RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 1/2013

Minggu & Tarikh

Bidang/Tajuk Pembelajaran NOMBOR DAN OPERASI

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Dokumen Standard Prestasi

Catatan

2 dan 3

1.NOMBOR BULAT

1.1

HINGGA100

Menyatakan kuantiti secara intuitif

1.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit , sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara

B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek,tinggi atau rendah,jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak

Pentaksiran sepenuhnya bagi descriptor ini hanya berlaku setelah murid melepasi item dalam tajuk Nombor Bulat,Timbangan,Ukuran Panjang dan Isipadu Cecair

a. kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek. b. membandingkan dua kumpulan secara padanan. c. pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.

5. Menamakan angka. d.6.7 1.Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Stand ard Prestasi Catatan 4. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti c. B1D3E1 Menamakan nombor bulat sehingga 100 Page | 2 . Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga Sembilan. Membilang objek dalam kumpulan b.NOMBOR BULAT HINGGA 100 1.2 Menama dan menentukan nilai i. Menamakan nombor hingga 100 a.

limalima. duadua.sepuluhsepuluh b) Membanding c) Menama. b. e. B2D1E1 Menyatakan kuantiti objek sehingga100 dengan: a) Membilang secara satusatu. kad gambar dank ad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun.NOMBOR BULAT ii) Menentukan nilai nombor hingga HINGGA 100 100 Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar. Membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya “lebih daripada” dan “kurang daripada”. d. Menyusun kumpulan objek. garis nombor dan abakus 4:1. Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. a. gambar. Memadankan kumpulan objek dengan nombor c. menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun Pentaksiran sepenuhnya bagi descriptor ini hanya berlaku setelah murid melepasi item (a)&(d) bagi Standard Pembelajaran 1.Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Stand ard Prestasi Catatan 1.4 (i) Page | 3 .

dua-dua. Dua-dua c. angka b. Satu-satu b. Satu-satu b.3 i. B2D1E1 (i) Menyatakan kuantiti objek sehingga100 dengan: a) Membilang secara. Dua-dua c. menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun .lima. perkataan HINGGA 100 B2D2E1 Menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka sehingga 100 1. sepuluhsepuluh. Sepuluh-sepuluh Tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara a. a) membanding d) Menama. Menulis nombor hingga 100 dalam: a.9 1. Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara a. Pentaksiran sepenuhnya bagi descriptor ini hanya berlaku setelah murid melepasi item (b) & (c) dalam 1. satusatu.NOMBOR BULAT Menulis nombor 1.4 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor i. Lima-lima d. Sepuluh-sepuluh Tertib menaik dan menurun ii. lima.2 (ii) Page | 4 .NOMBOR BULAT HINGGA 100 1.Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Stand ard Prestasi Catatan 8. Lima-lima d.

14.6 Menganggar i. Standard Pembelajaran Dokumen Stand ard Prestasi Catatan 10. B2D3E1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 100 iii.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor i. Page | 5 . Menggunakan perkataan “lebih daripada” dan “kurang daripada” Membundarkan nombor bulat kepada puluh yang terdekat dengan menggunakan garis nombor.16 1.12 dan 13 1.NOMBOR BULAT HINGGA 100 1.7 Membundarkan nombor bulat i.NOMBOR BULAT Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100 Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1 Memberi anggatan bilangan objek yang munasabah dengan a. 1. Menyatakan kuantitinya b.15.NOMBOR BULAT HINGGA 100 1. B3D2E1 Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh terdekat. HINGGA 100 ii.Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandungan 1.11.

iii. ii.Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Stand ard Prestasi Catatan 17 1. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah B3D3E2 Melengkapkan pola bagi siri nombor bulat sehingga 100 18.8 Melengkapkan pola nombor i.21 2.TAMBAH DAN TOLAK 2. () dan (=) B1D2E2 (i) (ii) Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi tambah dan tolak Mengenal i.NOMBOR BULAT HINGGA 100 1. Page | 6 .19.2 i. simbol ii.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor berkaitan 2. Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi Menyebut jumlah dua nombor Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak Memperkenalkan symbol tambah. ii. tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. tolak dan sama dengan Menggunakan symbol tambah. B1D4E1 (iii) Mengenal simbol (+) . iii.

Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan B3D1E1 Melakukan operasi asas tambah dan tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100. B1D5E1 (a)(b) Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak sehingga 10 23 2. Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak e. Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah d.TAMBAH DAN TOLAK 2. Page | 7 .Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Stand ard Prestasi Catatan 22 2. Menyatakan secara spontan fakta asas tolak c. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas a. Menyatakan secara spontan fakta asas tambah b. Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak c. Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak b.TAMBAH DAN TOLAK Tambah dan Tolak dalam lingkungan 100 2.3 Tambah dan Tolak dalam lingkungan 100 i.3 ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 a.

4 Membina i. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi iii. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian. mengikut prosedur B6D1E2 (iii) Mencipta kaedah atau idea baru mgunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian ii.TAMBAH DAN TOLAK 2.Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Stand ard Prestasi Catatan 24 2. dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100 B4D1E1(i) Membina ayat matematik berdasarkan situasi B4D1E2 (ii) Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak. Page | 8 . B5D1E1 (iii) Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak.

B6D1E3 (iii) Mgunakan logik mate untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya. Page | 9 . guru atau komuniti.

27 4. Ringgit hingga RM10 B3D4E1(iv) Menukar wang sehingga RM10: a) sen kepada sen b) ringgit kepada ringgit c) sen kepada ringgit dan sebaliknya Page | 10 . iv.PECAHAN Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat 3. Sen hingga RM1 b. B1D6E1 (i) Menyatakan ciri-ciri wang syiling dan wang kertas iii. gambar dan lipatan kertas i) B2D4E1 Menyatakan nilai separuh. Sen hingga 1 ringgit b. Ringgit hingga RM10 ii. WANG HINGGA RM10 Mengenal pasti ringgit dan sen 4. 26. Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1 Menukar wang a. Mewakilkan nilai wang a.1 i.1 Mengenal pasti satu perdua dengan menggunakan perkataan setengah dan separuh dengan menggunakan bahan konkrit. Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas.Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Stand ard Prestasi Catatan 25 3. setengah dan suku daripada keseluruhan satu benda.

Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Stand ard Prestasi Catatan 28 . Tambah dan tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus 4:1 Page | 11 .2 i. Ringgit hingga RM10 B3D1E2 (i) Melakukan operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang: a) syiling 5 sen. WANG HINGGA RM10 Tambah dan tolak melibatkan wang 4.29 4. 10 sen. Tambah dan tolak a. RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10) ii. 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b) ringgit RM1. Sen hingga RM1 b.

Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Stand ard Prestasi Catatan SUK ATAN DAN GEOMETRI 5.33 5. Mengenal pasti dan menyatakan “setengah” dan “satu perempat” berdasarkan muka jam Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog B3D5E1(ii) Menulis waktu dalam jam dan setengah jam ii.2 Menyebut dan menulis waktu i.1 30. Page | 12 .31 5.MASA DAN WAKTU i) Menyatakan waktu dalam sehari Menyatakan urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan) Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan Menamakan bulan dalam setahun Menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan B1D2E1 Menamakan : waktu-waktu dalam sehari a) hari-hari dalam seminggu b) bulan-bulan dalam setahun c) waktu dalam sebutan jam ii) iii) iv) 32.MASA DAN WAKTU 5.

Ukuran Panjang dan Isipadu Cecair Page | 13 . PANJANG 6. lebih atau kurang b) panjang atau pendek.jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak samak banyak Pentaksiran sepenuhnya bagi descriptor ini hanya berlaku setelah murid melepasi semua item dalam tajuk Timbangan.Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Stand ard Prestasi Catatan SUK ATAN DAN GEOMETRI 34 6.tinggi atau rendah.1 Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai B1D1E1 (ii) Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit.

iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks B1D2E3 (iii) Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai Page | 14 .

jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak B1D2E3(i)(iii) Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai Pentaksiran sepenuhnya bagi descriptor ini hanya berlaku setelah murid melepasi semua item dalam tajuk Timbangan.Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Stand ard Prestasi Catatan 35 7. TIMBANGAN 7.tinggi atau rendah. iii.Ukuran Panjang dan Isipadu Cecair ii.1 Menggunakan unit relatif untuk timbangan i. lebih atau kurang b) panjang atau pendek. Page | 15 . Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks B1D1E1 (ii) atau Menunjukkan menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit.

Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair iii.ISIPADU CECAIR 8.sama banyak atau tidak sama banyak Page | 16 .Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Stand ard Prestasi Catatan 37 8. Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai B1D2E3 (i) Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai Pentaksiran sepenuhnya bagi descriptor ini hanya berlaku setelah murid melepasi semua item dalam tajuk Timbangan.jauh atau dekat c) Berat atau ringan d) .1 Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair i.tinggi atau rendah. B1D1E1(ii) Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit.Ukuran Panjang dan Isipadu Cecair ii. lebih atau kurang b) Panjang atau pendek.

RUANG 9. piramid tapak segiempat sama. sisi dan bucu bentuk 3D ii. RUANG iii.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D) i. silinder dan sfera Memperihalkan permukaan. 39 9. kubus. Menyusun objek mengikut pola B3D3E1 Melengkapkan pola bentuk 3D dan 2D B6D1E1 Mereka cipta model daripada bentukbentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina iv. Menamakan bentuk kuboid.Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Standard Prestasi B1D3E2 Menamakan bentuk a) 3D b) 2D B2D5E1 Menyatakan ciri bentukbentuk 3D dan 2D Catatan 38 9. kon. Membina model 3D dan menerangkannya Page | 17 .

Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D . Memperihalkan garis lurus. RUANG 9. segiempat tepat. Menamakan bentuk segiempat sama.2 Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) iii.2 Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) i.Minggu & Tarikh Bidang/Tajuk Pembelajaran Standard kandung an Standard Pembelajaran Dokumen Standard Prestasi B1D3E2 Menamakan bentuk a) 3D b) 2D B2D5E1 Menyatakan ciri bentukbentuk 3D dan 2D Catatan 40 9. Menyusun bentuk 2D mengikut pola B3D3E1 Melengkapkan pola bentuk 3D dan 2D B5D1E2 Menghasilkan corak berdasarkan bentuk 2D : a) Segi empat b) Segi tiga c) Bulatan iv. bucu dan lenkung bagi bentuk 2D 9. RUANG 9. segi tiga dan bulatan ii. sisi.

.*Minggu20 dan36 adalahmingguPKSR/PBS. Page | 18 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.