You are on page 1of 0

01-02.03.

2013
1
MEDICAMENTE BIOLOGICE
CURS 1
ef lucr. dr. Codru#a Maier
28.02-01.03.2013
Catedra Analiza Medicamentului
Conf. dr. Cristina Iuga
%ef catedr'
Prof. dr. Marius Boji#'
profesor consultant
ef lucr. dr. Codru#a Maier
ef lucr. dr. Lucia Rus
Asist. univ. drd. Alina Uifalean
Colaboratori
Farm. Anca Silaghi
Farm. Eniko Sandor
Farm. Corina Urs
Farm. Ovidiu Sinea
Metodologia Cercetarii
1 or' curs
2 ore lucr'ri practice
Medicamente Biologice
2 ore curs
1 or' lucr'ri practice
Analiza Medicamentului
3 ore curs
3 ore lucr'ri practice
01-02.03.2013
2
Curs MB. Tematic
METODE DE OB#INERE A MEDICAMENTELOR BIOLOGICE
Metode extractive
Inginerie genetic'. Tehnica ADN recombinant. Animale transgenice
MEDICAMENTE BIOLOGICE UTILIZATE N IMUNOPROFILAXIE
Seruri homologe / Seruri heterologe. Anticorpi monoclonali
Schema na#ional' de vaccinare. Vaccinuri obligatorii / Vaccinuri recomandate. Vaccinuri
recomandate c'l'torilor
SNGE &I DERIVA#I DE SNGE. HEMOTERAPIA
Recoltarea *i securizarea sngelui. Frac#ionarea sngelui
Produse labile de snge PSL. Produse stabile de snge PSS
Medicamente biologice care intervin in cascada coagul'rii
MEDICAMENTE BIOLOGICE OBTINUTE PRIN EXTRACTIE DIN ORGANE &I/SAU
BIOTEHNOLOGII
Hormonii hipofizari ob#inuti prin biotehnologii
Medicamente biologice ob#inute din mucoasa intestinal'. Heparina *i deriva#i.
Medicamente biologice ob#inute din pancreas.
Medicamente biologice ob#inute din ficat
Obiective
Definirea termenilor
Metode de ob#inere a medicamentelor biologice
Extrac#ia din organe
Inginerie genetic'
Hibridarea celular'
Tehnologia ADN recombinant
01-02.03.2013
3
Defini(ii
Ordonan#a 152/1999, buletin ANM
Produs medicamentos de uz uman orice substan#', amestec de
substan#e, sau produse naturale fabricate, comercializate, oferite
spre vnzare, sau pentru utilizare n:
Tratamentul, ameliorarea, prevenirea, sau diagnosticul bolilor, a st'rilor
fiziologice anormale, sau a simptomelor acestora la om
Restabilirea, corectarea, sau modificarea func#iilor organismului uman
Produse medicamentoase de uz uman
Produse farmaceutice
Substan#e active *i auxiliare
Preparate magistrale *i oficinale
Produse biologice de uz uman
Produse stomatologice
Produse homeopate
01-02.03.2013
4
Produse medicamentoase de uz uman
Produse imunologice ce se administreaz' la omcuprinznd:
Alergene *i antigene
Vaccinuri
Toxine bacteriene
Hormoni *i enzime
Citokine
Deriva#i de snge *i plasm' uman'
Imunoseruri *i imunoglobuline
Anticorpi mono *i policlonali
Produse de fermenta#ie
Produse ob#inute prin inginerie genetic'
Defini(ii
Virus, ser terapeutic, antitoxin', vaccin, snge,
component sanguin sau derivat, produs alergenic sau
analog, sau compus organic al arsenului trivalent*, utilizat
in prevenirea sau tratamentul bolilor
Biologic
Orice produs farmaceutic utilizat n scop terapeutic sau
diagnostic in vivo, produs integral sau par#ial prin metode
biotehnologice
Produs de
biotehnologie
Produs ce are la baz' proteine sau acizi nucleici, utilizat
n scop terapeutic sau diagnostic in vivo, produse prin alte
metode dect extrac#ia direct' din surse biologice native
Medicament
biologic
Produse farmaceutice definite Termen
01-02.03.2013
5
Obiective
Definirea termenilor
Metode de ob#inere a medicamentelor biologice
Extrac#ia din organe
Inginerie genetic'
Hibridarea celular'
Tehnologia ADN recombinant
Tehnici de ob(inere a MB
Extrac#ia din organe
Inginerie genetic'
Hibridarea celular'
Tehnologia ADN recombinant (tehnologia clon'rii genelor)
Animale (plante) transgenice
Biblioteci de bacteriofagi
01-02.03.2013
6
Extrac(ia din organe
Etape de prelucrare a organelor
Recoltarea
Examinarea glandelor
Debarasarea de #esuturi, anexe, gr'simi
Conservarea
Prelucrarea
Extracte opoterapice
Pulberi opoterapice
Extracte opoterapice
Forma farmaceutic' cea mai utilizat' n terapeutic'
Materiile prime pentru ob#inerea extractelor pot fi:
Glandele proaspete
Pulberea uscat' opoterapic' (mai rar)
Metodele extractive sunt dependente de natura substan#elor extrase
Metoda precipit'rii se aplic' pentru:
ndep'rtarea substan#elor nedorite (balast) - albumine
Izolarea principiului activ
Scopul: ob#inerea hormonilor si enzimelor din organe animale
01-02.03.2013
7
Extracte opoterapice
Precipitarea proteinelor:
Din fluidele biologice, sau din solu#iile extractive
Nespecific' dependent' de solubilitatea proteinelor
Tehnici
Solu#ii cu for#' ionic' mare: concentra#ii mari de s'ruri: (NH
4
)
2
SO
4
Polimeri: PEG
Solven#i organici miscibili cu apa: acetona, etanol
La punctul izoelectric
Ob#inere: albumine, globuline
Specific':
Precipitare de afinitate
Pulberi opoterapice
Se ob#in prin uscarea *i pulverizarea glandelor ntregi, sau
prin uscarea *i pulverizarea extractelor corespunz'toare
Metode de uscare
Uscarea la temperatur' joas' *i vid naintat
Uscarea la temperatur' joas' far' vid
Uscarea prin atomizare
Uscarea prin liofilizare
01-02.03.2013
8
Metode de uscare
Uscarea la temperatur' joas' *i vid naintat
Materialul biologic este tocat *i transformat ntr-o pulp' fin', care
este apoi introdus' n instala#ia de uscare la temperaturi cuprinse
ntre 0-5C
Datorit' vidului avansat (~1mmHg) *i a substan#elor deshidratante,
uscarea se face rapid evitndu-se fermenta#iile bacteriene
Prin pierderea apei pulpa devine spongioas' *i u*or pulverizabil'
Pulberea opoterapic' astfel preparat' *i p'streaz' toate calit'#ile
glandei proaspete
Metode de uscare
Uscarea la temperatur' joas' f'r' vid
Acest procedeu se bazeaz' pe crearea unei diferen#e de presiune
de vapori n dou' camere care comunic' ntre ele
Temperatura aerului de uscare variaz' de la 0C la 7C
1. ventilator
2. radiator
3. camera cu rafturi
4. condensator
Instalaie uscare la temperatur" joas"
01-02.03.2013
9
Metode de uscare
Uscarea prin atomizare
Aceast' modalitate de uscare este recomandat' pulpelor fluide *i
solu#iilor extractive
A. intrare intrare aer cald
B. intrare material
biologic m'run#it
C. atomizor centrifugal
D. ie*ire aer r'cit
E. evacuare produs finit
Instalaiede uscareprinatomizare
Metode de uscare
Uscarea prin liofilizare
Liofilizarea este o metod' de uscare prin nghe#are la temperaturi
sc'zute ( 40 pn' la 70C) *i aplicarea ulterioar' a unui vid
naintat de pn' la 10
-2
mmHg
Metoda se aplic' unor produse cu umiditate relativ sc'zut', labile la
temperaturi > 0C
Indiferent de modelul de echipament, un liofilizator este compus din
dou' corpuri diferite
Congelator
Sublimator
Echipament de liofilizare
01-02.03.2013
10
Pulberile opoterapice
100-200 UI Insulina Pancreas
200-1800 g Progesteron
15-60 g Foliculina
Ovare
10 g (1 UI) Testosteron Testicule
40000 UI Vasopresina
40000 UI Oxitocina
Hipofiza posterioar
1000 UI H. galactogen
200 UI H. tireotrop
1000-2000 UI H. somatotrop
100-2000 UI H. gonadotrop
Hipofiza anterioar
150-200 UI Cortina amorf
400-500 UI Cortina cristalin
Suprarenala cortical
500-800 UI Adrenalina Suprarenala medular
300 UI Parathormonul Paratiroida
15-30 mg Tiroxina Tiroida
Hormon/100g
organ proaspt
Hormon Organ
Tehnici de ob(inere a MB
Extrac#ia din organe
Inginerie genetic'
Hibridarea celular'
Tehnologia ADN recombinant (tehnologia clon'rii genelor)
Animale (plante) transgenice
Biblioteci de bacteriofagi
01-02.03.2013
11
Hibridarea celular
1975 de c'tre Khler *i Milstein ob#inerea anticorpilor
monoclonali (AMC)
Ce sunt anticorpii monoclonali?
