1. Un tabel cu o variabilă şi interpretaţi câte o căsuţă din fiecare coloană (frecvenţe, procente, procente valide, procente cumulative) a.

)Tabel pentru variabila socio-demografica
Statistics N Valid Care este ultima ºcoalã pe care aþi absolvit-o? Missing

1986

14

Care este ultima ºcoalã pe care aþi absolvit-o? Frequency 29 208 373 Percent 1,4 10,4 18,6 Valid Percent 1,5 10,5 18,8 Cumulative Percent 1,5 11,9 30,7

Valid

Missing Total

fara scoala primar (1- 4 clase) gimnazial (5 - 8 clase) scoala profesionala / ucenici sau complementar treapta I de liceu (9 - 10 clase) liceu (9 - 12 clase) scoala post-liceala sau tehnica de maistri universitar de scurta durata / colegiu universitar de lunga durata studii postuniversitare Total NR Total

318

15,9

16,0

46,7

171 489

8,5 24,5

8,6 24,6

55,3 79,9

148

7,4

7,5

87,4

39 182 29 1986 14 14 2000

1,9 9,1 1,5 99,3 ,7 ,7 100,0

2,0 9,2 1,5 100,0

89,3 98,5 100,0

Interpretare:  Frecvente: din totalul persoanelor intervievate 208 de pers declara ca au absolvit doar ciclul primar

1

 Procente: din total esantion de 2000 persoane 24,5% au terminat liceul  Procente valide: 16.0% din total esantion valid de 1986 de persoane a urmat studii de profesionala, ucenici sau complementari  Procente cumulative: 87.4% din total esantion valid (1986 de pers) se declara fara scoala, cu scoala primara, gimnaziala , profesionala , treapta I de liceu, liceu, scoala post-liceala sau tehnica de maistri. b.) Tabel pentru variabila nominala
Statistics N Valid Rela?iile sexuale în afara casatoriei sunt imorale Missing

1766

234

Rela?iile sexuale în afara casatoriei sunt imorale Frequency 1118 648 1766 234 234 2000 Percent 55,9 32,4 88,3 11,7 11,7 100,0 Valid Percent 63,3 36,7 100,0 Cumulative Percent 63,3 100,0

Valid

Missing Total

Da Nu Total NS\NR Total

Interpretare:  Frecvente: din totalul de 2000 persoane intervievate 648 de pers considera ca relatiile sexuale in afara casatoriei nu sunt imorale  Procente: din total esantion de 2000 persoane 55.9% considera relatiile sexuale in afara casatoriei imorale  Procente valide: 36.7% din total esantion valid de 1766 de persoane considera ca relatiile sexuale in afara casatoriei nu sunt imorale  Procente cumulative: 63.3% din total esantion valid de 1766 de persoane considera ca relatiile sexuale in afara casatoriei sunt imorale

2

2. Un tabel cu două variabile cu procente pe linie şi interpretaţi o căsuţa din interiorul tabelului şi o căsuţă de pe linia cu “total”
Case Processing Summary Cases Missing N Percent

Valid N Rela?iile sexuale în afara casatoriei sunt imorale * Sexul respondentului Percent

Total N Percent

1766

88,3%

234

11,7%

2000

100,0%

Rela?iile sexuale în afara casatoriei sunt imorale * Sexul respondentului Crosstabulation Sexul respondentului masculin feminin 514 604

Rela?iile sexuale în afara casatoriei sunt imorale

Da

Nu

Total

Count % within Rela?iile sexuale în afara casatoriei sunt imorale Count % within Rela?iile sexuale în afara casatoriei sunt imorale Count % within Rela?iile sexuale în afara casatoriei sunt imorale

Total 1118

46,0%

54,0%

100,0%

374

274

648

57,7%

42,3%

100,0%

888

878

1766

50,3%

49,7%

100,0%

Interpretare:  54.0% dintre cei care considera relatiile sexuale in afara casatorie imorale sunt femei  1118 de persoane din totalul de1766 de persoane care au raspuns la aceasta intrebare sunt de parere ca relatiile sexuale din afara casniciei sunt imorale

3

3. Un tabel cu două variabile cu procente pe coloană şi interpretaţi o căsuţa din interiorul tabelului şi o căsuţă de pe coloana cu “total” .
Case Processing Summary Cases Missing N Percent

Valid N Cât de des ...? va uita?i la televizor * Sexul respondentului Percent

Total N Percent

1996

99,8%

4

,2%

2000

100,0%

Cât de des ...? va uita?i la televizor * Sexul respondentului Crosstabulation Sexul respondentului masculin feminin 13 22 1,3% 36 3,6% 17 1,7% 145 14,6% 782 78,8% 993 100,0% 2,2% 40 4,0% 22 2,2% 144 14,4% 775 77,3% 1003 100,0%

Total 35 1,8% 76 3,8% 39 2,0% 289 14,5% 1557 78,0% 1996 100,0%

Cât de des Niciodata ...? va uita?i la televizor Mai rar

De câteva ori pe luna

De câteva ori pe sapt.

