You are on page 1of 12

Program zatite u vinogradarstvu

Program zatite u vinogradarstvu

Program zatite u vinogradarstvu

Zatita bilja BASF zajedno s poljoprivrednicima pomae u zatiti i ouvanju zaliha hrane za rastuu svjetsku populaciju. U zatiti bilja djelatni sastojci posebno su osmiljeni tako da maksimalno djeluju na tetoine, a pritom minimalno tete korisnim organizmima i ekosustavu. Uinkovitim rjeenjima protiv svih globalno znaajnih bolesti usjeva, od itarica do voa, povra, suncokreta i uljane repice sve do pamuka i soje vodi prema veim prinosima i boljoj kakvoi hrane.

Program Programizatite zatiteu uvinogradarstvu ratarstvu

Sadraj Sadraj
Acrobat MZ WG Cabrio Top Cantus Chromosul 801 Collis Delan 700 WDG Forum Star Polyram DF Stroby WG Vivando Fastac 10 EC 4 5 8 8 9 9 10 10 11 11 11

Fungicidi

Insekticidi

Ovaj tiskani materijal je savjetodavnog karaktera. Prije koritenja pripravka obavezno proitati uputu za uporabu. = registrirani zatieni znak tvrtke BASF. 1 = registrirani zatieni znak tvrtke Chromos Agro.

Program zatite u vinogradarstvu

Dugo rezidualno djelovanje i vrlo otporan na ispiranje kiom Acrobat MZ WG


Acrobat MZ WG je kontaktno sistemini fungicid za suzbijanje plamenjae vinove loze. Sistemina komponenta dimetomorf ulazi u list nakon 60 minuta te je kia ne moe isprati. Djeluje na uzronika bolesti u svim razvojnim fazama, te se moe upotrijebiti i kada su se pojavili prvi simptomi bolesti. Kontaktna komponenta mankozeb ostaje vrsto na listu, gdje se ravnomjerno rasporedi te je tako cijeli list zatien.

Profil proizvoda Acrobat MZ WG Djelatna tvar Formulacija Odobrenje Doza primjene dimetomorf 90 g/kg i mankozeb 600 g/kg vodotopive granule (WG) plamenjaa (Plasmopara viticola) 2,5 kg/ha (koncentracija 0,25%) uz utroak od 1000 l vode preventivan i kurativan

Nain djelovanja

Termini aplikacije prije poetka cvatnje Broj tretmana Karenca najvie 5 puta 28 dana stolne sorte 42 dana vinske sorte

Program zatite u vinogradarstvu

Potvreno odlino djelovanje protiv plamenjae i pepelnice Cabrio Top


prednosti: osigurava podjednako dobru zatitu i lista i groa vinove loze pripravak ima dugo rezidualno djelovanje (interval izmeu dva prskanja je do 14 dana) nema opasnosti od ispiranja kiom nema fitotoksinosti na listu i grou nema negativnog utjecaja na fermentaciju i ukus groa i vina odlina selektivnost na sve testirane sorte vinove loze nema znakova rezistentnosti jer je piraklostrobin nova aktivna tvar, a u kombinaciji s preventivnim pripravkom (metiram), jedna je od najvanijih karika u antirezistentnoj strategiji Cabrio Top je idealan pripravak za koritenje u integriranoj proizvodnji vinove loze

Profil proizvoda Cabrio Top Djelatna tvar Formulacija Odobrenje 50 g/kg piraklostrobin i 550 g/kg metiram vodotopive granule plamenjaa (Plasmopara viticola) i pepelnica (Uncinula necator ) vinove loze crna trule, crna pjegavost, crvena pale 2,0 kg/ha (u koncentraciji 0,2 %) uz upotrebu 1000 l vode/ha preventivan djelomino sistemino i povrinski 10-14 dana Primjenjuje se od poetka zaraze (neposredno prije cvatnje) do stadija BBCH-75 u razmacima 10-14 dana. U sluaju visoke mogunosti zaraze (velike koliine oborina) i intenzivnog porasta biljne mase tretiranje obavljati u kraim vremenskim razmacima. 3 puta 35 dana

Dodatna djelovanja Doza primjene

Nain djelovanja Rasporeivanje u biljci Trajanje djelovanja Termini aplikacije

nije opasan za pele i gujavice; ne oteuje C- i N- mikrobioloku mineralizaciju u tlu

Broj tretiranja Karenca

Program zatite u vinogradarstvu

Delan 700 WDG Delan 700 WDG 0,05-0,075% 700 WDG Delan 0,05-0,075% Delan 700 WDG
0,4-0,5 kg/ha 0,5 kg/ha Polyram DF Polyram 2 kg/ha DF

