You are on page 1of 7

TAJUK 13 KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN KECIL

KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN KECIL  Definisi usahawan dan perniagaan kecil  Konsep usahawan bersepadu  Keusahawan dan perniagan kecil  Sumbangan perniagaan kecil  Manfaat memiliki perniagaan sendiri  Masalah dan kekangan perniagaan kecil Rujukan Abu Bakar Hamed (2005) m/s 1-20 DEFINISI USAHAWAN DAN PERNIAGAAN KECIL Perkataan usahawan bukanlah satu perkara yang baru kepada kita. Ia mula diperkenalkan dalam tahun 1970 iaitu semasa pelancaran Dasar Ekonomi Baru. Pada masa dahulu mereka yang melibatkan diri dalam bidang perniagaan dipanggil sebagai pedagang atau saudagar manakala pada tahun 1900an mereka dikenali sebagai peniaga. Perkataan usahawan mempunyai erti yang sama dengan perkataan Inggeris „entrepreneur‟ . yang merujuk kepada kegiatan dalam keusahawanan. Banyak kajian telah dilakukan oleh pelbagai pihak dan beberapa pengertian kepada perkataan usahawan telah diberikan seperti berikut:1. Kamus Dewan Edisi Baru mentakrifkan usahawan sebagai orang yang mengusahakan sesuatu perusahaan iaitu pengusaha. Pengusaha dimaksudkan sebagai pekerjaan secara besar-besaran untuk membuat barang-barang industri atau pekerjaan berniaga secara besarbesaran. 2. The Encyclopedia Americana International Edition memberi maksud usahawan sebagai ahli perniagaan yang mengambil risiko menggabungkan faktor pengeluaran termasuk modal, buruh, bahan dan menerima ganjaran melalui keuntungan daripada nilai pasaran barangannya. 3. Joseph A.Schumpeter, seorang ahli ekonomi menyatakan usahawan adalah seorang inovator yang boleh mengakibatkan kepada suatu pembaharuan. 4. Webster‟s Third New International Dictionary pula mentakrifkan usahawan sebagai orang yang mengurus suatu kegiatan ekonomi terutamanya mengelola, memiliki, mengurus dan menanggung risiko sesuatu perniagaan. 5. Carland (1984) mendefinisikan usahawan sebagai individu yang menubuhkan perniagaan dan menguruskannya untuk mendapatkan untung dan untuk terus berkembang. Secara kesimpulannya, boleh kita nyatakan bahawa usahawan adalah seorang yang 1

amanah.bapa.budaya masyarakat. pelanggan Tolakan positif. Oleh itu ia menanggung risiko perniagaan. keazaman. peluang Tarikah positif .pengumpulan sumber. kreatif. mentor.untuk kemakmuran masyarakat. keluarga. pelabur . Sikap dan nilai diri yang positif.mengambil risiko memulakan atau menubuhkan sesuatu perniagaan atau perusahaan dan mengusahakannya. kesungguhan. tabah.rakan kongsi. kerja kuat. Ia adalah seseorang yang inginkan kebebasan dalam perniagaan. pengurusan organisasi. Setelah berlaku perkembangan ilmu maka konsep keusahawanan juga berkembang merangkumi perspektif psikologi dan perspektif sosiologi Perspektif ekonomi:     orang yang dapat membangunkan negara dengan pembangunan fizikal mewujudkan peluang pekerjaan berupaya mewujudkan proses pertukaran membuat inovasi terhadap produk Perspektif psikologi      Berorentasikan pencapaian Mempunyai kawalan dalam yang tinggi Mengambil risiko sederhana Inginkan kebebasan Kemahiran mengorganisasi Perspektif Sosiologi      Persepsi Mempengaruhi. rakan Persepsi memudahkan. Pengetahuan dan ilmu perniagaan 2 . 1. bertenaga. sabar. berfikuran terbuka. demonstrasi. berani. Usahawan mempunyai wawasan dan mengembangkan perniagaan serta pertumbuhan perniagaan. bersemangat. praktikal. dedikasi. PERKEMBANGAN ILMU KEUSAHAWANAN Pada peringkat awal peringkat awal perkembangan ilmu keusahawanan ia lebih tertumpu kepada pendekatan ekonomi sebagai punca keusahawanan. berkeyakinan. Usahawan juga adalah seorang pengurus yang menerajui perniagaannya dan dapat menuntut hak keempunyaan ke atas perniagaan tersebut. ibu. bebas. untuk membolehkan perniagaan Nilai yang baik perlu digilap dan dibangunkan seperti berdisiplin. membuat keputusan sendiri dan seterusnya ingin berjaya atas usaha sendiri. bertanggungjaab. autonomi KONSEP USAHAWAN BERSEPADU Usahawan seharusnya mempunyai tiga kriteria utama mereka berkembang secara berterusan iaitu.sokongan.. berpandangan jauh. kerjaya. pengalaman Aktiviti keusahawanan. Seseorang yang telah memulakan perniagaan atau telah membeli perniagaan yang dimulakan oleh orang lain juga dikenali sebagai usahawan. pendidikan. syukur dan lain-lain 2.

5. Perniagaan antara bangsa. Membuat atau Mengeluarkan Produk. vii. Menggalakan inovasi dan penciptaan teknologi Mewujud dan mengekal keharmonian masyarakat Membantu mengekal daya saing syarikat besar Menyediakan pengalaman kepada pekerja Menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat Memberi sumbangan kepada ekonomi negara MANFAAT MEMILIKKI PERNIAGAAN SENDIRI 1. pemasaran. Tidak dominan dalam bidang yang diceburinya xii. PENIAGA ii. Kemahiran keusahawanan Kemahiran-kemahiran ini mungkin berkaitan dengan perkara yang teknikal. Menjual dan Memasar. Pengurusan sumber Manusia. Membuat Keputusan. pengurusan atau kemanusiaan. Komputer. Kepuasan cara hidup 4. Berupaya menggunakan kebolehan dan keupayaan 3 . Merekacipta dan mengeluarkan barang baru iii. 3. Perakaunan. Menangani Konflik. Berfikir dan mencipta. Hubungan dengan pelanggan. Pelbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perniagaan yang perlu dikuasai adalah seperti Pengurusan Organisasi. Kawalan Kualiti. xi. Pemasaran. Komputer. Menyelesaikan Masalah. Bermatlamat keuntungan dan pertumbuhan Mementingkan pertumbuhan yang cepat dan pulangan yang tinggi Menampakan ciri-ciri usahaan yang jelas dan menonjol Biasanya dominan dalam bidang yang diceburi Mempraktikan amalan baru dan inovatif ix. Mempengaruhi dan Meyakinkan orang lain. Hubungan Pekerja. Agama dan Etika. Pertumbuhan perniagaan adalah lambat dan perlahan viii. v. Ilmu Kemasyrakatan. Tidak inovatif ddan kreatif SUMBANGAN USAHAWAN DAN PERNIAGAAN KECIL 1. Antaranya adalah seperti kemahiran. Kewangan. 6. Merancang. Melibatkan diri dalam pembelian dan/ atau pemprosesan barang dan penjualan barang atau perkhidmatan iv. Ekonomi. Tujuan utama mendapat keuntungan vi. Ganjaran Kewangan 2. Operasi dan Pengeluaran. Jaringan Usahawan. Bahasa. Gelagat Manusia. Mereka memiliki ciri-ciri usahawan tetapi ciri-ciri tersebut kurang terserlah pada mereka x. Undang-undang. Merekod Kewangan. Psikologi dan lain-lain 3. Kebebasan dan dapat mencorak masa depan 3. Budaya dan Sejarah. Memantau dan mengawal dan laikn-lain KEUSAHAWAN DAN PERNIAGAAN KECIL USAHAWAN i. Memimpin. Perundingan. 2. Motivasi.Usahawan sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan asas ilmu pengurusan perniagaan iaitu ilmu dalam bidang pengurusan. dan kewangan. 4. Pemikiran san Kreativiti.

