Fiatalok Konferenciája

Verstan, poétika, trópusok – a 15–17. századi Európában
Program

Szeged, 2013. október 10.

Fiatalok Konferenciája VERS Helyszín: SZTE BTK Kari Konferenciaterem 6722 Szeged, Egyetem u. 2. 10.00–10.45 Megnyitó A konferenciát megnyitja: Ötvös Péter Nyitó előadás: Vadai István: Genus és modus 10.45–11.45 Első ülés ELNÖK: ÖTVÖS PÉTER Schelhammer Zsófia (PTE) „Akkor az vitézek így jártak vala” – A Cantio de militibus pulchráról Káldy Sára (SZTE) Gróf Balassa Bálint „Bujkálsz, s nyilván van szépséged…” kezdetű szerelmes versének értelmezése Erdődi Alexandra Anita (SZTE) Gróf Balassa Bálint: Udvarlásból közepes, költészetből elégséges – Egy középszerű költő metaforái és „stílusszintjei” EBÉDSZÜNET 13.00–14.00 Második ülés ELNÖK: BOGNÁR PÉTER Simon Zsolt (ELTE) „Erdőn jár vala, lebeke tárgy” Bartók Zsófia Ágnes (ELTE) Vers–próza határesetek a nyelvemlékkódexekben Tót Krisztina (SZTE) Interpretáció, mint szükséges rossz? KÁVÉSZÜNET

14.30–15.45 Harmadik ülés ELNÖK: BALÁZS MIHÁLY Szádoczki Vera (PPKE) Neolatin elégiaköltészet a XVIII. századi Magyarországon Garadnai Erika (ME) A gúnyversek szerepe és funkciója a felső-magyarországi hitvitában Molnár Dávid (SZTE) Franconius Daniel versgyűjteménye Varga Réka (PTE) Mátéfi János kódexe és a szombatos hagyomány KÁVÉSZÜNET 16.15–17.15 Negyedik ülés ELNÖK: BALÁZS-HAJDU PÉTER Kaposi Krisztina (ELTE) „Tropi..., qui excogitati sunt, ut res quasi picta similitudine quadam fieret illustrior” – A Névtelen Comico-Tragoedia trópusai és affektusretorikai jelentőségük Samu Eszter (SZTE) Legyen magyar strofika! Hornung Renáta, Sánta Zsófia (KE) „Ez világ, mint egy kert.” – A kert-toposz Rimay János költészetében 19.00 Esti program Régi magyar – mai magyar: Bognár Péter, Busch Péter és Garaczi Zoltán felolvasóestje Moderátor: Ötvös Péter Cooltour Café Szeged, Kelemen László utca 11. http://fikon.blog.hu/

Támogatóink:

SZTE BTK Régi Magyar Irodalmi Tanszék

ELTE BTK Centre des Hautes Études de la Renaissance

ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék

SZTE BTK Hallgatói Önkormányzat

József Attila Kör

ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat