Seminar Modelare Economica - an.univ.

2012-2013
1

Studiu de caz 3: Evoluţia ponderii pe piaţă a unor produse concurenţiale
–din cartea Modelarea economica, autori: Ratiu-Suciu, C., Luban, F., Hincu, D., Ciocoiu,
N., Editura ASE, Bucuresti, 2009

Rezolvarea în WINQSB (WinQSB Decision Support Software for MS/OM)

Introducerea datelor generale ale problemei – Markov processes:

- titlul problemei (câmp opţional)
– numărul de stări (în acest caz, numărul de produse)Introducerea datelor de intrare:
- matricea probabilităţilor de tranziţie pe primele trei linii ale tabelului configurat
anterior;
- pe linia Initial prob. vectorul cotelor iniţiale de piaţă – sub formă de
probabilităţi/ponderi

Seminar Modelare Economica - an.univ. 2012-2013
2Se apasă butonul Solve and analyze;
se alege opţiunea Solve steady State pentru identificarea cotelor de piaţă pentru
starea de echilibru S
E
(coloana State probability) şi a timpului de recurenţă TR
(Recurrence Time);

- Se calculează soluţiile S
E
=(x, y, z) ale sistemului de ecuaţii
¹
´
¦
= + +
· =
1 z y x
P S S
E E

cu condiţiile: 0 > x , 0 > y , 0 > z
Adică, în cazul numeric:
( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= + +
|
|
|
.
|

\
|
· =
1
80 , 0 15 , 0 05 , 0
15 , 0 70 , 0 15 , 0
20 , 0 20 , 0 60 , 0
) (
z y x
z y x z y x

Sau:
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= + +
= · + · ÷ · ÷
= · ÷ · + · ÷
= · ÷ · ÷ ·
1
0 20 , 0 15 , 0 20 . 0
0 15 , 0 30 , 0 20 , 0
0 05 , 0 15 , 0 40 , 0
z y x
z y x
z y x
z y x

- se calculează pentru fiecare produs, timpul de recurenţă (intervalul dintre cumpărări
succesive ale aceluiaşi produs):
j prod
SE j prod
cp
TR
_
_
1
=
Seminar Modelare Economica - an.univ. 2012-2013
3
Apelând modulul Markov Process Step se obţin succesiv (apăsând pe butonul Next
period) cotele de piata ale celor trei produse simultan pentru următoarele momente de timp.

Apelând modulul Time parametric analysis se obţin succesiv (selectând opţiunea
Probability State Prod1) cotele de piaţă pentru primul produs pentru următoarele 6
momente de timp (implicit este afisat 10, daca nu s-a solicitat alt număr de perioade):Pentru obţinerea fidelităţii faţă de Produsul 1 si a reorientărilor de la acesta spre celelalte doua
produse, în linia Initial Prob a tabelului cu datele de intrare se introduce vectorul (1, 0, 0),
apoi se utilizează comenzile Solve and Analyze / Markov Process Step, si se apasă pe
Seminar Modelare Economica - an.univ. 2012-2013
4

butonul Next period de câte ori este nevoie pentru a afisa prima linie a matricii la puterea
1,2,3 ş.a.m.d


● Rezolvarea în EXCELCele trei valori ale cotelor de piaţă se calculează cu functia de multiplicare/înmultire a
matricilor =MMULT; după specificarea argumentelor funcţiei, pentru a rezolva, se apasă
simultan CTRL+SHIFT+ENTERSeminar Modelare Economica - an.univ. 2012-2013
5

Graficul evolutiei cotelor de piață se poate realiza cu opțiunea Insert Chart/ Line din Excel.


Cotele de piaţă în starea de echilibru (steady state) se pot determina folosind SOLVER,
specificând celulele tinţă şi sistemul de restricţii astfel:
Seminar Modelare Economica - an.univ. 2012-2013
6
Seminar Modelare Economica - an.univ. 2012-2013
7
Obtinerea matricii la diferite puteri se poate realiza cu functia MMULT.

Seminar Modelare Economica - an.univ. 2012-2013
8Seminar Modelare Economica - an.univ. 2012-2013
9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful