You are on page 1of 25

RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII.

RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Primjereno
ponašanje na
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

športskim
natjecanjima
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
1
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja Svi smo mi
dio cjeline
i športa

■■Čovjek
■■Ljudi
■■Priroda
■■Međuovisnost
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
2
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH
Kako živjeti
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa
zajedno?

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
3
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM

Sloboda,
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

jednakost,
nacionalna
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

ravnopravnost,
mirotvorstvo,
zaštita manjina...
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
4
?
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Kako nastaje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa
sukob?
■■DRUŠTVENI
■■OBITELJSKI
■■ŠKOLSKI
■■VRŠNJAČKI
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
5
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

■■Vježba interaktivnog učenja
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
o sukobima
i športa
■■Argumentacija
■■Zauzimanje stava i mišljenja
■■Razmjena stavova
■■Upoznavanje tuđih mišljenja
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima ■■Igra uloga

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
6
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM

Upoznavanje s
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja člancima
Ustava RH koji
i športa

štite pravo na
različitosti
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
7
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Korektno
navijanje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
8
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM Suočavanje s
predrasudama
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa
Zauzimanje za mirno
rješavanje sukoba,
međusobno razumijevanje
i dijalog, uvažavanje
ravnopravnosti rasa,
nacija, religija i drugih
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima vjerovanja

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
9
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
10
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

Što je
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
navijanje?
i športa
Ohrabrivanje i
poticanje športaša na
postizanje što boljeg
športskog rezultata
na temelju poštivanja
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
službenih pravila
natjecanja
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
11
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

Zašto navijamo?
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Zbog osobnog
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

zadovoljstva
i zadovoljstva
onoga za koga
navijamo
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
12
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM Razlike i sličnosti u
oblicima navijanja za:
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

■■ATLETIKU
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
■■KOŠARKU
i športa ■■KLIZANJE
■■PLIVANJE
■■NOGOMET
■■HOKEJ
■■VESLANJE
■■ODBOJKU
■■ŠPORTSKU GIMNASTIKU
■■SKIJANJE
■■TENIS...
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
13
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH
■■Pljeskom - dlanovima ili
pomagalom za jači pljesak
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa ■■Glasom, pjesmama i parolama...
■■Navijačkim rekvizitima -
glazbala, udaraljke, bubnjevi,
transparenti, šalovi, zastave...
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
14
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

Što nije navijanje?

?
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa
■■ Vrijeđanje protivnika zbog
vjere, boje kože, jezika ili
neke druge različitosti te
fizičko nasilje
■■ Uporaba bengalke,
petarde - pirotehnike
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
15
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

Što nije navijanje?

?
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja ■■Fizičko sukobljavanje sa
i športa

suparničkim navijačima te
vrijeđanje zbog vjere, boje
kože, jezika ili neke druge
različitosti na športskim
natjecanjima gdje se navija i
izvan njih
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
16
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

Što nije navijanje?
ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE

?
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja
■■Sukobljavanje sa osobama koje
su zadužene za očuvanje javnog
i športa

reda i mira - pripadnicima
policije, redara i osiguranja
■■Sprječavanje održavanja
športskog natjecanja gdje se
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima navija i izvan njega

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
17
?
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Pokušajte
objasniti što
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

je športsko
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima
natjecanje?
Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
18
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Športska natjecanja
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
podrazumijevaju različite
i športa
tjelesne aktivnosti u kojima
dolaze do izražaja športaševe
sposobnosti, osobine i znanja,
a koje se mjere i uspoređuju
sa drugim športašima
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
19
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH Objasniti
što je
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa
športska
pobjeda?
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
20
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE

Pobjeda je posljedica
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

visoke razine
sposobnosti, znanja,
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

osobina i vještina
koje su kod nekog
športaša bolje od
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima
drugih športaša

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
21
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE

Pobjeda se slavi da
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

bi se izrazila radost
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i zadovoljstvo
zbog ostvarenih
i športa

rezultata i
pokazane visoke
razine sposobnosti,
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
osobina, znanja i
vještina
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
22
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

Navijanje, suđenje
i svi drugi uvijeti
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

moraju osigurati
jednake šanse
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
za sve
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
23
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE

Nezadovoljstvo
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

uvijetima i njihovo
izjednačavanje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

rješava se mirno
i nenasilno prema
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
utvrđenoj proceduri
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
24
RAZVOJNO RAZDOBLJE VII. – VIII. RAZREDA

ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA EDUKACIJE
U BORBI PROTIV NASILJA U ŠPORTU, NA ŠPORTSKIM

Športsko natjecanje je
NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

mjesto za prijateljsko
okupljanje ravnopravno za
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa

sve, bez obzira na vjeru,
boju kože, jezik ili bilo koju
drugu različitost
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Odsjek za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima

Uvod Granice Tolerancija Navijanje Natjecanje Pobjeda Prijateljstvo
25