You are on page 1of 3

Sinakulo - Alternate names: Senakulo, Pasion y Muerte, Tanggal, Pagtaltal, Pamalandong - Rendition of the Pasyon plays of the mid

18th century - Dominated the other versions in the 19th and 20th century Taken from the red Sinakulo book - Play version of Pasyong Genesis - isinasadula ang mga pangyayari sa buhay ni kristo, lalong lalo na ang kanyang pagdurusa, pagkamatay, at pagkabuhay - May last for 3-8 nights 1. Kaligiran Mga ugat ng dulang panrelihiyoso - sa "loob" ng simbahan ---panahon ng Adbento ---panahon ng Panganganak ---panahon ng Kuwaresma ---panahon ng Pagkabuhay ---panahon ng pentekoste --- Breviarium Romanum o Divinium Officium - sa "labas" ng simbahan ---mga aklat tulad ng Pasyong Genesis, Pasyong Candaba, Libro ng Martir Golgota, Compedio Historico de la Religiom ---mga awit tulad ng Plus Santorum, Sagrada Familia, Martir Golgota ---mga babasahina tulad ng Liwayway ---mga dayuhang sinakulista na nagpapalabas sa Pilipinas ---iba't ibang sinakulo ng kapitbahay na baryo Pagbabasa ng pasyon tuwing kuwaresma> mga beterano di na kailangan magbasa > Kumikilos, sumasayaw upang makatulong sa pagbasa > nagsimula ang sinakulo kung saan ang layunin ngayoy Hindi na ang pagtulong sa pabasa kundi ang pagsasabuhay ng kwentong pasyon - masasabing malakas parin ang impluwensya ng simbahan at

mas marami nang nakaka alam at llalo itong napapalawak dahil sa sinakulo 2. Konteksto Nahuhulgan ang konteksto sa mga sosyal at pulitikal na aspekto ng panahon dahil naiiba ang mga pagkahilig ng mga tao. Tradisyunal hanggang moderno 3. Nilalaman Script & Scenes - Script and dialogue taken from Pasyong Mahal - Scenes from Pasyon de la Merced (Christs mourning over Jerusalem, Palm Sunday) - Bonus stories from a Spanish Novel El Martir del Golgota by Enrique Perez Esrich (translated to tagalog by Juan Evangelista) about: John the Baptist, Samuel Belibet, Pilate and Claudia, Judas, Herod, and Magdalene - Scenes from an awit called Ang Sagrada Familia by Roman Angeles - Original scenes related to Judas (Pambihirang Bata and Ollero) List of Scenes/Events 1- Prayer to God and Virgin Mary 2- Creation 3- Adam and Eve (Fall of man) 4- Great Flood 5- Virgin Mary is born to St. Anne 6- Virgin Mary and Joseph get married 7- Birth of Christ 8- Life of Jesus Christ 9- Holy Thursday (Washing of the feet, Last Supper, Betrayal) 10- Good Friday (Trial by Pilate, Carrying of the Cross, Crucifixion) 11-Resurrection (Jesus appears to many) 12- Ascension 13- Death and Assumption of Virgin Mary 14- St. Helena and Constantine bonus scene

Elements - Despite a slight change in essence (from when the Pasyon was converted to play) religious element is still there but no longer for church propaganda - Villains greatly emphasized and are free to be exaggerated (Judas = Satan) - Prop choices are much more free (Hopia passover, singkamas fruit of life, wine from Sarsi bottles) - Costumes are very colorful and accessories emphasize the characters holiness (Virgin Mary and Magdalene wear purple robes with gold details, holy characters have halos, Peter has large keys dangling by his sash) - The play was made their own except for some things they could not change 4. Halaga IV. Kahalagahan 1. Ideang nagdadala ng kaisahan sa lipunan (Propaganda ng mga Kastila) 2. Pagtibay ng pananampalataya 3. Pagpapakita ng debosyon sa Simbahang Katoliko 4. Daan para mapatawad sa mga kasalanan 5. Pagpapaalala sa mga tao sa buhay at kamatayan ni Hesus Source: Tiongson, Nicanor G. Sinakulo. Diliman, Lungsod ng Quezon: Unibersidad ng Pilipinas, 1999