You are on page 1of 10

Operatiunile economice ale SA “Steaua Reds”

Continutul operatiei
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12

13

14

15

16
17

Soldul productiei in curs de executie se raporteaza la contul productiei de baza
Se inregistreaza in contul de decontare credite bancare pe termen lung
Se inregistreaza marimea capitalului statutar prin majorarea valorii nominale a
actiunilor:
- pe seama profitului nerepartizat al anilor precedenti
- pe seama capitalului suplimentar
Se calculeaza uzura mijloacelor fixe:
- cu destinatie generala de productie
- cu destinatie generala a intreprinderii
Se calculeaza amortizarea activelor nemateriale cu destinatie generala a
intreprinderii
Se plateste avans furnizorilor in contul achizitionarii viitoare a stocurilor de
marfuri si materiale
Se accepta facturile furnizorilor pentru materialele intrate:
- pret de achizitie
- TVA 20%
Se elibereaza materiale de la depozit pentru :
- productia de baza
- necesitati generale de productie
- necesitati generale ale intreprinderii
- pentru ambalarea produselor finite
Se pun in functiune OMVSD in valoare de pina la 3000 lei o unitate pentru
necesitatile productiei de baza
Se pun in functiune OMVSD in valoare de peste 3000 lei o unitate pentru
necesitatile productiei de baza
Se calculeaza uzura OMVSD pentru necesitatile productiei de baza
Se calculeaza salariul :
- muncitorilor de baza care participa la fabricarea produselor
- personalului administrativ al sectiei de productie
- personalului administrativ si de conducere
- muncitorilor care participa la ambalarea produselor
Se efectueaza defalcari pentru CAS (23%) :
- muncitorilor de baza care participa la fabricarea produselor
- personalului administrativ al sectiei de productie
- personalului administrativ si de conducere
- muncitorilor care participa la ambalarea produselor
Se efectueaza defalcari pentru CAM (3,5 %) :
- muncitorilor de baza care participa la fabricarea produselor
- personalului administrativ al sectiei de productie
- personalului administrativ si de conducere
- muncitorilor care participa la ambalarea produselor
Se accepta factura fiscala pentru combustibil si energia consumata in scopuri
tehnologice
- pret de achizitie
- TVA 20%
Se accepta factura de expeditie pentru paza subdiviziunilor de productie
Se vind mijloace fixe cu plata ulterioara :
- pret de vinzare
- TVA 20%

