You are on page 1of 84

Snimanje stanja oštećenosti, štećenosti, ravnosti i teksture kolovoza, kolovoza, i sistema za odvodnjavanje

Održavanje puteva 2009/10

Doc.dr Goran Mladenovic

Sadržaj
SHRP (Strategic Highway Research Program) LTPP (Long Term Pavement Performance) uputstvo za snimanje oštećenosti Kategorizacija oštećenja prema HDM metodologiji Oprema za snimanje oštećenja Snimanje ravnosti Snimanje hrapavosti i teksture kolovoza
Doc.dr Goran Mladenovic

LTPP Uputstvo za snimanje oštećenosti (met. SHRP)
Primarno za istraživanje Svi tipovi kolovoza Definicija oštećenja ◦ Opis ◦ Intenzitet ◦ Način merenja Šematski prikazi Fotografije Formulari za snimanje

Doc.dr Goran Mladenovic

SHRP Uputstvo - katalog

http://www.tfhrc.gov/pavement/ltpp/reports/03031/ 03031.pdf
Doc.dr Goran Mladenovic

Najčešća oštećenja asfaltnih kolovoza Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .SHRP katalog oštećenja za fleksibilne kolovozne konstrukcije 5 kategorija oštećenja asfaltnih kolovoza ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Pukotine Zakrpe i udarne rupe Deformacije površine kolovoza Oštećenja površine kolovoza Razno Doc.

M.M.H L.dr Goran Mladenovic . Pukotine 1 2 3 4a 4b 5 6 Pukotine usled zamora (mrežaste pukotine) Blok pukotine Ivične pukotine Podužne pukotine u kolotrazima Podužne pukotine van kolotraga Reflektovane pukotine u spojnicama.mere Intenzitet A.H L.H L.M.H L.M.H L.SHRP katalog oštećenja za fleksibilne kolovozne konstrukcije Broj Oštećenje Jed.M. m L.H Doc.M. podužne i poprečne Poprečne pukotine m2 m2 m m m #.

mere Intenzitet B. m2 L.SHRP katalog oštećenja za fleksibilne kolovozne konstrukcije Broj Oštećenje Jed.M. Deformacije površine kolovoza 9 10 Kolotrazi Denivelacija / Nabiranje mm m2 - Doc. m2 #.H C. Zakrpe i udarne rupe 7 8 Zakrpe Udarne rupe #.dr Goran Mladenovic .H L.M.

Razna oštećenja 14 15 Denivelacija bankine Ispumpavanje vode kroz pukotine #. Površinski defekti 11 12 13 Isplivavanje veziva Uglačan agregat Odnošenje materijala m2 m2 m2 - E. m - Doc.SHRP katalog oštećenja za fleksibilne kolovozne konstrukcije Broj Oštećenje Jed.mere Intenzitet D.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Intenzitet pukotina Širina otvora ◦ Nizak: < 6 mm ◦ Srednji: 6 – 19 mm ◦ Visok: > 19 mm Doc.

Intenzitet pukotina Grupisanost pukotina ◦ Srednji intenzitet – grupisane pukotine niskog intenziteta ◦ Visok intenzitet / grupisane pukotine srednjeg intenziteta Doc.dr Goran Mladenovic .

mrežaste pukotine Srednji intenzitet Nizak intenzitet Visok intenzitet Saobraćaj BANKINA Doc.dr Goran Mladenovic .SHRP Uputstvo .

6 – 19 mm Visok int.10 m2 Nizak int. < 6 mm Srednji int.dr Goran Mladenovic .SHRP Uputstvo .1 . > 19 mm Saobraćaj Doc.blok pukotine Blokovi: 0.

do 10 % odnetog materijala Visok int. . – samo pukotine Srednji int.> 10 % loma Doc.SHRP Uputstvo – ivične ivične pukotine Saobraćaj ivica kolovoza nevezana bankina Nizak int.dr Goran Mladenovic . .

SHRP Uputstvo – podužne pukotine Doc.dr Goran Mladenovic .

SHRP Uputstvo – reflektovane pukotine od spojnica i pukotina Doc.dr Goran Mladenovic .

SHRP Uputstvo – reflektovane pukotine od spojnica i pukotina Doc.dr Goran Mladenovic .

SHRP Uputstvo – poprečne poprečne pukotine Doc.dr Goran Mladenovic .

– visok nivo oštećenja.SHRP Uputstvo – zakrpe Nizak int. kolotrazi > 12 mm Doc.dr Goran Mladenovic . ili “zakrpa u zakrpi”. – nizak nivo oštećenja bilo kog tipa ukljućujući kolotrage manje od 6 mm Srednji int. – srednji nivo oštećenja bilo kog tipa uključujući kolotrage 6 – 12 mm Visok int.

SHRP Uputstvo – udarne rupe Prečnik reda veličine 150 mm Nivo oštećenja prema dubini ◦ Nizak intenzitet – pliće od 25 mm ◦ Srednji intenzitet – 25 – 50 mm ◦ Visok intenzitet .: 50 mm Doc.dr Goran Mladenovic .

SHRP Uputstvo – kolotrazi Maksimalna dubina kolotraga pod letvom dužine 1.dr Goran Mladenovic .2 m Nema različitih nivoa oštećenosti Doc.

dr Goran Mladenovic .SHRP Uputstvo – nabiranje Nabiranje u podužnom pravcu lokalizovanih zona kolovoza Intenzitet prema uticaju na konfor vožnje Doc.

SHRP Uputstvo – površinska oštećenja Isplivavanje bitumena Uglačan agregat Odnošenje materijala Doc.dr Goran Mladenovic .

SHRP Uputstvo – ostala oštećenja Denivelacija bankine Ispumpavanje vode kroz pukotine Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .H L.SHRP katalog oštećenja za krute kolovozne konstrukcije Broj Oštećenje Jed.H L.H L. m2 m #. m L.mere Intenzitet A.H Doc.M.M. Pukotine 1 2 3 4 Pukotine u uglovima ploča “D” pukotine Podužne pukotine Poprečne pukotine # # ploča.M.M.

Pukotine kod krutih kolovoznih konstrukcija Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic . m L.H Jed.M. Oštećenja spojnica 5a 5b 6 7 Oštećenje ispune u poprečnim spojnicama Oštećenje ispune u podužnim spojnicama Ljuspanje (krunjenje) podužnih spojnica Ljuspanje (krunjenje) poprečnih spojnica # #.M.mere Intenzitet Doc.M. m m #.H L.H L.SHRP katalog oštećenja za krute kolovozne konstrukcije Broj Oštećenje B.

Ošteć tećenja spojnica Doc.dr Goran Mladenovic .

SHRP katalog oštećenja za krute kolovozne konstrukcije Broj Oštećenje Jed. m2 m2 - Doc. m2 #.mere Intenzitet C.dr Goran Mladenovic . Površinski defekti 8a 8b 9 10 Površinske pukotine (map cracking) Površinska udubljenja Uglačan agregat Ispadanje agregata (popouts) #.

Oštećenja površine krutih kolovoza Doc.dr Goran Mladenovic .

SHRP katalog oštećenja za krute kolovozne konstrukcije Broj Oštećenje D.M.H Jed.dr Goran Mladenovic . m L. Razna oštećenja 11 12 13 14 15 16 Izdizanje ploča (blowup) Denivelacija na poprečnim spojnicama i pukotinama (faulting) Denivelacija bankine Razdvajanje ivične trake/bankine Zakrpe/propadanje zakrpa Ispumpavanje vode # mm mm mm #. m2 #.mere Intenzitet Doc.

Razna oštećenja krutih kolovoza Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Razna oštećenja krutih kolovoza Doc.

Pukotine 1 1a 1b 2 2a 2b Strukturne pukotine Mrežaste pukotine Podužne pukotine u kolotrazima (širina oštećene površine 0.mere Intenzitet A.uske mm) (> 3 (1-3 Doc.široke (> 3 mm) .uske (1-3 mm) -široke mm) .5 m) (%) Termičke pukotine Poprečne pukotine (širina oštećene površine 0.dr Goran Mladenovic .HDM-4 Metodologija za snimanje HDMoštećenja – fleksibilni kolovozi Broj Oštećenje Jed.5 m) Blok pukotine m2 (%) m2 (%) m2 (%) m2 (%) .

Ostala oštećenja 3 4 5 6 Odnošenje materijala Udarne rupe Oštećenja ivice kolovoza Kolotrazi – srednja dubina kolotraga m2 (%) #/km m2/km (%) mm Doc.HDM-4 Metodologija za snimanje HDMoštećenja – fleksibilni kolovozi Broj Oštećenje Jed.mere B.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Snimanje oštećenosti Manuelno (nivo projekta) ◦ Obilazak deonice i registrovanje oštećenja Automatizovano (nivo mreže) ◦ Snimanje površine kolovoza na video zapisima pri brzini kretanja saobraćaja ◦ Interpretacija oštećenja sa video traka na radnim stanicama ◦ Najčešće za potrebe PMS ◦ Kriterijum za projekte održavanja i rehabilitacije Doc.

Manualno snimanje oštećenosti Za nivo projekta preferira se detaljno snimanje Koraci: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Priprema snimanja Inicijalno snimanje iz vozila Detaljno snimanje oštećenja Fotografije/video Snimanje stanja elemenata za odvodnjavanje Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Priprema snimanja Prikupljanje informacija o projektu ◦ Struktura kolovozne konstrukcije ◦ Lokacija Formulari za evidenciju oštećenja Uputstvo za snimanje oštećenja Informacije o prethodnim snimanjima Obezbediti kontrolu odvijanja saobraćaja za vreme snimanja! Doc.

Obilazak deonice – snimanje iz vozila Procena uniformnosti deonice Procena ukupnog kvaliteta vožnje Identifikacija lokacija za istražne radove Doc.dr Goran Mladenovic .

Obilazak deonice Najčešće dve osobe Beleženje i mapiranje svih oštećenja Može biti potrebna kontrola saobraćaja Doc.dr Goran Mladenovic .

SHRP Formular za mapiranje oštećenja Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Fotografije/Video Dokumentovanje stanja Tipična oštećenja Komunikacija sa ostalim članovima tima – saradnicima na projektu Doc.

Primena mobilnih uređaja Direktno unošenje podataka o oštećenjima na terenu Sinhronizacija baze podataka Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Oprema za video snimanje Doc.

dr Goran Mladenovic .Video snimak Doc.

Oprema za video snimanje Doc.dr Goran Mladenovic .

Video snimanje

Doc.dr Goran Mladenovic

Radna stanica za “skidanje” oštećenja

Doc.dr Goran Mladenovic

Automatska obrada oštećenja

Doc.dr Goran Mladenovic

Rezultati snimanja stanja

Doc.dr Goran Mladenovic

dr Goran Mladenovic .makrohrapavost Koeficijent trenja – mikrohrapavost Buka Doc.Funkcionalne karakteristike površine kolovoza Podužna ravnost Dubina teksture .

Podužna ravnost Neravnost površine kolovoza – odstupanje od idealno ravne površine sa karakterističnim vrednostima talasnih dužina koje utiču na oscilacije vozila i udobnost vožnje International Roughness Index (IRI) ◦ Svetska Banka 1986. ◦ Jedinica m/km (in/mi) Doc. ◦ Svetski priznat standard ◦ Bazira se na prosečnom nagibu koji predstavlja odnos ukupnih pomeranja vešanja standardnog vozila i dužine pređenog puta.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .International Roughness Index (IRI) Doc.

Skala za IRI (m(m-km) Brzina pri normalnoj upotrebi 30 km/h 40 km/h srednje i dublje depresije više manjih depresija površinske deformacije Neravni kolovozi bez 60 km/h zastora oštećeni kolovozi 80 km/h održavani nev.dr Goran Mladenovic PSS na aerodromima . kolovozi 100 km/h stari kolovozi novi kolovozi Doc.

Uređaji za snimanje podužne ravnosti Koračalo (Walking Profiler) Profilografi (California) Bump integrator Profilometri Inercioni Laserski Doc.dr Goran Mladenovic .

Merenje ravnosti – Bump Integrator Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Vozilo za merenje podu poduž žne ravnosti i kolotraga Doc.

50 mm Mikrotekstura Makrotekstura ◦ Mikrotekstura Vrsta agregata – hrapavost površine zrna agregata Ključni uticaj na trenje na kontaktu pneumatika i kolovoza Talasna dužina < 0.5 .dr Goran Mladenovic .Hrapavost i koeficijent trenja površine kolovoza Ključni uticaj na bezbednost odvijanja saobraćaja Tekstura ◦ Makrotekstura Vrsta asfaltne mešavine – veličina maksimalnog zrna agregata Talasne dužine 0.5 mm Doc.

35mm RAVNO SFC 50 ~ 0.35mm SFC 50 ~ 0.Dubina teksture i hrapavost POVRŠINA A NIVO TEKSTURE MAKRO GRUBO MIKRO GRUBO TD ~ 2mm GRUBO SFC 50 ~ 0.6 POLIRANO B C TD ~ 2mm RAVNO SFC 50 ~ 0.6 POLIRANO D Doc.dr Goran Mladenovic TD~ 0.4 GRUBO TD~ 0.4 .

dr Goran Mladenovic .Merenje makroteksture površine kolovoza Profilometri (Laserski i foto) Zapreminske metode ◦ Materijal poznate zapremine se rasprostire po površini kolovoza ◦ Meri se radijus rasprostrte površine ◦ Srednja dubina teksture = V/P Oticaj vode ◦ Iz cilindra poznate zapremine ◦ Meri se vreme potrebno za oticaj određene količine vode Doc.

Uređaji za merenje mikroteksture površine kolovoza Klatno – Portable Skid Resistance Tester Doc.dr Goran Mladenovic .

Uređaji za merenje mikroteksture površine kolovoza Uređaji sa zakočenim točkom ◦ 0-100% proklizavanje ◦ Uređaji za vlaženje ◦ Prosečna debljina filma vode 0.dr Goran Mladenovic .5 mm Doc.

20o ◦ SCRIM Doc.Uređaji za merenje mikroteksture površine kolovoza Uređaji sa zakošenim točkom ◦ Tzv “bočna” sila trenja – SFC pri 50 km/h ◦ Ugao 15 .dr Goran Mladenovic .

Uređaji za merenje mikroteksture površine kolovoza Uređaji sa fiksnim proklizavanjem ◦ 10 – 20 % proklizavanja ◦ Grip tester Doc.dr Goran Mladenovic .

Funkcionalne karakteristike – snimanje buke Dve metode: CPX – “Close proximity” SPB – Statistical Pass By metod Doc.dr Goran Mladenovic .

Nove pukotine NERAVNOST Ud.dr Goran Mladenovic .Mehanizmi interakcije oštećenja Ispucala površina Dubina kolotraga t1 t1 Vreme Prodiranje vode Neravna površina SMANJENA NOSIVOST Vreme Brže propadanje Neravna površina Ljusp.rupe Smicanje Zakrpe Zakrpe Doc.

Snimanje sistema za odvodnjavanje Najčešće pri manualnom snimanju stanja oštećenosti Cilj je da se utvrdi da li postoji problem sa prekomernom vlagom koja utiče na ponašanje kolovoza Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Komponente snimanja stanja elemenata za odvodnjavanje Topografija terena (usek/nasip) Nagibi kolovoza i bankina Geometrija i stanje kanala i jarkova Stanje propusta Efektivnost sistema za odvodnjavanje Doc.

dr Goran Mladenovic .Topografija i stanje kanala Doc.