Larga aplicabilitate n terapie *i diagnostic
Ob#inerea unor cantit'#i mari de anticorpi cu specificitate de legare
fa#' de un epitop unic
Tehnologia hibridomului
Cea mai mare parte a AMC sunt ob#inu#i pe celule provenite de la
specii murine
Hibridarea celular
Tehnologia hibridomului
01-02.03.2013
12
Hibridarea celular
Tehnologia hibridomului
Presupune ob#inerea unei linii celulare hibride, nemuritoare,
produc'toare de AMC
Cei mai multi AMC provin de specii de rozatoare
Etape
Imunizarea animalelor (1)
Se realizeaz' prin inocularea antigenului dorit (haptena) + sinteza de
limfocite B specifice
Splenectomizarea animalelor (2)
Animalul este sacrificat + prelevarea limfocitelor B
Proprietati
Hibridarea celular
Tehnologia hibridomului
Ob#inerea celulelor de mielom(3)
Proprietati
Fuziunea celulelor (4)
PEG
Se realizeaz' n scopul imortaliz'rii
celulelor produc'toare de anticorpi
Se ob#in celule cu propriet'#ile
p'rin#ilor:
diviziune continu'
capacitatea de a sintetiza anticorpi
01-02.03.2013
13
Hibridarea celular
Tehnologia hibridomului
etape
Selec#ia celulelor de hibridom
(5,6)
Selec#ia are ca scop
separarea celulelor de
hibridom
eliminarea din amestec, a
celorlalte tipuri celulare,
nefuzionate, sau fuzionate
neutilizabile
Clonarea celulelor ob#inute
(5,6)
Clona reprezint' o popula#ie
de celule identice, genetic
stabile, derivate din diviziunea
unei singure celule
Hibridarea celular
Tehnologia hibridomului
etape
Productia de AMC (7,8)
Purificarea
Productia - in functie de
cantitatea care se doreste
Medii de cultura
Lichid de ascita
Bioreactoare
Caracterizarea AMC
obtinuti
Clasa de imunoglobulina,
afinitatea, epitopul
recunoscut
01-02.03.2013
14
Hibridarea celular
Tehnologia hibridomului
Este un model experimental de ob#inere a unor molecule cu
caracteristicile speciei de provenien#'
Utilizarea acestor molecule n practica terapeutic' este limitat' de
dezvoltarea de c'tre organismul uman de anticorpi antispecia de
provenien#' (anti-*oarece)
Eliminarea rapid'
Reac#ii alergice anafilactice
Bibliografie
**** - Reglement'ri privind autorizarea *i supravegherea produselor
biologice de uz uman, Buletin Informativ ANM
**** - Farmacopeea European', edi#ia a IV-a, 2003
Dinu V, Tru#ia E, Popa Cristea E, Popescu A Biochimie Medical'. Mic
Tratat, Editura medical', Bucure*ti, 2000
Mitrea N, Lupuleasa D, Andries A, Enoiu M Biotehnologii utilizate in
prepararea medicamentelor, vol.1, Editura Medicala, Bucuresti, 2001
Kuby D. Immunology. Academic Press, 2004
Fridman WH, Principles of the therapeutic use of monoclonal antibodies
in oncology, Acadmie des sciences. Elsevier SAS, C. R. Biologies 329,
2006
Andrew G, Urch C, Methods in Molecular Medicine, Diagnostic and
Therapeutic Antibodies, Humana Press, 2004
Walsh G, Biopharmaceuticals, Biochemistry and Biotechnology, Antony
Rowe Ltd, Chippenham, Wilts, 2007