Kretanje

Rast

Odvajanje grozdia

Poetak

Crna pjegavost

0,25%

Polyram DF DF 2Polyram kg/ha

0,25%

Delan 700 WDG 0,4-0,5 kg/ha Polyram DF 2 kg/ha

Delan 700 WDG 0,5 kg/ha

Crvena pale

Polyram DF 2 kg/ha Delan 700 WDG 0,5 kg/ha Polyram DF 2,0 kg/ha Vivando 0,2 l/ha
Chromosul 801

Forum Sta 2 kg/ha

Peronospora

Cabrio Top 2 kg/ha

Chromosul 801 3 kg/ha


Pepelnica

Coll 0,4 l

3-4 kg/ha

Siva trule

Groani moljci

Program zatite u vinogradarstvu

cvatnje

Kraj cvatnje

Delan 700 WDG 0,05-0,075%

Delan 700 WDG 0,05%

Rast bobica

Zatvaranje grozda

aranje

Polyram DF

Polyram DF
0,25%

0,25%

ar Acrobat MZ WG 2,5 kg/ha

Forum Star 2 kg/ha Acrobat MZ WG 2,5 kg/ha

Delan 700 WDG 0,5 kg/ha Polyram DF 2,0 kg/ha

Polyram DF 2,0 kg/ha

Cabrio Top 2 kg/ha

llis l/ha

Vivando 0,2 l/ha

Vivando 0,2 l/ha

Chromosul 801 3 kg/ha

Cantus 1 kg/ha

Cantus 1-1,2 kg/ha

Fastac 10 EC 0,15 l/ha

Fastac 10 EC 0,15 l/ha

Program zatite u vinogradarstvu

Uz pomo aktivne tvari boskalid, Cantus ima jedinstveni mehanizam djelovanja protiv sive plijesni - botritisa vinove loze Cantus
prednosti: novi fungicid protiv sive trulei vinove loze nova djelatna tvar omoguava potpunu zatitu protiv sive plijesni (botritisa) boskalid se upija i iri po biljci (translaminarno i akropetalno) nainom djelovanja boskalid se odlino uklapa u antirezistentnu strategiju siguran i u najteim uvjetima rasta i razvoja vinove loze dodatno djelovanje protiv sekundarnih gljivica (kisele trulei) ne utjee na vrenje mota ne teti korisnim organizmima preporuen u integriranoj zatiti vinograda

Profil proizvoda Cantus Djelatna tvar Formulacija Odobrenje Dodatna djelovanja Doza primjene boskalid 500 g/kg vodotopive granule (WG) siva trule (botritis) vinove loze (Botrytis cinerea) sekundarne gljivice (Penicillium sp.) 1-1,2 kg/ha; 0,1-0,12% uz upotrebu 1000 l vode na ha preventivan sistemino i povrinski

Nain djelovanja Rasporeivanje u biljci

Termini aplikacije kraj cvatnje i zatvaranje grozda Broj tretmana Djelovanje na korisne insekte Karenca 2 puta u sezoni nije tetan za korisne grinje, nije opasan za pele 28 dana

Chromosul 801
Chromosul 80 1 je kontaktni preventivni fungicid s popratnim akaricidnim djelovanjem na grinje ikarice (Eryophidae). Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno. Koristi se za suzbijanje pepelnice u vinovoj lozi (Uncinula necator ).

Profil proizvoda Chromosul 801 Djelatna tvar Formulacija Odobrenje Doza primjene sumpor 800 g/kg vodotopive granule (WG) pepelnica (Uncinula necator ) za preventivna tretiranja 30 g/10 l vode (koncentracija 0,3%) za tretiranja u vrijeme pojave bolesti 30-50 g/10 l vode (koncentracija 0,3-0,5%) preventivan i kurativan prije poetka bolesti i za vrijeme pojave bolesti 3 puta 35 dana

Nain djelovanja Termini aplikacije Broj tretmana Karenca

Program zatite u vinogradarstvu

Collis - nepobjediv u borbi protiv pepelnice vinove loze. Delan - otporan na ispiranje i najuinkovitiji u preventivnoj upotrebi! Collis
prednosti: novi fungicid protiv pepelnice vinove loze kombinacija dviju djelatnih tvari omoguava potpunu zatitu protiv pepelnice boskalid se upija i iri po biljci (translaminarno i akropetalno) te pokazuje protektivno i kurativno djelovanje krezoksim metil stvara na povrini lista depoe djelatne tvari i vrsto se vee na vanjski votani sloj lista i bobice te pokazuje protektivno djelovanje kombinacijom dviju djelatnih tvari odlino se uklapa u anti-rezistentnu strategiju siguran i u najteim uvjetima rasta i razvoja vinove loze pokazuje izrazito dodatno djelovanje protiv sive trulei (botritisa) u kombinaciji s fungicidom Forum Star daje vrlo dobru osnovnu zatitu vinove loze i protiv sive plijesni dugotrajno djelovanje omoguuje intervale izmeu prskanja i do 14 dana ne teti korisnim organizmima preporuen u integriranoj zatiti vinograda Formulacija Odobrenje Dodatna djelovanja Doza primjene

Profil proizvoda Collis Djelatna tvar 200 g/l boskalid i 100 g/l krezoksim-metil koncentrirana suspenzija (SC) pepelnica vinove loze (Uncinula necator ) siva trule (botritis) 0,3-0,4 l/ha; 0,03-0,04% uz upotrebu 1000 l vode na ha preventivan i kurativan sistemino i povrinski

Nain djelovanja Rasporeivanje u biljci

Trajanje djelovanja 12-14 dana Termini aplikacije Broj tretmana Djelovanje na korisne insekte Karenca od poetka cvatnje do faze zatvaranja grozda 3 puta po sezoni nije tetan za korisne grinje nije opasan za pele 28 dana

Delan 700 WDG


Delan 700 WDG je preventivni i kontaktni fungicid za suzbijanje crne pjegavosti i plamenjae vinove loze. Najbolji uinak protiv crne pjegavosti postie se uporabom Delan a 700 WDG u fazi tzv. vunastog pupa odn. kad su mladice vinove loze duine 5-10 cm. Preporuamo ponoviti tretman nakon 7-10 dana. Istodobno se suzbija i rani napad plamenjae. Delan 700 WDG uva prirodne neprijatelje te je preporuen u integriranoj zatiti.

Profil proizvoda Delan 700 WDG Djelatna tvar Formulacija Odobrenje ditianon 700 g/kg vodotopive granule (WG) crna pjegavost (Phomopsis viticola) i plamenjaa (Plasmopara viticola) 0,5 kg/ha (50 g u 100 l vode; koncentracija 0,05%) preventivan prije poetka razvoja bolesti najvie 6 puta tijekom vegetacije 49 dana

Doza primjene

Nain djelovanja Termini aplikacije Broj tretmana Karenca

Program zatite u vinogradarstvu

10

S Forum Star om je osigurana potpuna zatita lista i groa od plamenjae. Forum Star
prednosti: kombinirani sistemino - kontaktni fungicid protiv peronospore vinove loze kombinacija dviju djelatnih tvari omoguava potpunu zatitu protiv peronospore trostruko djelovanje - preventivno, kurativno i antisporulantno dimetomorf se upija i iri po biljci (translaminarno) folpet ostaje na povrini lista kombinacijom dviju djelatnih tvari odlino se uklapa u antirezistentnu strategiju pokazuje odlinu kurativnu aktivnost i kod ve uznapredovale faze razvoja peronospore izrazito dodatno djelovanje protiv sive plijesni (botritisa) u kombinaciji s fugicidom Collis daje vrlo dobru osnovnu zatitu vinove loze i protiv sive plijesni dugotrajno djelovanje omoguuje intervale izmeu prskanja i do 14 dana ne teti korisnim organizmima preporuen u integriranoj zatiti vinograda Rasporeivanje u biljci Trajanje djelovanja

Profil proizvoda forum star Djelatna tvar Formulacija Odobrenje Dodatna djelovanja Doza primjene Nain djelovanja dimetomorf 113 g/kg i folpet 600 g/kg vodotopive granule (WG) plamenjaa vinove loze (Plasmopara viticola) siva trule (botritis) 1,75-2 kg/ha (0,175-0,2%) preventivan, kurativan i antisporulantan sistemino i povrinski 12-14 dana

Termini aplikacije od poetka cvatnje do faze zatvaranja grozda Broj tretmana Djelovanje na korisne insekte Karenca 2 puta u sezoni nije tetan za korisne grinje nije opasan za pele 35 dana stolne sorte 42 dana vinske sorte

Polyram DF
Polyram DF se primjenjuje u vinovoj lozi za suzbijanje: - crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i crvene palei (Pseudopeziza tracheiphila) u koncentraciji 0,2%. Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su maksimalno 2 tretiranja; Crna pjegavost se suzbija u fenofazi C (zeleni vrh pupa) i u fenofazi E (3-5 listia vinove loze). - plamenjae/peronospore (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,2%. U nasadima u rodu sa zatitom se zapoinje kad se pojave povoljni uvjeti za zarazu pa do poetka zriobe. Dozvoljena su 6 tretiranja u vegetaciji. U mladim nasadima sa zatitom se zapoinje kad se pojave povoljni uvjeti za zarazu pa do poetka otpadanja listova. Dozvoljeno je 8 tretiranja u vegetaciji; - crne trulei (Guignardia bidwellii) u koncentraciji 0,2%. Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu pa do poetka zriobe (BBCH 81). Dozvoljena su 6 tretiranja u vegetaciji.

Profil proizvoda Polyram DF Djelatna tvar Formulacija metiram 70% moive samodispergirajue mikrogranule - koncentrat za suspenziju crna pjegavost (Phomopsis viticola), crvena pale (Pseudopeziza tracheiphila), plamenjaa/peronospora (Plasmopara viticola), crna trule (Guignardia bidwellii) 0,2% preventivan

Odobrenje

Doza primjene Nain djelovanja

Termini aplikacije kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu Broj tretmana 2 x protiv crne pjegavosti i crne palei 6 x protiv plamenjae/ peronospore (u mladim nasadima dozvoljeno do 8 tretiranja godinje) 6 x protiv crne trulei 56 dana

Karenca

Program zatite u vinogradarstvu

11

Vivando - nema unakrsne rezistencije s drugim skupinama djelatnih tvari i vrlo otporan na ispiranje kiom Stroby WG
Stroby WG je preventivni fungicid za suzbijanje pepelnice vinove loze. Preporuamo primjenu Stroby WG u razvojnom stadiju vinove loze kada je najvea opasnost za pojavu pepelnice tj. od faze formiranja grozdia pa do faze zatvaranja grozda.Stroby WG moramo primjeniti prije pojave prvih simptoma bolesti, a najbolje ga je primjeniti u tzv. blok tretmanu odn. dva puta uzastopce. Stroby WG ima postrano djelovanje i na plamenjau, crnu pjegavost, crvenu pale i crnu trule vinove loze.

Profil proizvoda Stroby WG Djelatna tvar Formulacija Odobrenje Doza primjene Nain djelovanja krezoksim-metil 500 g/kg vodotopive granule (WG) pepelnica (Uncinula necator) 0,015-0,03% (15-30 g na 100 l vode) preventivan, kurativan i eradikativan

Stroby WG posjeduje odlinu otpornost na ispiranje, bezopasan je za korisne insekte te se odlino uklapa u plan integrirane zatite vinograda.

Termini aplikacije S prvom primjenom poeti prije ili na poetku cvatnje Karenca 35 dana

Vivando
prednosti: nova skupina djelatnih tvari - nema unakrsne rezistencije s drugim skupinama djelatnih tvari dugotrajno preventivno djelovanje (10-12 dana) dodatno kurativno djelovanje optimalna zatita u tijeku rasta boba zahvaljujui jedinstvenoj distribuciji djelatne tvari visoka postojanost na ispiranje kiom prihvatljivost za korisnika (malen troak, tekua formulacija) izvanredna podnoljivost za biljke

Profil proizvoda Vivando Djelatna tvar Formulacija Odobrenje Doza primjene Nain djelovanja metrafenon 500 g/l tekui koncentrat za suspenziju (SC) pepelnica (Uncinula necator ) 0,02% (20 ml na 100 l vode) preventivan i kurativan

Termini aplikacije od poetka cvatnje do zatvaranja boba Broj tretmana Karenca najvie 3 puta po sezoni 28 dana

Fastac 10 EC
Prednosti: Fastac 10 EC je uinkovit protiv pepeljastog groanog moljca, buhaa i cvraka

Profil proizvoda Fastac 10 EC Djelatna tvar Formulacija Odobrenje i doza primjene alfa-cipermetrin 100 g/l tekua koncentrirana suspenzija (SC) pepeljasti groani moljac (Lobesia botrana) 150 ml/ha; buha (Altica lythri) - 75 ml/ha; cvrci (Empoasca spp.) i cvrak (Jacobiasca lybica) 100 ml/ha. kontaktno i digestivno po pojavi tetnika 1-2 puta godinje 7 dana

suzbija sve razvojne stadije insekata uspjean protiv insekata rezistentnih na druge insekticide ima repelentno i anti-feeding djelovanje due djeluje nego klasini insekticidi ne pokazuje fitotoksinost u preporuenim dozama visoko je otporan na ispiranje kiom niske doze umanjuju utjecaj na okoli neznatno opasan za vrste koje nisu objekt tretiranja

Nain djelovanja Termini aplikacije Broj tretmana Karenca

Program zatite u vinogradarstvu

12

Distributer: Chromos Agro d.d. Radnika cesta 173n, 10002 Zagreb T 01 6040 356, 6040 357, F 01 6040 399 www.chromos-agro.hr

Zastupnik i distributer:

BASF Croatia d.o.o.


I. Luia 2a, 10000 Zagreb T 01 6000 000, F 01 6000 090

www.agro.basf.hr