You are on page 1of 4

Lp.

Typ urzdzenia lub nonika (propozycja nowego zapisu)

1 2 3 4 5 6 7 8

MP3 Single Function Pyta CD-R 12 cm Pyta CD jednokrotnego zapisu Pyta CD-RW 12 cm Pyta CD wielokrotnego zapisu Kaseta DAT Tamy i kasety z tam magnetyczn do zapisu analogowego lub cyfrowego audio Pyta MD (MiniDisc) Pyta MD Kaseta magnetofonowa Tamy i kasety z tam magnetyczn do zapisu analogowego lub cyfrowego audio Karta pamici (w tym pendrive i inne pprzewodnikowe wymienne pamici masowe) Pprzewodnikowe karty pamici, pami USB i inne pprzewodnikowe pamici masowe (pami nieulotna) Zestaw wieowy z magnetofonem i odtwarzaczem pyt CD Urzdzenie audio jedno- lub wielofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dzwiku, w tym magnetofony, odtwarzacze pyt lub dyskw z funkcj nagrywania lub inne urzdzenie audio nagrywajace na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny Zestaw wieowy z magnetofonem i odtwarzaczem pyt DVD Urzdzenie audio jedno- lub wielofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dzwiku, w tym magnetofony, odtwarzacze pyt lub dyskw z funkcj nagrywania lub inne urzdzenie audio nagrywajace na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny Zestaw wieowy z magnetofonem i odtwarzaczem pyt CD z funkcj nagrywania Urzdzenie audio jedno- lub wielofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dzwiku, w tym magnetofony, odtwarzacze pyt lub dyskw z funkcj nagrywania lub inne urzdzenie audio nagrywajace na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny Zestaw wieowy z odtwarzaczem pyt DVD/CD z funkcj nagrywania na FLASH Urzdzenie audio jedno- lub wielofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dzwiku, w tym magnetofony, odtwarzacze pyt lub dyskw z funkcj nagrywania lub inne urzdzenie audio nagrywajace na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny Zestaw wieowy z magnetofonem i odtwarzaczem pyt DVD z funkcj nagrywania Urzdzenie audio jedno- lub wielofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dzwiku, w tym magnetofony, odtwarzacze pyt lub dyskw z funkcj nagrywania lub inne urzdzenie audio nagrywajace na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny Zestaw wieowy z dyskiem twardym/FLASH Urzdzenie audio jedno- lub wielofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dzwiku, w tym magnetofony, odtwarzacze pyt lub dyskw z funkcj nagrywania lub inne urzdzenie audio nagrywajace na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny Radio z magnetofonem i odtwarzaczem pyt CD Odtwarzacz audio niezalenie od formatu nagrywanego dwiku, w tym MP3 Radio z magnetofonem i odtwarzaczem pyt CD z funkcj nagrywania Odtwarzacz audio niezalenie od formatu nagrywanego dwiku, w tym MP3 Radio z magnetofonem Odtwarzacz audio niezalenie od formatu nagrywanego dwiku, w tym MP3 Radio z odtwarzaczem pyt MD z lunkcj nagrywania Odtwarzacz audio niezalenie od formatu nagrywanego dwiku, w tym MP3

Wysoko opaty w % liczona od ceny sprzeday urzdzenia lub nonika 3,00% 1,72 2,89 3 3 3 0,47 0,76

Propozycja nowej stawki

0 3

Zmiana w% -3,00% 1,28

0,11
3

0
3

0
3

0
2

1,53
3

2,24
0,76 3

2,24
0,7 3

10

2,3
0,17 3

11

2,83
1,04 3

12

1,96
0,19 3

13

2,81
0,74 0,69 0,96 0,98 3

14 15 16 17

2,26
3

2,31
3

2,04
3

2,02

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Radio z odtwarzaczem pyt CD z funkcj nagrywania Odtwarzacz audio niezalenie od formatu nagrywanego dwiku, w tym MP3 Radio z odtwarzaczem pyt CD z funkcj nagrywania na FLASH Odtwarzacz audio niezalenie od formatu nagrywanego dwiku, w tym MP3 Odtwarzacz pyt CD z funkcj nagrywania Odtwarzacz audio niezalenie od formatu nagrywanego dwiku, w tym MP3 Odtwarzacz pyt MD z funkcj nagrywania Odtwarzacz audio niezalenie od formatu nagrywanego dwiku, w tym MP3 Komputerowy dysk twardy STANDARD Komputerowe dyski twarde HDD lub SDD i inne pamici masowe w urzadzeniach innych ni koputery Inny ni komputerowy dysk twardy w pozostaych urzdzeniach umoliwiajcych utrwalanie utworw lub przedmiotw praw pokrewnych, w tym audio lub audiowizualnych Zewnetrzne dyski twarde w tym HDD lub SSD Nagrywarka komputerowa pyt CD Komputerowa nagrywarka pyt CD lub DVD lub Blu-ray niebedca czci skadow komputera Nagrywarka komputerowa pyt DVD Komputerowa nagrywarka pyt CD lub DVD lub Blu-ray niebedca czci skadow komputera Magnetofon Odtwarzacz audio niezalenie od formatu nagrywanego dwiku, w tym MP3 Multimedialny wielofunkcyjny odtwarzacz formatu mp3 Odtwarzacz audio niezalenie od formatu nagrywanego dwiku, w tym MP3 Zestaw samochodowy z odtwarzaczem pyt CD z funkcj nagrywania Urzdzenie audio-wideo z funkcj nagrywania, niezalenie od formatu nagrywanego dwiku lub dwiku i obrazu w zestawach samochodowych Zestaw samochodowy z odtwarzaczem pyt CD z funkcj nagrywania na inne noniki Urzdzenie audio-wideo z funkcj nagrywania, niezalenie od formatu nagrywanego dwiku lub dwiku i obrazu w zestawach samochodowych Odtwarzacz audio niezalenie od formatu nagrywanego dwiku, w tym MP3 w urzadzeniach niebedcych urzadzeniami audio Telefony z funkcj nagrywania, niezalenie od formatu nagrywanego dwiku lub dwiku i obrazu w tym smartfon koputery przenone w tym tablet netbook, notebook, palmtop, Ipad, ipod koputery stacjonarne 1 Pyta DVD-R 12 cm Pyta DVD, BluRay i inne jednokrotnego zapisu 2 Pyta DVD-RW 12 cm Pyta DVD, BluRay i inne wielokrotnego zapisu 3 Pyta DVD RAM 12 cm Pyta DVD, BluRay i inne wielokrotnego zapisu 4 Pyta Blu-Ray R 12 cm Pyta DVD, BluRay i inne jednokrotnego zapisu 5 Pyta Blu-Ray RE 12 cm Pyta DVD, BluRay i inne wielokrotnego zapisu

