Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

1

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Βιολογία Γενικής Παιδείας
A΄ Λυκείου

Όνομα :
Τάξη:

Γενικό Λύκειο Θήρας

2

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

3

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α΄ Λυκείου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
· Ερωτήσεις

-

[Σελίδα 5]

· Ασκήσεις από την τράπεζα θεμάτων -

[Σελίδα 32]

· ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - [Σελίδα 65]

Τίποτα στη Βιολογία δεν έχει νόημα παρά μόνο υπό
το φως της εξέλιξης
Θεοδόσιος Ντομπζάνσκυ

4

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

5

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

6

Υπάρχουν …………….. κύρια αμινοξέα τα οποία το σώμα ……………. να συνθέσει αλλά
που …………….. να βρει στις τροφές.
Α. 9, δεν μπορεί , μπορεί

Β. 20, μπορεί, δεν μπορεί

Γ. 9, μπορεί, μπορεί

Δ, 9, μπορεί, δεν μπορεί

Ε. 20, δεν μπορεί, μπορεί
ΘΕΜΑ

2

Δεν αποτελεί ιδιότητα του νερού:
Α. Είναι διαλύτης πολικών μορίων

Β. Έχει ψηλή ειδική θερμοχωρητικότητα

Γ. Έχει μεγάλη επιφανειακή τάση

Δ. Είναι διαλύτης μη πολικών μορίων

Ε. Έχει χαμηλό ιξώδες
ΘΕΜΑ

3

Οι ορμόνες που είναι παράγωγα των αμινοξέων τρυπτοφάνη και τυροσίνη είναι:
Α. Γλυκοπρωτεΐνες

Β. Αμίνες

Γ. Στεροειδή

Δ. Γλυκολιπίδια
Ε. Πεπτίδια
ΘΕΜΑ

4

Ποια από τις ακόλουθες ορμόνες ελέγχει την έκκριση των ορμονών τεστοστερόνη στον άνδρα
και προγεστερόνη στη γυναίκα;
Α. Ωχρινοτρόπος

Β. Ωοθυλακιοτρόπος

Γ. Οιστραδιόλη

Δ. Προλακτίνη

Ε. Ωκυτοκίνη
ΘΕΜΑ

5

Κατά τη σπερματογένεση τα κύτταρα που προκύπτουν μετά από την πρώτη μειωτική διαίρεση
είναι:
Α. σπερματοκύτταρα Β΄ τάξης
Β. σπερματοκύτταρα Α΄ τάξης
Γ. σπερματογόνια
Δ. σπερματίδες
ΘΕΜΑ

1

Να συμπληρώσετε την πιο κάτω πρόταση με ένα από τα Α, Β, Γ, Δ, Ε.

ΘΕΜΑ

Ε. πολικά σωμάτια
6

Ποιο στοιχείο συναντούμε στην αμυλάση που δεν συναντούμε στο άμυλο;

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

7

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

8

Α. Οξυγόνο

Ένας άνθρωπος ομάδας αίματος Α και Rh- στον οποίο έγινε μετάγγιση αίματος Rh+

Β. Υδρογόνο

παλαιότερα, μπορεί να πάρει αίμα από άνθρωπο ομάδας αίματος
Α. Α και Rh+

Γ. Άνθρακας

Β. Ο και Rh+

-

Δ. Άζωτο

Δ. ΑΒ και Rh-

Γ. Β και Rh

Ε. Α και Rh-

Ε. Άνθρακας και οξυγόνο
ΘΕΜΑ

7

ΘΕΜΑ

11

Η σειρά με την οποία τα κύτταρα «προτιμούν» να οξειδώσουν τις χημικές ουσίες είναι:

Έγινε προσδιορισμός των ομάδων αίματος και του παράγοντα Rhesus τεσσάρων αδελφιών, 1-

Α. (1) υδατάνθρακες, (2) πρωτεΐνες, (3) λίπη

4. Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού φαίνονται στον πίνακα.

Β. (1) λίπη, (2) υδατάνθρακες, (3) πρωτεΐνες

παιδιά

Ορός αντι-Α

Ορός αντι-Β

Ορός αντι-Rhesus

Γ. (1) λίπη, (2) υδατάνθρακες, (3) πρωτεΐνες

1

Έγινε συγκόλληση

Έγινε συγκόλληση

Έγινε συγκόλληση

Δ. (1) πρωτεΐνες, (2) λίπη, (3) υδατάνθρακες.

2

Δεν έγινε

Έγινε συγκόλληση

Έγινε συγκόλληση

Ε. (1) υδατάνθρακες, (2) λίπη, (3) πρωτεΐνες

συγκόλληση
3

ΘΕΜΑ

Έγινε συγκόλληση

Δεν έγινε

Δεν έγινε

συγκόλληση

συγκόλληση

Δεν έγινε

Δεν έγινε

Έγινε συγκόλληση

συγκόλληση

συγκόλληση

8

Τη μεγαλύτερη ποικιλία δομικών λίθων τη συναντάμε σ' ένα μόριο:
Α. Πρωτεΐνης

Β. DΝΑ

Γ. Πολυσακχαρίτη

4

Δ. RΝΑ

E. Τριγλυκεριδίου

Ποιο από τα πιο κάτω δίνει τους σωστούς γονότυπους των γονιών τους;
Α. IAI0Rh+Rh+

ΘΕΜΑ

9

Η μετατροπή του ινωδογόνου σε ινώδες
Α. συμβαίνει όταν το ινωδογόνο ελευθερώνεται από τραυματισμένα αιμοπετάλια

X

IBI0rh-rh-

Β. IAIBRh+rh-

Γ. IBI0rh-rh-

X

IAIB Rh+rh-

Δ. IAI0Rh+rh-

X

IBI0 Rh+rh-

X

IAIBRh+rh-

0 0

Ε. I I Rh+rhΘΕΜΑ

X

I0I0 rh-rh-

12

Β. συμβαίνει στα ερυθροκύτταρα

Ποιο από τα πιο κάτω συμπληρώνει αντίστοιχα τα κενά της πρότασης; Η χημική πέψη

Γ. έχει σχέση με την υπέρταση και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα αγγεία

των υδατανθράκων αρχίζει στο ………… με τη δράση της …........... .

Δ. συμβαίνει πολύ συχνά σε αιμορροφιλικά άτομα

Α. στόμα – αμυλάση

Ε. είναι η τελευταία φάση της διαδικασία πήξης του αίματος.

Β. στομάχι – υδροχλωρικό οξύ
Γ. λεπτό έντερο – λιπάση
Δ. λεπτό έντερο – παγκρεατική αμυλάση
Ε. παχύ έντερο – αμυλάση.

ΘΕΜΑ

10
ΘΕΜΑ

13

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

9

Η παρουσία του σπέρματος είναι απίθανη

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

10

Ένας από τους πιο κάτω συνδυασμούς δείχνει κατά σειρά τον πραγματικό αριθμό των

Α. στον κόλπο γυναίκας μετά την εκσπερμάτωση

χρωματοσωμάτων που υπάρχουν στα σπερματοζωάρια, στο ζυγωτό, στα

Β. στις επιδιδυμίδες Γ. μετά τη διέλευση από τον προστάτη

σπερματογόνια, στα σπερματοκύτταρα Α' τάξης και στα ωάρια του ανθρώπου. Ποιος

Δ. στο άνοιγμα της εξόδου της ουρήθρας

είναι ο συνδυασμός αυτός;

Ε. στην ουρήθρα.

Α. 23, 46, 46, 46, 23
Β. 46, 23, 23, 23, 46

ΘΕΜΑ

14

Το ανθρώπινο κύτταρο που περιέχει 22 αυτοσωματικά χρωματοσώματα και ένα Y
χρωματόσωμα είναι

Γ. 23, 46, 46, 23, 23
Δ. 23, 46, 23, 23, 23
Ε. 46, 46, 46, 23, 46

Α. σωματικό κύτταρο άνδρα
Β. ζυγωτό

ΘΕΜΑ

17

Γ. σωματικό κύτταρο γυναίκας

Αν στη γραφική παράσταση το γράμμα Ψ αντιστοιχεί με τις μεταβολές της

Δ. σπερματοζωάριο

προγεστερόνης, τότε το γράμμα Χ αντιστοιχεί με τις μεταβολές της

Ε. ωοκύτταρο Β' τάξης.

