang pengubahsuaian pola?
A Mengecilkan skirt
B Membesarkan skirt
C Memanjangkan skirt
D Memendekkan pola skirt

21 Berdasarkan padanan klasifikasi pakaian dan contohnya, manakah yang betul?

I
II
III
IV

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IVNegeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
8
SULIT 3758/1
22 Rajah 7 menunjukkan satu proses dalam langkah mengemaskan garis leher.


P
Rajah 7
Apakah proses P di Rajah 7?
A Kun
B Kolar lurus
C Belah slit berlapik
D Lapik berbentuk

23 Padanan yang manakah betul mengenai jenis dan ciri keluarga ?


A


B

C

DJenis keluarga Ciri
Keluarga nuklear
Ibu
Bapa Tinggal berasingan
Anak
Keluarga luas
Ibu
Bapa Tinggal bersama
Anak
Saudara
Keluarga induk tunggal
Ibu
Bapa Tinggal bersama
Anak
Keluarga poligami
Lebih daripada satu ibu
Saudara mara Tinggal bersama

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
9
SULIT 3758/1
24 Antara yang berikut, yang manakah peringkat kitaran hidup berdasarkan situasi di
bawah?


A Peringkat permulaan
B Peringkat pertengahan
C Peringkat perkembangan
D Peringkat pengecilan

25 Antara yang berikut, yang manakah maksud komuniti?
A Sekumpulan manusia yang tinggal bersama dan mempunyai hubungan melalui
perkahwinan dan pertalian darah.
B Sekumpulan manusia yang saling memenuhi keperluan fisiologi dan menjalankan
proses sosialisasi setiap ahli.
C Sekumpulan manusia yang tinggal bersama di sesuatu kawasan, saling berinteraksi
dan berkongsi kemudahan.
D Sekumpulan manusia yang memberi peluang kepada ahli mencungkil bakat,
kebolehan dan potensi diri mengikut pengkhususan kerja.

26 Antara berikut, yang manakah benar tentang fungsi komunikasi.
I Membolehkan pemindahan maklumat kepada pihak lain
II Memberi pendidikan secara formal atau tidak formal
III Memperkembangkan bahasa dengan kemunculan istilah baru
IV Meningkatkan perkembangan fizikal dan mental individu
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


Menyesuaikan peranan sebagai ibubapa
Mengurus kewangan untuk keperluan anak
Berkongsi tanggungjawab dalam agihan kerja
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
10
SULIT 3758/1
27 Rajah 8 di bawah menunjukkan struktur keluarga.Rajah 8
Namakan struktur keluarga X dan Y.


A
B
C
D

28 Jadual di bawah menunjukkan sebahagian tugasan bagi sebuah keluarga.
Tugasan
Salmah Cuci kain
Samad Potong rumput

Apakah faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga itu ?
A Umur
B Gender
C Sosiobudaya
D Status sosioekonomi


X Y
Keluarga luas Keluarga poligami
Keluarga nuklear Keluarga luas
Keluarga poligami Keluarga induk tunggal
Keluarga induk tunggal Keluarga nuklear
Petunjuk :
Perempuan
Lelaki
+ Perkahwinan
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
11
SULIT 3758/1
29 Akibat daripada suka kerja bertangguh, Salmiah telah gagal menghadiri satu temuduga.
Apakah sumber manusia yang terlibat ?
I Masa
II Sikap
III Minat
IV Tenaga
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

30 Rajah 9 di bawah menunjukkan satu proses.

Rajah 9
Antara berikut yang manakah padanan yang betul tentang proses itu ?
A Komunikasi
B Perbahasan
C Komunikasi lisan
D Komunikasi bukan lisan

Mesej / maklumat
Maklumbalas
Penerima Penyampai
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
12
SULIT 3758/1
31 Susun langkah pembentukan pasukan yang betul.
I Menentukan bilangan ahli
II Mengenal pasti matlamat
III Membahagikan tugas
IV Membentuk struktur organisasi
V Menyenaraikan tugas
A II, III, I, IV, V
B II, I, IV, III, V
C I, II, IV, V, III
D IV, V, III, II, I

32 Maklumat di bawah menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat
kediaman.

Faktor Keterangan

X
- Kawasan sekeliling yang bersih
- Pemandangan yang indah

Y
- Bebas daripada jenayah
- Berdekatan dengan perkhidmatan keselamatan


Apakah X dan Y ?


X Y
A Infrastruktur Kejiranan
B Keperluan Keselamatan
C Estetika Keselamatan
D Kejiranan Infrastruktur
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
13
SULIT 3758/1
33 Rajah 10 menunjukkan senarai pengaruh teknologi terhadap pengurusan tempat
kediaman.


Perbelanjaan


Masa Pengaruh Teknologi Terhadap Kualiti hidup
Pengurusan tempat kediaman


Keselamatan X

Rajah 10
Apakah X ?
A Sumber Kewangan
B Tenaga
C Kemahiran
D Saiz Keluarga

34 Pernyataan di bawah merujuk kepada aspek keselamatan dalam penggunaan alatan
berteknologi.

Alatan seperti alat penggera keselamatan dan pagar automatik
dapat melindungi tempat kediaman daripada penceroboh.

Antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan pernyataan itu?
A Peraturan Keselamatan semasa mengguna
B Penggunaan alatan teknologi untuk mengawal keselamatan
C Ciri-ciri keselamatan semasa membeli
D Kawalan mutu sesuatu baranganNegeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
14
SULIT 3758/1
35 Antara berikut yang manakah prinsip yang perlu diikuti semasa menyusun atur perabot
dan kelengkapan ?
I Perabot dan kelengkapan disusun mengikut saiz
II Alat hiasan pada dinding tidak terlalu besar dan berat
III Bilangan perabot dan kelengkapan sesuai dengan saiz ruang
IV Hiasan gubahan bunga yang cantik dan tinggi sesuai diletakkan di meja makan.
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36 Pilih pernyataan yang betul mengenai maksud ergonomik.
A Kajian yang menghubungkaitkan manusia dengan alam sekitar
B Kajian yang menghubungkaitkan manusia dengan tempat kediaman
C Kajian yang menghubungkaitkan manusia dengan persekitaran tempat kerja
dan tempat kediaman.
D Kajian yang menghubungkaitkan manusia dengan kelengkapan tempat
kediaman.
37 Apakah bentuk ruang dapur yang mempunyai ciri di atas?
A Bentuk U
B Bentuk L
C Bentuk Koridor
D Bentuk I

Pusat kerja terletak pada dinding yang sama dengan
pusat kerja ketiga terletak berhadapan dengannya.

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
15
SULIT 3758/1
38 Rajah 11 di bawah menunjukkan jenis ruang dan contohnya.


RuangRuang Sosial Ruang Kerja Ruang Persendirian

Ruang tamu Y Bilik tidur


X Garaj dan stor Z


Ruang makan Ruang mendobi Ruang ibadat

Rajah 11

Apakah X, Y dan Z?X Y Z
A Ruang bacaan Bilik mandi Ruang dapur
B Ruang dapur Bilik bacaan Bilik mandi
C Bilik mandi Ruang istirahat Ruang dapur
D Ruang istirahat Ruang dapur Ruang bacaan
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
16
SULIT 3758/1
X
Rajah 12

39 Rajah 12 di atas menunjukkan gambar sebuah peti sejuk. Pilih pernyataan yang tidak
betul cara menjaga ruang X pada peti sejuk di atas.
A Pastikan ruang tersebut sentiasa kering
B Peti sejuk tidak akan rosak sekiranya dibiarkan terbuka
C Sebelum membersih, pusing dail kawalan suhu pada tanda O
D Pastikan di dalamnya selalu bersih untuk mengelakkan pembiakan
mikroganismaNegeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
17
SULIT 3758/1
40 Pernyataan di bawah berkaitan kegunaan alatan penjimat masa.Pilih alatan yang boleh digunakan untuk melakukan kerja di atas.

KERTAS SOALAN TAMAT


A


BC

D
Memotong sayuran
Mencincang daging
Memerah jus
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 3758/2
3758/2 SULIT


Bahagian Soalan Markah

Penuh
Markah

Diperolehi
A 1 15

2 15

B 3 15

4 15

C 5 15

6 15

J umlah

NAMA : . NO. KAD PENGENALAN :3758/2
Ekonomi
Rumah
Tangga
Kertas 2
Ogos 2013
2jam

=============================================================PEPERIKSAAN PRASPM
SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH
2013

=====================================================================

EKONOMI RUMAH TANGGA
Kertas 2
DUA J AM
=====================================================================

JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan nama anda di ruang
yang disediakan
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian
A, satu soalan dari Bahagian B dan
satu soalan dari Bahagian C.
3. Setiap soalan diperuntukkan 15 markah.

4. Tulis jawapan anda di ruangan
yang disediakan pada kertas
soalan.
5. Kerja mengira mesti ditunjukkan
dengan jelas. Anda mungkin kehilangan
markah jika langkah-langkah penting
tidak ditunjukkan dengan teratur.Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak.

LIHAT HALAMAN SEBELAH
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
1
SULIT 3758/2

Bahagian A


[ 30 markah ]


Jawab semua soalan

Maklumat di bawah menunjukkan maklumat ringkas tentang Puan Alia.


# Seorang guru Pendidikan Jasmani
# Berumur 35 tahun
# Saiz tubuh yang besar
# Baru melahirkan dan menyusukan anak1. (a) Berdasarkan maklumat itu, terangkan faktor yang mempengaruhi keperluan nutrien
Puan Alia.
[10 markah]
(b) Nyatakan:-
(i) tiga fungsi karbohidrat
[3 markah]

(ii) dua kesan kekurangan protein
[2 markah]


Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
2
SULIT 3758/2
Jawapan:-
1. (a)
Keperluan Nutrien Keterangan
[10 markah]
(b) (i) Tiga fungsi karbohidrat
i
ii
iii
[3 markah]
(ii) Dua kesan kekurangan protein
i ..
ii ..
.
[2 markah]


Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
3
SULIT 3758/2


Gambarajah 1 menunjukkan kitaran hidup yang dilalui oleh Encik Shahidan.Berusia 20 tahun
Berusia 35 tahun


Berusia 70 tahun


Rajah 1


2. (a) Berdasarkan gambarajah di Rajah 1, nyatakan tiga peringkat kitaran hidup dalam
berkeluarga.
[3 markah]

(b) Terangkan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh En. Shahidan semasa
kitaran hidup pada usia 35 tahun.
[8 markah]

(c) Senaraikan empat jenis sumber manusia dalam pengurusan keluarga.
[4 markah]

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
4
SULIT 3758/2
Jawapan:-

2. (a) Tiga peringkat kitaran hidup
i. ___________________________________
ii. ___________________________________
iii. ___________________________________
(b) [3 markah]


[8 markah]
(c) Empat jenis sumber manusia dalam pengurusan keluarga.

i. ______________________________
ii. ______________________________
iii. ______________________________
iv. ______________________________ [4 markah]

Masalah

Keterangan


Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
5
SULIT 3758/2
Bahagian B


[15 markah]


Jawab satu soalan sahaja

Aminah merupakan seorang pelajar yang mengalami obesiti. Beliau berhasrat untuk
menurunkan berat badannya. Jadual 1 adalah contoh sajian yang dicadangkan kepada
beliau berdasarkan Peruntukan Diet Harian yang Disarankan (RDA).

Nama
makanan
Porsi % E.P
Komposisi nutrien yang boleh dimakan
bagi setiap 100g
Protein Karbohidrat Lemak
Mihun sup 563 100 3.6 7.5 2.6
Betik 50 70 1.0 13.5 0.1
Air suam 150 100 0 0 0
Jadual 1

3. (a) Hitungkan nilai tenaga dalam kJ yang diperolehi bagi sajian Aminah.

[7 markah]


(b) Nyatakan empat kegunaan RDA.
[4 markah](c) Nyatakan klasifikasi lemak dan sumbernya.
[4 markah]

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
6
SULIT 3758/2
Jawapan:-
3. (a) Pengiraan jumlah nilai tenaga[7 markah]
(b) Empat kegunaan RDA.
i ..
ii ..
iii ..
iv ..........
[4 markah]
(c) Klasifikasi lemak dan sumbernya.
Klasifikasi Sumber
[4 markah]
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
7
SULIT 3758/2
Dalam Sambutan Hari Guru peringkat sekolah, Puan Rafidah dikehendaki menyediakan
pakaian untuk kumpulan koir sekolah yang akan membuat persembahan. Jadual 2
menunjukkan senarai bahan dan harga bagi setiap barang yang dibeli.

Bil Bahan Kuantiti Kos seunit
(RM)

1 Fabrik satin 2 meter 6.00
2 Fabrik satin tanpa corak 2 meter 6.50
3 Benang merah buku 0.70
4 Benang kuning buku 0.70
5 Butang 6 biji 0.30
6 Zip 1 keping 0.70
7 Lapik dalam meter 3.20
8 Cangkuk dan palang 1 pasang 0.20

Jadual 2
4. Berdasarkan maklumat di atas,
(a) Hitungkan :

(i) Kos bahan sepasang baju
[5 markah]
(ii) Kos sepasang baju jika kos sampingan iala RM 3.50, kadar upah ialah RM
sejam dan tempoh masa menjahit ialah selama 5 jam.
[2 markah]
(iii) Kos menghasilkan tujuh pasang baju.
[2 markah]
(b) Nyatakan ciri-ciri fabrik kapas.
[4 markah]

(c) Namakan dua contoh fabrik kapas.
[2 markah]
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
8
SULIT 3758/2
Jawapan:-
4. (a)
i) Kos bahan[5 markah]
ii)
[2 markah]

iii)[2 markah]
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
9
SULIT 3758/2
(b) Ciri-ciri fabrik kapas.
i. .
ii. .
iii. .
iv. .
[4 markah]
(c) Dua contoh fabrik kapas.
i. ..
ii. ..
[2 markah]

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
10
SULIT 3758/2
Bahagian C


[15 markah]


Jawab satu soalan sahaja
5. (a) Huraikan proses menyedia lengan padanan rata berdasarkan gambarajah.
yang disediakan.
[6 markah]

(b) Senaraikan empat kaedah mengemas kelim lubang lengan.
[4 markah]

(c) Nyatakan lima ciri lengan padanan rata yang dijahit dengan baik.
[5 markah]Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
11
SULIT 3758/2

Jawapan:-
Langkah 1 : Menyediakan lenganLangkah 2 : Menjahit kelim lenganLangkah 3 : Mengemaskan hujung lengan


[6 markah]

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
12
SULIT 3758/2

(b) Kaedah mengemas kelim lubang lengan.
i.
ii. .
iii. .
iv. .
[4 markah]

(c) Ciri lengan padanan rata yang dijahit dengan betul.
i. .
ii. .
iii. .
iv. .
v. .
[5 markah]Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
13
SULIT 3758/2
6. Rajah 2 di bawah menunjukkan sistem pencernaan manusia.

X
Y

Rajah 2


Nurin makan seketul ayam goreng semasa rehat di sekolah.

a) Nyatakan nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut.
[1 markah]

b) Terangkan tindak balas enzim ke atas nutrien tersebut di bahagian yang
bertanda X dan Y pada Rajah 2.
[9 markah]

c) Huraikan proses penyerapan hasil akhir nutrien ini di vilus.
[5 markah]
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
14
SULIT 3758/2
Jawapan:-
6.
(a) .
[1 markah]
(b) Tindak balas enzim ke atas nutrien tersebut di bahagian yang bertanda X dan Y.


[9 markah]
(c) Proses penyerapan hasil akhir nutrien ini di vilus.
[5 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT.
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 3758/1

3758/1
EKONOMI
RUMAH
TANGGA
KERTAS 1
OGOS 2013
1 JAM


================================================================

PEPERIKSAAN PRASPM
SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH
2013

================================================================

SKEMA PEMARKAHAN

EKONOMI RUMAH TANGGA

KERTAS 1 DAN KERTAS 2


================================================================Negeri Sembilan SPM 2013


http://edu.joshuatly.com/
SULIT 3758/1
SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 EKONOMI RUMAH TANGGA

1 C 21 B
2 A 22 D
3 C 23 B
4 A 24 C
5 B 25 C
6 D 26 A
7 C 27 C
8 B 28 B
9 C 29 A
10 A 30 A
11 D 31 B
12 C 32 C
13 A 33 B
14 D 34 B
15 A 35 A
16 D 36 C
17 B 37 C
18 B 38 D
19 A 39 B
20 D 40 D
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 3758/2

JAWAPAN MARKAH
1.(a)

1. JantinaPuanAliaseorangwanitayangmemerlukanlebihferum
keranakehilangandarah(ketikahaiddanmelahirkananak)

2. Umurmemerlukankalsiumdankalsiferolbagipembinaantulang
yangsihatuntukmengelakkanosteoporosis

3. AktivitiBerbezaPuanAliaadalahseorangguruPendidikan
Jasmanidanbeliaumemerlukanlebihtenagauntukmelakukan
aktivitiharianbeliau

4. KumpulantertentuPuanAliamenyusukananakjadidia
memerlukanpertambahantenagadankalsiumuntukpenghasilan
susu.

5. SaiztubuhSaiztubuhPuanAliaendomorf
lebihbanyaknutrienuntukprosesfizikaldanfisiologibadan
banyaktenagauntukmenggerakkansaiztubuhyangbesar.
(manamana2@1markah)

(b)(i)membekalkantenagadanhaba
mengelakkankekurangannutriendalamtubuh
mengawalmetabolismlemakdanprotein
menjimatkanpenggunaanproteindalampenghasilantenaga
(manamana4@3markah)

(ii)tumbesarandikalangankanakkanakterganggujikaberlebihan
penyakitKwasyiorkor
Lukadanpenyakitlambatsembuh
Tubuhkurangdayatahanterhadappenyakit
Tubuhmenjadilemah,letih,lesudankurangcergas
(manamana4@2markah)

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

10markah

1
1
1
1

3markah

1
1
1
2markah

Negeri Sembilan SPM 2013


http://edu.joshuatly.com/
SULIT 3758/2

SOALAN2
NOSOALAN JAWAPAN PEMARKAHAN
2.(a)

i. Peringkatpermulaan
ii. Peringkatperkembangan
iii. Peringkatpengecilan

1markah
1markah
1markah

(b)
Masalah Keterangan
Penjagaananak
tiadamasamenguruskan
anakkeranasibukdengan
kerjayamasingmasing/
penderaananakanak/
anakkurangbimbingan
dankasihsaying/didikan
agama
Masalahsosial pengaruhrakansebaya/
masalahsosialremaja/
lepak/rokok/dadah
Kewangan kewangantidak
mencukupiuntuk
memenuhikeperluandan
kehendakkeluarga
KonflikPeranan suamiisteritidak
menjalankanperanan
sebagaiketuakeluarga/
anakanaktidakdiajar
untukmembantuibu
bapa
*JAWAPANSELAINYANGDIBERIBOLEHDITERIMAJIKA
BETUL

1+1=2markah

1+1=2markah

1+1=2markah

1+1=2markah

(c)
i.Masa
ii.Pengetahuan
iii.Tenaga
iv.Kemahiran
v.Sikap
vi.Minat
vii.Kebolehan

Manamanajawapan
maksimum4markah

(15MARKAH)

Negeri Sembilan SPM 2013


http://edu.joshuatly.com/
SULIT 3758/2

Bahagian B
3. (a)
MENU PORSI % EP PROTEIN LEMAK KARBOHIDRAT JUMLAH
Mihun
Sup


563 100
563 X 3.6 X 17
100
= 344.556 kJ

(1m)

563 X 2.6 X 38
100
= 556.244 kJ

(1m)

563 X 7.5 X 17
100
= 717.825 kJ

(1m)1618.625kJ(1m)
Betik


50 70
EP= 50 x 70
100
= 35

(1m)

35 X 1.0 X 17
100
= 5.95kJ


35 X 0.1 X 38
100
= 1.33kJ


35 X 13.5 X 17
100
= 80.325 kJ


87.605kJ


(1m)
Air
Suam
150 100

0 0 0 0

JUMLAH BESAR
1706.23kJ
(1m)

7m

(b) Nyatakan 4 kegunaan RDA
i) Menilai kuantiti makanan berhubung dengan kesihatan
ii)Garis panduan penggubalan polisi
iii) Membuat label makanan
iv) Merancang menu harian

1
1
1
1
4m
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 3758/2
(c) Klasifikasi lemak Sumber4m
Asid lemak tepu
(1m)
Mentega, susu dan hasil tenusu
Mana-mana 1 contoh (1m)

2
Asid lemak tak
tepu
(1m)
Minyak zaitun, minyak jagung
dan minyak canola
Mana-mana 1 contoh (1m)

2

Negeri Sembilan SPM 2013


http://edu.joshuatly.com/
SULIT 3758/2
4. (a) (i) Kos sepasang baju
Bil Bahan Kuantiti Kos seunit
(RM)
Jumlah
(RM)
1 Fabrik satin 2 meter 6.00 12.00 ( 1 )
2 Fabrik satin tanpa corak 2 meter 6.50 13.00( 1 )
3 Benang merah buku 0.70 0.35
4 Benang kuning buku 0.70 0.35
5 Butang 6 biji 0.30 1.80( 1 )
6 Zip 1 keping 0.70 0.70
7 Lapik dalam meter 3.20 1.60( 1 )
8 Cangkuk dan palang 1 pasang 0.20 0.20
Jumlah keseluruhan 30.00 ( 1 )

[5 markah]
(ii) Kos sepasang baju
= kos bahan + kos upah + kos overhed (1m)
= RM 30.00 + RM (7 x 5) + RM 3.50
= RM 68.50 (1m)
[2 markah]
(iii) Kos 7 pasang baju
= RM 68.50 x 7 pasang (1m)
= RM 479.50 (1m)
[2 markah]
(b) Ciri-ciri fabrik kapas ialah :
Teguh ketika basah atau kering - Mudah renyuk
Mudah menyerap lembapan - Mengecut pada cucian pertama
Selesa dipakai - Mudah bertahi lalat
Bersifat hidrofilik - Tahan pada suhu tinggi
Pengalir haba yang baik - Tahan pada cahaya matahari
Mudah renyuk - Tahan pada asid lemah dan alkali

mana-mana 4 jawapan yang betul [4 markah]
(c) Dua contoh fabrik kapas
- Muslin
- Denim
- Gingham
[2 markah]

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 3758/2
NO
SOALAN
PERKARA MARKAH

MARKAH
5.(a)
Proses menyedia lengan padanan rata

Langkah 1 : Menyediakan lengan

Jahit dua barisan jahitan longgar
di atas dan di bawah garis pemadan di kepala lengan
1
1
Langkah 2 : Menjahit kelim lengan

Temukan garis pemadan lengan di sebelah luar fabrik
dan jahit mesin
1
1

Tekan dan buka kelim 1Langkah 3 : Mengemaskan hujung lengan

Kemaskan hujung lengan dengan kelepet / kun / lapik /
1
6


(b)
Empat kaedah mengemas kelim lubang lengan

Jahitan mesin / 1

Balutan sendiri / 1

Jahit lilit ubi / 1

Jahit insang pari / 1

Jahit kemas tepi

(Mana-mana 4
jawapan)
4


(c) Lima ciri lengan padanan rata yang dijahit dengan betul

Tergantung dengan elok /
1
Tidak berkedut atau berlisu /
1
Garis tengah lengan bertemu digaris bahu /
1
Kelim lengan bertemu dikelim rusuk /
1
Basi kelim dikemaskan /
1
Kepala lengan diseratakan dengan baik /

Kelim lubang lengan rata
5( Mana-mana 5 jawapan)

JUMLAH 15 markah

Negeri Sembilan SPM 2013


http://edu.joshuatly.com/
SULIT 3758/2
6. (a) Nutrien yang terdapat dalam kacang soya protein
[1 markah]
(b) Pencernaan protein di perut [1m]
Enzim pepsin [1m] bertindakbalas ke atas protein dalam air kacang soya dan
menghasilkan pepton [1m] dan polipeptida [1m]
Pencernaan protein di duodenum [1m]
Enzim tripsin [1m] bertindakbalas terhadap pepton [1m] dan menghasilkan
polipentida [1m] dan asid amino [1m]

[9 markah]
(c) Proses penyerapan hasil akhir nutrien ini di vilus.
Asid amino [1m] diserap melalui sel epithelium [1m] ke dalam rangkaian kapilari
darah [1m] dan dibawa ke hati [1m] melalui vena portal [1m]
[5 markah]

Negeri Sembilan SPM 2013


http://edu.joshuatly.com/