Zilnic

Total

Count % within Sexul respondentului Count % within Sexul respondentului Count % within Sexul respondentului Count % within Sexul respondentului Count % within Sexul respondentului Count % within Sexul respondentului

Interpretare:  Din totalul de 993 de barbati intervievati, 145 se uita de cateva ori pe saptamina la televizor, reprezentand 14.6%  1.8% dintre persoanele care au raspuns la aceasta intrebare nu se uita se uita niciodata la televizor.

4

4. Un tabel cu două variabile cu procente pe total şi interpretaţi o căsuţa din interiorul

tabelului şi o căsuţă de la “total”

Case Processing Summary Cases Missing N Percent

Valid N Crede?i ca în ?ara noastra lucrurile merg într-o direc?ie buna sau într-o direc?ie greoita? * Sexul respondentului Percent

Total N Percent

1801

90,0%

199

10,0%

2000

100,0%

Crede?i ca în ?ara noastra lucrurile merg într-o direc?ie buna sau într-o direc?ie greoita? * Sexul respondentului Crosstabulation Sexul respondentului masculin feminin 421 378 23,4% 21,0% 486 516 27,0% 28,7% 907 894 50,4% 49,6%

Crede?i ca în ?ara noastra lucrurile Directia merg într-o direc?ie buna sau este buna într-o direc?ie greoita? Directia este gresita Total

Count % of Total Count % of Total Count % of Total

Total 799 44,4% 1002 55,6% 1801 100,0%

Interpretare:  28.7% dintre femeile care au raspuns la aceasta intrebare considera ca directia in care merg lucrurile in tara noastra este una gresita  44.4% din totalul persoanelor care au raspuns la aceasta intrebare considera ca directia este buna

5

5. Un grafic cu o singură variabilă (în procente). Prelucraţi graficul şi interpretaţi o valoare

Cat de multumiti sunteti in general de relatia dvs de cuplu?
40 35

34 30

25 20

10

Percent

0 Deloc mulþumit

4 Destul de mulþumit NC, nu are partener

Nu prea mulþumit

Foarte mulþumit

Interpretare: 34% dintre intervievati sunt destul de multumiti de relatia de cuplu Interpretare: 4% dintre intervievati sunt deloc multumiti de relatia de cuplu

6

6. Un grafic cu două variabile (în procente). Prelucraţi graficul şi intepretaţi două valori.

Cat de multumiti sunteti in general de relatia dvs de cuplu?
70 60 50 40 30 20 33 35 24 30 31

Sex_respondent
22 8 5
iss M c elo D

Percent

10 0

feminin 5 masculin

r ne r te pa e ar u ,n it NC um ulþ m te it ar um Fo ulþ m de ul it st um De ulþ m ea pr u it N um ulþ m

ing

Intepretare:  30% dintre respondenti sunt femei si sunt destul de multumite in general de relatia de cuplu  5% dintre barbatii care au raspuns la aceasta intrebare nu prea sunt multumiti de relatia de cuplu  22% din barbati intervievati declara ca nu au partenere

7

7. Testaţi dacă există sau nu asociere între cele două variabile. Argumentaţi folosind toţi paşii necesari pentru testarea ipotezelor. Exista corelatie intre gradul de multumire in relatii si sex?
Chi-Square Te sts Asymp. Sig. (2-sided) 4 4 1 ,094 ,091 ,067

Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 7,942 8,014 3,364 1863
a

df

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,82.

Ipoteza de nul H0: x1=x2 Coeficientul lui pearson r=0(nu exista dif semnificative intre cele doua variabile) Ipoteza alternativa: x1≠x2(exista diferente semnificative intre cele doua medii) Coeficientul lui pearson r=7.942 si este diferit de 0 deci putem spune ca exista corelatie intre cele doua variabile

pmic calculat=0.94 si e mai mare decat 0.05 deci se accepta ipoteza de nul prin urmare nu
exista corelatie intre cele doua variabile

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful