You are on page 1of 103

?!

1998

42

.
, .

. ,
, ,
, .
,
. ,
, .
, ,
, ,
,
. ,
, . ,
, , , ,
,
, ,
, ,
,
. , ,
. ,
, , ,
, , ,
: , ,
, ,
,
,
, ,
,
. , ,
,
. , ,
, .
, ,
, ,
,
.
, , , ,
, , . , ,
,
,
-,
-,
, , . ,
2

, -
,
. -
, .
, ,
,
. ,
, . ,
,
.
.
***
... ,
, , .
.
, , () . ,
, . ,
. .
, ,
.
.
. .

, ,
, ,
. , , ,
, , , ,
,

, ,
.
***
, ,
,
, , , ,
,
, ; ,
, , ,
,
, ,
, , ,
, ,
,
, ,
3

. , ,
,
,
. ;
,
,
, , .
, ,
.
. ,
,
,
,
. ,
.
, ,
.

***
.
.
, ,

,
.

. . ,
. .

; ,
,
.

***
, - , , .

.
. , ,
, ,
.
. , , , , ,

, .
,
,
, , ,
4

, ,
.
, -
, .
, , .
,
, , , ,
.
. ,
, , ,
, , ,
,
. , ,
, ,

, ,
, ,
,
,
,
, ,
.

***
, . ,
.
,
, ,
,
. , , ,
,
. ,
, .

.
.
***
.
. , ,
, , . - ,
, ,
,
,
.
5

, . . .
, .
, ,
, .
,
,
.
, .
, ,
, , ,
, ,
,
. . .

. ,
, . ,
, , ,
.
, . ,
, ,
, ,
, .
: , , , , , ,
. , ,

, ,
.
, , ,
,
, ,
, , ,
, ,
.
,
,
( , ), ,
, , , ,
, , (
) ,
. ,
,
, . ,
,
, , ,
, .

6

,

, , ,

,
, ,
, ,

, ,
,
, ,
, .

,

.
,
,
, ,
,
, .
, , ,
,
. ,
, , ,
, ,
,
, ,
, ,
, , ,
.

, ,
, ,
,
, , , ,

, .
,

. , ,
, ,
, ,

7

. ,
, ,
.
,
, , .
, ,
,
,
.

.
,
,
. ,

. ,

, , , ,
,
.
:
***
, ,
, , ,
, ,
, .
,
,
.

***
, ,
, . .
. , ,
. ,

,
, ,
,

. ,
,
.
8

, ,
,
, , ,
, ,

, ,

, ,
,
,
,
. ,
, .

...
,
.
, ,
,
, .
***
, , ,

, .
,
, ,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
.

***
, , ,
,
, ,
, ,
.
, ,
9

,
,
,
, , .
,
.

***
, .
, , ,
.
,
,
, .
- .
. . . . . . . .
.
, , ,
,
. .


,
.
-
,
, , ,

.
. , , ,
,
,
, .
.
,
. ,
. , ,
, ,

,
,
,
, ,
.
,
10

, ,
,
.
, , , ,
, ,

, . ,
,
,


,
,
, ,

, ,
, , ,
,
, ,
. , , , ,
,
. ,
, .
,
,
. , , ,
, , ,
,
, ,
.
***
, ,
. , ,
, , .
, ,
,

, , ,
, ,
. ,
, , ,
, ,
, , :
, ,
,
11

, ,
- : ,
, ,
. ,
, , ,
.
, ,
,
,
, ,
, ,
,
.
, ,
, ,
,
, ,
.
,
.
, , -
, , , ,
. ,
. ,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
-

.
,
.
, , , , ,
, ,
,
.

,
12

,
.
, , ,
, ,
.
?! : ?!
, . - .
,
, , , .
. ?
, ?!
, , , ,
, , ,
:
,
,

.
. . , .
, ,
.
. ,
,
, ,
, .
, ,
?! ,
,
, ,
.
.

,
, , , ,
,
, ,
, ,
,
, , ,

. ,
,
13

, ,
,
( )
, ,
, ,
.
,
,
.
,

,
. , ,
, -, ,
, ,
, , ,

.
,
, ,
. ,
, , ,

, ,
, .
***
.
. ,
,
.
(), .
,
. ,
.
.
. , , ,
.
. , , .
, ,
, .
,
- .
***
14

, , ,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, - , -
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
, -
,
.
,
, ,
,
, ,
,
, . , ,
, ?!
; ,
.
.
,
,
.
***
, ,
, . ,
, , ,
,
. ,
,
,
.
, ,

, ,
,
15

,
...
, . ,
,
, ,
, .
***
, , ,
: , , ,
,
.
,

, , , ,
, ... ,

... :
,
,

,
.
, , ,
, .
, ,
, ,
,
. , ,
, ,
, ,
. , ,
,
. ?! ,

. , , , ,
, ,
, : , , .
, ,
, ,
,
.
,

16

, ,
, ,
,
.
, ,
,
.
, , ,
, ,
: ( ) ,
, , ,
,
. , ,
.
***
-: ,
, , ,
,
.
, , , .
. , , ,
, ,
. ,
,
,

,
. , ,
, ,

.
, .
, ,
, , ,
,
.
,
,
.

.
,
,
.
: ,
, ,
,

17

,
,
,

, ,
, ,
. - ,
, , ,
,
, . .

.
, , , ,
.
,
, ,
.
,
.

. ,
, ,
( )
,
, ,
. ,

.
,
, . . .
,
,
.
***
, .

,
, ,
, ,
-
.
,
.
, ,
,
18

,
. , ,
, ,
( ), ,
, , ,
.
,

, , ,
, -
, ,


, -, ,

.
, ,

, ,
, ,
,
.
, ,
. ,

, , - ,
. ,
. ,
,
. , ,
,
.
: , ,
,
.
, ,
. , , ,
,
,
, ,
,
, ,
, .
, , ,
, . ,
19, ,
. ,
, , ,

. , ,
,
. - ,
, ,
,
,

. ,
,
, ,
.
, , ,
, , , ,
,
,
,
.
, , ,
.
- ,
.
***
,
, ,
, ,

,
,
; ,
,
(, , ),
,
, , .
,
, ,
, ,
, . ,
?! , ,
, , ,
20


, ,
.
. ,
, , ,
, ,
,
,
, , , , ,
, ,
, ,

,
, , , ,
,
.
***
, , ,
, , -, -,
, ,
, , , , ,
,
. , ,
. , ,

, ,
,
, , ,

, . ,
, , ,
, :
, ,

. , , , ,
.
,

, ,
-,
, ;
,
- , ,
.
21

, ,
,
,

.
, ,
,
.
,
,
. ,
,
,
, ,
- ,

,
, ,
, ,
. ,
-
. ,
, ,

- , ,
,
,

, .

***
, . . ,
. . ,
,
, .
, , ?! ,
, . ,
, , .
, ,
. . ,


, .
,
,
22

, ,
,

, .
. ,
, , ,
,
, .
, , ,
.
, , ,
,
.
,
. ,
.
,
,
,

,
, ,
,
- .
,
, , ,
, , , ,
,
, , ,
.
, .
, , ,
.
, , , ,
. , , ,
,
, , , , ,
. , , ,


.
***
,
, , , ,
,
23

,
, ,
, -

.
,
, , , ,
,
. , ,
,
.
.
, ,
, ,
, ,
,
. , ,
, , .
.
,
,
.
.
- ,
,
, .

,
,
,
, ,
,
.
. ,
,

.
,

, ,
. , ,
,
, ,
.
, ,
24

, ,
.
,
, .
, .
,
,
,
, ,
.
. ,
.
,
.

,
.
.... ,
. .
, ,
:
, ,
2
, ,
!
, ,
, .
. ,
,
. ... ,
, ,
. ... , ,
?!
, ,
. , ,
.
. ,
, .
, , ,
, , ,
, .
***
, .
. , ,
.
25

, ,
, . ,
, ,
,
.
,
,
,
- ?
-,
?
,
: , -.

, ,
.
, , ,
- .
:
-,
?
(
-?)
, ,
. ,
, .
, ,
, , ,
,
. , ,
, , ,
, .
,
. ,
, .


. ,
,
,

.
26

,
, , ,
,
.

.

, , ,
... ,
. ,
, X- ,

, ,
.
.
, , ,
, ,
,
, , ,
,
. ,
,
, ,
. ,

, . ,
, , ,
, ,

,
, . , X-
, , ,
, .
, ,
.
, , , ,
, -
, , , ,
, , , , X-
, . ,
,
,
- ,
, ,

X- . , ,
27

,
. ,
,
, , X- ,
,
.
, ,
,
,
,
, .
, , ,
, , ,
. ,
, , X- .
, , , ,
,
,
,
.
, ,

,
.
X- ,
, ,
.
, ,
, .
, ,
,
, :
, ,
-
, ,
,

-,

. , ,
, ,
, , ,
, ,
, X- , ,
, . ,
28

,
, ,
-, ,

. ,
, , ,

. : ,
, ! , ,
,

,

, .
,
. .
.
, , , ,
,
. . ,
,
, , ,
,
,
, ,
, .
, X- ,
, , ,
, , ,
, ...
,
. , ,
, ,
. , ,
, ,
, , , ,
, .
,
.
, ,
. ,
,
X- . , , ,
,
,
, ,
29

?! ?! ,
, ,
.

***
,

, , .
,
.
: , , , ,
?! , ,
, , , ,
, . ,

, ,
, .
,
?!
, ,
, , . ,
.
. , ,
, ,
.
, ,
,
, X- ,
, ,
,

,
,
, . , ,
, , , ,
, ,
,
,


, , , .

, ,
.
, ,
30

,
.
, . ,

,

. , ,

,
,
, ,

.

***
,
, , ,
, , ,
,
, ,
,
, , ,
, ,
,
,
,

. ,
,
.
, , .
,
,
. , ,
, , ,
, , ,
,
. ,
,

:

, .
, -
, ,
31

, .
, ,
,
. , ,
,
, ,
,
, , ,

. , , .
, .
,
.

,
,

,
, :
, ?!
:
, :
, .
, , ,
, ,

. .
, , , .
, ,
, , -
, ,
, ,
, , , , ,
,
, ,
,
,
,
, -
.
?!
,
?! !
,

32

,
.

***
.
, ,
,
, . , ,
: ,
, , -.
- , , ,
,
, , . ,
,
, , .
, ,
, , .
,
. ,
,
,
-, ,
, -

,
, .


, ,
, , ,
, .
, , ,
, , .
, , ,
.
,
.

, , ,
. , , ,
,
,
, .
, , , ,
,
33

. , ,
, ,
( ), ,
, ,
,
. ,
,
, , ,
.
, , , .
, . ,
, . .
.
: Arlces. , ,
, , , .
: IZ Cegr ne arlZsTeStyW?! qroen`,
: U senW iesaepTiupT.
. ,
, , ,
, , , ,
.
: U negr nei iesaepTiupZ`. KTk nei?!`
. 36,5- .
,
. , ,
,
,
. ,
,
,
.
,

, .
. ,
.
,
. , , , ,
. , , ,
, : Kir lTo kupevr?`
: V yvres kTpsTne nTSeo. : Kir apmkupmo? :
YamCkm irde v kTpsTne nTSomyt`. Tx v kTpsTne?` ?
.
, : IrvTpmw kTamiTn PTxsTnmnrv! VZ velt v
yTsrs leoe PTxsTnmnrv?` Nu, m Cir?!` kapitanma. VZ
znTeie, W ykpmaTC ar aprfeyymm, nerkrnCennre vZySee rqpTzrvTnme. Y ipeitegr kupyT
34

zTqpTom v Tpsmb. nT gpTdlTnke CTyir mgpTo PTxsTnmnrvT. Krgr mgpTo?


PTxsTnmnrvT. rCent obqob PTxsTnmnrvT. Nu, m Cir?
. ,
. Kir lTo kupevr mnieoomgenimk? Eyom ykTdeSt, nmCegr ne apmqTvob.
Ne ykTdeSt, lvrRnrR arouCmSt! Nmkir ne lTvTo. Kupevr u senW qZo v kTpsTne.
,
: LeyWit yuirk apmqTvob, mnieoomgenimk. ZT nTpuSenme
vnuipennrgr arpWlkT, zT nevZaronenme uyiTvT, zT neapTvlu m zT ir, Cir ykpmaTC
neyCTyinZR!
,
, .
.
. . ,
?! ,
. , !
. ,
- ?!
.

. ,
. ,
.


. ,
.
, , ,

, .
,
. ,
. ,
, ,
, .
.
.. , , ,
:
.
, , ,
.
. . ,
35

,
, .
,
, : , ?! ,
. . .

, -

.
.
, ,
.
.

,
,
,
, ,
.
, :
, , ,
, , ,
, .
. .
?
? , ?!
, , ,
?!
, . :
, - , ,
- ,
. ,
. ,
. :
, .
?!
, ,
. -
. , ,
, , . ,
,
. , ,
.
?
36

, , . ,
.
X- ?
X-? ? X- , ,
, , ?
, !
X- , , .
?!
, , . X-
, .
X- , , ,
, .
? X-
. X- ?!
? . X- ,
. .
, . ,
- , , ,
, , ,
,
. .
.
, ,
, , , -, ,
.
,
. ,
, ,
, ,
.
.
,
, ,
, , :
,
.

***
, , ,
, , . , ,
, ,
,
. ,
. ,

, ,
37

(), ,
. ,
,
, ,
.
, ,

. .
, ,
, .
,
,
, ,
.

.
. .

, , ,
, ,
,
, (
) , , ,
, , .
.
,
, .
, X- .
, , ,
,
. .
,
,
,
, .
,
,
. , ,
, , ,
, , -, ,
, ,
,
, , ,
, , , ,
, , . X
2, , ,
38

. , ,
, ,
, , , . ,
X-1- ,
.
, X 2-
X 1- .
, , (
), .
. ...
,
.
X 2- . , , .
,
.
, .
.
,
, , ?
,
, , .
, .
, ?!
,
. , ,
.
, , .
,
. , X 2- ; ,
,
, ,
, .
, X 2,
, ,
. ,

, , :
,
, .

, ,
, .
,
. ,
, , ,
, , ,
39

.
, ( ,
), ,
. ,
, ,

, .
,
,
,
, ,
,
, , ,
, , -
. , ,
,
. ,
,
.

, ,

.
, -
, , , ,
,
, , ,
,
, ,
. ,

, ,
, -,
, -,
, ,
. ,
,
:
, ?! , ,
,
X- , ,
, ,
,
, , ,
, .
40

, ,
,
,
, ,

.
,
, . X-

.
, .
,
,
, ,
, .
.
, ,
, .
, .
. .
, ,
,
, ,
, , , ,
. , ,
, ,
, , ,
, ,
,
.
, .
,
. , ,
XX

.
, ,
,
,
.
, ,
, , ,
,
... ,
,
,
,
41

, ,

. ,
: .
, , ,
, .
.

, ,
, ,
,
, ,
,
. , ,
,
, ,
. ,
,
, . ,
, ,
.
?! ,
?!
, ,
,
.
X- , ,
X- . , .
, .
, , .
. ,
,
. . ,
X-, . . , ,
, , X-
, , ,

, , ,
, , ,
X- ,
, , .
, ,
.
X 2-, ,
: , , ,
,
42

. , ,
, ,
,
, , ,
,
,
.
, ,
, ,
,
.
, , , ,
, ,
, ,
,
, , , ,
, ,
.
, . X- ,
. X- .
, ,
. , , X- ,
, .
, , ,
. .
, , ,

. , .
, ,
, , ,
,
, . X-
, , ,
, X-
, ,
, . ,
, , .
X- .
, . :
, !
, ,
. ,
. ,
. ,
, ,
,
43

,
,
. ,
, , , , X-
, ,
( ),
, , , .
, , ,
,
,
, .
,
. ,
. , X-
. , .
,
,

, .
, , ,
,
, ,
, ,
. , ,

, . , ,
, ,
, , .
?! .
, , .
.

***
, ,
, ,
, .
, , ,
: , ,
,
,
...
... ,
. , , ,
, , .
... ,
,
44

,
.

, ,
, , .
, , .
X- , , ,
, . ,
, , , , X-
, , ,
, , ,
, .
, ,
, .
, . , , ,
, , ,
- .
, , .
, , X-
. ,
,
, , , ,
,
, .
, ,
- ,
. , ,
, , ,
,
, , , ,

, , X-
, ,
, , ,
. X-, X-

. X- -, , ,
X-, , ,
,
, , .
,
,
, . ,
, ,
.
, ,
45

,
,
, (, ), -,
. ,
,
,
, , ,
, ,

...
, .
.
, , ,
-, , , ,
, , ,
, ,
,
, , ,
, ,
, , .
, ,
- ,
, ,
,
, ,
.
, , ,
, ,
, , ,
, ,
,
, ,

. ,
, ,
. ,
, , ,
,
, , , ,
-
,
,
, , , .
,
, ,
, , , ,
46

,
. ,
, , .
,
, -
. , ,
,

. ,
.
, , ,
.
,
, ,
, .
,
, ,
, , ,
,
, .
, ,
, , ,
,
. ,
,
, ,
.
.
! , , ,
, , ,
, .
, ?! , , .
, ,
.
! , ?!
, . ,
,
,
, ,
, .
,
, , ,
, , ,

47

. ,
,
,
,
, ,
, , , ,
: , , ,
, ,
.
, , ,
. ,
-?! , !..
,
, . , ,
,
.
, ,
, , , ,
,
, , ,
, , ,
, ,
, , , ,
, ,
, ,

,
, ,
,
, .
, , . ,
, , , ,
, ,
,
, -,
, ,
,
. ,
, , .
, ,
. ,
, ,
...
, ,
- , ,
, ,
48

, ,
, , ,
, ,
, ,
. , ,

. ,
, , , ,
, ,
. , X-
, , .
, ,
, ,
,
, ,
. , ,
, ,
. ,
, , ,
,

, . ,
, , ,
, , .
, , .

. X- , ,
, , ,
, ,
, , ,
,
, , , . ,
, , ,
,
,
, ,
.
,
. , ,
, ,
. , , ,
,
, !,
, , ,
. ,
. ,
49

X 2 2 . , ,
.
, , ,
X- X 2-
. , , . ,
, , ,
, , 7 .

. , !

,
, , .
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
.
,
, , ,
.
,
, ,
, ,
. , ,
, ,
, .

.
, , ,
.
, ! , ?
?!
! , , ,
.
, ?! , .
?! , , ,
. , . ,
, , X 2- X+=X 2-, ,
,
,
,
.
50

, ,
, , X-.
, ,
, ,

, ?! ,
X-
. , , , ,
. ,
, ?!
, , ,
. ,
. , ,
.
***
, . ,
X- , , ,
, ,
,
. ,
. , ,
,
, ,
( , , ). ,
.

. , ,
, ,

,
, . ,
, . ,

. , ,
,
,
. ,
, .
, , , :
X- ... ,
X-
X- X 2. .
,
, , ,
.
51


15 1992 .
, ...
. ?! .

,
, .
, .
, ,
,

.
,
, ,
, ,
.
, , ,
.

, , ...
, .
, ,
,
.
. , ,
. ?!
, .
, ,
.
.
: ...
, ...
: ,
, .
. , ,
, . ,
?!
, , ,
. . ,
.

.

27.IV 92 .
52

, . ,
, . ,
, ,
, , . ,
- ,
. , ... ... ,
, , ,
. , , ...
, , ,
, ,
,
: , .
?! ,
, ,
:
, , -
. , , .

28. IV. 92 .
.
,
, .
, ,
.
, ,
, . .
.
, ,
,
,
. , :
. ,
. : . ,
, .
,
,
.
: .
, , .
, ,
. ,
. ,
,
53

, ,
.

.
, ,
,
. , , . ,
, ,
, ,
, , . . . ,
.

29. IV. 92 .
, ,,
,
,
, , ,
.
?! .
. .
. .

30. IV. 92 .
, ().
, , , ,
. ,
.
, ,
, .
( , , . ,
,
). ,
.
, ,
, , ,
.
, , , ,
...
.

, : , , ,
, ,
54

.
,
. ,
.
***
,
.
, ?! , , ,
, ,
, .
... ,
... ,
, ,
.

... , ,
, , ,
...

2. V. 92 .
, .
, .
,
,
. : , ,
, ,
.
, ,
( ). ,
, ,
.
.
***
, (
), ,
, ,
, , ,
:
!

55

7. V. 92 .
, , () .
: , ,
. ,
. ,
( ...).

( , )
() .
. , ,
. ,
( ) .
,
: , ,
, .
, ( ) ,
, ,
. , ,
, ,
, ,
,
. ( ),
( ), ,
, .
,
.
, , .
, ,
. , .

8. V. 92 .
, . , -,
? ... ,
, . , .
. , , :
?!
, . , .
, : , , ,
. , , ,
. , ,
, ,
56

, ,
,
, ,
, , ...

11. V. 92 .
, ,
. , ,
, .
. , ,

, .
...
,
.
?! , ,
,
, .

14.V. 92 .
.
, .
, , :
.
.
, ,
. . ,
,
, ,
. ,
...

20. V. 92 .
, ;
, , ,
,
, , .
,
.
57

.
.
.
!

20. V. 92 .
, ,
, ,
, .
,
.

.
, . ,
.

21. V. 92 .
,
, ( ?! ). ,
. .

. . .
. . .
?! .
?! ?!
, ?! ,
. , ,
, .
. , , ,
. , ,
. , ,
! ,
.
.
, .
, , . , ,
. , ,
.
.
: ?!
,
, , .
58

. . , .
. , ,
.
, ,
, .
. .
, , .
.

27. V. 92 .
, ,

, ,
, : .
, ,
, . .
, , ,
. .

29.V. 92 .
. . .
, , . ,
; , .
,
,
. :
, ,
. , , ,
. , ?!
... : .
. , ;
. ,
. , , ,
. , .
, ,
. ,
, , .
, , , ,
?!
. ,
.
59

30. V. 92 .
, , ,
. ,
. ,
. , , ,
, .

***
, . , , ,
. , , ,
. , . ,
, , , ,
, ,
.
. , ,
.
. , !

31.V. 92 .
,
, , ,
. . , ,
- .
.
. .
,
,
. ,
. ,
. , ,
, , ,
. , ,
.
: ,
,
, , ,
. . ,
. ,
, , .
. , ,
, , ,
60

,
.
, , .
,
; , , , ,
,
,
.
. .
, , , ,
. ,
, , ,
. , ,
, ,
, . ,
, , , .
, : ,
.
, . , ,
, ,
. -
. :
? , , ,
, ,
. .
, .
.

2. VI. 92 .
.
. ;
. , .
.
, ,
, .
, , ,
. ,
, .
, ... ?!
. . ? ?
, , , ,
. , ,
, .
61

.
, , . ,
.
.
,
, ,
.
, , .

, . ,
, .
.
, ?!
.
. , ,
.
, ,
, , . ,
,

?! ,
, .

3. VI. 92 .
,
, , .
. ,
,
. .
***
. ,
, ,
, , ,
.

9. VIII. 1992 .
. !
!
: , ,
. ?!
62

. , ,
.
. .
, .
.
, ...

20. X. 92 .
, , ,
. , ,
.
. ,
, ,
.
,
. ,
. : ?! ,
... .
, , .
, , . ,
. .
.

22. X. 92 .
, ?!
.
.
, , ,
.
12. XII. 92 .
, , , ,
, , ...
?!

25. I. 93 .
, ,
, , , ,
...
63

, , , ,
, , , ,
.
, , ,
.
. , ,
, .

. , , ,
, ,
,
.

...
, .
, , ,
, ,
,
. , .
, ,
.
,
: ,
. .

28. V. 93 .
. ,
. , ,
. . ,
, , , ... ,
,
. , :
?! ,
, ,

,
,
. ,

,
, ...
***
64

, .
, , ( )
, ,
. ,
, ,

,
, .
, ,
,
, .
,
. ,
, .

12.02. 93 .
, . ,
, . ,
, : .
, ,
. , . ,
, ,
, .
,

, , , ,
, , ,
, ,
.
; ,
, ,
, .
, .
,
, .

28. 02. 93 .
-
, , : ,
, , , .
, ,
?! , , : ,
,
65

. , , ,
.
; . ,
, .
.

12.VI. 93 .
: , , ,
. , .
, . ,
. , ,
. , ,
, .
. , ,
, .
, , , , ,
, .
. ,
, ...

22. VIII. 93 .
, , , ,
, , ,
,
, .
, ,
, .
, ,
, , ,
,
, ,
, , ,
,
, ,

, , , , , ..
, ,
,
,
.
,
,
66

, , , ,
, ,
.
,
, , ,
.
...
......................................................

?!
29. VIII. 93 .
,
...
,
.


,
,
.

,
,
.

14. XI. 93 .
, ,
...
, ,
, ,
,
. , , ,
, .
, , , , , ,
, , , , ,
. , ,
, ,
, .
67

, ,
?! , ... ,
, ,
, ,
. ?! ,
, ,
,

.
.
, , ,
:
, , ,
, , .
.
.

16. XI. 93 .
. , , .
. ,
. , , ,
. ,
. ,
. ,
, , .
(, ),
, ,
, , ,
, ,
,
, , , ,
, ,
.
, , ,
, . :
, .
, , ,
.
.................
, ,
: .

68

5. XII. 93 .
X- ... ,
,
, ,
, ,
, ,
. , ,
.
.
, , .
. , ,
.
...............

... ?!
, . , ,
, , . ,
. , ,
, , .
.
.
,
, , .
...............
, .
, ; ,
. ,
.
, ,
. , , ,
. , ,
, , ,
, , ,
, , ,
,
.

. ...

26. VI. 94 .

69

, ,
. , ,
. , ,
.
, , .
, , ,
, ,
..
, , ,
.
, . ,
, .
. , ,
, .
,
,
, .
, , ,
,
,
, ,
,
, ,
.

13. XI. 94 .
., ...

. , , ,
...
, . , .
.
........
, ,
.
, ?
.
,
, , .

70

,
. , ,
, ,
. , .
, ,
, ?!
- . ,
, , , ,
, .
, ,
, . , ,
. ,
.
. -
, .

, ,
, .
, , ,
, ,
.
.
. ,
, ,
.
, , ?! ,
?!
; , . , ,
,
.
- .
, .
, . ,
, , ,
, ,
.
, , ,
, , .
, .
. ,
, , ,
, , .
X- , ,
, .
, , .
, ,
71

. , ,
. .
,
, , , , , ,
,
.

,
, , , ,
, .
, , ,
.
, .
, , . ,
.
14. I. 95 .
.
. : , , , ,
.
!

...
,
,
...

.
, , ,
,
,

,
, ,
. , ,
,
, ,
.
,
, , ,
, ,
, ,

.
,
, X-
72


,
, ?! ,
,
, ,
,
, ,

.
, , ,
, ,
, -
, , ,
, , , . ,
, .. , ,
, ,
, , ,
, ,
.

, , ,
.
, ,
, ,
, ,
, ,
,
. ,
,
, ,
, ,
, , .

. ,
. , ,
, , , ,
, ,
, ,
. ,
, ,
, ,
, , .
, ,
, ,

.
73

, :
. - ,
,
.
, , ,
,
.
, , .
, ,
.
, , , ,
, , , ,
,
. ,
, , , .
, ,
. ,
, :
?!
, , ,
. , ,
,
, . ,
,
.
, .
,
, , ,
,
, ,
,
,
, , , . .
, ,
.
, , ,
,
.

, - ,
,
. .

, , ,
.
74

! ,
, ,
, ,
.
, ,
, ,
,
, ,
,
.
, , ?! , ,
, ,
, : , ,
,
. ,
, ?!
, ?! , ,
. : , ,
,
, ,
,
. , ,
, , .
,
,
, , .

,
,
,
,
. ,
.
,
, :
?! ,
.
,
:
, , . ,
, .
,

,
,
,
, , :
, !
75

, ,
. ,
. ,
. , ,
, ,
, ,
, ,
, , , . ,
, , ,
.
, , ,
.
,
. ,
, , : ,
, . ,
,
, ,
. , ,
. ,
, . ,
. .
,
, .
, ,
, ,
, X- . ,
,
- ,
,
, ,
.
,
, .
, X- ,
- ,

. , X- ,

.
. ,
,
,
, . ,
, ,
76

,
.
,
, , ,
...
, ( ), ,
, , ,

, , ,
. ,
. ,
, .
, , ,, ,
, ,
.
, ,
,

: , ,
, ,
,
, , ,
, , , ,
. , ,
, ,
.
,
, , ,
.
, , ; ,
, , : ,
, ,
, , , ,
. ,
:
,
,
,
.
, ,
, , ,
, . ,
,

, ,
77


. X- ,
,
. ,
,
, ,
, ,
,
,
... ,

.


, , ,
: , ,
, , , , ?!
, .
, ,
: , ,
, , ,
, ,
, ,
. ,
.
, , ,
,
,

, ,
,
, , ,
,
,
. , , ,
, ,
,
, ,
, .
, ,
. , ,

,
,

.
, ,
,
78

. ,
, , ,
,
, , ,
,
, ,
,
, . ,
,
, , ,

, ,
. ,
,
, ,
,
.
, , , ,

, ,
. ,
. ,
. , X-
, ,
X- .
- , ,
,
. ,
, ,
,
.

, -
, .
, ,
. :
. ,
: , .
,
. , ,
.
...
.
,
,
. .
,
79

!
. , ,
, ,
, , .
,
, , ,
, , , ,

... , ,
,
,
, ,
, ,

. , ?
,
! ! , ...
: ,
, ,

.

, .
.
?
?! , ,
, ,
, ,
,
, .
?! ?! ,
?

?! ,
, ,
?!
, ,
, ?
, , ,
,
, ,
, ,
, ,
.
, ! .

80

. .
. ,
, ,
. , ?!
. ,
, .

.
, ,
, , , ,
, ,
, ?!
, ,
.
.
,
, , -, ,
, .
,
. ,
, ?
, .
,
, ,
. ,
,
.
,
?! , , ,, , ,
. , ,
.
, , ,
.

.

, -. - ,
, .
,
, ,
, ,
, , :
81


...
, ,
. ,
, ,
, , ,
,
,
,
, ,
,
, , , ,
, .
.
,
,
, ,

, ,
, , ,
.

, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
. ,
;
,
,
. ,
, ,
, ?!
, ,
, ,
, , ,
: ,
, (),
,
: , ,
, .
, ,
82

, ,
, ,

, ,
, -
. ,
, ,

, , .
,
,
,

.
,
,
,
, ,
, ,
, ,

,
, ,
, , ,
.
, , , : ,
, ,
, , , ,
.
, :
?!
...
, . ,
, X-
, ,
, X-
, ,
, X- ,
, X-
.
, .
;

. , , ?!
?! , :
, .
83

***
, , ,
, . , ,
, . ,
; ,

, , , ,
, ,
. ,
, .
, , , ,
: ,
, .
,
, , .
, X-
,
, , ,
.
, ,
, ,
, .
,
: , , ,
, , ,
.

1.
, ,
,

.

, ,
,
,
, ,
,
,
,
,

84

.
2.
,
,

.
,
,

.
- ,
,
,
.

,
,
.
,
, ,
,
.
,

,
.
, ,.
23. XII. 97 .

***
,
85

,
, -:


.
,
,
,
,
.


, , ,
,
.
,

, ,
,
.

,
- ,

.
, ,
,
,
.
10. I. 98 .

***
,

,

,
86

,

?!

,
,
.

,
,
.
...
,

..
10. I. 98 .

***
?!
,
,
.
,
,
, ,
.
-
,


.
,

,
87


.
,
,
,
, ...
,
,

...

,
,
,
.
,


.
10.I. 98 .
***

, ,

,


.


,
.
,
,

.

88

,

.
,
,

.

, ,

.

,,
,
.
11.I. 98 .
***
,

,

.
,
-,
,
.
, ,
,
, ,
.
11.I. 98 .

***
89

,
, , ,


.
,
,

,
,
.
,
:

.
, ,

...

,
...
,

,

,


...
.....
.
9.I. 98 .


... , , ,
,

.
90

, ,
,
, ,
.
,
,

;
,


.
,
,

.
14. I. 98 .

...
,
?!
,
?!

, ?!

:

,

?!
,
,
91

.

,
.

,
,
?!
,

?!

,,
.
7. III. 98 .

1.
... ...
,

.

,
.
,

,
.
,
?!
,
,
: ,
,
.
92

2.
, ,

.
7.III. 98 .
***
, ,
, ,
,
.
,
, ,
,
.
,
,
!

, .
8. III. 98 .

***

,

.
,


.
... ,
,
, ,
.
,


.
93


,

.

,

.
14. III. 98 .
***
,
, ,
...

:
...
,
,

?!
...
,


.
...
12.III. 98.

***
...
,
;
94

,

,
.


,


,

.
16. III. 98 .

***

,

.

,
,
.


,
.

,
,
.
,
,

.

,

.
95


,

.

, ,

.
, ,


,

,

.
18. III. 98 .
***
,
, ,

.

,
,
.

,

?!
,


.
,
,
96


..
,

,
.
,
,

.
20.III.98 .

***
,
.


,
, ,
;

,
,
.

,

- .
...
,
97


, , .

, ,
,
.
, ,
,

.
21.III. 98 .


, ,
...
,
?!
,
,

.
- ,
: , ,
, ,
, .
, ,
,
,
.
, ,
, ,

.
,
, ,

98

.
,
,
,
.
22. III. 98 .
***
! ,


,

.
,
,
,

,
, .

,
,


.
,
, ,

,
,
.


,
,

.
25. III. 98 .
99

***
,
,

.
,
,

.
, ,


.
, ,
,

.
,
,
, ,
.
28. III. 98 .


X- , . :
...
.
***
.
, ,
. ,
.
. , ,
, ,
, . , ,
,
, ,
, ,
100

,
. ,
, .
, , , ,
,
. , ,
,
, ,
,
, ,

, . ,
,
, .
?! ,
, :
?!
,
, , , ,
, ,
,
. :
?! . ,
:
, ?! ;
,
,
. , ,
: ,
,
. ?!
: ?!
, , ,
, ,
. :
. .
, .
. ;
, ,
, . ,
. , ,
, , ,
, , .

, ,
, , .
101

. ,
,

, , ,
, ,
, , ,
,
, .
, .
,

, , ,

,
,
,
, ,
,
- , ,
, .
,
, ,

, ,
, ,
, .
X- , ,
, ,
. , .
, ,
.
,
, ,
,
:
?!
, :
, . ,
...
, ,
, ,
,

, .
, ,
- . ,
,
102

, ,
, .
! - . .

, ,
,
, ,
,
.
! . -
, ,
.

X-
.
X- . , ,
,
.
, ,
, ,
, ,
, .
,
. , .
.
X+X2 = ?, X-X2 =0.
, , , ,
.
,
.
1997- 1998 . .

103