You are on page 1of 29

RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI.

RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Primjereno
ponašanje na
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

športskim
natjecanjima
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
1
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Povlačenje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

graničnih crta
ljude stavlja u
položaj da su
sa ove ili one
strane granice
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
2
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

Ravnopravnost?
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
3
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM

Sloboda,
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

jednakost,
nacionalna
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

ravnopravnost,
mirotvorstvo,
zaštita manjina
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
4
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

Ponašaj se
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

u skladu s
pravima drugih
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

i preuzmi
odgovornost za
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
svoje postupke
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
5
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
■■Moji susjedi –
moji prijatelji
i športa

■■Razlike su
bogatstvo
■■Pravo na
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
različitost
treba štititi
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
6
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM

Športsko natjecanje
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa je mjesto prijateljskog
okupljanja zbog
natjecanja, druženja,
zdravlja, zabave...
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
7
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Kako
navijati?
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
8
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
9
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
10
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

Što je
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
navijanje?
i športa
Ohrabrivanje i
poticanje pojedinaca
ili skupina u
izvođenju tjelesnih
gibanja uz pomoć
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
određenih pomagala
ili bez njih
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
11
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

Zašto navijamo?
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Zbog osobnog
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

zadovoljstva
i zadovoljstva
onoga za koga
navijamo
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
12
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM Navijati se može
na više načina, a
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

sam način navijanja
Ministarstvo znanosti, obrazovanja određuje i športsko
natjecanje:
i športa

■■ATLETIKA
■■KOŠARKA
■■KLIZANJE
■■PLIVANJE
■■NOGOMET
■■HOKEJ
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH ■■VESLANJE
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima
■■ODBOJKA
■■ŠPORTSKA GIMNASTIKA

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
13
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH
■■Pljeskom - dlanovima ili
pomagalom za jači pljesak
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa ■■Glasom, pjesmama i parolama...
■■Navijačkim rekvizitima -
glazbala, udaraljke, bubnjevi,
transparenti, šalovi, zastave...
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
14
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

Što nije navijanje?

?
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa
■■ Vrijeđanje protivnika zbog
vjere, boje kože, jezika ili
neke druge različitosti te
fizičko nasilje
■■ Uporaba bengalke,
petarde - pirotehnike
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
15
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

Što nije navijanje?

?
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja ■■Fizičko sukobljavanje sa
i športa

suparničkim navijačima te
vrijeđanje zbog vjere, boje
kože, jezika ili neke druge
različitosti na športskim
natjecanjima gdje se navija i
izvan njih
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
16
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

Što nije navijanje?
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE

?
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
■■Sukobljavanje sa osobama koje
su zadužene za očuvanje javnog
i športa

reda i mira - pripadnicima
policije, redara i osiguranja
■■Sprječavanje održavanja
športskog natjecanja gdje se
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima navija i izvan njega

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
17
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH Što je
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
natjecanje?
i športa

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
18
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

Šport!
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

■■Riječ šport nekad je označavala igru i
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa
zabavu
■■Danas se pod športska natjecanja
podrazumijevaju različite tjelesne
aktivnosti u kojima dolaze do izražaja
sportaševe sposobnosti, osobine
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima
i znanja, a koje se uspoređuju sa
drugim športašima
Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
19
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM

Ljudi se nekim
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa športom mogu
baviti:
■■ amaterski

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
■■ profesionalno
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
20
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Profesionalni oblik
je kada športaši
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

nastupaju na
natjecanjima u želji za
postizanjem vrhunskih
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima
rezultata

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
21
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Slobodni (amaterski)
oblik je kada se
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

športaši bave
športom zbog zabave,
druženja i zdravlja
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
22
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH
Športska
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa
pobjeda?

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
23
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

Pobjeda
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja Pobjeda je posljedica visoke
razine sposobnosti, znanja,
i športa

osobina i vještina koje su se
kod nekog športaša bolje od
drugih športaša
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
24
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

Pobjeda
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
Pobjeda se slavi da bi se
izrazila radost i zadovoljstvo
i športa

zbog ostvarenih rezultata
i pokazane visoke razine
sposobnosti, osobina, znanja i
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima
vještina

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
25
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

Pobjeda
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa
Pobjeda je posljedica
bolje pripremljenosti
športaša od nekih
drugih športaša
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
26
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

Pobjeda
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja Tijekom športskog
natjecanja svi
i športa

sudionici moraju
imati jednake šanse
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima za pobjedu
Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
27
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM

Očekuje se da suci
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa
sude pravedno ali ako
to nije tako postoji
propisan i nenasilan
put za žalbe
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
28
RAZVOJNO RAZDOBLJE IV. – VI. RAZREDA

Športsko natjecanje je
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

mjesto za prijateljsko
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa okupljanje ravnopravno za
sve, bez obzira na vjeru,
boju kože, jezik ili bilo koju
drugu različitost, za BBB,
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima
Torcidu i sve druge

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Šport Pobjeda Prijateljstvo
29