You are on page 1of 4

SUKU KATA TERTUTUP KVKK+KVKK

BAHASA MALAYSIA PEMULIHAN


Nama :
Tahun :
Tarikh :

Arahan : Warnakan suku kata dan tuliskan perkataan yang betul berdasarkan
gambar.
SUKU KATA TERTUTUP KVKK+KVKK
BAHASA MALAYSIA PEMULIHAN
Nama :
Tahun :
Tarikh :

Arahan : Tuliskan perkataan yang betul berdasarkan gambar.

5
DIFTONG
BAHASA MALAYSIA PEMULIHAN
Nama :
Tahun :
Tarikh :

Arahan : Padankan suku kata. Kemudian, tuliskan semula perkataan.


DIFTONG
BAHASA MALAYSIA PEMULIHAN
Nama :
Tahun :
Tarikh :

Arahan : Lengkapkan perkataan di bawah.