SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH SUBANG

PELAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 (2009)
KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR)
(____) pelajar lulus Matematik Tambahan dalam SPM 2009

ISU STRATEGIK
1. Peratus lulus Matematik Tambahan bagi peperiksaan SPM 2008 adalah (___) dan perlu dipertingkatkan.

MATLAMAT STRATEGIK
Memastikan peratus lulus meningkat kepada (____)

OBJEKTIF KHUSUS
1. Pada akhir Jun 2009, peratus lulus Matematik Tambahan adalah (___) 2. Pada akhir Ogos 2009, peratus lulus Matematik Tambahan ditingkatkan dari (____) kepada (____)

2.Peratus murid yang mendapat cemerlang (gred A) dalam Matematik Tambahan bagi SPM tahun 2008 adalah (____)

Memastikan peratus bilangan murid yang mendapat gred A meningkat sebanyak 20%

1. Pada akhir Jun 2009, peratus bilangan murid mendapat gred A adalah (_____)

(____) pelajar mendapat gred A di dalam Matematik Tambahan SPM 2009

2. Pada akhir Ogos 2009, peratus bilangan murid yang mendapat gred A meningkat dari (____) kepada (____)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH SUBANG
PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN PANITIA FIZIK TINGKATAN 5 (2009)
NAMA STRATEGIK Menggunakan kepakaran guru fizik SMK Lembah Subang yang berpengalaman untuk mempertingkatkan prestasi matapelajaran Matematik Tambahan di SPM 2009 TANGGUNG JAWAB TEMPOH / TARIKH KOS / SUMBER RM 150 PCG Fizik / PIBG OUT – PUT KPI PELAN KONTIGENS I Menggunak an khidmat guru pakar dari sekolah lain

BI L 1.

PROGRAM / PROJEK

Program peningkatan prestasi dan teknik menjawab soalan Matematik Tambahan SPM

Penolong I hari kanan, Penyelaras Dalam Bidang dan Ketua Panitia bulan Ogos 2009

Murid dapat menguasai kemahiran dan teknikteknik menjawab soalan (kertas 1 & 2) dengan

Peratus murid yang lulus di dalam mata pelajaran Matematik Tambahan SPM

betul 2. Klinik Matematik Tambahan Ketua Panitia dan guru mata pelajaran Februari hingga Oktober 2008 RM 200 PCG Matemati k Tambaha n/ PIBG Murid lebih berkeyakinan dan dapat menguasai konsepkonsep penting di dalam matapelajara n Matematik Tambahan

meningkat Peratus pencapaian pelajar di dalam ujian bulanan dan peperiksaa n meningkat Guru mengadaka n sesi klinikal mengikut kelas masingmasing bagi murid yang belum menguasai sesuatu konsep.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH SUBANG
PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 (2009)
NAMA PROGRAM OBJEKTIF JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG KOS KERJA LANGKAH RM 150.00 PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI / STATUS PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI DAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN MATEMATIK TAMBAHAN SPM Pada akhir September, peratus pelajar yang lulus di dalam matematik tambahan meningkat

1.

Mesyuarat J/K Program Penetapan tarikh Agihan tugas Membuat anggaran kos

Penolong Kanan, Penyelaras bidang dan ketua panitia

1 hari

Taklimat

2. 3. 4

Taklimat perlaksanaan Program Penyediaan Bahan Pelaksanaan Program

Penyelaras Bidang dan Ketua Panitia Ketua Panitia Penyelaras Bidang dan Ketua Panitia

1 5 hari 2

Edaran Memo Penyediaan bahan fotokopi Ceramah dan Bengkel

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH SUBANG
PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 (2009)
NAMA PROGRAM OBJEKTIF JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG KOS KERJA LANGKAH RM 200.00 PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI KLINIK MATEMATIK TAMBAHAN Pada akhir Jun, peratus pelajar yang gred A atau B di dalam matematik tambahan meningkat

/ STATUS 1. Mesyuarat J/K Program 2. 3. 4 Penetapan tarikh Agihan tugas Membuat anggaran kos Penyelaras Bidang dan Ketua Panitia Ketua Panitia Guru mata Pelajaran 1 5 hari Sepanjang bulan Februari hingga Oktober Edaran Memo Penyediaan bahan fotokopi Latih tubi Penolong Kanan, Penyelaras bidang dan ketua panitia 1 hari Taklimat

Taklimat perlaksanaan Program Penyediaan Bahan Pelaksanaan Program

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful