TAJUK RAMALAN 2013 @ http://cgzakariasej.blogspot.

com/CIKGU ZAKARIA SEJARAH

TEMA 7 (BAB 1 – BAB 3) FOKUS : 2 SOALAN SPM 2013 PILIHAN PERTAMA Bab 1 Bab 2 Maksud dan Ciri Tamadun Peningkatan Tamadun (Ekonomi & Pendidikan) Bab 5 Bab 7

TEMA 8 (BAB 4 – BAB 8) FOKUS : 2 SOALAN SPM 2013 PILIHAN PERTAMA Piagam Madinah Penyebaran Islam ke Asia Tenggara (Peranan pedagang, pemerintah dan mubaligh) Pengaruh Islam Terhadap Sistem Ekonomi Masyarakat Melayu Tradisional PILIHAN KEDUA

TEMA 9 (BAB 9 – BAB 10) FOKUS : 1 SOALAN SPM 2013 PILIHAN PERTAMA Bab 9 Zaman Gelap di Eropah Bab 10 Ekonomi Dagangan (Perlombongan Bijih Timah) Bab 10 Kesan Dasar Ekonomi British di Tanah Melayu (Pembandaran di Tanah Melayu dan Kemunculan Masyarakat Majmuk)

Bab 8

PILIHAN KEDUA Bab 1 Bab 2 Bab 3 Tamadun Hwang Ho Peningkatan Tamadun (Perundangan) Kerajaan Agraria dan Maritim di Asia Tenggara Bab 5 Bab 5 Bab 7 Bab 8

PILIHAN KEDUA Penyebaran Islam Semasa di Madinah Pembukaan Semula Kota Makkah Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara Pengaruh Islam Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Melayu Tradisional Bab 9 Gerakan Reformation di Eropah Bab 10 Dasar British Terhadap Pertanian

TEMA 10 (BAB 1 – BAB 2) FOKUS : 2 SOALAN SPM 2013 PILIHAN PERTAMA Bab 1 Bab 2 Bab 2 Pengenalan Birokrasi Barat di Asia Tenggara Akhbar, Majalah dan Novel : Penggerak Nasionalisme di Tanah Melayu Gerakan Islah Bab 5 Bab 6 Bab 7 Bab 8

TEMA 11 (BAB 3 – BAB 8) FOKUS : 3 SOALAN SPM 2013 PILIHAN PERTAMA Pakatan Murni Reaksi dan Langkah Pembentukan Malaysia Pilihan Raya di Malaysia Dasar Untuk Perpaduan (Bahasa Kebangsaan, Kebudayaan Kebangsaan & Sukan untuk perpaduan) PILIHAN KEDUA Bab 3 Bab 5 Bab 5 Bab 8 Latar Belakang Pembinaan Negara Bangsa Sistem Ahli Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 (Suruhanjaya Reid) Wawasan 2020

TEMA 12 (BAB 9) FOKUS : 1 SOALAN SPM 2013 PILIHAN PERTAMA Bab 9 Bab 9 Malaysia Dalam Hubungan Serantau (ASEAN dan ZOPFAN) Cabaran Masa Depan (Korodor Raya Multimedia, K-Ekonomi dan K-Masyarakat)

PILIHAN KEDUA Bab 1 Bab 2 Imperialisme di Asia Tenggara Nasionalisme Persatuan Melayu

PILIHAN KEDUA Bab 9 Bab 9 Bab 9 Kemunculan Blok Dunia & Perang Dingin Dasar Luar Malaysia Malaysia Dalam Hubungan Antarabangsa (PBB, Komanwel dan OIC)

(1)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful