You are on page 1of 2

22

OKOLICE BIZNESU

Takie wartoci wspieramy

VITA ACTIVA

ta jedna, niezastpiona
Ju od 50 lat dziaa w imi poszanowania godnoci i wyrwnywania szans osb z niepenosprawnoci intelektualn. Ta szlachetna idea przywieca Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym. Grupa LOTOS od lat wspiera jego gdaskie koo.

Wystp Orkiestry Vita Activa


Fot. archiwum PSOUU

okolice biznesu

23

Chcemy, eby to miejsce nie kojarzyo si gdaszczanom z zamknit forteca, w ktrej znajduj si jacy dziwni ludzie, a haso pomoc osobom niepenosprawnym nie kojarzyo si z wrzucaniem pienidzy do skarbonki deklaruje Joanna Cwojdziska, przewodniczca zarzdu gdaskiego koa PSOUU. Pienidze s zawsze wane, ale wychodzimy te do lokalnej spoecznoci z ofert pokazujemy twrczo artystyczn, organizujemy prac, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Szary, surowy budynek gwnej siedziby gdaskiego koa przy ul. Jagielloskiej rzeczywicie moe sprawia wraenie niedostpnego, ale nijak ma si to do barwnej i bogatej dziaalnoci tej organizacji. Gdaskie koo ma ponad 340 podopiecznych. Na rzecz tego grona dziaa 170 wykwalifikowanych pracownikw psychologw, pedagogw, logopedw, fizjoterapeutw, rehabilitantw i 30 wolontariuszy.

dostp do rehabilitacji, edukacji, pracy, wypoczynku i samodzielnego mieszkania. W swoich szeciu placwkach tworzy kompleksowy system wsparcia tych osb od narodzin a po staro oraz ich rodzin. Dziki tym placwkom np. dzieci mog realizowa obowizek szkolny mimo niepenosprawnoci. Doroli podopieczni PSOUU przygotowywani s rwnie do podjcia pracy, ale oczywicie nie wszyscy sobie z tym radz. Jedn z form staego wsparcia jest zesp siedemnastu tzw. mieszka wspomaganych, przystosowanych do potrzeb osb niepenosprawnych.

Nie choroba, lecz stan


Tym, co wyrnia PSOUU spord innych organizacji dziaajcych na rzecz osb upoledzonych umysowo, jest nacisk na edukacj spoeczn i zwalczanie barier mentalnych. Najczciej to nie jest choroba, z ktrej si wyjdzie, tylko stan, w ktrym si funkcjonuje podkrela Joanna Cwojdziska. Jest tysic rzeczy, ktrych te osoby nie mog zrobi. Chodzi o to, eby znale t jedn, w ktrej s niezastpione. eby niepenosprawno przeku w atut. Zajcia w Orodku Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju
Fot. archiwum PSOUU

Na kadym etapie ycia


Stowarzyszenie stara si umoliwi osobom z upoledzeniem umysowym normalne funkcjonowanie w spoeczestwie, uatwi im

PSOUU realizuje ten cel za pomoc festiwalu wiat Mao Znany oraz innych projektw promujcych twrczo osb upoledzonych. Naley do nich m.in. Teatr Integracyjny Razem i dziaajca od 18 lat Orkiestra Vita Activa. Skupiaj one artystw penosprawnych i niepenosprawnych. W dziaalno orkiestry zaangaowa si ostatnio Grzegorz Turnau, natomiast z zespoem muzyki etnicznej Remont Pomp pyt nagra Mikoaj Trzaska. Na warsztatach terapii zajciowej powstaj take prace plastyczne i rkodzieo.

Bezcenny skutek
Tak rozlega dziaalno wymaga niemaych nakadw finansowych. Pienidzy na projekty wykraczajce poza stae zadania wystarcza jedynie w ok. 60 proc. Drug cz musimy pozyska mwi Anna Jdrzejewska zajmujca si zbieraniem funduszy na dziaalno PSOUU. W tym celu stajemy do konkursw organizowanych przez ministerstwa lub Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych. Coraz wiksze znaczenie ma te wsparcie i partnerstwo ze strony takich firm jak LOTOS. Wsppraca LOTOSU z PSOUU trwa od kilku lat i ma ona, oprcz znaczenia ekonomicznego, jeden bezcenny skutek. aden program terapeutyczny nie zaangauje tak osoby niepenosprawnej, jak przykadowo wykonanie na zlecenie kilkuset witecznych stroikw mwi Joanna Cwojdziska. Kiedy ci ludzie wiedz, e dochd z ich pracy przeznaczony bdzie na dziaalno Stowarzyszenia, czuj, e s naprawd potrzebni. n Warsztaty kulinarne prowadzone przez znanego szefa kuchni Josepha Seeletso
Fot. archiwum PSOUU

Karol Jakubcewicz