You are on page 1of 5

Unitatea de învăţământ: Profilul: Servicii Domeniul de pregătire de bază: Comerţ Modulul Patrimoniul unităţii Nr de ore/an: 108 Nr.

ore /săptămână: T: 108 Clasa: a IX-a Profesor: Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 3331 din 25.02.2010 Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4857 din 31.08.2009

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: Nr. crt. (0) 1. Nr. ore T (4) LT (5) IP (6) Săptămâna T (7) LT (8) IP (9) Unitatea de competenţă (1) UC 1 Comunicare şi numeraţie Competenţe specifice Conţinuturi Obs. (10)

(2) (3) C1 Foloseşte vocabularul 1. Momente in ,,devenirea’’ specific contabilităţii contabilităţii 1.1. Caracterizarea perioadelor de evoluţie ale contabilităţii 2. Cadrul general de reglementare al contabilităţii

6

S1,2

ore T (4) 1 2 3 LT (5) IP (6) Săptămâna T (7) S3 S4 LT (8) IP (9) Obs. importanţă 2. crt.1.Definiţie.1.1.1.Evidenţa economică 2.2. Obiectul contabilităţii economice. Organizarea si sfera de acţiune a contabilităţii 2. caracteristici 2.Structuri patrimoniale de activ 3.2.Ecuaţii de echilibru ale patrimoniului 3.2.1. drepturile şi 3.Imobilizări corporale 1 2 3 S7 S8 2 2 S9.1.2.1. (0) Unitatea de competenţă (1) Competenţe specifice (2) Conţinuturi (3) 2.3.Active imobilizate 3.Rezultatele financiare 3.Definire.Evidenţa economică. (10) 3 3 S5 S6 UC 16 Patrimoniul unităţii economice C2 Determină bunurile 3.1.2.Patrimoniul obiect al obligaţiile titularului de contabilităţii patrimoniu 3.1.2. Contabilitatea particularităţi.10 .Imobilizări necorporale 3.1.1.1. funcţii.1.2.3.2.1.Nr. forme. trăsături 3.2. sfera de acţiune Nr.1.2.Utilizatorii informaţiei contabile 2.Etalonul de evidenţă 2.2.

3.2. ore T (4) 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 6 3 LT (5) IP (6) Săptămâna T (7) LT (8) IP (9) Obs.3.2. Structuri de pasiv 3.12 S13 S14 S15 S16.Creante 3.2.1.2. Particularizarea structurilor patrimoniale la diferite tipuri de Nr. Cheltuieli si venituri 3.4. Capitalul propriu 3. crt.2.2.3.23 .Stocuri 3.4.5.Active circulante 3.2. Elemente extrapatrimoniale 3.1.2.4.3.Imobilizări financiare 3. Venituri in avans Aplicaţii 3.2.Active de regularizare 3.20 S21 6 S 22.6. Datorii 3.2.4.3.2. Conturi speciale de activ Aplicaţii 3.17 S18 S19.2.2.Nr.3.3. Provizioane 3. Investiţii financiare pe termen scurt 3.2. (10) S 11.3. Disponibilităţi băneşti 3.3.1.2. (0) Unitatea de competenţă (1) Competenţe specifice (2) Conţinuturi (3) 3.

Echipamente fiscale 4. structură 4.1.1.1. Operaţii specifice casei de marcat 4.1. corectarea.Echipamente de birou 4.pregătirea si utilizarea casei de marcat 4. (0) Unitatea de competenţă (1) Competenţe specifice (2) Conţinuturi (3) întreprinderi Recapitulare 4. Echipamente. Definiţie. Documente de evidenţă 4. Echipamente specifice si programe informatice 4.1. circuitul. ore T (4) 3 LT (5) IP (6) Săptămâna T (7) S24 LT (8) IP (9) Obs. importanţă. (10) UC9 – Operaţii specifice casei de marcat C3 Utilizează echipamentele.2. softurile şi documentele specifice 3 3 3 3 3 3 3 3 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 3 S33 3 6 S34 S35 .4.1.3. softuri şi documente 4.Nr.2. verificarea. crt.1.5. păstrarea şi arhivarea documentelor 4.3.Verificarea.Completarea documentelor pentru principalele evenimente şi tranzacţii Recapitulare Recapitulare finală Nr.Programe informatice 4. Clasificarea documentelor de evidenţă 4.2.2.2.2.Intocmirea.1.4.2.