Tidak mempunyai rekod atau catatan urusniaga 6. Tanggungjawab keseluruhan terhadap perniagaan 6. Risiko sosial Sebab-sebag kegagalan perniagaan 1. Bahan mentah 8. mental dan kerohanian 4 . Mesin dan peralatan 3. Kurang ilmu pengurusan dan pengalaman perniagaan 3. Bezakan perniagaan agar ia menunjukkan sesuatu yang lebih baik 6. Jaringan perniagaan 4. Kawalan kewangan yang lemah 8. Mengurus kerja dan pekerja dengan cekap 7. Luaskan jaringan perniagaan 9. Tidak mengemaskini rekod perniagaan 7. Tambahkan ilmu pengetahuan 10. Berupaya memberi sumbangan kepada masyarakat MASALAH DAN KEKANGAN PERNIAGAAN KECIL Masalah 1. Lokasi perniagan yang tidak sesuai Cara mengelakan kegagalan 1. Jangka masa kerja yang panjang dan kerja kuat 4. Kurang jaringan perniagaan dan maklumat berhubung dengan pelanggan dan pasaran 9. Kepakaran teknikal 9. Risiko minda dan psikologi 7. Suasana hidup yang tidak teratur terutama pada peringkat awal perniagaan 5. Tidak bersungguh-sungguhn dan tabah dalam menjalankan perniagaan 4. Sejahterakan fizikal. Melibatkan diri dalam perniagaan yang mereka tidak berkemahiran 2. Tenaga kerja 7. Masalah simpan kira 5. Berusaha menyediakan rancangan sendiri setiap tahun 3.5. Pendapatan tidak menentu 2. Memahami pasaran dan tabiat pelanggan 5. Jadilah orang yang bermaklumat tentang perniagaan 8. Kurang memehami keseluruhan aktiviti perniagaan 5. Risiko terhadap modal yang dilaburkan 3. Kekurangan modal 2. Pengurusan am Kekangan 1. Pastikan urusniatga direkodkan 4. Pasaran 6. menyeluruh dan terperinci 2. Mengetahui perniagaan secara mendalam.

III. V. C. II. B. III dan V sahaja III. Orang yang mempunyai ciri-ciri kawalan dalaman yang tinggi Orang yang mempunyai jaringan perniagaan yang kuat antara ahli. Memohon overdraf daripada bank Menambahkan belian stok secara kredit 5 . dan III sahaja I. Mengendalikan perniagaan memang menghadapi banyak kerumitan. IV dan V sahaja 3. II. D. D. III dan IV sahaja. B.peniaga kecil.. 2. Apakah langkah yang boleh diambil oleh seorang usahawan yang menghadapi masalah modal kerja yang negatif? (A) (B) (C) (D) Beli aset secara tunai Menjual stok secara tunai. menggunakan segala sumber untuk menghasilkan keluaran mendapat keuntungan yang maksimum daripada perniagaan 4. V. Manakah antara berikut berkaitan dengan konsep sosiologi dalam bidang keusahawanan ? A. (A) (B) (C) (D) mengemas kini rekod perniagaan mengatasi pesaing-pesaing untuk menembusi pasaran.. C.LATIHAN 1. Masalah manakah yang paling sukar untuk dihadapai oleh peniaga. II. A. Diuruskan secara perseorangan Mempunyai nilai aset yang tinggi Dikendalikan dalam kawasan tempatan Memerlukan bantuan daripada agensi kerajaan Diuruskan oleh pihak profesional yang dibayar gaji I. Orang yang berupaya membuat pembaharuan terhadap produk dan proses perniagaan Orang yang dapat mewjudkan peluang pekerjaan dan membangunkan negara dengan pembangunan fizikal Apakah ciri-ciri umum perniagaan kecil? I.

