You are on page 1of 25

Soalan 1 (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Butiran Rajah berikut menunjukkan struktur sosial masyarakat Hwang Ho. Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat di atas. Raja Pembesar Bangsawan Pegawai kerajaan Petani Artisan Pedagang Hamba [Mana-mana 2 x 1m] Nyatakan dua kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Hwang Ho. Animisme Mandat daripada tuhan/raja yang adil, kerajaan dan rakyat hidup makmur Raja zalim akan hilang mandat Penyembahan roh nenek moyang Menyembah tuhan syurga (Shang – ti) Menyembah tuhan bumi (Tu) Menyembah sungai/ bukit/ gunung Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik dan tarian diketuai oleh golongan bomoh Upacara korban Politisme Amalan tilik/ ramalan/ tulang oracle Kuasa tertinggi alam semesta/ tien Yin dan Yang Feng Shui [Mana-mana 2 x 1m] Apakah keistimewaan bandar Anyang sebagai sebuah negara kota dalam tamadun Hwang Ho? Terletak di kawasan tanah tinggi Terdapat istana Terdapat kuil Terdapat pusat pentadbiran Didiami oleh raja, golongan pembesar dan agama Dilengkapi tembok Dikelilingi oleh perkampungan petani [Mana-mana 2 x 1m]

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 [2 m]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2 m]

1 1 1 1 1 1 1 [2 m]

1

(d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Senaraikan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian. Pembinaan sistem pengairan Pembinaan terusan untuk mengairi pertanian Mengelakkan banjir Teknologi pembajakan Penciptaan cangkul dan sabit Penggunaan batas untuk tujuan penanaman Membuat alatan pertanian daripada besi bagi menggantikan alatan yang diperbuat daripada kayu [Mana-mana 2 x 1m] Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan tamadun Hwang Ho yang boleh diteladani oleh masyarakat Malaysia hari ini? Menggunakan teknologi canggih Menghargai kurniaan Tuhan Berusaha dengan gigih Memajukan sistem pengairan Memberi bantuan/ pinjaman modal kepada petani Menghargai ilmu untuk peningkatan hidup Bersifat berdaya saing Kreatif dan inovatif (Mana-mana jawapan munasabah.) [Mana-mana 2 x 1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 1 1 [2 m]

(e)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

2

2

(a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 (b) F1 F2 F3 F4 F5 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11

Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap? Zaman kemerosotan ilmu pengetahuan Perdagangan tidak meluas / tidak bersifat antarabangsa Kemerosotan kehidupan perbandaran Tiada pentadbiran pusat yang berkesan / pentadbiran pusat yang lemah Gereja mengongkong kehidupan manusia Kelembapan kegiatan ekonomi / sara diri / tukar barang Berlaku selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah Berlaku pada peringkat awal Zaman Pertengahan Zaman Pertengahan terbahagi kepada 3 peringkat Peringkat awal (tahun 476-1050M) Peringkat kemuncak (kira-kira tahun 1050-1300M) Peringkat akhir (kira-kira tahun 1300-1450M) Zaman Renaissance (1350-1600M) [Mana-mana 1 x 1m] Senaraikan ciri utama Zaman Gelap di Eropah. Pentadbiran pusat yang lemah Keruntuhan kuasa pusat Kelembapan dalam ilmu pengetahuan Kegiatan ekonomi yang terhad/perdagangan tidak meluas Sifat gereja yang mengongkong [Mana-mana 2 x 1m] Nyatakan ciri persamaan antara sistem feudal Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional. Raja menjadi penaung utama dalam negara Raja memiliki tanah secara mutlak Raja menaungi pembesar Pembesar memberi khidmat kepada raja Rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah/pembesar Terdapat golongan hamba Rakyat menyerahkan sebahagian hasil kepada pembesar sebagai cukai Pembesar membayar ufti kepada raja Rakyat terlibat dalam sistem kerah Rakyat menjadi tentera apabila berperang Rakyat mengerjakan tanah pembesar, pembesar melindungi rakyat [Mana-mana 2 x 1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [1 m]

Berikan sebab kegiatan perdagangan di Eropah tidak begitu 3

(d)

meluas pada Zaman Gelap. Gangguan orang gasar Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang gasar Masyarakat Eropah menumpukan kepada kegiatan pertanian Penggunaan mata wang terhad Perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian Masih menggunakan sistem barter [Mana-mana 2 x 1m] Pada pendapat anda, apakah ikhtibar yang dapat diperoleh generasi muda pada hari ini daripada Zaman Gelap yang melanda Eropah pada kurun ke-5 Masihi? Berani meneroka bidang baru Mempunyai semangat inkuiri / ingin tahu / melakukan eksperimen Mempunyai daya kreativiti Mempunyai daya inovatif Menggalakan penyelidikan R&D Mementingkan ilmu pendidikan Mementingan ilmu dunia dan akhirat Berusaha meningkatkan teknologi Melahirkan tenaga kerja mahir Berusaha melakukan perubahan kea rah kebaikan Berdaya asing Bijak menyelesaikan masalah Berani mengambil risiko (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 3 x 1m] 1 1 1 1 1 1 [2 m]

F1 F2 F3 F4 F5 F6 (e)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3 m]

3

Adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan merupakan satu bentuk pemerintahan yang bercorak demokrasi. 4

(a) F1 F2 F3 F4

Nyatakan kedudukan Yang Dipertuan Besar dalam Sistem Adat Perpatih. Pemerintah tertinggi dalam negeri / Raja yang memerintah alam Tidak berhak melantik pembesar Baginda dilantik oleh Undang Baginda membuat keputusan berdasarkan perundingan dengan Undang [Mana-mana 1 x 1m] Namakan dua luak utama di Negeri Sembilan. Rembau Jempol Sungai Ujung Jelebu [Mana-mana 2 x 1m] Nyatakan peraturan hidup yang lahir daripada amalan Adat Perpatih. Memelihara kepentingan bersama Semangat bergotong-royong Negeri Melayu pertama mirip persekutuan Sikap saling menghormati antara satu sama lain Mementingkan permuafakatan Semangat kerjasama antara suku semasa memilih pemimpin [Mana-mana 2 x 1m] Jelaskan pelaksanaan amalan demokrasi dalam pemilihan pemimpin di Negeri Sembilan. Berbentuk persekutuan Kedaulatan berada di tangan rakyat Yang Dipertuan Besar tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pentadbiran negeri Yang Dipertuan Besar tidak berhak melantik pembesarpembesar / pegawai –pegawai negeri Pelantikan pembesar-pembesar dibuat daripada peringkat paling bawah Kuasa pentadbiran diagih kepada individu/pemimpin mengikut peringkat Anak buah yang merupakan unit politik yang terkecil berhak melantik Buapak Buapak berhak melantik Lembaga Lembaga berhak melantik Undang Undang berhak melantik Yang Dipertuan Besar Keputusan Yang Dipertuan besar adalah hasil perundangan/muafakat dengan Udang [Mana-mana 3 x 1m] Sebagai generasi muda pada hari ini, mengapakah kita wajar mempertahankan sistem pemerintahan demokrasi? 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3 m] 1 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 [1 m]

(b) F1 F2 F3 F4 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11

(e)

F1 F2 F3 F4 F5 F6

Memelihara keamanan negara Menjamin kestabilan politik Memajukan ekonomi negara Menjamin kebebasan bersuara Hak rakyat terpelihara Memelihara keharmonian negara (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 2 x 1m]

1 1 1 1 1 1 [2 m]

4

Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956. 6

(a) F1 F2 F3

Apakah tujuan pembentukan Suruhanjaya Reid Membincangkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka [Mana-mana 1 x 1m] Namakan dua ahli Suruhanjaya Reid Sir Ivor Jennings Sir William McKell Tuan B.Malik Tuan Abdul Hamid Lord Reid [Mana-mana 2 x 1m] Nyatakan dua isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya Reid dalam melaksanakan tugasnya Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu Kedudukan Raja-Raja Melayu Hak istimewa orang Melayu Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu [Mana-mana 2 x 1m] Jelaskan perkara yang telah dicapai secara tolak ansur oleh Suruhanjaya Reid? Raja-Raja Melayu menerima kerakyatan jus soli Orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan [Mana-mana 2 x 1m] Andaikan anda seorang pemimpin, apakah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi sebarang permasalaha? Berbincang sebelum membuat keputusan Tidak bertindak terburu-buru dalam membuat sesuatu keputusan Mengamalkan sikap toleransi Sabar menghadapi cabaran Berpandangan jauh Bertindak waras Saling memahami (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 3 x 1m] Pertemuan antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w di Aqabah pada tahun 621 M. telah 7 1 1 1 1 1 1 1 [3 m] 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 [1 m]

(b) F1 F2 F3 F4 F5 (c) F1 F2 F3 F4 F5 (d) F1 F2 F3 F4 (e) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

5

membuka lembaran baru dalam sejarah Madinah. (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 (b) F1 H1a H1b H1c F2 H2a H2b H2c H2d F3 H3a H3b H3c H3d H3e H3f F4 H4a (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Senaraikan isi perjanjian Aqabah Kedua. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam Mengukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w Menjemput nabi Muhammad berhijrah ke Madinah Menjemput umat Islam berhijrah ke Madinah Menjanjikan keselamatan Nabi Muhammad s.a.w Menjanjikan keselamatan orang Islam Menyediakan tempat tinggal kepada orang Islam Sedia mempertahankan Islam [Mana-mana 6 x 1m] Terangkan sebab Nabi Muhammad dan orang-orang Islam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Perintah Allah menerusi wahyu Dalam surah al-Anfal Allah menyatakan pakatan orang Quraisy untuk membunuh Nabi Memerintahkan Nabi segera berhijrah Untuk meneruskan penyebaran Islam Di Makkah ancaman orang Quraisy menjejaskan aktiviti penyebaran Islam Hijrah adalah strategi baru untuk menyebarkan Islam Suasana aman di tempat baru memudahkan dakwah Islamiah Membolehkan masyarakat bersatu padu dan sempurna diwujudkan Jemputan masyarakat Arab Madinah Yang sedang menghadapi pelbagai konflik Suku Aus dan Khazraj bertelagah Ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi Mereka memerlukan pemimpin yang berkaliber seperti Nabi Muhammad Untuk mengetuai kepimpinan mereka Untuk mendamaikan masyarakat Madinah yang bermusuhan Jaminan keselamatan dan bantuan daripada orang Arab Madinah Mereka sanggup/ berjanji mempertahankan Islam [Mana-mana 8 x 1m] Pada pandangan anda, apakah pengajaran yang diperoleh daripada peristiwa hijrah Sikap toleransi antara kaum Amalan tolong-menolong melahirkan masyarakat cemerlang Sedia berkorban Bekerjasama Sanggup berkorban nyawa dan harta demi agama Kesetiaan dalam persahabatan Berani menegakkan kebenaran 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m]

F8 F9 F10 F11 F12

Ketabahan Tidak berputus asa Kebijaksanaan mengatur strategi Bersatu padu Kebesaran jiwa (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1m]

1 1 1 1 1 [6 m]

6

Islam adalah agama yang cintakan keamanan. Di Asia Tenggara, pendakwah Islam telah menyebarkan ajaran Islam 9

dengan aman dan mudah diterima oleh masyarakat. (a) F1 H1a H1b C1a H1c H1d H1e H1f H1g H1h H1i H1j H1k H1l H1m F2 H2a H2b H2c H2d C2a C2b F3 H3a H3c Cara-cara penyebaran agama Islam di Asia Tenggara Perdagangan Pedagang-pedagang Islam dari Arab,India dan China membawa agama Islam ke Asia Tenggara Mereka berdagang di pelabuhan-pelabuhan utama di Selat Melaka,Teluk Siam,Indo-China dan Kepulauan Rempah Maluku/Makasar/pelabuhan di Laut Jawa Semangat dakwah Islamiah pedagang Arab,India dan China menarik perhatian penduduk tempatan di bandar-bandar pelabuhan Beberapa ulama juga dibawa untuk menyebarkan Islam Bagi meneruskan kegiatan dakwah,mereka tinggal selama beberapa bulan atau sesetengahnya menetap di pelabuhan di Asia Tenggara Perkampungan menjadi pusat perbincangan tentang agama Islam dalam kalangan pedagang yang menetap di situ Kepercayaan dan amalan baru sentiasa menjadi tajuk perbualan mereka yang berada di sini Sifat berhemah dan lemah lembut semasa menyampaikan ajaran Islam menyebabkan perkara tersebut menjadi ikutan penduduk sekelompok Ramai penduduk tempatan memeluk Islam kerana tertarik dengan sifat mahmudah yang ada pada pedagang Islam tersebar kerana wujudnya hubungan baik antara pedagang Islam dan pemerintah tempatan Kejujuran dan sifat amanah pedagang Islam telah menyebabkan ramai di antara mereka dianugerahkan jawatan Syahbandar Syahbandar ialah pentadbir pelabuhan yang bertanggungjawab berurusan dengan setiap pedagang tentang hal perdagangan Secara tidak langsung,Islam tersebar meluas melalui peranan Syahbandar Perkahwinan Perkahwinan biasa berlaku di antara ulama Islam dari India dan Semenanjung Tanah Arab atau pedagang Islam dengan penduduk tempatan Secara tidak langsung, Islam tersebar dalam kalangan keluarga Masyarakat sekeliling orang yang dikahwininya Perkahwinan siasah berlaku dalam kalangan kerabat diraja sahaja Di Melaka,puteri-puteri Sultan Muzaffar Syah dan Sultan Mansur Syah telah dikahwinkan dengan Raja Siak,Kampar,Jambi dan Inderagiri di Sumatera Utara Raja Kedah dan raja Pahang juga berkahwin dengan puteri raja Melaka Pengislaman golongan raja dan golongan Bangsawan Masyarakat Melayu sangat mentaati golongan pemerintah Raja dan golongan bangsawan telah mempunyai pengaruh 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

H3c C3a C3b H3b F4 H4a H4b H4c H4d H4e H4f H4g H4h H4i C4a H4j H4k H4l H4m H4n H4o H4p H4q H4r H4s H4t

yang kuat terhadap rakyat Pengislaman mereka menjadi ikutan rakyat jelata Pengislaman Megat Iskandar Syah telah diikuti oleh pembesar Melaka,keluarga dan rakyat Melaka Pengislaman Raja Malik al-Salih di Pasai mengakibatkan para pembesar turut memeluk agama Islam Kerajaan-kerajaan Islam seperti Melaka dan Acheh menyebarkan Islam ke negeri taklukan dan naungan Kelahiran Kerajaan Islam Kerajaan awal di Asia Tenggara ialah Perlak,SamuderaPasai, Melaka,Acheh,Demak,Mataram,Sulu dan Mindanao Semua kerajaan ini menyebarkan Islam menerusi penguasaan terhadap kawasan baru Kesultanan Perlak ialah Kesultanan Islam yang pertama di Asia Tenggara Pada tahun 840, kerajaan ini telah ditubuhkan Sultan Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah ialah Sultan pertama kerajaan Perlak Kerajaan Perlak menjadi sebahagian kerajaan SamuderaPasai pada tahun 1292 di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Malik al-Zahir Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang terkenal sejak abad ke-15 Tun Perak merupakan tokoh yang berperanan penting dalam penyebaran Islam Tun Perak ialah Bendahara Melaka yang berjaya menguasai kawasan baru dipesisiran pantai Sumatera Utara Aru, Rokan, Inderagiri, Siak dan Kampar Hal ini membenarkan rakyat kawasan baru itu memperoleh keistimewaan daripada Melaka dan sekaligus mendorong mereka memeluk Islam Para ulama dihantar untuk mengajar mereka tentang agama Islam Kerajaan Johor-Riau merupakan warisan daripada Kesultanan Melayu Melaka dan berusaha mengembalikan kegemilangan kerajaan Melaka Usaha kerajaan ini untuk menguasai Melaka telah dapat meningkatkan penyebaran Islam Bagi mengelakkan Melaka menjadi pusat penyebaran Kristian, usaha dilakukan untuk menawan kembali Melaka daripada jajahan Portugis Kerajaan Demak menyebarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa setelah menguasai Majapahit Acheh menjadi kuasa kuat di Asia Tenggara pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Acheh berusaha menyekat kemasukan Barat dan pengaruh agama Kristian di Kepulauan Melayu dan kawasan pedalaman Langkah diambil adalah menaungi beberapa negeri kecil di Sumatera Utara dan menakluki negeri di Tanah Melayu Gelaran Serambi Makkah diberi kepada kerajaan Acheh kerana kerajaan ini kukuh dan menjadi pusat perdagangan yang penting di bahagian Utara Selat Melaka Pattani diislamkan pada tahun 1457 apabila rajanya Phaya Tu 11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

H4u H4v H4w H4x H4y H4z F5 C5a H5a H5b H5c H5d H5e H5f H5g C5g H5h H5i C5i H5j C5j H5k H5l C5l F6 C6a C6b C6c

Nakpa menganut Islam dan menukar namanya kepada Sultan Mahmud Syah. Penyebaran Islam ke Pattani dilakukan sepenuhnya oleh Sultan Muzaffar Syah dengan pengislaman seluruh wilayahnya. Islam bertapak di Brunei menerusi peranannya sebagai pusat perdagangan yang terpenting di Borneo. Pendakwah yang telah menyebarkan Islam di wilayah ini ialah Syariff Ali Mufaqih Muqaddam atau Syariff Berkat. Dengan pengislaman Brunei, wilayah di sekitarnya seperti Kepulauan Sulu dan Mindanao telah dapat diislamkan Kedatangan Islam ke Champa dikenalpasti berdasarkan penemuan batu nisan yang bertarikh 1039 M Sebuah prasasti bertarikh 1025 M yang mencatatkan syarat pembayaran cukai dan hutang Peranan pusat kebudayaan Islam seperti Samudera-Pasai, Riau dan Acheh Di pusat kebudayaan ini terdapat institusi pendidikan dan golongan cerdik pandai Samudera-Pasai telah menjadi pusat penterjemah di Kepulauan Melayu. Bahasa Arab telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Sultan Mansur Syah mengirim Kitab al-Dur al-Manzum ke Samudera Pasai untuk diterjemahkan oleh ulama Pasai Cerdik pandai dan ulama di Samudera-Pasai menjadi pakar rujuk kepada para ulama dari luar Sultan Mahmud Syah merujuk ke Samudera-Pasai tentang kemusykilan berkaitan masalah agama Beberapa buah buku kesusasteraan dipengaruhi oleh gaya tulisan Arab Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Nabi Bercukur Menjadi bahan bacaan dan memberi semangat dan kekuatan orang Islam untuk menentang musuh di medan peperangan Di Acheh, banyak karya puisi seperti syair dihasilkan untuk menarik pembaca untuk menghayati Islam Bustanus Salatin yang mengisahkan keindahan sebuah kerajaan,istana kota dan taman-taman Ulama Islam telah menghasilkan karya tentang pemikiran Islam Hamzah al-Fansuri,Syeikh Nurudin al-Raniri,Syeikh Syamsudin al-Sumaterani dan Abdul Rauf Singkel Kerajaan Johor-Riau sebagai pusat kebudayaan Islam pada abad ke-18 Banyak hasil kesusasteraan ditulis pada zaman kegemilanganya Tuhfat al-Nafis dan Peringatan Sejarah Johor Peranan mubaligh,pendakwah,ulama dan ahli sufi Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad merupakan pendakwah yang terawal di Asia Tenggara Pendakwah iaitu Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajuddin alAsfahani telah menyebarkan dakwah di Pasai Pendakwah di Melaka ialah Syeikh Abdul Aziz,Maulana Abu 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

H6a H6b H6c H6d H6e H6f H6g H6h H6i H6j F7 H7a H7b H7c H7d H7e H7f H7g H7h

Bakar dan Maulana Yusuf Para pendakwah mempunyai keperibadian yang baik,jujur dan berlemah-lembut telah berjaya menarik minat masyarakat untuk memeluk Islam Di Melaka, ulama mengajar perkara asas tentang Islam secara tidak formal Mereka menyebarkan Islam ke merata-rata tempat secara formal di rumah, masjid, madrasah, pondok dan istana Institusi pendidikan awal berkembang menjadi pusat pendidikan seperti pondok atau pesantren Di Acheh, pondok dikenali sebagai dayah Acheh menjadikan ulama sebagai penasihat raja yang memerintah Seramai 22 orang ulama ditugaskan di Balai Gadang untuk memberikan bantuan kepada pentadbiran Acheh Di Jawa, kebijaksanaan Wali Songo berdakwah berjaya mengislamkan ramai penduduk tempatan Wali Songo telah menjadikan Demak sebagai pusat pergerakan dakwah Islamiah Masjid Agung Demak didirikan sebagai markas dakwah Islamiah Keistimewaan Islam Kemurnian ajaran Islam Merangkumi semua aspek kehidupan telah menarik minat masyarakat Asia Tenggara memeluk Islam Konsep Tuhan Yang Maha Esa/Tauhid Keadilan Hak individu dan masyarakat Kehidupan yang harmoni Menyanjung tinggi akhlak mulia Menganjurkan konsep kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat [Mana-mana 8 x 1m] Pengaruh Islam terhadap bidang politik dan ekonomi di Asia Tenggara Politik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m]

(b)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 H6a

Sultan sebagai ketua negara Mufti dilantik sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal agama Islam dan pentadbiran negara Jawatan kadi,khatib,bilal, pemungut zakat,penyelia baitulmal,dan penjaga wakaf diwujudkan Raja menggunakan gelaran sultan bagi mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam dan menjamin kewibawaan pemerintah Istilah Zillulah fil’Alam yang bermaksud bayangan Allah di muka bumi telah digunakan oleh raja–raja Melaka Raja-raja Melaka turut digelar Khalifatul Mukminin yang bererti pemimpin orang mukmin Perkataan Khalifatul Mukmin dicatat pada mata wang syiling dalam kerajaan Melayu Melaka, Johor, Pahang, Kedah, Terengganu dan Kelantan 13

1 1 1 1 1 1 1

F7 F8 H8a F9 C9a F10 F11 C11a F12 C12a F13 H13a F14 F15 F16 F17 H17a H17b H17c H17d H17e

Islam dijadikan agama rasmi oleh Kerajaan Melayu Melaka,Acheh dan Brunei. Sultan merupakan khalifah Allah atau wakil Allah di muka bumi Baginda mestilah menunaikan amanah yang dikuniakan Allah, iaitu memerintah dengan adil Konsep Islam dititikberatkan oleh golongan sultan setelah kemunculan Islam Sultan Malik al-Zahir dari Samudera-Pasai,Sultan Ali Mughayat Sughayat Syah dan Sultan Iskandar Thani dari Acheh. Sultan-sultan menerapkan unsur Islam dalam pemerintahan menggantikan sistem pemerintahan beraja Hindu yang berasaskan konsep dewa-raja. Unsur Islam diterapkan pada nama negeri Acheh Darus Salam Sultan menggunakan nama Islam Sultan Mansur Shah (bermaksud perintah yang dibantu Allah) dan Sultan Mahmud Shah (bermaksud Sultan terpuji) Undang-undang syariah diamalkan oleh kerajaan-kerajaan Islam Bagi mengendalikan kes jenayah kecurian dan pembunuhan, urusan pernikahan,perniagaan dan pembahagian harta pusaka. Undang-undang Syariah termaktub dalam Hukum Kanun Melaka yang digubal oleh Sultan Muzaffar Syah Sultan Alaudin Riayat Syah melaksanakan undang-undang Islam yang tegas di Melaka Kanun Mahkota Alam bercirikan sebuah perlembagaan Islam digunakan di Acheh Islam menggerakkan semangat jihad dalam kalangan rakyat tempatan untuk menentang penjajahan Barat Di Acheh, sultan menggunakan semangat jihad untuk melindungi kesucian Islam daripada serangan Portugis Di Jawa, rakyat bersatu dengan prinsip-prinsip Islam untuk menghalau penjajah Portugis dan Belanda Di Acheh, semangat jihad disebarkan menerusi penulisan ulama Melalui kitab karangan Syeikh Nurudin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkel menegaskan kewajipan berjihad bagi setiap orang Islam Melalui kitab karangan Syeikh Daud al-Pattani memuatkan kelebihan berjihad. Ekonomi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F18 H18a H18b F19 H19a

Baitulmal diperkenalkan di Acheh oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Baitulmal berfungsi sebagai perbendaharaan negara di mana hasilnya diperoleh daripada zakat dan sedekah Pembayaran zakat harta diperkenalkan kepada golongan kaya yang berkemampuan dan hasilnya disimpan di baitulmal Pengaruh Islam di Melaka melarang pedagang mengamalkan riba,penindasan dan penipuan ketika berdagang Larangan amalan riba boleh didapati dalam Hukum Kanun 14

1 1 1 1

F20 F21

Melaka dan Hukum Kanun Pahang Islam menggalakkan umatnya rajin bekerja dan mencari rezeki yang halal Islam menggalakkan umatnya berjimat-cermat dan berusaha bersungguh-sungguh mencari rezeki [Mana-mana 6 x 1m] Nilai-nilai Islam mempengaruhi cara hidup masyarakat di Asia Tenggara Pegangan kepercayaan lama seperti memuja semangat dan mempercayai keramat semangat makin hilang Cara hidup Islam diasimilasikan ke dalam budaya masyarakat Asia Tenggara Cara hidup berorientasikan Islam diamalkan Cara berpakaian, iaitu bertudung kepala dan bersongkok Islam dijadikan ‘ad-din Iaitu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh Berpegang kepada konsep persaudaraan sesama Islam Persamaan taraf sesama manusia Nilai-nilai akhlak Islam dijadikan panduan dalam kehidupan harian Mengamalkan tolong-menolong,hormat-menghormati dan bekerjasama dalam masyarakat Amalan murni seperti bergotong-royong sering dilaksanakan Amalan perpaduan diberi penekanan Membaca bismillah sebelum makan Alhamdulillah selepas makan Bercakap secara bersopan santun Menghormati golongan yang lebih tua Membaca Al-Quran (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1m]

1 1 1 [6 m]

(c) F1 F2 F3 C3a F4 H4a F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m]

7

Dasar British terhadap pertanian secara tidak langsung telah meninggalkan kesan positif terhadap masyarakat Melayu. 15

(a) F1 F2 C2a F3 C3a F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 H10a H10b H10c F11 F12 F13 F14 F15 F16

Jelaskan bukti-bukti yang menyokong pernyataan di atas. Orang Melayu telah diperkenalkan dengan dengan tanaman baru Mendapat pasaran yang yang amat baik pada peringkat antarabangsa Kopi, tembakau dan getah diperkenalkan Beberapa tanaman tradisional dikomersialkan Tanaman seperti gambir dan lada hitam Tanaman komersial tersebut diusahakan secara ladang. Dengan menggunakan tenaga buruh dari China Dengan menggunakan tenaga buruh dari India British memperkenalkan undang-undang berhubung pemilikan tanah Melindungi orang Melayu Mengekalkan tanah milik orang Melayu Daripada dicerobohi oleh pemodal dan pelabur asing [Mana-mana 6 x 1m] Terangkan dasar British terhadap pekebun kecil di Tanah Melayu. British ingin mengekalkan orang Melayu sebagai golongan petani dalam kerangka ekonomi penjajah Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917 Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi Bertujuan mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah Menaikkan premium untuk permohonan tanah baru bagi penanaman getah Pada 1930-an, pembukaan tanah baru bagi penanaman getah dilarang sama sekali Peringkat awal, penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah secara kecil-kecilan Tidak membimbangkan pengusaha eropah Pada awal tahun 1930-an harga getah dipasaran dunia merosot. Dasar perlindungan Pemodal dan pengusaha ladang dari Eropah diberi perlindungan Rancangan Sekatan Stevenson (1922) menghadkan pengeluaran getah Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa (1934) memberi kuato yang lebih rendah kepada pekebun kecil Golongan pekebun kecil ditindas dan ditekan kerana mereka dianggap sebagai satu ancaman kepada pengusaha ladang. Mengambil tindakan untuk meningkatkan harga getah di pasaran Memberi kesan negatif kepada pekebun kecil getah Bergantung pada pengimportan beras dari Thailand, IndoChina dan Myamar Bekalan beras dari luar negara tidak terjamin Pernah berlaku kekurangan beras di Myamar yang 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m]

F17 H17a H17b (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

meningkalkan kesan buruk Menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air Bertujuan membaiki sistem perparitan dan tali air untuk penanaman padi Membantu kegiatan penanaman padi. [Mana-mana 8 x 1m] Sebagai pemimpin, apakah yang akan anda lakukan bagi membantu para petani di Malaysia? Melahirkan masyarakat petani yang mempunyai ilmu pertanian Melahirkan masyarakat petani yang mempunyai kemahiran pemasaran pertanian Menyediakan bantuan / pinjaman modal Menyediakan kemudahan infrastruktur di kawasan pertanian Meningkatkan kemahiran petani Membawa teknologi pertanian moden dari luar negara Menyediakan pusat penyelidikan pertanian Menyediakan benih yang berkualiti tinggi untuk petani Menyediakan pelbagai kursus pertanian Menubuhkan agensi pemasaran pertanian Memberi pelepasan cukai Meluaskan pasaran hasil pertanian (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1m]

1 1 1 [8 m]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m]

8

Akhbar, majalah dan novel memainkan peranan penting dalam menyemarakkan semangat kebangsaan di Tanah 17

Melayu pada tahun 1930 an. (a) F1 H1a H1b H1c H1d H1e H1f F2 H2a H2b H2c H2d H2e H2f H2g H2h F3 H3a H3b H3c H3d F4 H4a H4b H4c H4d H4e H5f Terangkan isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar-akhbar Melayu pada masa itu. Ekonomi Menggalakkan syarikat kerjasama Mendesak British mengurangkan kemasukan orang dagang kerana mengancam ekonomi tempatan Menggalakkan orang Melayu berniaga Melarang orang Melayu menjual tanah Menyeru orang Melayu berjimat cermat Meminta British mewujudkan kawasan kampung khas orang Melayu di Kuala Lumpur Politik Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa raja-raja Melayu Mengkritik pembesar kerana tidak melaksanakan kepimpinan yang sewajarnya untuk rakyat Mengkritik raja-raja kerana tidak melaksanakan kepimpinan yang sewajarnya untuk rakyat Menolak dasar pilih kasih Menuntut diadakan Malay Administrative Service ( MAS ) Untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan Menyeru orang Melayu bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan Sosial Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap negatif seperti memilih kerja/tidak mahu bekerja/tidak mahu berusaha Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu seperti pertukangan/kerja tangan Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki dengan memberikannya nilai ekonomi Pendidikan Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan Menggalakkan tabungan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran British Menyeru orang Melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan Islam Menggalakkan tabungan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak [Mana-mana 8 x 1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m]

(b)

Jelaskan tema semangat kebangsaan yang diutarakan dalam novel di Tanah Melayu pada tahun 1930 an. 18

F1 H1a H1b H1c F2 H2a H2b H2c H2d F3 H3a H3b H3c H3d H3e F4 H4a H4b H4c

Keris Melaka – Ahmad Bakhtiar Semangat perjuangan menentang penjajah barat seperti Portugis Menghargai sumbangan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti Hang Tuah Menggunakan sejarah sebagai inspirasi dan pedoman perjuangan generasi muda Anak Mat Lela Gila – Ishak Haji Muhammad Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan Menghargai warisan bangsa sendiri Mencintai tanah air Menolak kesenangan demi maruah Negara Putera Gunung Tahan – Ishak Haji Muhammad Semangat wira pemuda tempatan dalam menjaga maruah tempatan. Mencintai tanah air Berasa bangga dengan kebolehan sendiri Seorang gadis tempatan menolak cinta pegawai penjajah Tidak mahu menjatuhkan maruah bangsa Melor Kuala Lumpur – Harun Aminurrashid Emansipasi/kebebasan wanita menentukan hala tuju kehidupan Wanita yang mengutamakan pendidikan moden untuk kebaikan diri Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan bangsa [Mana-mana 8 x 1m] Pada pandangan anda, mengapakah akhbar masih lagi sesuai untuk menaikkan semangat cintakan tanahair sehingga ke hari ini. Kos murah Ramai pembaca Tersebar luas Sesuai untuk isu semasa Menarik Mudah didapati Cetakan lebih kerap Bentuk yang menarik ( Mana-mana jawapan munasabah ) [ Mana-mana 4 X 1 m ]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m]

c)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 [4 m]

9

Tunku Abdul Rahman telah menyetujui gagasan Malaysia pada 27 Mei 1961 dan mencadangkan pembentukannya 19

dalam majlis makan tengah hari anjuran Persatuan Wartawan Luar Negeri di Hotel Adelphi, Singapura. (a) F1 H1a H1b H1c H1d H1e H1f H1g H1h H1i H1j H1k H1l H1m Hln Hlo H1p H1q H1r H1s H1t H1u H1v Huraikan faktor-faktor ke arah pembentukan Malaysia? Faktor politik Lee Kuan Yew berminat bergabung dengan Malaysia Bimbang pengaruh Barisan Sosialis Yang memenagi pilihanraya Hong Lim 1961 Perkembangan pengaruh Barisan Sosialis Melemahkan Parti Tindakan Rakyat (PAP) Barisan Sosialis dianggap gerakan berhaluan kiri Mengugat rancangan British memberikan kemerdekaan kepada Singapura Ancaman komunis Desakan Lee Kuan Yew menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) Tanah Melayu berpengalaman membanteras pengaruh Parti Komunis Malaya semasa darurat Clandestine Communist Organization (CCO) bermatlamat menjadikan Sarawak negara komunis. Mendorong Tunku Abdul Rahman membentuk Malaysia Penubuhan Malaysia menjadi banteng menghadapi ancaman komunis Mempercepatkan kemerdekaan Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei Merdeka lebih awal, Malaysia akan ditubuhkan dalam tempoh 2 tahun. Menikmati pembangunan sosial, ekonomi dan politik Proses dekolonisasi British terhadap negeri-negeri yang belum membangun Hampir semua negara di Asia Tenggara telah merdeka Perhimpunan Agung PBB mengusulkan tanah-tanah jajahan dimerdekakan Memberikan kestabilan politik kepada rantau Asia Tenggara Menghalang penyebaran pengaruh komunis. Memastikan kepentingan British terkawal terutama pengkalannya di Singapura. Faktor ekonomi Mewujudkan pasaran yang luas Menggalakkan pelaburan Perkembangan industri pertanian Memanfaatkan keistimewaan sumber-sumber yang ada Tanah Melayu kaya dengan bahan mentah seperti getah dan bijih timah Sarawak dan Sabah kaya dengan balak Brunei dengan minyak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m] F2 H2a H2b H2c H2d C2a C2b C2c

1 1 1 1 1 1 1 1 1

F3

Faktor sosial 20

1

H3a H3b H3c H3d

Mengimbangi jumlah dan kadar pertumbuhan kaum Kemasukan Sarawak, Sabah dab Brunei dapat mengimbangi penduduk Melayu dan bukan Melayu Memajukan anggota yang belum membangun Mewujudkan kesepakatan dan semangat setiakawan. [Mana-mana 8 x 1m] Jelaskan reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia? Indonesia Pada peringkat awal tidak menunjukkan sebarang reaksi Tentang hanya muncul pada akhir tahun 1962 Kerana berpendapat Malaysia merupakan neokolonialisme Dianggap mengancam Indonesia Disuarakan oleh Parti Komunis Indonesia Presiden Soekarno istiharkan Dasar Konfrontasi Konsep Ganyang Malaysia Serangan terhadap kapal-kapal nelayan Pencerobohan ruang udara Melancarkan serangan ke atas Malaysia melalui Johor, Sabah dan Sarawak Ancaman ekonomi tidak berlaku kerana menjejaskan Indonesia sendiri Memburukkan nama Malaysia di Negara Afro-Asia Filipina Presiden Macapagal menuntut hak terhadap Sabah Mendakwa Sabah milik Kesultanan Sulu Tuntutan berdasarkan perjanjian antara sultan Jamalul Alam dengan Baron Von Overbeck Memutuskan hubungan diplomatik Mengiktiraf penubuhan Malaysia Melalui MAPHILINDO [Mana-mana 6 x 1m] Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda pada hari ini dapat mempertahankan kedaulatan Malaysia? Belajar bersungguh-sungguh Memilih pemimpin yang adil Bijak mengatur strategi Mengadakan rundingan damai Bertolak ansur Bersatupadu Bekerjasama Tolenrasi Menjalin perpaduan (mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1m]

1 1 1 1 [8 m]

(b) F1 H1a H1b H1c H1d H1e H1f H1g H1h H1i H1j H1k H1l F2 H2a H2b H2c H2d H2e H2f

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m]

(c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m]

