You are on page 1of 2

PAU

Cdigo: 32

XUO 2013
GREGO II
OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
CIRO RODEA BABILONIA, PERO DESPOIS PREPARA A RETIRADA DO EXRCITO
,
, . ,
.
NOTAS. 1. ,, Babilonia. 2. ,. Ciro. 3. el mesmo, refrese a Ciro.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise morfolxica de .
2. Anlise sintctica de .
3. Obras de Xenofonte.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con , cidade, e
con ,, todo.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:
1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Caractersticas do heroe homrico.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
EFECTOS DA PALABRA DE SCRATES NOS SEUS ONTES.
,
,

Notas. 1. xenitivo, rxime de . 2. , Scrates, filsofo. 3.


, , os coribantes, sacerdotes de Cibeles, con ritos orxisticos. 4. a causa de",
"por efecto de". 5. completiva de participio dependente de .=.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS de estas catro PREGUNTAS
1. Anlise morfolxica de e de .
2. Lias principais do ensino de Scrates.
3. Anlise sintctica de
.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con , or,
escoitar e con corazn.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Caractersticas do heroe homrico.
Px. 70

PAU

Cdigo: 32

SETEMBRO 2013
GREGO II
OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
COMBATE NAVAL ENTRE ATENIENSES E LACEDEMONIOS.
,
, .
,.
NOTAS.- 1. con valor temporal.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a das de estas tres PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de
2. Analice morfolxicamente e .
3. De qu conflicto e con qu desenlace se ocupa Xenofonte?
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionado con ,
varn e con nave.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:
1. O heroe homrico: lias principais da sa accin e personalidade.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
INCONVENIENTES DO AMOR PROPIO
,

.
NOTAS. 1. O relativo ten como antecedente (). 2. pronome reflexivo, de si
mesmo: ntese o seu esprito spero.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS de estas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de .
2. Analice morfolxicamente e .
3. A Atenas do s. V a.C.: lias principais da sa poltica.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con alma e con
, moito.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:
1. O heroe homrico: lias principais da sa accin e personalidade.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico.

Px. 71