You are on page 1of 1

SA MGA KUKO NG LIWANAG NI EDGARDO M.

REYES
Narito ang buod ng bawat kabanata ng nasabing nobela upang maisagawa ngmaayos ang nasabing nobela upang maisagawa ng maayos ang nasabig pagsusuri:Sa simula, si Julio isang lalaking karaniwan sa bukid na buhok ay tumatambal,malaginto sa kauhawan sa porma, dibdib na wariy bariles dahil sqa malaki nitong maselat makakapal na kamao ay hindi matatagpuan sa bukid kundi sa mga lansangan ngLungsod. Maaaninag sa kanyang itsura na siya ay maralita. Umaga noong Marso, siya aynakatayo sa Issac Peral, nangangamba sa pagtawid. Dahil sa mga animoy mabangis nasasakyan sa kanyang harapan. Sa kanyang patuloy na paglalakad natunton rin niya angkanyang paroroonan. Sa gusali ng The Future La Madrid Building Architectural Design:T.S. Obes and Associates. Naroroon siya upang maghanap ng trabaho at hindi naman siyanabigo. Pinasok siya sa pagpipiyon, kahit na mas malaki ang sahod iya sa dati niyang pinagtratrabahuan sa konstruksyon na matatapos na sa Cubao. Kayat hindi niya itonahindian. Doon nakilala niya si Omeng na naghatid sa kanya sa lugar ng kanyang pagtratrabahuan, sa mga naghahalo ng simento. Sila ay sina Atong at Benny na tigatakalng graba at buhangin. Si Imo naman ang nagtutubig at nag-uuho ng simento. Dahil samatinding init ng araw, gutom at hirap ng trabaho hinimatay sa Julio at agad siyangsinaklolohan ni Atong at ibinigyan ang baon nito upang maibsan ang nararamdamanggutom.Dahil sa inalmusal ni Julio ang baon ni Atong. Nananghalian naman siya sa baonni Omeng. Ibinahagi nito ang baong tatlong pritong galunggong at kamatis. Mataposnilang mananghalian sila ay nag-umpok-umpok at nagkwentuhan habang namamahinga.Sa pagkwekwentuhan ng apat nalaman nila na si Julio ay taga- Marinduque, doon siya aymangingisda. Matapos nito bumalik na sila sa kanilang trabaho. Kinahapunan ay pumilasila kay Mister Balajadia upang lumagda sa kanilang pay-roll. Dahil sa walang matirahan matirahan si Julio, napagpasyahan niyang magpalipas ng gabi sa sa mismong konstruksyon site.Bago pa man umuwi sina Omeng at Atong binigyan nila si Julio ng tig-diyes sentimo. Sakonstruksiyon site kasam niya si Benny at Imo na isang estudyante sa kolehiyo. Lumabas si Julio at naglakad lakad ito sa malapit na parke. Isang umaga, matapos mag-almusal nina Julio,nabalitaan nilang may napatay na