SCE 3112- Pengurusan Makmal Sains & Sumber

Penyimpanan Stok

PISMP Sem 6 pajuzi@ipgmkdri.edu.my

PENYELENGGARAAN STOK
Penyelenggaraan stok merupakan salah satu ciri penting dalam pengurusan makmal. Sehubungan dengan itu penyediaan daftar stok peralatan dan bahan sains perlu mempunyai butiran yang lengkap dan sistematik bagi tujuan: – Memudahkan penyemakan – Menyelaraskan cara merekod – Mengesan dan mengawal pergerakan – Memudahkan perancangan perolehan – Mengemaskinikan rekod peralatan yang pecah, rosak dan hilang

PENYELENGGARAAN STOK Berdasarkan Arahan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 dengan menggunakan borang yang berikut: . S(K&B)(2.00)735/3/1-68 Jld. Inventori dan Bekalan Pejabat. 6/(SEM)/(3) bertarikh 9 Februari 1991(Dimansuhkan)  Sehubungan itu semua peralatan dan bahan sains yang diterima atau dikeluarkan hendaklah didaftar dan direkodkan berdasarkan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan seperti yang terkandung dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1991 – Penggunaan Borang Baru bagi Pengurusan Harta Modal.

Penyimpanan Stok (Borang Lama)     Daftar Harta Modal (KEW 312 dan KEW 312A) Daftar Inventori (KEW 313) Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW 314) Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (KEW 315) .

PA-7)  .Penyimpanan Stok (Borang Baru)      Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) Daftar Inventori (KEW.PA-3) Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-6) Senarai Aset (KEW.PA-5) Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (KEW.

Penyimpanan Stok (Borang Baru) Pengurusan Stor Kerajaan berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil.PS-11) – .PS-4) Borang Permohonan Stok (KEW. 5/2009 yang melibatkan pengunaan borang yang berikut: – Kad Petak (KEW.

.

Pelabelan Aset   Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. Contoh pelabelan Harta Modal dan Inventori di sesebuah sekolah adalah seperti berikut: – – Harta Modal : KPM/SMKT A153/H/09/01 Inventori : KPM/SMKT A153/I/09/01-12 . mengecat. emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/ Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan.

Kementerian Pelajaran Malaysia SMKT .Tahun Pembelian 01 .Nombor Siri 1 hingga 12 . 153 = Kod Sekolah Harian H .SMK Tambun A153 .Harta Modal I .Inventori 09 .Nombor Siri 012 .Pelabelan Aset  Contoh pelabelan Harta Modal dan Inventori di sesebuah sekolah adalah seperti berikut: – – Harta Modal : KPM/SMKT A153/H/09/01 Inventori : KPM/SMKT A153/I/09/01-12 Petunjuk: KPM .A = Negeri Perak.

. peralatan pejabat/ makmal/ bengkel/ dapur/ sukan atau yang memerlukan penyelenggaraan berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. KEW. PA-4)  Harta Modal ialah Aset Alih yang harga perolehan asalnya bernilai RM1000.00 dan ke atas setiap satu seperti peralatan/ kelengkapan ICT/ telekomunikasi/ penyiaran/ perubatan.Daftar Harta Modal (KEW. PA-2.

.

.

Daftar Inventori (KEW.00 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual seperti peralatan/kelengkapan ICT/ Telekomunikasi/ Penyiaran/ Perubatan/ Pejabat/Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan atau merupakan perabot. PA-3. . hiasan. hamparan. KEW. langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal. PA-5)   Inventori ialah Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1000. Daftar inventori disediakan untuk merekodkan perolehan dan penempatan inventori.

.

Contoh barangan luak ialah bahan kimia.gunting dan pembaris. pen drive. PS-11)  Daftar Stok Bekalan Pejabat ialah rekod semua barangan gunahabis samada ianya barang luak atau pun barang tak luak iaitu termasuk alat tulis serta kelengkapan pejabat tak luak yang rendah nilainya dan tidak ekonomi untuk dikesan penempatannya secara satu persatu. PS-4 dan KEW. kertas litmus dan alat tulis.Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW. selinder bersenggat. . botol spesimen. Manakala barang tak luak dan kelengkapan pejabat tak luak seperti tabung uji. kartrij gas.

PS-4 dan KEW. Satu Kad Kawalan Stok dan Kad Petak digunakan untuk merekod satu item stok dengan menggunakan nombor kad yang berturutan.Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW. PS-11)  Semua stok yang diterima hendaklah direkodkan dengan menggunakan pen dakwat merah dan pengeluaran direkodkan dengan pen dakwat hitam atau biru di Kad Kawalan Stok (Stor Pusat dan Stor Utama sahaja) dan Kad Petak KEW. .PS-4 (Stor Pusat dan Stor Utama dan Stor Unit).

.

PA-6)   Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori bertujuan untuk merekod sebarang pergerakan Harta Modal atau Inventori sama ada melalui pinjaman mahupun penempatan secara sementara.PA-6 .Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (KEW. Daftar ini disediakan dalam bentuk buku Daftar Pergerakan Harta Modal/ Inventori KEW.

.

Satu salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh pegawai aset manakala satu salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab.Senarai Aset di Lokasi (KEW. lokasi atau pegawai bertanggungjawab.PA-7 dalam dua salinan (rujuk muka surat 13). PA-7) Senarai aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh pegawai aset menggunakan KEW. Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti.    .

.

PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci.Kaedah Penyimpanan Kad Daftar  KEW. Daftar asal disimpan oleh pegawai aset dan salinan disimpan di lokasi.PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci dan.PA-2 dan KEW.  .  Buku KEW.

Kaedah Penempatan Kad Petak   Kad Petak hendaklah ditempatkan bersama stok. . mudah terbakar dan stok yang disimpan di ruang sejuk beku hendaklah disimpan di tempat yang berasingan. Kad Petak bagi stok bahan-bahan kimia.