You are on page 1of 2

PAAU

Cdigo: 32

XUO 2012

GREGO II
OPCIN A: XENOFONTE
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
CIRO DA ORDES A CLEARCO

,
.
NOTAS. 1. , - Ciro. 2. ,Clearco.3.,deordenar.4.optativo
oblicuo,tradzasecomoimperfectoestaba.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica [].
2. Anlise morfolxica de .
3. Quen foi este Ciro o Novo?.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con elmesmo
e con outro.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:
1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Caractersticas do heroe homrico.

OPCIN B: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
UN ATENIENSE RECORDA QUE SCRATES FOI O SEU SALVADOR NO COMBATE
,
,,
.
NOTAS. 1. participio de perfecto medio de , con sobreentendido. 2.
,aoristode,salvarconxuntamente,vez.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise morfolxica de
2. Anlise sintctica de
3. Intervencins de Scrates na vida militar e poltica de Atenas.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con,xefe,
xeneral.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Caractersticas do heroe homrico.

Px.68

PAAU

Cdigo: 32

SETEMBRO 2012

GREGO II
OPCIN A: XENOFONTE
OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
OS ATENIENSES, SITIADOS, RESPONDEN CON OUTRO ASEDIO.
,

.
NOTAS. 1. ,, Ateniense. 2. ,, Exina, illa preto de Atenas. 4. ,
Exineta, habitante de Exina. 5. , Pnfilo, estratego ateniense. 6. ,
complemento, ten como predicativo.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise morfolxica de e de .
2. De que guerra protagonizada por Atenas se ocupa Xenofonte?
3. Obras principais de Xenofonte.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con estratego e
con dez.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:
1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Lias xerais do argumento e esprito da Ilada.

OPCIN B: PLATN
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
EDUCACIN DOS NENOS EN COECER AS LEIS E ACTUAR SEGUNDO ELAS.
,
,
.
NOTAS. 1. , subxuntivo aoristo de , sar de, deixar. 2.
refrese a e ten como predicativo 3. infinitivo de . 4.
= lixeira, e = actuar, obrar.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de .
2. Anlise morfolxica de e .
3. Importancia da educacin na Filosofa e na Poltica de Platn.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con neno, e con
cidade
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:
1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Lias xerais do argumento e esprito da Ilada.

Px.69