10

Pembangunan sosial penting dalam pembangunan dan perpaduan negara. Oleh itu Dasar pembangunan sosial 21

dilaksanakan dalam pelbagai bentuk. (a) F1 F2 F3 F4 F5 C5a F6 F7 H7a F8 H8a F9 H9a F10 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 H8a H8b F9 Terangkan langkah yang telah dilaksanakan untuk memajukan Bahasa Melayu. Penubuhan Dewan Bahasa dan pustaka Pelancaran Minggu Bahasa Pelancaran Bulan Bahasa Pelancaran slogan “Minggu Bahasa” dan “Bulan Bahasa” Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Sekolah Alam Shah/ Sekolah Sri Puteri/ Sekolah Sultan Abdul Halim. Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Bahasa pengantar di sekolah Inggeris ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 1977 Bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu Mulai 1982 bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah Menggantikan bahasa Inggeris Penggunaan Bahasa Melayu di mahkamah pada tahun 1990 [Mana-mana 8 x 1m] Pada pendapat anda, bagaimanakah sukan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? Penyertaan dalam sukan tanpa mengira ideologi Sukan menyemarakkan semangat patriotik Penyertaan semua kaum dalam sesuatu pertandingan Peluang terbuka kepada semua yang berminat Menggalakkan aktiviti kokurikulum di sekolah Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) ditubuhkan Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan dua tahun sekali mengeratkan perpaduan mengeratkan hubungan antara negeri Mengambil bahagian dengan penuh semangat kesukanan (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1m] Sebagai seorang pelajar, apakah tanggungjawab anda untuk memastikan perpaduan dalam kalangan rakyat terus terpelihara? Hormat-menghormati Bertoleransi/ bertolak ansur Amalkan konsep 1 Malaysia Berkunjung semasa perayaan Cuba memahami agama lain Cuba memahami kebudayaan lain Sedia bekerjasama Mengamalkan nilai-nilai murni Mengamalkan semangat kejiranan 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m]

(c)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

F10 F11 F12 F13 F14

Menghormati kebebasan beragama Menghormati kontrak sosial Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan Saling mengambil berat Saling menghargai (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 7 x 1m]

1 1 1 1 1 1 [6 m]

11

(a)

Apakah kepentingan Malaysia menyertai pertubuhan serantau 23

tersebut? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 H7a F8 F9 F10 F11 F12 F13 H13a F14 F15 F16 F17 H17a F18 H18a F19 F20 F21 F22 F23 F24 H24a F25 F26 Kerjasama dalam politik Mengekalkan keamanan dan kestabilan politik serantau Kerjasama mengatasi ancaman komunis Mengekalkan dan menjamin keselamatan Pengisytiharan Zon Aman,Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) Mengelak campurtangan kuasa-kuasa besar Menjadi zon bebas senjata nuklear Tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan pelabuhan untuk mengangkut nuklear Menamatkan sebarang pertelingkahan antara negara anggota Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara anggota Mengawal harga pasaran hasil keluaran Mendapat tenaga buruh yang murah Kerjasama ekonomi,sains,sosial Kerjasama projek perindustrian ASEAN Baja urea di Sarawak/Acheh di Indonesia Pasaran luas Pembukaan pusat serantau Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang Penuntut rantau ASEAN meningkat di Universiti tempatan Kerjasama ASEAN+3 Kerjasama yang diwujudkan antara Negara ASEAN dengan Negara-negara Timur iaitu Jepun,China dan Korea Kerjasama Kebudayaan Festival Kebudayaan/Tabung Kebudayaan Penubuhan Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) Kerjasama pendidikan (SEAMEO) Kerjasama teknikal Memberikan dan menyediakan kemudahan latihan/penyelidikan dan teknologi Sukan SEA Kerjasama pelancongan Tahun melawat ASEAN 1992 Perundingan Ekonomi Asia Timur atau East Asian Economic Caucus (EAEC) Pertukaran rancangan televisyen dan radio [Mana-mana 8 x 1m] (b) F1 F2 F3 F4 F5 Mengapakah pertubuhan MAPHILINDO dan ASA gagal berperanan sebagai pertubuhan serantau? Kerjasama yang wujud agak longgar ASA dianggap sebagai pertubuhan anti pemerintah Presiden Soekarno di Indonesia Kesangsian kerana Malaysia mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Britain Thailand dan Filipina dengan Amerika Syarikat Pertelingkahan antara Malaysia dan Filipina tentang penubuhan Persekutuan Malaysia 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m]

F6 F7 F8 F9

ASA dibubutkan pada tahun 1963 Cadangan pembentukan Malaysia Menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu Neokolonisme/penjajahan bentuk baru Filipina menuntut Sabah yang didakwa sebagai miliknya [Mana-mana 6 x 1m]

1 1 1 [6 m]

(c)

Bagaimanakah anda sebagai warganegara Malaysia, dapat merealisasikan semangat setiakawan melalui hubungan serantau? Sikap bertolak ansur. Kerjasama ekonomi/ politik /sosial. Saling menghormati. Mengukuhkan berhubungan dua hala. Pertukaran maklumat. Bersatu padu. Tolong menolong. Mementingkan perdamaian. Menghormati kedaulatan negara. Menamat konflik secara aman/rundingan Menganjur Sukan Kerjasama pendidikan/SEAMEO Kerjasama dalam sains dan matematik/RECSAM Membekalkan buruh/pembantu rumah Bantuan bencana Kerjasama kebudayaan /filem/ dokumentari /telesision /radio /anugerah Mesyuarat Ketua-ketuaNegara ASEAN (mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1m] PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m]

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17

25