Suma
9150
20000

Debit
811
242

Credit
215
411

2500
3800

332
312

311
311

1500
1800
306

813
713
713

124
124
113

25000

224

242

30500
6100

211
534

521
521

30750
3100
800
1250
550

811
813
713
712
813

211
211
211
211
213

3200

213.1

213.2

1000

813

214

55000
9000
18000
3500

811
813
713
712

531
531
531
531

12650
2070
4140
805

811
813
713
712

533.1
533.1
533.1
533.1

1925
315
630
122.50

811
813
713
712

533.3
533.3
533.3
533.3

10500
2100
8750

813
534
813

521
521
521

21090
4218

229
229

621
534

TVA 41 42 Se trece la cheltuieli valoarea ambalajului aferent impachetarii produselor la depozitul comercial Se inregistreaza in contul de decontare suma aferenta produselor vindute contra 15590 5300 740 110 721 124 214 211 123 123 213 213 36785 146260 111000 811 216 711 813 811 216 100000 60000 241 221 611 611 20000 12000 20000 241 221 231 534 534 242 5000 10000 242 714 224 136 500 100 713 534 521 521 250000 1750 242 242 424 612 2650 228 622 10360 1710 1710 700 91000 531 531 531 531 241 534.1 533.TVA Se incaseaza in contul de decontare : . prin casieria intreprinderii . suma 600 lei .avansuri pe termen lung in contul livrarii utilajului .sumele amenzilor pentru incalcarea clauzelor contractuale Se calculeaza chiria pentru mijloacele fixe predate in arenda finantata pe termen lung Se retin din salariul personalului: .conform facturii fiscale prezentate Se reflecta suma TVA-20% aferenta produselor vindute: .in numerar.in numerar.conform titlurilor executorii Se ridica in numerar din contul de decontare Se plateste din casa : .impozitul pe venit .titularilor de avans pentru cheltuieli de deplasare .titularului de avans pentru procurarea timbrelor postale si tichetelor Din contul de decontare s-a transferat furnizorilor: .salariile .3 539 242 83550 1200 531 227 241 241 250 227 241 12000 400 30000 521 521 241 242 242 611 6000 27500 241 711 534 216 1850 370 540 712 534 712 521 521 211 36000 242 241 . prin casieria intreprinderii . suma 2220 lei . inclusiv TVA20%.defalcarile in fondul de pensii .7 533.conform facturii fiscale prezentate Au fost procurate actiunile altor intreprinderi cu termenul de stingere pina la 1 an Se incaseaza avansurile pe termen scurt anterior acordate Se trece la cheltuieli avansul pe termen lung acordat si nereclamat Se accepta factura fiscala privind serviciile postale si telegrafice.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Se reflecta valoarea de bilant a mijloacelor fixe vindute Se deconteaza suma uzurii calculate a mijloacelor fixe vindute Se caseaza suma uzurii calculate aferenta OMVSD Se inregistreaza deseurile rezultate din scoaterea din uz a OMVSD in cadrul valorii ramase stabilita anterior Se reflecta consumurile indirecte de productie aferenta productiei de baza Se depoziteaza produsele finite la cost efectiv Se caseaza costul produselor finite vindute Se reflecta valoarea produselor vindute la pretul de vinzare : . inclusiv TVA-20%.pentru serviciile postale si telegrafice 37 Se vind produse contra numerar prin magazinul intreprinderii 38 39 40 Se reflecta TVA aferent produselor vindute Se reflecta valoarea de bilant a produselor vindute contra numerar Se accepta factura fiscala pentru cheltuielile de transport aferente desfacerii produselor.pentru consumul de energie electrica .defalcari pentru medicina asigurata .

documentele banesti procurate Se restituie in casierie suma nefolosita de catre titularul de avans (op. suma lipsurilor de materiale la pret de piata.impozitul pe venit ale persoanelor fizice . inclusiv TVA 20%. inclusiv TVA 20%. 35-47) Se calculeaza si se platesc dobinzile aferente creditelor primite in lei Se reflecta valoarea actiunilor proprii rascumparate de la actionari la pret de procurare (valoarea nominala constituie 4800 lei) S-au procurat investitiile pe termen lung in parti legate Se trece in cont avansurile acordate anterior furnizorilor pentru livrarea materialelor Se transfera din contul de decontare : .1 533. suma 430 lei .platile in avans aferente impozitului pe venit ale persoanelor juridice .uzura acumulata – 18000 lei 7300 228 622 2000 18000 723 124 123 123 Se supune recuperarii. 37.7 521 533.comisioanele bancii 400 80 480 713 534 521 521 521 242 107550 35000 242 244 221 242 1140 250 60 2600 5200 713 246 241 714 314 227 227 227 242 242 30000 15000 132 521 242 224 10000 10360 46000 30000 3420 180 225 534.TVA Din contul de decontare se achita datoria fata de furnizor privind cheltuielile de reprezentare Se incaseaza in contul de decontare mijloacele banesti de la clienti Se deschide un acreditiv pe seama mijloacelor banesti de la clienti Se accepta deconturile de avans privind: .valoarea de intrare – 20000 lei .organelor de asigurare medicala .cheltuielile de deplasare ale directorului . 54) 7300 241 228 . 38) Se accepta factura fiscala privind cheltuielile de reprezentare.furnizorilor pentru valorile materiale procurate si servicii prestate .67 227 227 612 534 57 Se calculeaza dividendele aferente actiunilor procurate din participarea la capitalul statutar al altor intreprinderi 3000 228 621 58 Se inregistreaza materialele achizitionate de la furnizori 13500 211 521 59 60 Se reflecta TVA aferenta materialelor achizitionate Se plateste pentru materialele achizitionate din contul acreditivului 2700 16200 534 521 521 244 61 62 Se primeste cu titlu gratuit un autoturism Se reflecta valoarea de vinzare a investitiilor pe termen scurt realizate 20000 10200 123 229 622 612 63 Se trece la cheltuili valoarea de bilant a investitiilor pe termen scurt vindute 10000 714 231 64 Se incaseaza in casierie mijloace banesti pentru achitarea creantelor pe termen scurt aferente redeventelor calculate (op.33 71.3 713 242 242 242 242 242 242 Se calculeaza redeventele rezultate din transmiterea activelor nemateriale in folosinta altor intreprinderi Se caseaza valoarea de bilant a mijloacelor fixe iesite ca urmare a calamitatilor naturale: . suma 480 lei .TVA 358.organelor de asigurari sociale .43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 numerar (op. din contul persoanei vinovate.

69) 68 69 70 Dt 111 Ct Dt 113 Ct Si=750 Si=13000 2400 200 3400 311 312 123 314 314 341 50 243 622 2740 332 322 7200 322 537 7200 537 241 Dt 123 Si=339950 306 Ct 20000 15590 Sf = 13000 Dt 5300 18000 23300 - 124 - Ct Si= 50050 1500 1800 3300 Sf=30050 Dt 211 Si=6000 30500 30750 110 3100 13500 800 1250 540 44110 36440 Sf = 13670 Sf=1180 306 Sf=1056 Dt 134 Si=30500 Ct Dt 136 Si=25000 Ct 10000 Sf=30500 Ct 3400 5300 2000 18000 23400 4089 Sf=322460 - Dt 213 Ct Si=3170 3200 550 740 110 3200 3200 4600 Sf=15000 10000 Dt Ct Si=920 214 740 1000 740 1000 Sf=1770 .65 Se anuleaza 50% din actiunile proprii rascumparate Vnom=2400 Vproc=2600 66 Se inregistreaza diferenta din reevaluarea mijloacelor fixe (pozitiv) 67 Se inregistreaza in contul valutar diferentele de curs valutar pozitive aferente soldurilor mijloacelor valutare Se efectueaza defalcari in rezerve prevazute de statut pe seama profitului nerepartizat al anilor precedenti Se calculeaza dividendele fondatorilor pe seama rezervelor prevazute de statutul intrerpinderii Din casierie se platesc dividendele fondatorilor (op.

67 1880 1450 Sf=2930 Dt 241 Ct Si=850 100000 83550 20000 1200 91000 250 30000 36000 6000 7200 60 7300 254360 128200 Sf=127010 Dt 242 Si= 9705 20000 25000 5000 20000 250000 91000 1750 12000 36000 400 107550 480 35000 2600 5200 Ct Dt 243 Si=9100 50 Ct Dt 251 Si =12000 Ct .33 60 71.Dt 215 Si=9150 Ct 9150 Dt 216 Si=5450 146260 Ct Dt 221 Si=58750 111000 Ct 60000 107550 27500 107550 Sf = 0 Dt Si=4750 25000 25000 Sf =9750 9150 138500 Sf=13210 224 Ct 20000 Dt 226 Si=4735 Sf=4735 Ct 10000 Sf=21200 72000 Sf=23200 Ct 5000 15000 Dt 231 Si=11200 20000 10000 20000 146260 12000 - Dt 227 Ct Si=2500 1200 1140 250 250 357.

420300 Sf =108365 Dt 30000 10000 10360 46000 30000 3420 180 321640 50 Sf =9150 311 Ct Si=236900 2500 3800 2400 2400 Dt 312 Ct Si=4386 4000 323 Ct Si=51450 Sf =12000 Dt 3800 200 6300 Sf =240800 Dt - Dt 7200 Sf =386 7200 332 Ct Si=5240 Dt 2500 2740 - - 5240 - - 322 Ct Si =15642 2740 2740 Sf=11182 424 Si =20000 250000 - 250000 Sf = 51450 Dt 511 Si=26000 Sf =0 Ct Dt Sf=270000 515 Ct Si=16000 Dt 12000 400 480 15000 46000 16200 77450 Sf =26000 Sf =16000 - 521 Ct Si =28420 30500 6100 10500 2100 8750 500 100 1850 400 370 80 13500 2700 90080 Sf =15790 .

50 16200 811 Ct 146260 Dt 1500 3100 550 1000 9000 2070 315 10500 8750 146260 712 Ct 8067.67 2700 21810 52649.50 8067.Dt 10360 1710 1710 700 83550 531 Si= 54200 55000 9000 18000 3500 98030 Ct Dt 534 Ct Si=5250 6100 4218 2100 20000 100 12000 370 10360 80 6000 10360 71.67 Sf=36089.50Sf Sf=9459.50 1850 540 8067.50 35000 Sf=18800 Dt 9150 30750 55000 12650 1925 36785 146260 Dt 1250 3500 805 122.67 Dt Si= 0 35000 85500 Sf = 41670 244 Ct Dt 411 Ct Si=0 20000 16200 Dt 538 Ct Si =13800 - Sf =13800 Dt 533 Ct Si=16802 12650 2070 4140 805 1710 315 630 30000 3420 122.50 20000 Sf =20000 813 Ct 36785 36785 Dt 33420 Dt 1800 306 800 18000 4140 630 500 400 1140 180 36785 621 Ct 24090 21090 3000 24090 24090 1710 26077.50 713 Ct 27896 Dt 27896 27896 721 Ct 15590 15590 15590 15590 .

50 190000 15590 12308.83 Sf=41744.83 Ct 2000 2000 539 Ct Si =0 700 700 Sf=700 Dt 132 Si =0 30000 30000 Sf=30000 333 Ct 41744.33 10200 12308.83 - 723 2000 Dt Ct 22600 - Si=0 3400 - Dt 2000 7300 5200 Sf =2600 Ct 10000 22600 7300 5200 Dt 225 Si= 0 10000 10000 Sf =10000 Dt 622 Ct 30000 2650 7300 20000 50 30000 30000 12950 Sf =5650 246 250 Sf =250 Ct Dt 714 10000 2600 30000 190000 190000 612 1750 358.33 12308.33 138500 30000 22600 2000 41744.33 256398.33 Dt 229 Si= 0 21090 4218 10200 35508 Sf =35508 Dt Si= 0 250 Ct Ct Dt Si=0 2650 7300 228 Ct - Dt Si=0 Dt 314 Ct 2400 200 2600 341 Dt 351 Ct 27896 24090 8067.Dt 711 111000 27500 22600 138500 Ct 138500 138500 Dt 12308.83 256398.33 Dt 611 Ct 190000 100000 60000 Dt 7200 7200 537 Ct - Ct Si =0 7200 7200 Sf=0 .33 - Dt Ct 3400 Sf =3400 41744.

50 52649.83 3400 256398.50 27896 13800 16000 15790 41670 9459.33 24090 30000 138500 8067.33 511 6300 41744.50 27896 700 190000 12308.33 24090 30000 138500 8067.50 36089.Balanta de verificare Cont 111 113 123 124 132 134 136 211 213 214 215 216 221 224 225 226 227 228 229 231 241 242 243 244 246 251 311 312 314 322 323 332 333 341 351 411 424 Sold initial Debit Credit 13000 750 339950 50050 30500 25000 6000 3170 920 9150 5450 58750 4750 Rulaje Debit 23400 23300 30000 44110 3200 740 146260 72000 25000 4735 2500 20000 1880 12950 35508 20000 254360 420300 50 35000 250 11200 850 9705 9100 Credit 306 40890 3300 10000 36440 4600 1000 9150 138500 107550 20000 10000 1450 7300 10000 128200 321640 16200 12000 236900 4386 15642 51450 5240 2400 4000 5200 7200 20000 26000 515 521 531 533 534 537 538 539 611 612 621 622 711 712 713 16000 28420 54200 16802 5250 2600 2740 5240 256398.83 3400 20000 270000 26000 90080 98030 33420 21810 7200 77450 85500 26077.33 20000 250000 Sold final Debit Credit 13000 1056 322460 30050 30000 30500 15000 13670 1770 1180 0 13210 23200 9750 4735 21200 2930 5650 35508 21200 127010 108365 9150 18800 250 12000 240800 386 2600 11182 51450 0 41744.67 7200 190000 12308.67 13800 700 .

714 721 723 811 813 TOTAL 545810 545810 22600 15590 2000 146260 36785 2343383.16 22600 15590 2000 146260 36785 2343383.16 830758 830758 .