Transit Profile

FINANCIAL

1990

1994

1995

1996

1997

1999

2000

2001

2002

2004

2005

1,407

1,707

6,510

16,053

17,968

18,241

19,151

19,515

21,062

22,220

24,243

25,288

26,632

28,021

29,718

31,708

U

1,407
1,335

1,707
1,639

2,805
2,556

6,786
5,891

9,027
6,756

9,613
6,801

10,345
7,416

10,854
7,546

11,654
7,970

11,930
8,282

12,963
8,746

12,471
8,891

13,251
8,649

14,215
9,149

14,735
9,775

15,252
10,269

U
U

Motor bus

N

N

N

2,967

3,250

3,287

3,515

3,558

3,991

4,175

4,376

4,357

4,106

4,270

4,547

4,764

U

Heavy rail
Light rail

N
N

N
N

N
N

1,741
83

1,976
135

2,018
127

2,322
144

2,351
139

2,297
150

2,323
164

2,483
181

2,533
204

2,493
226

2,654
229

2,903
233

3,007
249

U
U

Trolley bus
Demand responsive
Ferryboata

N
N

N
N

N
N

46
41

55
171

54
146

55
157

57
170

55
142

60
159

60
172

60
182

59
194

54
244

55
254

57
286

U
U

N
N

N
N

N
N

56
952

41
1,083

60
1,078

54
1,146

51
1,178

41
1,255

48
1,309

60
1,375

71
1,439

78
1,447

99
1,552

111
1,615

114
1,728

U
U

N
72

N
68

N
248

6
895

46
2,271

31
2,812

24
2,928

43
3,308

38
3,685

46
3,648

41
4,217

47
3,580

46
4,602

47
5,065

57
4,960

64
4,983

U
U

N
N

N
N

3,705
2,611

9,267
8,297

8,941
8,026

8,628
7,811

8,807
8,210

8,661
8,014

9,408
8,656

10,290
9,418

11,280
10,286

12,817
11,688

13,382
12,063

13,807
12,190

14,983
12,898

16,456
14,152

U
U

Passenger operating revenues1, total ($ millions)
Operating revenues, total
Passenger fares, total

Commuter rail
Otherb
Other operating revenue
Operating assistancec, total
State and local
Federal

1960

1970

1980

1998

2003

2006

N

N

1,093

970

916

817

596

647

751

872

994

1,130

1,319

1,616

2,086

2,303

U

1,377
N
N
N
N

1,996
N
N
N
N

6,711
N
N
N
N

15,742
8,903
3,825
237
109

17,920
10,144
3,786
413
133

17,849
10,321
3,523
376
139

18,341
10,575
3,402
442
135

18,936
10,944
3,474
473
140

19,739
11,429
3,530
500
147

20,512
11,714
3,693
546
167

22,646
12,966
3,931
606
178

23,517
13,335
4,180
682
172

24,834
14,066
4,268
778
187

26,852
15,240
4,446
815
183

28,506
16,022
4,734
887
185

30,295
16,787
5,145
978
196

U
U
U
U
U

N

N

N

518

943

1,000

1,187

1,285

1,405

1,419

1,805

1,754

1,949

2,363

2,524

2,828

U

N
N

N
N

N
N

171
1,939

200
2,228

210
2,211

183
2,294

221
2,278

214
2,361

238
2,575

268
2,685

324
2,861

354
3,003

355
3,179

358
3,442

350
3,663

U
U

N

N

N

41

73

69

124

122

153

160

206

208

229

(R) 270

353

348

U

Average passenger revenue per passenger-mile3, all modes
N
($) N
Motor bus
N
N

N
N

0.14
0.14

0.17
0.17

0.17
0.17

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18
0.20

0.18
0.20

0.18
0.21

0.18
0.20

0.18
0.19

0.19
0.20

0.20
0.21

0.21
0.22

U
U

Operating expenses2, total ($ millions)
Motor bus
Heavy rail
Light rail
Trolley bus
Demand responsive
Ferryboata
Commuter rail
Otherb

Heavy rail
Light rail
Trolley bus
Demand responsive
Ferryboata
Commuter rail
Otherb

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N

0.15
0.14
0.24
0.09

0.19
0.16
0.29
0.30

0.19
0.15
0.29
0.24

0.20
0.15
0.30
0.24

0.19
0.13
0.30
0.23

0.19
0.13
0.30
0.19

0.18
0.14
0.32
0.20

0.18
0.13
0.31
0.20

0.18
0.14
0.32
0.21

0.18
0.16
0.32
0.23

0.20
0.16
0.30
0.26

0.20
0.15
0.32
0.26

0.21
0.15
0.33
0.27

U
U
U
U

N
N

N
N

N
N

0.20
0.13

0.16
0.14

0.23
0.13

0.21
0.14

0.17
0.15

0.14
0.14

0.16
0.15

0.18
0.15

0.22
0.15

0.23
0.15

0.25
0.16

0.28
0.17

0.29
0.18

U
U

N

Average passenger fare, per unlinked trip4, all modes
0.14
($)

N

N

0.05

0.20

0.11

0.07

0.12

0.09

0.10

0.09

0.09

0.09

0.09

0.11

0.10

U

0.22

0.30

0.67

0.85

0.87

0.93

0.89

0.91

0.90

0.93

0.92

0.89

0.97

1.02

1.02

U

Motor bus
Heavy rail
Light rail
Trolley bus
Demand responsive
Ferryboata

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

0.52
0.74
0.47
0.36
0.60

0.62
0.90
0.66
0.47
2.04

0.66
0.99
0.50
0.45
2.26

0.70
1.08
0.55
0.47
2.21

0.70
0.97
0.53
0.47
1.83

0.74
0.96
0.54
0.47
1.49

0.74
0.92
0.56
0.50
1.59

0.77
0.94
0.57
0.49
1.64

0.74
0.93
0.61
0.50
1.73

0.70
0.93
0.67
0.46
1.87

0.72
1.00
0.68
0.49
2.14

0.75
1.06
0.67
0.52
2.17

0.78
1.07
0.65
0.54
2.22

U
U
U
U
U

N

N

N

1.11

0.87

1.31

1.12

0.99

0.80

0.91

1.13

1.32

1.36

1.50

1.69

1.69

U

Commuter rail
Otherb

N

N

N

2.90

3.19

3.13

3.24

3.30

3.29

3.31

3.32

3.44

3.49

3.79

3.90

4.08

U

N

N

N

0.90

1.28

1.57

1.33

0.66

1.02

0.76

0.66

0.75

0.77

0.91

1.04

1.02

U

INVENTORY
Number of systemsd, 5, total
Motor bus
Heavy rail
Light rail

1,286

1,096

1,055

5,078

5,973

5,973

5,973

5,975

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,804

6,429

6,429

U

1,236
31

1,075
15

1,022
11

2,685
12

2,250
14

2,250
14

2,250
14

2,250
14

2,262
14

2,262
14

2,262
14

2,264
14

2,264
14

1,982
14

1,500
14

1,500
15

U
U

~

~

9

17

22

22

22

22

23

24

25

26

27

27

29

29

U

19
N

6
N

5
N

5
3,193

5
5,214

5
5,214

5
5,214

5
5,214

5
5,254

5
5,252

5
5,252

5
5,251

5
5,251

4
5,346

4
5,960

4
5,960

U
U

N

N

16

27

25

25

25

25

28

30

33

42

42

46

47

47

U

N

N

18

14

16

16

16

18

18

20

19

21

20

21

21

22

U

N

N

5

35

69

69

69

70

72

81

81

82

82

86

85

87

U

65,292
49,600
9,010
2,856
3,826

61,298
49,700
9,286
1,262
1,050

75,388
59,411
9,641
1,013
823

138,290 143,822 150,827
77,328 81,033 82,027
10,754 10,858 11,110
1,482
1,622
1,645
672
597
615

U
U
U
U
U

Demand responsive
Ferryboata

N

N

N

16,471

28,729

29,352

30,804

32,509

29,646

31,884

33,080

34,661

34,699

35,954

37,078

41,958

U

N

N

N

108

110

110

109

134

113

112

119

125

125

131

160

171

U

Commuter raile
Otherb

N

N

4,500

4,982

5,126

5,164

5,240

5,426

5,536

5,550

5,498

5,572

5,724

5,959

6,228

6,392

U

N

N

N

1,068

2,352

2,699

2,887

3,673

4,593

4,964

5,241

5,667

5,456

6,010

6,246

6,909

U

### 345,871 345,458
205,478 212,122 217,332
48,327 47,211 47,806
7,619
8,184
8,181
1,964
1,928
1,942

U
U
U
U
U

Trolley bus
Demand responsive
Ferryboata
Commuter rail
Otherb
Number of vehicles 6, total
Motor bus
Heavy rail
Light rail
Trolley bus

Number of employees

, total

f, 7

Motor bus
Heavy rail
Light rail
Trolley bus
Demand responsive
Ferryboata
Commuter rail
Otherb

93,430 116,416 116,341 122,750 126,473 124,048 128,937 131,241 134,789 135,107
58,714 68,123 67,107 71,678 72,770 72,142 74,228 75,013 76,075 76,190
10,567 10,282 10,166 10,243 10,228 10,296 10,362 10,311 10,718 10,849
910
1,051
1,048
1,114
1,078
1,076
1,180
1,327
1,371
1,448
610
643
695
675
655
646
657
652
600
616

156,400 138,040 189,300 262,176 294,087 300,491 314,944 320,759 327,752 337,885 347,841 357,266 360,722
121,300 101,598
N 162,189 174,373 181,973 190,152 196,861 198,644 204,179 211,095 214,674 214,825
35,100 36,442
N 46,102 51,062 45,644 45,793 45,935 45,163 46,311 47,087 47,865 48,464
+
+
N
4,066
5,140
4,935
5,728
5,940
6,024
6,058
6,572
7,021
7,598
+
+
N
1,925
1,848
1,871
2,084
2,037
2,053
2,140
2,223
2,008
2,027
N

N

N

22,740

35,450

39,882

44,667

44,029

48,406

51,186

52,021

55,846

56,746

42,935

43,642

46,624

U

N
N

N
N

N
N

2,813
21,443

2,764
22,596

2,697
22,320

2,830
22,604

3,166
21,651

3,894
22,488

4,024
22,896

2,682
23,518

4,731
23,851

5,336
24,391

5,434
24,813

5,862
25,296

5,737
25,321

U
U

N

N

N

898

854

1,169

1,086

1,140

1,080

1,091

2,643

1,270

1,335 (R) 1,414

1,626

1,516

U

PERFORMANCE
Vehicle-miles8, total (millions)
Motor bus

2,143
1,576

1,883
1,409

2,287
1,677

3,242
2,130

3,468
2,162

3,550
2,184

3,650
2,221

3,746
2,245

3,794
2,175

3,972
2,276

4,081
2,315

4,196
2,377

4,277
2,411

4,363
2,421

4,471
2,471

4,601
2,485

U
U

Heavy rail

391

407

385

537

532

537

543

558

566

578

595

608

621

630

642

646

U

Light rail
Trolley bus

75
101

34
33

18
13

24
14

34
14

35
14

38
14

41
14

44
14

49
14

53
15

54
13

61
14

64
14

67
13

69
13

U
U

N

N

N

306

464

507

548

585

671

718

759

789

803

864

890

978

U

N
N

N
N

2
179

2
213

2
231

3
238

3
242

3
251

3
260

3
266

3
271

3
277

3
284

4
286

4
295

4
303

U
U

Demand responsive
Ferryboata
Commuter rail
Otherb
Unlinked passenger trips9, total (millions)
Motor bus
Heavy rail
Light rail
Trolley bus
Demand responsive
Ferryboata
Commuter rail
Otherb
Passenger-miles10, total (millions)
Motor bus
Heavy rail
Light rail
Trolley bus
Demand responsive
Ferryboata
Commuter rail
Otherb
Average trip length11, all modes (miles)
Motor bus
Heavy rail
Light rail
Trolley bus
Demand responsive
Ferryboata
Commuter rail
Vanpool
Otherg

N

N

13

16

30

34

42

49

63

69

71

75

80

81

88

103

U

N
N
N
N

7,332
5,034
1,881
124

8,567
5,837
2,108
133

8,799
5,677
2,346
175

7,949
4,871
2,169
284

7,763
4,848
2,033
251

7,948
4,887
2,157
261

8,374
5,013
2,430
262

8,750
5,399
2,393
276

9,168
5,648
2,521
292

9,363
5,678
2,632
320

9,653
5,849
2,728
336

9,623
5,868
2,688
337

9,434
5,692
2,667
338

9,575
5,731
2,748
350

9,815
5,855
2,808
381

U
U
U
U

N
N

182
N

142
N

126
68

118
88

119
88

117
93

121
99

117
95

120
100

122
105

119
105

116
103

109
111

106
114

107
125

U
U

N
N

N
N

63
280

50
328

47
339

47
344

48
352

51
357

52
381

53
396

53
413

54
419

57
414

66
410

65
414

66
423

U
U

N

N

4

29

33

33

33

41

37

38

40

43

40

43

47

51

U

N
N
N

N
N
N

39,854
21,790
10,558

41,143
20,981
11,475

39,585
18,832
10,668

39,808
18,818
10,559

41,378
19,096
11,530

42,339
19,604
12,056

44,128
20,360
12,284

45,857
21,205
12,902

47,666
21,241
13,844

49,070
22,022
14,178

48,324
21,841
13,663

47,903
21,262
13,606

49,073
21,377
14,354

49,678
21,825
14,418

U
U
U

N
N
N

N
N
N

381
219
N

571
193
431

833
187
577

860
187
607

957
184
656

1,035
189
754

1,128
182
735

1,206
186
813

1,356
192
839

1,437
187
855

1,432
188
853

1,476
176
930

1,576
173
962

1,700
173
1,068

U
U
U

N
N

N
N

N
6,516

286
7,082

260
7,996

260
8,244

256
8,351

294
8,038

294
8,704

310
8,766

330
9,402

325
9,548

333
9,504

394
9,559

393
9,719

394
9,473

U
U

N

N

390

124

232

273

348

369

441

469

462

518

510

499

518

639

U

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

5
4
5
4
2

5
4
5
3
2

5
4
5
4
2

5
4
5
4
2

5
4
5
4
2

5
4
5
4
2

5
4
5
4
2

5
4
5
4
2

5
4
5
4
2

5
4
5
4
2

5
4
5
5
2

5
4
5
5
2

U
U
U
U
U

N

N

N

N

7

8

9

10

8

8

8

8

8

8

9

9

U

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

6
24
32

6
24
35

5
24
34

6
23
33

6
23
36

6
22
34

6
23
35

6
23
33

6
23
37

6
23
33

6
24
31

6
22
34

U
U
U

N

N

N

N

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

U

Average vehicle speed12, all modes (miles per hour)

N

N

N

N

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

U

Motor bus
Heavy rail

N
N

N
N

N
N

N
N

13
21

13
21

13
21

13
21

13
21

13
21

13
21

13
20

13
20

13
21

13
20

13
20

U
U

Light rail

N

N

N

N

14

14

14

16

16

15

15

15

15

16

16

15

U

Trolley bus
Demand responsive
Ferryboata

N
N

N
N

N
N

N
N

8
14

8
15

8
15

8
15

8
17

7
15

7
15

7
15

7
15

7
15

8
14

7
15

U
U

N

N

N

N

8

6

7

7

8

8

8

8

8

9

8

8

U

Commuter rail
Vanpool
Otherg

N
N

N
N

N
N

N
N

34
33

34
35

33
37

34
36

32
37

33
38

29
31

32
39

32
38

32
33

32
38

32
38

U
U

N

N

N

N

6

6

7

7

7

7

8

8

8

7

6

7

U

Energy consumption, diesel13, total (million gallons) 208
Motor bus
N
Heavy rail
NA
Light rail
NA

271
N
NA
NA

431
N
NA
NA

651
563
NA
NA

678
565
NA
NA

678
564
NA
NA

693
578
NA
NA

717
598
NA
NA

740
607
NA
NA

763
618
NA
NA

786
635
NA
NA

745
587
NA
NA

725
559
NA
NA

713
539
NA
NA

731
550
NA
NA

730
534
NA
NA

U
U
U
U

NA
N

NA
N

NA
N

NA
15

NA
30

NA
29

NA
31

NA
32

NA
38

NA
43

NA
48

NA
55

NA
62

NA
70

NA
73

NA
82

U
U

N
N

N
N

N
N

20
53

21
62

22
63

22
62

24
63

25
69

29
73

32
71

30
72

31
73

32
72

35
72

37
77

U
U

Trolley bus
Demand responsive
Ferryboata
Commuter rail
Otherb

N

N

N

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

U

Energy consumption, other14, total (million gallons) 192
Gasoline and other nondiesel fuelsh
192
Compressed natural gas
U

69

11

34

65

71

76

83

90

93

103

112

132

146

165

181

U

68
U

11
U

33
U

60
5

61
11

61
15

59
24

53
37

49
44

48
55

46
66

51
81

46
100

53
112

58
123

U
U

2,561
NA

2,446
NA

4,837
NA

5,081
NA

5,068
NA

5,007
NA

4,988
NA

5,073
NA

5,237
NA

5,510
NA

5,610
NA

5,649
NA

5,643
NA

5,825
NA

5,954
NA

U
U

N
N
N
NA

N
N
N
NA

N
N
N
NA

3,284
239
69
NA

3,431
282
103
NA

3,401
288
100
NA

3,332
321
69
NA

3,253
361
78
NA

3,280
381
74
NA

3,385
416
75
NA

3,549
463
77
NA

3,646
487
74
NA

3,683
510
73
NA

3,632
507
69
NA

3,684
553
68
NA

3,769
571
67
NA

U
U
U
U

NA
N

NA
N

NA
N

NA
1,226

NA
1,244

NA
1,253

NA
1,255

NA
1,270

NA
1,299

NA
1,322

NA
1,370

NA
1,354

NA
1,334

NA
1,383

NA
1,449

NA
1,484

U
U

N

N

N

19

21

26

30

26

39

39

51

49

49

51

72

63

U

N

N

N

339

320

274

264

275

286

299

295

267

280

234

248

236

213

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

17
257

7
257

12
263

26
260

21
278

20
275

13
254

24
256

21
213

29
219

23
213

21
192

N

N

N

54,556

58,193

57,196

55,288

56,132

55,990

55,325

56,697

53,945

19,260

18,235

18,982

18,131

18,327

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

195
57,001

184
55,104

126
56,006

58
55,932

159
55,166

123
56574

74
53871

108
19152

117
18118

153
18,829

194
17,937

172
18,155

Energy consumption, electric power15, total (million2,908
kWh)
Motor bus
NA
Heavy rail
Light rail
Trolley bus
Demand responsive
Ferryboata
Commuter rail
Otherb
SAFETYk
Fatalities, all modes16
Transit highway-rail grade crossing fatalitiesl, 17
Other transit fatalities
Injured persons, all modesi, 16
Transit highway-rail grade crossing injuriesl, 17
Other transit injuries
Incidents, all modes16

