You are on page 1of 11

4.

KEWANGAN PERANCANGAN DAN RAMALAN KEWANGAN PENGENALAN Sesebuah organisasi perniagaan dapat mengetahui keuntungan dan kedudukan kewangan perniagaan berdasarkan penyata pendapatan perniagaannya. Bagi mencapai keuntungan yang disasarkan, perniagaan perlulah menyediakan proforma lembaran imbangan dan anggaran kedudukan kewangan untuk melihat kesan perancangan atas aset dan sumber kewangan. Kedudukan defisit tunai dan lebihan wang tunai perniagaan pula dapat dikesan dengan penyediaan belanjawan tunai yang teliti. OBJEKTIF Pelajar dapat: 1. memahami konsep penyata pendapatan, lembaran imbangan dan belanjawan tunai 2. menyediakan penyata pendapatan dan lembaran imbangan bagi tempoh tertentu 3. menilai belanjawan tunai bagi sesuatu tempoh PETA MINDA

Proforma penyata pendapatan PERANCANGAN DAN RAMALAN KEWANGAN Proforma lembaran imbangan Belanjawan tunai

000 1.4.1.1 berikut adalah Proforma Penyata Pendapatan bagi Syarikat Senang Benar bagi Tahun Berakhir pada 31 Disember 20X4 dan 20X5.000 220.040. prestasi perniagaan dinilai secara membuat pengiraan dan analisis keuntungan dan kedudukan kewangan dalam tahun perancangan.700.000 4.600. Apabila peniaga merancang kewangan perniagaannya.800 283.500 Jadual 4.000 340.300. Jadual 4.730.1 : Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir pada Disember 20X4 dan 20X5 .000 4.000 187.743.jumlah perbelanjaan. Penyata pendapatan dapat menilai daya maju bagi keberuntungan perniagaan dan jumlah untung bersih yang diperoleh dalam tahun perancangan.300 3. Profoma penyata pendapatan Penyediaan penyata kewangan adalah untuk mengetahui keuntungan dan kedudukan kewangan perniagaan. Syarikat Senang Untung Berhad Penyata Pendapatan Perbandingan Bagi Tahun Berakhir pada 31 Disember 20X4 dan 20X5 20X4 20X5 Hasil Jualan Kos Barang Dijual Untung Kasar Belanja Pentadbiran Belanja Jualan Untung Bersih (RM) 6.516.000 1.000 (RM) 5.986. Cara mengira untung bersih adalah: Untung kasar = Jualan bersih – Kos jualan Untung bersih = Untung kasar .200 3.

Ia menunjukkan jumlah aset perniagaan.000 68.000 765.000 765.000 457. pembiayaan sumber dalaman seperti modal dan ekuiti pemilik dan sumber luaran seperti liabiliti.000 200. Bhd. Jadual 4.000 108.000 45.4.000 13. Lembaran Imbangan Pada 31 Disember 20X5 RM Aset Semasa Inventori Tunai Penghutang Aset Tetap Liabiliti Semasa Pemiutang Cukai Belum Bayar Pinjaman Jangka panjang Ekuiti Pemilik 207.000 500. Proforma lembaran imbangan Proforma lembaran imbangan disediakan pada akhir tahun perancangan yang bertujuan membantu peniaga meneliti dan menilai kesan perancangan atas aset dan sumber kewangan perniagaan dan menyediakan anggaran kedudukan kewangan perniagaan pada akhir tahun perancangan.2 : Lembaran Imbangan . Syarikat Senang Benar Sdn.000 RM 265.000 Jadual 4.2.2 berikut adalah lembaran imbangan bagi Syarikat Senang Benar Sdn Bhd bagi Lembaran Imbangan pada 31 Disember 20X5.000 40.

Penerimaan tunai bagi bukan operasi contohnya hasil pendapatan daripada dividen pelaburan. Walau bagaimanapun. Penerimaan tunai bagi operasi biasa perniagaan perniagaan contohnya daripada jualan tunai dan pembayaran hutang oleh pelanggan. Aliran Masuk Wang Tunai Aliran masuk wang tunai terdiri daripada sumber-sumber seperti: i. pemilihan tempoh belanjawan tunai adalah berdasarkan maklumat yang lengkap dan benar dalam membuat anggaran penerimaan dan pembayaran tunai dan aliran tunai masuk (penerimaan) dan keluar (pembayaran) bagi operasi dan bukan operasi perniagaan. pengusaha perlu melihat rekod-rekod jualannya terlebih dahulu untuk melihat corak jualan secara tunai dan julan secara kredit sebelum aliran tunai dianggarkan.3. Belanjawan tunai disediakan sama ada bagi tempoh suku tahun.4. sewa diterima dan jualan aset tetap perniagaan. ii. Jualan Aliran tunai masuk bagi perniagaan yang menjalankan jualan secara tunai adalah mudah dianggarkan. bila wang diperlukan dan sumber pembiayaan yang boleh diperolehi boleh dikenal pasti oleh pengusaha apabila merujuk belanjawan tunai. setengah tahun atau satu tahun bergantung kepada kekuatan dan kelemahan perniagaan. Belanjawan tunai Penyediaan belanjawan tunai dapat membantu pengusaha meramal waktu dijangka perniagaan bakal berhadapan dengan defisit tunai dan lebihan wang tunai seperti berapa jumlah wang tunai diperlukan. . Jika perniagaan menjalankan jualan secara kredit.

