You are on page 1of 17

1

Mat. 7, 7-11 preek VB 22-09-2013


Pijlers 1. God is onze Vaderof toch niet?

God is onze Vader


33

Koninkrijken der aarde, zing voor God, zing een lied voor de Heer, sela Voor hem die rijdt door de hoogste, eeuwige hemel. Hoor (!), zijn stem is een machtige stem. 35 Erken Gods macht: zijn majesteit heerst over Isral, zijn macht reikt tot bven de wolken. 36 Ont-zag-wek-kend bent u, God, in uw heiligdom. De God van Isral, hij geeft macht en nieuwe kracht aan zijn volk. Geprezen zij God! (Ps. 68:33-36 NBV) ||
34

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. (Mat 6:9-13 NBV) Broers en zussen, moet je toch eens horen: Macht, majesteit, ontzagwekkende Heersergeprezen en dan:

Vader, laat, geef, vergeef, red Het lijkt alsof er een eeuwigheid tussenuit gevallen is! || Alsof de hemel nu vlakbij is gekomen, en God onze Vader zich helemaal op ons concentreert. Ja, zelfs aandacht heeft voor wat er bij ons op tafel komt! Dat is het verschil tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond: de ontzagwekkende God in de hoogste, eeuwige hemel, ver weg, is nu Onze Vader die in de hemel is. Vlakbij lijkt die hemel nu! Hier hr (!) je het resultaat van het werk van de Heer Jezus terug: de kloof is dicht en God is ons nabij gekomen als een vader. Lieve broers en zussen, God is onze Vader, dat is ge-wel-dig nieuws. Indrukwekkend voor iedereen die de verandering toen meemaakte, net zo indrukwekkend als toen op de eerste Paasdag in Jeruzalem

het grote gordijn tussen het Heilige en het Allerheiligste daarachter in de tempel (het voorhangsel), van boven naar beneden finaal doorscheurde. Een keerpunt in de geschiedenis van Isral, van de mensheid, groter dan het instorten van de TwinTowers in New York Ademloos konden de voorbijgangers ineens z maar in het Allerheiligste naar binnenkijken. Stel je voor In de generaties voor hen had niemand dat gemogen en niemand het overleeft Wow God is onze Vader is de ondertiteling die onder deze beelden hoort. Jezus zegt het z, vlak na zijn opstanding tegen Maria: 17 'Houd me niet vast,' zei Jezus. 'Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is (2x).' (Joh 20:17 NBV) God is onze Vader, geweldig dat je het nu zomaar mag zeggen.

En nadat de Heer Jezus het zo zegt , doen de anderen het ook. Vaak! Net alsof ze het nu het kan, het ook allemaal willen proberen. Paulus begint er zo ongeveer elke brief mee, en ook Jakobus en Petrus gebruiken de uitdrukking. Dat mag je nu toch maar zeggen en dus doe je het ook. En de eerste christenen al net zo! In de oudste geloofsbelijdenis de Apostolische uit 100 na C. spreken ze niet over God, de Heer en de Geest: maar over Vader, Zoon en Geest God is onze Vader die uitspraak gaat door geschiedenis van de christelijke kerk als de grote kringen over het vlakke vijveroppervlak. En dus ook in onze gereformeerde geloofsbelijdenissen wordt de uitspraak weer overgenomen en opnieuw uitgelegd, de uitleg buitelt bijna over elkaar hn: Vader houdt de wereld in stand, regeert die wereld, voorziet mij als een echte, trouwe, Vader van alles wat ik lichamelijk en geestelijk nodig heb. Ja zelfs het kwaad in mijn leven, krijgt nog goede gevolgen. Toeval bestaat niet, alles valt ons uit zijn vaderhand ten deel (HC Z 9 en 10)

Niets in deze wereld gebeurt zonder zijn beschikking (Art 13 NGB) Hij, de hemelse Vader, zal ons veel meer dan onze aardse vaders kunnen en willen- geven wat wij gelovig van Hem vragen (HC Z 46) Dit is zon troostend besef (13 NGB) dat je weet wie je danken moet als het goed gaat en dat je het vol kunt houden als het tegen zit (HC 10,28) In ons eeuw klinkt het nog weer persoonlijker als we in een boek als De Uitnodiging God de Vader als Papa beschreven zien, die de hoofdpersoon Mack uitnodigt tot een bezoek aan de hut ergens in de wildernis. Zorgzamer dan alle vaders bij elkaar, zo wordt Hij ons geschetst Mack, de hoofdpersoon in het boek, vindt bij Papa troost voor de diepe littekens die hij met zich mee draagt. Ja, God is onze Vader is onder gelovigen blij en dankbaar ontvangen.

Tot op de dag van vandaag, praten we erover door en laten we er ons door bemoedigen. In voorspoed dankbaar en bij tegenspoed geduldig, Want God is onze Vader. De bittere praktijk Maar in de praktijk van het leven valt die troost nog niet mee. Alles ons uit zijn Vaderhand ten deel valt, (Z.10) Ik zit aan de keukentafel en lees in mijn ochtenkracht een artikel over ontvoeringen in de Siniwoestijn. En afschuwelijk verhaal over benden die mensen ontvoeren, martelen en bandjes met het geschreeuw van hun slachtoffers naar hun familie opsturen om die zo te bewegen losgeld te betalen. Die dag raak ik het niet meer kwijt. Maar zoals iemand schreef, langer dan die dag duurt het niet, want de volgende dag is er wel weer wat anders vreselijks. En zo is er elke dag wel wat.

Vrijdag nog vreselijke berichten die uit Noord-Korea naar buiten druppelen, Onuitsprekelijk wreed noemt de journalist ze. En dan heb ik nog niet over alles wat we over Syri, Egypte en Nigeria horen. Het is zoveel dat het allemaal niet meer tot me doordringt, of ik het niet tot me door laat dringen? Maar die keus heb ik niet als het mijn eigen leven binnenkomt. Je zult je vader maar meer dan veertig jaar in een rolstoel zien zitten, je moeder jaren helse pijn ziet lijden, met je oom en tante meemaken hoe zij twee van hun drie kinderen op jonge leeftijd verliezen. De n was net moeder geworden. Komt dat nou ook uit Gods vaderhand? En de straatjongeren in Santa Cruz, zoveel verwoeste levens. En dan komt Suzette en die kan wat helpen (mooi, denken we blij, wij steunen Suzette; doen wij ook nog wat) en dan kan ze daar niet blijven, en gaat de deur weer voor haar dicht. Snap je dat nou? Kom dat nu ook uit Gods vaderhand? Ik denk dat ieder hier voor zichzelf wel een aantal eigen ervaringen kan invullen. Zelfs wij in in welvarende Westen maken nog heel wat mee.

Als God een Goede Vader is, waarom is er dan zoveel ellende op de wereld? Nou, dat kun je nog al eens horen om je heen. Wie heeft die vraag hier wel eens gekregen? Wat zeg je dan? Zo kan iets wat zo mooi is God is onze Vader een heel bitter randje krijgen.

10

Korte vraag, kort antwoord Voor heel wat medemensen, is het wel duidelijk! Op die korte vraag waarom zoveel ellende?, geven zij een even kort antwoord: God is helemaal geen god, als Hij wel God is, is Hij niet goed! Dat staat voor hen vast! En voor ons? Van Reinier Sonneveld kwam onlangs een boek uit met de titel De stilte van God Waarom geloven moeilijk is en dat gaat k over deze vraag. En hij maakt van het probleem een drieslag:

1. God is liefdevol 2. en sterker dan alles 3. maar toch ervaar ik kwaad (187) Hoe kan dit? Elk van die punten, kun je afzwakken om het op te lossen, schrijft Sonneveld, 1. God is toch niet zo liefdevol nou ja dat antwoord hoorden we al. God is niet goed, anders zouden deze dingen niet gebeuren. De mensen die dat zeggen, nemen afscheid van God voor hen geen hemelse Vader. Een ander antwoord: 2. God is niet sterker dan alles. Hij kan het ook niet helpen. Maar dat geeft ook weinig troost. Want als God ons niet kan helpen, wie zal ons dan nog helpen tegen het kwaad? Dan zijn we reddeloos verloren Gelovige christenen beproeven nog wel eens een andere weg, de derde. 3. Het kwaad is niet zo kwaad als het er uit ziet. En dan zeggen we tegen ons broer en zus in nood

11

Joh je moet maar denken, dat als God je dit beschikt, Hij weet waar het goed voor is. En zo wordt kwaad toch goed! God laat het toch allemaal, meewerken ten goede? Broers en zussen, laten wij uitkijken ook zelf geen korte antwoorden te gaan geven. Hoe goed bedoeld ook, ze kunnen ongelooflijk hard aankomen bij onze medemensen in nood. Als wij tegen iemand die net zijn kind verloren heeft zeggen: Houd moed, God weet wat Hij doet! Niet doen broers en zussen. Niet doen! Dat is schrale troost, zoals de pedagoog Ter Horst ooit schreef, schrijnende troost die het verdriet alleen maar dieper maakt. Kwaad is nooit ergens goed voor. Kwaad is niet goed! Punt! Kwaad is kwaad en komt soms met volle kracht ons leven binnen en maakt daar dan ongelooflijk veel kapot. Zo is dat nog op deze aarde. Kwaad is zo kwaad, dat Gods eigen Zoon moest sterven om het te kunnen stoppen.

12

Als dt er voor nodig is om het te stoppen, laten we het dan vooral kwaad blijven noemen. Anders doen we niet alleen onze naaste, maar ook onze Heer Jezus te kort.

13

Lange, zorgvuldige, beginnetjes van antwoorden Maar maar wat valt er dan nog te zeggen. Kan onze Vader er niets aan doen? Jawel, waarom doet Hij dat dan niet? Nou simpele antwoorden zijn er niet, alleen maar lange, zorgvuldig geformuleerde, beginnetjes van antwoorden. Het meeste blijft namelijk een groot mysterie voor ons. We moeten niet denken dat we alles begrijpen dat God doet. en dus oppassen niet zomaar de verkeerde conclusie trekken uit wat we menen te begrijpen. Weer de drieslag: 1. God is liefdevol 2. en sterker dan alles 3. maar toch ervaar ik kwaad (187)

Dat is alle drie waar. Of samengevat: God is ons almachtige Vader. Meer kracht en meer wijsheid Wij krijgen het antwoord dat Job kreeg: Vier hoofdstukken lang (38-41), honderd en negen en dertig verzen lang krijgt Job te horen: Job je denkt dat je zo goed ziet, en dat je het allemaal begrijpt, wat begrijp jij er nu helemaal van mij en van wat ik doe en wat ik kan? En Jobs antwoord is, ik weet dat ik niet overzie wat U doet. Als God onze Vader is, waarom is er dan zoveel ellende? Wij krijgen het antwoord dat de Heer Jezus gaf, het begin van een lang en ingewikkeld antwoord, waarvan het meeste eerst nog buiten ons beeld blijft: Vertrouw er maar op dat God je hemelse Vader is, Veel beter dan menselijke vaders, want die zijn eigenlijk allemaal slecht met Hem vergeleken. Als veel niet alle!- menselijke slechte vader, zoveel goeds voor hun

14

kinderen doen. Want mag je dan niet van God je hemelse Vader verwachten. Hij is machtig en Hij is goed. Een combinatie die je in onze wereld zelden tegenkomt. Vraag, zoekt en klop!, zegt Jezus Je merkt aan de formulering dat je maar niet alles moet vragen. Het doet denken aan zoek eerst het Koninkrijk, hier vlak voor (6,33). Klopt op de deur van het Koninkrijk. M.a.w. vraag om de goede dingen, die van het Koninkrijk. Maar, blijf vragen, blijf zoeken, blijf kloppen. Want God is geen eerste minister, geen bureaucratische ambtenaar Maar Hij is je hemelse Vader, die van je houdt. Je kunt hem vertrouwen, al snap je er niets van. M.a.w. je krijgt geen antwoord op de vraag waarom, maar wel de belofte dat je hoe dan ook verder kunt. Door de Vader zul je ontvangen, zul je vinden, zul je naar binnen kunnen. God de Vader alleen Hij- kan zelfs met kwaad nog iets goed ka!

15

Ja, Hij kan zelfs het ergste kwaad, waarvan wij denken dat komt nooit meer goed dan ook met terugwerkende kracht ongedaan maken, alsof het nooit gebeurd was. Want God is onze hemelse Vader. Hij kan dat

16

Mijn oom was 47 jaar oud toen hij zijn oudste zoon verloor. Die werd 23, en overleed uiteindelijk, na jaren, aan een ongeneeslijke bloedziekte. Gelukkig leken zijn andere twee kinderen niet iets van die erfelijke afwijking mee te dragen. Maar toen mijn nicht bevallen was van haar eerste kind, openbaarde zich bij haar dezelfde ziekte. Machteloos moest hij toezien hoe ook zij wegkwijnde. Hij was toen 53. Toen hij 62 werd openbaarde zich bij hem kanker. Zo jong nog. Wij waren er kapot van, hij ook. Hij had er niet gemakkelijk mee. Maar toen ik hem vroeg hoe hij na alles wat hij had meegemaakt tegenover God stond ,zei hij met vertrokken gezicht: Wieb, naar wie moet ik anders toe?

Dat was geen stoer antwoord, maar dat was een kind die zich ondanks alles aan vader vastklampte. God is mijn hemelse vader, Hij zal het wel weten Wie anders? Amen.

17