N

N

N

90,163

70,693

62,471

59,392

61,561

60,094

58,703

59,898

58,149

30,331

19,797

20,939

21,016

22,275

Transit highway-rail grade crossing incidentsl, 17
Other transit incidents

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

127
62,344

134
59,258

119
61,442

106
59,988

140
58,563

148
59,750

101
58,048

398
29,933

276
19,521

311
20,628

504
20,512

131
22,144

Major incidentsj

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

2,282

1,913

2,515

U

U

KEY: ~ = included in heavy rail figure; + = included in motor bus figure; kWh = kilowatt hours; N = data do not exist; NA = not applicable; P = preliminary; R = revised; U = data are not available.
a

Excludes international, rural, rural interstate, island and urban park ferries.

b

Includes cable car, inclined plane, aerial tramway, monorail, vanpool, and automated guideway.

Beginning in 1992, local operating assistance and other revenue declined by about $500 million due to change in accounting procedures at the New York City Transit Authority.
Beginning in 1992, total operating expense declined by about $400 million due to a change in accounting procedures at the New York City Transit Authority.
c

d

The total figure represents the number of transit agencies. It is not the sum of all modes since many agencies operate more than one mode.

e

Includes locomotives which make up roughly 10 percent of commuter rail vehicles.

f

Based on employee equivalents of 2,080 hours equals one employee; beginning in 1993, based on number of actual employees.

g

Includes cable car, inclined plane, aerial tramway, monorail, and automated guideway.

h

Liquefied natural gas, liquefied petroleum gas, methanol, propane, and other nondiesel fuels, except compressed natural gas.

Beginning in 2002, the Federal Transit Administration changed the reporting threshold for injuries. Before 2002, essentially all injuries had to be reported to the National Transit
Database. Beginning in 2002, only those injuries requiring immediate medical attention away from the scene of the incident are required to be reported.
i

In 2002, the Federal Transit Administration defined major incidents as safety and/or security incidents resulting in: a fatality, two or more injuries transported for immediate medical
treatment, property damage exceeding $25,000 (all property), main-line derailments, evacuations due to life safety, grade crossing collisions with injury or $7,500 damage, or rail
transit vehicle collisions resulting in one or more injuries.
j

These data are for motor bus, commuter rail, heavy rail, light rail, automated guideway, demand response, and vanpool.

k

Transit highway-rail grade crossing fatalities, injuries, and incidents are the result of public transit rail mode operations excluding commuter rail. Almost all transit highway-rail
crossings are light rail crossings. The heavy rail system in Chicago has 5 crossings. For the most part heavy rail operates on rights-of-way that do not include crossings.
l

SOURCES
Unless otherwise noted, refer to chapter tables for sources.
1

American Public Transit Association, Public Transportation Fact Book 2007, (Washington, DC: 2007), tables 50, 52, 66 and similar tables in earlier years.

2

Ibid., tables 48, 66 and similar tables in earlier years.

3

Ibid., tables 10, 48, 76 and similar tables in earlier years.

4

Ibid., table 49 and similar tables in earlier years.

5

Ibid., table 2 and similar tables for prior years.

6

Ibid., tables 17, 66 and similar tables in earlier years.

7

Ibid., tables 22, 66 and similar tables in earlier years.

8

Ibid., tables 11, 66 and similar tables in earlier years.

9

Ibid., tables 6, 66 and similar tables in earlier years.

10

Ibid., tables 7, 66 and similar tables in earlier years.

11

Ibid., table 9 and similar tables in earlier years.

12

Ibid., 13 and similar tables in earlier years.

13

Ibid., table 27 and similar tables in earlier years.

14

Ibid., table 28 and similar tables in earlier years.

15

Ibid., table 26 and similar tables in earlier years.

U.S. Department of Transportation, Federal Transit Administration, Transit Safety and Security Statistics and Analysis Annual Report (previously Safety Management Information
Statistics - SAMIS), Internet site http://transit-safety.volpe.dot.gov/Data/samis/default.asp Sept. 27. 2007.
16

17

U.S. Department of Transportation, Federal Transit Administration, Office of Program Management, personal communication as of Sept. 5, 2007.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.