0,54 0,05 0,94 1,71 1 1

2,46
3

2,95
3

2,06
3

1,29
1

0
2

1
1,54 2,28 2,03 1,14 1,08 3

1,46
3

0,72
3

0,97
3

1,86
1

-0,08
29 0,3 1

2 2 2 2

0,7 2 2 2 2 0,47

2,53 2,95 3 2,1 2,1

3 3

0,05
3

0
3

0,9
3

0,9

6 Pyta HD DVD-R 12 cm Pyta DVD, BluRay i inne jednokrotnego zapisu 7 Pyta HD DVD-RW 12 cm Pyta DVD, BluRay i inne wielokrotnego zapisu 8 Kaseta VHS Tamy i kasety z tam magnetyczn do zapisu analogowego lub cyfrowego wideo 9 Kaseta VHS/D Tamy i kasety z tam magnetyczn do zapisu analogowego lub cyfrowego wideo 10 Nagrywarka komputerowa pyt HD DVD lub Blu-Ray Komputerowa nagrywarka pyt CD lub DVD lub Blu-ray niebedca czci skadow komputera 11 Magnetowid Urzdzenia wideo jedno- lub wileofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dwiku i obrazu, w tym magnetowidy, ngrywarki pyt DVD lub BluRay lub inne urzdzenia wideo nagrywajce na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny 12 Odtwarzacz kaset video z funkcj nagrywania Urzdzenia wideo jedno- lub wileofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dwiku i obrazu, w tym magnetowidy, ngrywarki pyt DVD lub BluRay lub inne urzdzenia wideo nagrywajce na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny 13 Odtwarzacz systemu DVD z funkcj nagrywania Urzdzenia wideo jedno- lub wileofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dwiku i obrazu, w tym magnetowidy, ngrywarki pyt DVD lub BluRay lub inne urzdzenia wideo nagrywajce na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny 14 Odtwarzacz systemu DVD z funkcj nagrywania na inny nonik przez USB Urzdzenia wideo jedno- lub wileofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dwiku i obrazu, w tym magnetowidy, ngrywarki pyt DVD lub BluRay lub inne urzdzenia wideo nagrywajce na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny 15 Odtwarzacz systemu DVD z funkcj nagrywania i dyskiem twardym Urzdzenia wideo jedno- lub wileofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dwiku i obrazu, w tym magnetowidy, ngrywarki pyt DVD lub BluRay lub inne urzdzenia wideo nagrywajce na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny 16 Odtwarzacz systemu DVD i VHS z funkcj nagrywania Urzdzenia wideo jedno- lub wileofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dwiku i obrazu, w tym magnetowidy, ngrywarki pyt DVD lub BluRay lub inne urzdzenia wideo nagrywajce na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny 17 Odtwarzacz profesjonalny systemu DVD i VHS z funkcj nagrywania oraz dyskiem twardym Urzdzenia wideo jedno- lub wileofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dwiku i obrazu, w tym magnetowidy, ngrywarki pyt DVD lub BluRay lub inne urzdzenia wideo nagrywajce na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny 18 Odtwarzacz systemu High Defmition z funkcj nagrywania Urzdzenia wideo jedno- lub wileofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dwiku i obrazu, w tym magnetowidy, ngrywarki pyt DVD lub BluRay lub inne urzdzenia wideo nagrywajce na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny 19 Odtwarzacz systemu High Defmition z funkcj nagrywania i dyskiem twardym Urzdzenia wideo jedno- lub wileofunkcyjne niezalenie od formatu nagrywanego dwiku i obrazu, w tym magnetowidy, ngrywarki pyt DVD lub BluRay lub inne urzdzenia wideo nagrywajce na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny 20 Pami dyskowa rejestrujca strumie AV (w tym dekoder TV cyfrowej z dyskiem twardym) Dekoder tv cyfrowej z funkcj nagrywania strumienia AV na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny 21 Zestaw telewizor z magnetowidem 22 Zestaw telewizor z dyskiem twardym Telewizor z funkcj nagrywania na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny 23 Zestaw telewizor z nagrywarka DVD 24 Zestaw telewizor z nagrywarka DVD i dyskiem twardym

2,1 2,44 3 3 1,89 2,14

0,9
3

0,56
3

0
3

0
3

1,11
3

0,86
2,35 3

0,65
1,46 3

1,54
0,27 3

2,73
2,23 3

0,77
2,23 3

0,77
1,86 3

1,14
1,21 3

1,79
1,85 3

1,15
0,87 0,51 0,51 0,35 0,87 1 2

1,13 -0,51 0,49 -0,35 -0,87

Kamery lub aparaty fotograficzne z funkcj nagrywania Odtwarzacze audi-wideo, niezalenie od formatu nagrywanego dwiku lub dwiku i obrazu w tym MP4 w urzdzeniach niebdcych urzdzeniami audio-wideo Odtwarzacze audi-wideo, niezalenie od formatu nagrywanego dwiku lub dwiku i obrazu w tym MP4 Zestaw kina domowego niezalenie od formatu inagrywanego dwiku lub dwiku i obrazu na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny

1 3 3 2

1 3 3 2 2

Zestawoddzielnych urzdze audio-wideo kina domowego niezalenie od formatu inagrywanego dwiku lub dwiku i obrazu na pami wewntrzn lub na nonik zewntrzny