496 127.284 59. jadi anggaran jualan tunai dan kredit bagi tahun kewangan 20X2 adalah adalah ditunjukkan dalam jadual 4.995 235.897 34.323 114.052 246.321 423.988 550.803 83.948 202.267 3.379.996 138.359.875 195.00 Kutipan hutang dalam Bulan Kedua (April) .983 786.545 471.138 239. 30% dalam bulan kedua dan 30% lagi dalam bulan ketiga.3 di bawah. Perniagaan Nanimaju Enterprise Anggaran Jualan Tunai dan Kredit Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 20X2 Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah Jualan Tunai RM 216.Contoh: Sekiranya Perniagaan Nanimaju Enterprise mempunyai rekod-rekod perniagaan tahun-tahun lalu yang mempunyai corak penjualan secara tunai sebanyak 70% dan jualan kredit sebanyak 30%.948 = RM235.280 198.618 4.631 102.00 jadi. Peniaga perlu meneliti peratusan kutipan hutang yang sepatutnya dibuat dalam bulan-bulan berkenaan.280 Jumlah RM 309.678 278.651 876.556 116.987 Kredit RM 92.825 296.726 Jadual 4.737 105.663 276.439.798.948X 30% = RM70.769 341.099 82.495 262.948.564 193.948X 40% = RM94. kutipan hutang adalah seperti berikut: Jumlah urusniaga kredit bulan Februari Kutipan hutang dalam Bulan pertama (Mac) = RM235.156 613. Sekiranya urusniaga dalam bulan Februari 20X1 sejumlah RM235.426 79.00 = RM235.493 674.509 165. Maklumat jadual dan corak pembayaran hutang biasanya tertera dalam rekod-rekod jualan dan ini memudahkan peniagaan mengutip hutangnya.789 352.784.953 49. Contoh: Perniagaan Ninamaju mendapati bahawa kutipan hutang pelanggan dibuat sebanyak 40% dalam bulan pertama.108 1.3 : Anggaran Jualaan Tunai dan Kredit Kutipan Hutang Adakalanya pelanggan membayar hutang kepada peniagaan dengan mendapat tempoh dan peratusan tertentu.

953 49.948 624.00 Berdasarkan pengiraan kutipan hutang. jumlah anggaran penerimaan jualan kredit adalah seperti dalam jadual 4.496 127.631 102.827 Jadual 4.439.Kutipan hutang dalam Bulan Ketiga (Mei) = RM235.948 X 30% = RM70.280 1.897 34.4: Anggaran Kutipan Kredit dan Jumlah Penerimaan Tunai .663 130.281 197.379 70.099 82.618 Jumlah Kutipan Kredit (b) RM Jumlah penerimaan Tunai (a)+(b) RM Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah Jualan 94.883 235.784.737 105.948 202.784 296.803 83.784 70.495 262.995 235.284 59.4: Perniagaan Nanimaju Enterprise Anggaran Kutipan Jualan Kredit Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 20X3 Jualan Kredit (a) RM 92.

101 14.702 52.118 67.288 21.522 78. bayaran hutang kepada pembekal dan bayaran kos angkutan masuk belian.161 45.161 45.052 Bulan Pembelian Pembelian tunai Kredit (a) (b) RM 4.765 43.563 7. pemborong dan pengilang.511 7.5 : Jadual Pembayaran Kredit kepada Pembekal dan Jumlah Wang Tunai Keluar .775 9. ii.541 7. jadi pengiraan pembayaran hutangnya dan jumlah wang tunai keluar adalah seperti dalam jadual 4.318 17.429 18.372 27.666 104.147 37.992 37.902 17.331 4.862 104.328 4.542 9.173 7. Pembayaran tunai yang berkaitan operasi biasa seperti belian stok.155 96.846 39.241 9. Anggaran bagi pembelian stok perlu dibuat sama ada secara tunai atau kredit kepada pembekal.288 517. Sekiranya Perniagaan Nanimaju membeli stok secara kredit bermula bulan Jan 20x1.689 97.356 538.987 12.987 12.Aliran Keluar Wang Tunai Aliran keluar wang tunai digunakan untuk tujuan berikut: i.906 48.372 27.155 96.101 14. Belian Stok Belian stok adalah jumlah pembayaran bagi barang-barang yang biasanya dijalankan oleh peruncit.530 RM 4.902 17.992 37. Contoh: Perniagaan Nanimaju terlibat dalam pembelian stok secara kredit dan berhasrat membayar hutang kepada pembekal selepas sebulan urusniaga.854 2.5 berikut: Perniagaan Nanimaju Enterprise Anggaran Pembelian Kredit dan Jumlah Wang Tunai Keluar Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 20X1 Jumlah Jumlah Wang Pembayaran Tunai Keluar Kredit (a)+ (c ) (c) RM 57.143 26.765 43. Pembayaran tunai yang bukan dalam belanja overhed seperti bayaran insuran perniagaan.118 67.563 64.810 596.689 97. belian aset tetap dan bayaran ansuran pinjaman jangka panjang.141 4.522 RM 57.886 Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah Pembelian Jadual 4.660 76.

Terdapat juga belanja overhed dibayar setahun sekali. Contoh perbelanjaan yang tidak termasuk dalam belanjawan tunai adalah susut nilai aset. September RM4.782 iv. enam bulan sekali atau tiga bulan sekali seperti insurans. iii. Hanya belanja overhed yang dibayar tunai sahaja yang perlu dicatatkan dalam belanjawan tunai.500 sebulan. jalur lebar dan telefon). kadar bayaran (bil elektrik. Jun RM3. Contoh: Belanjawan tunai bagi Perniagaan Nanimaju Enterprise disediakan dengan mengambil kira andaian-andaian berikut: i. Belanja bayaran balik faedah pinjaman bank dibayar 4% atas ansuran pokok RM1. caj pembentungan. Walaupun belanja overhed dibayar secara tunai tetapi pembayaran ini adakalanya dilaksanakan dalam bulan berikut.200. air. vi. alat tulis dan belanja am dibayar secara sama rata setiap bulan. insurans.800 ii.4% daripada jualan v. sewa. penyelenggaraan. gaji. Belanja kenderaan (kompenan tetap) dibayar pada setiap Januari dan belanja kenderaan (berubah) dibayar setiap bula pada kadar 0. Cukai dianggarkan sebanyak RM68. Bayaran akan dijelaskan secara bulanan selama 12 bulan mulai Mac 20x4 hingga April 20X5 . cukai pintu dan cukai tanah.900.290 dan Disember RM8. Belanja overhed seperti gaji.300. Baki awal tunai pada tahun 20X4 berjumlah RM7. cukai jalan pengangkutan.Belanja Overhed Belanja overhed adalah belanja yang dikenakan setiap bulan seperti sewa. Belanja promosi dibayar setiap tiga bulan iaitu: Mac RM1. kadar bayaran. Jumlah susut nilai hanya dikurangkan daripada kos aset yang melibatkan pengurangan untung tanpa mengeluarkan wang tunai.

500 100 230 2.549 94.000 346 1.503.500 300 340 350 1.000 235 1.572 24.742 89.742 116.000 199 1.005 7.800 430.500 60 5.6 : Belanjawan Tunai .500 100 230 4.000 720 57.256 409.561 181.453 2.448 76.498 152.020 46.500 60 5.600 4.347 18.397 45.200 2.649 5.308 37.826 403.742 77.926 Jan 87.742 106.052 12.500 100 230 3.727 Jul 67.500 100 230 1.200 1.805 65.500 300 340 350 1.289 5.000 256 1.115 66.482 Nov 59.742 95.500 60 5.786 97.678 94.675 2.751 Jun 87.710 666.792 113.644 1.343 409.805 54.450 Feb 56.742 96.500 300 340 350 1.500 300 340 350 1.500 100 230 1.214 24.500 300 340 350 1.792 21.500 100 230 2.278 123.876 2.942 2.500 60 92.375 49.659 5.589 Oct 49.500 300 340 350 1.869 2.430 390.322 160.652 2.500 60 5.445 32.000 1.731 113.500 300 340 350 1.693 5.351 2.542 124.817 278.161 Dec 85.500 100 230 2.926 Jadual 4.065 39.420 1. air.500 60 5.742 56.689 5.500 60 5.500 300 340 350 1.327 403.769 102. telefon Insurans Sewa Alat Tulis Belanja Am Promosi Penghantaran Belanja kenderaan (tetap) Belanja kenderaan (berubah) Bayaran pinjaman (pokok) Bayaran pinjaman (faedah) Cukai Jumlah Aliran Keluar (b) Lebihan /defisit (c)=(b)-(a) Baki Awal (d) = [Baki Akhir bulan sebelumnya] Baki Akhir (c)+(d) 78.331 26.396 Mar 78.630 87.500 300 340 350 1.765 5.110 Sep 58.681 5.782 2.950 52.6 dan jadual 4.053 242.281 353.098 242.290 1.826 75.150 82.000 3.500 60 5.126 7.500 60 5.921 65.500 100 230 1.228 423.000 227 1.213 2.500 300 340 350 1.200 18.762 5.484 May 63.545 390.293 74.256 82.543 2.760 17.554 2.577 160.449 5.500 100 230 2.630 278.500 100 230 1.135 Jumlah 836.000 344 1.000 352 1.698 42.500 100 230 8.080.954 1.752 5. belian dan belanja overhed.946 144.754 45.080 4.438 5.000 270 1.870 56.583 87.000 238 1.322 36.053 47.500 60 5.742 108.872 2.300 1.Berpandukan kepada butiran di atas yang diperolehi daripada belanjawan belanjawan jualan.982 38.296 36.185 138.394 Aug 86.229 65.500 60 68.786 109.289 5.214 2.792 76.870 111.761 108.545 65.583 430.500 300 340 350 1.000 349 1.908 36.735 67.728 353.742 102.500 300 340 350 1.500 100 230 1.835 6.721 58.800 39.000 3.354 835.000 314 1.530 111.742 70.718 37. Belanjawan Tunai Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 20X4 ALIRAN MASUK Jualan Tunai Kutipan Hutang Jumlah Aliran Masuk (a) ALIRAN KELUAR Bayaran kepada pembekal Gaji Penyelenggaraan Elektrik.728 85.000 219 1.500 60 5.854 126. belanjawan tunai adalah disediakan seperti jadual 4.675 Apr 54.7 berikut.

322 160.870 6.000 347.000 154.583 6.800 430.293 89.000 397.870 Belanjawan Tunai Bagi Tahun Berakhir Pada 31 Disember 20X4 123.445 32.589 77.728 6.080.Jumlah Aliran Masuk (a) Jumlah Aliran Keluar (b) Lebihan /defisit (c)=(a)-(b) Baki Awal Wang Tunai (d) Baki Akhir Wang Tunai (e)=(c)+(d) Baki Minimum Wang Tunai (f) Keperluan Pembiayaan (f)-(e) Lebihan Wang Tunai (e)-(f) 124.926 Jadual 4.728 353.751 152.817 37.926 1.805 94.484 102.583 138.000 384.000 236.727 144.805 65.331 26.000 33.792 113.630 278.256 6.630 6.430 390.805 6.150 108.343 409.675 97.308 45.792 6.450 92.000 424.835 6.396 68.545 390.053 6.053 242.000 59.281 65.754 95.296 106.256 409.135 116.577 36.327 403.545 111.020 70.000 105.630 278.926 6.954 56.005 7.926 6.052 12.800 39.110 126.000 403.482 96.545 6.256 109.728 353.870 111.792 21.826 6.098 74.503.126 7.731 82.065 39.7 : Belanjawan Tunai Yang Dikemas kini .826 403.000 107.161 102.000 424.000 272.921 1.053 242.792 113.583 430.322 160.322 6.530 46.394 181.228 423.826 108.354 1.

2009. Baki Akhir Wang Tunai . Aini Hayati et al. 2006. . Jumlah lebihan/ defisit wang tunai . Penyata pendapatan dan lembaran imbangan bagi tempoh tertentu boleh disediakan dengan mengambil kira belanjawan tunai bagi sesuatu tempoh operasi perniagaan berkenaan. ii. PearsonLongman Malaysia Sdn. Sintok. Petaling Jaya. Shah Alam. Keusahawanan dan pengurusan perniagaan kecil.. Rujukan Abu Bakar Hamid. Oxford Fajar Sdn Bhd. Prinsip perakaunan. lembaran imbangan dan belanjawan tunai. seseorang pengusaha perlu terlebih dahulu memahami konsep penyata pendapatan. 2007. Perancangan boleh dibuat berdasarkan analisis penyata pendapatan tahun-tahun sebelumnya atau dengan meneliti perancangan sesebuah organisasi perniagaan lain sebagai panduan. Rumusan Berdasarkan perbincangan di atas didapati bahawa sebelum perancangan kewangan perniagaan disediakan. Penerbit Universiti Utara Malaysia. Wan Madznah Wan Ibrahim. Teks Pra-U STPM Matrikulasi Pengajian Perniagaan 1. Bhd.baki tunai setelah jumlah aliran masuk ditolak jumlah aliran keluar.Dalam belanjawan tunai terdiri daripada dua bahagian iaitu : i.Jumlah lebihan/ defisit wang tunai setelah dicampur baki awal wang tunai.