Stanje elemenata za odvodnjavanje Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Video inspekcija drenažnih cevi Doc.

dr Goran Mladenovic .OECD metodologija/1990 Deo šire metodologije za snimanje stanja (u saradnji sa Svetskom Bankom) Stanje: ◦ Sistema za odvodnjavanje Delimična ili kompletna blokada Obrušavanje/Zarušavanje ◦ Propusta Blokada Obrušavanje Strukturna oštećenja Doc.

dr Goran Mladenovic Obim <5% 5 – 50 % > 50 % Rutinsko održavanje Zadovoljavajuće Proveriti Nezadovoljavajuće Aktivnost Nije potrebno Očekivati Hitno! .Sistem za odvodnjavanje – delimična ili kompletna blokada Deo sistema na kojima je usled naslaga materijala parcijalno ili kompletno blokirano odvođenje vode Vrednost 1 2 3 Doc.

dr Goran Mladenovic Obim <5% 5 – 50 % > 50 % Rutinsko održavanje Zadovoljavajuće Proveriti Nezadovoljavajuće Aktivnost Nije potrebno Očekivati Hitno! .Sistem za odvodnjavanje – obrušavanje/zarušavanje Erozija dna ili bočnih strana kanala i jarkova Vrednost 1 2 3 Doc.

dr Goran Mladenovic .Propusti .Blokada Delimično ili potpuno zapunjavanje prašinastim i drugim materijalom Vrednost 1 2 3 Intenzitet Rutinsko održavanje Aktivnost Slobodan Zadovoljavajuće Nije potrebno tok Delimična Proveriti Očekivati obstrukcija Totalna Nezadovoljavajuće Hitno! obstrukcija Doc.

Blokada Uzroci ◦ Izlazni nivo prenizak ◦ Podužni nagib premali ◦ Prečnik nedovoljan Aktivnosti održavanja ◦ ◦ ◦ ◦ Preventivno održavanje u sušnoj sezoni Čišćenje cevi (posebno ulaza) Zaštitni objekti (protv nanosa) Korekcija izvedenih propusta Doc.dr Goran Mladenovic .Propusti .

dr Goran Mladenovic .Propusti – Obrušavanje na krajevima Gubitak materijala na oba kraja propusta Vrednost 1 Intenzitet Malo ili nimalo erozije Značajna erozija bez sleganja Značajna erozija sa sleganjem Rutinsko održavanje Zadovoljavajuće Aktivnost Nije potrebno 2 Proveriti Očekivati 3 Nezadovoljavajuće Hitno! Doc.

gabioni i betonski zaštitni elementi Doc.Propusti – Obrušavanje na krajevima Obim erozije i oštećenja koja ona prouzrokuje zavisi od karakteristika izlaznog kraja propusta (protok. prečnik) Aktivnosti održavanja ◦ Zaštita od erozije i elementi za disipaciju energije ◦ Nasipanje.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic Mala ili bez Zadovoljavajuće Nije potrebno oštećenja Nejednako sleganje.Propusti – Strukturna oštećenja Blago sleganje sa pukotinama u strukturi propusta ili naglašeno nejednako sleganje sa velikim pukotinama Vrednost 1 Intenzitet Rutinsko održavanje Aktivnost 2 3 Doc. Proveriti Očekivati oštećeni ulaz i izlaz Lom Nezadovoljavajuće Hitno! propusta .

dr Goran Mladenovic .Propusti – Strukturna oštećenja Uzroci ◦ ◦ ◦ ◦ Neodgovarajući projekat Loše procenjena nosivost tla ispod propusta Eroziona aktivnost u zoni propusta Saobraćaj ako nadsloj (kolovoz) nije adekvatan Aktivnosti održavanja ◦ Popravka pukotina ◦ Rekonstrukcija ulazne i izlazne zone ◦ Rekonstrukcija celog propusta Doc.

godine Doc.Primer RR-214 i M M-1 Deonica Bujanovac – Donji Neradovac Snimljeno: proleće 2009.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Stanje kanala Doc.

Stanje propusta Doc.dr Goran Mladenovic .

Stanje propusta Doc.dr Goran Mladenovic .