Α. προλακτίνης

Β. οιστραδιόλης

Γ. ωοθυλακιοτρόπου
ΘΕΜΑ

15

Δ. ωχρινοτρόπου

Ε. χοριονικής γοναδοτροπίνης.

ΘΕΜΑ

18

Στα ούρα μιας γυναίκας βρίσκουμε μια ορμόνη που η παρουσία της και μόνο δηλώνει
εγκυμοσύνη μερικών ημερών. Η ορμόνη αυτή είναι η
Α. προλακτίνη

Β. χοριονική γοναδοτροπίνη

Γ. ρηλαξίνη

Δ. ωοθυλακιοτρόπος

Ε. ωχρινοτρόπος.
ΘΕΜΑ

19

Ποιο από όσα αναφέρονται πιο κάτω σχετικά με τα μονοζυγωτικά δίδυμα είναι λάθος;
Α. Προέρχονται από ένα γονιμοποιημένο ωάριο
Β. Έχουν πανομοιότυπο DNA Γ. Έχουν όμοιους όλους τους κληρονομικούς χαρακτήρες
Δ. Προέρχονται από τον πλήρη διαχωρισμό των δύο βλαστομεριδίων της πρώτης διαίρεσης του
ζυγωτού
Ε. Μπορεί να έχουν το ίδιο ή διαφορετικό φύλο.
ΘΕΜΑ

16

ΘΕΜΑ

20

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

11

Η γάτα έχει σε κάθε σωματικό της κύτταρο 38 χρωματοσώματα. Ποιος είναι ο αριθμός

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

12

Η διέγερση των μαστών για έξοδο του γάλακτος από τους μαστούς οφείλεται στην

των χρωμοσωμάτων σε κάθε θυγατρικό κύτταρο της πρώτης και της δεύτερης

ορμόνη:

μειωτικής διαίρεσης;

Α. Ρηλαξίνη

Α. 38 - 38

Β. Θυροξίνη

Β. 64 - 38

Γ. Προλακτίνη

Γ. 38 - 19

Δ. Ωκυτοκίνη

Δ. 64 - 64

Ε. Μελατονίνη

Ε. 19 – 19
ΘΕΜΑ
ΘΕΜΑ

21

25

Ποια από τις πιο κάτω ορμόνες, όταν δεν παράγεται σε κανονική ποσότητα, προκαλεί

Τα στοιχεία που αποτελούν το 99% της μάζας όλων των ζωντανών οργανισμών είναι:

άποιο διαβήτη;

Α. H, C, N, O

Α. Ωκυτοκίνη

Β. C, Na, P, O

Β. Θυροξίνη

Γ. H, C, O, Na

Γ. Αντιδιουρητική

Δ. C, N, H, S

Δ. Αδρεναλίνη

/ Ε. Προγεστερόνη.

Ε. C, N, O, Si
ΘΕΜΑ
ΘΕΜΑ

22

26

Ποιο από τα πιο κάτω που αφορά τις ορμόνες είναι λάθος;

Ποιες από τις πιο κάτω βιταμίνες ΔΕΝ περιέχονται στο άπαχο (αποβουτυρωμένο) γάλα;

Α. Παράγονται στους ενδοκρινείς αδένες.

A. A, B, C

Β. Μεταφέρονται στον οργανισμό του ανθρώπου συνήθως με το αίμα.

Β. B, C, D

Γ. Ο αδένας που παράγει τις περισσότερες είναι η υπόφυση.

Γ. A, C, E

Δ. Επιδρούν σε διάφορες βιοχημικές διεργασίες.

Δ. A, D, K

Ε. Είναι όλες πρωτεΐνες.

Ε. B, C, E
ΘΕΜΑ

23

ΘΕΜΑ

27

Η ορμόνη που παράγεται στην αδενοϋπόφυση και διεγείρει τη σπερματογένεση είναι η:

Η ρύθμιση του μεταβολισμού των αλάτων νατρίου και ασβεστίου γίνεται αντίστοιχα

Α. Αδρεναλίνη

από:

Β. Οιστραδιόλη

Α. Τα γλυκοκορτικοειδή και τη θυροξίνη

Γ. Ωχρινοτρόπος

Β. Τα αλατοκορτικοειδή και τη θυροξίνη

Δ. Ωοθυλακιοτρόπος

Γ. Την καλσιτονίνη και την παραθορμόνη

Ε. Αντιδιουρητική

Δ. Τα αλατοκορτικοειδή και την παραθορμόνη
Ε. Την παραθορμόνη και τα γλυκοκορτικοειδή.

ΘΕΜΑ

24

ΘΕΜΑ

28

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

13

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Ποιο από τα ακόλουθα που αναφέρονται στα αντισώματα είναι σωστό;

Η αυξητική ορμόνη:

Α. Είναι πρωτεϊνες και παράγονται από κατηγορίες λευκών αιμοσφαιρίων

Α. Προάγει τη σύνθεση των πρωτεϊνών Β. Προάγει την οξείδωση της γλυκόζης

Β. Είναι πρωτεϊνες ή πολυσακχαρίτες και παράγονται στον ερυθρό μυελό

Γ. Προάγει την αποδόμηση των πρωτεϊνών Δ. Προάγει τη διάσπαση του γλυκογόνου

Γ. Είναι πολυσακχαρίτες και παράγονται στα λεμφοκύτταρα

Ε. Προάγει τη σύνθεση λιπιδίων

Δ. Η χημική τους σύσταση ποικίλλει και παράγονται στα λευκά αιμοσφαίρια ή στα
αιμοπετάλια

ΘΕΜΑ

Ε. Η σύστασή τους είναι πρωτεϊνική και παράγονται στα ερυθρά και στα λευκά αιμοσφαίρια
ΘΕΜΑ

29

Στον ανθρώπινο πλακούντα παράγονται οι ορμόνες

14

33

Ποιος μηχανισμός δεν είναι ομοιοστατικός;
Α. Ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος Β. Ρύθμιση της ποσότητας της γλυκόζης στο αίμα
Γ. Ρύθμιση της ποσότητας ασβεστίου στο αίμα Δ. Η λειτουργία των πνευμόνων
Ε. Κανείς από τους πιο πάνω

Α. προγεστερόνη και ωχρινοτρόπος
Β. χοριονική γοναδοτροπίνη και προλακτίνη
Γ. χοριονική γοναδορτροπίνη και ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη
Δ. Προγεστερόνη και χοριονική γοναδοτροπίνη
Ε. Προγεστερόνη και προλακτίνη
ΘΕΜΑ

34

Ποιος από τους πιο κάτω χημικούς τύπους αναφέρεται σε αμινοξύ;
Α. C2H5OH

Β. NH4NO3 Γ. C57H104O6

Δ. NH2CH2COOH Ε. C6H12O6

30

Η ορμόνη που διεγείρει τους μαστούς για παραγωγή του γάλακτος από αυτούς είναι η
Α. ωχρινοτρόπος
Β. οιστραδιόλη
Γ. προλακτίνη
Δ. ωοθυλακιοτρόπος
Ε. προγεστερόνη
ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ

31

Αποτέλεσμα της δράσης της αδρεναλίνης είναι:

ΘΕΜΑ

35

Τα σπερματοζωάρια στον άνδρα παράγονται
Α. στις επιδιδυμίδες Β. στους αδένες του Cowper
Γ. στους σπερματικούς πόρους

Δ. στον προστάτη Ε. στα σπερματικά σωληνάρια

ΘΕΜΑ

36

Όλα τα πιο κάτω που αναφέρονται στη δράση της ινσουλίνης είναι ορθά, εκτός από
ένα:
Α. Παράγεται από τα β-κύτταρα των νησιδίων του Langerhans

Α. Ελάττωση του καρδιακού παλμού

Β. Επιταχύνει την είσοδο της γλυκόζης στα κύτταρα

Β. Ελάττωση της ποσότητας της γλυκόζης στο αίμα

Γ. Υπό ορισμένες συνθήκες προκαλεί αύξηση του σωματικού βάρους

Γ. Μείωση της αρτηριακής πίεσης

Δ. Η υποέκκρισή της προκαλεί μεταξύ άλλων και πολυφαγία

Δ. Συστολή των βρόγχων και των βρογχιδίων

Ε. Δε λειτουργεί ανταγωνιστικά με άλλη ορμόνη του ενδοκρινικού συστήματος

Ε. Αύξηση του ρυθμού της κυτταρικής αναπνοής

ΘΕΜΑ

32

ΘΕΜΑ

37

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

15

Άτομο με ομάδα αίματος Α+ καλείται επειγόντως για να δώσει αίμα σε συγγενικό του

Η υπόφυση μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο αδένας «ηγέτης» επειδή:

-

πρόσωπο με ομάδα αίματος Α που κινδυνεύει άμεσα η ζωή του λόγω ακατάσχετης

Α. Είναι πολύ σημαντικός αδένας

αιμορραγίας. Στο αίμα του δέκτη έχουν βρεθεί αντισώματα αντι-Rh. Τι θα συμβεί αν
προχωρήσει η μετάγγιση;
Α. Συγκόλληση των ερυθροκυττάρων του δέκτη και θάνατος του δέκτη

Δ. Η πρώτη μετάγγιση δε θα επηρεάσει το δέκτη αλλά μια δεύτερη μετάγγιση θα το σκοτώσει

Δ. Δεν υφίσταται έλεγχο από τον εγκέφαλο Ε. Κατέχει κεντρικό σημείο στον οργανισμό

ΘΕΜΑ

42

Οι ουσίες που ένα ευκαρυωτικό κύτταρο επιλέγει για να διασπάσει πρώτες, για παραγωγή
ενέργειας είναι:

Ε. Ο δέκτης θα παράξει και άλλα αντισώματα αντι-Rh
Α. Οι πρωτεΐνες
ΘΕΜΑ

Β. Βρίσκεται στον εγκέφαλο

Γ. Παράγει ορμόνες που ρυθμίζουν τη δράση άλλων αδένων

Β. Συγκόλληση των ερυθροκυττάρων του δότη και θάνατος του δέκτη
Γ. Συγκόλληση των ερυθροκυττάρων του δέκτη και θάνατος του δότη.

16

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Β. Τα λιπίδια Γ. Οι υδατάνθρακες

Δ. Οι γλυκοπρωτεΐνες

Ε. Τα

νουκλεϊνικά οξέα

38

Το πρώτο και το τρίτο παιδί μιας οικογένειας είναι αγόρι, ενώ το δεύτερο είναι κορίτσι. Ποια η
ΘΕΜΑ

πιθανότητα το τέταρτο παιδί να είναι αγόρι;
Α. 50 %

Β. 25 %

Γ. 0 %

Δ. 10 %

Ε. 75 %

43

Στον πίνακα γίνεται αναφορά στη φυσιολογική δράση πέντε ορμονών. Ποιας ορμόνης ο ρόλος που
αναφέρεται δεν είναι ορθός;

ΘΕΜΑ

39

Ποιο από τα ακόλουθα που αναφέρονται στη βιοσύνθεση των πρωτεϊνών είναι λάθος;
Α. Γίνεται στα ριβοσώματα των κυττάρων

Α

Ωοθυλακιοτρόπος

Διεγείρει τη σπερματογένεση

Β

Ωχρινοτρόπος

Προκαλεί έκκριση τεστοστερόνης

Γ

Οιστραδιόλη

Συντελεί στην ανάπτυξη των χαρακτήρων του
φύλου στη γυναίκα

Β. Ελέγχεται από το DNA
Γ. Η ένταξη κάθε αμινοξέος στο μόριό τους καθορίζεται από τρία νουκλοετίδια