Menteri Sumber manusia. 10 Mac 2010 6 . Subramaniam berkata. psikologi dan sosiologi. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Tabung 1Malaysia dan Seminar Penggalak Latihan untuk PKS di Wisma PERKESO di sini hari ini. b. Segarajah dan Pengerusi Lembaga Pengarah PSMB. "Skim itu juga berperanan menggalakkan PKS menghantar para pekerjanya mengikuti latihan atau program kemahiran bagi menambah pendapatan masing-masing sekaligus pendapatan negara. Huraikan lima ciri keusahawanan yang perlu dipunyai oleh usahawan untuk meningkatkan perniagaan mereka..Kerajaan hari ini memperkenalkan Tabung Pembangunan Kemahiran 1Malaysia khusus untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) bertujuan meningkatkan kemahiran dalam sektor pekerjaan. Keusahawanan dikaitkan dengan kejayaan perniagaan baru. Datuk Dr. Hasnah Ismail. jika boleh kita mahu semua pekerja sektor ini menyertai program di bawah tabung kemahiran itu. KUALA LUMPUR 9 Mac . Datuk R.5. ia bertujuan memberi latihan dan kemahiran dalam aspek kreativiti dan inovasi kepada 500 pekerja yang berdaftar di bawah PSMB. Utusan Malaysia 10 Mac 2010 Hadir sama Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia." katanya. Keusahawan menggalakkan perniagaan dari rumah. 7. “Usahawan yang ingin berjaya memerlukan ciri -ciri khusus untuk mencapai kejayaan” Bincangkan pernyataan di atas dalam konteks usahawan bersepadu. a. b. Bincangkan dua isu yang memberi implikasi terhadap kehidupan berkeluarga akibat menjalankan perniagaan dirumah. S. Katanya. a. "Dana tersebut terbuka untuk semua PKS dan siapa yang cepat akan mendapat tempat. Konsep keusahawanan dilihat dari pelbagai perspektif seperti ekonomi. Utusan Malaysia. Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Huraikan perbezaan konsep keusahawanan dari ketiga-tiga perspektif tersebut. 6. tabung berjumlah RM2 juta itu dibiayai sepenuhnya oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB).

Apakah sumbangan-sumbangan yang boleh diberikan oleh perniagaan kecil? (b) Latihan dan program kemahiran sangat penting diikuti oleh peniaga kecil untuk mengelakan dari kegagalan. selesa dan efisien pada setiap masa. Menteri Kerjaraya. Beliau pada masa yang sama meminta syarikat konsesi lebuh raya mengambil tindakan tegas untuk memastikan tiada peniaga mengambil untung berlebihan.(a) Dari petikan di atas didapati peranan perniagaan kecil adalah penting kepada pembangunan ekonomi negara. Singkir peniaga R & R ‘Ali Baba’ Syarikat konsesi lebuh raya akan menarik balik lesen peniaga di kawasan rehat dan rawat (R & R) yang didapati „mengalibabakan‟ perniagaan mereka kepada warga asing. maka lesen itu akan ditarik balik dan kekosongan itu akan diisi oleh mereka yang lebih layak” Beliau berkata peniaga di R & R perlu merebut peluang perniagaan yang diberikan kepada mereka kerana permohonan adalah tinggi. Apakah kemungkinan-kemungkinan yang boleh menyebabkan seseorang usahawn gagal dalam bidang yang diceburinya? 8. “PLUS akan terus komited untuk memastikan perjalanan orang ramai dan pengguna lebuh raya selamat. Mohd.” katanya. Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang dikemukakan. (Petikan Utusan Malaysia 19 Mac 2009) (a) Dari petikan di atas jelaskan konsep usahawan (b) Pada pendapat anda apakah sumbangan yang dapat diberikan oleh peniaga R & R kepada masyarakat. 7 . Datuk Seri Ir. Zin Mohamed berkata peniagaan di kawasan itu perlu diuruskan oleh pemilik yang berdaftar dan mereka tidak boleh menyerahkan perniagaan itu kepada warga asing “Jika kita mendapati ada peniaga R&R yang menyerahkan perniagaan mereka untuk diurus oleh warga asing.