Δ

Προγεστερόνη

Προκαλεί απόρριψη του βλεννογόνου υμένα της
μήτρας

Δ. Η μεταφορά των αμινοξέων στα ριβοσώματα γίνεται από το ριβοσωμικό RNA (rRNA)
Ε. Για το σχηματισμό των πεπτιδικών δεσμών απαιτείται ενέργεια.
ΘΕΜΑ

Ωκυτοκίνη

Διεγείρει τους μαστούς για την έξοδο γάλακτος
ΘΕΜΑ

40

Όταν έναν κύτταρο βρεθεί σε υπέρτονο διάλυμα, τα μόρια του νερού:
Α. Θα κινηθούν προς τον εξωκυτταρικό χώρο
Β. Θα κινηθούν προς τον ενδοκυτταρικό χώρο

Ε

Γ. Δε θα κινηθούν

Δ. Θα κινηθούν με ενεργητική μεταφορά προς τον εξωκυτταρικό χώρο

44

Ποιο από όσα αναφέρονται πιο κάτω σχετικά με τα μονοζυγωτικά δίδυμα είναι λάθος;
Α. Προέρχονται από ένα γονιμοποιημένο ωάριο
Β. Έχουν πανομοιότυπο DNA Γ. Έχουν όμοιους όλους τους κληρονομικούς χαρακτήρες
Δ. Προέρχονται από απομάκρυνση των βλαστομεριδίων κατά τις πρώτες διαιρέσεις του
ζυγωτού

Ε. Θα κινηθούν με ενεργητική μεταφορά προς τον ενδοκυτταρικό χώρο

Ε. Μπορεί να έχουν το ίδιο ή διαφορετικό φύλο

ΘΕΜΑ

41

ΘΕΜΑ

45

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

17

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

18

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

19

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

20

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

21

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΘΕΜΑ

47

Συμπληρώστε τα κενά κατάλληλα.

ΘΕΜΑ

46

22

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΘΕΜΑ

48

23

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΘΕΜΑ 49

24

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

25

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΘΕΜΑ 53
ΘΕΜΑ 50

ΘΕΜΑ 51

ΘΕΜΑ 52

26

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

27

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

28

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

29

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

30

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

31

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 4

Άσκηση 1

Άσκηση 2

Άσκηση 5

Άσκηση 6
Άσκηση 3

32

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 7

33

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 10

Άσκηση 8

Άσκηση 11

Άσκηση 9

34

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

35

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 4

Άσκηση 1

Άσκηση 2
Άσκηση 5

Άσκηση 3

36

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 6

Άσκηση 7

Άσκηση 8

37

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 9

38

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 10

39

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Άσκηση 1

Άσκηση 11

Άσκηση 2

Άσκηση 3

40

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 4

41

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 7

Άσκηση 5
Άσκηση 8

Άσκηση 6
Άσκηση 9

42

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 10

43

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Άσκηση 1

Άσκηση 2
Άσκηση 11

Άσκηση 3

44

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 4

45

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 7

Άσκηση 8

Άσκηση 5

Άσκηση 9
Άσκηση 6

46

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 10

Άσκηση 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Άσκηση 1

47

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 2

Άσκηση 3

48

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 4

49

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 7

Άσκηση 5

Άσκηση 8

Άσκηση 6

Άσκηση 9

50

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 10

51

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Άσκηση 1

Άσκηση 11

Άσκηση 2

Άσκηση 3

52

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

53

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 5

Άσκηση 4

Άσκηση 6

Άσκηση 7

54

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 8

55

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 11

Άσκηση 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Άσκηση 1

Άσκηση 10
Άσκηση 2

56

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 3

57

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 5

Άσκηση 4
Άσκηση 6

58

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 7

59

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 10

Άσκηση 11

Άσκηση 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Άσκηση 1
Άσκηση 9

60

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 2

61

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 5

Άσκηση 6
Άσκηση 3

Άσκηση 7
Άσκηση 4

62

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 8

Άσκηση 9

Άσκηση 10

63

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

Άσκηση 11

64

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

65

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

66

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

67

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

68

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

69

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

70

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

71

Βιολογία Γενικής Παιδείας Α Λυκείου - Επιμέλεια : Παναγιώτης Κουτσομπόγερας

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

72

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful